Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vælg sprog for hjemmesiden

Temozolomide Hexal (temozolomide) – Indlægsseddel - L01AX03

Updated on site: 10-Oct-2017

Medicinens navnTemozolomide Hexal
ATC-kodeL01AX03
Indholdsstoftemozolomide
ProducentHexal AG

Indlægssedel: Information til brugeren

Temozolomide HEXAL 5 mg hårde kapsler

Temozolomide HEXAL 20 mg hårde kapsler

Temozolomide HEXAL 100 mg hårde kapsler

Temozolomide HEXAL 140 mg hårde kapsler

Temozolomide HEXAL 180 mg hårde kapsler

Temozolomide HEXAL 250 mg hårde kapsler

temozolomid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

-Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

-Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at tage Temozolomide HEXAL

3.Sådan skal du tage Temozolomide HEXAL

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.Virkning og anvendelse

Temozolomide HEXAL indeholder en medicin, som kaldes temozolomid. Denne medicin er et middel mod kræftsvulster.

Temozolomide HEXAL anvendes til behandling af specifikke former for hjernesvulster:

hos voksne med nydiagnosticeret glioblastoma multiforme (hjernesvulster). Temozolomide HEXAL bruges først sammen med strålebehandling (behandlingsfase med samtidig behandling med strålebehandling og lægemiddel) og efterfølgende alene (behandlingsfase med kun ét lægemiddel).

hos børn i alderen 3 år og ældre og voksne patienter med malignt (ondartet) gliom, såsom glioblastoma multiforme eller anaplastisk astrocytom. Temozolomide HEXAL bruges til behandling af disse svulster, hvis de vender tilbage eller bliver værre efter standardbehandlingen.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Temozolomide HEXAL

Tag ikke Temozolomide HEXAL

hvis du er overfølsom (allergisk) over for temozolamid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Temozolomide HEXAL (angivet i pkt. 6).

hvis du har haft en allergisk reaktion over for dacarbazin (en medicin mod kræft, som også kaldes DTIC). Tegn på allergisk reaktion omfatter: kløende fornemmelse, åndenød eller hvæsende åndedræt, hævelser i ansigt, læber, tunge eller svælg.

hvis antallet af visse former for blodceller er svært nedsat (myelosuppression), såsom antallet af hvide blodlegemer og antallet af blodplader. Disse blodceller er vigtige i bekæmpelsen af infektioner og for korrekt størkning af blodet. Din læge vil tjekke dit blod for at sikre, at du har nok af disse celler, før behandlingen påbegyndes.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonaletet eller sundhedspersonalet, før du tager Temozolomide HEXAL.

da du skal observeres tæt for udviklingen af en alvorlig form for lungebetændelse kaldet Pneumocystis jirovecii pneumoni (PCP). Hvis du er en nydiagnosticeret patient (glioblastoma multiforme,) får du muligvis Temozolomide HEXAL i 42 dage i kombination med strålebehandling. I så fald vil din læge også udskrive medicin, der kan hjælpe med at forebygge denne form for lungebetændelse (PCP).

hvis du nogensinde har fået konstateret eller på nuværende tidspunkt har en hepatitis B-infektion. Dette skyldes, at temozolomid kan forårsage reaktivering af hepatitis B, hvilket i visse tilfælde kan være dødeligt. Patienter vil blive grundigt undersøgt af egen læge for tegn på denne infektionstype før behandlingen påbegyndes.

hvis du har et lavt antal røde blodlegemer (anæmi), hvide blodlegemer og blodplader eller problemer med blodets størkning før behandling, eller hvis du udvikler dem under behandlingen. Din læge kan i alvorlige tilfælde være nødsaget til at mindske dosis af din medicin, afbryde, stoppe eller ændre din behandling. Du kan også have behov for en anden behandling. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at stoppe behandlingen med Temozolomide HEXAL. Du vil regelmæssigt få undersøgt dit blod under behandlingen for at følge bivirkningerne af Temozolomide HEXAL på dine blodceller.

da du kan have en lille risiko for andre ændringer i blodcellerne, herunder leukæmi.

hvis du har kvalme og/eller kaster op, hvilket er meget almindelige bivirkninger ved Temozolomide HEXAL (se pkt. 4), kan din læge udskrive medicin (kvalmestillende) for at hjælpe med at forhindre opkastning.

Hvis du ofte kaster op før eller under behandlingen, så spørg din læge om, hvornår du helst skal tage Temozolomide HEXAL, indtil opkastningerne er under kontrol. Hvis du kaster op efter at have indtaget din dosis, skal du ikke tage en anden dosis samme dag.

Hvis du udvikler feber eller infektionssymptomer, skal du straks kontakte din læge.

Hvis du er ældre end 70 år, kan du være mere modtagelig over for infektioner eller have øget tendens til at få blå mærker og bløde.

Hvis du har problemer med leveren eller nyrerne, skal din dosis af Temozolomide HEXAL muligvis justeres.

Børn og unge

Anvend ikke dette lægemiddel til børn under 3 år, da der ikke er foretaget studier. Der foreligger begrænset information om børn over 3 år, der har fået Temozolomide HEXAL.

Brug af anden medicin sammen med Temozolomide HEXAL

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, Før du tager dette lægemiddel. Det skyldes, at du ikke må tage Temozolomide HEXAL under graviditet, medmindre det er klart angivet af din læge.

Både mandlige og kvindelige patienter skal anvende sikre pæventionsmidler, mens de tager Temozolomide HEXAL (se også ”Frugtbarhed hos mænd” nedenfor).

Du skal stoppe med at amme, mens du behandles med Temozolomide HEXAL.

Frugtbarhed hos mænd

Temozolomide HEXAL giver muligvis permanent ufrugtbarhed. Mænd skal anvende sikre præventionsmidler og ikke gøre nogen kvinde gravid i op til 6 måneder efter afsluttet behandling. Det anbefales at søge råd med hensyn til nedfrysning af sædvæske før behandling.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Når du tager Temozolomide HEXAL, kan du føle dig træt eller søvnig. I så fald må du ikke køre bil/motorcykel eller cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner, før du ved, hvordan dette lægemiddel påvirker dig (se pkt. 4).

Temozolomide HEXAL indeholder lactose

Temozolomide HEXAL indeholder lactose (en form for sukker).Hvis du har fået at vide af din læge, at du ikke tåler visse sukkerstoffer, skal du kontakte din læge, før du tager dette lægemiddel.

3.Sådan skal du tage Temozolomide HEXAL

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Dosis og varighed af behandlingen

Din læge vil fastsætte den præcise dosis Temozolomide HEXAL til dig. Den er baseret på din størrelse (højde og vægt), og om du har en tilbagevendende svulst, og hvorvidt du tidligere har fået kemoterapi. Du vil eventuelt få ordineret anden medicin (kvalmestillende), der skal tages før og/eller efter, at du har taget Temozolomide HEXAL, for at undgå eller regulere kvalme og opkastning.

Patienter med nydiagnosticeret glioblastoma multiforme

Hvis du er nydiagnosticeret patient, vil behandlingen ske i to faser:

behandling sammen med strålebehandling (konkomitant-fasen) først

efterfulgt af behandling kun med Temozolomide HEXAL (monoterapi-fasen).

Under konkomitant-fasen vil din læge starte behandlingen med en dosis Temozolomide HEXAL på 75 mg/m2 (sædvanlig dosis). Du skal tage denne dosis hver dag i 42 dage (i op til 49 dage) i kombination med strålebehandling. Dosen af Temozolomide HEXAL kan udskydes eller afbrydes, afhængig af dine blodtal og af, hvordan du tåler medicinen under den konkomitante fase.

Når strålebehandlingen er færdig, skal du afbryde behandlingen i 4 uger. Dette vil give din krop en chance for at komme sig.

Derefter skal du påbegynde monoterapi-fasen.

Under monoterapi-fasen vil dosis og måden, du tager Temozolomide HEXAL på, være anderledes. Din læge vil fastsætte din eksakte dosis. Der kan være op til 6 behandlingsperioder (cykler). Hver kan vare op til 28 dage. Du vil tage din nye dosis én gang dagligt i de første 5 dage ("doseringsdage") i hver cyklus. Den første dosis vil være på 150 mg/m2. Derefter vil du have 23 dage uden Temozolomide HEXAL. Dette giver i alt en behandlingscyklus på 28 dage.

Efter dag 28 vil den næste cyklus begynde. Du vil igen tage Temozolomide HEXAL én gang dagligt i 5 dage, efterfulgt af 23 dage uden Temozolomide HEXAL. Dosen af Temozolomide HEXAL kan blive justeret, udskudt eller afbrudt afhængig af dit blodtal, og hvordan du tåler din medicin under hver behandlingscyklus.

Patienter med tilbagevendende eller forværrede svulster (malignt gliom såsom glioblastoma multiform eller anaplastisk astrocytoma) som kun tager Temozolomide HEXAL:

En behandlingscyklus med Temozolomide HEXAL varer 28 dage.

Du vil tage Temozolomide HEXAL alene én gang dagligt i de første 5 dage. Denne daglige dosis afhænger af, om du tidligere har modtaget kemoterapi.

Hvis du ikke tidligere er blevet behandlet med kemoterapi, vil din første dosis af Temozolomide HEXAL være på 200 mg/m2 én gang dagligt i de første 5 dage. Hvis de tidligere er blevet behandlet med kemoterapi, vil din første dosis af Temozolomide HEXAL være på 150 mg/m2 én gang dagligt i de første 5 dage.

Derefter vil du have 23 dage uden Temozolomide HEXAL. Dette giver en behandlingscyklus på 28 dage.

Efter dag 28 vil den næste cyklus begynde. Du skal igen tage Temozolomide HEXAL én gang dagligt i 5 dage, efterfulgt af 23 dage uden Temozolomide HEXAL.

Før hver ny behandlingscyklus vil dit blod blive undersøgt for, om dosen af Temozolomide HEXAL skal justeres. Afhængig af resultaterne af blodprøverne vil din læge justere dosen til næste cyklus.

Sådan tages Temozolomide HEXAL

Tag den ordinerede dosis af Temozolomide HEXAL én gang dagligt, helst på samme tidspunkt hver dag.

Tag kapslerne på tom mave; for eksempel mindst en time før du planlægger at spise morgenmad. Slug kapslen (kapslerne) hele sammen med et glas vand. Lad være med at åbne, knuse eller tygge kapslerne. Hvis en kapsel bliver ødelagt, skal du undgå, at pulveret kommer i kontakt med hud, øjne og næse. Hvis du ved et uheld får noget på huden, i øjnene eller næsen, skal området skylles med vand.

Afhængig af den ordinerede dosis kan det blive nødvendigt at tage mere end én kapsel ad gangen. Nogle gange vil det også være nødvendigt at tage kapsler af forskellig styrke (indhold af aktivt stof i mg). Farven på kapslens hætte er forskellig for hver styrke (se tabellen nedenfor).

Styrke

Kapslens farve

Temozolomide HEXAL

5 mg hårde kapsler

grøn

Temozolomide HEXAL

20 mg hårde kapsler

gul

Temozolomide HEXAL 100 mg hårde kapsler

pink

Temozolomide HEXAL 140 mg hårde kapsler

blå

Temozolomide HEXAL 180 mg hårde kapsler

rødbrun

Temozolomide HEXAL 250 mg hårde kapsler

hvid

Du bør sikre dig, at du fuldt ud forstår og kan huske følgende:

Hvor mange kapsler du skal tage hver doseringsdag. Bed din læge eller apoteket om skrive det ned (herunder farve).

Hvilke dage, der er dine doseringsdage.

Gennemgå doseringen med din læge, hver gang du starter på en ny cyklus, da den kan være forskellig fra den sidste cyklus.

Tag altid Temozolomide HEXAL nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Det kan have alvorlige konsekvenser for helbredet, hvis der sker fejl i måden, hvorpå du tager denne medicin.

Hvis du har taget for meget Temozolomide HEXAL

Hvis du ved en fejl tager flere kapsler med Temozolomide HEXAL end foreskrevet, skal du straks kontakte din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Hvis du har glemt at tage Temozolomide HEXAL

Tag den glemte dosis så snart som muligt samme dag. Hvis der er gået en hel dag, skal du kontakte din læge straks. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis, medmindre din læge beder dig gøre dette.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om

4.Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt øjeblikkeligt din læge, hvis du oplever noget af følgende:

en kraftig allergisk (overfølsomheds)reaktion (kløende udslæt, hvæsende vejrtrækning eller anden form for åndedrætsbesvær)

ukontrolleret blødning

anfald (kramper)

feber

kraftig hovedpine, som ikke går væk.

Behandling med Temozolomide HEXAL kan give et fald i antallet af visse typer blodceller. Det kan betyde, at du lettere får blå mærker eller blødning, anæmi (mangel på røde blodlegemer), feber og nedsat modstandskraft over for infektioner. Dette fald i antallet af blodceller er oftest forbigående, men i nogle tilfælde kan det være længerevarende og medføre en meget alvorlig type anæmi (aplastisk anæmi). Din læge vil regelmæssigt undersøge dit blod for eventuelle ændringer, og vil afgøre, om det er nødvendigt med en bestemt behandling. I visse tilfælde vil din dosis af Temozolomide HEXAL blive nedsat, eller din behandling vil blive stoppet.

Bivirkninger fra kliniske studier:

Temozolomid i kombination med strålebehandling ved nydiagnosticeret glioblastoma

Patienter, der modtager temozolomid i kombination med strålebehandling, kan opleve andre bivirkninger end patienter, der kun får temozolomid. Følgende bivirkninger kan forekomme og kan kræve lægebehandling.

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

appetitløshed

hovedpine

forstoppelse (besvær med afføring)

kvalme (følelse af ubehag i maven)

opkastning

udslæt

hårtab

træthed

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

infektioner i munden

sårinfektion

fald i antallet af blodceller (neutropeni, thrombocytopeni, lymfopeni, leukopeni)

øget sukkerindhold i blodet

vægttab

ændring i mental tilstand eller årvågenhed

angst/depression

søvnighed

talebesvær

forringet balanceevne

svimmelhed

forvirring

glemsomhed

koncentrationsbesvær

manglende evne til at falde i søvn eller sove igennem

prikken i huden

blå mærker, rysten

unormalt eller sløret syn

dobbeltsyn

forringet hørelse

kortåndethed

hoste

blodansamlinger i benene

væsketilbageholdelse

hævede ben

diarré

mave- eller underlivssmerter

halsbrand

urolig mave

synkebesvær

mundtørhed

hudirritation eller rødme

tør hud

kløen

muskelsvaghed

ledsmerter

muskelsmerter

hyppig vandladning

svært ved at holde på vandet

allergiske reaktioner

feber

stråleskader

hævelse i ansigt

smerte

ændret smagsopfattelse

unormale leverfunktionstests

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

influenzalignende symptomer

røde pletter under huden

lavt kaliumindhold i blodet

vægtøgning

humørsvingninger

hallucinationer og forringet hukommelse

delvis lammelse

forringet koordinationsevne

forringet sansning

delvist synstab

tørre eller smertefulde øjne

døvhed

mellemørebetændelse

ringen for ørerne

ørepine

hjertebanken (du kan mærke dit hjerte slå)

blodprop i lungerne

højt blodtryk

lungebetændelse

bihulebetændelse

bronchitis

forkølelse eller influenza

oppustet mave

besvær med at kontrollere afføringen

hæmorroider

skællende hud

øget lysfølsomhed af huden

ændring i hudfarve

øget svedtendens

muskelskade

rygsmerte

vandladningsbesvær

vaginal blødning

seksuel impotens

udeblivende eller kraftige menstruationer

vaginal irritation

brystsmerte

hedeture

skælven

misfarvning af tungen

ændring af lugtesansen

tørst

tandlidelser

Temozolomide monoterapi i tilbagevendende eller progressivt gliom

Følgende bivirkninger kan opstå og kan kræve lægebehandling.

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

reduceret antal blodceller (neutropeni eller lymfopeni, thrombocytopeni)

appetitløshed

hovedpine

opkastning

kvalme (følelse af ubehag i maven)

forstoppelse (besvær med afføring)

træthed

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

vægttab

søvnighed

svimmelhed

prikken i huden

kortåndethed

diarré

mavesmerter

urolig mave

udslæt

kløen

hårtab

feber

kraftløshed

rysten

utilpashed

smerte

ændret smagsoplevelse

Ikke almindelig (kan forekomme op til 1 ud af 100 behandlede):

reduceret antal blodceller (pancytopeni, anæmi, leukopeni).

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede):

hoste

infektioner herunder lungebetændelse.

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede):

rødmen af huden

urticaria (nældefeber)

hududslæt

allergiske reaktioner.

Andre bivirkninger:

Der er set almindelige tilfælde af forhøjede leverenzymer. Det er ikke almindeligt, at patienterne oplever symptomer på hyperbilirubinæmi, kolestase, hepatitis, leverskade og/eller leversvigt.

Der er set meget sjældne tilfælde af alvorligt udslæt med hævelser i huden, som omfatter håndfladerne og fodsålerne, eller smertefuld rødmen af huden og/eller blærer på kroppen eller i munden er set. Kontakt straks din læge, hvis dette forekommer.

Der er set meget sjældne tilfælde af lungebivirkninger med TMZ. Hos patienter viser det sig sædvanligvis ved kortåndethed og hoste. Fortæl det til din læge, hvis du bemærker nogle af disse symptomer.

Meget sjældent kan patienter, som tager Temozolomide HEXAL eller lignende medicin, have en lille risiko for at udvikle en sekundær kræftform, herunder leukæmi.

Nye eller reaktiverede (recidiverende) cytomegalovirusinfektioner og reaktiverede hepatitis B- virusinfektioner er blevet rapporteret som værende ualmindelige. Tilfælde af hjerneinfektioner forårsaget af herpesvirus (meningoencephalitis herpetica), herunder tilfælde med dødelig udgang, er indberettet som ikke almindelige.

Tilfælde af diabetes insipidus er blevet rapporteret som værende ualmindelige. Symptomer på diabetes insipidus omfatter hyppige vandladninger og tørstighed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført

i Appendiks V*. Ved at indberette bivirkninger kan du være medvirkende til yderligere at dokumentere sikkerheden ved anvendelsen af dette lægemiddel.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.

5.Opbevaring

Opbevar lægemidletl utilgængeligt for børn, helst i et aflåst skab. Utilsigtet indtagelse kan være dødbringende for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Flaske

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25° C

Opbevares i den originale yderpakning.

Hold flasken tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Multipakning (flasker)

Multipakning indeholdende 20 hårde kapsler (4 pakninger med 5 hårde kapsler i en brun glasflaske (type III-glas) med børnesikret polypropylen-låg. Flaskerne indeholder også en pose med tørremiddel. Fjern ikke tørremidlet fra flasken, og slug det ikke).

Brev

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Kontakt apoteket, hvis du bemærker et ændret udseende af kapslerne.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Temozolomide HEXAL indeholder

Aktivt stof: temozolomid.

Temozolomide HEXAL 5 mg hårde kapsler

Hver kapsel indeholder 5 mg temozolomid.

Hver kapsel er ca. 15,8 mm lang.

Temozolomide HEXAL 20 mg hårde kapsler

Hver kapsel indeholder 20 mg temozolomid.

Hver kapsel er ca. 11,4 mm lang.

Temozolomide HEXAL 100 mg hårde kapsler

Hver kapsel indeholder 100 mg temozolomid.

Hver kapsel er ca. 15,8 mm lang.

Temozolomide HEXAL 140 mg hårde kapsler

Hver kapsel indeholder 140 mg temozolomid.

Hver kapsel er ca. 19,3 mm lang.

Temozolomide HEXAL 180 mg hårde kapsler

Hver kapsel indeholder 180 mg temozolomid.

Hver kapsel er ca. 19,3 mm lang.

Temozolomide HEXAL 250 mg hårde kapsler

Hver kapsel indeholder 250 mg temozolomid.

Hver kapsel er ca. 21,4 mm lang.

Øvrige indholdsstoffer:

Temozolomide HEXAL 5 mg hårde kapsler

kapselindhold: vandfri lactose, kolloid vandfri silica, natriumstivelsesglycolat (type A), vinsyre, stearinsyre.

kapselskal: gelatine, titandioxid (E 171), gul jernoxid (E 172), indigotin (E 132), vand.

blæk: shellac, sort jernoxid (E 172), kaliumhydroxid.

Temozolomide HEXAL 20 mg hårde kapsler

kapselindhold: vandfri lactose, kolloid vandfri silica, natriumstivelsesglycolat (type A), vinsyre, stearinsyre.

kapselskal: gelatine, titandioxid (E 171), gul jernoxid (E 172), vand.

blæk: shellac, sort jernoxid (E 172), kaliumhydroxid.

Temozolomide HEXAL 100 mg hårde kapsler

kapselindhold: vandfri lactose, kolloid vandfri silica, natriumstivelsesglycolat (type A), vinsyre, stearinsyre.

kapselskal: gelatine, titandioxid (E 171), rød jernoxid (E 172), vand.

blæk: shellac, sort jernoxid (E 172), kaliumhydroxid.

Temozolomide HEXAL 140 mg hårde kapsler

kapselindhold: vandfri lactose, kolloid vandfri silica, natriumstivelsesglycolat (type A), vinsyre, stearinsyre.

kapselskal: gelatine, titandioxid (E 171), indigotin (E 132), vand.

blæk: shellac, sort jernoxid (E 172), kaliumhydroxid.

Temozolomide HEXAL 180 mg hårde kapsler

kapselindhold: vandfri lactose, kolloid vandfri silica, natriumstivelsesglycolat (type A), vinsyre, stearinsyre.

kapselskal: gelatine, titandioxid (E 171), gul jernoxid (E 172), rød jernoxid (E 172), vand.

blæk: shellac, sort jernoxid (E 172), kaliumhydroxid.

Temozolomide HEXAL 250 mg hårde kapsler

kapselindhold: vandfri lactose, kolloid vandfri silica, natriumstivelsesglycolat (type A), vinsyre, stearinsyre.

kapselskal: gelatine, titandioxid (E 171) natriumlaurylsulfat, vand.

blæk: shellac, sort jernoxid (E 172), kaliumhydroxid

Udseende og pakningsstørrelser

Flaske

De hårde kapsler leveres i brune glasflasker (Type III-glas) med børnesikret polypropylen-låg. Hver flaske indeholder 5 eller 20 kapsler. Flaskerne indeholder også en pose med tørremiddel. Fjern ikke tørremidlet fra flasken, og slug det ikke.

Brev

Alle hårde kapsler (kapslerne) er pakket enkeltvist i breve. Hver karton indeholder 5 eller 20 hårde kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Temozolomide HEXAL 5 mg hårde kapsler

De hårde kapsler har en hvid krop og en grøn hætte og er præget med sort blæk. Hætten er præget med ”TMZ”. Kroppen er præget ”5”.

Temozolomide HEXAL 20 mg hårde kapsler

De hårde kapsler har en hvid krop og en gul hætte, som er præget med sort blæk. Hætten bærer et tryk med ”TMZ”. Kroppen bærer et tryk med ”20”.

Temozolomide HEXAL 100 mg hårde kapsler

De hårde kapsler har en hvid krop og en lyserød hætte og er præget med sort blæk. Hætten bærer et tryk med ”TMZ”. Kroppen bærer et tryk med ”100”.

Temozolomide HEXAL 140 mg hårde kapsler

De hårde kapsler har en hvid krop og en gennemsigtig blå hætte og er præget med sort blæk. Hætten bærer et tryk med ”TMZ”. Kroppen bærer et tryk med ”140”.

Temozolomide HEXAL 180 mg hårde kapsler

De hårde kapsler har en hvid krop og en rødbrun hætte og er præget med sort blæk. Hætten bærer et tryk med ”TMZ”. Kroppen bærer et tryk med ”180”.

Temozolomide HEXAL 250 mg hårde kapsler

De hårde kapsler har en hvid krop og en hvid hætte og er præget med sort blæk. Hætten bærer et tryk med ”TMZ”. Kroppen bærer et tryk med ”250”.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

HEXAL AG

Industriestrasse 25

D-83607 Holzkirchen

Tyskland

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

D-39179 Barleben

Tyskland

Lek Pharmaceuticals d.d

Verovskova 57

SL-1526 Ljubljana

Slovenien

Denne indlægsseddel blev senest ændret <{MM/ÅÅÅÅ}>.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet