Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yervoy (ipilimumab) – Indlægsseddel - L01XC11

Updated on site: 11-Oct-2017

Medicinens navnYervoy
ATC-kodeL01XC11
Indholdsstofipilimumab
ProducentBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Indlægsseddel: Information til brugeren

YERVOY 5 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning ipilimumab

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at bruge YERVOY

3.Sådan skal du bruge YERVOY

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.Virkning og anvendelse

YERVOY indeholder det aktive stof ipilimumab, som er et protein, der hjælper immunsystemet med at angribe og ødelægge kræftceller.

Ipilimumab anvendes til behandling af fremskreden melanom (en bestemt type hudkræft) hos voksne.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge YERVOY

Brug ikke YERVOY

hvis du er allergisk over for ipilimumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i YERVOY (angivet i afsnit 6 "Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger"). Tal med lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger YERVOY.

-betændelse i tarmene (colitis) som kan forværres med blødning eller perforering af tarmen. Tegn og symptomer på colitis kan være diarre (vandig, løs eller blød afføring), flere afføringer end normalt, blod i afføringen eller mørkfarvet afføring, smerter eller ømhed i maveområdet.

-leverbetændelse (hepatitis) som kan medføre leversvigt. Tegn og symptomer på hepatitis kan være gulfarvning af øjnene eller huden (gulsot), smerter i den højre side af maven, træthed.

-hudbetændelse som kan medføre en alvorlig hudreaktion (kendt som toksisk epidermal nekrolyse og lægemiddelfremkaldt udslæt med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)). Tegn og symptomer på en alvorlig hudreaktion kan være hududslæt med eller uden kløe, afskalning af huden, tør hud, feber, træthed, hævelse af ansigt eller lymfekirtler, øget mængde eosinofile celler (bestemt type hvide blodlegemer) og påvirkning af lever, nyrer eller lunger. Du skal være opmærkosm på, at reaktionen DRESS kan opstå uger eller måneder efter din sidste dosis.

-nervebetændelse som kan medføre lammelser. Symptomerne på nerveproblemer kan være muskelsvaghed, følelsesløshed eller snurren i hænder og fødder, tab af bevidsthed eller problemer med at vågne.

-betændelse i de hormonproducerende kirtler (især i hypofysen, binyrerne og skjoldbruskkirtlen) som kan påvirke måden, hvorpå disse kirtler virker. Tegn og symptomer på at dine kirtler ikke virker ordentligt kan være hovedpine, sløret syn eller dobbeltsyn, træthed, nedsat sexlyst, ændret adfærd.

-øjenbetændelse. Tegn og symptomer kan være røde øjne, smerter i øjnene, synsproblemer eller sløret syn.

Fortæl det straks til lægen, hvis du får et eller flere af disse tegn eller symptomer eller hvis de bliver værre. Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin. Din læge vil muligvis give dig anden medicin for at forebygge flere alvorlige komplikationer og mildne dine symptomer, udsætte den næste dosis af YERVOY eller helt stoppe din behandling med YERVOY. Du skal være opmærksom på, at disse tegn og symptomer nogle gange er forsinkede og kan opstå uger eller måneder efter din sidste dosis. Inden behandlingen vil lægen undersøge din almene helbredstilstand. Du vil også få taget blodprøver i løbet af behandlingen.

Tal med lægen eller sygeplejersken, inden du får YERVOY

hvis du har en autoimmun sygdom (en tilstand hvor kroppen angriber sine egne celler);

hvis du har eller har haft en kronisk virusinfektion i leveren, herunder hepatitis B (HBV) eller hepatitis C (HCV);

hvis du har human immundefekt virus (hiv)–infektion eller erhvervet immundefekt syndrom (aids).

hvis du før har haft en alvorlig hudbivirkning i forbindelse med en tidligere kræftbehandling.

Børn og unge

YERVOY bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år, så længe der ikke foreligger mere information.

Brug af anden medicin sammen med YERVOY

Fortæl det til lægen, inden du får YERVOY

hvis du tager medicin, der hæmmer immunsystemet, som f.eks. kortikosteroider. Disse typer medicin kan påvirke YERVOYs virkning. Når du er i behandling med YERVOY, kan lægen imidlertid godt give dig kortikosteroider for at nedsætte de bivirkninger, du kan få af YERVOY.

hvis du tager medicin, der forhindrer blodet i at størkne (antikoagulanter). Denne type medicin kan øge risikoen for blødning i maven eller tarmene, som er en bivirkning ved YERVOY.

Fortæl også altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Du må ikke tage anden medicin under behandlingen uden først at tale med lægen. På baggrund af nye oplysninger frarådes samtidig brug af YERVOY (ipilimumab) og Zelboraf (vemurafenib, anden medicin til behandling af melanom), da der ses en øget skadelig virkning på leveren.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Du må ikke bruge YERVOY, hvis du er gravid, medmindre lægen specifikt anbefaler det. YERVOYs virkning hos gravide kvinder kendes ikke, men det er muligt, at det aktive stof ipilimumab kan skade det ufødte barn.

Du skal anvende sikker prævention, mens du behandles med YERVOY, hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder.

Fortæl det til lægen, hvis du bliver gravid, mens du anvender YERVOY.

Man ved ikke, om ipilimumab udskilles i mælken. Det forventes dog ikke, at spædbarnet eksponeres for ipilimumab i nogen betydelig grad gennem mælken, og der forventes ingen påvirkning af det ammede spædbarn. Spørg lægen, om du må amme under eller efter behandlingen med YERVOY.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller anvend maskiner, hvis du har fået YERVOY, medmindre du er sikker på, at du har det godt. Træthed og svaghedsfølelse er en meget almindelig bivirkning ved YERVOY. Dette kan påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner.

YERVOY indeholder natrium

Fortæl det til lægen, inden du får YERVOY, hvis du er på en diæt med lavt natriumindhold (lavt saltindhold). YERVOY indeholder 2,3 mg natrium pr. ml koncentrat.

3.Sådan skal du bruge YERVOY

Sådan får du YERVOY

Du vil få YERVOY på et hospital eller en klinik under opsyn af en erfaren læge.

Det gives som en infusion (drop) i en vene (intravenøst) over en periode på 90 minutter.

Så meget YERVOY skal du have

Den anbefalede dosis er 3 mg ipilimumab pr. kilogram kropsvægt.

Den mængde YERVOY du får, bliver beregnet ud fra din kropsvægt. Afhængig af din dosis vil hele eller noget af indholdet i YERVOY hætteglasset blive fortyndet med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske eller 50 mg/ml (5 %) glucose injektionsvæske før brug. Det kan være nødvendigt at anvende mere end et hætteglas for at opnå den nødvendige dosis.

Du vil blive behandlet med YERVOY en gang hver 3. uge med i alt 4 doser. Du vil muligvis bemærke nye læsioner eller forværring af allerede eksisterende læsioner på huden, hvilket kan forventes, når du behandles med YERVOY. Lægen vil fortsætte med at give dig YERVOY op til i alt 4 doser, afhængig af hvordan du tolererer behandlingen.

Hvis du har glemt at bruge YERVOY

Det er meget vigtigt, at du overholder alle dine aftaler om behandling med YERVOY. Hvis du glemmer en aftale, skal du spørge lægen om at få en ny aftale.

Hvis du holder op med at bruge YERVOY

Hvis du stopper med behandlingen, kan virkningen af medicinen ophøre. Du må ikke stoppe behandlingen med YERVOY, medmindre du har aftalt det med lægen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Lægen vil tale med dig om disse bivirkninger og forklare dig om risikoen og fordelen ved behandlingen.

Vær opmærksom på vigtige symptomer på inflammation (betændelseslignende tilstand)

YERVOY virker på dit immunsystem og kan forårsage inflammation i dele af din krop.

Inflammation kan medføre alvorlige skader i din krop og nogle inflammationstilstande kan være livstruende.

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret hos patienter, der i kliniske forsøg har fået 3 mg/kg ipilimumab:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

manglende appetit

 diarre, opkastning eller kvalme  hududslæt, kløe

 træthed eller svaghedsfølelse, reaktion på injektionssted, feber

Fortæl det straks til lægen, hvis du får et eller flere af disse bivirkninger.

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10 personer)

 tumorsmerter

nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen, hvilket kan medføre træthed eller vægtstigning, nedsat funktion af hypofysen

væskemangel

forvirring

nerveskader (medfører smerter, svaghed og kramper), svimmelhed, hovedpine

 sløret syn, øjensmerter

lavt blodtryk, forbigående rødme i ansigtet og på halsen, intens varmefølelse med svedudbrud

og hurtig hjertebanken  åndenød, hoste

blødning i maven eller tarmene, tarmbetændelse (tyktarmsbetændelse), forstoppelse, halsbrand, mavesmerter

unormal leverfunktion

betændelseslignende reaktion (inflammation) på indersiden af visse organer

 inflammation og rødme på huden, farveændringer som pletter på huden (vitiligo), nældefeber (kløende, hævet udslæt), hårtab eller udtynding af håret, voldsom nattesved, tør hud

muskel- og ledsmerter, muskelkramper  rysten, manglende energi, hævelse, smerter

influenza–lignende sygdom

vægttab

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger.

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 personer)

alvorlig bakterieinfektion i blodet (sepsis, septisk shock), betændelse i hjernen eller rygraden, betændelse i maven og tarmene, betændelse i tarmvæggen (medfører feber, opkastning og mavesmerter), urinvejsinfektion, infektion i de øvre luftveje

en række symptomer, der skyldes kræften i kroppen som f.eks. høj calcium- og kolesterolkoncentration i blodet og lavt blodsukkerniveau (paraneoplastisk syndrom)

allergisk reaktion

nedsat funktion af binyrerne, overaktiv funktion af skjoldbruskkirtlen, som kan medføre hurtig hjerterytme, svedudbrud og vægttab, nedsat funktion af kirtler, der producerer sexhormoner

nedsat funktion af binyrerne på grund af nedsat funktion af hypothalamus (del af hjernen)

en række komplikationer med stofskiftet efter kræftbehandling betegnet ved høje koncentrationer af kalium og fosfat i blodet og lav koncentration af calcium i blodet (tumorlysesyndrom)

ændret psykisk velbefindende, depression, nedsat seksualdrift

alvorlig og muligvis dødelig nervebetændelse, som medfører smerter, svaghed eller lammelse i arme og ben (Guillain–Barrés syndrom), besvimelse, nervebetændelse i hjernen, voldsom

væskeophobning i hjernen, problemer med koordinering af bevægelser (ataksi), rysten, kortvarig, ufrivillig muskeltrækning, talebesvær

øjenbetændelse med rødme og smerter, blødning i øjnene, betændelse i den farvede del af øjet, nedsat syn, følelse af et fremmedlegeme i øjet, hævede øjne, der løber i vand, hævede øjne, inflammation i øjenlågene

uregelmæssig eller unormal hjerterytme

betændelse i blodårerne, sygdom i blodårerne, nedsat blodtilførsel til arme og ben, lavt blodtryk, når man rejser sig op

voldsomt vejrtrækningsbesvær, væskeophobning i lungerne, lungebetændelse, høfeber

perforation af tarmen, betændelse af hinden på indersiden af mavesækken, betændelse i tyndtarmen, betændelse i tarmen eller bugspytkirtlen, mavesår, betændelse i spiserøret, tilstopning af tarmen

leversvigt, leverbetændelse, forstørret lever, gulfarvning af huden eller øjnene (gulsot)

alvorlig og muligvis dødelig afskalning af huden (toksisk epidermal nekrolyse)

muskelbetændelse med smerter eller stivhed i hoften og skulderen, ledsmerter

betændelse i skjoldbruskkirtlen, nyrerne eller centralnervesystemet

inflammation i flere organer

inflammation i skeletmuskulaturen

muskelsvaghed

nyresvigt, nyresygdom

manglende menstruation

multiorgansvigt – en reaktion forbundet med infusionen af medicinen

ændret hårfarve

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger.

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

betændelsessygdom i blodårerne (som regel i arterierne i hovedet)

inflammation i endetarmsåbningen og indersiden af endetarmen (kendetegnet ved blodig afføring og hyppig afføring)

hudsygdom kendetegnet ved tørre, røde pletter dækket af skæl (psoriasis)

betændelse og rødme af huden (erythema multiforme)

en bestemt type hudreaktion kendetegnet ved udslæt sammen med en eller flere af følgende træk: feber, hævelse af ansigt eller lymfekirtler, øget mængde eosinofile celler (en bestemt slags hvide blodlegemer), påvirkning af lever, nyrer eller lunger (en reaktion kaldet DRESS).

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger.

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

Alvorlig, muligvis livstruende allergisk reaktion

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger.

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.

Derudover er følgende ikke almindelige (kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 personer) bivirkninger blevet rapporteret hos patienter, som i kliniske forsøg fik andre doser end 3 mg/kg YERVOY:

række af symptomer (meningitis): nakkestivhed, følsomhed over for stærkt lys og hovedpine, influenza-lignende ubehag

betændelse i hjertemusklen, svaghed i hjertemusklen, væske omkring hjertet

betændelse i leveren eller skjoldbruskkirtlen, små knuder af inflammationsceller (celler, der er involveret i kroppens selvforsvar mod diverse skadelige stimuli) i forskellige organer i kroppen

bughulebetændelse

smertefulde hudlæsioner på arme, ben og ansigt (erythema nodosum)

overaktiv hypofyse

nedsat funktion af biskjoldbruskkirtlen

øjenbetændelse, inflammation i øjenmuskulaturen

nedsat hørelse

dårlig blodcirkulation som gør fingre og tæer følelsesløse eller hvide

vævsskader i hænder og fødder med rødme, hævelse og blæredannelse

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger.

Du må ikke forsøge at behandle dine symptomer med anden medicin.

Ændringer i testresultater

YERVOY kan ændre resultaterne af de tests lægen har udført. Disse tests kan være:

en ændret mængde af røde blodlegemer (som transporterer ilt) i blodet, hvide blodlegemer (som er vigtige for at kunne bekæmpe infektioner) eller blodplader (celler der hjælper blodet til at størkne)

unormalt udsving af hormon- og leverenzymniveauer i blodet

unormal leverfunktionstest

unormal koncentration af calcium, natrium, fosfat eller kalium i blodet

blod eller protein i urinen

unormalt høj alkalinitet i blodet og andet kropsvæv

manglende evne hos nyrerne til at fjerne syre fra blodet

antistoffer i blodet rettet mod visse af dine egne celler

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken og etiketten på hætteglasset efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Eventuelt resterende infusionsvæske må ikke opbevares til senere brug.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

YERVOY indeholder:

Aktivt stof: Ipilimumab.

En ml koncentrat indeholder 5 mg ipilimumab. Et 10 ml hætteglas indeholder 50 mg ipilimumab.

Et 40 ml hætteglas indeholder 200 mg ipilimumab.

Øvrige indholdsstoffer: Tris–hydrochlorid, natriumchlorid (se afsnit 2 ”YERVOY indeholder natrium”), mannitol (E421), pentetatsyre, polysorbat 80, natriumhydroxid, saltsyre og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

YERVOY koncentrat til infusionsvæske er en klar til let opaliserende, farveløs til lysegul væske og kan indeholde lyse (få) partikler.

Den fås i æsker med enten 1 hætteglas a 10 ml eller 1 hætteglas a 40 ml.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bristol–Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Storbritannien

Fremstiller

Bristol–Myers Squibb S.r.l. Contrada Fontana del Ceraso 03012 Anagni (FR)

Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Tel: +370 52 369140

България

Luxembourg/Luxemburg

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Teл.: + 359 800 12 400

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Česká republika

Magyarország

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: + 420 221 016 111

Tel.: + 36 1 301 9700

Danmark

Malta

Bristol-Myers Squibb

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.

Tlf: + 45 45 93 05 06

Tel: + 39 06 50 39 61

Deutschland

Nederland

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

Bristol-Myers Squibb B.V.

Tel: + 49 89 121 42–0

Tel: + 31 (0)30 300 2222

Eesti

Norge

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

Tel: +372 640 1030

Tlf: + 47 67 55 53 50

Ελλάδα

Österreich

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.

Bristol-Myers Squibb GesmbH

Τηλ: + 30 210 6074300

Tel: + 43 1 60 14 30

España

Polska

BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A.

BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.

Tel: + 34 91 456 53 00

Tel.: + 48 22 5796666

 

France

Portugal

Bristol-Myers Squibb SARL

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa,

Tél: + 33 (0)1 58 83 84 96

S.A.

 

Tel: + 351 21 440 70 00

Hrvatska

România

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

TEL: +385 1 7100 030

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

Slovenija

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Tel: +386 1 2355 100

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: + 421 2 59298411

Italia

Suomi/Finland

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

Tel: + 39 06 50 39 61

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος

Sverige

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.

Bristol-Myers Squibb AB

Τηλ: + 357 800 92666

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

United Kingdom

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: +371 67708347

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om YERVOY på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Klargøring af lægemidlet skal foretages af uddannet personale i overensstemmelse med god praksis, især med henblik på aseptik.

Beregning af dosis:

Den ordinerede dosis til patienten gives i mg/kg. Totaldosis beregnes på baggrund af den ordinerede dosis. Det kan være nødvendigt med mere end 1 hætteglas YERVOY koncentrat for at kunne give patienten den totale dosis.

Et 10 ml hætteglas med YERVOY koncentrat giver 50 mg ipilimumab; et 40 ml hætteglas giver 200 mg ipilimumab.

Den totale ipilimumab dosis i mg = patientens vægt i kg × den ordinerede dosis i mg/kg.

Mængden af YERVOY koncentrat til klargøring af dosis (ml) = den totale dosis i mg, divideret med 5 (styrken af YERVOY koncentrat er 5 mg/ml ).

Klargøring af infusion:

Man skal sørge for aseptisk håndtering, mens infusionen forberedes. Infusionen bør klargøres i LAF-bænk eller sikkerhedskabinet ved brug af standard forholdsregler vedrørende sikker håndtering af intravenøse lægemidler.

YERVOY kan anvendes til intravenøs administration enten:

ufortyndet, efter overførsel til en infusionsbeholder ved brug af en passende steril sprøjte; eller

efter fortynding til op til 5 gange den oprindelige mængde koncentrat (op til 4 dele opløsningsvæske til 1 del koncentrat). Den færdige koncentration bør være fra 1 til 4 mg/ml. Til fortynding af YERVOY koncentrat kan der anvendes enten:

natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske; eller

50 mg/ml (5 %) glucose injektionsvæske

TRIN 1

Lad det passende antal hætteglas med YERVOY stå ved stuetemperatur i ca. 5 minutter.

Kontroller YERVOY koncentrat for partikler eller misfarvning. YERVOY koncentrat er en klar til let opaliserende, farveløs til lysegul væske, der kan indeholde lyse (få) partikler. YERVOY må ikke anvendes, hvis der er usædvanligt mange partikler og tegn på misfarvning.

Udtag den påkrævede mængde YERVOY koncentrat ved brug af en passende steril sprøjte.

TRIN 2

Overfør koncentratet til en steril, tom glasflaske eller IV pose (PVC eller non–PVC).

Hvis det er relevant udføres fortynding med den påkrævede mængde natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske eller 50 mg/ml (5 %) glucose injektionsvæske. Blandes forsigtigt ved omrøring.

Administration:

YERVOY infusionen må ikke administreres som intravenøs bolusinjektion. YERVOY infusion administreres intravenøst over en periode på 90 minutter.

YERVOY infusionen må ikke infunderes samtidig med andre lægemidler i samme intravenøse slange. Der skal anvendes en separat infusionsslange.

Der skal anvendes et infusionssæt og et in–line, sterilt, ikke–pyrogent, minimalt proteinbindende filter (porrestørrelse 0,2 μm til 1,2 μm).

YERVOY infusionen er kompatibel med:

PVC-infusionssæt

In–line filtre af polyetersulfon (0,2 μm til 1,2 μm) og nylon (0,2 μm)

Efter at infusionen er gennemført, gennemskylles i.v. slangen med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske eller 50 mg/ml (5 %) glucose injektionsvæske.

Opbevaringsbetingelser og holdbarhed:

Uåbnet hætteglas

YERVOY skal opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C). Hætteglassene skal opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. YERVOY må ikke nedfryses.

Brug ikke YERVOY efter den udløbsdato, der står på æsken og etiketten på hætteglasset efter EXP. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

YERVOY infusion

Ud fra en mikrobiologisk betragtning bør medicinen infunderes eller fortyndes og infunderes umiddelbart efter åbning. Det er påvist, at det ufortyndede eller fortyndede koncentrat (mellem 1 og 4 mg/ml) har en kemisk og fysisk anvendelsesstabilitet ved stuetemperatur (20 °C til 25 °C) i 24 timer eller i køleskab (2–8 °C). Hvis infusionsvæsken (ufortyndet eller fortyndet) ikke anvendes straks, skal den opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C) eller ved stuetemperatur (20 °C til 25 °C) og anvendes inden for 24 timer. Anden opbevaringstid og andre opbevaringsforhold er brugerens ansvar.

Destruktion:

Opbevar ikke nogen rester af den ikke anvendte infusionsopløsning til senere brug. Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet