Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vælg sprog for hjemmesiden

Telmisartan Teva (telmisartan) – Etikettering - C09CA07

Updated on site: 10-Oct-2017

Medicinens navnTelmisartan Teva
ATC-kodeC09CA07
Indholdsstoftelmisartan
ProducentTeva B.V.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Ydre æske med blistere med aftrækkeligt folie

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Telmisartan Teva 20 mg tabletter telmisartan

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 20 mg telmisartan

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder sorbitol (E420).

Læs flere oplysninger i indlægssedlen.

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

14x1 tablet

28x1 tablet

30x1 tablet

40x1 tablet

56x1 tablet

60x1 tablet

84x1 tablet

90x1 tablet

98x1 tablet

100x1 tablet

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

1.Adskil én blisterlomme fra resten af blisterkortet ved forsigtigt at rive langs perforeringerne omkring den

2.Træk forsigtigt det øverste papirlag af

3.Tryk tabletten gennem folien

4.Put tabletten i munden og synk med vand eller anden egnet væske

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/610/001

14x1 tablet

EU/1/09/610/002

28x1 tablet

EU/1/09/610/003

30x1 tablet

EU/1/09/610/004

40x1 tablet

EU/1/09/610/005

56x1 tablet

EU/1/09/610/006

60x1 tablet

EU/1/09/610/007

84x1 tablet

EU/1/09/610/008

90x1 tablet

EU/1/09/610/009

98x1 tablet

EU/1/09/610/010

100x1 tablet

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Telmisartan Teva 20 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Ydre æske med blistere

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Telmisartan Teva 20 mg tabletter telmisartan

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 20 mg telmisartan

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder (E420). Læs flere oplysninger i indlægssedlen.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

14x1 tablet

28x1 tablet

30x1 tablet

40x1 tablet

56x1 tablet

60x1 tablet

84x1 tablet

90x1 tablet

98x1 tablet

100x1 tablet

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/610/031

14x1 tablet

EU/1/09/610/032

28x1 tablet

EU/1/09/610/033

30x1 tablet

EU/1/09/610/034

40x1 tablet

EU/1/09/610/035

56x1 tablet

EU/1/09/610/036

60x1 tablet

EU/1/09/610/037

84x1 tablet

EU/1/09/610/038

90x1 tablet

EU/1/09/610/039

98x1 tablet

EU/1/09/610/040

100x1 tablet

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENERAL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INFORMATION VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Telmisartan Teva 20 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Ydre æske med blistere med aftrækkeligt folie

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Telmisartan Teva 40 mg tabletter telmisartan

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 40 mg telmisartan

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder sorbitol (E420).

Læs flere oplysninger i indlægssedlen.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

14x1 tablet

28x1 tablet

30x1 tablet

40x1 tablet

56x1 tablet

60x1 tablet

84x1 tablet

90x1 tablet

98x1 tablet

100x1 tablet

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

1.Adskil én blisterlomme fra resten af blisterkortet ved forsigtigt at rive langs perforeringerne omkring den

2.Træk forsigtigt det øverste papirlag af

3.Tryk tabletten gennem folien

4.Put tabletten i munden og synk med vand eller anden egnet væske

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/610/011

14x1 tablet

EU/1/09/610/012

28x1 tablet

EU/1/09/610/013

30x1 tablet

EU/1/09/610/014

40x1 tablet

EU/1/09/610/015

56x1 tablet

EU/1/09/610/016

60x1 tablet

EU/1/09/610/017

84x1 tablet

EU/1/09/610/018

90x1 tablet

EU/1/09/610/019

98x1 tablet

EU/1/09/610/020

100x1 tablet

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Telmisartan Teva 40 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Ydre æske med blistere

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Telmisartan Teva 40 mg tabletter telmisartan

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 40 mg telmisartan

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder (E420). Læs flere oplysninger i indlægssedlen.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

14x1 tablet

28x1 tablet

30x1 tablet

40x1 tablet

56x1 tablet

60x1 tablet

84x1 tablet

90x1 tablet

98x1 tablet

100x1 tablet

30 tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/610/041

14x1 tablet

EU/1/09/610/042

28x1 tablet

EU/1/09/610/043

30x1 tablet

EU/1/09/610/044

40x1 tablet

EU/1/09/610/045

56x1 tablet

EU/1/09/610/046

60x1 tablet

EU/1/09/610/047

84x1 tablet

EU/1/09/610/048

90x1 tablet

EU/1/09/610/049

98x1 tablet

EU/1/09/610/050

100x1 tablet

EU/1/09/610/061

30 tabletter

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENERAL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INFORMATION VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Telmisartan Teva 40 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Ydre æske med blistere med aftrækkeligt folie

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Telmisartan Teva 80 mg tabletter telmisartan

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 80 mg telmisartan

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder sorbitol (E420).

Læs flere oplysninger i indlægssedlen.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

14x1 tablet

28x1 tablet

30x1 tablet

40x1 tablet

56x1 tablet

60x1 tablet

84x1 tablet

90x1 tablet

98x1 tablet

100x1 tablet

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

1.Adskil én blisterlomme fra resten af blisterkortet ved forsigtigt at rive langs perforeringerne omkring den

2.Træk forsigtigt det øverste papirlag af

3.Tryk tabletten gennem folien

4.Put tabletten i munden og synk med vand eller anden egnet væske

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/610/021

14x1 tablets

EU/1/09/610/022

28x1 tablets

EU/1/09/610/023

30x1 tablets

EU/1/09/610/024

40x1 tablets

EU/1/09/610/025

56x1 tablets

EU/1/09/610/026

60x1 tablets

EU/1/09/610/027

84x1 tablets

EU/1/09/610/028

90x1 tablets

EU/1/09/610/029

98x1 tablets

EU/1/09/610/030

100x1 tablets

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Telmisartan Teva 80 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Ydre æske med blistere

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Telmisartan Teva 80 mg tabletter telmisartan

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 80 mg telmisartan

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder (E420). Læs flere oplysninger i indlægssedlen.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

14x1 tablet

28x1 tablet

30x1 tablet

40x1 tablet

56x1 tablet

60x1 tablet

84x1 tablet

90x1 tablet

98x1 tablet

100x1 tablet

30 tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/610/051

14x1 tablet

EU/1/09/610/052

28x1 tablet

EU/1/09/610/053

30x1 tablet

EU/1/09/610/054

40x1 tablet

EU/1/09/610/055

56x1 tablet

EU/1/09/610/056

60x1 tablet

EU/1/09/610/057

84x1 tablet

EU/1/09/610/058

90x1 tablet

EU/1/09/610/059

98x1 tablet

EU/1/09/610/060

100x1 tablet

EU/1/09/610/062

30 tabletter

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENERAL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INFORMATION VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Telmisartan Teva 80 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

Blister

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Telmisartan Teva 20 mg tablets telmisartan

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERELLER STRIP

Blister

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Telmisartan Teva 40 mg tablets telmisartan

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

Blister

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Telmisartan Teva 80 mg tablets telmisartan

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet