Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quinsair (levofloxacin) – Indlægsseddel - J01MA12

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnQuinsair
ATC-kodeJ01MA12
Indholdsstoflevofloxacin
ProducentHorizon Pharma Europe BV

Indlægsseddel: Information til patienten

Quinsair 240 mg inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

Levofloxacin

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

-Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

-Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at bruge Quinsair

3.Sådan skal du bruge Quinsair

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.Virkning og anvendelse

Quinsair indeholder et antibiotisk lægemiddel, der kaldes levofloxacin. Det tilhører gruppen af antibiotika, der kaldes fluorquinoloner.

Quinsair anvendes til at behandle lungeinfektioner, der skyldes Pseudomonas aeruginosa, hos voksne med cystisk fibrose. Hvis infektionen ikke behandles korrekt, vil den fortsætte med at beskadige lungerne, hvilket medfører yderligere problemer med vejrtrækningen.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Quinsair

Brug ikke Quinsair:

-hvis du er allergisk over for levofloxacin, over for et andet antibiotikum af quinolon-typen, såsom moxifloxacin, ciprofloxacin eller ofloxacin, eller over for et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6)

-hvis du nogensinde har haft et problem med dine sener (betændelse i en sene eller en sprængt sene) under behandling med et andet quinolon-antibiotikum

-hvis du lider af epilepsi

-hvis du er gravid eller ammer

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl lægen, før du bruger Quinsair, hvis du har eller har haft et eller flere af følgende:

-Nyreproblemer.

-En kraftig allergisk reaktion. Symptomer er angivet i afsnit 4.

-Kraftige hudreaktioner

Hvis du behandles med Quinsair, kan du muligvis få en kraftig hudreaktion, som f.eks. blæredannelse eller læsioner. Fortæl lægen, hvis du bemærker hudreaktioner efter brug af Quinsair.

-Leverproblemer. Symptomer er angivet i afsnit 4.

-Unormal hjerterytme

Quinsair kan medføre ændringer i din hjerterytme, især hvis du tager medicin til behandling af hjerteproblemer eller lave niveauer af kalium eller magnesium i blodet. Kvinder, der tager disse typer medicin, har muligvis en større risiko for at blive påvirket. Hvis du oplever hjertebanken eller en uregelmæssig hjerterytme, mens du bruger Quinsair, skal du straks fortælle det til lægen.

-Krampeanfald

Quinolon-antibiotika, herunder Quinsair, kan forårsage krampeanfald. Hvis det sker, skal du straks holde op med at bruge Quinsair og kontakte lægen.

-Depression eller psykiske problemer.

-Nervebeskadigelse

Quinsair kan forårsage perifer neuropati (nervebeskadigelse). Hvis du oplever smerter, en brændende fornemmelse, snurren, følelsesløshed eller svaghed i dine lemmer, skal du straks holde op med at bruge Quinsair og fortælle det til lægen.

-En sygdom, der medfører muskelsvaghed og træthed, som kaldes myasthenia gravis.

-Betændelse i en sene, der medfører smerte, stivhed og/eller hævelse i leddene (tendonitis).

-Vejrtrækningsproblemer, der kan være fra lette til svære (bronkospasme).

-Ophostning af blod eller blodfarvet slim fra luftvejene.

-Glucose-6-phosphatdehydrogenasemangel

Quinolon-antibiotika, som f.eks. Quinsair, kan forårsage, at patienter med glucose-6-phosphatdehydrogenasemangel (en sjælden arvelig sygdom) har en tilbøjelighed til at få komplikationer i blodet, der fører til en pludselig stigning i kropstemperaturen, gulfarvning af huden og slimhinderne, mørkfarvet urin, bleghed, træthed, tung, hurtig vejrtrækning og en svag, hurtig puls. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål om dette.

-Diabetes

Quinolon-antibiotika, herunder Quinsair, kan forårsage, at niveauerne af sukker i blodet enten bliver for høje eller for lave. Hvis du er diabetiker, skal du holde omhyggeligt øje med dine blodsukkerniveauer.

-Diarré

Du kan udvikle diarré under eller efter din behandling med Quinsair. Hvis den bliver kraftig eller vedvarende, eller du bemærker blod i afføringen, skal du straks holde op med at bruge Quinsair og tale med lægen. Lad være med at tage medicin til at behandle din diarré uden først at tale med lægen.

-Resistens over for antibiotika

Bakterier kan over tid blive resistente over for behandling med et antibiotikum. Dette betyder, at Quinsair ikke bør anvendes til at forebygge lungeinfektioner. Det bør kun anvendes til at behandle lungeinfektioner, der skyldes Pseudomonas aeruginosa. Tal med lægen, hvis du har bekymringer eller spørgsmål i forhold til dette.

-Superinfektioner

Undertiden kan man under en langvarig behandling med et antibiotikum få en anden infektion, der skyldes en anden bakterie, der ikke påvirkes af det pågældende antibiokum (superinfektion). Tal med lægen, hvis du har bekymringer eller spørgsmål i forhold til dette og brugen af Quinsair.

-Synsproblemer

Hvis du bemærker ændringer i dit syn eller andre problemer med dine øjne, mens du bruger Quinsair, skal du straks kontakte en øjenspecialist.

-Lysfølsomhed

Quinsair kan gøre din hud mere følsom over for sollys. Du bør undgå langvarig udsættelse for sollys eller kraftigt sollys og bør ikke anvende solarier eller andre UV-lamper, mens du behandles med Quinsair og i 48 timer, efter du er standset med behandlingen.

-Forkerte testresultater

Visse tests (f.eks. til bekræftelse af tuberkulose eller screening for kraftige smertestillende midler) kan give forkerte resultater, mens du behandles med Quinsair.

Børn og unge

Quinsair bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år, da der ikke er nok oplysninger om anvendelsen heraf til denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Quinsair

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Disse lægemidler kan muligvis have indvirkning på virkningen af Quinsair.

Fortæl lægen, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler:

-Vitamin K-antagonister, som f.eks. warfarin (anvendes til forebyggelse af blodpropper). Hvis du tager disse lægemidler samtidig med Quinsair, kan det medføre forøget blødning. Lægen skal måske foretage regelmæssige blodtests for at kontrollere, hvor godt dit blod størkner.

-Theophyllin (anvendes til at behandle vejrtrækningsproblemer) eller ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAIDer), som f.eks. fenbufen, acetylsalicylsyre (et stof, der findes i mange lægemidler, der anvendes til smertelindring og sænkning af feber samt til forebyggelse af blodpropper) eller ibuprofen. Hvis du tager Quinsair samtidig med disse lægemidler, kan det øge din risiko for et krampeanfald.

-Lægemidler, som f.eks. probenecid (anvendes til forebyggelse af urinsyregigt) eller cimetidin (anvendes til behandling af mavesår). Hvis du tager Quinsair samtidig med disse lægemidler, kan det påvirke måden dine nyrer behandler medicinen på, hvilket er særlig vigtigt, hvis du lider af nyreproblemer.

-Ciclosporin (anvendes efter organtransplantationer) eller lægemidler, der påvirker din hjerterytme (som f.eks. antiarytmika, tricykliske antidepressiva, makrolid-antibiotika eller antipsykotika). Quinsair kan påvirke virkningerne af disse lægemidler. Din læge vil give en yderligere forklaring.

Graviditet og amning

Quinsair må ikke anvendes under graviditet, eller hvis du ammer. Fortæl lægen, hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Quinsair kan gøre, at du føler dig svimmel, træt eller svag, eller give problemer med synet. Hvis det sker for dig, må du ikke køre i trafikken eller anvende værktøj eller maskiner.

3.Sådan skal du bruge Quinsair

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Så meget skal du bruge?

Inhalér inholdet af én ampul (240 mg) to gange dagligt ved anvendelse af Zirela- nebulisatorsystemet. Det tager ca. 5 minutter at inhalere lægemidlet ved anvendelse af nebulisatoren.

På disse tidspunkter skal du bruge det?

Hvis du inhalerer Quinsair på samme tid hver dag, vil det være en hjælp for dig til at huske, hvornår du skal tage din medicin. Inhalér din medicin som følger:

-1 ampul om morgenen ved anvendelse af Zirela-nebulisatoren

-1 ampul om aftenen ved anvendelse af Zirela-nebulisatoren

Det er bedst, hvis der er ca. 12 timer mellem dine doser.

Så længe skal du bruge det?

Du skal bruge Quinsair hver dag i 28 dage, hvorefter du holder en pause på 28 dage, hvor du ikke inhalerer Quinsair. Herefter starter du på et nyt behandlingsforløb.

Det er vigtigt, at du fortsætter med at bruge medicinen to gange dagligt i de 28 dage med behandling, og at du fortsætter med cyklussen med 28 dages behandling og 28 dages pause, så længe som lægen fortæller dig, du skal gøre det.

 

Gentag cyklus

 

 

 

 

Quinsair - behandling

 

 

Quinsair - pause

Brug det to gange dagligt

 

 

Brug det ikke i de næste

i 28 dage

 

 

28 dage

 

 

 

 

Hvis du oplever vejrtrækningsproblemer, mens du bruger Quinsair, kan din læge eventuelt ordinere ekstra medicin til dig?

Hvis du oplever vejrtrækningsproblemer efter brug af Quinsair, kan din læge ordinere en inhalator til dig, der indeholder et bronkodilator-lægemiddel (f.eks. salbutamol) (udvider bronkierne i lungerne). Inhalér dette lægemiddel mindst 15 minutter eller op til 4 timer før din næste dosis af Quinsair.

Hvis du bruger flere forskellige inhalatorer og andre behandlinger mod cystisk fibrose?

Hvis du bruger flere forskellige inhalerede behandlinger og andre behandlinger mod cystisk fibrose, anbefales det, at du tager din medicin i følgende rækkefølge:

1.Bronkodilatorer

2.Dornase alfa

3.Teknikker til rensning af luftvejene

4.Quinsair

5.Inhalerede steroider

Sådan skal du bruge Quinsair

Quinsair skal tages ved inhalation ved anvendelse af et Zirela-nebulisatorhåndsæt (der inkluderer et Zirela-aerosolhoved). Dette skal forbindes til enten en eBase-styreenhed eller en eFlow rapid- styreenhed.

Vigtige oplysninger, du skal kende, før du starter

-Hver ampul er udelukkende til engangsbrug. Når en ampul er åbnet, skal indholdet bruges straks.

-Brug ikke Quinsair, hvis du bemærker, at der er pillet ved det forseglede foliebrev eller ampullerne.

-Brug ikke Quinsair, hvis du bemærker, at det er uklart, eller der er partikler i opløsningen.

-Undlad at blande Quinsair med anden medicin i Zirela-nebulisatorhåndsættet.

-Undlad at komme anden medicin end Quinsair i Zirela-nebulisatorhåndsættet.

-Forsøg ikke at inhalere Quinsair ved hjælp af en anden type nebulisatorhåndsæt.

-Kontrollér, at dit Zirela-nebulisatorsystem fungerer korrekt, før du starter din behandling.

-Undlad at sluge væsken i ampullen.

Læs omhyggeligt producentens brugsanvisning, der følger med dit Zirela-nebulisatorhåndsæt.

Klargøring af nebulisatorsystemet til inhalering af medicinen?

Opbevar Zirela-brugsanvisningen på et sikkert sted, da den indeholder alle detaljer om samling af anordningen.

1)Sørg for, at Zirela-nebulisatorhåndsættet er placeret på en plan og stabil overflade.

2)Tryk alt indholdet fra én ampul ud i medicinbeholderen på Zirela-nebulisatorhåndsættet (figur 1). Sørg for, at du tømmer ampullen helt ved om nødvendigt at banke den forsigtigt mod siden af beholderen.

Medicinbeholder

Figur 1

3)Luk medicinbeholderen ved at rette tappene på medicinlåget ind i forhold til rillerne på beholderen (a). Tryk ned, og drej låget med uret så langt, som det kan komme (b, figur 2).

Tap

Taprille

Figur 2

Sådan skal du bruge Zirela-nebulisatorsystemet ?

1)Når du starter på din behandling, skal du sidde i en afslappet, oprejst stilling.

2)Hold håndsættet vandret, tryk på afbryderknappen på styreenheden, og hold den nede i nogle få sekunder. Du hører et ”bip”, og statuslyset bliver grønt.

3)Efter nogle få sekunder begynder en aerosoltåge at strømme ind i aerosolkammeret på Zirela-nebulisatorhåndsættet. Hvis aerosoltågen ikke begynder at strømme, henvises til Zirela- brugsanvisning for hjælp.

4)Hold fortsat håndsættet vandret, anbring mundstykket i munden, og luk dine læber omkring det (figur 3).

Figur 3

5)Træk vejret normalt (ånd ind og ud) gennem mundstykket. Forsøg ikke at trække vejret gennem næsen. Fortsæt med at ånde ind og ud afslappet, indtil behandlingen er færdig. Det tager ca. 5 minutter at inhalere lægemidlet ved anvendelse af nebulisatoren.

6)Når al medicinen er inhaleret, vil du høre to “bip”, som betyder, at behandlingen er færdig.

7)Åbn medicinlåget, når behandlingen er færdig, for at sikre, at al medicinen er brugt. Der kan være nogle få dråber medicin tilbage i bunden af beholderen efter endt behandling. Dette er i orden. Hvis der er mere end nogle få dråber tilbage, skal medicinlåget dog sættes på igen, og behandlingen genoptages.

8)Når behandlingen er færdig, afmonteres styreenheden, og Zirela-nebulisatorhåndsættet skilles ad til rengøring og desinfektion. Producentens brugsanvisning giver alle detaljer om rengøring og desinfektion.

Hvis du bliver nødt til at standse din behandling, før du er færdig?

Hvis du af en eller anden grund må standse behandlingen, før du er færdig, skal du trykke på afbryderknappen på styreenheden, og holde den nede i ét sekund. Efter at den er helt slukket, skal du, når du er klar til at starte igen, trykke på afbryderknappen igen og holde den nede i ét sekund. Behandlingen vil starte igen. Du skal ånde ind og ud gennem mundstykket som før.

Udskiftning af Zirela-nebulisatorhåndsættet?

Ét nebulisatorhåndsæt skal anvendes til ét 28 dages behandlingsforløb. Der henvises til producentens brugsanvisning for råd vedrørende rengøring og opbevaring.

Hvis du har brugt for meget Quinsair

Hvis du har brugt for meget Quinsair, skal du fortælle det til lægen så hurtigt som muligt. Hvis du har slugt indholdet i ampullen, er der ingen grund til bekymring, men du skal fortælle det til lægen så hurtigt som muligt.

Hvis du har glemt at bruge Quinsair

Hvis du har glemt en dosis, skal du bruge den, så snart du kommer i tanker om det, når blot der er mindst 8 timer, til du skal inhalere den næste dosis. Hvis det næsten er tidspunktet for din næste dosis, skal du dog springe den glemte dosis over.

Du må ikke inhalere indholdet af mere end én ampul som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Quinsair

Du må ikke holde op med at bruge Quinsair uden først at tale med lægen, da din lungeinfektion kan blive forværret.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige

straks akut medicinsk behandling, hvis du oplever en kraftig allergisk reaktion efter inhalering af Quinsair. Symptomerne omfatter:

-Udbredt kløe og en følelse af varme – der især berører hovedbunden, munden, halsen, håndfladerne og fodsålerne

-Kraftig hiven efter vejret eller støjende eller besværet vejrtrækning

-Kraftig nældefeber

-Hævede læber, hævet ansigt, hals eller tunge

-Bleg eller grålig hudfarve

-En hurtig hjerterytme

-Kraftesløshed eller besvimelse

Hold straks op med at bruge Quinsair og fortæl det til lægen:

-hvis du oplever smerter, stivhed og/eller hævelse i dine led

-hvis du får problemer med din lever. Symptomerne omfatter:

-Tab af appetit

-Gulfarvning af hud og øjne (gulsot)

-Mørkfarvet urin

-Kløe

-Ømhed (smerter) i maven (abdomen)

Andre bivirkninger kan omfatte:

Meget almindelige: opstår hos mere end 1 bruger ud af 10

-Hoste

-Unormal smagssans

-Træthed, svaghed og lavere tolerance over for anstrengelse

-Tab af appetit og vægttab

-Stakåndethed

-Ændringer i mængden og tykkelsen af slim

-Ophostning af blod

-Mindre mængde luft, der kan udåndes på ét sekund (nedsat FEV1-test)

Almindelige: opstår hos op til 1 bruger ud af 10

-Svampeinfektion omkring skeden

-Søvnløshed eller søvnproblemer

-Hovedpine

-Svimmelhed

-Ringen eller hylen for ørerne (tinnitus)

-Ændring af stemmen

-Kvalme og opkastningMavesmerter

-Diarré

-Forstoppelse

-Udslæt

-Led- eller muskelsmerter

-Feber

-Unormale blodanalyseresultater (forhøjede niveauer af visse leverenzymer eller bilirubin i blodet og nedsat nyrefunktionstest)

-Nedsat lungefunktionstest

-Forøget eller nedsat mængde sukker (glukose) i blodet

-Unormale vejtrækningslyde

Ikke almindelige: opstår hos op til 1 bruger ud af 100

-Svampeinfektion i munden

-Lavt antal røde blodlegemer i blodet (anæmi) eller de celler i blodet, der hjælper med til at størkne det (blodplader)

-Lavt eller højt antal hvide blodlegemer i blodet

-Følelse af angst, rastløshed eller uro og/eller depression

-Nedsat smagssans

-Følelse af søvnighed

-Ændringer af synet

-Tab af hørelse

-Forøget hjerterytme

-Vejrtrækningsbesvær

-Kløgning (maveindholdet tvinges ved sammentrækninger af mellemgulvet op i spiserøret, men ikke op i svælget)

-Fordøjelsesbesvær

-Luft i maven

-Nældefeber og kløe

-Brystvægssmerter

-Nyresvigt

-Ændringer i hjerterytmen

Følgende bivirkninger er endvidere blevet rapporteret efter indtagelse af tabletter eller en intravenøs infusion, der indeholder levofloxacin. Disse kan derfor muligvis også forekomme efter anvendelse af Quinsair:

Ikke almindelige: opstår hos op til 1 bruger ud af 100

-Følelse af forvirring eller nervøsitet

-Rysten

-Følelse af svimmelhed, at tingene kører rundt eller følelse af at falde (vertigo)

-Kraftig svedning

Sjældne: opstår hos op til 1 bruger ud af 1.000

-Hallucinationer og/eller paranoia

-Følelse af uro

-Usædvanlige drømme eller mareridt

-Krampeanfald

-Snurrende (sovende) fornemmelse og/eller følelsesløshed

-Hjertebanken

-Lavt blodtryk

-Muskelsvaghed

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

-Lavt antal af alle typer af celler i blodet

-Diabetisk koma

-Svære psykiske problemer (hvilket i meget sjælde tilfælde kan føre til, at personen gør skade på sig selv)

-Smerte, brændende fornemmelse, snurren, følelsesløshed og/eller svaghed i arme og ben (neuropati)

-Ufrivillige muskelbevægelser, trækninger eller spasmer

-Besvimmelse

-Kraftig dunkende hovedpine med tab af synsevnen

-Midlertidigt synstab

-Hurtig eller unormal hjerterytme

-Lungebetændelse

-Kraftige hudreaktioner, såsom smertefuld blæredannelse eller læsioner i f.eks. mund, næse eller skede

-Forøget følsomhed i huden for sollys eller UV-lys (solarier eller andre UV-lamper)

-Betændelse i blodkar

-Betændelse i mund eller læber

-Hurtig nedbrydning af muskler

-Betændelse i en sene eller en sprængt sene

-Smerte, herunder smerte i hals, bryst, arme og ben

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendix V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på ampullen, foliebrevet og æskerne efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Hver ampul er udelukkende til engangsbrug. Når ampullen er åbnet, skal indholdet bruges straks. Eventuelt ubrugt produkt skal smides væk. Læg eventuelle ubrugte, uåbnede ampuller fra strippen tilbage i brevet, så de beskyttes mod lys.

Opbevares i den oprindelige pakning for at beskytte mod lys. Dette lægemiddel kræver ingen særlige temperaturopbevaringsbetingelser.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Quinsair indeholder:

-Aktivt stof: levofloxacin. Èn ampul indeholder levofloxacinhemihydrat svarende til 240 mg levofloxacin.

-Øvrige indholdsstoffer: magnesiumchloridhexahydrat og vand til injektioner.

Udseende og pakningsstørrelser

Quinsair er en klar, lysegul inhalationsvæske til nebulisator, opløsning.

Lægemidlet leveres i små 3 ml plastampuller. Fire ampuller er forseglet i et foliebrev, og hver æske indeholder 14 breve.

Hver 28 dages-pakning af Quinsair indeholder én æske med 56 (14 breve med hver 4) ampuller og én æske, der indeholder et Zirela-nebulisatorhåndsæt med producentens brugsanvisning.

Ampullen er kun mærket på engelsk. Oplysningerne på ampullen er:

På forsiden af ampulunderdelen

Quinsair 240 mg

Inhalationsvæske til nebulisator, opløsning.

Levofloxacin

 

Til inhalation

2,4 ml

I det “kreppede område” på begge sider af ampulunderdelen

LOT

EXP

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Nederlandene

Fremstiller

Adare Pharmaceuticals S.r.l. Via Martin Luther King, 13

20060 Pessano con Bornago (MI) Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til indehaveren af markedsføringstilladelsen.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. Der er også links til andre hjemmesider om sjældne sygdomme og om, hvordan de behandles.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet