Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uptravi (selexipag) – Indlægsseddel - B01AC27

Updated on site: 10-Oct-2017

Medicinens navnUptravi
ATC-kodeB01AC27
Indholdsstofselexipag
ProducentActelion Registration Ltd

Indlægsseddel: Information til patienten

Uptravi 200 mikrogram filmovertrukne tabletter

Uptravi 400 mikrogram filmovertrukne tabletter

Uptravi 600 mikrogram filmovertrukne tabletter

Uptravi 800 mikrogram filmovertrukne tabletter

Uptravi 1.000 mikrogram filmovertrukne tabletter

Uptravi 1.200 mikrogram filmovertrukne tabletter

Uptravi 1.400 mikrogram filmovertrukne tabletter

Uptravi 1.600 mikrogram filmovertrukne tabletter

Selexipag

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

-Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

-Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at tage Uptravi

3.Sådan skal du tage Uptravi

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.Virkning og anvendelse

Uptravi er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof selexipag. Det har samme afslappende og udvidende virkning på blodkarrene som det naturlige stof prostacyklin.

Uptravi anvendes til langvarig behandling af pulmonal arteriel hyptertension (PAH) hos voksne patienter, som ikke kan opnå tilstrækkelig effekt med andre typer af lægemidler mod PAH, der kaldes

for endothelinreceptorantagonister og phosphodiesterase type 5-hæmmere. Uptravi kan anvendes alene, hvis patienten ikke er kandidat til disse lægemidler.

PAH er højt blodtryk i de blodkar, der fører blod fra hjertet til lungerne (lungearterierne). Hos personer, der har PAH, bliver disse arterier smallere, så hjertet skal arbejde hårdere for at pumpe blod

igennem dem. Dette kan forårsage træthed, svimmelhed, stakåndethed eller andre symptomer.

Uptravi efterligner virkningen af prostacyklin og udvider lungearterierne og gør dem mindre hårde. Dermed bliver det nemmere for hjertet at pumpe blod igennem lungearterierne. Det lindrer symptomerne på PAH og forbedrer sygdomsforløbet.

2.Det skal du vide, før du begynder at tage Uptravi

Tag ikke Uptravi

-hvis du er allergisk over for selexipag eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

-hvis du har et hjerteproblem, såsom:

-dårlig blodforsyning til hjertemusklerne (alvorlig koronarhjertesygdom eller ustabil angina); symptomerne kan omfatte brystsmerter

-hjerteanfald inden for de sidste 6 måneder

-svagt hjerte (dekompenseret hjertesvigt), som ikke er under tæt lægeligt opsyn

-alvorligt uregelmæssigt hjerteslag

-hjerteklapfejl (medfødt eller erhvervet), der medfører, at hjertet arbejder dårligt (ikke relateret til pulmonal hypertension)

-hvis du har haft et slagtilfælde inden for de seneste 3 måneder, eller der er forekommet andre hændelser, der har mindsket blodforsyningen til hjernen (f.eks. transitorisk cerebral iskæmi)

-hvis du tager gemfibrozil (lægemiddel, der anvendes til at sænke niveauet af fedt [lipider] i blodet).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt din PAH-læge eller sundhedspersonalet, før du tager Uptravi, hvis du

-tager medicin mod højt blodtryk

-har lavt blodtryk, der er forbundet med symptomer såsom svimmelhed

- for nylig har mistet meget blod eller væske, f.eks. som følge af alvorlig diarré eller opkastning

-har problemer med skjoldbruskkirtlen

-har alvorlige nyreproblemer eller er i dialyse

-har eller har haft alvorlige leverfunktionsproblemer

-tager clopidogrel, deferasirox eller teriflunomid.

Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker et af ovenstående tegn, eller din tilstand forandres.

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn under 18 år, da Uptravi ikke er blevet afprøvet hos børn.

Ældre patienter

Der er begrænset erfaring med Uptravi hos patienter over 75 år. Uptravi bør anvendes med forsigtighed i denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Uptravi

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Brug af anden medicin kan påvirke Uptravis virkning.

Fortæl det til din PAH-læge eller sundhedspersonalet, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler:

-Gemfibrozil (lægemiddel, der anvendes til at sænke niveauet af fedt [lipider] i blodet)

-Clopidogrel (lægemiddel, der anvendes til at hæmme dannelsen af blodpropper ved koronararteriesygdom)

-Deferasirox (lægemiddel, der anvendes til at fjerne jern fra blodet)

-Teriflunomid (lægemiddel, der anvendes til behandling af recidiverende-remitterende multipel sklerose)

-Carbamazepin (lægemiddel, der anvendes til behandling af visse former for epilepsi,

nervesmerter eller som hjælp til at kontrollere alvorlige humørsvingninger, når andre lægemidler ikke virker)

-Phenytoin (lægemiddel, der anvendes til behandling af epilepsi)

-Valproinsyre (lægemiddel, der anvendes til behandling af epilepsi)

-Probenecid (lægemiddel, der anvendes til behandling af urinsyregigt).

-Fluconazol, rifampicin eller rifapentin (antibiotika, der anvendes til behandling af infektioner).

Graviditet og amning

Uptravi er ikke anbefalet under graviditet og amning. Hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder,

skal du anvende sikker prævention, mens du tager Uptravi. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du

tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Uptravi kan forårsage bivirkninger, såsom hovedpine og lavt blodtryk (se afsnit 4), der kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj; symptomerne ved din sygdom kan også nedsætte din evne til at føre motorkøretøj.

3.Sådan skal du tage Uptravi

Uptravi bør kun ordineres af en læge med erfaring i behandling af PAH. Tag altid Uptravi nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl eller har spørgsmål, så spørg lægen.

Hvis dit syn er nedsat, eller du har en form for blindhed, skal du have hjælp fra en anden person, når du tager Uptravi i titreringsperioden.

Sådan findes der frem til den rette dosis for dig

I starten af behandlingen vil du få den laveste dosis. Det er én 200 mikrogram-tablet om morgenen og endnu én 200 mikrogram-tablet om aftenen. Behandlingen bør startes om aftenen. Din læge vil

anvise, at du gradvist øger dosis. Dette kaldes for titrering. Det giver kroppen mulighed for at vænne sig til den nye medicin. Formålet med titrering er at nå den mest velegnede dosis. Det vil være den højeste dosis, som du kan tolerere, dog højst 1.600 mikrogram om morgenen og om aftenen.

Den første tabletpakning, du får, indeholder lysegule 200 mikrogram-tabletter.

Lægen vil anvise, at du øger din dosis i trin, som regel hver uge, men intervallet mellem stigningerne kan være længere.

Ved hvert trin føjer du en 200 mikrogram-tablet til din morgendosis og en 200 mikrogram-tablet til din

aftendosis. Den første øgede dosis bør tages om aftenen. Diagrammet nedenfor viser antallet af tabletter, der skal tages hver morgen og hver aften i de første 4 trin.

Hvis din læge anviser, at du skal øge din dosis yderligere og gå til trin 5, kan du gøre det ved at tage én grøn 800 mg-tablet og én lysegul 200 mikrogram-tablet om morgenen og én 800 mikrogram-tablet og én 200 mikrogram-tablet om aftenen.

Hvis din læge fortæller dig, at du skal øge din dosis yderligere, skal du føje en 200 mikrogram-tablet til din morgendosis og en 200 mikrogram-tablet til din aftendosis ved hvert nye trin. Den første øgede

dosis bør tages om aftenen. Den højeste dosis af Uptravi er 1.600 mikrogram om morgenen og 1.600 mikrogram om aftenen. Det er dog ikke alle patienter, der når denne dosis, da den påkrævede dosis varierer fra patient til patient.

Diagrammet nedenfor viser hvor mange tabletter, der skal tages hver morgen og hver aften på hvert trin fra og med trin 5.

Titreringspakken indeholder også en titreringsvejledning med oplysninger om titreringsforløbet, og hvori du kan notere hvor mange tabletter, du tager hver dag.

Husk at notere i din titreringsdagbog hvor mange tabletter, du tager hver dag. Titreringstrinene varer som regel omkring 1 uge. Hvis din læge anviser, at hvert titreringstrin skal vare længere end 1 uge, er

der flere dagbogssider, hvor du kan notere dette. Husk, at du skal være i regelmæssig kontakt med din PAH-læge eller sundhedspersonalet i titreringsforløbet.

Nedtrapning til en lavere dosis på grund af bivirkninger

I titreringsforløbet kan du få bivirkninger, såsom hovedpine, diarré, kvalme, opkastning, smerter i kæben, muskelsmerter, smerter i benene, ledsmerter eller ansigtsrødme (se afsnit 4). Hvis du har svært

ved at tolerere disse bivirkninger, så drøft med lægen, hvordan de kan håndteres eller behandles. Der findes behandlinger, der kan bidrage til at lindre bivirkningerne. For eksempel kan smertestillende midler såsom paracetamol være en hjælp til behandling af smerter og hovedpine.

Hvis bivirkningerne ikke kan behandles eller ikke bliver gradvist bedre med den dosis, du tager, vil lægen eventuelt justere din dosis ved at nedsætte antallet af lysegule 200 mikrogram-tabletter med én

om morgenen og én om aftenen. Diagrammet nedenfor viser nedtrapning til en lavere dosis. Gør kun dette, hvis din læge har anvist det.

Hvis dine bivirkninger bliver tålelige efter nedtrapning af din dosis, vil lægen eventuelt beslutte, at du

skal fortsætte med den dosis. Se venligst afsnittet ’Vedligeholdelsesdosis’ nedenfor for yderligere oplysninger.

Vedligeholdelsesdosis

Den højeste dosis, som du kan tolerere i titreringsfasen, vil blive din vedligeholdelsesdosis. Din vedligeholdelsesdosis er den dosis, som du skal fortsætte med at tage regelmæssigt.

Din læge vil ordinere en tablet med den for dig individuelt tilpassede styrke, som vil være din vedligeholdelsesdosis. På denne måde skal du bare tage én tablet om morgenen og én om aftenen, i stedet for flere tabletter hver gang.

Du finder en fuld beskrivelse af Uptravi tabletter, herunder farver og mærkning, i afsnit 6.

Med tiden vil lægen eventuelt justere din vedligeholdelsesdosis efter behov.

Hvis du på et tidspunkt efter at have taget den samme dosis i lang tid får bivirkninger, som du ikke kan tolerere, eller bivirkninger, der påvirker dine dagligdagsaktiviteter, skal du kontakte lægen, da det kan

være, at din dosis skal nedsættes. Lægen vil eventuelt ordinere en lavere tabletstyrke. Husk at bortskaffe ikke anvendte tabletter (se afsnit 5).

Tag Uptravi én gang om morgenen og én gang om aftenen med cirka 12 timers mellemrum.

Tag tabletterne i forbindelse med måltider, da det kan medvirke til, at du bedre kan tåle medicinen. Tabletterne skal synkes hele med et glas vand. Tabletterne må ikke deles, knuses eller tygges.

Hvis du har taget for mange Uptravi

Spørg lægen til råds, hvis du har taget flere tabletter, end lægen har anvist.

Hvis du har glemt at tage Uptravi

Hvis du glemmer at tage Uptravi, skal du tage en dosis, så snart du kommer i tanker om det. Herefter skal du fortsætte med at tage tabletterne på det sædvanlige tidspunkt. Hvis det næsten er tid til næste dosis (under 6 timer til det normale tidspunkt), skal du springe den glemte dosis over og fortsætte med

at tage medicinen til sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt tablet.

Hvis du holder om med at tage Uptravi

Brat ophør af behandlingen med Uptravi kan resultere i, at dine symptomer bliver forværrede. Du må ikke stoppe med at tage Uptravi, medmindre lægen anviser det. Lægen vil eventuelt anvise, at du nedsætter dosis gradvist, før du stopper helt.

Hvis du af en hvilken som helst årsag stopper med at tage Uptravi i mere end 3 dage i træk (hvis du har glemt 3 morgen- og 3 aftendoser, eller seks doser eller mere i træk), skal du straks kontakte

lægen, da det kan være nødvendigt at justere din dosis for at undgå bivirkninger. Lægen kan beslutte, at du skal genstarte behandlingen med en lavere dosis, som øges gradvist til din tidligere vedligeholdelsesdosis.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger. Du kan få bivirkninger, ikke alene i titreringsperioden hvor dosis øges, men også senere efter lang tids brug af samme dosis.

Hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger: hovedpine, diarré, kvalme, opkastning, smerter i kæben, muskelsmerter, smerter i benene, ledsmerter eller ansigtsrødme, som du ikke

kan tolerere, eller som ikke kan behandles, skal du kontakte lægen, da din dosis kan være for høj og skal nedsættes.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

-Hovedpine

-Blussen (ansigtsrødme)

-Kvalme og opkastning

-Diarré

-Smerter i kæben, muskelsmerter, ledsmerter, smerter i benene

-Nasofaryngitis (tilstoppet næse)

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

-Anæmi (lavt antal røde blodlegemer)

-Hyperthyreoidisme (overaktiv skjoldbruskkirtel)

-Nedsat appetit

-Vægttab

-Hypotension (lavt blodtryk)

-Mavesmerter

-Smerter

-Ændringer i visse blodprøveresultater, herunder blodprøver til kontrol af blodtal og skjoldbruskkirtlens funktion.

-Udslæt, herunder nældefeber, kan forårsage brænden eller svien og hudrødme.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

-Hurtigere puls

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Uptravi efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Uptravi indeholder:

-Aktivt stof: selexipag.

Uptravi 200 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder 200 mikrogram selexipag.

Uptravi 400 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder 400 mikrogram selexipag. Uptravi 600 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder 600 mikrogram selexipag. Uptravi 800 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder 800 mikrogram selexipag.

Uptravi 1.000 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder 1.000 mikrogram selexipag. Uptravi 1.200 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder 1.200 mikrogram selexipag. Uptravi 1.400 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder 1.400 mikrogram selexipag. Uptravi 1.600 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder 1.600 mikrogram selexipag.

-Øvrige indholdsstoffer: I tabletkernen:

Mannitol (E421), majsstivelse, lavsubstitueret hydroxypropylcellulose, hydroxypropylcellulose, magnesiumstearat

I filmovertrækket:

Hypromellose, propylenglycol, titandioxid (E171), carnaubavoks og jernoxider (se nedenfor). Uptravi 200 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder gul jernoxid (E172).

Uptravi 400 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder rød jernoxid (E172). Uptravi 600 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder rød jernoxid og sort jernoxid (E172).

Uptravi 800 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder gul jernoxid og sort jernoxid (E172).

Uptravi 1.000 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder rød jernoxid og gul jernoxid

(E172).

Uptravi 1.200 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder sort jernoxid og rød jernoxid (E172).

Uptravi 1.400 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder gul jernoxid (E172).

Uptravi 1.600 mikrogram filmovertrukne tabletter indeholder sort jernoxid, rød jernoxid og gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Uptravi 200 mikrogram filmovertrukne tabletter: Runde, lysegule, filmovertrukne tabletter, der er mærket med "2" på den ene side.

Uptravi 400 mikrogram filmovertrukne tabletter: Runde, røde, filmovertrukne tabletter, der er mærket med "4" på den ene side.

Uptravi 600 mikrogram filmovertrukne tabletter: Runde, lyselilla, filmovertrukne tabletter, der er mærket med "6" på den ene side.

Uptravi 800 mikrogram filmovertrukne tabletter: Runde, grønne, filmovertrukne tabletter, der er mærket med "8" på den ene side.

Uptravi 1.000 mikrogram filmovertrukne tabletter: Runde, orange, filmovertrukne tabletter, der er mærket med "10" på den ene side.

Uptravi 1.200 mikrogram filmovertrukne tabletter: Runde, mørkelilla, filmovertrukne tabletter, der er mærket med "12" på den ene side.

Uptravi 1.400 mikrogram filmovertrukne tabletter: Runde, mørkegule, filmovertrukne tabletter, der er mærket med "14" på den ene side.

Uptravi 1.600 mikrogram filmovertrukne tabletter: Runde, brune, filmovertrukne tabletter, der er mærket med "16" på den ene side.

Uptravi 200 mikrogram filmovertrukne tabletter leveres i blisterpakninger med 10 eller 60 tabletter og 60 eller 140 tabletter (titreringspakker).

Uptravi 400 mikrogram, 600 mikrogram, 800 mikrogram, 1.000 mikrogram, 1.200 mikrogram, 1.400 mikrogram og 1.600 mikrogram filmovertrukne tabletter leveres i blisterpakninger med 60 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actelion Registration Ltd

Chiswick Tower 13th Floor

389 Chiswick High Road London W4 4AL

Storbritannien

Tlf.: +44 20 8987 3320

Fremstiller

Actelion Manufacturing GmbH

Emil-Barell-Strasse 7

79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V.

UAB ALGOL PHARMA

Tél/Tel: +32-(0)15 284 777

Tel: +370 37 40 86 81

България

Luxembourg/Luxemburg

Аквахим AД

Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V.

Teл.: +359 2 807 50 00

Tél/Tel: +32-(0)15 284 777

Česká republika

Magyarország

Actelion Pharmaceuticals CZ, s.r.o.

Actelion Pharmaceuticals Hungaria Kft.

Tel: +420 221 968 006

Tel: +36-1-413-3270

Danmark

Malta

 

Actelion Danmark,

Actelion Pharmaceuticals Ltd

Filial af Actelion Pharmaceuticals Sverige AB,

Tel: +44

208 987 3333

Sverige

 

 

Tlf: +45 3694 45 95

 

 

Deutschland

Nederland

Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH

Actelion Pharmaceuticals Nederland B.V.

Tel: +49 761 45 64 0

Tel: +31

(0)348 435950

Eesti

Norge

 

Algol Pharma OÜ

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB,

Tel: +372 605 6014

Filial Norge

 

Tlf: +47 22480370

Ελλάδα

Österreich

Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε.

Actelion Pharmaceuticals Austria GmbH

Τηλ: +30 210 675 25 00

Tel: +43 1 505 4527

España

Polska

 

Actelion Pharmaceuticals España S.L.

Actelion Pharma Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 93 366 43 99

Tel: +48 (22) 262 31 00

France

Portugal

Actelion Pharmaceuticals France SAS

Actelion Pharmaceuticals Portugal Lda.

Tél: +33 1 58 62 32 32

Tel: +351 21 358 6120

Hrvatska

România

Medis Adria d.o.o.

Geneva Romfarm International SRL

Tel: + 385 (0) 1 2303 446

Tel: + 40 (021) 231 3561

Ireland

Slovenija

Actelion Pharmaceuticals UK Ltd

Medis d.o.o.

Tel: +44 208 987 3333

Tel: +386-(0)1 589 69 00

Ísland

Slovenská republika

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB

Actelion Pharmaceuticals SK, s.r.o.

Sími: +46 (0)8 544 982 50

Tel: +420 221 968 006

Italia

Suomi/Finland

Actelion Pharmaceuticals Italia S.r.l.

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB,

Tel: +39 0542 64 87 40

Filial Finland

 

Puh/Tel: +358 9 2510 7720

Κύπρος

Sverige

 

Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε.

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB

Τηλ: +30 210 675 25 00

Tel: +46 8 544 982 50

Latvija

United Kingdom

Algol Pharma SIA

Actelion Pharmaceuticals UK Ltd

Tel: +371 6761 9365

Tel: +44 208 987 3333

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

TITRERINGSVEJLEDNING - TITRERINGSPAKKE

Side 1

Uptravifilmovertrukne tabletter selexipag

Titreringsvejledning

Opstart af behandlingmed Uptravi

Læs den medfølgende indlægsseddel, indendu starter behandling.

Side 2

 

Side 3

 

Indhold

 

 

 

Hvordan skaljeg tageUptravi? ..................................

Når du overgår tildin vedligeholdelsesdosis.............

Hvordan optrapper jeg min dosis?..............................

Hvis du har glemt at tage Uptravi..............................

Hvad er trinene? .........................................................

Hvis du holder op med at tage Uptravi......................

Hvornår skaljeg nedtrappe?....................................

Titreringsdagbog........................................................

Nedtrapning..............................................................

 

 

Side 4

 

Side 5

 

Hvordan skal jeg tage Uptravi?

Uptravier et lægemiddel, der tages hver morgenog aften til behandlingaf pulmonalarterielhypertension, også kaldet PAH.

Startdosenaf Uptravier 200 mikrogram én gang om morgenen og én gang om aftenen.

Den første gang, du tager Uptravi, bør væreom aftenen.

Du skal tage hver dosis med et glas vand, helsti forbindelsemed et måltid.

Behandlingen med Uptravi består af 2 faser:

Titrering

I de første mange uger skaldu isamarbejde med lægen finde frem til den dosis af Uptravi, der er den rigtige for dig. Lægen vileventuelt optrappestartdosentil højere doser af Uptravi. Lægen vileventuelt nedtrappe dig til en lavere dosis. Detteforløb kaldes for titrering. Det giver kroppen mulighedfor at gradvist at vænne sig til medicinen.

Vedligeholdelse

Når lægen har fundet denrettedosis tildig, vil det være den dosis, du skaltageregelmæssigt. Det kaldes for vedligeholdelsesdosis.

Side 6

Side 7

Hvordan optrapper jeg min dosis?

Du starter med en dosis på 200 mikrogram om morgenen og omaftenen, ognår du har drøftet det med lægen eller sundhedspersonalet, trapper du op til den næste dosis.

Den første øgede dosis bør tages omaftenen. Hvert trin varer somregelomkring 1 uge. Det kan tage flere uger at finde den rette dosis tildig.

Formålet er at nå den dosis, der er mest velegnet til behandling af dig.

Den dosis vilvære din vedligeholdelsesdosis.

Hver patient med PAH er forskellig. Ikke alle ender med at få den samme vedligeholdelsesdosis.

Nogle patienter får 200 mikrogram om morgenen og om aftenen somvedligeholdelsesdosis, mens andre vil nå frem til den højeste dosis på 1.600mikrogram om morgenen og omaftenen.

Andre vilnå frem til en vedligeholdelsesdosis, der ligger imellem disse doser. Det vigtigste er, at du når frem til den dosis, der er mest velegnet tilbehandling af dig.

Side 8

Side 9

 

 

Side 10

Side 11

Hvornår skal jeg nedtrappe?

Hvis du stadigikke kan tolerere bivirkningerne, efter

 

at lægen eller sundhedspersonalethar forsøgtat

Som det gælder for almedicin, kan du få bivirkninger

behandle dem, kan de anbefale, at du trapper nedtilen

med Uptravi, når du trapper op tilhøjere doser.

lavere dosis.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis du

Hvis lægen eller sundhedspersonalet fortæller dig,

får bivirkninger. Der findes behandlinger, der kan

hjælpe med at lindre dem.

at du skal trappe ned til en lavere dosis, skal du

 

tage én 200 mikrogram-tablet mindre om

De mest almindelige bivirkninger (kan forekomme hos

morgenen og én mindre om aftenen.

flere end 1 ud af 10 personer), du kan få, når du tager

Du bør kun nedtrappeefter at havetalt med din PAH-

Uptravi, er:

• Hovedpine•Diarré • Kvalme • Opkastning•Smerter

læge eller sundhedspersonalet. Dette

i kæben •Muskelsmerter •Smerter i benene•

nedtrapningsforløbvilhjælpe dig med at finde den

Ledsmerter • Ansigtsrødme

rette dosis tildig, også kaldet din

Du kan se en komplet liste over bivirkninger i

vedligeholdelsesdosis.

 

indlægssedlen.

 

Side 12

Side 13

 

 

Side 14

Side 15

Når du overgår til din vedligeholdelsesdosis

Eksempel: hvis den højeste dosis, du kunne tolerere i

 

forbindelsemed titrering, var 1.200 mikrogram én

Den højestedosis, somdu kan tolererei

gang ommorgenen ogén gang omaftenen:

titreringsfasen, vilblive din

vedligeholdelsesdosis.

 

Din vedligeholdelsesdosis er den dosis, somdu skal

 

fortsætte med at tage regelmæssigt. Din læge eller

 

sundhedspersonale vilordinere én tablet med én

 

styrke, der svarer tildin vedligeholdelsesdosis.

Med tiden vil lægen eller sundhedspersonalet

På denne måde skal du bare tage én tablet om

morgenen og én om aftenen, i stedet for flere

eventuelt justere din vedligeholdelsesdosis efter

tabletter til hver dosis.

behov.

 

 

Side 16

Side 17

Hvis du har glemt at tage Uptravi

Hvis du holder op med at tage Uptravi

Hvis du glemmer en dosis, skaldu tage den, såsnart

Du må ikke stoppemed at tage Uptravi, medmindre

du kommer i tanker omdet. Herefter skaldu fortsætte

lægen eller sundhedspersonaletanviser det. Hvis duaf

med at tage tabletterne på det sædvanlige tidspunkt.

en hvilken somhelst årsag stopper med at tage Uptravi

Hvis der er mindre end 6 timer til, at du normalt tager

i mere end 3dage i træk(hvis du har glemt 6 doser i

din næste dosis, skaldu springeden glemte dosis over

træk), skal du straks kontaktelægen eller

og fortsættemed at tage medicinenpå det sædvanlige

sundhedspersonalet, da det kan være nødvendigt at

tidspunkt.

justere din dosis for at undgå bivirkninger.

Du må ikke tage en dobbeltdosis somerstatning for

 

en glemt tablet.

Lægen eller sundhedspersonaletkan beslutte, at du skal

 

genstartebehandlingen med en lavere dosis, somøges

 

gradvisttildin tidligere vedligeholdelsesdosis.

Side 18

Side 19

Titreringsdagbog

Husk, at du skal være i regelmæssigkontakt med

Læs nøje instrukserne i indlægssedlen.

din PAH-læge eller sundhedspersonalet.

Skriv lægens eller sundhedspersonalets anvisninger

Følgende dagbogssider hjælper dig med at holde styr

ned:

på det antaltabletter, du skaltage ommorgenenog om

 

aftenen ititreringsforløbet.

 

Skriv ned på dissesider hvor mangetabletter, du tager

 

om morgenen og omaftenen.

 

Hvert trin varer somregelomkring 1 uge, medmindre

Lægens telefonnummer og e-mail:

 

lægen eller sundhedspersonaletanviser nogetandet.

 

Hvis dit titreringstrin varer mere end 1uge er der flere

Apotekets telefonnummer:

dagbogssider, hvor du kan noteredette.

 

Brug side 20 til 27 til at holde styr på de

Noter:

første uger af behandlingen, hvor du kun

 

bruger 200 mikrogram-tabletter (trin 1-4).

 

Hvis du både har fået ordineret200og

 

800 mikrogram-tabletter, skaldu brugeside

 

30 til 37 (trin 5-8).

 

Side 20

Side 21

 

 

Side 22

Side 23

 

 

Side 24

Side 25

 

 

Side 26

Side 27

 

 

Side 28

Side 29

Brug følgende dagbogssider, hvis lægeneller

Husk, at du skal være i regelmæssigkontakt med

sundhedspersonalet ordinerer 800mikrogram-tabletter

din PAH-læge eller sundhedspersonalet.

i tillæg til dine 200 mikrogram-tabletter.

Skriv lægens eller sundhedspersonalets anvisninger

 

På dagbogssiderne skaldu krydse af, at du har taget én

ned:

800 mikrogram-tablet hver dag ommorgenenog om

 

aftenen sammen med det ordineredeantal

Lægens telefonnummer og e-mail:

200 mikrogram-tabletter.

 

Apotekets telefonnummer:

 

Noter:

 

 

Side 30

Side 31

 

 

Side 32

Side 33

 

 

Side 34

Side 35

 

 

Side 36

Side 37

 

 

Side 38

Side 39

Noter

 

 

 

Side 40

Actelion Pharmaceuticals Ltd.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet