Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paglitaz (pioglitazone hydrochloride) – Etikettering - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnPaglitaz
ATC-kodeA10BG03
Indholdsstofpioglitazone hydrochloride
ProducentKrka, d.d., Novo mesto

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ÆSKE

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Paglitaz 15 mg tabletter

 

Pioglitazon

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

 

Hver tablet indeholder 15 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

 

 

Indeholder også lactosemonohydrat.

 

længere

 

 

 

 

 

 

Se indlægssedlen for yderligere information.

 

 

 

 

 

 

4.

LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

Tablet.

 

ikke

 

 

 

60 tabletter

 

 

 

 

14 tabletter

 

 

 

 

 

28 tabletter

 

 

 

 

 

30 tabletter

 

 

 

 

 

56 tabletter

er

 

 

 

 

90 tabletter

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

98 tabletter

 

 

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

 

Læs indlægss dl n inden brug.

 

 

 

 

 

Oral anvend lse.

 

 

 

 

 

 

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

 

 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

 

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

-

8.UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

autoriseret

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

 

 

ANVENDT LÆGEMIDDEL ELLER AFFALD HERAF

 

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

 

 

 

 

 

 

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

længere

 

 

14 tabletter:

EU/1/11/721/001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 tabletter:

EU/1/11/721/002

 

 

 

 

 

 

30 tabletter: EU/1/11/721/003

 

 

 

 

 

 

56 tabletter: EU/1/11/721/004

 

 

 

 

 

 

60 tabletter: EU/1/11/721/005

 

 

 

 

 

 

90 tabletter: EU/1/11/721/006

 

 

 

 

 

 

98 tabletter: EU/1/11/721/007

 

 

 

 

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER<, DONATION OG PRODUKTKODER>

 

Lot

 

 

 

er

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

 

Receptpligtigt lægem el.

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

 

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

 

 

Paglitaz 15 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS BLISTERKORT

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Paglitaz 15 mg tabletter

Pioglitazone

2.

NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

UDLØBSDATO

 

 

 

EXP

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

4.

 

 

længere

 

BATCHNUMMER<, DONATION OG PRODUKTKODER>

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANDET

 

ikke

 

 

 

 

Lægemidlet

er

 

 

 

 

 

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ÆSKE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Paglitaz 30 mg tabletter

 

Pioglitazon

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

 

Hver tablet indeholder 30 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

 

 

Indeholder også lactosemonohydrat.

 

længere

 

 

 

 

 

 

Se indlægssedlen for yderligere information.

 

 

 

 

 

 

4.

LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

Tablet.

 

ikke

 

 

 

60 tabletter

 

 

 

 

14 tabletter

 

 

 

 

 

28 tabletter

 

 

 

 

 

30 tabletter

 

 

 

 

 

56 tabletter

er

 

 

 

 

90 tabletter

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

98 tabletter

 

 

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

 

Læs indlægss dl n inden brug.

 

 

 

 

 

Oral anvend lse.

 

 

 

 

 

 

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

 

 

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

 

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

-

8. UDLØBSDATO

EXP

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

 

 

 

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

 

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

autoriseret

 

 

 

 

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

 

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

 

længere

14 tabletter:

EU/1/11/721/008

 

28 tabletter:

EU/1/11/721/009

 

 

30 tabletter: EU/1/11/721/010

 

 

56 tabletter: EU/1/11/721/011

 

 

60 tabletter: EU/1/11/721/012

 

 

90 tabletter: EU/1/11/721/013

 

 

98 tabletter: EU/1/11/721/014

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

ikke

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER<, DONATION OG PRODUKTKODER>

Lot

 

er

 

 

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemi .

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Paglitaz 30 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS BLISTERKORT

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Paglitaz 30 mg tabletter

Pioglitazone

2.

NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

UDLØBSDATO

 

 

 

EXP

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

4.

 

 

længere

 

BATCHNUMMER<, DONATION OG PRODUKTKODER>

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANDET

 

ikke

 

 

 

 

Lægemidlet

er

 

 

 

 

 

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ÆSKE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

 

Paglitaz 45 mg tabletter

 

 

autoriseret

 

Pioglitazon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

 

Hver tablet indeholder 45 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

 

 

Indeholder også lactosemonohydrat.

 

længere

 

 

 

 

 

 

Se indlægssedlen for yderligere information.

 

 

 

 

 

 

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

Tablet.

 

ikke

 

 

 

14 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 tabletter

 

 

 

 

 

30 tabletter

 

 

 

 

 

56 tabletter

 

 

 

 

 

60 tabletter

 

 

 

 

 

 

LægemidletUTILGÆNGELIGT FOR BØRN

 

 

 

90 tabletter

er

 

 

 

 

98 tabletter

 

 

 

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

 

Læs indlæ

ss dl n inden brug.

 

 

 

 

Oral anvendelse.

 

 

 

 

 

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

 

 

 

 

 

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

 

 

 

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

 

 

 

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

 

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

autoriseret

 

 

 

 

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

 

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

 

længere

14 tabletter:

EU/1/11/721/015

 

28 tabletter:

EU/1/11/721/016

 

 

30 tabletter: EU/1/11/721/017

 

 

56 tabletter: EU/1/11/721/018

 

 

60 tabletter: EU/1/11/721/019

 

 

90 tabletter: EU/1/11/721/020

 

 

98 tabletter: EU/1/11/721/021

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

ikke

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER<, DONATION OG PRODUKTKODER>

Lot

 

er

 

 

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemi .

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Paglitaz 45 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS BLISTERKORT

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Paglitaz 45 mg tabletter

Pioglitazone

2.

NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

UDLØBSDATO

 

 

 

EXP

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

4.

 

 

længere

 

BATCHNUMMER<, DONATION OG PRODUKTKODER>

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANDET

 

ikke

 

 

 

 

Lægemidlet

er

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet