Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sancuso (granisetron) – Indlægsseddel - A04AA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Medicinens navnSancuso
ATC-kodeA04AA02
Indholdsstofgranisetron
ProducentKyowa Kirin Limited

Indlægsseddel: Information Til Patienten

SANCUSO 3,1 mg/24 timer, depotplaster

Granisetron

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

-Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

-Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at bruge SANCUSO

3.Sådan skal du bruge SANCUSO

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.Virkning og anvendelse

Det aktive stof i SANCUSO er granisetron, og det tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes antiemetika (midler mod opkastning) og midler mod kvalme.

SANCUSO er et transdermalt plaster (på huden), som anvendes til at forebygge kvalme og opkastning hos voksne, der får behandling med kemoterapi (lægemidler til at behandle kræft), som varer 3-5 dage, og hvor patienterne har besvær med at sluge tabletterne (for eksempel på grund af ømhed, tørhed eller betændelse af mund eller hals).

Du skal kontakte lægen, hvis du ikke har det bedre, eller hvis du har det værre efter den første dags kemoterapi.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge SANCUSO

Brug ikke SANCUSO:

-hvis du er allergisk over for granisetron eller et af de øvrige indholdsstoffer i SANCUSO (angivet i punkt 6).

-hvis du er allergisk over for anden medicin mod kvalme og opkastning, med navne, der ender på ”setron”, f.eks. ondansetron.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger dette lægemiddel, hvis noget af det følgende gælder for dig:

-hvis du har fået at vide, at du har en hjertesygdom/hjertesygdomme

-hvis du har mavesmerter, eller din mave er oppustet

-hvis du har problemer med nyrerne eller leveren.

Det kan være, at lægemidlet ikke virker så godt og/eller kan påvirke huden, hvis det udsættes for direkte sollys eller lys fra sollamper eller solarier. Det er vigtigt at gøre følgende:

-sørg for at dække depotplastret til med tøj, mens du har plastret på, hvis du er i sollys eller tæt på en sollampe, herunder solarier.

-hold det hudområde, hvor lægemidlet var sat på, dækket til i yderligere 10 dage efter, at depotplastret blev fjernet, for at beskytte mod udsættelse for direkte sollys.

Det er ukendt, hvordan aktiviteter såsom svømning, hård træning eller anvendelse af en sauna eller jacuzzi, kan påvirke lægemidlet. Du bør undgå disse aktiviteter, mens du benytter depotplastret. Du kan fortsat tage brusebade og vaske dig normalt, når du benytter depotplastret.

Eksterne varmekilder, såsom fra varmedunke eller varmepuder, skal undgås i området med depotplastret.

Børn og unge

Dette lægemiddel bør ikke anvendes til børn eller teenagere under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med SANCUSO

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.. SANCUSO kan påvirke den måde, nogle lægemidler virker på. Andre lægemidler kan også påvirke den måde, SANCUSO virker på. Du skal især fortælle til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tager nogle af de følgende lægemidler:

-Paracetamol, anvendes til smertebehandling.

-Phenobarbital, anvendes til at behandle epilepsi.

-Ketoconazol, anvendes til at behandle svampeinfektioner.

-SSRI'er (selektive serotonin-genoptagelseshæmmere), der anvendes til at behandle depression og/eller angst, bl.a. fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram og escitalopram.

-SNRI'er (serotonin-noradrenalingenoptagelseshæmmere), der anvendes til at behandle depression og/eller angst, bl.a. venlafaxin og duloxetin.

Graviditet og amning

Du bør ikke anvende dette lægemiddel, hvis du er gravid, medmindre lægen specifikt har anbefalet det.

Du skal ophøre med at amme, mens du har plastret på.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel

Trafik- og arbejdssikkerhed

SANCUSO påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

3.Sådan skal du bruge SANCUSO

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet.

Den anbefalede dosis er et enkelt depotplaster. Medicinen i depotplastret passerer gradvist gennem huden ind i kroppen, og derfor sættes plastret på 1-2 dage (24-48 timer), før behandlingen med kemoterapi påbegyndes.

Dette lægemiddel er til transdermal anvendelse. Dette lægemiddel leverer det aktive stof langsomt og konstant via huden og ind i blodbanen i den periode, du bærer depotplastret.

Ting, du skal huske på, mens du bruger depotplastret

-Opbevar ikke depotplastret uden for det forseglede brev.

-Depotplastret må ikke klippes i mindre stykker.

-Brug kun et depotplaster ad gangen.

-Når du fjerner depotplastret, skal du kontrollere huden og fortælle det til lægen, hvis du bemærker en alvorlig hudreaktion (hvis din hud er meget rød, klør, eller du bemærker vabler).

-Depotplastret kan påvirkes af direkte sollys, eller hvis det udsættes for sollamper. Mens du har depotplastret sat på, skal du have det dækket til, f.eks. under beklædning, hvis der er en risiko for, at det udsættes for sollys eller sollamper. Fortsat med at holde applikationsstedet tildækket i yderligere 10 dage efter, at du fjerner depotplastret.

-Kontakt med vand ved karbadning eller brusebadning vil ikke ændre den måde, SANCUSO virker på. Depotplastret kan dog løsnes delvist. Forsøg at undgå at have depotplastret på i vand i lange perioder.

-Der er ingen information om depotplastrets virkning på aktiviteter som hård træning eller anvendelsen af sauna eller jacuzzi. Derfor bør du undgå disse aktiviteter, mens du benytter depotplastret.

-Du bør undgå eksterne varmekilder (f.eks. varmedunke eller varmepuder) i området med depotplastret.

Hvornår skal du sætte depotplastret på og fjerne det?

Tag ikke depotplastret ud af brevet, før du er klar til at bruge det. Sæt depotplastret på mindst 1 dag (24 timer) før din planlagte behandling med kemoterapi. Depotplastret kan sættes på op til maks.

2 dage (48 timer) før kemoterapi. Bær depotplastret under hele din kemoterapi. Depotplastret kan bæres i op til 7 dage, afhængigt af varigheden af din behandling med kemoterapi. Fjern depotplastret mindst 1 dag (24 timer) efter, at du har gennemført din kemoterapi.

Hvor skal du sætte depotplastret på?

Sæt depotplastret på et rent, tørt område med rask hud på overarmens yderside. Hvis dine arme ikke er hensigtsmæssige områder for depotplastret, kan lægen bede dig om at sætte det på maven. Det område, du vælger, må ikke være fedtet, barberet for nyligt eller have hudproblemer som skader (rifter eller afskrabning) eller irritation (rødme eller udslæt). Sæt ikke SANCUSO på områder, der er blevet behandlet med cremer, olier, lotioner, pudder eller andre hudprodukter, der kan forhindre, at depotplastret klæber godt på huden.

Sådan placeres depotplastret

1.Tag et brev ud af æsken, og riv langs spalten for at åbne det. Hvert brev indeholder et depotplaster, sat på en stiv plasticfilm.

2.Tag depotplastret ud af brevet .

3.Den klæbende side af depotplastret er dækket af et lag af en to-delt stiv plasticfilm. Depotplastret bukkes på midten, og den ene halvdel af den stive plasticfilm fjernes. Vær forsigtig, så depotplastret ikke klæber sammen, og undgå at berøre den klæbende side af depotplastret.

4.Mens der holdes fast i den anden halvdel af den stive plasticfilm, sættes depotplastret på huden på overarmens yderside.

5.Fjern den anden halvdel af den stive plasticfilm, og tryk hele depotplastret godt på plads med fingrene, og glat det ud. Tryk godt ned for at sikre en god kontakt med huden, især langs kanterne.

6.Vask hænder efter placering af depotplastret.

7.Sørg for, at depotplastret sidder på plads under hele din kemoterapi.

8.Depotplastret må ikke anvendes igen efter, at det fjernes, se nedenfor for instruktioner om fjernelse og bortskaffelse af depotplastret (se pkt. 5).

Efter depotplastret fjernes

1.Det brugte depotplaster vil stadig indeholde noget granisetron og skal straks bortskaffes som beskrevet i pkt. 5.

2.Efter at depotplastret fjernes, kan noget af klæbematerialet være tilbage på huden. Vask forsigtigt området med sæbe og vand for at fjerne det. Alkohol eller andre opløsningsmidler som neglelakfjerner kan forårsage hudirritation og bør ikke anvendes.

3.Vask hænder.

4.Du kan evt. se en let rødme på huden, hvor depotplastret blev fjernet. Denne rødme bør gå væk med tiden. Hvis den ikke gør det, skal du fortælle det til lægen.

Hvis depotplastret løsnes

Hvis depotplastret begynder at løsnes, kan det samme depotplaster fæstnes på det samme hudområde. Hvis det er nødvendigt, kan du bruge operationsbandager eller medicinsk tape til at holde depotplastret på plads. Hvis depotplastret tabes eller beskadiges, skal du tage til lægen.

Hvis du har brugt for meget SANCUSO

Hvis du har brugt for meget SANCUSO, skal du blot fjerne det ekstra plaster/de ekstra plastre og kontakte lægen.

Hvis du har glemt at bruge SANCUSO

Det er vigtigt at bruge dette lægemiddel efter lægens anvisninger for at undgå, at du får kvalme eller kaster op efter din kemoterapi. Hvis du har glemt at påsætte dit depotplaster på det rigtige tidspunkt, skal du sætte det på, så snart du husker på det, og fortælle det til lægen snarest muligt før din behandling med kemoterapi.

Hvis du holder op med at bruge SANCUSO

Det er vigtigt, at du bruger dette lægemiddel under hele kemoterapien (op til 7 dage) for at forhindre, at du får kvalme eller kaster op efter kemoterapien. Kontakt din læge, hvis du ønsker at fjerne plastret, før kemoterapiforløbet er slut (op til 7 dage).

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du behandles med kemoterapi, der i moderat eller høj grad er i stand til at give dig kvalme, kan du stadig opleve kvalme på trods af behandling med kvalmestillende medicin, herunder dette lægemiddel.

Fortæl det straks til lægen, hvis du får forstoppelse, eller hvis du får mavesmerter eller oppustet mave. Forstoppelse er en almindelig bivirkning og kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer.

Fjern depotplastret og fortæl det til lægen, hvis du bemærker en alvorlig hudreaktion (hvis din hud er meget rød, klør, eller du bemærker vabler). Hudreaktioner på applikationsstedet, såsom irritation, kløe eller rødme, er ikke almindelige og kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer.

Andre mulige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger er:

-hovedpine, en følelse af at “snurre rundt”, selv når du står stille (vertigo)

-nedsat appetit, vægttab

-rødme

-kvalme, opkastningsfornemmelser, mundtørhed

-smerter i leddene

-hævelse, der skyldes vandophobning (ødem)

-ændringer af leverfunktionsprøver (hvis du får taget blodprøver, skal du fortælle lægen eller sundhedspersonalet, at du har fået SANCUSO).

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer) er:

-unormale muskelbevægelser (såsom rysten, muskelstivhed og muskelsammentrækninger).

Bivirkninger uden kendt hyppighed (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

-Overfølsomhedsreaktioner i huden. Tegn kan være små knopper, der er røde, hævede, og som klør.

Andre bivirkninger associeret med granisetron-produkter (hyppighed ikke kendt):

-Allergiske reaktioner, herunder nældefeber (kløende, rødt og hævet hududslæt) og anafylakse (en alvorlig allergisk reaktion, som kan omfatte pludselig hvæsende vejrtrækning, vejrtrækningsbesvær, hævede øjenlåg, hævet ansigt, hævede læber, udslæt eller kløe)

-Søvnbesvær/søvnforstyrrelser

-Overdreven søvnighed

-Forlænget QT-interval i ekg-målinger (forandringer i hjerterytmen, der kan være et tegn på forstyrrelser af hjerterytmen)

-Forstoppelse

-Diarré

-Mangel på energi/svaghed/tab af styrke

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V*Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på yderkartonen og brevet efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Anvendte depotplastre indeholder stadig aktivt stof, som kan være skadeligt for andre. Fold depotplastret på midten med de klæbende sider indad, og bortskaf det på en sikker vis, utilgængeligt for børn. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

SANCUSO indeholder:

-Aktivt stof: Granisetron. Hvert 52 cm2 depotplaster indeholder 34,3 mg granisetron, der frigiver 3,1 mg granisetron pr. 24 timer.

-Øvrige indholdsstoffer:

-Klæbemiddel i depotplastret: Akrylat-vinylacetat-copolymer

-Bagsidelag: Polyester

-Stiv plasticfilm: Silikoniseret polyester

Udseende og pakningsstørrelser

SANCUSO er et tyndt, klart, firkantet depotplaster med afrundede kanter, sat på en stiv plasticfilm.. Hver karton indeholder et depotplaster.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Kyowa Kirin Ltd

Galabank Business Park

Galashiels

TD1 1QH

Storbritannien

Tlf.: +44 (0)1896 664000

Fax: +44 (0)1896 664001

Fremstiller:

Pharbil Waltrop GmbH (et NextPharma datterselskab) Im Wirrigen 25

45731 Waltrop Tyskland

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om SANCUSO, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Tél/Tel: +44 (0)1896 664000

Tel: +44 (0)1896 66400

България

Luxembourg/Luxemburg

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Teл.: + 44 (0)1896 664000

Tél/Tel: +44 (0)1896 664000

Česká republika

Magyarország

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Tel: +44 (0)1896 664000

Tel.: +44 (0)1896 664000

Danmark

Malta

Kyowa Kirin filial af Kyowa Kirin AB

Kyowa Kirin Ltd

Tlf: + 46 8 50 90 74 10

Tel: +44 (0)1896 664000

Deutschland

Nederland

Kyowa Kirin GmbH

Kyowa Kirin Pharma BV

Tel: +31 (0)900 1231236

Eesti

Norge

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin filial av Kyowa Kirin AB

Tel: +44 (0)1896 664000

Tlf: + 46 8 50 90 74 10

 

Ελλάδα

Österreich

ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΚΕ

Kyowa Kirin Ltd

Τηλ. + 30 2102711020

Tel: +44 (0)1896 664000

España

Polska

Kyowa Kirin Farmacéutica, S.L.U.

Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 534 37 10

Tel.: + 48 (012) 653 15 71

France

Portugal

Kyowa Kirin Pharma SAS

Kyowa Kirin Ltd

Tél: +33 (0)1 55 39 14 30

Tel: +44 (0)1896 664000

Hrvatska

România

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Tel: +44 (0)1896 664000

Tel: +44 (0)1896 664000

Ireland

Slovenija

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Tel: +44 (0)1896 664000

Tel: +44 (0)1896 664000

Ísland

Slovenská republika

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Sími: +44 (0)1896 664000

Tel: +44 (0)1896 664000

Italia

Suomi/Finland

Kyowa Kirin S.r.l.,

Kyowa Kirin Ab filial i Finland

Tel: +39 02 92169424

Puh/Tel: + 358 10 23 55 560

Κύπρος

Sverige

CENTROM PHARMA LIMITED

Kyowa Kirin AB

Τηλ: +357 22 283565

Tel: + 46 8 50 90 74 10

Latvija

United Kingdom

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Tel: + 44 (0)1896 664000

Tel: + 44 (0)1896 664000

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet