Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olazax (olanzapine) – Etikettering - N05AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Medicinens navnOlazax
ATC-kodeN05AH03
Indholdsstofolanzapine
ProducentGlenmark Pharmaceuticals s.r.o.  

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES P Å DEN YDRE EMBALLAGE

Karton

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Olazax 5 mg tabletter

Olanzapin

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 5 mg olanzapin

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder aspartam. Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tablet

28 tabletter

56 tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares ved temperaturer under 30ºC.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE P Å INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvĕzdova 1716/2b, 140 78 Prag 4

Tjekkiet

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/597/001

EU/1/09/597/006

13.BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Olazax 5 mg tabletter

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING P Å BLISTER ELLER STRIP Aluminium blisterpakninger

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Olazax 5 mg tabletter

Olanzapin

2.NAVN P Å INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES P Å DEN YDRE EMBALLAGE

Karton

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Olazax 7,5 mg tabletter

Olanzapin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 7,5 mg olanzapin

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder aspartam.

Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tablet

28 tabletter

56 tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares ved temperaturer under 30ºC.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE P Å INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvĕzdova 1716/2b, 140 78 Prag 4

Tjekkiet

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/597/002

EU/1/09/597/007

13. BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Olazax 7,5 mg tabletter

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING P Å BLISTER ELLER STRIP Aluminium blisterpakninger

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Olazax 7,5 mg tabletter

Olanzapin

2. NAVN P Å INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES P Å DEN YDRE EMBALLAGE

Karton

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Olazax 10 mg tabletter

Olanzapin

2.NGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 10 mg olanzapin

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder aspartam. Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tablet

28 tabletter

56 tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares ved temperaturer under 30ºC.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE P Å INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvĕzdova 1716/2b, 140 78 Prag 4

Tjekkiet

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/597/003

EU/1/09/597/008

13. BATCHNUMMER

Lot

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Olazax 10 mg tabletter

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING P Å BLISTER ELLER STRIP Aluminium blisterpakninger

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Olazax 10 mg tabletter

Olanzapin

2. NAVN P Å INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES P Å DEN YDRE EMBALLAGE

Karton

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Olazax 15 mg tabletter

Olanzapin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 15 mg olanzapin

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder aspartam. Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tablet

28 tabletter

56 tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares ved temperaturer under 30ºC.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE P Å INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvĕzdova 1716/2b, 140 78 Prag 4

Tjekkiet

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/597/004

EU/1/09/597/009

13. BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Olazax 15 mg tabletter

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING P Å BLISTER ELLER STRIP Aluminium blisterpakninger

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Olazax 15 mg tabletter

Olanzapin

2. NAVN P Å INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES P Å DEN YDRE EMBALLAGE

Karton

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Olazax 20 mg tabletter

Olanzapin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 20 mg olanzapin

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder aspartam. Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tablet

28 tabletter

56 tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares ved temperatuturer under 30ºC.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE P Å INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvĕzdova 1716/2b, 140 78 Prag 4

Tjekkiet

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/597/005

EU/1/09/597/010

13. BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Olazax 20 mg tabletter

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING P Å BLISTER ELLER STRIP Aluminium blisterpakninger

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Olazax 20 mg tabletter

Olanzapin

2. NAVN P Å INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet