Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Starlix (nateglinide) – Etikettering - A10BX03

Updated on site: 10-Oct-2017

Medicinens navnStarlix
ATC-kodeA10BX03
Indholdsstofnateglinide
ProducentNovartis Europharm Ltd

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Starlix 60 mg filmovertrukne tabletter

Nateglinid

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 filmovertruken tablet indeholder 60 mg nateglinid.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder laktosemonohydrat.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmovertrukket tablet

12 filmovertrukne tabletter

24 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

60 filmovertrukne tabletter

84 filmovertrukne tabletter

120 filmovertrukne tabletter

360 filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale yderpakning.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/01/174/001

12 filmovertrukne tabletter

 

EU/1/01/174/002

24 filmovertrukne tabletter

 

EU/1/01/174/003

30 filmovertrukne tabletter

 

EU/1/01/174/004

60 filmovertrukne tabletter

 

EU/1/01/174/005

84 filmovertrukne tabletter

 

EU/1/01/174/006

120 filmovertrukne tabletter

EU/1/01/174/007

360 filmovertrukne tabletter

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Starlix 60 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTRE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Starlix 60 mg tabletter

Nateglinid

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Starlix 120 mg filmovertrukne tabletter

Nateglinid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 filmovertruken tablet indeholder 120 mg nateglinid.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder laktosemonohydrat.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmovertrukket tablet

12 filmovertrukne tabletter

24 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

60 filmovertrukne tabletter

84 filmovertrukne tabletter

120 filmovertrukne tabletter

360 filmovertrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale yderpakning.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/01/174/008

12 filmovertrukne tabletter

 

EU/1/01/174/009

24 filmovertrukne tabletter

 

EU/1/01/174/010

30 filmovertrukne tabletter

 

EU/1/01/174/011

60 filmovertrukne tabletter

 

EU/1/01/174/012

84 filmovertrukne tabletter

 

EU/1/01/174/013

120 filmovertrukne tabletter

EU/1/01/174/014

360 filmovertrukne tabletter

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Starlix 120 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTRE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Starlix 120 mg tabletter

Nateglinid

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Starlix 180 mg filmovertrukne tabletter

Nateglinid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 filmovertruken tablet indeholder 180 mg nateglinid.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder laktosemonohydrat.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmovertrukket tablet

12 filmovertrukne tabletter

24 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

60 filmovertrukne tabletter

84 filmovertrukne tabletter

120 filmovertrukne tabletter

360 filmovertrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale yderpakning.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/01/174/015

12 filmovertrukne tabletter

 

EU/1/01/174/016

24 filmovertrukne tabletter

 

EU/1/01/174/017

30 filmovertrukne tabletter

 

EU/1/01/174/018

60 filmovertrukne tabletter

 

EU/1/01/174/019

84 filmovertrukne tabletter

 

EU/1/01/174/020

120 filmovertrukne tabletter

EU/1/01/174/021

360 filmovertrukne tabletter

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Starlix 180 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTRE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Starlix 180 mg tabletter

Nateglinid

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet