Greek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aflunov (influenza virus surface antigens (haemagglutinin...) – περιληψη των χαρακτηριστικων του προϊοντοσ - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Όνομα φαρμάκουAflunov
Κωδικός ATCJ07BB02
Ουσίαinfluenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain: A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-like strain (NIBRG-23)
ΚατασκευαστήςSeqirus S.r.l.  

Περιεχόμενα άρθρου

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

AFLUNOV ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα.

Προπανδημικό εμβόλιο γρίπης (H5N1) (αντιγόνο επιφανείας, αδρανοποιημένο, ανοσοενισχυμένο).

2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Επιφανειακά αντιγόνα του ιού της γρίπης (αιμοσυγκολλητίνη και νευραμινιδάση)* του στελέχους:

Στέλεχος όμοιο με A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1) (NIBRG-23)

7,5 μικρογραμμάρια**

 

ανά 0,5 ml δόσης

*αναπτύσσεται σε γονιμοποιημένα αυγά όρνιθας από υγιή κοπάδια ορνίθων

**εκφραζόμενο σε μικρογραμμάρια αιμοσυγκολλητίνης

Ανοσοενισχυτικός παράγοντας MF59C.1 που περιέχει:

 

Σκουαλένιο

9,75 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά 0,5 ml

πολυσορβικό 80

1,175 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά 0,5 ml

τριελαϊκός εστέρας σορβιτάνης

1,175 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά 0,5 ml

Έκδοχα με γνωστή δράση:

Το εμβόλιο περιέχει 1,899 χιλιοστά του γραμμαρίου νάτριο και 0,081 χιλιοστά του γραμμαρίου κάλιο ανά δόση των 0,5 ml.

Το AFLUNOV μπορεί να περιέχει ίχνη καταλοίπων αυγών και πρωτεϊνών όρνιθας, ωολευκωματίνης, καναμυκίνης και θειικής νεομυκίνης, θειικού βαρίου, φορμαλδεΰδης και βρωμιούχου κετυλοτριμεθυλαμμώνιου (CTAB), τα οποία χρησιμοποιούνται στη διάρκεια της διαδικασίας παρασκευής (βλ. παράγραφο 4.3).

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

3.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα. Λευκό γαλακτώδες υγρό.

4.ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1Θεραπευτικές ενδείξεις

Ενεργός ανοσοποίηση έναντι του υποτύπου H5N1 του ιού της γρίπης Α.

Αυτή η ένδειξη βασίζεται στα δεδομένα ανοσογονικότητας από υγιή άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, μετά τη χορήγηση δύο δόσεων του εμβολίου που περιέχει στέλεχος όμοιο με

A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1) (βλ. παράγραφο 5.1).

Το AFLUNOV πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις.

4.2Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Δοσολογία:

Ενήλικες και ηλικιωμένοι (18 ετών και άνω):

Μία δόση των 0,5 ml σε μια επιλεγμένη ημερομηνία.

Θα πρέπει να χορηγηθεί μια δεύτερη δόση των 0,5 ml μετά από ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών εβδομάδων.

Το AFLUNOV έχει αξιολογηθεί σε υγιείς ενήλικες (ηλικίας 18-60 ετών) και υγιείς ηλικιωμένους (άνω των 60 ετών) μετά από ένα πρόγραμμα αρχικού εμβολιασμού 1, 22 ημερών και επαναληπτικού εμβολιασμού (βλ. παραγράφους 4.8 και 5.1).

Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία για χρήση σε ηλικιωμένους άνω των 70 ετών (βλ. παράγραφο 5.1).

Σε περίπτωση επίσημης ανακήρυξης πανδημίας γρίπης από τον ιό A/H5N1, τα άτομα τα οποία έχουν ήδη εμβολιαστεί με μία ή δύο δόσεις AFLUNOV που περιέχει αντιγόνο αιμοσυγκολλητίνης (HA) προερχόμενο από ένα διαφορετικό κλάδο του ίδιου υποτύπου του ιού της γρίπης όπως το πανδημικό στέλεχος γρίπης, μπορούν να λάβουν μία εφάπαξ δόση του AFLUNOV αντί των δύο δόσεων όπως απαιτείται για άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί στο παρελθόν (βλ. παράγραφο 5.1).

Παιδιατρικός πληθυσμός:

Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του AFLUNOV σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί.

Τα παρόντα διαθέσιμα δεδομένα σε παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 18 ετών περιγράφονται στην παράγραφο 5.1, αλλά δεν μπορεί να γίνει σύσταση για τη δοσολογία.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 μηνών.

Τρόπος χορήγησης

Η ανοσοποίηση πρέπει να διενεργείται με ενδομυϊκή ένεση στο δελτοειδή μυ.

4.3Αντενδείξεις

Ιστορικό αναφυλακτικής (δηλ. απειλητικής για τη ζωή) αντίδρασης σε οποιοδήποτε από τα συστατικά ή ίχνη καταλοίπων (αυγά και πρωτεΐνες όρνιθας, ωολευκωματίνη, καναμυκίνη και θειική νεομυκίνη, θειικό βάριο, φορμαλδεΰδη και βρωμιούχο κετυλοτριμεθυλαμμώνιο (CTAB)) αυτού του εμβολίου.

Ωστόσο, σε μία κατάσταση πανδημίας προκαλούμενη από το στέλεχος που περιέχεται σε αυτό το εμβόλιο, ενδέχεται να είναι κατάλληλη η χορήγηση αυτού του εμβολίου σε άτομα με ιστορικό αναφυλακτικής αντίδρασης όπως προαναφέρεται, υπό την προϋπόθεση ότι ο κατάλληλος εξοπλισμός ανάνηψης είναι άμεσα διαθέσιμος σε περίπτωση ανάγκης.

4.4Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Απαιτείται προσοχή κατά τη χορήγηση αυτού του εμβολίου σε άτομα με γνωστή υπερευαισθησία (άλλη από αναφυλακτική αντίδραση) στη δραστική ουσία, σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1 και τα κατάλοιπα (αυγά και πρωτεΐνες όρνιθας, ωολευκωματίνη, καναμυκίνη και θειική νεομυκίνη, θειικό βάριο, φορμαλδεΰδη και βρωμιούχο κετυλοτριμεθυλαμμώνιο (CTAB)).

Υπάρχουν πολύ λίγα διαθέσιμα δεδομένα για άτομα με συνυπάρχουσα νοσήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανοσοκατεσταλμένων ατόμων σχετικά με αυτό το εμβόλιο H5N1. Όπως συνιστάται για όλα τα ενέσιμα εμβόλια, πρέπει πάντοτε να υπάρχει άμεσα διαθέσιμη κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και επίβλεψη στη σπάνια περίπτωση αναφυλακτικής αντίδρασης μετά τη χορήγηση του εμβολίου.

Ο εμβολιασμός πρέπει να αναβάλλεται σε ασθενείς με εμπύρετη νόσο ή οξεία λοίμωξη.

Το εμβόλιο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χορηγείται ενδαγγειακά ή ενδοδερμικά.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την υποδόρια χορήγηση του AFLUNOV. Συνεπώς, οι επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να αξιολογούν τα οφέλη και τους πιθανούς κινδύνους από τη χορήγηση του εμβολίου σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιεσδήποτε αιμορραγικές διαταραχές που αντενδεικνύονται για ενδομυϊκή ένεση, εκτός εάν τα πιθανά οφέλη υπερτερούν των κινδύνων αιμορραγιών.

Η ανοσολογική απάντηση σε ασθενείς με ενδογενή ή ιατρογενή ανοσοκαταστολή μπορεί να είναι ανεπαρκής.

Μπορεί να μην προκληθεί προστατευτική ανοσοποιητική απάντηση σε όλους τους εμβολιασμένους (βλ. παράγραφο 5.1).

Παρατηρήθηκε κάποια διασταυρούμενη προστασία έναντι παραλλαγών του ιού H5N1 στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών (βλ. παράγραφο 5.1).

Εφόσον συνιστάται η χορήγηση μίας δεύτερης δόσης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι δεν υπάρχουν δεδομένα ασφαλείας, ανοσογονικότητας ή αποτελεσματικότητας τα οποία να υποστηρίζουν την εναλλαξιμότητα του AFLUNOV με άλλα μονοδύναμα εμβόλια H5N1.

Συγκοπή (λιποθυμία), μπορεί να συμβεί μετά ή ακόμη και πριν από οποιονδήποτε εμβολιασμό, ως ψυχολογική αντίδραση στην βελόνα της ένεσης. Αυτό μπορεί να συνοδεύεται από διάφορα νευρολογικά σημεία, όπως παροδική διαταραχή της όρασης, παραισθησία, και τονικοκλονικές κινήσεις των άκρων κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν διαδικασίες ώστε να αποφευχθεί τραυματισμός από λιποθυμίες.

4.5Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Τα δεδομένα από ενήλικες υποδεικνύουν ότι η συγχορήγηση ανοσοενισχυμένου εμβολίου H5N1 και εποχικού αντιγόνου (αδρανοποιημένο επιφανείας, μη ανοσοενισχυμένο) δεν προκαλεί παρεμβολή ούτε ως προς τα εποχικά στελέχη ούτε ως προς το στέλεχος του H5N1. Η ανοσολογική απάντηση που μετρήθηκε με τη δοκιμασία μονής ακτινωτής αιμόλυσης (SRH) έναντι ενός ομόλογου στελέχους H5N1 Vietnam την 43η ημέρα, εκπλήρωσε όλα τα κριτήρια της CHMP και για εποχικά στελέχη και το στέλεχος H5N1. Η συγχορήγηση δεν συσχετίστηκε με υψηλότερα ποσοστά τοπικών ή συστηματικών αντιδράσεων σε σύγκριση με τη χορήγηση μόνο του AFLUNOV.

Συνεπώς, τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι το AFLUNOV μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με μη ανοσοενισχυμένα εμβόλια εποχικής γρίπης (οι ενέσεις πρέπει να γίνονται σε ξεχωριστά άκρα).

Δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τη συγχορήγηση του AFLUNOV με άλλα εμβόλια.

Εάν εξετάζεται η συγχορήγηση με άλλο εμβόλιο, ο εμβολιασμός θα πρέπει να διενεργείται σε ξεχωριστά άκρα. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις ενδέχεται να ενταθούν.

Η ανοσολογική απάντηση μπορεί να είναι μειωμένη εάν ο ασθενής υποβάλλεται σε ανοσοκατασταλτική αγωγή.

Μετά από εμβολιασμό κατά της γρίπης, μπορεί να ληφθούν ψευδώς θετικά αποτελέσματα σε ορολογικές δοκιμασίες με τη μέθοδο ELISA για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας-1 (HIV-1), του ιού της ηπατίτιδας C και, ιδιαίτερα, του ιού ανθρώπινου Τ-λεμφοτρόπου ιού τύπου 1 (HTLV-1). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η τεχνική Western Blot είναι αρνητική. Αυτά τα παροδικά ψευδώς θετικά αποτελέσματα πιθανόν να οφείλονται στην παραγωγή IgM σε απάντηση στο εμβόλιο.

4.6Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία

Εγκυμοσύνη Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα από γυναίκες που έμειναν έγκυες κατά τη διάρκεια των κλινικών

δοκιμών με το AFLUNOV (H5N1) ή το εμβόλιο H1N1v ανοσοενισχυμένα με MF59C.1.

Υπολογίζεται ότι περισσότερες από 90.000 γυναίκες έχουν εμβολιαστεί με το εμβόλιο Focetria Η1Ν1v στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, το οποίο περιέχει την ίδια ποσότητα ανοσοενισχυτικού παράγοντα MF59C.1 με το AFLUNOV. Ωστόσο, τα δεδομένα σχετικά με τα αποτελέσματα είναι προς το παρόν περιορισμένα. Τα προκαταρκτικά δεδομένα προερχόμενα από αυθόρμητες αναφορές και από τρέχουσες μελέτες μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου (αρχείο κυήσεων και προοπτική μελέτη θεραπευτικής παρέμβασης) δεν υποδεικνύουν την ύπαρξη άμεσων ή έμμεσων επιβλαβών επιπτώσεων των αντιγριπικών εμβολίων με ανοσοενισχυτικό παράγοντα MF59 στην εγκυμοσύνη, στη γονιμότητα, στην ανάπτυξη του εμβρύου/κυήματος, στον τοκετό ή στη μεταγεννητική ανάπτυξη.

Δεδομένου ότι το AFLUNOV δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, η χορήγησή του στη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να αναβληθεί, ως μέτρο πρόληψης.

Οι επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να αξιολογούν τα οφέλη και τους πιθανούς κινδύνους από τη χορήγηση του εμβολίου σε έγκυες γυναίκες, λαμβάνοντας υπόψη τις επίσημες συστάσεις.

Θηλασμός

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τη χρήση του AFLUNOV κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Τα πιθανά οφέλη για τη μητέρα και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι για το βρέφος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από τη χορήγηση του AFLUNOV κατά το θηλασμό.

Γονιμότητα

Μία μελέτη σε κουνέλια δεν υπέδειξε τοξικότητα του AFLUNOV στην αναπαραγωγή ή στην ανάπτυξη (βλ. παράγραφο 5.3).

4.7Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών

Ορισμένες από τις ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 4.8 μπορεί να έχουν επίδραση στην ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανών.

4.8Ανεπιθύμητες ενέργειες

αΣύνοψη του προφίλ ασφαλείας

Ησυχνότητα εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών αξιολογήθηκε σε εφτά κλινικές δοκιμές σε ενήλικες (18 ετών και άνω) στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 4.300 ενήλικες και ηλικιωμένοι που έλαβαν AFLUNOV (τουλάχιστον 7,5 µg HA, ανοσοενισχυμένο).

Συμμετείχαν 3.872 άτομα ηλικίας 18 έως 60 ετών, 365 άτομα ηλικίας 61 έως 70 ετών και 89 άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δοκιμής όσον αφορά στις αναμενόμενες αντιδράσεις, παρατηρήθηκε μία γενική τάση μείωσης των αναφορών τοπικών αντιδράσεων μετά το δεύτερο εμβολιασμό, σε σύγκριση με την πρώτη ένεση.

Ανεξαρτήτως της δόσης αντιγόνου, σχεδόν όλες οι συστηματικές αντιδράσεις αναφέρθηκαν την ημέρα του εμβολιασμού (ημέρα 1) ή εντός 3 ημερών αμέσως μετά από αυτόν.

Τα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια μιας αναμνηστικής δόσης του AFLUNOV με την υπάρχουσα σύνθεση περιορίζονται σε τρεις μελέτες (V87P1, V87P2 και V87P1E1) σε 116 ενήλικες

και 56 ηλικιωμένους. Δεν αναφέρθηκε αύξηση των αντιδράσεων μετά τη χορήγηση μίας αναμνηστικής δόσης 6 μήνες-18 μήνες μετά τον αρχικό κύκλο εμβολιασμού. Αναφέρθηκε μια ελαφρά

αύξηση των αντιδράσεων στους ενήλικες όταν η αναμνηστική δόση χορηγήθηκε 18 μήνες μετά τον αρχικό κύκλο εμβολιασμού. Στους ηλικιωμένους, οι αναφερόμενες αντιδράσεις αυξήθηκαν με την τρίτη αναμνηστική δόση, και μόνο σε σύγκριση με τη δεύτερη δόση.

βΚατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν μετά τη χορήγηση κάθε δόσης (δηλ. 1η, 2η ή αναμνηστική δόση) ήταν παρόμοιες και παρατίθενται με βάση την ακόλουθη συχνότητα:

  φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται. Κατασκευαστής: "Seqirus S.r.l.  "

 • Foclivia - Seqirus S.r.l.  

Πολύ συχνές (≥1/10) Συχνές (≥1/100 έως <1/10)

Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100) Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000) Πολύ σπάνιες (<1/10.000)

Διαταραχές του νευρικού συστήματος Πολύ συχνές: κεφαλαλγία Σπάνιες: μυϊκοί σπασμοί

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού Συχνές: εφίδρωση Όχι συχνές: κνίδωση

Σπάνιες: οφθαλμικό οίδημα

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος, του συνδετικού ιστού και των οστών Πολύ συχνές: μυαλγία Συχνές: αρθραλγία

Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος Συχνές: ναυτία

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Πολύ συχνές: οίδημα της θέσης ένεσης, άλγος της θέσης ένεσης, σκλήρυνση της θέσης ένεσης, ερυθρότητα της θέσης ένεσης, κόπωση

Συχνές: εκχύμωση στο σημείο της ένεσης, πυρετός, αίσθημα κακουχίας, ρίγος Όχι συχνές: γριππώδης συνδρομή Σπάνιες: αναφυλαξία

Η πλειονότητα αυτών των ανεπιθύμητων ενεργειών συνήθως εξαλείφεται εντός 1-2 ημερών χωρίς θεραπευτική αγωγή.

Εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου κατόπιν της χορήγησης του AFLUNOV.

γΠεριγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών

Οι παρακάτω επιπρόσθετες ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του Focetria H1N1v (εγκεκριμένο για χρήση σε παιδιά από 6 μηνών και άνω, ενήλικες και ηλικιωμένους και με σύνθεση παρόμοια με εκείνη του AFLUNOV):

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος Λεμφαδενοπάθεια.

Καρδιακές διαταραχές Αίσθημα παλμών, ταχυκαρδία.

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Εξασθένιση.

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος, του συνδετικού ιστού και των οστών Μυϊκή αδυναμία, πόνος στα άκρα.

Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος Βήχας.

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού Γενικευμένες δερματικές αντιδράσεις συμπεριλαμβανομένου κνησμού, κνίδωσης ή μη ειδικού εξανθήματος, αγγειοοίδημα.

Διαταραχές του γαστρεντερικού Γαστρεντερικές διαταραχές όπως ναυτία, έμετος, κοιλιακό άλγος και διάρροια.

Διαταραχές του νευρικού συστήματος Κεφαλαλγία, ζάλη, υπνηλία, συγκοπή. Νευρολογικές διαταραχές, όπως νευραλγία, παραισθησία, σπασμοί και νευρίτιδα.

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος Αλλεργικές αντιδράσεις, αναφυλαξία, συμπεριλαμβανομένης δύσπνοιας, βρογχόσπασμου, λαρυγγικού

οιδήματος, οι οποίες σε σπάνιες περιπτώσεις οδήγησαν σε καταπληξία.

Επιπλέον, από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου με τα τριδύναμα μη-ανοσοενισχυμένα εμβόλια εποχικής γρίπης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και με ένα τριδύναμο, ανοσοενισχυμένο εμβόλιο εποχικής γρίπης με σύνθεση όμοια με εκείνη του AFLUNOV (αντιγόνο επιφανείας, αδρανοποιημένο, ανοσοενισχυμένο με MF59C.1), το οποίο είναι εγκεκριμένο για χρήση σε ηλικιωμένα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, αναφέρθηκαν οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες:

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος

Θρομβοπενία (σε κάποιες περιπτώσεις αναστρέψιμοι αριθμοί αιμοπεταλίων κάτω από 5.000/mm³).

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος Αγγειίτιδα με παροδική νεφρική εμπλοκή και εξιδρωματικό πολύμορφο ερύθημα.

Διαταραχές του νευρικού συστήματος

Νευρολογικές διαταραχές, όπως εγκεφαλομυελίτιδα και σύνδρομο Guillain Barré.

δΠαιδιατρικός πληθυσμός

Ηεπίπτωση των ανεπιθύμητων ενεργειών έχει αξιολογηθεί σε μία κλινική δοκιμή (Μελέτη V87P6) σε παιδιά (ηλικίας από 6 μηνών έως 17 ετών): Ανεξαρτήτως ηλικίας, η ικανότητα πρόκλησης αντιδράσεων ήταν μεγαλύτερη μετά την πρώτη δόση σε σύγκριση με το δεύτερο εμβολιασμό.

Ηικανότητα πρόκλησης αντιδράσεων μετά την τρίτη δόση, η οποία χορηγείται 12 μήνες μετά την πρώτη δόση, ήταν μεγαλύτερη τόσο μετά την πρώτη όσο και μετά τη δεύτερη δόση. Τα ποσοστά ατόμων που ανέφεραν τοπικές αντιδράσεις ήταν υψηλότερα στις ομάδες με τις μεγαλύτερες ηλικίες, κυρίως λόγω των υψηλότερων ποσοστών αναφοράς πόνου. Στα νήπια, οι αναμενόμενες τοπικές αντιδράσεις που αναφέρθηκαν συχνότερα ήταν το ερύθημα και η ευαισθησία κατά την ψηλάφηση, ενώ η ευερεθιστότητα και το ασυνήθιστο κλάμα ήταν οι αναμενόμενες συστηματικές αντιδράσεις που αναφέρθηκαν συχνότερα. Στα παιδιά και τους εφήβους, η συχνότερη αναμενόμενη τοπική αντίδραση ήταν ο πόνος, ενώ η κόπωση και η κεφαλαλγία ήταν οι συχνότερες αναμενόμενες συστηματικές αντιδράσεις. Ένα μικρό ποσοστό ατόμων ανέφερε πυρετό σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

 

Ένεση 1

Ένεση 2

Ένεση 3

 

Aflunov

Aflunov

Aflunov

Νήπια (6-<36 μηνών)

N=145

N=138

N=124

Οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια

76%

68%

80%

Τοπική

47%

46%

60%

Συστηματική

59%

51%

54%

Πυρετός ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

0%

0%

Οποιοδήποτε άλλο ανεπιθύμητο συμβάν

54%

49%

35%

Παιδιά (3-<9 ετών)

N=96

N=93

N =85

Οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια

72%

68%

79%

Τοπική

66%

58%

74%

Συστηματική

32%

33%

45%

Πυρετός ≥ 38°C (≥ 40°C)

4%

2%

6%

Οποιοδήποτε άλλο ανεπιθύμητο συμβάν

36%

31%

19%

Έφηβοι (9-<18 ετών)

N=93

N=91

N=83

Οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια

91%

82%

89%

Τοπική

81%

70%

81%

Συστηματική

69%

52%

69%

Πυρετός ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

1%

2%

Οποιοδήποτε άλλο ανεπιθύμητο συμβάν

30%

27%

22%

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας

του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V.

4.9Υπερδοσολογία

Δεν αναφέρθηκε καμία περίπτωση υπερδοσολογίας.

5.ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Εμβόλιο γρίπης, κωδικός ATC J07BB02.

Αυτή η παράγραφος περιγράφει την κλινική εμπειρία με το AFLUNOV μετά τη χορήγηση δύο δόσεων και μίας αναμνηστικής δόσης.

Ανοσολογική απάντηση στα ομόλογα στελέχη [A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) και

A/turkey/Turkey/1/05 (H5NI)]

Ενήλικες (18-60 ετών)

Μια κλινική δοκιμή (Μελέτη V87P1) πραγματοποιήθηκε με ένα εμβόλιο H5N1 συνδυασμένο με ανοσοενισχυτικό παράγοντα MF59C.1 σε 312 υγιείς ενήλικες. Δύο δόσεις εμβολίου που περιέχει H5N1 (A/Vietnam/1194/2004, 7,5 µg HA/ανοσοενισχυμένη δόση) χορηγήθηκαν σε

διάστημα τριών εβδομάδων σε 156 υγιείς ενήλικες. Σε μία άλλη κλινική δοκιμή (Μελέτη V87P13) συμμετείχαν 2.693 ενήλικες οι οποίοι έλαβαν δύο δόσεις εμβολίου που περιείχε

H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/ανοσοενισχυμένη δόση) χορηγούμενες σε διάστημα τριών εβδομάδων. Η ανοσογονικότητα αξιολογήθηκε σε μια υποομάδα (n=197) του πληθυσμού της μελέτης. Μια τρίτη κλινική δοκιμή (Μελέτη V87P11) πραγματοποιήθηκε σε 194 ενήλικες οι οποίοι έλαβαν δύο δόσεις εμβολίου που περιέχει H5N1 (A/H5N1/turkey/Turkey/1/05, 7,5 µg HA/ ανοσοενισχυμένη δόση) οι οποίες χορηγήθηκαν σε διάστημα τριών εβδομάδων. Η ανοσογονικότητα αξιολογήθηκε σε μια υποομάδα (n=182) του πληθυσμού της μελέτης.

Το ποσοστό οροπροστασίας*, το ποσοστό ορομετατροπής* και ο συντελεστής ορομετατροπής** για το αντι-HA αντίσωμα έναντι του H5N1 A/Vietnam/1194/2004 και του A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 σε ενήλικες όπως μετρήθηκαν με τη δοκιμασία SRH ήταν ως εξής:

 

Μελέτη V87P1

Μελέτη V87P13

Μελέτη V87P11

Αντι-HA αντίσωμα (SRH)

21 ημέρες μετά

21 ημέρες μετά

21 ημέρες μετά

τη 2η δόση

τη 2η δόση

τη 2η δόση

 

N=149

N=197

N=182

Ποσοστό οροπροστασίας (95% CI)*

85% (79-91)

91% (87-95)

91% (85-94)

Ποσοστό ορομετατροπής (95% CI)*

85% (78-90)

78% (72-84)

85% (79-90)

Συντελεστής ορομετατροπής (95% CI)**

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

6 (5,2-6,93)

 

 

 

 

 

Μελέτη V87P13

Μελέτη V87P13

 

Αντι-HA αντίσωμα (SRH)

21 ημέρες μετά

21 ημέρες μετά

-

τη 2η δόση

τη 2η δόση

 

N=69

N=128

 

Αρχική κατάσταση οροπροστασίας

< 4 mm2

≥ 4 mm2

-

Ποσοστό οροπροστασίας (95% CI)*

87% (77-94)

94% (88-97)

-

Ποσοστό ορομετατροπής (95% CI)*

87% (77-94)

73% (65-81)

-

Συντελεστής ορομετατροπής (95% CI)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

-

*μετρημένο με τη δοκιμασία SRH ≥ 25 mm2

**γεωμετρικοί μέσοι λόγοι (GMR) της SRH

Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας αντιγόνων ομάδων αίματος MN έναντι του ομόλογου A/Vietnam/1194/2004 υποδεικνύουν ότι το ποσοστό οροπροστασίας και το ποσοστό ορομετατροπής κυμαίνονται από 67% (60-74) έως 85% (78-90) και από 65% (58-72) έως 83% (77-89), αντίστοιχα. Η ανοσολογική απάντηση στον εμβολιασμό όπως αξιολογήθηκε με τη δοκιμασία μικροεξουδετέρωσης (MN) αντιγόνων ομάδων αίματος συμφωνεί με τα αποτελέσματα των δοκιμασιών SRH.

Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας αντιγόνων ομάδων αίματος MN της Μελέτης V87P11 έναντι του ομόλογου A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 υποδεικνύουν ότι το ποσοστό οροπροστασίας και το ποσοστό ορομετατροπής είναι 85% (79-90) και 93% (89-96), αντίστοιχα.

Ηανοσολογική απάντηση στον εμβολιασμό όπως αξιολογήθηκε με τη δοκιμασία αντιγόνων ομάδων αίματος MN συμφωνεί με τα αποτελέσματα των δοκιμασιών SRH.

Ηδιατήρηση των αντισωμάτων μετά τον αρχικό εμβολιασμό σε αυτόν τον πληθυσμό αξιολογήθηκε

με τις δοκιμασίες HI, SRH και MN. Σε σύγκριση με τα επίπεδα αντισωμάτων τα οποία μετρήθηκαν την 43η ημέρα μετά την ολοκλήρωση του αρχικού εμβολιασμού, τα επίπεδα αντισωμάτων την 202η ημέρα είχαν μειωθεί από 1/5 έως ½ σε σχέση με τα προηγούμενα επίπεδα.

Σε μια κλινική δοκιμή φάσης 2 (Μελέτη V87P3), οι ενήλικες 18 έως 65 ετών που είχαν λάβει τον αρχικό εμβολιασμό 6 έως 8 χρόνια νωρίτερα με 2 δόσεις ενός εμβολίου

H5N3 /A/Duck/Singapore/97 ανοσοενισχυμένο με MF59, έλαβαν δύο αναμνηστικές δόσεις του AFLUNOV. Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών SRH μετά την πρώτη δόση, που μιμούνται τον αρχικό εμβολιασμό με προπανδημικό εμβόλιο και με μία αναμνηστική δόση ετερόλογου στελέχους πληρούν όλα τα κριτήρια της CHMP.

Ηλικιωμένοι (≥ 60 ετών)

Το ποσοστό οροπροστασίας*, το ποσοστό ορομετατροπής* και ο συντελεστής ορομετατροπής** για το αντι-HA αντίσωμα έναντι του H5N1 A/Vietnam/1194/2004 και του

A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 (Μελέτη V87P11) σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών (ο αριθμός ατόμων άνω των 70 ετών ήταν περιορισμένος) όπως μετρήθηκαν με τη δοκιμασία SRH και αξιολογήθηκαν σε τρεις κλινικές μελέτες ήταν ως εξής:

 

Μελέτη V87P1

 

Μελέτη V87P13

 

Μελέτη V87P11

Αντι-HA αντίσωμα (SRH)

21 ημέρες μετά

 

 

21 ημέρες μετά

 

21 ημέρες μετά

τη 2η δόση

 

 

τη 2η δόση

 

τη 2η δόση

 

N=84

 

 

N=210

 

N=132

Ποσοστό οροπροστασίας (95% CI)*

80% (70-88)

 

 

82% (76-87)

 

82% (74-88)

Ποσοστό ορομετατροπής (95% CI)*

70% (59-80)

 

 

63% (56-69)

 

70% (61-77)

Συντελεστής ορομετατροπής (95% CI)**

4,96 (3,87-6,37)

 

 

2,9 (2,53-3,31)

 

3.97 (3,36-4,69)

 

 

 

 

 

Μελέτη V87P13

 

Μελέτη V87P13

Αντι-HA αντίσωμα (SRH)

21 ημέρες μετά τη 2η δόση

21 ημέρες μετά τη 2η δόση

 

N=66

 

 

 

 

N=143

Αρχική κατάσταση οροπροστασίας

< 4 mm2

 

 

 

 

≥ 4 mm2

Ποσοστό οροπροστασίας (95% CI)*

82% (70-90)

 

 

 

82% (75-88)

Ποσοστό ορομετατροπής (95% CI)*

82% (70-90)

 

 

 

54% (45-62)

Συντελεστής ορομετατροπής (95% CI)**

8,58 (6,57-11)

 

 

 

1,91 (1,72-2,12)

*μετρημένο με τη δοκιμασία SRH ≥ 25 mm2

**GRM της SRH

Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας αντιγόνων ομάδων αίματος MN έναντι του ομόλογου A/Vietnam/1194/2004 υποδεικνύουν ότι το ποσοστό οροπροστασίας και το ποσοστό ορομετατροπής κυμαίνονται από 57% (50-64) έως 79% (68-87) και από 55% (48-62) έως 58% (47-69), αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας MN, όπως και τα αποτελέσματα των δοκιμασιών SRH υπέδειξαν μία έντονη ανοσολογική απάντηση μετά την ολοκλήρωση του κύκλου του αρχικού εμβολιασμού σε ένα πληθυσμό ηλικιωμένων ατόμων.

Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας αντιγόνων ομάδων αίματος MN της Μελέτης V87P11 έναντι του ομόλογου A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 υποδεικνύουν ότι το ποσοστό οροπροστασίας και το ποσοστό ορομετατροπής είναι 68% (59-75) και 81% (74-87), αντίστοιχα.

Ηανοσολογική απάντηση στον εμβολιασμό όπως αξιολογήθηκε με τη δοκιμασία αντιγόνων ομάδων αίματος MN συμφωνεί με τα αποτελέσματα των δοκιμασιών SRH.

Ηδιατήρηση των αντισωμάτων μετά τον αρχικό εμβολιασμό σε αυτόν τον πληθυσμό, όπως

αξιολογήθηκε με τις δοκιμασίες HI, SRH και MN μειώθηκε από ½ σε 1/5 του επιπέδου μετά τον εμβολιασμό την 202η ημέρα, σε σύγκριση με την 43η ημέρα μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων αρχικού εμβολιασμού, όπως αξιολογήθηκε με τις δοκιμασίες αναστολής αιμοσυγκολλητίνης (HI), SRH και MN. Έως 50% των ηλικιωμένων που εμβολιάστηκαν με AFLUNOV πέτυχαν οροπροστασία στους έξι μήνες.

Έξι μήνες μετά τον αρχικό εμβολιασμό, χορηγήθηκε μια τρίτη (αναμνηστική) δόση του AFLUNOV. Τα αποτελέσματα παρατίθενται ανά δοκιμασία SRH.

Το ποσοστό οροπροστασίας*, το ποσοστό ορομετατροπής* και ο συντελεστής ορομετατροπής**

για το αντι-HA αντίσωμα έναντι του H5N1 A/Vietnam/1194/2004 όπως μετρήθηκαν με τη δοκιμασία SRH ήταν ως εξής:

 

Μελέτη V87P1

Μελέτη V87P2

Μελέτη V87P1

 

Ενήλικες

Ενήλικες

Ηλικιωμένοι

 

αναμνηστική δόση

αναμνηστική δόση

αναμνηστική δόση

 

μετά τη 2η δόση

μετά τη 2η δόση

μετά τη 2η δόση

Δοκιμασία SRH

N=71

N=13

N=38

Ποσοστό οροπροστασίας (95% CI)*

89% (79-95)

85% (55-98)

84% (69-94)

Ποσοστό ορομετατροπής (95% CI)*

83% (72-91)

69% (39-91)

63% (46-78)

Συντελεστής ορομετατροπής (95% CI)**

5,96 (4,72-7,53)

2,49 (1,56-3,98)

5,15 (3,46-7,66)

*μετρημένο με τη δοκιμασία SRH ≥ 25 mm2

**GRM της SRH

Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία σε ηλικιωμένους.

Υποστηρικτικά δεδομένα σε ενήλικες

a)Διασταυρούμενες αντιδράσεις

Διασταυρούμενη ανοσολογική απάντηση προκαλούμενη από το στέλεχος

A/H5N1/Vietnam/1194/2004 έναντι του A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 και του A/H5N1/Indonesia/5/05

Κάποια ετερόλογη ανοσολογική απάντηση έναντι του A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 (NIBRG23, κλάδος 2.2) και του A/H5N1/Indonesia/5/05 (κλάδος 2.1) ανιχνεύθηκε μετά τη δεύτερη και την τρίτη δόση, το οποίο υποδεικνύει τη διασταυρούμενη αντίδραση του εμβολίου κλάδου 1 έναντι των στελεχών κλάδου 2.

Το ποσοστό οροπροστασίας*, το ποσοστό ορομετατροπής* και ο συντελεστής ορομετατροπής** για το αντι-HA αντίσωμα έναντι του στελέχους H5N1 A/turkey/Turkey/1/05 μετά τη 2η δόση σε ενήλικες ηλικίας 18 έως 60 ετών, όπως μετρήθηκε με τις δοκιμασίες SRH και HI είχε ως εξής:

 

 

Μελέτη V87P12

Μελέτη V87P3

Μελέτη V87P13

 

Αντι-HA αντίσωμα

21 ημέρες μετά

21 ημέρες μετά

21 ημέρες μετά

 

τη 2η δόση

τη 2η δόση

τη 2η δόση

 

 

N=60

N=30

N=197

 

Ποσοστό οροπροστα-σίας

65% (52-77)

90% (73-98)

59% (52-66)

 

(95% CI)*

 

 

 

 

Δοκιμασία

Ποσοστό ορομετα-τροπής

65% (52-77)

86% (68--96)

49% (42-56)

SRH

(95% CI)*

 

 

 

 

Συντελεστής ορομετα-τροπής

4,51 (3,63-5,61)

7,67 (6,09-9,67)

2,37 (2,1-2,67)

 

(95% CI)**

 

 

 

 

 

 

N=60

N=30

N=197

 

Ποσοστό οροπροστα-σίας

28% (17-41)

24% (10-44)

23% (18-30)

 

(95% CI)°

 

 

 

 

Δοκιμασία

Ποσοστό ορομετα-τροπής

28% (17-41)

21% (8-40)

19% (14-25)

HI

(95% CI)°

 

 

 

 

Συντελεστής ορομετα-τροπής

2,3 (1,67-3,16)

1,98 (1,22-3,21)

1,92 (1,64-2,25)

 

(95% CI)°°

 

 

 

 

*μετρημένο με τη δοκιμασία SRH ≥ 25 mm2

**GRM της SRH

° μετρημένο με τη δοκιμασία ΗΙ ≥ 40

°°GRM της HI

Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας αντιγόνων ομάδων αίματος MN για τις τρεις κλινικές δοκιμές που αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα κατέδειξαν ότι το ποσοστό οροπροστασίας και το ποσοστό ορομετατροπής έναντι του A/turkey/Turkey/05 κυμαίνεται από 10% (2-27) έως 39% (32-46) και

από 10% (2-27) έως 36% (29-43), αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας MN υπέδειξαν ότι ο GMR έναντι του A/turkey/Turkey/05 κυμαίνεται από 1,59 έως 2,95.

Διασταυρούμενη ανοσολογική απάντηση προκαλούμενη από το στέλεχος

A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 έναντι του A/H5N1/Indonesia/5/05 και του A/H5N1/Vietnam/1194/2004

Μία ετερόλογη ανοσολογική απάντηση έναντι του A/H5N1/Indonesia/5/05 (κλάδος 2.2) ανιχνεύθηκε στη μελέτη V87P11 μετά το δεύτερο εμβολιασμό, το οποίο υποδεικνύει τη διασταυρούμενη αντίδραση του εμβολίου κλάδου 2.2 έναντι των στελεχών κλάδου 2.1.

Το ποσοστό οροπροστασίας*, το ποσοστό ορομετατροπής* και ο συντελεστής ορομετατροπής** για τα αντι-HA αντισώματα έναντι των στελεχών A/H5N1/Indonesia/5/05 και

A/H5N1/Vietnam/1194/2004 μετά τη 2η δόση σε ενήλικες (ηλικίας 18 έως 60 ετών) και ηλικιωμένους (ηλικίας > 60 ετών), όπως μετρήθηκε με τις δοκιμασίες SRH και HI είχαν ως εξής:

Αντι-HA

 

Μελέτη V87P11

Μελέτη V87P11

 

Ενήλικες (18-60 ετών)

Ηλικιωμένοι (> 60 ετών)

αντίσωμα

 

 

N=186

N=142

 

 

 

 

A/ Indonesia/

A/Vietnam/

A/Indonesia/

A/Vietnam/

 

 

5/05

1194/2004

5/05

1194/2004

Δοκιμασία

Ποσοστό οροπροστασίας

SRH

(95% CI)*

(77-88)

(54-69)

52-69

(37-54)

 

Ποσοστό ορομετατροπής

 

(95% CI)*

(72-85)

(53-68)

(56-73)

(35-53)

 

Συντελεστής ορομετατροπής

6,24

4,45

3,87

3,03

 

(95% CI)**

(5,44-7,16)

(3,85-5,14)

(3,31-4,53)

(2,56-3,58)

 

 

N=194

N=148

Δοκιμασία

Ποσοστό οροπροστασίας

HI

(95% CI)°

(43-57)

(40-55)

(26-42)

(31-48)

 

Ποσοστό ορομετατροπής

 

(95% CI)°

(42-56)

(37-51)

(25-41)

(26-42)

 

Συντελεστής ορομετατροπής

4,71

4,25

2,69

2,8

 

(95% CI)°°

(3,74-5,93)

(3,36-5,37)

(2,18-3,32)

(2,2-3,55)

*μετρημένο με τη δοκιμασία SRH ≥ 25 mm2

**γεωμετρικοί μέσοι λόγοι της SRH

° μετρημένο με τη δοκιμασία ΗΙ ≥ 40

°°γεωμετρικοί μέσοι λόγοι της HI

Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας αντιγόνων ομάδων αίματος MN έναντι του A/H5N1/Indonesia/5/05 κατέδειξαν ένα ποσοστό οροπροστασίας 38% (31-45) σε ενήλικες

(18-60 ετών) και 14% (8-20) σε ηλικιωμένους (> 60 ετών), ένα ποσοστό ορομετατροπής 58% (50-65) σε ενήλικες και 30% (23-38) σε ηλικιωμένους και τέλος έναν GMR 4,67 (3,95-5,56) σε ενήλικες

και 2,19 (1,86-2,58) σε ηλικιωμένους.

Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας αντιγόνων ομάδων αίματος MN έναντι του A/H5N1/Vietnam/1194/2004 κατέδειξαν ένα ποσοστό οροπροστασίας 10% (6-16) σε ενήλικες (18-60 ετών) και 6% (3-11) σε ηλικιωμένους (> 60 ετών), ένα ποσοστό ορομετατροπής 19% (13-25) σε ενήλικες και 7% (4-13) σε ηλικιωμένους και τέλος έναν GMR 1,86 (1,63-2,12) σε ενήλικες

και 1,33 (1,17-1,51) σε ηλικιωμένους.

β) Μακροπρόθεσμη ανοσολογική μνήμη με μια αναμνηστική δόση

Ένας εφάπαξ εμβολιασμός με AFLUNOV (H5N1, A/Vietnam/1194/2004) προκάλεσε μια υψηλή και γρήγορη ορολογική αντίδραση σε άτομα που είχαν λάβει αρχικό εμβολιασμό 6 έως 8 χρόνια νωρίτερα με δύο δόσεις ενός διαφορετικού υποκατάστατου (surrogate) εμβολίου με H5N, το οποίο είχε την ίδια σύνθεση με το AFLUNOV, αλλά περιείχε το στέλεχος H5N3.

γ) Δοκιμή με διαφορετικά προγράμματα εμβολιασμού:

Σε μία κλινική δοκιμή για την αξιολόγηση 4 διαφορετικών προγραμμάτων εμβολιασμού σε 240 άτομα ηλικίας 18 έως 60 ετών, κατά την οποία η δεύτερη δόση χορηγήθηκε 1, 2, 3 ή 6 εβδομάδες μετά την πρώτη δόση του AFLUNOV, όλες οι ομάδες εμβολιασμού εκπλήρωσαν τα κριτήρια SRH της

CHMP 3 εβδομάδες μετά το 2ο εμβολιασμό. Η ανοσολογική απάντηση ήταν χαμηλότερη στην ομάδα που έλαβε τη 2η δόση 1 εβδομάδα αργότερα και υψηλότερη στις ομάδες των οποίων τα προγράμματα είχαν μεγαλύτερα διαστήματα μεταξύ των εμβολιασμών.

Διαθέσιμα δεδομένα σε παιδιατρικούς πληθυσμούς

Διεξήχθη μια κλινική δοκιμή (Μελέτη V87P6) με ένα εμβόλιο H5N1 το οποίο συνδυάστηκε με τον ανοσοενισχυτικό παράγοντα MF59C.1 σε 471 παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 17 ετών. Χορηγήθηκαν δύο δόσεις AFLUNOV σε μεσοδιάστημα τριών εβδομάδων και μια τρίτη

δόση 12 μήνες μετά την πρώτη δόση. Μετά από 3 εβδομάδες από το 2ο εμβολιασμό (ημέρα 43), όλες οι ηλικιακές ομάδες (δηλ. 6-35 μηνών, 3-8 ετών και 9-17 ετών) πέτυχαν υψηλά επίπεδα αντισωμάτων έναντι του A/Vietnam/1194/2004, όπως αξιολογήθηκαν με τις δοκιμασίες SRH και HI.

Τα αποτελέσματα παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα*. Σε αυτήν τη δοκιμή δεν παρατηρήθηκαν σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα.

 

 

Νήπια

Παιδιά

Έφηβοι

 

 

(6-<36 μηνών)

(3-<9 ετών)

(9-<18 ετών)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

% οροπροστασίας (95% CI)

97%

97%

89%

 

Ημέρα 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

Δοκιμασία

GMR Ημέρα 43 έως Ημέρα 1

HI

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

 

% ορομετατροπής (95% CI)

97%

97%

89%

 

Ημέρα 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

N=133

N=91

N=90

 

% οροπροστασίας (95% CI)

100%

100%

100%

Δοκιμασία

Ημέρα 43

(97-100)

(96-100)

(96-100)

GMR (95% CI)

SRH

Ημέρα 43 έως Ημέρα 1

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

 

% ορομετατροπής (95% CI)

98%

100%

99%

 

Ημέρα 43

(95-100)

(96-100)

(94-100)

*Καθώς δεν υπάρχουν κριτήρια ανοσογονικότητας της CHMP για παιδιά, τα κριτήρια ανοσογονικότητας της CHMP που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των εμβολίων εποχικής γρίπης σε ενήλικες εφαρμόστηκαν για τα ορολογικά δεδομένα που ελήφθησαν μετά τον εμβολιασμό των παιδιών.

Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας αντιγόνων ομάδων αίματος MN έναντι του A/Vietnam/1194/2004 υποδεικνύουν ότι το ποσοστό οροπροστασίας ανέρχεται στο 99% (95% CI: 94-100), το ποσοστό ορομετατροπής κυμαίνεται από 97% (95% CI: 91-99) έως 99% (95% CI: 96-100) και ο γεωμετρικός μέσος λόγος (GMR) κυμαίνεται από 29 (95% CI: 25-35)

έως 50 (95% CI: 44-58).

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει δώσει αναβολή από την υποχρέωση για υποβολή των αποτελεσμάτων των μελετών με το AFLUNOV σε μία ή περισσότερες υποκατηγορίες του

παιδιατρικού πληθυσμού με ενεργό ανοσοποίηση έναντι του υποτύπου Η5Ν1 του ιού Α της γρίπης. Βλ. παράγραφο 4.2 για πληροφορίες σχετικά με την παιδιατρική χρήση.

Πληροφορίες από μη κλινικές δοκιμές

Η αποτελεσματικότητα έναντι μιας δόσης πρόκλησης (challenge) με έναν ιό ομόλογο και ετερόλογο των στελεχών του εμβολίου αξιολογήθηκε στο μοντέλο έκθεσης κουναβιών στον ιό. Η δοκιμή διεξήχθη με το AFLUNOV, το οποίο περιέχει αιμοσυγκολλητίνη (HA) από το στέλεχος A/Vietnam/1194/2004 (ομόλογο του στελέχους της δόσης πρόκλησης) και με ένα εμβόλιο παρόμοιο με το AFLUNOV H5N1, το οποίο περιέχει αιμοσυγκολλητίνη από το στέλεχος παρόμοιου με το A/turkey/Turkey/½005 (ετερόλογο του στελέχους της δόσης πρόκλησης). Ομάδες 8 κουναβιών έλαβαν μία (ημέρα 21) ή δύο (ημέρες 0 και 21) δόσεις εμβολίου που

περιείχαν 3,75 ή 7,5 μικρογραμμάρια αντιγόνου. Τα ζώα ελέγχου έλαβαν μόνο τον ανοσοενισχυτικό παράγοντα. Τα ζώα έλαβαν μια δόση πρόκλησης ενδορινικά την 42η ημέρα, με μία θανατηφόρο δόση του ιού A/Vietnam/1203/04. Τα ζώα ήταν υπό παρακολούθηση επί 16 έως 17 ημέρες μετά τη δόση πρόκλησης με σκοπό την επίτευξη μίας συνολικής αξιολόγησης της προόδου της ασθένειας, συμπεριλαμβανομένης της χρονικής στιγμής έναρξης των συμπτωμάτων, της θνησιμότητας, ή της μετέπειτα ανάρρωσης.

Όλα τα ζώα (100%) που έλαβαν 2 δόσεις AFLUNOV πέτυχαν οροπροστασία, ενώ μεταξύ αυτών που έλαβαν μια εφάπαξ δόση AFLUNOV το 94% πέτυχε οροπροστασία. Το 87% των ζώων που έλαβε μία δόση πρόκλησης με ιό ετερόλογο του στελέχους του εμβολίου, πέτυχαν οροπροστασία μετά από 2 δόσεις, ενώ η εφάπαξ δόση του ετερόλογου εμβολίου παρείχε οροπροστασία στο 56% των

ζώων. Όλα τα ζώα ελέγχου πέθαναν 7 ημέρες μετά τη δόση πρόκλησης. Ο εμβολιασμός προστάτευσε τα ζώα από τη θανατηφόρο δόση πρόκλησης με ιό ομόλογο και ετερόλογο των στελεχών του εμβολίου.

Σε μία παρόμοια μελέτη, η ενδορινική δόση πρόκλησης αναβλήθηκε έως περίπου 4 μήνες μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης εμβολίου που περιείχε είτε 3,75 ή 7,5 μικρογραμμάρια αντιγόνου. Σε αυτήν τη μελέτη, το 100% των ζώων πέτυχαν οροπροστασία έναντι της δόσης πρόκλησης με ομόλογο ιό, ενώ το 81% πέτυχε οροπροστασία έναντι της δόσης πρόκλησης με ετερόλογο ιό.

Ο εμβολιασμός προστάτευσε τα ζώα από τη θανατηφόρο δόση πρόκλησης, ακόμη και όταν οι τίτλοι αντισωμάτων HI ήταν χαμηλοί ή μη ανιχνεύσιμοι.

Αξιολογήθηκε επίσης η αποτελεσματικότητα έναντι μιας δόσης πρόκλησης με τον ετερόλογο ιό A/Indonesia/5/05. Ομάδες 6 κουναβιών έλαβαν μία δόση εμβολίου (ημέρα 21) που περιείχε 3,75 μικρογραμμάρια αντιγόνου ή δύο δόσεις εμβολίου (ημέρες 0 και 21) που

περιείχαν 1,0 ή 3,75 μικρογραμμάρια αντιγόνου (A/Vietnam/1194/2004). Μια θανατηφόρος δόση πρόκλησης χορηγήθηκε ενδοτραχειακά την 49η ημέρα. Δύο δόσεις εμβολίου παρείχαν οροπροστασία στο 92% των ζώων, ενώ μια εφάπαξ δόση εμβολίου παρείχε προστασία στο 50% των ζώων έναντι του ιού A/Indonesia/5/05. Σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου που έλαβαν τον ανοσοενισχυτικό παράγοντα, οι ομάδες που εμβολιάστηκαν παρουσίασαν λιγότερες βλάβες στους πνεύμονες. Επίσης μειώθηκαν η διασπορά του ιού και ο ιικός τίτλος στους πνεύμονες, το οποίο υποδεικνύει ότι ο εμβολιασμός μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού.

5.2Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Δεν εφαρμόζεται.

5.3Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια

Τα μη κλινικά δεδομένα τα οποία ελήφθησαν με το AFLUNOV και με το εμβόλιο εποχικής γρίπης που περιέχει τον ανοσοενισχυτικό παράγοντα MF59C.1 δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο, με βάση τις συμβατικές μελέτες τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων, τοπικής ανοχής, γονιμότητας γυναικών, και τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα και ανάπτυξη (στο τέλος της περιόδου της γαλουχίας).

6.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1Κατάλογος εκδόχων

Χλωριούχο νάτριο, Χλωριούχο κάλιο (E508),

Δισόξινο φωσφορικό κάλιο (E340),

Όξινο φωσφορικό νάτριο διϋδρικό (E339), Χλωριούχο μαγνήσιο εξαυδρικό (E511), Χλωριούχο ασβέστιο διϋδρικό (E509), Κιτρικό νάτριο (E331),

Κιτρικό οξύ (E330), Ύδωρ για ενέσιμα.

Για τον ανοσοενισχυτικό παράγοντα, βλ. παράγραφο 2.

6.2Ασυμβατότητες

Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα.

6.3Διάρκεια ζωής

2 χρόνια.

6.4Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C – 8°C). Μην καταψύχετε.

Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως.

6.5Φύση και συστατικά του περιέκτη

0,5 ml σε προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί τύπου I) με πώμα εισχώρησης εμβόλου (ελαστικό βρωμοβουτυλίου).

Συσκευασίες 1 ή 10 προγεμισμένων συρίγγων.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

6.6Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός

Ελέγχετε οπτικά το εναιώρημα πριν από τη χορήγηση. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε σωματίδια ή/και μη φυσιολογική εμφάνιση, μην χρησιμοποιείτε το εμβόλιο.

Πριν από τη χρήση, το εμβόλιο πρέπει να φθάσει σε θερμοκρασία δωματίου. Ανακινήστε απαλά πριν από τη χρήση.

Κάθε αχρησιμοποίητο εμβόλιο ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

7.ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Seqirus S.r.l. Via Fiorentina, 1

Σιένα, Ιταλία

8.ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

EU/1/10/658/001-002

9.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

29 Νοεμβρίου 2010

10.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu/.

Σχόλια

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Βοήθεια
 • Get it on Google Play
 • Σχετικά
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται