Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vælg sprog for hjemmesiden

Telmisartan Teva (telmisartan) – Indlægsseddel - C09CA07

Updated on site: 10-Oct-2017

Medicinens navnTelmisartan Teva
ATC-kodeC09CA07
Indholdsstoftelmisartan
ProducentTeva B.V.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Telmisartan Teva 20 mg tabletter

Telmisartan

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

-Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

-Lægen har ordineret Telmisartan Teva til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at tage Telmisartan Teva

3.Sådan skal du tage Telmisartan Teva

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.Virkning og anvendelse

Telmisartan Teva tilhører en klasse af lægemidler, der kaldes angiotensin II-receptorantagonister. Angiotensin II er et stof, der findes i kroppen, som får blodkarrene til at snævre ind. Når blodkarrene snævrer ind, stiger blodtrykket. Telmisartan Teva blokerer angiotensin II's virkning, så blodkarrene afslappes og blodtrykket falder.

Telmisartan Teva bruges til behandling af essentiel hypertension (forhøjet blodtryk) hos voksne. 'Essentiel' betyder, at der ikke er nogen anden sygdom, der er årsag til, at blodtrykket er forhøjet .

Hvis forhøjet blodtryk ikke behandles, kan der ske skader på blodkarrene i flere organer, som i nogle tilfælde kan føre til hjerteanfald, hjerte- eller nyresvigt, slagtilfælde eller blindhed. Man har normalt ingen symptomer på forhøjet blodtryk, før en skade sker. Derfor er det vigtigt at få målt blodtrykket regelmæssigt for at finde ud af, om det ligger i normalområdet.

Telmisartan Teva bruges også til at nedsætte risikoen for hjerte-kar-hændelser og blodprop i hjernen hos voksne, som har en forøget risiko. Den øgede risiko kan skyldes, at blodforsyningen til hjertet eller benene er nedsat eller blokeret, men kan også skyldes, at man tidligere har haft en blodprop i hjernen, eller at man har fremskreden sukkersyge. Din læge kan informere dig, om du er i risikogruppen.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Telmisartan Teva Tag ikke Telmisartan Teva

-hvis du er allergisk over for telmisartan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Telmisartan Teva (angivet i pkt. 6)

-hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten - (du skal desuden helst undgå at bruge Telmisartan Teva tidligt i graviditeten - se afsnittet om Graviditet).

-hvis du har alvorlige leverproblemer, såsom kolestase eller galdevejsobstruktion (problem med udskillelse af galde fra leveren eller fra galdeblæren) eller anden alvorlig leversygdom.

-hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Hvis du har nogen af ovenstående tilstande, så fortæl det til lægen eller på apoteket før du tager Telmisartan Teva

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, hvis du har eller har haft nogen af nedenstående sygdomme eller tilstande:

-Nyresygdom eller nyretransplantation

-Nedsat blodtilstrømning til en eller begge nyrer (nyrearteriestenose)

-Leversygdom

-Hjerteproblemer

-Aldosteronisme (vand eller saltophobning i kroppen samtidig med ubalance i mineralsammensætningen)

-For lavt blodtryk (hypotension), som kan forekomme, hvis du er dehydreret (overdrevent tab af kropsvæske) eller er i saltunderskud efter anvendelse af vanddrivende medicin, er på saltfattig kost, har diarré eller ved opkastning.

-Højt kaliumindhold i blodet

-Diabetes

Kontakt lægen, før du tager Telmisartan Teva:

-hvis du tager digoxin

-hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

-en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyreproblemer i forbindelse med sukkersyge

-aliskiren.

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum.

Se også information under overskriften ”Tag ikke Telmisartan Teva”.

Fortæl din læge, hvis du tror, du er (eller måske bliver) gravid. Telmisartan Teva frarådes tidligt i graviditeten og må ikke tages, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan forårsage alvorlige fosterskader, hvis det bruges på det tidspunkt (se afsnittet om graviditet).

Hvis du skal opereres eller have anden form for bedøvelse, så fortæl lægen, at du tager Telmisartan Teva.

Telmisartan Teva kan have en mindre blodtrykssænkende virkning hos sorte patienter.

Børn og teenagere

Børn og unge under 18 år bør ikke behandles med Telmisartan Teva.

Brug af anden medicin sammen med Telmisartan Teva

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det kan være nødvendigt at ændre dosis af disse andre typer medicin eller tage andre forholdsregler. Muligvis vil det være nødvendigt at stoppe brugen af anden medicin specielt, hvis det er noget af følgende, der tages samtidig med Telmisartan Teva.

Hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under overskrifterne ”Tag ikke Telmisartan Teva” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Medicin, som indeholder lithium til behandling af depression.

Medicin, som kan forhøje blodets indhold af kalium, såsom kaliumholdige saltsubstitutter,

kaliumbesparende medicin (visse typer diuretika eller vanddrivende tabletter), ACE-hæmmere, angiotensin II-receptorantagonister, non-steroid antiinflammatorisk medicin (NSAID'er som aspirin og ibuprofen), heparin, lægemidler der undertrykker immunsystemet (som cyclosporin og tacrolimus) og antibiotika indeholdende trimethoprim.

Vanddrivende medicin (diuretika), især i høje doser taget sammen med Telmisartan Teva, kan føre til overdrevent tab af kropsvæske og for lavt blodtryk (hypotension).

Digoxin.

Den blodtrykssænkende virkning med Telmisartan Teva kan blive mindre, hvis du samtidig tager NSAID'er (non-steroid antiinflammatorisk medicin) såsom aspirin eller ibuprofen) eller kortikosteroider.

Telmisartan Teva kan øge den blodtryksnedsættende virkning af andre blodtryksnedsættende lægemidler.

Hvis du lider af en tilstand, der kaldes "ortostatisk hypotension" (et fald i blodtrykket, når du rejser dig op fra siddende eller liggende stilling, hvilket gør dig svimmel eller mat), kan din tilstand forværres, hvis du tager Telmisartan Teva sammen med:

Anden medicin, der anvendes til behandling af forhøjet blodtryk

Baclofen (en medicin med afslappende effekt på musklerne)

Amifostin (en beskyttende medicin under strålebehandling mod kræft)

Alkohol

Barbiturater (stærke sovepiller)

Narkotika (stærk smertestillende medicin)

Antidepressiv medicin

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Fortæl din læge, hvis du tror, du er gravid eller snart bliver gravid. Normalt vil din læge

anbefale dig at stoppe med at tage Telmisartan Teva, før du bliver gravid eller så snart du ved, du er gravid og anbefale en anden type medicin i stedet for Telmisartan Teva. Det frarådes at anvende Telmisartan Teva tidligt i graviditeten, og det må ikke tages senere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan forårsage alvorlige fosterskader, hvis det bruges efter graviditetens 3. måned.

Amning

Fortæl din læge, hvis du ammer eller vil starte på at amme. Telmisartan Teva anbefales ikke til ammende mødre. Din læge vil vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme, specielt hvis dit barn er nyfødt eller er født for tidligt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle vil føle sig svimle eller blive trætte, når de tager Telmisartan Teva. Kør ikke bil eller motorcykel eller cykel, hvis du føler dig svimmel eller træt. Lad også være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

Telmisartan Teva indeholder sorbitol.

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.Sådan skal du tage Telmisartan Teva

Tag altid Telmisartan Teva nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den anbefalede dosis af Telmisartan Teva er 1 tablet daglig. Det er mest hensigtsmæssigt at tage tabletten på samme tidspunkt hver dag. Telmisartan Teva kan både tages med mad og uden. Tabletten bør synkes

hel med vand eller anden væske uden alkohol. Du skal fortsætte med at tage Telmisartan Teva hver dag, så længe lægen ikke har givet dig besked på andet. Hvis du tror, at virkningen af Telmisartan Teva er for stærk eller svag, så sig det til lægen eller på apoteket.

Til behandling af forhøjet blodtryk er den sædvanlige dosis Telmisartan Teva for de fleste patienter er 40 mg én gang dagligt til kontrol af dit blodtryk i 24 timer. Din læge har anbefalet en lavere dosis på én 20 mg tablet dagligt. Alternativt kan Telmisartan Teva også bruges sammen med vanddrivende medicin, såsom hydrochlorthiazid, der har vist sig at øge den blodtryksnedsættende virkning af Telmisartan Teva.

Til nedsættelse af risikoen for hjerte-kar-hændelser er den sædvanlige dosis Telmisartan Teva 80 mg én gang daglig. I den første periode af behandlingen skal blodtrykket kontrolleres regelmæssigt.

Hvis du har nedsat leverfunktion, bør dosis normalt ikke overskride 40 mg én gang om dagen.

Hvis du har taget for mange Telmisartan Teva tabletter

Hvis du ved en fejl kommer til at tage for mange tabletter, så kontakt straks din læge, apoteket eller den nærmeste skadestue om nærmere forholdsregler.

Hvis du har glemt at tage Telmisartan Teva

Vær ikke bekymret, hvis du glemmer at tage én dosis. Tag den så snart du kommer i tanke om det og fortsæt derefter som normalt. Hvis du en dag ikke får taget din tablet, skal du blot tage den sædvanlige dosis næste dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige og kræver omgående lægehjælp:

Du skal straks kontakte din læge, hvis du får nogle af følgende symptomer:

Sepsis (ofte kaldet "blodforgiftning", en alvorlig infektion med betændelsesreaktion i hele kroppen) normalt ledsaget af høj feber, rødme og varme i huden, hurtigere hjerterytme, hurtig vejrtrækning, ændring i mental tilstand, hævelser og lavt blodtryk), hurtig hævelse af hud og slimhinder (angioødem). Disse bivirkninger er sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere), men er meget alvorlige, og indtagelse af medicinen skal stoppe og læge straks kontaktes. Hvis disse bivirkninger ikke bliver behandlet, kan de være dødelige.

Andre mulige bivirkninger ved telmisartan:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere):

Lavt blodtryk (hypotension) hos patienter, der er i behandling for at nedsætte risikoen for hjerte-kar- hændelser.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere): Urinvejsinfektion, infektion i de øvre luftveje (som ondt i halsen, bihulebetændelse, almindelig

forkølelse), blodmangel (anæmi), forhøjet kaliumindhold i blodet, besvær med at falde i søvn, tristhed (depression), besvimelse, svimmelhed, langsom puls (bradykardi), lavt blodtryk (hypotension) hos patienter i behandling mod forhøjet blodtryk, svimmelhed når man rejser sig op (ortostatisk hypotension), stakåndethed, hoste, mavesmerter, diarré, maveubehag, oppustethed, opkastning, kløe, øget svedtendens, hududslæt udløst af medicinen, rygsmerter, muskelkramper, muskelsmerter, nedsat nyrefunktion herunder akut nyresvigt, brystsmerter, følelse af træthed og forhøjet kreatininniveau i blodet.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere):

Øget antal hvide blodlegemer (eosinofili), for få blodplader (trombocytopeni), alvorlige allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion), overfølsomhedsreaktioner (såsom udslæt, kløe, vejrtrækningsbesvær, hvæsende åndedræt, hævelser i ansigtet og lavt blodtryk), lave blodsukkerniveauer (hos diabetespatienter), nervøsitet, søvnighed, nedsat syn, hurtig hjerterytme (puls), mundtørhed, maveuro, smagforstyrrelser, unormal leverfunktion (japanske patienter har større sandsynlighed for at få denne bivirkning), eksem (en hudlidelse), rødmen, nældefeber alvorligt medicinudløst udslæt, ledsmerter, smerter i arme og ben, senesmerter, influenzalignende symptomer, hæmaglobinmangel, forhøjet urinsyre, kreatinin, leverenzymer og kreatininkinase.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 brugere)

Tiltagende arvævsdannelse i lungerne (interstitiel lungesygdom).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken og blisteren efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Telmisartan Teva indeholder:

-Aktivt stof: Telmisartan. En Telmisartan Teva tablet indeholder 20 mg telmisartan.

-Øvrige indholdsstoffer: microkrystallinsk cellulose (Avicel PH 102), natriumstivelsesglycolat (Type A), poloxamerer, meglumin, povidon (PVP K-30), sorbitol (E420), magnesiumstearat

Udseende og pakningsstørrelser

Telmisartan Teva 20 mg tabletter er hvide til råhvide, ovale tabletter, hvor den ene side af tabletten er præget med tallet "93". Den anden side af tabletten er præget med tallet "7458".

Telmisartan Teva fås i perforerede aluminium-aluminium-enhedsdosisblistere med aftrækkeligt folie og perforerede aluminium-aluminium enhedsdosisblistere. Begge typer blistere fås med 14x1, 28x1, 30x1, 40x1, 56x1, 60x1, 84x1, 90x1, 98x1, 100x1 tablet. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Bemærk, at vejledning i, hvordan tabletten tages ud af blisterkortet, findes på den ydre æske med blisterkortene med aftrækkeligt folie.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

Fremstiller:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

H-4042 Debrecen,

Pallagi út 13,

Ungarn

Eller:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

H-2100 Gödöllő,

Táncsics Mihály út 82

Ungarn

Eller:

TEVA UK Ltd

Brampton Road,

Hampden Park,

Eastbourne,

East Sussex,

BN22 9AG

Storbritannien

Eller:

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5,

2031 GA, Haarlem,

Holland

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Telmisartan Teva, skal du henvende dig til den lokale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

Teva Pharma Belgium S.A.

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Belgien/Belgique

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

България

Lietuva

Тева Фармасютикълс България ЕООД

UAB “Sicor Biotech”

Teл: +359 2 489 95 82

Tel: +370 5 266 02 03

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Deutschland

Teva GmbH

Tel: (49) 731 40208

Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

España

Teva Pharma, S.L.U

Tél: +(34) 91 387 32 80

France

Teva Santé

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: + 385 1 37 20 000

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 (0) 51 321 740

Ísland ratiopharm Oy Finnland

Sími: +358 9 180 452 5900

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +(39) 028917981

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε. Ελλάδα Τηλ: +30 210 72 79 099

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. (TPW)Tel.: +36 1 288 64 00

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321740

L-Irlanda

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 800 0228400

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 00 7

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +(48) 22 345 93 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: (351) 214 235 910

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +4021 230 65 24

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +(421) 2 5726 7911

Suomi/Finland ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +(46) 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 784 980

Tel: +(44) 1977 628 500

Denne indlægsseddel blev senest ændret { 12/2014 }

Du kan finde yderligere oplysninger om Telmisartan Teva på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Telmisartan Teva 40 mg tabletter

Telmisartan

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

-Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

-Lægen har ordineret Telmisartan Teva til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at tage Telmisartan Teva

3.Sådan skal du tage Telmisartan Teva

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Telmisartan Teva tilhører en klasse af lægemidler, der kaldes angiotensin II-receptorantagonister. Angiotensin II er et stof, der findes i kroppen, som får blodkarrene til at snævre ind. Når blodkarrene snævrer ind, stiger blodtrykket. Telmisartan Teva blokerer angiotensin II's virkning, så blodkarrene afslappes og blodtrykket falder.

Telmisartan Teva bruges til behandling af essentiel hypertension (forhøjet blodtryk) hos voksne. 'Essentiel' betyder, at der ikke er nogen anden sygdom, der er årsag til, at blodtrykket er forhøjet .

Hvis forhøjet blodtryk ikke behandles, kan der ske skader på blodkarrene i flere organer, som i nogle tilfælde kan føre til hjerteanfald, hjerte- eller nyresvigt, slagtilfælde eller blindhed. Man har normalt ingen symptomer på forhøjet blodtryk, før en skade sker. Derfor er det vigtigt at få målt blodtrykket regelmæssigt for at finde ud af, om det ligger i normalområdet.

Telmisartan Teva bruges også til at nedsætte risikoen for hjerte-kar-hændelser og blodprop i hjernen hos voksne, som har en forøget risiko. Den øgede risiko kan skyldes, at blodforsyningen til hjertet eller benene er nedsat eller blokeret, men kan også skyldes, at man tidligere har haft en blodprop i hjernen, eller at man har fremskreden sukkersyge. Din læge kan informere dig, om du er i risikogruppen.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Telmisartan Teva Tag ikke Telmisartan Teva

-hvis du allergisk over for telmisartan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Telmisartan Teva (angivet i pkt. 6)

-hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten - (du skal desuden helst undgå at bruge Telmisartan Teva tidligt i graviditeten - se afsnittet om Graviditet).

-hvis du har alvorlige leverproblemer, såsom kolestase eller galdevejsobstruktion (problem med udskillelse af galde fra leveren eller fra galdeblæren) eller anden alvorlig leversygdom.

-hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Hvis du har nogen af ovenstående tilstande, så fortæl det til lægen eller på apoteket før du tager Telmisartan Teva

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, hvis du har eller har haft nogen af nedenstående sygdomme eller tilstande:

-Nyresygdom eller nyretransplantation

-Nedsat blodtilstrømning til en eller begge nyrer (nyrearteriestenose)

-Leversygdom

-Hjerteproblemer

-Aldosteronisme (vand eller saltophobning i kroppen samtidig med ubalance i mineralsammensætningen)

-For lavt blodtryk (hypotension), som kan forekomme, hvis du er dehydreret (overdrevent tab af kropsvæske) eller er i saltunderskud efter anvendelse af vanddrivende medicin, er på saltfattig kost, har diarré eller ved opkastning.

-Højt kaliumindhold i blodet

-Diabetes

Kontakt lægen, før du tager Telmisartan Teva:

-hvis du tager digoxin

-hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

-en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyreproblemer i forbindelse med sukkersyge

-aliskiren.

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum.

Se også information under overskriften ”Tag ikke Telmisartan Teva”.

Fortæl din læge, hvis du tror, du er (eller måske bliver) gravid. Telmisartan Teva frarådes tidligt i graviditeten og må ikke tages, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan forårsage alvorlige fosterskader, hvis det bruges på det tidspunkt (se afsnittet om graviditet).

Hvis du skal opereres eller have anden form for bedøvelse, så fortæl lægen, at du tager Telmisartan Teva.

Børn og teenagere

Børn og unge under 18 år bør ikke behandles med Telmisartan Teva.

Brug af anden medicin sammen med Telmisartan Teva

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det kan være nødvendigt at ændre dosis af disse andre typer medicin eller tage andre forholdsregler. Muligvis vil det være nødvendigt at stoppe brugen af anden medicin specielt, hvis det er noget af følgende, der tages samtidig med Telmisartan Teva.

Hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under overskrifterne ”Tag ikke Telmisartan Teva” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Medicin, som indeholder lithium til behandling af depression.

Medicin, som kan forhøje blodets indhold af kalium, såsom kaliumholdige saltsubstitutter, kaliumbesparende medicin (visse typer diuretika eller vanddrivende tabletter), ACE-hæmmere, angiotensin II-receptorantagonister, non-steroid antiinflammatorisk medicin (NSAID'er som

aspirin og ibuprofen), heparin, lægemidler der undertrykker immunsystemet (som cyclosporin og tacrolimus) og antibiotika indeholdende trimethoprim.

Vanddrivende medicin (diuretika), især i høje doser taget sammen med Telmisartan Teva, kan føre til overdrevent tab af kropsvæske og for lavt blodtryk (hypotension).

Digoxin.

Den blodtrykssænkende virkning med Telmisartan Teva kan blive mindre, hvis du samtidig tager NSAID'er (non-steroid antiinflammatorisk medicin) såsom aspirin eller ibuprofen) eller kortikosteroider.

Telmisartan Teva kan øge den blodtryksnedsættende virkning af andre blodtryksnedsættende lægemidler.

Hvis du lider af en tilstand, der kaldes "ortostatisk hypotension" (et fald i blodtrykket, når du rejser dig op fra siddende eller liggende stilling, hvilket gør dig svimmel eller mat), kan din tilstand forværres, hvis du tager Telmisartan Teva sammen med:

Anden medicin, der anvendes til behandling af forhøjet blodtryk

Baclofen (en medicin med afslappende effekt på musklerne)

Amifostin (en beskyttende medicin under strålebehandling mod kræft)

Alkohol

Barbiturater (stærke sovepiller)

Narkotika (stærk smertestillende medicin)

Antidepressiv medicin

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Fortæl din læge, hvis du tror, du er gravid eller snart bliver gravid. Normalt vil din læge

anbefale dig at stoppe med at tage Telmisartan Teva, før du bliver gravid eller så snart du ved, du er gravid og anbefale en anden type medicin i stedet for Telmisartan Teva. Det frarådes at anvende Telmisartan Teva tidligt i graviditeten, og det må ikke tages senere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan forårsage alvorlige fosterskader, hvis det bruges efter graviditetens 3. måned.

Amning

Fortæl din læge, hvis du ammer eller vil starte på at amme. Telmisartan Teva anbefales ikke til ammende mødre. Din læge vil vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme, specielt hvis dit barn er nyfødt eller er født for tidligt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle vil føle sig svimle eller blive trætte, når de tager Telmisartan Teva. Kør ikke bil eller motorcykel eller cykel, hvis du føler dig svimmel eller træt. Lad også være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

Telmisartan Teva indeholder sorbitol.

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Telmisartan Teva

Tag altid Telmisartan Teva nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den anbefalede dosis af Telmisartan Teva er 1 tablet daglig. Det er mest hensigtsmæssigt at tage tabletten på samme tidspunkt hver dag. Telmisartan Teva kan både tages med mad og uden. Tabletten bør synkes hel med vand eller anden væske uden alkohol. Du skal fortsætte med at tage Telmisartan Teva hver dag, så længe lægen ikke har givet dig besked på andet. Hvis du tror, at virkningen af Telmisartan Teva er for stærk eller svag, så sig det til lægen eller på apoteket.

Til behandling af forhøjet blodtryk er den sædvanlige dosis Telmisartan Teva for de fleste patienter er 40 mg én gang dagligt til kontrol af dit blodtryk i 24 timer. Din læge har anbefalet en dosis på én 40 mg tablet dagligt. Alternativt kan Telmisartan Teva også bruges sammen med vanddrivende medicin, såsom hydrochlorthiazid, der har vist sig at øge den blodtryksnedsættende virkning af Telmisartan Teva.

Til nedsættelse af risikoen for hjerte-kar-hændelser er den sædvanlige dosis Telmisartan Teva 80 mg én gang daglig. I den første periode af behandlingen skal blodtrykket kontrolleres regelmæssigt.

Hvis du har nedsat leverfunktion, bør dosis normalt ikke overskride 40 mg én gang om dagen.

Hvis du har taget for mange Telmisartan Teva tabletter

Hvis du ved en fejl kommer til at tage for mange tabletter, så kontakt straks din læge, apoteket eller den nærmeste skadestue om nærmere forholdsregler.

Hvis du har glemt at tage Telmisartan Teva

Vær ikke bekymret, hvis du glemmer at tage én dosis. Tag den så snart du kommer i tanke om det og fortsæt derefter som normalt. Hvis du en dag ikke får taget din tablet, skal du blot tage den sædvanlige dosis næste dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige og kræver omgående lægehjælp:

Du skal straks kontakte din læge, hvis du får nogle af følgende symptomer:

Sepsis (ofte kaldet "blodforgiftning", en alvorlig infektion med betændelsesreaktion i hele kroppen) normalt ledsaget af høj feber, rødme og varme i huden, hurtigere hjerterytme, hurtig vejrtrækning, ændring i mental tilstand, hævelser og lavt blodtryk), hurtig hævelse af hud og slimhinder (angioødem). Disse bivirkninger er sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere), men er meget alvorlige, og indtagelse af medicinen skal stoppe og læge straks kontaktes. Hvis disse bivirkninger ikke bliver behandlet, kan de være dødelige.

Andre mulige bivirkninger ved telmisartan:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere):

Lavt blodtryk (hypotension) hos patienter, der er i behandling for at nedsætte risikoen for hjerte-kar- hændelser.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere): Urinvejsinfektion, infektion i de øvre luftveje (som ondt i halsen, bihulebetændelse, almindelig

forkølelse), blodmangel (anæmi), forhøjet kaliumindhold i blodet, besvær med at falde i søvn, tristhed (depression), besvimelse, svimmelhed, langsom puls (bradykardi), lavt blodtryk (hypotension) hos patienter i behandling mod forhøjet blodtryk, svimmelhed når man rejser sig op (ortostatisk hypotension), stakåndethed, hoste, mavesmerter, diarré, maveubehag, oppustethed, opkastning, kløe, øget svedtendens, hududslæt udløst af medicinen, rygsmerter, muskelkramper, muskelsmerter, nedsat nyrefunktion herunder akut nyresvigt, brystsmerter, følelse af træthed og forhøjet kreatininniveau i blodet..

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere): Øget antal hvide blodlegemer (eosinofili), for

få blodplader (trombocytopeni), alvorlige allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion), overfølsomhedsreaktioner (såsom udslæt, kløe, vejrtrækningsbesvær, hvæsende åndedræt, hævelser i ansigtet og lavt blodtryk), lave blodsukkerniveauer (hos diabetespatienter), nervøsitet, nedsat syn, hurtig hjerterytme (puls), mundtørhed, maveuro, smagsforstyrrelser, unormal leverfunktion (japanske patienter har større sandsynlighed for at få denne bivirkning), eksem (en hudlidelse), rødmen, nældefeber, alvorligt medicinudløst udslæt, ledsmerter, smerter i arme og ben, senesmerter, influenzalignende symptomer, hæmaglobinmangel, forhøjet urinsyre, kreatinin, leverenzymer og kreatininkinase.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 brugere)

Tiltagende arvævsdannelse i lungerne (interstitiel lungesygdom).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken og blisteren efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Telmisartan Teva indeholder:

-Aktivt stof: Telmisartan. En Telmisartan Teva tablet indeholder 40 mg telmisartan.

-Øvrige indholdsstoffer: microkrystallinsk cellulose (Avicel PH 102), natriumstivelsesglycolat (Type A), poloxamerer, meglumin, povidon (PVP K-30), sorbitol (E420), magnesiumstearat

Udseende og pakningsstørrelser

Telmisartan Teva 40 mg tabletter er hvide til råhvide, ovale tabletter, hvor den ene side af tabletten er præget med tallet "93". Den anden side af tabletten er præget med tallet "7459".

Telmisartan Teva fås i perforerede aluminium-aluminium-enhedsdosisblistere med aftrækkeligt folie og perforerede aluminium-aluminium enhedsdosisblistere. Begge typer blistere fås med 14x1, 28x1, 30x1, 40x1, 56x1, 60x1, 84x1, 90x1, 98x1, 100x1 tablet. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Telmisartan Teva fås også i aluminium-aluminiumblistere med 30 tabletter.

Bemærk, at vejledning i, hvordan tabletten tages ud af blisterkortet, findes på den ydre æske med blisterkortene med aftrækkeligt folie.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

Fremstiller:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

H-4042 Debrecen,

Pallagi út 13,

Ungarn

Eller:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

H-2100 Gödöllő,

Táncsics Mihály út 82

Ungarn

Eller:

TEVA UK Ltd

Brampton Road,

Hampden Park,

Eastbourne,

East Sussex,

BN22 9AG

Storbritannien

Eller:

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5,

2031 GA, Haarlem,

Holland

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Telmisartan Teva, skal du henvende dig til den lokale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

Teva Pharma Belgium S.A.

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Belgien/Belgique

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

България

Lietuva

Тева Фармасютикълс България ЕООД

UAB “Sicor Biotech”

Teл: +359 2 489 95 82

Tel: +370 5 266 02 03

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt. (TPW)Tel.:

Tel: +420 251 007 111

+36 1 288 64 00

 

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Deutschland

Teva GmbH

Tel: (49) 731 40208

Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

España

Teva Pharma, S.L.U

Tél: +(34) 91 387 32 80

France

Teva Santé

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: + 385 1 37 20 000

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 (0) 51 321 740

Ísland ratiopharm Oy Finnland

Sími: +358 9 180 452 5900

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +(39) 028917981

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε. Ελλάδα Τηλ: +30 210 72 79 099

Latvija

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Tel: +371 67 784 980

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321740

L-Irlanda

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 800 0228400

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 00 7

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +(48) 22 345 93 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: (351) 214 235 910

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +4021 230 65 24

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +(421) 2 5726 7911

Suomi/Finland ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +(46) 42 12 11 00

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +(44) 1977 628 500

Denne indlægsseddel blev senest ændret { 12/2014 }

Du kan finde yderligere oplysninger om Telmisartan Teva på Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Telmisartan Teva 80 mg tabletter

Telmisartan

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen.

-Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

-Lægen har ordineret Telmisartan Teva til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at tage Telmisartan Teva

3.Sådan skal du tage Telmisartan Teva

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Telmisartan Teva tilhører en klasse af lægemidler, der kaldes angiotensin II-receptorantagonister. Angiotensin II er et stof, der findes i kroppen, som får blodkarrene til at snævre ind. Når blodkarrene snævrer ind, stiger blodtrykket. Telmisartan Teva blokerer angiotensin II's virkning, så blodkarrene afslappes og blodtrykket falder.

Telmisartan Teva bruges til behandling af essentiel hypertension (forhøjet blodtryk) hos voksne. 'Essentiel' betyder, at der ikke er nogen anden sygdom, der er årsag til, at blodtrykket er forhøjet.

Hvis forhøjet blodtryk ikke behandles, kan der ske skader på blodkarrene i flere organer, som i nogle tilfælde kan føre til hjerteanfald, hjerte- eller nyresvigt, slagtilfælde eller blindhed. Man har normalt ingen symptomer på forhøjet blodtryk, før en skade sker. Derfor er det vigtigt at få målt blodtrykket regelmæssigt for at finde ud af, om det ligger i normalområdet.

Telmisartan Teva bruges også til at nedsætte risikoen for hjerte-kar-hændelser og blodprop i hjernen hos voksne, som har en forøget risiko. Den øgede risiko kan skyldes, at blodforsyningen til hjertet eller benene er nedsat eller blokeret, men kan også skyldes, at man tidligere har haft en blodprop i hjernen, eller at man har fremskreden sukkersyge. Din læge kan informere dig, om du er i risikogruppen.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Telmisartan Teva Tag ikke Telmisartan Teva

-hvis du er allergisk over for telmisartan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Telmisartan Teva (angivet i pkt. 6)

-hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten - (du skal desuden helst undgå at bruge Telmisartan Teva tidligt i graviditeten - se afsnittet om Graviditet).

-hvis du har alvorlige leverproblemer, såsom kolestase eller galdevejsobstruktion (problem med udskillelse af galde fra leveren eller fra galdeblæren) eller anden alvorlig leversygdom.

-hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Hvis du har nogen af ovenstående tilstande, så fortæl det til lægen eller på apoteket før du tager Telmisartan Teva.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, hvis du har eller har haft nogen af nedenstående sygdomme eller tilstande:

-Nyresygdom eller nyretransplantation

-Nedsat blodtilstrømning til en eller begge nyrer (nyrearteriestenose)

-Leversygdom

-Hjerteproblemer

-Aldosteronisme (vand eller saltophobning i kroppen samtidig med ubalance i mineralsammensætningen)

-For lavt blodtryk (hypotension), som kan forekomme, hvis du er dehydreret (overdrevent tab af kropsvæske) eller er i saltunderskud efter anvendelse af vanddrivende medicin, er på saltfattig kost, har diarré eller ved opkastning.

-Højt kaliumindhold i blodet

-Diabetes

Kontakt lægen, før du tager Telmisartan Teva:

-hvis du tager digoxin

-hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

-en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyreproblemer i forbindelse med sukkersyge

-aliskiren.

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum.

Se også information under overskriften ”Tag ikke Telmisartan Teva”.

Fortæl din læge, hvis du tror, du er (eller måske bliver) gravid. Telmisartan Teva frarådes tidligt i graviditeten og må ikke tages, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan forårsage alvorlige fosterskader, hvis det bruges på det tidspunkt (se afsnittet om graviditet).

Hvis du skal opereres eller have anden form for bedøvelse, så fortæl lægen, at du tager Telmisartan Teva.

Telmisartan Teva kan have en mindre blodtrykssænkende virkning hos sorte patienter.

Børn og teenagere

Børn og unge under 18 år bør ikke behandles med Telmisartan Teva.

Brug af anden medicin sammen med Telmisartan Teva

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det kan være nødvendigt at ændre dosis af disse andre typer medicin eller tage andre forholdsregler. Muligvis vil det være nødvendigt at stoppe brugen af anden medicin specielt, hvis det er noget af følgende, der tages samtidig med Telmisartan Teva.

Hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under overskrifterne ”Tag ikke Telmisartan Teva” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Medicin, som indeholder lithium til behandling af depression.

Medicin, som kan forhøje blodets indhold af kalium, såsom kaliumholdige saltsubstitutter,

kaliumbesparende medicin (visse typer diuretika eller vanddrivende tabletter), ACE-hæmmere, angiotensin II-receptorantagonister, non-steroid antiinflammatorisk medicin (NSAID'er som aspirin og ibuprofen), heparin, lægemidler der undertrykker immunsystemet (som cyclosporin og tacrolimus) og antibiotika indeholdende trimethoprim.

Vanddrivende medicin (diuretika), især i høje doser taget sammen med Telmisartan Teva, kan føre til overdrevent tab af kropsvæske og for lavt blodtryk (hypotension).

Digoxin.

Den blodtrykssænkende virkning med Telmisartan Teva kan blive mindre, hvis du samtidig tager NSAID'er (non-steroid antiinflammatorisk medicin) såsom aspirin eller ibuprofen) eller kortikosteroider.

Telmisartan Teva kan øge den blodtryksnedsættende virkning af andre blodtryksnedsættende lægemidler.

Hvis du lider af en tilstand, der kaldes "ortostatisk hypotension" (et fald i blodtrykket, når du rejser dig op fra siddende eller liggende stilling, hvilket gør dig svimmel eller mat), kan din tilstand forværres, hvis du tager Telmisartan Teva sammen med:

Anden medicin, der anvendes til behandling af forhøjet blodtryk

Baclofen (en medicin med afslappende effekt på musklerne)

Amifostin (en beskyttende medicin under strålebehandling mod kræft)

Alkohol

Barbiturater (stærke sovepiller)

Narkotika (stærk smertestillende medicin)

Antidepressiv medicin

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Fortæl din læge, hvis du tror, du er gravid eller snart bliver gravid. Normalt vil din læge

anbefale dig at stoppe med at tage Telmisartan Teva, før du bliver gravid eller så snart du ved, du er gravid og anbefale en anden type medicin i stedet for Telmisartan Teva. Det frarådes at anvende Telmisartan Teva tidligt i graviditeten, og det må ikke tages senere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan forårsage alvorlige fosterskader, hvis det bruges efter graviditetens 3. måned.

Amning

Fortæl din læge, hvis du ammer eller vil starte på at amme. Telmisartan Teva anbefales ikke til ammende mødre. Din læge vil vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme, specielt hvis dit barn er nyfødt eller er født for tidligt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle vil føle sig svimle eller blive trætte, når de tager Telmisartan Teva. Kør ikke bil eller motorcykel eller cykel, hvis du føler dig svimmel eller træt. Lad også være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

Telmisartan Teva indeholder sorbitol.

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Telmisartan Teva

Tag altid Telmisartan Teva nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den anbefalede dosis af Telmisartan Teva er 1 tablet daglig. Det er mest hensigtsmæssigt at tage tabletten på samme tidspunkt hver dag. Telmisartan Teva kan både tages med mad og uden. Tabletten bør synkes hel med vand eller anden væske uden alkohol. Du skal fortsætte med at tage Telmisartan Teva hver dag, så

længe lægen ikke har givet dig besked på andet. Hvis du tror, at virkningen af Telmisartan Teva er for stærk eller svag, så sig det til lægen eller på apoteket.

Til behandling af forhøjet blodtryk er den sædvanlige dosis Telmisartan Teva for de fleste patienter er 40 mg én gang dagligt til kontrol af dit blodtryk i 24 timer. Din læge har anbefalet en højere dosis på én 80 mg tablet dagligt. Alternativt kan Telmisartan Teva også bruges sammen med vanddrivende medicin, såsom hydrochlorthiazid, der har vist sig at øge den blodtryksnedsættende virkning af Telmisartan Teva.

Til nedsættelse af risikoen for hjerte-kar-hændelser er den sædvanlige dosis Telmisartan Teva 80 mg én gang daglig. I den første periode af behandlingen skal blodtrykket kontrolleres regelmæssigt.

Hvis du har nedsat leverfunktion, bør dosis normalt ikke overskride 40 mg én gang om dagen.

Hvis du har taget for mange Telmisartan Teva tabletter

Hvis du ved en fejl kommer til at tage for mange tabletter, så kontakt straks din læge, apoteket eller den nærmeste skadestue om nærmere forholdsregler.

Hvis du har glemt at tage Telmisartan Teva

Vær ikke bekymret, hvis du glemmer at tage én dosis. Tag den så snart du kommer i tanke om det og fortsæt derefter som normalt. Hvis du en dag ikke får taget din tablet, skal du blot tage den sædvanlige dosis næste dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige og kræver omgående lægehjælp:

Du skal straks kontakte din læge, hvis du får nogle af følgende symptomer:

Sepsis (ofte kaldet "blodforgiftning", en alvorlig infektion med betændelsesreaktion i hele kroppen) normalt ledsaget af høj feber, rødme og varme i huden, hurtigere hjerterytme, hurtig vejrtrækning, ændring i mental tilstand, hævelser og lavt blodtryk), hurtig hævelse af hud og slimhinder (angioødem). Disse bivirkninger er sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere), men er meget alvorlige, og indtagelse af medicinen skal stoppe og læge straks kontaktes. Hvis disse bivirkninger ikke bliver behandlet, kan de være dødelige.

Andre mulige bivirkninger ved telmisartan:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere):

Lavt blodtryk (hypotension) hos patienter, der er i behandling for at nedsætte risikoen for hjerte-kar- hændelser.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere): Urinvejsinfektion, infektion i de øvre luftveje (som ondt i halsen, bihulebetændelse, almindelig

forkølelse), blodmangel (anæmi), forhøjet kaliumindhold i blodet, besvær med at falde i søvn, tristhed (depression), besvimelse, svimmelhed, langsom puls (bradykardi) lavt blodtryk (hypotension) hos patienter i behandling mod forhøjet blodtryk, svimmelhed når man rejser sig op (ortostatisk hypotension), stakåndethed, hoste, mavesmerter, diarré, maveubehag, oppustethed, opkastning, kløe, øget svedtendens, hududslæt udløst af medicinen, rygsmerter, muskelkramper, muskelsmerter, nedsat nyrefunktion herunder akut nyresvigt, brystsmerter, følelse af træthed og forhøjet kreatininniveau i blodet.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere):

Øget antal hvide blodlegemer (eosinofili), for få blodplader (trombocytopeni), alvorlige allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion), overfølsomhedsreaktioner (såsom udslæt, kløe, vejrtrækningsbesvær, hvæsende åndedræt, hævelser i ansigtet og lavt blodtryk), lave blodsukkerniveauer (hos diabetespatienter), nervøsitet, søvnighed nedsat syn, hurtig hjerterytme (puls), mundtørhed, maveuro, smagsforstyrrelser, unormal leverfunktion (japanske patienter har større sandsynlighed for at få denne bivirkning), eksem (en hudlidelse), rødmen, nældefeber, alvorligt medicinudløst udslæt, ledsmerter, smerter i arme og ben, senesmerter, influenzalignende symptomer, hæmaglobinmangel, forhøjet urinsyre, kreatinin, leverenzymer og kreatininkinase.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 brugere)

Tiltagende arvævsdannelse i lungerne (interstitiel lungesygdom).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken og blisteren efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Telmisartan Teva indeholder:

-Aktivt stof: Telmisartan. En Telmisartan Teva tablet indeholder 80 mg telmisartan.

-Øvrige indholdsstoffer: microkrystallinsk cellulose (Avicel PH 102), natriumstivelsesglycolat (Type A), poloxamerer, meglumin, povidon (PVP K-30), sorbitol (E420), magnesiumstearat

Udseende og pakningsstørrelser

Telmisartan Teva 80 mg tabletter er hvide til råhvide, ovale tabletter, hvor den ene side af tabletten er præget med tallet "93". Den anden side af tabletten er præget med tallet "7460".

Telmisartan Teva fås i perforerede aluminium-aluminium-enhedsdosisblistere med aftrækkeligt folie og perforerede aluminium-aluminium enhedsdosisblistere. Begge typer blistere fås med 14x1, 28x1, 30x1, 40x1, 56x1, 60x1, 84x1, 90x1, 98x1, 100x1 tablet. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Telmisartan Teva fås også i aluminium-aluminiumblistere med 30 tabletter.

Bemærk, at vejledning i, hvordan tabletten tages ud af blisterkortet, findes på den ydre æske med blisterkortene med aftrækkeligt folie.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

Fremstiller:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

H-4042 Debrecen,

Pallagi út 13,

Ungarn

Eller:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

H-2100 Gödöllő,

Táncsics Mihály út 82

Ungarn

Eller:

TEVA UK Ltd

Brampton Road,

Hampden Park,

Eastbourne,

East Sussex,

BN22 9AG

Storbritannien

Eller:

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5,

2031 GA, Haarlem,

Holland

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Telmisartan Teva, skal du henvende dig til den lokale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

Teva Pharma Belgium S.A.

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Belgien/Belgique

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

България

Lietuva

Тева Фармасютикълс България ЕООД

UAB “Sicor Biotech”

Teл: +359 2 489 95 82

Tel: +370 5 266 02 03

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt. (TPW)Tel.:

 

Tel: +420 251 007 111

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Deutschland

Teva GmbH

Tel: (49) 731 40208

Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

España

Teva Pharma, S.L.U

Tél: +(34) 91 387 32 80

France

Teva Santé

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: + 385 1 37 20 000

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 (0) 51 321 740

Ísland ratiopharm Oy Finnland

Sími: +358 9 180 452 5900

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +(39) 028917981

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε. Ελλάδα Τηλ: +30 210 72 79 099

+36 1 288 64 00

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321740

L-Irlanda

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 800 0228400

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 00 7

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +(48) 22 345 93 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: (351) 214 235 910

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +4021 230 65 24

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +(421) 2 5726 7911

Suomi/Finland ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +(46) 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 784 980

Tel: +(44) 1977 628 500

Denne indlægsseddel blev senest ændret { 12/2014 }

Du kan finde yderligere oplysninger om Telmisartan Teva på Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet