Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vantavo (Alendronate sodium and colecalciferol, MSD) (alendronic acid / colecalciferol) – Etikettering - M05BB03

Updated on site: 10-Oct-2017

Medicinens navnVantavo (Alendronate sodium and colecalciferol, MSD)
ATC-kodeM05BB03
Indholdsstofalendronic acid / colecalciferol
ProducentMerck Sharp

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON TIL VANTAVO 70 MG/2.800 IE

1.LÆGEMIDLETS NAVN

VANTAVO 70 mg/2.800 IE tabletter

Alendronsyre/cholecalciferol

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder:

70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat) og 70 mikrogram (2.800 IE) cholecalciferol (D3-vitamin)

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også: Lactose og saccharose. Se indlægssedlen for yderligere information.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

2 tabletter

4 tabletter

6 tabletter

12 tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

1 tablet indtages 1 gang om ugen. Til oral anvendelse.

Tag 1 tablet 1 gang ugentligt

Markér den ugedag, der passer dig bedst:

MA

TI

ON

TO

FR

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

Udløbsdato

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale blisterpakning for at beskytte mod fugt og lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

EU/1/09/572/001 (2 tabletter)

EU/1/09/572/002 (4 tabletter)

EU/1/09/572/003 (6 tabletter)

EU/1/09/572/004 (12 tabletter)

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

VANTAVO 70 mg

2800 IE

17.ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP BLISTERTEKST TIL VANTAVO 70 mg/2.800 IE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

VANTAVO 70 mg/2800 IE tabletter

alendronsyre/cholecalciferol

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON TIL VANTAVO 70 mg/5.600 IE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

VANTAVO 70 mg/5.600 IE tabletter

Alendronsyre/cholecalciferol

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder:

70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat) og 140 mikrogram (5.600 IE) cholecalciferol (D3-vitamin)

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også: Lactose og saccharose. Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

2 tabletter

4 tabletter

12 tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

1 tablet indtages 1 gang om ugen. Til oral anvendelse.

Tag 1 tablet 1 gang ugentligt

Markér den ugedag, der passer dig bedst:

MA

TI

ON

TO

FR

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale blisterpakning for at beskytte mod fugt og lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

EU/1/09/572/006 (2 tabletter)

EU/1/09/572/007 (4 tabletter)

EU/1/09/572/008 (12 tabletter)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

VANTAVO 70 mg

5600 IE

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP BLISTERTEKST TIL VANTAVO 70 mg/5.600 IE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

VANTAVO 70 mg/5600 IE tabletter

alendronsyre/cholecalciferol

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE (KARTON)

Instruktionskort

Vigtig information

Hvordan du skal tage VANTAVO tabletterne

1.Tag én tablet én gang ugentligt.

2. Vælg den ugedag, der passer dig bedst.

Når du står op på den valgte ugedag, og før du indtager dagens første måltid, drikkevarer eller anden medicin, skal du sluge én VANTAVO tablet (ikke knuse eller tygge tabletten eller lade den opløse i munden) med et helt glas postevand (ikke mineralvand).

3. Fortsæt med dine morgenaktiviteter.

Du kan sidde, stå eller gå – blot du forbliver oprejst. Du må ikke lægge dig ned eller spise, drikke eller tage anden medicin i mindst 30 minutter. Du må ikke lægge dig ned, før du har fået dagens første måltid.

4. Husk

at tage VANTAVO én gang om ugen på den samme ugedag, så længe din læge foreskriver det.

Hvis du glemmer en tablet, skal du blot tage en VANTAVO tablet om morgenen, efter du er kommet i tanke om det. Tag ikke to tabletter på samme dag. Fortsæt med at tage én tablet om ugen, på den ugedag, du oprindeligt har valgt.

Der er yderligere vigtige informationer om, hvordan du skal tage VANTAVO i indlægssedlen. Læs denne omhyggeligt.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet