Greek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Azarga (brinzolamide / timolol maleate) – επισημανση - S01ED51

Updated on site: 05-Oct-2017

Όνομα φαρμάκουAzarga
Κωδικός ATCS01ED51
Ουσίαbrinzolamide / timolol maleate
ΚατασκευαστήςNovartis Europharm Limited

Περιεχόμενα άρθρου

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 5 ml + ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ 3 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 5 ml

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml οφθαλμικές σταγόνες, εναιώρημα Βρινζολαμίδη/Τιμολόλη

2.ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

1 ml εναιωρήματος περιέχει 10 mg βρινζολαμίδης και 5 mg τιμολόλης (ως μηλεϊνική τιμολόλη).

3.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΧΩΝ

Περιέχει: βενζαλκώνιο χλωριούχο, μαννιτόλη (Ε421), καρβοπόλη 974P, τυλοξαπόλη, αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό δινάτριο άλας, νάτριο χλωριούχο, υδροχλωρικό οξύ και/ή νατρίου υδροξείδιο (για ρύθμιση του pH), κεκαθαρμένο ύδωρ.

Βλέπε το φύλλο οδηγιών χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

4.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ KAI ΠEPIEXOMENO

Οφθαλμικές σταγόνες, εναιώρημα

1 x 5 ml

3 x 5 ml

5.ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Οφθαλμική χρήση.

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.

Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση.

6.ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚEYTIKΟ ΠPOΪON ΠPEΠEI NA ΦYΛAΣΣETAI ΣE ΘEΣH, THN OΠOIA ΔEN BΛEΠOYN KAI ΔEN ΠPOΣEΓΓIZOYN TA ΠAIΔIA

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

7.ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤH(ΕΣ)

8.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

ΛΗΞΗ:

Απορρίπτεται 4 εβδομάδες μετά το πρώτο άνοιγμα. Ανοίχθηκε:

9.ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦYΛAΞΗΣ

10.ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙHΘENTΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ AYΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

11.ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park, Camberley GU16 7SR

Ηνωμένο Βασίλειο

12.ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

EU/1/08/482/001 1 x 5 ml

EU/1/08/482/002 3 x 5 ml

13.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ

Παρτίδα:

14.ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

15.OΔHΓIEΣ XPHΣHΣ

16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE

azarga

17.ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ – ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (2D)

Δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας (2D) που φέρει τον περιληφθέντα μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

18.ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

PC:

SN:

NN:

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΤΙΚΕΤΑ ΦΙΑΛΗΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml οφθαλμικές σταγόνες Βρινζολαμίδη/Τιμολόλη Οφθαλμική χρήση

2.ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση.

3.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

ΛΗΞΗ:

Απορρίπτεται 4 εβδομάδες μετά το πρώτο άνοιγμα. Ανοίχθηκε:

4.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ

Παρτίδα:

5.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ, ΚΑΤ’ ΟΓΚΟ Ή ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

5ml

6ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml οφθαλμικές σταγόνες, εναιώρημα

Βρινζολαμίδη/Τιμολόλη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

-Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

-Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

-Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.

-Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

1.Τι είναι το AZARGA και ποια είναι η χρήση του

2.Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το AZARGA

3.Πώς να χρησιμοποιήσετε το AZARGA

4.Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

5.Πώς να φυλάσσεται το AZARGA

6.Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1. Τι είναι το AZARGA και ποια είναι η χρήση του

Το AZARGA περιέχει δύο δραστικές ουσίες, τη βρινζολαμίδη και την τιμολόλη, που συνεργάζονται για να μειώσουν την πίεση μέσα στο μάτι.

Το AZARGA χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της υψηλής πίεσης των ματιών η οποία ονομάζεται γλαύκωμα ή οφθαλμική υπέρταση, σε ενήλικες ασθενείς που είναι άνω των 18 ετών και στους οποίους η υψηλή πίεση στα μάτια δεν μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά από ένα μόνο φάρμακο.

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να χρησιμοποιήσετε το AZARGA

Μην χρησιμοποιήσετε το AZARGA

Σε περίπτωση αλλεργίας στην βρινζολαμίδη, σε φάρμακα που ονομάζονται σουλφοναμίδες (παραδείγματα περιλαμβάνουν φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του διαβήτη, των λοιμώξεων καθώς επίσης και τα διουρητικά (δισκία διούρησης), στην τιμολόλη, στους βήτα- αποκλειστές (φάρμακα που χρησιμοποιούνται για να μειώσουν την αρτηριακή πίεση ή για τη θεραπεία καρδιοπάθειας) ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).

Σε περίπτωση που έχετε τώρα ή είχατε στο παρελθόν αναπνευστικά προβλήματα όπως άσθμα, σοβαρή χρόνια αποφρακτική βρογχίτιδα (σοβαρή πάθηση των πνευμόνων που μπορεί να προκαλέσει αναπνοή με συριγμό, δυσκολία στην αναπνοή και ή επίμονο βήχα για μεγάλο διάστημα ή άλλους τύπους αναπνευστικών προβλημάτων.

Εάν έχετε σοβαρή αλλεργική ρινίτιδα.

Σε περίπτωση που έχετε αργό καρδιακό παλμό, καρδιακή ανεπάρκεια ή διαταραχές στον καρδιακό ρυθμό (μη κανονικοί χτύποι της καρδιάς).

Σε περίπτωση που έχετε υπερβολική οξύτητα στο αίμα σας (μια κατάσταση που ονομάζεται υπερχλωραιμική οξέωση).

Σε περίπτωση που έχετε σοβαρά προβλήματα με τα νεφρά σας.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Χρησιμοποιείστε το AZARGA μόνο για ενστάλαξη στο(α) μάτι(α) σας.

Εάν εμφανίσετε συμπτώματα σοβαρών αντιδράσεων ή υπερευαισθησίας, σταματήστε τη χρήση του φαρμάκου και συζητήστε το με τον γιατρό σας.

Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας προτού χρησιμοποιήσετε το AZARGA εάν έχετε ή είχατε στο παρελθόν:

στεφανιαία νόσο της καρδιάς (τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πόνο στο στήθος σφίξιμο, λαχάνιασμα ή αίσθημα πνιγμού), καρδιακή ανεπάρκεια, χαμηλή πίεση

διαταραχές του καρδιακού ρυθμού όπως χαμηλός καρδιακός χτύπος

διαταραχές αναπνοής, άσθμα ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

πάθηση χαμηλής κυκλοφορίας του αίματος (όπως η νόσος Raynaud ή το σύνδρομο Raynaud)

διαβήτη γιατί η τιμολόλη μπορεί να συγκαλύψει τα σημεία και συμπτώματα του χαμηλού σακχάρου στο αίμα

υπερδραστηριότητα του θυρεοειδή αδένα γιατί η τιμολόλη μπορεί να συγκαλύψει τα σημεία και συμπτώματα πάθησης του θυρεοειδή

μυϊκή αδυναμία (μυασθένεια gravis)

ενημερώστε το γιατρό σας πριν την χειρουργική επέμβαση ότι χρησιμοποιείτε το AZARGA γιατί η τιμολόλη μπορεί να μεταβάλλει τις ενέργειες κάποιων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην αναισθησία

εάν έχετε ιστορικό ατοπίας (τάση να αναπτύσσετε αλλεργική αντίδραση) και σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων μπορεί να είστε περισσότερο ευαίσθητοι στο να αναπτύξετε μια αλλεργική αντίδραση ενώ χρησιμοποιείτε το AZARGA και η αδρεναλίνη ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματική για τη θεραπεία μιας αλλεργικής αντίδρασης. Όταν λαμβάνετε οποιαδήποτε άλλη θεραπεία, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον νοσοκόμο σας ότι λαμβάνετε το

AZARGA.

σε περίπτωση που έχετε προβλήματα με το συκώτι σας.

σε περίπτωση που έχετε ξηροφθαλμία ή προβλήματα κερατοειδούς. σε περίπτωση που έχετε προβλήματα με τα νεφρά σας.

Παιδιά και έφηβοι

To AZARGA δε συνιστάται για χρήση σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

Άλλα φάρμακα και AZARGA

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν χρησιμοποιείτε, έχετε πρόσφατα χρησιμοποιήσει ή μπορεί να χρησιμοποιήσετε άλλα φάρμακα.

Το AZARGA μπορεί να επηρεάσει άλλα φάρμακα που παίρνετε ή να επηρεαστεί από αυτά, συμπεριλαμβανομένων οφθαλμικών σταγόνων για τη θεραπεία του γλαυκώματος. Ενημερώστε το γιατρό σας αν παίρνετε ή σκοπεύετε να πάρετε φάρμακα για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης όπως παρασυμπαθομιμητικά ή γουανεθιδίνη ή άλλα φάρμακα για την καρδιά που περιέχουν κινιδίνη (χρησιμοποιείται για την θεραπεία καρδιακών παθήσεων και μερικών τύπων ελονοσίας), αμιωδαρόνη ή άλλα φάρμακα για τη θεραπεία των διαταραχών του ρυθμού της καρδιάς και γλυκοσίδες για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας. Επίσης ενημερώστε τον γιατρό σας αν παίρνετε ή σκοπεύετε να πάρετε φάρμακα για την αντιμετώπιση του διαβήτη ή για τη θεραπεία του έλκους του στομάχου, αντιμυκητιασικά φάρμακα, αντιικά ή αντιβιοτικά ή αντικαταθλιπτικά όπως η φλουοξετίνη και η παροξετίνη.

Εάν παίρνετε άλλους αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης (ακεταζολαμίδη ή δορζολαμίδη), ενημερώστε τον γιατρό σας.

Έχει αναφερθεί περιστασιακά αύξηση του μεγέθους της κόρης με την ταυτόχρονη λήψη του AΖARGA και της αδρεναλίνης (επινεφρίνη).

Κύηση και θηλασμός

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το AZARGA αν είστε έγκυος ή πιστεύετε ότι μπορεί να μείνετε έγκυος, εκτός και εάν ο γιατρός σας το θεωρεί απαραίτητο. Μιλήστε με το γιατρό σας πριν να χρησιμοποιήσετε το AZARGA.

Μη χρησιμοποιήσετε το AZARGA εάν θηλάζετε, η τιμολόλη μπορεί να περάσει στο γάλα σας. Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο κατά τη διάρκεια του θηλασμού

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Μην οδηγείτε ή μη χρησιμοποιείτε μηχανές μέχρι να είναι καθαρή η όρασή σας. Μπορεί να αντιληφθείτε ότι η όρασή σας είναι θολή για αρκετή ώρα ακριβώς μετά τη χρήση του AZARGA.

Ένα από τα δραστικά συστατικά ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα για εκτέλεση εργασιών που απαιτούν νοητική εγρήγορση ή/και σωματικό συντονισμό. Αν έχετε επηρεαστεί, προσέξτε όταν οδηγείτε ή χρησιμοποιείτε μηχανές.

Το AZARGA περιέχει βενζαλκώνιο χλωριούχο

Στο AZARGA υπάρχει ένα συντηρητικό (βενζαλκώνιο χλωριούχο) που μπορεί να αποχρωματίσει τους μαλακούς φακούς επαφής και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια. Επομένως, μη φοράτε φακούς επαφής ενώ χρησιμοποιείτε το AZARGA. Περιμένετε 15 λεπτά, αφού χρησιμοποιήσετε το AZARGA, πριν ξαναφορέσετε τους φακούς σας.

3.Πώς να χρησιμοποιήσετε το AZARGA

Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Εάν αλλάξετε από άλλο φάρμακο οφθαλμικών σταγόνων που χρησιμοποιείτε για τη θεραπεία του γλαυκώματος στο AZARGA, θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το άλλο φάρμακο και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το AZARGA την επόμενη μέρα. Εάν έχετε αμφιβολίες ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Για να αποφευχθεί η μόλυνση του σταγονομετρικού ρύγχους και του εναιωρήματος, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην αγγίζονται τα βλέφαρα, οι γύρω περιοχές ή άλλες επιφάνειες με το σταγονομετρικό ρύγχος του. Διατηρείτε τη φιάλη καλά κλεισμένη, όταν δεν χρησιμοποιείται.

Το ακόλουθο μέτρο είναι χρήσιμο για να περιορίσετε την ποσότητα του φαρμάκου που θα περάσει στο αίμα μετά από την ενστάλαξη των οφθαλμικών σταγόνων:

-Κρατήστε το βλέφαρο κλειστό ενώ ταυτόχρονα ασκείτε ήπια πίεση με ένα δάχτυλο στη γωνία του ματιού δίπλα από τη μύτη για τουλάχιστον 2 λεπτά.

Ησυνιστώμενη δόση είναι

μια σταγόνα στον(στους) πάσχοντα(ες) οφθαλμό(ούς), δύο φορές την ημέρα.

Να χρησιμοποιείτε το AZARGA και στα δύο μάτια μόνον αν σας το έχει πει ο γιατρός σας. Να χρησιμοποιείτε το φάρμακο για όσο χρονικό διάστημα σας έχει πει ο γιατρός σας.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε

Πάρτε τη φιάλη και έναν καθρέπτη.

Πλύνετε τα χέρια σας.

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.

Ξεβιδώστε το πώμα της φιάλης. Αφού αφαιρέσετε το πώμα της φιάλης, εάν το κολάρο ασφαλείας είναι χαλαρό, αφαιρέστε το προτού το χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Κρατήστε τη φιάλη, με το ρύγχος προς τα κάτω, μεταξύ του αντίχειρα και των δακτύλων σας.

Κρατήστε το κεφάλι σας γερμένο προς τα πίσω. Τραβήξτε προς τα κάτω το βλέφαρό σας με ένα καθαρό δάχτυλο, μέχρι να δημιουργηθεί μια "τσέπη" μεταξύ του βλεφάρου και του ματιού σας. Η σταγόνα θα πέσει μέσα εδώ (εικόνα 1).

Φέρτε το ρύγχος της φιάλης κοντά στο μάτι. Χρησιμοποιήστε τον καθρέφτη, αν βοηθάει.

Μην αγγίζετε το μάτι ή το βλέφαρό σας, τις γύρω περιοχές ή άλλες επιφάνειες με το ρύγχος. Μπορεί να μολυνθούν οι σταγόνες.

Πιέστε απαλά στη βάση της φιάλης για να απελευθερώνετε μία σταγόνα AZARGA τη φορά.

Μην σφίγγετε υπερβολικά τη φιάλη. Είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να χρειάζεται μόνο μια απαλή πίεση στο κάτω μέρος της (εικόνα 2).

Μετά τη χρήση του AZARGA, πιέστε με το δάχτυλό σας τη γωνία του ματιού σας που είναι κοντά στη μύτη σας για 2 λεπτά (εικόνα 3). Αυτό βοηθά στο να εμποδίζει το AZARGA να περάσει στο υπόλοιπο σώμα.

Αν βάζετε σταγόνες και στα δύο μάτια, επαναλάβετε τη διαδικασία για το άλλο σας μάτι.

Βιδώστε καλά το πώμα στη φιάλη αμέσως μετά τη χρήση.

Χρησιμοποιήστε ολόκληρη τη μία φιάλη πριν ανοίξετε την επόμενη.

Αν μια σταγόνα ξεφύγει από το μάτι σας, προσπαθήστε πάλι.

Εάν χρησιμοποιείτε άλλα φάρμακα οφθαλμικών σταγόνων ή οφθαλμικής αλοιφής αφήστε τουλάχιστον 5 λεπτά μεταξύ κάθε φαρμάκου. Οι οφθαλμικές αλοιφές θα πρέπει να χορηγούνται τελευταίες.

Αν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη ποσότητα AZARGA από την κανονική, ξεπλύνετε το μάτι σας με ζεστό νερό. Μη βάζετε άλλες σταγόνες μέχρι να έρθει η ώρα της επόμενης τακτικής σας δόσης.

Μπορεί να παρουσιάσετε μειωμένο καρδιακό ρυθμό, μειωμένη αρτηριακή πίεση, καρδιακή ανεπάρκεια, δυσκολία στην αναπνοή και μπορεί να επηρεαστεί το νευρικό σύστημά σας.

Αν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το AZARGA, συνεχίστε με την επόμενη δόση σύμφωνα με το κανονικό πρόγραμμά σας. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. Να μη χρησιμοποιείτε πάνω από μία σταγόνα στον πάσχοντα οφθαλμό (ή οφθαλμούς) δύο φορές την ημέρα.

Αν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το AZARGA χωρίς να μιλήσετε με το γιατρό σας, η πίεση στο μάτι σας δε θα είναι υπό έλεγχο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της όρασης.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο και επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας εάν αναπτύξετε δερματικό εξάνθημα, σοβαρή δερματική αντίδραση ή σοβαρή κοκκινίλα και φαγούρα στο μάτι. Αυτά μπορεί να είναι τα σημεία μιας αλλεργικής αντίδρασης (η συχνότητα δεν είναι γνωστή).

Συνήθως μπορείτε να συνεχίσετε να βάζετε τις σταγόνες, εκτός αν οι αντιδράσεις είναι σοβαρές. Αν ανησυχείτε, μιλήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μην σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το AZARGA χωρίς να μιλήσετε με το γιατρό σας πρώτα.

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες

(μπορεί να επηρεάσουν έως 1στα 10 άτομα )

Αντιδράσεις στο μάτι: φλεγμονή στην επιφάνεια του οφθαλμού, θολή όραση, σημεία και συμπτώματα ερεθισμού του ματιού (π.χ. κάψιμο, τσίμπημα, φαγούρα, παραγωγή δακρύων, κοκκινίλα), πόνος στο μάτι.

Γενικές ανεπιθύμητες ενέργειες: καρδιακός ρυθμός μειωμένος, διαταραχές της γεύσης

Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες

(μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα)

Αντιδράσεις στο μάτι: διάβρωση του κερατοειδή (βλάβη στο μπροστινό στρώμα του βολβού του ματιού), φλεγμονή στην επιφάνεια του οφθαλμού με επιφανειακή βλάβη, φλεγμονή στο εσωτερικό του οφθαλμού, χρώση κερατοειδούς, ευαισθησία στο φως, μη φυσιολογικό αίσθημα στον οφθαλμό, εκκρίσεις από το μάτι, ξηροφθαλμία, κουρασμένα μάτια, φαγούρα του οφθαλμού, κοκκινίλα του οφθαλμού, ερυθρότητα των βλεφάρων.

Γενικές ανεπιθύμητες ενέργειες: μείωση στον αριθμό των λευκοκυττάρων, μειωμένη αρτηριακή πίεση, βήχας, αίμα στα ούρα, σωματική αδυναμία.

Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες

(μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1000 άτομα):

Αντιδράσεις στο μάτι: διαταραχή του κερατοειδούς, ευαισθησία στο φως, αυξημένη παραγωγή δακρύων, εφελκίδα βλεφάρου

Γενικές ανεπιθύμητες ενέργειες: δυσκολία στον ύπνο (αϋπνία), πονόλαιμος, καταρροή

Μη γνωστές: (η συχνότητα δε μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα):

Αντιδράσεις στο μάτι: αλλεργία του οφθαλμού, διαταραχή της όρασης, βλάβη στο οπτικό νεύρο, αυξημένη πίεση στο μάτι, ιζήματα στην επιφάνεια του ματιού μειωμένη αίσθηση στο μάτι, φλεγμονή ή λοίμωξη του επιπεφυκότα (λευκό του οφθαλμού), μη φυσιολογική, διπλή ή μειωμένη όραση, αυξημένη μελάγχρωση του ματιού, ανάπτυξη στην επιφάνεια του ματιού, πρήξιμο του ματιού, ευαισθησία στο φως, μειωμένη ανάπτυξη ή αριθμός βλεφαρίδων, πτώση των άνω βλεφάρων (κάνοντας το μάτι να μένει το μισό κλειστό), φλεγμονή του βλεφάρου και των αδένων των βλεφάρου, φλεγμονή του κερατοειδούς και αποκόλληση του στρώματος κάτω από τον αμφιβληστροειδή που περιέχει αιμοφόρα αγγεία μετά από χειρουργική επέμβαση διήθησης που μπορεί να προκαλέσει διαταραχές όρασης, μειωμένη ευαισθησία του κερατοειδούς.

Καρδιά και κυκλοφορικό: αλλαγές στον καρδιακό παλμό ή στους χτύπους της καρδιάς, χαμηλός καρδιακός ρυθμός, αίσθημα παλμών, ένας τύπος διαταραχής του καρδιακού ρυθμού, μη φυσιολογική αύξηση του καρδιακού ρυθμού, πόνος στο στήθος, ελαττωμένη καρδιακή λειτουργία, καρδιακό επεισόδιο, αυξημένη αρτηριακή πίεση, μειωμένη παροχή αίματος στον εγκέφαλο, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, πρήξιμο (κατακράτηση υγρών), συμφορητική

καρδιακή ανεπάρκεια (καρδιακή πάθηση με αγκομαχητό και πρήξιμο των ποδιών και των κάτω άκρων των ποδιών λόγω κατακράτησης υγρών), πρήξιμο των άκρων, χαμηλή αρτηριακή πίεση, αποχρωματισμός των δακτύλων των χεριών, των δακτύλων των ποδιών και περιστασιακά σε άλλες περιοχές του σώματος (φαινόμενο Raynaud), κρύα χέρια και πόδια.

Αναπνευστικό: στένωση των αεραγωγών των πνευμόνων (κυρίως σε ασθενείς με πάθηση που ήδη υπάρχει) αγκομαχητό ή δυσκολία στην αναπνοή, συμπτώματα κρυολογήματος, συμφόρηση στο στήθος, λοίμωξη στην κοιλότητα της μύτης, φτέρνισμα, μπουκωμένη μύτη, ξηρότητα μύτης, αιμορραγία της μύτης, άσθμα, οπισθορρινική καταρροή.

Νευρικό σύστημα και γενικές διαταραχές: κατάθλιψη, εφιάλτες, απώλεια μνήμης,

πονοκέφαλος, νευρικότητα, ευερεθιστότητα, κούραση, τρεμούλα, μη φυσιολογική διάθεση, λιποθυμία, ζάλη, υπνηλία, γενικευμένη ή σοβαρή αδυναμία, ασυνήθιστη αίσθηση σαν τσίμπημα από καρφίτσες και βελόνες.

Γαστρεντερικό: ναυτία, έμετος, διάρροια, αέρια από τα έντερα ή κοιλιακή δυσφορία, φλεγμονή στο λαιμό, ξηροστομία ή μη φυσιολογική αίσθηση στο στόμα, βαρυστομαχιά, πόνος στο στομάχι.

Αίμα: μη φυσιολογικές τιμές για τη λειτουργία του συκωτιού, αυξημένα επίπεδα χλωρίου στο αίμα, ή μειωμένος αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων στις αιματολογικές εξετάσεις.

Αλλεργία: αυξημένα αλλεργικά συμπτώματα, γενικευμένες αλλεργικές αντιδράσεις περιλαμβανομένου του πρηξίματος κάτω από το δέρμα που μπορεί να εμφανιστεί σε περιοχές όπως το πρόσωπο και τα άκρα και μπορεί να αποκλείσει τους αεραγωγούς και λόγω αυτού μπορεί να προκληθεί δυσκολία στην κατάποση ή την αναπνοή, εξανθήματα, εντοπισμένο και γενικευμένο εξάνθημα, φαγούρα, σοβαρή ξαφνική απειλητική για τη ζωή αλλεργική αντίδραση.

Αυτί: κουδούνισμα στα αυτιά, αίσθημα στροβιλισμού ή ζάλης

Δέρμα: εξάνθημα, κοκκινίλα δέρματος ή φλεγμονή μη φυσιολογική ή μειωμένη αίσθηση στο δέρμα, απώλεια τριχών, δερματικό εξάνθημα με λευκή αργυρόχρωμη εμφάνιση (ψωριασικού τύπου εξάνθημα) ή επιδείνωση της ψωρίασης.

Μυϊκό: γενικευμένος πόνος στην πλάτη, στις αρθρώσεις ή στους μύες που δεν προκλήθηκε από άσκηση, μυϊκοί σπασμοί, πόνος στα άκρα, μυϊκή αδυναμία/κόπωση, αυξάνει τα σημεία και τα συμπτώματα της μυασθένειας gravis (πάθηση των μυών).

Νεφρά: πόνος νεφρών όπως ο πόνος χαμηλά στην πλάτη, συχνή ούρηση.

Αναπαραγωγή: σεξουαλική δυσλειτουργία, μειωμένη επιθυμία για σεξ, δυσκολία στη σεξουαλική λειτουργία στους άνδρες.

Μεταβολισμός: χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V*. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5. Πώς να φυλάσσεται το AZARGA

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στη φιάλη και στο κουτί μετά τη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.

Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό.

Πρέπει να πετάτε τη φιάλη 4 εβδομάδες μετά το πρώτο άνοιγμά της, για να αποφύγετε τις μολύνσεις και να χρησιμοποιείτε μία νέα φιάλη. Σημειώστε την ημερομηνία που την ανοίξατε στον κατάλληλο χώρο της ετικέτας της φιάλης και του κουτιού.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το AZARGA

Οι δραστικές ουσίες είναι η βρινζολαμίδη και η τιμολόλη. Ένα ml εναιωρήματος περιέχει 10 mg βρινζολαμίδης και 5 mg τιμολόλης (ως μηλεϊνικής).

Τα άλλα συστατικά είναι βενζαλκώνιο χλωριούχο (βλ. παράγραφο 2 «Το AZARGA περιέχει χλωριούχο βενζαλκώνιο»), καρβοπόλη 974P, αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό δινάτριο άλας, μαννιτόλη (E421), κεκαθαρμένο νερό, νάτριο χλωριούχο, τυλοξαπόλη, υδροχλωρικό οξύ και/ή νατρίου υδροξείδιο.

Προστίθενται ελάχιστες ποσότητες υδροχλωρικού οξέος και/ή νατρίου υδροξείδιο για διατήρηση της οξύτητας (επίπεδα pH) σε φυσιολογικά επίπεδα.

Εμφάνιση του AZARGA και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το AZARGA είναι ένα υγρό (λευκό έως υπόλευκο ομοιογενές εναιώρημα) που παρέχεται σε συσκευασία η οποία περιλαμβάνει μία πλαστική φιάλη των 5 ml με βιδωτό πώμα ή σε συσκευασία που περιλαμβάνει τρεις φιάλες των 5 ml. Ενδέχεται να μη διατίθενται όλα τα μεγέθη συσκευασίας στην αγορά.

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR

Ηνωμένο Βασίλειο

Παραγωγός

S.A. Alcon-Couvreur N.V

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Βέλγιο

ή

Alcon Cusí, S.A.,

Camil Fabra 58,

08320 El Masnou,

Ισπανία

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν αυτό είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.

Σχόλια

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Βοήθεια
  • Get it on Google Play
  • Σχετικά
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται