Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sabervel (irbesartan) – Etikettering - C09CA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Medicinens navnSabervel
ATC-kodeC09CA04
Indholdsstofirbesartan
ProducentPharmathen S.A.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE EMBALLAGE

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Sabervel 75 mg filmovertrukne tabletter irbesartan

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 75 mg irbesartan

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

 

 

 

 

 

 

Indholdsstoffer: indeholder også lactosemonohydrat.

autoriseret

 

 

 

Se indlægsseddel for yderligere information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

længere

 

 

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

28 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

56 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

90 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

98 filmovertrukne tabletter

 

ikke

 

 

 

 

 

 

 

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

er

6.SÆRLIGLægemidletADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLEROral anvendelse. Læs indlægssedlen inden brug.

8.UDLØBSDATO

EXP:

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str. 15351 Pallini Attiki Grækenland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/12/765/001

EU/1/12/765/002

EU/1/12/765/007

EU/1/12/765/010

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.

 

 

længere

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

 

er

 

INFORMATION I BRAILLESKRIFTikke

 

 

Lægemidlet

 

 

Sabervel 75 mg

 

 

autoriseret

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Sabervel 75 mg filmovertrukne tabletter irbesartan

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE EMBALLAGE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Sabervel 150 mg filmovertrukne tabletter irbesartan

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 150 mg irbesartan

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

 

 

 

 

 

 

Indholdsstoffer: indeholder også lactosemonohydrat.

autoriseret

 

 

 

Se indlægsseddel for yderligere information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

længere

 

 

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

28 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

56 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

90 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

98 filmovertrukne tabletter

 

ikke

 

 

 

 

 

 

 

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

er

6.SÆRLIGLægemidletADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLEROral anvendelse. Læs indlægssedlen inden brug.

8.UDLØBSDATO

EXP:

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str. 15351 Pallini Attiki Grækenland

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/12/765/003

EU/1/12/765/004

EU/1/12/765/008

EU/1/12/765/011

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.

 

 

længere

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

 

er

 

INFORMATION I BRAILLESKRIFTikke

 

 

Lægemidlet

 

 

Sabervel 150 mg

 

 

autoriseret

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Sabervel 150 mg filmovertrukne tabletter irbesartan

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A.

3. UDLØBSDATO

EXP:

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

Lægemidlet

 

 

længere

autoriseret

 

ikke

 

er

 

 

 

 

 

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE EMBALLAGE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Sabervel 300 mg filmovertrukne tabletter irbesartan

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 300 mg irbesartan

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

 

 

 

 

 

 

Indholdsstoffer: indeholder også lactosemonohydrat.

autoriseret

 

 

 

Se indlægsseddel for yderligere information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

længere

 

 

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

28 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

56 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

90 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

98 filmovertrukne tabletter

 

ikke

 

 

 

 

 

 

 

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

er

6.SÆRLIGLægemidletADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLEROral anvendelse. Læs indlægssedlen inden brug.

8.UDLØBSDATO

EXP:

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str. 15351 Pallini Attiki Grækenland

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/12/765/005

EU/1/12/765/006

EU/1/12/765/009

EU/1/12/765/012

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.

 

 

længere

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

 

er

 

INFORMATION I BRAILLESKRIFTikke

 

 

Lægemidlet

 

 

Sabervel 300 mg

 

 

autoriseret

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Sabervel 300 mg filmovertrukne tabletter irbesartan

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A.

3. UDLØBSDATO

EXP:

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

Lægemidlet

 

 

længere

autoriseret

 

ikke

 

er

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet