Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panretin (alitretinoin) - L01XX22

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnPanretin
ATC-kodeL01XX22
Indholdsstofalitretinoin
ProducentEisai Ltd

Panretin

alitretinoin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Panretin. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om anvendelsesbetingelserne for Panretin.

Hvad er Panretin?

Panretin er en gel, der indeholder det aktive stof alitretinoin.

Hvad anvendes Panretin til?

Panretin gel anvendes til behandling af hudlæsioner hos patienter med Kaposis sarkom (en form for hudkræft) hos patienter med aids. Panretin anvendes:

når huden ikke er ødelagt, og læsionerne ikke er hævede,

når læsionerne ikke har reageret på hiv-behandling,

når andre behandlinger (radioterapi eller kemoterapi) ikke er egnede, og

når behandling for visceralt (internt) Kaposis sarkom ikke er påkrævet. Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Panretin?

Behandling med Panretin skal indledes og overvåges af en læge med erfaring i behandling af Kaposis sarkom. Panretin påføres to gange dagligt på hudlæsionerne, idet der anvendes tilstrækkeligt gel til at dække hver læsion med et tykt lag, hvorefter det skal tørre i tre til fem minutter, før det dækkes af tøj. Det skal undgås at smøre gel på den sunde hud rundt om læsionen. Afhængigt af, hvordan hver enkelt læsion reagerer på behandlingen, kan antallet af påføringer øges til tre eller fire gange dagligt.

© European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Panretin skal anvendes i op til 12 uger. Det kan anvendes efter denne periode, men kun på læsioner, som reagerer på behandlingen.

Hvordan virker Panretin?

Det aktive stof i Panretin, alitretinoin, er et lægemiddel mod kræft, der tilhører gruppen af ‘retinoider’, som er stoffer afledt af vitamin A. Den nøjagtige måde, hvorpå alitretinoin virker på Kaposis sarkom er ukendt.

Hvordan blev Panretin undersøgt?

Panretin blev sammenlignet med placebo (en virkningsløs behandling) i to 12-ugers undersøgelser, som omfattede i alt 402 patienter med Kaposis sarkom. Det primære mål for effekt var andelen af patienter, som reagerede på behandlingen. En patient ansås for at have reageret på behandlingen, hvis den pågældende persons læsioner reduceres i omfang eller til en vis grad udfladedes, afhængigt af læsionernes art.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, der er ved Panretin?

Panretin var mere effektivt end placebo til behandling af Kaposis sarkom. Ca. 35 % og 37 % af de patienter, der fik Panretin, reagerede på behandlingen sammenlignet med 18 % og 7 % af de patienter, der fik placebo.

Hvilken risiko er der forbundet med Panretin?

De hyppigste bivirkninger ved Panretin (som optræder hos flere end 1 af 10 patienter) er udslæt, kløe, hudlidelser (revner, skorpedannelse, udtørring, væskeudsivning) og smerter (brænden, ømhed). Den fuldstændige liste over alle de indberettede bivirkninger ved Panretin fremgår af indlægssedlen.

Panretin bør ikke anvendes hos patienter, der kan være overfølsomme (allergiske) over for retinoider i almindelighed, alitretinoin eller andre af indholdsstofferne. Panretin må heller ikke anvendes til kvinder, som er gravide eller ammer, og må heller ikke anvendes til behandling af læsioner, der ligger tæt op ad områder med andre hudlidelser.

Hvorfor blev Panretin godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Panretin opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse.

Andre oplysninger om Panretin:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske Union for Panretin den 11. oktober 2000. Indehaveren af markedsføringstilladelsen er Eisai Ltd. Markedsføringstilladelsen er gyldig på ubegrænset tid.

Den fuldstændige EPAR for Panretin findes her. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling med Panretin, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 08-2010.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet