Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sprimeo (aliskiren) – Indlægsseddel - C09XA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Medicinens navnSprimeo
ATC-kodeC09XA02
Indholdsstofaliskiren
ProducentNovartis Europharm Ltd.

 

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

 

 

 

Sprimeo 150 mg filmovertrukne tabletter

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen.

 

 

-

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

 

 

-

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

 

 

-

Lægen har ordineret Sprimeo til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det

 

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

 

-

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

 

ikke er nævnt her.

 

 

salg

Oversigt over indlægssedlen:

 

til

 

 

1.

Virkning og anvendelse

autoriseret

 

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Sprimeo

 

 

 

3.

Sådan skal du tage Sprimeo

 

 

 

4.

Bivirkninger

 

 

 

5.

Opbevaring

 

 

 

6.

Yderligere oplysninger

 

 

 

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

 

 

 

 

længere

 

 

 

Sprimeo tilhører en ny klasse af medicin, kaldet reninhæmmere. Sprimeo hjælper med at sænke et forhøjet blodtryk. Reninhæmmere nedsætter den mængde angiotensin-II, kroppen kan producere. Angiotensin-II får blodkarrene til at trække sig sammen, hvilket øger blodtrykket. Når mængden af angiotensin-II mindskes, kan blodkarrene s appe af, og det sænker blodtrykket.

Forhøjet blodtryk øger belastningen på hjerte og blodkar. Hvis det fortsætter i lang tid, kan det

beskadige blodkarrene i hjernen, hjertet og nyrerne, som kan føre til slagtilfælde, hjertesvigt,

er

 

hjerteanfald eller nyresvigt. Når blodtrykketikke

sænkes til normalt niveau, mindskes risikoen for at få

disse sygdomme.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE SPRIMEO

Tag ikke Sprim o

-hvis du er overfølsom (allergisk) over for aliskiren eller et af de øvrige indholdsstoffer i Sprimeo. Hvis du mener, at du er allergisk, skal du bede lægen om vejledning.

-hvis du har oplevet følgende former for angioødem (svært ved at trække vejret eller synke eller har haft hævet ansigt, hænder og fødder, øjenomgivelser, læber og/eller tunge):

-angioødem når du har taget aliskiren.

-arveligt angioødem.

-angioødem uden kendt årsag.

-de sidste 6 måneder af graviditeten eller hvis du ammer, se afsnittet om ”Graviditet og amning”.

-hvis du tager ciclosporin (medicin, der bruges til organtransplantation for at undgå afstødning af organet. Bruges også til andre tilstande f.eks. gigt eller hudeksem), itraconazol (medicin, der bruges til behandling af svampeinfektioner) eller quinidin (medicin, som bruges til at korrigere hjerterytmen).

-hvis du har diabetes eller nedsat nyrefunktion, og du behandles med nogen af følgende typer lægemidler, som bruges til at behandle for højt blodtryk:Lægemidlet

-en ”angiotensin-konverteringsenzym (ACE)-hæmmer”, som fx enalapril, lisinopril,

ramipril osv.

eller

-en ”angiotensin-II receptorblokker”, som fx valsartan, telmisartan, irbesartan osv.

Vær ekstra forsigtig med at tage Sprimeo

-hvis du tager et diuretikum (kaldes også vanddrivende tabletter, som øger den mængde urin, du producerer).

-hvis du tager nogen af følgende typer medicin, som anvendes til at behandle for højt blodtryk:

-en ”angiotensin-konverteringsenzym (ACE)-hæmmer, som fx enalapril, lisinopril, ramipril osv.

 

eller

 

 

 

 

 

 

 

-

en ”angiotensin-II receptorblokker”, som fx valsartan, telmisartan, irbesartan osv.

 

 

 

 

 

 

 

salg

-

hvis du har nedsat nyrefunktion, vil din læge nøje overveje, om Sprimeo er egnet til di , og kan

 

vælge at følge dig nøje.

 

 

 

 

 

-

hvis du oplever, at du har svært ved at trække vejret eller at synke eller har hævet an igt,

 

hænder og fødder, øjenomgivelser, læber og/eller tunge (angioødem). Hvis det sker, skal du

 

stoppe med at tage Sprimeo og kontakte din læge.

 

autoriseret

til

 

 

 

 

 

Hvis noget af dette gælder for dig, skal du fortælle det til lægen, før du tag r Sprimeo.

 

Sprimeo anbefales ikke til børn og unge.

 

 

 

 

 

Den sædvanlige dosis til patienter på 65 år og derover er 150 mg.

 

 

Brug af anden medicin

længere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du brug

anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på rec pt.

Det kan være nødvendigt for din læge at ændre din dosis og/eller tage andre forsigtighedsregler, hvis du tager et af følgende lægemidler:

-medicin, der kan øge mængden af ka ium i dit blod. Dette gælder også kaliumbesparende diuretika og kaliumtilskud.

-furosemid, medicin, der tilhører gruppen af diuretika. Kaldes også vanddrivende tabletter og bruges til at øge urinprodu t onen.

-en af følgende typer medicin, som anvendes til at behandle for højt blodtryk:

-en ”angiotensin-konverteringsenzym (ACE)-hæmmer, som fx enalapril, lisinopril, ramipril osv.

 

eller

 

 

-

en ”ang otensin-II receptorblokker”, som fx valsartan, telmisartan, irbesartan osv.

-

ketoconazol, edicin, der bruges til at behandle svampeinfektioner.

-verapamil, medicin, der bruges til at sænke forhøjet blodtryk, til at korrigere hjerterytmen eller til at behandle hjertekrampe (angina pectoris).

-visse typer af smertestillende medicin kaldet ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler

(NSAID).Lægemidlet

Brug af Sprimeo sammen med mad og drikke

Du skal tage Sprimeo sammen med et let måltid mad én gang daglig, fortrinsvis på samme tidspunkt hver dag. Du må ikke tage Sprimeo sammen med grapefrugtjuice.

Graviditet og amning

Du må ikke tage Sprimeo, hvis du er gravid. Det er vigtigt, at du straks taler med din læge, hvis du tror, at du er gravid, eller hvis du planlægger at blive gravid. Du må ikke amme, hvis du tager Sprimeo.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan komme til at føle dig svimmel, og det kan påvirke din koncentrationsevne. Du skal sørge for at finde ud af, hvordan du reagerer på Sprimeo, før du kører bil, betjener maskiner eller udfører andre aktiviteter, som kræver koncentration.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE SPRIMEO

Tag altid Sprimeo nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Mennesker med forhøjet blodtryk bemærker ofte ingen tegn på problemet. Mange føler sig helt raske. Det er meget vigtigt, at du tager medicinen nøjagtigt efter lægens anvisninger, hvis du vil opnå det bedste resultat og mindske risikoen for bivirkninger. Overhold dine aftaler med lægen, også selvom du føler dig rask.

Startdosis er normalt en tablet på 150 mg én gang daglig.

salg

 

 

Lægen kan ordinere en højere dosis på en tablet på 300 mg én gang daglig, alt ef ertilhvordan du

 

længere

autoriseret

Hvis du har taget for meget Sprimeo

 

 

reagerer på behandlingen. Din læge kan ordinere Sprimeo sammen med anden m dicin, der bruges til

at behandle forhøjet blodtryk.

 

 

Indtagelse

Det anbefales, at du tager tabletterne sammen med vand. Du bør age Sprimeo sammen med et let måltid mad, én gang daglig, fortrinsvis på samme tidspunkt hver dag. Du må ikke tage Sprimeo sammen med grapefrugtjuice.

Hvis du er kommet til at tage for mange tabletter af Sprimeo, skal du straks kontakte en læge. Det kan være nødvendigt med lægebehandling.

Hvis du har glemt at tage Sprimeo

Hvis du glemmer at tage Sprimeo, skal du tage det så snart, du kommer i tanker om det, og derefter tage den næste dosis til sædvanlig tid. Hvis det næsten er tid til den næste dosis, skal du bare tage den

næste tablet til sædvanlig tid. Du må ke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

 

er

ikke

4. BIVIRKNINGER

 

 

 

Sprimeo kan som al an en medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Lægemidlet

 

 

Tal med læg n ller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får bivirknin er, som ikke er nævnt her. Det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen med Sprimeo.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Diarré, ledsmerter, højt indhold af kalium i blodet, svimmelhed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Hududslæt (dette kan også være symptomer på en overfølsomhedsreaktion eller angioødem – se ”Sjældne” bivirkninger herunder), nyreproblemer inklusive akut nyresvigt (svært nedsat urinproduktion), hævede hænder, ankler eller fødder (væskeansamlinger), alvorlige hudreaktioner (toksisk epidermal nekrolyse og/eller bivirkninger fra slimhinden i munden - rød hud, blæredannelse omkring læber, øjne eller mund, hudafskalning, feber), lavt blodtryk.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner) og angioødem (symptomerne kan være besvær med at trække vejret eller med at synke, udslæt, kløe, nældefeber, hævet ansigt, hænder og fødder, øjenomgivelser, læber og/eller tunge eller svimmelhed), forhøjet indhold af kreatinin i blodet.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Sprimeo efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterkortet. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Sprimeo indeholder

 

 

salg

-

Aktivt stof: aliskiren (som hemifumarat) 150 mg.

 

 

 

 

 

-

Øvrige indholdsstoffer: crospovidon, hypromellose, magnesiumstearat, macrogol,

 

 

mikrokrystallinsk cellulose, povidon, kolloid vandfri silica, talcum, titandioxid (E171), sort

 

jernoxid (E172), rød jernoxid (E172).

autoriseret

til

 

 

 

 

Udseende og pakningsstørrelser

 

 

 

 

 

Sprimeo 150 mg filmovertrukne tabletter er lyse pink, udadbuede, runde tabl tter, præget med ”IL” på den ene side og ”NVR” på den anden side.

Sprimeo er tilgængelig i pakninger, der indholder 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter.

Pakninger, der indeholder 84 (3x28), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter er multipakninger. Ikke

alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i dit land.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

længere

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

Horsham

 

ikke

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

Storbritannien

er

 

Fremstiller

 

 

 

Novartis Farma S.p.A.

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

Via Provinciale Schito 131

 

 

 

I-80058 Torre Annunziata/NA

 

 

Italien

 

 

 

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Sprimeo, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant:

 

 

 

België/Belgique/Belgien

 

 

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

 

 

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

 

 

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

 

 

Magyarország

Novartis Pharma Services Inc.

 

Novartis Hungária Kft. Pharma

Тел.: +359 2 489 98 28

 

 

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

 

 

Malta

Novartis s.r.o.

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +420 225 775 111

 

 

Tel: +356 2298 3217

Danmark

 

 

Nederland

 

 

 

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia

 

Novartis Farma S.p.A.

 

Tel: +39 02 96 54 1

er

Κύπρος

 

Τηλ: +357 22 690 690

NovartisLægemidletPharma Servic s Inc

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 67 887 070

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

ikke

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570

Polska

 

Novartis Poland Sp. z o.o.

salg

Tel.: +48 22 375 4888

 

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

autoriseret

til

Tel: +351 21 000 8600

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Slovenija

Novartis Ph rma Services Inc. længereTel: +386 1 300 75 50

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Denne indlægsseddel blev senest godkendt

Du kan finde yderligere information om Sprimeo på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

 

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

 

 

 

Sprimeo 300 mg filmovertrukne tabletter

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen.

 

 

-

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

 

 

-

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

 

 

-

Lægen har ordineret Sprimeo til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det

 

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

 

-

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

 

ikke er nævnt her.

 

 

salg

Oversigt over indlægssedlen:

 

til

 

 

1.

Virkning og anvendelse

autoriseret

 

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Sprimeo

 

 

 

3.

Sådan skal du tage Sprimeo

 

 

 

4.

Bivirkninger

 

 

 

5.

Opbevaring

 

 

 

6.

Yderligere oplysninger

 

 

 

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

 

 

 

 

længere

 

 

 

Sprimeo tilhører en ny klasse af medicin, kaldet reninhæmmere. Sprimeo hjælper med at sænke et forhøjet blodtryk. Reninhæmmere nedsætter den mængde angiotensin-II, kroppen kan producere. Angiotensin-II får blodkarrene til at trække sig sammen, hvilket øger blodtrykket. Når mængden af angiotensin-II mindskes, kan blodkarrene s appe af, og det sænker blodtrykket.

Forhøjet blodtryk øger belastningen på hjerte og blodkar. Hvis det fortsætter i lang tid, kan det

beskadige blodkarrene i hjernen, hjertet og nyrerne, som kan føre til slagtilfælde, hjertesvigt,

er

 

hjerteanfald eller nyresvigt. Når blodtrykketikke

sænkes til normalt niveau, mindskes risikoen for at få

disse sygdomme.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE SPRIMEO

Tag ikke Sprim o

-hvis du er overfølsom (allergisk) over for aliskiren eller et af de øvrige indholdsstoffer i Sprimeo. Hvis du mener, at du er allergisk, skal du bede lægen om vejledning.

-hvis du har oplevet følgende former for angioødem (svært ved at trække vejret eller synke eller har haft hævet ansigt, hænder og fødder, øjenomgivelser, læber og/eller tunge):

-angioødem når du har taget aliskiren.

-arveligt angioødem.

-angioødem uden kendt årsag.

-de sidste 6 måneder af graviditeten eller hvis du ammer, se afsnittet om ”Graviditet og amning”.

-hvis du tager ciclosporin (medicin, der bruges til organtransplantation for at undgå afstødning af organet. Bruges også til andre tilstande f.eks. gigt eller hudeksem), itraconazol (medicin, der bruges til behandling af svampeinfektioner) eller quinidin (medicin, som bruges til at korrigere hjerterytmen).

-hvis du har diabetes eller nedsat nyrefunktion, og du behandles med nogen af følgende typer lægemidler, som bruges til at behandle for højt blodtryk:Lægemidlet

-en ”angiotensin-konverteringsenzym (ACE)-hæmmer”, som fx enalapril, lisinopril,

ramipril osv.

eller

-en ”angiotensin-II receptorblokker”, som fx valsartan, telmisartan, irbesartan osv.

Vær ekstra forsigtig med at tage Sprimeo

-hvis du tager et diuretikum (kaldes også vanddrivende tabletter, som øger den mængde urin, du producerer).

-hvis du tager nogen af følgende typer medicin, som anvendes til at behandle for højt blodtryk:

-en ”angiotensin-konverteringsenzym (ACE)-hæmmer, som fx enalapril, lisinopril, ramipril osv.

 

eller

 

 

 

 

 

 

 

-

en ”angiotensin-II receptorblokker”, som fx valsartan, telmisartan, irbesartan osv.

 

 

 

 

 

 

 

salg

-

hvis du har nedsat nyrefunktion, vil din læge nøje overveje, om Sprimeo er egnet til di , og kan

 

vælge at følge dig nøje.

 

 

 

 

 

-

hvis du oplever, at du har svært ved at trække vejret eller at synke eller har hævet an igt,

 

hænder og fødder, øjenomgivelser, læber og/eller tunge (angioødem). Hvis det sker, skal du

 

stoppe med at tage Sprimeo og kontakte din læge.

 

autoriseret

til

 

 

 

 

 

Hvis noget af dette gælder for dig, skal du fortælle det til lægen, før du tag r Sprimeo.

 

Sprimeo anbefales ikke til børn og unge.

 

 

 

 

 

Den sædvanlige dosis til patienter på 65 år og derover er 150 mg.

 

 

Brug af anden medicin

længere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du brug

anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på rec pt.

Det kan være nødvendigt for din læge at ændre din dosis og/eller tage andre forsigtighedsregler, hvis du tager et af følgende lægemidler:

-medicin, der kan øge mængden af ka ium i dit blod. Dette gælder også kaliumbesparende diuretika og kaliumtilskud.

-furosemid, medicin, der tilhører gruppen af diuretika. Kaldes også vanddrivende tabletter og bruges til at øge urinprodu t onen.

-en af følgende typer medicin, som anvendes til at behandle for højt blodtryk:

-en ”angiotensin-konverteringsenzym (ACE)-hæmmer, som fx enalapril, lisinopril, ramipril osv.

 

eller

 

 

-

en ”ang otensin-II receptorblokker”, som fx valsartan, telmisartan, irbesartan osv.

-

ketoconazol, edicin, der bruges til at behandle svampeinfektioner.

-verapamil, medicin, der bruges til at sænke forhøjet blodtryk, til at korrigere hjerterytmen eller til at behandle hjertekrampe (angina pectoris).

-visse typer af smertestillende medicin kaldet ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler

(NSAID).Lægemidlet

Brug af Sprimeo sammen med mad og drikke

Du skal tage Sprimeo sammen med et let måltid mad én gang daglig, fortrinsvis på samme tidspunkt hver dag. Du må ikke tage Sprimeo sammen med grapefrugtjuice.

Graviditet og amning

Du må ikke tage Sprimeo, hvis du er gravid. Det er vigtigt, at du straks taler med din læge, hvis du tror, at du er gravid, eller hvis du planlægger at blive gravid. Du må ikke amme, hvis du tager Sprimeo.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan komme til at føle dig svimmel, og det kan påvirke din koncentrationsevne. Du skal sørge for at finde ud af, hvordan du reagerer på Sprimeo, før du kører bil, betjener maskiner eller udfører andre aktiviteter, som kræver koncentration.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE SPRIMEO

Tag altid Sprimeo nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Mennesker med forhøjet blodtryk bemærker ofte ingen tegn på problemet. Mange føler sig helt raske. Det er meget vigtigt, at du tager medicinen nøjagtigt efter lægens anvisninger, hvis du vil opnå det bedste resultat og mindske risikoen for bivirkninger. Overhold dine aftaler med lægen, også selvom du føler dig rask.

Startdosis er normalt en tablet på 150 mg én gang daglig.

salg

 

 

Lægen kan ordinere en højere dosis på en tablet på 300 mg én gang daglig, alt ef ertilhvordan du

 

længere

autoriseret

Hvis du har taget for meget Sprimeo

 

 

reagerer på behandlingen. Din læge kan ordinere Sprimeo sammen med anden m dicin, der bruges til

at behandle forhøjet blodtryk.

 

 

Indtagelse

Det anbefales, at du tager tabletterne sammen med vand. Du bør age Sprimeo sammen med et let måltid mad, én gang daglig, fortrinsvis på samme tidspunkt hver dag. Du må ikke tage Sprimeo sammen med grapefrugtjuice.

Hvis du er kommet til at tage for mange tabletter af Sprimeo, skal du straks kontakte en læge. Det kan være nødvendigt med lægebehandling.

Hvis du har glemt at tage Sprimeo

Hvis du glemmer at tage Sprimeo, skal du tage det så snart, du kommer i tanker om det, og derefter tage den næste dosis til sædvanlig tid. Hvis det næsten er tid til den næste dosis, skal du bare tage den

næste tablet til sædvanlig tid. Du må ke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

 

er

ikke

4. BIVIRKNINGER

 

 

 

Sprimeo kan som al an en medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Lægemidlet

 

 

Tal med læg n ller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får bivirknin er, som ikke er nævnt her. Det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen med Sprimeo.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Diarré, ledsmerter, højt indhold af kalium i blodet, svimmelhed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Hududslæt (dette kan også være symptomer på en overfølsomhedsreaktion eller angioødem – se ”Sjældne” bivirkninger herunder), nyreproblemer inklusive akut nyresvigt (svært nedsat urinproduktion), hævede hænder, ankler eller fødder (væskeansamlinger), alvorlige hudreaktioner (toksisk epidermal nekrolyse og/eller bivirkninger fra slimhinden i munden - rød hud, blæredannelse omkring læber, øjne eller mund, hudafskalning, feber), lavt blodtryk.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner) og angioødem (symptomerne kan være besvær med at trække vejret eller med at synke, udslæt, kløe, nældefeber, hævet ansigt, hænder og fødder, øjenomgivelser, læber og/eller tunge eller svimmelhed), forhøjet indhold af kreatinin i blodet.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Sprimeo efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterkortet. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

-Aktivt stof: aliskiren (som hemifumarat) 300 mg.salg

-Øvrige indholdsstoffer: crospovidon, hypromellose, magnesiumstearat, macrogol,

mikrokrystallinsk cellulose, povidon, kolloid vandfri silica, talcum, titandioxid (E171), sort jernoxid (E172), rød jernoxid (E172).tilSprimeo indeholder

Udseende og pakningsstørrelser

autoriseret

 

Sprimeo 300 mg filmovertrukne tabletter er lyserøde, udadbuede, ovale tabl tt r, præget med ”IU” på den ene side og ”NVR” på den anden side.

Sprimeo er tilgængelig i pakninger, der indeholder 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter.

Pakninger, der indeholder 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter er

multipakninger. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis m rkedsført i dit land.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

længere

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

Horsham

 

ikke

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

Storbritannien

er

 

Fremstiller

 

 

 

Novartis Farma S.p.A.

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

Via Provinciale Schito 131

 

 

 

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italien

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Sprimeo, skal du henvende dig til den lokale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Magyarország

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Тел.: +359 2 489 98 28

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Malta

Novartis s.r.o.

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +420 225 775 111

Tel: +356 2298 3217

Danmark

Nederland

 

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia

 

Novartis Farma S.p.A.

 

Tel: +39 02 96 54 1

er

Κύπρος

 

Τηλ: +357 22 690 690

NovartisLægemidletPharma Servic s Inc.

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 67 887 070

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

ikke

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570

Polska

 

Novartis Poland Sp. z o.o.

salg

Tel.: +48 22 375 4888

 

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

autoriseret

til

Tel: +351 21 000 8600

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Slovenija

Novartis Ph rma Services Inc. længereTel: +386 1 300 75 50

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Denne indlægsseddel blev senest godkendt

Du kan finde yderligere information om Sprimeo på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet