Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnQuadramet
ATC-kodeV10BX02
Indholdsstofsamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
ProducentCIS bio international

A.FREMSTILLER(E) ANSVARLIG(E) FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batc hfrigivelse

CIS bio international

Boîte Postale 32

F-91192 Gif-sur-Yvette cedex

Frankrig

B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEV ERING OG ANVENDELSE

Lægemidlet må kun udleveres efter ordination på en recept udstedt af en begrænset lægegruppe (se bilag I: Produktresumé, pkt. 4.2).

C.ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILL ADELSEN

Lægemiddelovervågningssystem

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal sikre , at det lægemiddelovervågningssystem, som er beskrevet i modul 1.8.1 i markedsføringstilladelsen , er på plads og fungerer før og under markedsføringen af lægemidlet.

D. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE SIKKER O G EFFEKTIV ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET

Ikke relevant.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet