Greek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Επιλέξτε γλώσσα ιστότοπου

Aripiprazole Sandoz (aripiprazole) – φυλλο οδηγιων χρησησ - N05AX12

Updated on site: 05-Oct-2017

Όνομα φαρμάκουAripiprazole Sandoz
Κωδικός ATCN05AX12
Ουσίαaripiprazole
ΚατασκευαστήςSandoz GmbH

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Aripiprazole Sandoz 5 mg δισκία

Aripiprazole Sandoz 10 mg δισκία

Aripiprazole Sandoz 15 mg δισκία

Aripiprazole Sandoz 20 mg δισκία

Aripiprazole Sandoz 30 mg δισκία

αριπιπραζόλη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας.

Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα της ασθένειας τους είναι ίδια με τα δικά σας.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

1.Τι είναι τα δισκία Aripiprazole Sandoz και ποια είναι η χρήση του

2.Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε τα δισκία Aripiprazole Sandoz

3.Πώς να πάρετε τα δισκία Aripiprazole Sandoz

4.Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

5.Πώς να φυλάσσετε τα δισκία Aripiprazole Sandoz

6.Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1.Τι είναι τα δισκία Aripiprazole Sandoz και ποια είναι η χρήση τους

Τα δισκία Aripiprazole Sandoz περιέχουν τη δραστική ουσία αριπιπραζόλη και ανήκουν σε μια ομάδα φαρμάκων που λέγονται αντιψυχωσικά. Χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ενηλίκων και εφήβων ηλικίας 15 ετών και άνω που πάσχουν από μια νόσο η οποία χαρακτηρίζεται από συμπτώματα όπως, το να ακούν, να βλέπουν ή να αισθάνονται πράγματα που δεν υπάρχουν, καχυποψία, λανθασμένες αντιλήψεις, ασυνάρτητη ομιλία και συμπεριφορά, και συναισθηματική απάθεια. Άνθρωποι με αυτή την κατάσταση μπορεί επίσης να αισθάνονται κατάθλιψη, ενοχές, αγωνία ή ένταση.

Τα δισκία Aripiprazole Sandoz χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ενηλίκων και εφήβων ηλικίας

13 ετών και άνω, που πάσχουν από μια πάθηση με συμπτώματα όπως να αισθάνονται "ανεβασμένοι", έχοντας υπερβολικά αποθέματα ενεργητικότητας, ανάγκης για πολύ λιγότερο ύπνο από το συνηθισμένο, πολύ γρήγορη ομιλία με ιδέες που εμφανίζονται γρήγορα και μερικές φορές έντονη ευερεθιστότητα. Στους ενήλικες προλαμβάνουν επίσης την επαναφορά αυτής της κατάστασης σε ασθενείς που έχουν ανταποκριθεί στη θεραπεία με τα δισκία Aripiprazole Sandoz.

2.Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε τα δισκία Aripiprazole Sandoz

Μην πάρετε τα δισκία Aripiprazole Sandoz

σε περίπτωση αλλεργίας στην αριπιπραζόλη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στο γιατρό σας πριν πάρετε τα δισκία Aripiprazole Sandoz εάν πάσχετε από

• υψηλά επίπεδα σακχάρου (χαρακτηρίζεται από συμπτώματα όπως υπερβολική δίψα, αυξημένη ποσότητα ούρων, αύξηση όρεξης και αίσθημα κόπωσης) ή οικογενειακό ιστορικό διαβήτη

κρίσεις σπασμών

ακούσιες, ακανόνιστες κινήσεις των μυών, ιδιαίτερα στο πρόσωπο

καρδιαγγειακές παθήσεις, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων, εγκεφαλικό επεισόδιο ή "μικρό" εγκεφαλικό επεισόδιο, μη φυσιολογική αρτηριακή πίεση

θρόμβοι αίματος, ή οικογενειακό ιστορικό θρόμβων αίματος, επειδή τα αντιψυχωσικά έχουν συσχετισθεί με το σχηματισμό θρόμβων αίματος

προηγούμενη εμπειρία υπερβολικής χαρτοπαιξίας

Εάν παρατηρήσετε αύξηση βάρους, αναπτύξετε ασυνήθιστες κινήσεις, εμφανίσετε υπνηλία η οποία παρεμβαίνει στις συνήθεις καθημερινές δραστηριότητες, οποιαδήποτε δυσκολία στην κατάποση ή συμπτώματα αλλεργίας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό σας.

Εάν είσθε ηλικιωμένος ασθενείς που υποφέρει από άνοια (απώλεια μνήμης και άλλων διανοητικών ικανοτήτων), εσείς ή όποιος σας φροντίζει/ο συγγενής σας πρέπει να ενημερώσει το γιατρό σας εάν είχατε ποτέ εγκεφαλικό ή "μικρό" εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ενημερώστε το γιατρό σας αμέσως εάν έχετε σκέψεις ή αισθήματα αυτοτραυματισμού. Έχουν αναφερθεί σκέψεις και συμπεριφορές αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αριπιπραζόλη.

Ενημερώστε το γιατρό σας αμέσως εάν πάσχετε από μυϊκή δυσκαμψία ή ακαμψία με υψηλό πυρετό, εφίδρωση, μεταβολές της νοητικής κατάστασης ή πολύ αυξημένους ή ακανόνιστους καρδιακούς παλμούς.

Παιδιά και έφηβοι

Μη χρησιμοποιείτε το παρόν φάρμακο σε παιδιά και εφήβους κάτω των 13 ετών. Δεν είναι γνωστό αν είναι αποτελεσματικό και ασφαλές τους σε αυτούς τους ασθενείς.

Άλλα φάρμακα και δισκία Aripiprazole Sandoz

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πάρει πρόσφατα ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων που ελήφθησαν χωρίς συνταγή.

Φάρμακα που μειώνουν την αρτηριακή πίεση: τα δισκία Aripiprazole Sandoz μπορεί να αυξήσει τη δράση των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Να είστε σίγουροι ότι έχετε πει στο γιατρό σας ότι παίρνετε φάρμακο για να ελέγχετε την αρτηριακή σας πίεση.

Όταν λαμβάνετε τα δισκία Aripiprazole Sandoz με ορισμένα φάρμακα πιθανόν να χρειασθεί αλλαγή της δόσης των δισκίων Aripiprazole Sandoz. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφέρετε τα ακόλουθα στο γιατρό σας:

Φάρμακα για τη διόρθωση του καρδιακού ρυθμού

Αντικαταθλιπτικά ή θεραπείες από βότανα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση κατάθλιψης και άγχους

Αντιμυκητιασικούς παράγοντες

Ορισμένα φάρμακα για τη θεραπεία λοίμωξης HIV

Αντισπασμωδικά που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της επιληψίας

Φάρμακα που αυξάνουν τα επίπεδα της σεροτονίνης: οι τριπτάνες, η τραμαδόλη, η τρυπτοφάνη, τα αντικαταθλιπτικά SSRIs (όπως είναι η παροξετίνη και η φλουοξετίνη), τα τρικυκλικά (όπως η κλομιπραμίνη, η αμιτριπτυλίνη), η πεθιδίνη, το St John's Wort (βαλσαμόχορτο) και η βενλαφαξίνη. Τα φάρμακα αυτά αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών. Εάν εμφανισθεί οποιοδήποτε ασύνηθες σύμπτωμα ενώ λαμβάνετε τα φάρμακα αυτά μαζί με τα δισκία Aripiprazole Sandoz, θα πρέπει να δείτε το γιατρό σας.

Δισκία Aripiprazole Sandoz με τροφή, ποτό και αλκοόλ

Τα δισκία Aripiprazole Sandoz μπορούν να λαμβάνονται ανεξάρτητα από τα γεύματα. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση οινοπνεύματος.

Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα

Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.

Τα ακόλουθα συμπτώματα είναι πιθανό να εμφανισθούν σε νεογέννητα μωρά, των οποίων οι μητέρες έχουν χρησιμοποιήσει δισκία Aripiprazole Sandoz στο τελευταίο τρίμηνο (στους τελευταίους τρεις μήνες της εγκυμοσύνης τους): τρέμουλο, μυϊκή δυσκαμψία και/ή αδυναμία, υπνηλία, διέγερση, προβλήματα αναπνοής και δυσκολία στην πρόσληψη τροφής. Εάν το μωρό σας αναπτύξει οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας.

Να ενημερώσετε αμέσως τον γιατρό σας εάν θηλάζετε.

Εφόσον παίρνετε δισκία Aripiprazole Sandoz, δεν πρέπει να θηλάσετε.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Μην οδηγείτε ή χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εργαλεία ή μηχανές, μέχρι να μάθετε πώς σας επηρεάζουν τα δισκία Aripiprazole Sandoz.

Τα δισκία Aripiprazole Sandoz περιέχουν λακτόζη

Αν ο γιατρός σας, σας ενημέρωσε ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας, πριν πάρετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.

3.Πώς να πάρετε τα δισκία Aripiprazole Sandoz

Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η συνιστώμενη δόση για ενήλικες είναι 15 mg μια φορά την ημέρα. Μπορεί ωστόσο ο γιατρός σας να σας συνταγογραφήσει μικρότερη ή μεγαλύτερη δόση μέχρι το μέγιστο των 30 mg μια φορά την ημέρα.

Χρήση σε παιδιά και εφήβους

Για να επιτραπεί η έναρξη της θεραπείας με χαμηλή δόση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτική φαρμακοτεχνική μορφή (το πόσιμο διάλυμα - υγρό) η οποία είναι πιο κατάλληλη από τα δισκία Aripiprazole Sandoz. Η δόση μπορεί να αυξηθεί σταδιακά στη συνιστώμενη δόση για εφήβους των 10 mg μια φορά ημερησίως. Ωστόσο ο γιατρός σας μπορεί να συνταγογραφήσει μια χαμηλότερη ή υψηλότερη δόση με μέγιστο 30 mg μια φορά ημερησίως.

Εάν έχετε την εντύπωση ότι η δράση των δισκίων Aripiprazole Sandoz είναι είτε υπερβολικά ισχυρή είτε υπερβολικά ασθενής, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Προσπαθήστε να λαμβάνετε τα δισκία Aripiprazole Sandoz την ίδια ώρα καθημερινά. Δεν έχει σημασία αν τα λαμβάνετε με ή χωρίς φαγητό. Πάντα να λαμβάνετε το δισκίο με νερό και να το καταπίνετε ολόκληρο.

Ακόμα και αν αισθάνεστε καλύτερα, μη διαφοροποιήσετε ή διακόψετε την ημερήσια δόση των δισκίων Aripiprazole Sandoz πριν συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση δισκίων Aripiprazole Sandoz από την κανονική

Εάν συνειδητοποιήσετε ότι έχετε πάρει περισσότερα δισκία Aripiprazole Sandoz από αυτά που σας έχει συστήσει ο γιατρός σας (ή αν κάποιος άλλος έχει πάρει μερικά από τα δισκία σας Aripiprazole Sandoz) ενημερώστε το γιατρό σας αμέσως. Εάν δεν βρίσκετε το γιατρό σας, πηγαίνετε στο πλησιέστερο νοσοκομείο μαζί με το κουτί σας.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε τα δισκία Aripiprazole Sandoz

Εάν παραλείψετε μια δόση, να την πάρετε αμέσως μόλις το θυμηθείτε, αλλά μην πάρετε διπλή δόση σε μια ημέρα.

Αν σταματήσετε να λαμβάνετε δισκία Aripiprazole Sandoz

Μη σταματήσετε τη θεραπεία απλώς επειδή νιώθετε καλύτερα. Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να λαμβάνετε τα δισκία Aripiprazole Sandoz για όσο χρονικό διάστημα σας έχει πει ο γιατρός σας.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

4.Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα):

σακχαρώδης διαβήτης,

προβλήματα ύπνου,

αίσθημα άγχους,

αίσθημα ανησυχίας και αδυναμία παραμονής σε ήρεμη στάση, δυσκολία παραμονής σε μια θέση,

ανεξέλεγκτες σπασμωδικές, σπαστικές ή ακανόνιστες κινήσεις, ανήσυχα πόδια,

τρέμουλο,

κεφαλαλγία,

αίσθημα κούρασης,

υπνηλία,

αίσθημα "κενής" κεφαλής,

τρεμάμενη και θαμπή όραση,

μειωμένος αριθμός ή δυσκολία πραγματοποίησης εντερικών κινήσεων,

δυσπεψία,

αίσθημα ασθενείας,

αυξημένη παραγωγή σάλιου,

εμετός,

αίσθημα κούρασης.

Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα):

αυξημένα επίπεδα της ορμόνης προλακτίνης στο αίμα,

υπερβολική ποσότητα σακχάρου στο αίμα,

κατάθλιψη,

τροποποιημένο ή αυξημένο σεξουαλικό ενδιαφέρον,

ανεξέλεγκτες κινήσεις του στόματος, της γλώσσας και των άκρων (όψιμη δυσκινησία),

μυϊκή διαταραχή που προκαλεί ακανόνιστες κινήσεις (δυστονία),

διπλή όραση,

ταχυκαρδία,

πτώση της πίεσης κατά την έγερση από οριζόντια ή καθιστή θέση, η οποία προκαλεί ζαλάδα, αίσθημα «κενής» κεφαλής ή λιποθυμία,

λόξιγκας.

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί κατόπιν της κυκλοφορίας στην αγορά της από του στόματος αριπιπραζόλης, αλλά η συχνότητα εμφάνισής τους δεν είναι γνωστή:

χαμηλά επίπεδα λευκοκυττάρων,

χαμηλά επίπεδα αιμοπεταλίων,

αλλεργική αντίδραση (π.χ. πρήξιμο του στόματος, της γλώσσας, του προσώπου και του λαιμού, κνησμός, εξάνθημα),

έναρξη ή επιδείνωση διαβήτη, κετοξέωση (κετόνες στο αίμα και τα ούρα) ή κώμα,

υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα,

όχι αρκετό νάτριο στο αίμα,

απώλεια όρεξης (ανορεξία),

απώλεια βάρους,

αύξηση βάρους,

απόπειρα αυτοκτονίας και αυτοκτονία,

υπερβολική χαρτοπαιξία,

αίσθημα επιθετικότητας,

διέγερση,

νευρικότητα,

συνδυασμός πυρετού, μυϊκής δυσκαμψίας, ταχύτερης αναπνοής, εφίδρωσης, μειωμένης συνείδησης και ξαφνικών μεταβολών στην αρτηριακή πίεση και τον καρδιακό παλμό,

κρίση σπασμών,

σύνδρομο σεροτονίνης (μία αντίδραση που μπορεί να επιφέρει αισθήματα μεγάλης ευτυχίας, υπνηλία, αδεξιότητα, ανησυχία, αίσθηση μέθης, πυρετό, εφίδρωση ή ακαμψία μυών),

διαταραχή λόγου,

αιφνίδιος θάνατος άγνωστης αιτιολογίας,

καρδιακές αρρυθμίες απειλητικές για τη ζωή,

καρδιακή προσβολή,

βραδυκαρδία,

θρόμβοι αίματος στις φλέβες, ιδιαίτερα στα πόδια (τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πρήξιμο, πόνο και κοκκίνισμα στο πόδι), που μπορεί να μεταφερθούν μέσω των αγγείων του αίματος στους πνεύμονες προκαλώντας πόνο στο στήθος και δυσκολία στην αναπνοή (εφόσον παρατηρήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή),

υψηλή αρτηριακή πίεση,

λιποθυμία,

ακούσια εισρόφηση τροφής με κίνδυνο πνευμονίας (πνευμονική λοίμωξη),

μυϊκός σπασμός στην περιοχή του λάρυγγα,

φλεγμονή του παγκρέατος,

δυσκολία κατάποσης,

διάρροια,

κοιλιακή δυσφορία,

δυσφορία του στομάχου,

ηπατική ανεπάρκεια,

φλεγμονή του ήπατος,

ωχρότητα στο δέρμα και το λευκό μέρος των ματιών,

αναφορές μη φυσιολογικών τιμών εξετάσεων ήπατος,

δερματικό εξάνθημα,

ευαισθησία στο φως,

απώλεια μαλλιών,

υπερβολική εφίδρωση,

μη φυσιολογική διάσπαση των μυών, που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα στα νεφρά,

μυϊκός πόνος,

δυσκαμψία,

ακούσια απώλεια ούρων (ακράτεια),

δυσχέρεια κατά την ούρηση,

σύνδρομο από απόσυρση φαρμάκου των νεογνών, σε περίπτωση έκθεσης κατά την εγκυμοσύνη,

παρατεταμένη ή/και επώδυνη στύση,

δυσκολία ελέγχου της κεντρικής θερμοκρασίας του σώματος ή υπερθερμία,

πόνος στο θώρακα,

πρήξιμο των χεριών, των αστραγάλων ή των ποδιών,

σε εξετάσεις αίματος: διακύμανσης του σακχάρου του αίματος, αυξημένη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη.

Περισσότερες θανατηφόρες περιπτώσεις αναφέρθηκαν σε ηλικιωμένους ασθενείς με άνοια ενώ ελάμβαναν αριπιπραζόλη. Επιπλέον, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις εγκεφαλικού επεισοδίου ή "μικρού" εγκεφαλικού επεισοδίου.

Συμπληρωματικές ανεπιθύμητες ενέργειες σε παιδιά και εφήβους

Έφηβοι ηλικίας 13 ετών και άνω αισθάνθηκαν παρενέργειες που ήταν παρόμοιες σε συχνότητα και είδος με εκείνες των ενηλίκων, εκτός από το ότι η υπνηλία, οι ανεξέλεγκτες σπασμωδικές ή σπαστικές κινήσεις, η ανησυχία και η κούραση ήταν πολύ συχνές (περισσότεροι από 1 στους 10 ασθενείς) και το άλγος άνω κοιλιακής χώρας, η ξηροστομία, η αυξημένη καρδιακή συχνότητα, η αύξηση σωματικού βάρους, η αυξημένη όρεξη, οι μυϊκές δεσμιδώσεις, οι μη ελεγχόμενες κινήσεις των άκρων, και το αίσθημα ζάλης ιδιαίτερα κατά την έγερση από ξαπλωμένη ή καθιστή θέση, ήταν συχνά (περισσότεροι από 1 στους 100 ασθενείς).

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5.Πώς να φυλάσσετε τα δισκία Aripiprazole Sandoz

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην κυψέλη (μπλίστερ) μετά την ένδειξη EXP, τη φιάλη και στο κουτί μετά την ένδειξη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό. Χρησιμοποιήστε εντός 3 μηνών μετά το πρώτο άνοιγμα της φιάλης.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχουν τα δισκία Aripiprazole Sandoz

Aripiprazole Sandoz 5 mg δισκία

Η δραστική ουσία είναι η αριπιπραζόλη. Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg αριπιπραζόλης.

Τα άλλα συστατικά είναι μονοϋδρική λακτόζη, άμυλο αραβοσίτου, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, υδροξυπροπυλική κυτταρίνη, στεατικό μαγνήσιο, λάκα αργιλούχου ινδικοκαρμίνιου (Ε132).

Aripiprazole Sandoz 10 mg δισκία

Η δραστική ουσία είναι η αριπιπραζόλη. Κάθε δισκίο περιέχει 10 mg αριπιπραζόλης.

Τα άλλα συστατικά είναι μονοϋδρική λακτόζη, άμυλο αραβοσίτου, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, υδροξυπροπυλική κυτταρίνη, στεατικό μαγνήσιο, κόκκινο οξείδιο του σιδήρου (E172).

Aripiprazole Sandoz 15 mg δισκία

Η δραστική ουσία είναι η αριπιπραζόλη. Κάθε δισκίο περιέχει 15 mg αριπιπραζόλης.

Τα άλλα συστατικά είναι μονοϋδρική λακτόζη, άμυλο αραβοσίτου, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, υδροξυπροπυλική κυτταρίνη, στεατικό μαγνήσιο, κίτρινο οξείδιο του σιδήρου.

Aripiprazole Sandoz 20 mg δισκία

Η δραστική ουσία είναι η αριπιπραζόλη. Κάθε δισκίο περιέχει 20 mg αριπιπραζόλης.

Τα άλλα συστατικά είναι μονοϋδρική λακτόζη, άμυλο αραβοσίτου, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, υδροξυπροπυλική κυτταρίνη, στεατικό μαγνήσιο.

Aripiprazole Sandoz 30 mg δισκία

Η δραστική ουσία είναι η αριπιπραζόλη. Κάθε δισκίο περιέχει 30 mg αριπιπραζόλης.

Τα άλλα συστατικά είναι μονοϋδρική λακτόζη, άμυλο αραβοσίτου, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, υδροξυπροπυλική κυτταρίνη, στεατικό μαγνήσιο, κόκκινο οξείδιο του σιδήρου (Ε172).

Εμφάνιση των δισκίων Aripiprazole Sandoz και περιεχόμενο της συσκευασίας

Aripiprazole Sandoz 5 mg δισκία

Τα δισκία Aripiprazole Sandoz 5 mg είναι μπλε χρώματος, διάστικτα, στρογγυλού σχήματος δισκία, με διάμετρο κατά προσέγγιση 6,0 mm, χαραγμένα με “SZ” στη μια πλευρά και “444” στην άλλη πλευρά.

Aripiprazole Sandoz 10 mg δισκία

Τα δισκία Aripiprazole Sandoz 10 mg είναι ροζ χρώματος, διάστικτα, στρογγυλού σχήματος δισκία, με διάμετρο κατά προσέγγιση 6,0 mm, χαραγμένα με “SZ” στη μια πλευρά και “446” στην άλλη πλευρά.

Aripiprazole Sandoz 15 mg δισκία

Τα δισκία Aripiprazole Sandoz 15 mg είναι κίτρινου χρώματος, διάστικτα, στρογγυλού σχήματος δισκία, με διάμετρο κατά προσέγγιση 7,0 mm, χαραγμένα με “SZ” στη μια πλευρά και “447” στην άλλη πλευρά.

Aripiprazole Sandoz 20 mg δισκία

Τα δισκία Aripiprazole Sandoz 20 mg είναι λευκού χρώματος, στρογγυλού σχήματος δισκία, με διάμετρο κατά προσέγγιση 7,8 mm, χαραγμένα με “SZ” στη μια πλευρά και “448” στην άλλη πλευρά.

Aripiprazole Sandoz 30 mg δισκία

Τα δισκία Aripiprazole Sandoz 30 mg είναι ροζ χρώματος, διάστικτα, στρογγυλού σχήματος δισκία, με διάμετρο κατά προσέγγιση 9,0 mm, χαραγμένα με “SZ” στη μια πλευρά και “449” στην άλλη πλευρά.

Τα δισκία των 5 mg, 10 mg, 15 mg και 30 mg διατίθενται στις ακόλουθες μορφές:

Κυψέλες (μπλίστερ) αλουμινίου//αλουμινίου συσκευασμένες σε κουτιά που περιέχουν 10, 14, 16, 28, 30, 35, 56 ή 70 δισκία.

Κυψέλες (μπλίστερ) αλουμινίου//αλουμινίου μονάδας δόσης συσκευασμένες σε κουτιά που περιέχουν 14 x 1, 28 x 1, 49 x 1, 56 x 1 ή 98 x 1 δισκία.

Φιάλη από HDPE που περιέχει αποξηραντικό μέσο γέλης πυριτίου και πολυεστερικό βαμβάκι συσκευασίας συσκευασμένη σε κουτιά που περιέχουν 100 δισκία.

Τα δισκία των 20 mg διατίθενται σε κυψέλες (μπλίστερ) αλουμινίου//αλουμινίου συσκευασμένες σε κουτιά που περιέχουν 14, 28, 49, 56 ή 98 δισκία.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl Αυστρία

Παραγωγός

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57

1526 Ljubljana Σλοβενία

S.C. Sandoz, S.R.L. Str. Livezeni nr. 7A Târgu Mureş 540472 Ρουμανία

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa Πολωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sandoz nv/sa

Sandoz Pharmaceuticals d.d. filialas

Medialaan 40

Šeimyniškių 3A,

B-1800 Vilvoorde

LT 09312 Vilnius

Tél/Tel.: +32 2 722 97 97

Tel: +370 5 26 36 037

regaff.belgium@sandoz.com

Info.lithuania@sandoz.com

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП Сандоз

Sandoz nv/sa

Бизнес Парк София, Младост 4,

Medialaan 40

Сгр.7Б, ет.3

B-1800 Vilvoorde

София 1766

Tél/Tel.: +32 2 722 97 97

Teл.: + 359 2 970 47 47

regaff.belgium@sandoz.com

regaffairs.bg@sandoz.com

 

Česká republika

Magyarország

Sandoz s.r.o.

Sandoz Hungária Kft.

U Nákladového nádraží 10

Tel.: +36 1 430 2890

CZ-130 00 Praha 3

 

Tel: +420 221 421 611

 

office.cz@sandoz.com

 

Danmark

Malta

Sandoz A/S

Medical Logistics Ltd.

Edvard Thomsens Vej 14

ADC Building, Triq L-Esportaturi

DK-2300 København S

Mriehel, BKR 3000

Danmark

Malta

Tlf: + 45 6395 1000

Tel: +356 2277 8000

variations.nordic@sandoz.com

mgatt@medicallogisticsltd.com

Deutschland

Nederland

Hexal AG

Sandoz B.V.

Industriestrasse 25

Veluwezoom 22

D-83607 Holzkirchen

NL-1327 AH Almere

Tel: +49 8024 908 0

Tel: +31 36 5241600

E-mail: service@hexal.com

info.sandoz-nl@sandoz.com

Eesti

Norge

Sandoz d.d. Eesti filiaal

Sandoz A/S

Pärnu mnt105

Edvard Thomsens Vej 14

EE-11312 Tallinn

DK-2300 København S

Tel.: +372 665 2400

Danmark

Info.ee@sandoz.com

Tlf: + 45 6395 1000

 

variations.nordic@sandoz.com

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) S.A.C.I.

Sandoz GmbH

Εθνική Οδός No 1 (12ο km)

Biochemiestr. 10

Μεταμόρφωση

A-6250 Kundl

GR-144 51 Αθήνα

Tel: +43 5338 2000

Τηλ: +30210 2811712

 

España

Polska

Sandoz Farmacéutica, S.A.

Sandoz Polska Sp. z o.o.

Centro Empresarial Osa Mayor

ul. Domaniewska 50C

Avda. Osa Mayor, nº 4

02-672 Warszawa

28023 (Aravaca) Madrid

Tel.: + 48 22 209 70 00

España

biuro.pl@sandoz.com

Tel: +34 900 456 856

 

registros.spain@sandoz.com

 

France

Portugal

Sandoz SAS

Sandoz Farmacêutica Lda.

49 avenue Georges Pompidou

Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n.º 10E

F-92593 Levallois-Perret Cedex

Taguspark

Tél: + 33 1 4964 4800

2740-255 Porto Salvo

 

Tel: +351 21 924 19 11

Hrvatska

România

Sandoz d.o.o.

S.C. Sandoz Pharma Services S.R.L.

Maksimirska 120

Calea Floreasca nr. 169A,

10000 Zagreb

Cladirea A, etaj 1, sector 1,

Tel: + 385 1 2353111

Bucure ti

e-mail: upit.croatia@sandoz.com

 

Ireland

Slovenija

Rowex Ltd.,

Lek farmacevtska družba d.d.

Bantry, Co. Cork,

Tel: +386 1 580 21 11

Ireland.

 

Tel: + 353 27 50077

 

e-mail: reg@rowa-pharma.ie

 

Ísland

Slovenská republika

Sandoz A/S

Sandoz d.d. organizačná zložka

Edvard Thomsens Vej 14

Galvaniho 15/C

DK-2300 København S

SK-821 04 Bratislava

Danmörk

Tel: + 421 2 48 200 600

Tlf: + 45 6395 1000

info@sandoz.sk

variations.nordic@sandoz.com

 

Italia

Suomi/Finland

Sandoz S.p.A

Sandoz A/S

Largo Umberto Boccioni 1

Edvard Thomsens Vej 14

I - 21040 Origgio/VA

DK-2300 Kööpenhamina S

Tel: + 39 02 96541

Tanska

 

Tlf: + 45 6395 1000

 

variations.nordic@sandoz.com

Κύπρος

Sverige

Panayiotis Hadjigeorgiou

Sandoz A/S

31 Yildiz Street, 3042

Edvard Thomsens Vej 14

CY-000 00 Town: Limassol

DK-2300 Köpenhamn S

Τηλ: 00357 25372425

Danmark

hapanicos@cytanet.com.cy

Tlf: + 45 6395 1000

 

variations.nordic@sandoz.com

Latvija

United Kingdom

Sandoz d..d Pārstāvniecība Latvijā

Sandoz Limited

K.Valdemāra iela 33-30

Frimley Business Park

Rīga, LV1010

Camberley, GU16 7SR, UK

Tel: + 371 67892006

Tel: + 44 1276 698020

 

uk.regaffairs@sandoz.com

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {ΜΜ/ΕΕΕΕ}.

Άλλες πηγές πληροφοριών

Λεπτομερείς πληροφορίες για το φάρμακο αυτό είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu

Σχόλια

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Βοήθεια
  • Get it on Google Play
  • Σχετικά
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται