Greek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bexsero (recombinant Neisseria meningitidis group-B...) – περιληψη των χαρακτηριστικων του προϊοντοσ - J07AH09

Updated on site: 05-Oct-2017

Όνομα φαρμάκουBexsero
Κωδικός ATCJ07AH09
Ουσίαrecombinant Neisseria meningitidis group-B NHBA fusion protein /recombinant Neisseria meningitidis group-B NadA protein /recombinant Neisseria meningitidis group B fHbp fusion protein /outer membrane vesiclesfrom Neisseria meningitidis group-B strain NZ98
ΚατασκευαστήςGSK Vaccines S.r.l.

Περιεχόμενα άρθρου

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Bexsero ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα

Εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας B (rDNA, συστατικών, προσροφημένο)

2.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

 

Μία δόση (0,5 ml) περιέχει:

 

Ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη σύντηξης NHBA του Neisseria meningitidis

50 μικρογραμμάρια

οροομάδας B 1, 2, 3

 

Ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη NadA του Neisseria meningitidis οροομάδας B 1, 2, 3

50 μικρογραμμάρια

Ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη σύντηξης fHbp του Neisseria meningitidis

50 μικρογραμμάρια

οροομάδας B 1, 2, 3

 

Κυστίδια εξωτερικής μεμβράνης (OMV) από Neisseria meningitidis

25 μικρογραμμάρια

οροομάδας B, στέλεχος NZ98/254, μετρούμενα ως ποσότητα ολικής πρωτεΐνης

 

που περιέχει PorA P1.4 2

 

1παραγόμενη σε κύτταρα E. coli με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA

2προσροφημένη σε υδροξείδιο του αργιλίου (0,5 mg Al³+)

3NHBA (αντιγόνο του Neisseria που δεσμεύει την ηπαρίνη), NadA (προσκολλητίνη Α του Neisseria), fHbp (πρωτεΐνη που δεσμεύει τον παράγοντα H)

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

3.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ενέσιμο εναιώρημα.

Λευκό ιριδίζον υγρό εναιώρημα.

4.ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1Θεραπευτικές ενδείξεις

Το Bexsero ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση ατόμων ηλικίας από 2 μηνών και άνω έναντι της διηθητικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου που προκαλείται από Neisseria meningitidis οροομάδας B. Κατά τον εμβολιασμό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της διηθητικής νόσου σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, καθώς και η πολυμορφία των επιδημιολογικών δεδομένων των αντιγόνων για τα στελέχη της οροομάδας Β σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Βλέπε παράγραφο 5.1 για πληροφορίες σχετικά με την προστασία έναντι συγκεκριμένων στελεχών της οροομάδας B.

Η χρήση αυτού του εμβολίου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις.

4.2Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Δοσολογία

Πίνακας 1. Συνοπτική παρουσίαση της δοσολογίας

Ηλικιακή ομάδα

Αρχική ανοσοποίηση

Διαστήματα μεταξύ

Αναμνηστική χορήγηση

των αρχικών δόσεων

 

 

 

 

Τρεις δόσεις, 0,5 ml

 

 

Βρέφη, 2 μηνών

η καθεμία, με την

 

Ναι, μία δόση

πρώτη δόση να

Τουλάχιστον 1 μήνας

έως 5 μηνών

μεταξύ 12 και 15 μηνώνβ, γ

 

χορηγείται σε

 

 

 

ηλικία 2 μηνώνα

 

 

 

 

 

Ναι, μία δόση κατά το δεύτερο

Μη εμβολιασμένα

Δύο δόσεις, 0,5 ml

 

έτος της ζωής με διάστημα

βρέφη, 6 μηνών

Τουλάχιστον 2 μήνες

τουλάχιστον 2 μηνών μεταξύ

η καθεμία

έως 11 μηνών

 

της αρχικής σειράς και της

 

 

 

 

 

αναμνηστικής δόσηςγ

Μη εμβολιασμένα

 

 

Ναι, μία δόση με

Δύο δόσεις, 0,5 ml

 

διάστημα 12 έως 23 μηνών

παιδιά, 12 μηνών

Τουλάχιστον 2 μήνες

η καθεμία

μεταξύ της αρχικής σειράς και

έως 23 μηνών

 

 

 

της αναμνηστικής δόσηςγ

Παιδιά, 2 ετών

Δύο δόσεις, 0,5 ml

Τουλάχιστον 2 μήνες

Η ανάγκη δεν έχει

έως 10 ετών

η καθεμία

τεκμηριωθείδ

Έφηβοι

Δύο δόσεις, 0,5 ml

 

Η ανάγκη δεν έχει

(από 11 ετών και

Τουλάχιστον 1 μήνας

η καθεμία

τεκμηριωθείδ

άνω) και ενήλικες*

 

 

 

αΗ πρώτη δόση πρέπει να χορηγείται σε ηλικία 2 μηνών. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα

του Bexsero σε βρέφη ηλικίας κάτω των 8 εβδομάδων δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

βΣε περίπτωση καθυστέρησης, η αναμνηστική δόση δεν θα πρέπει να χορηγείται μετά τους 24 μήνες.

γΒλέπε Παράγραφο 5.1. Η ανάγκη και ο χρονικός προγραμματισμός για περαιτέρω

αναμνηστικές δόσεις δεν έχει ακόμα καθοριστεί.

δΒλέπε Παράγραφο 5.1.

* Δεν υπάρχουν δεδομένα για ενήλικες ηλικίας άνω των 50 ετών.

Τρόπος χορήγησης

Το εμβόλιο χορηγείται με βαθιά ενδομυϊκή ένεση, κατά προτίμηση στο προσθιοπλάγιο τμήμα του μηρού στα βρέφη ή στην περιοχή του δελτοειδή μυ, στο άνω τμήμα του βραχίονα, στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης χορήγησης περισσοτέρων του ενός εμβολίων, πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές θέσεις ένεσης.

Το εμβόλιο δεν πρέπει να χορηγείται ενδοφλέβια, υποδόρια ή ενδοδερμικά και δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα εμβόλια στην ίδια σύριγγα.

Για οδηγίες σχετικά με το χειρισμό αυτού του εμβολίου πριν από τη χορήγηση, βλέπε παράγραφο 6.6.

4.3Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.

4.4Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Όπως συμβαίνει και με άλλα εμβόλια, η χορήγηση του Bexsero θα πρέπει να αναβληθεί σε άτομα που πάσχουν από οξεία, σοβαρή εμπύρετη νόσο. Ωστόσο, η παρουσία ήπιας λοίμωξης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αναβολή του εμβολιασμού.

Να μη χορηγείται ενδαγγειακά.

Όπως ισχύει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει άμεσα διαθέσιμη κατάλληλη ιατρική θεραπεία και παρακολούθηση σε περίπτωση αναφυλακτικής αντίδρασης μετά από τη χορήγηση του εμβολίου.

Αντιδράσεις σχετιζόμενες με το άγχος, συμπεριλαμβανομένων αγγειοπνευμονογαστρικών αντιδράσεων (συγκοπή), υπεραναπνοή ή αντιδράσεις σχετιζόμενες με το φόβο, μπορεί να προκύψουν σε συσχέτιση με τον εμβολιασμό, ως ψυχογενής αντίδραση στην ένεση με βελόνα (βλέπε παράγραφο 4.8). Είναι σημαντικό να λαμβάνονται μέτρα προς αποφυγή τραυματισμού λόγω λιποθυμίας. Αυτό το εμβόλιο δεν πρέπει να χορηγείται σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή της πηκτικότητας που θα αποτελούσε αντένδειξη για ενδομυϊκή ένεση, εκτός εάν το δυνητικό όφελος αντισταθμίζει σαφώς τον κίνδυνο της χορήγησης.

Όπως συμβαίνει με όλα τα εμβόλια, ο εμβολιασμός με το Bexsero ενδέχεται να μην παρέχει προστασία σε όλους τους εμβολιασθέντες. Το Bexsero δεν αναμένεται να παρέχει προστασία έναντι όλων των κυκλοφορούντων στελεχών μηνιγγιτιδόκοκκου της οροομάδας B (βλέπε παράγραφο 5.1).

Όπως συμβαίνει με πολλά εμβόλια, ο επαγγελματίας υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι μπορεί να προκύψει άνοδος της θερμοκρασίας μετά από τον εμβολιασμό βρεφών και παιδιών (ηλικίας κάτω των 2 ετών). Η προφυλακτική χορήγηση αντιπυρετικών κατά τον εμβολιασμό και λίγο μετά μπορεί να μειώσει την επίπτωση και την ένταση των εμπύρετων αντιδράσεων μετά τον εμβολιασμό. Η αντιπυρετική αγωγή θα πρέπει να ξεκινά σύμφωνα με τις τοπικές κατευθυντήριες γραμμές σε βρέφη και παιδιά (ηλικίας κάτω των 2 ετών).

Τα άτομα με μειωμένη ικανότητα ανοσολογικής απόκρισης, ανεξάρτητα από το αν αυτή οφείλεται στη χρήση ανοσοκατασταλτικής θεραπείας, σε γενετική διαταραχή ή σε άλλα αίτια, ενδέχεται να έχουν μειωμένη αντισωματική απόκριση στην ενεργή ανοσοποίηση.

Υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για την ανοσογονικότητα σε άτομα με ανεπάρκειες του συμπληρώματος, ασπληνία ή δυσλειτουργίες του σπληνός (βλέπε παράγραφο 5.1).

Δεν υπάρχουν δεδομένα για τη χρήση του Bexsero σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, ενώ υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σε ασθενείς με χρόνια προβλήματα υγείας.

Ο ενδεχόμενος κίνδυνος άπνοιας και η ανάγκη παρακολούθησης της αναπνευστικής λειτουργίας επί 48-72 ώρες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χορήγηση της αρχικής σειράς ανοσοποίησης σε πολύ πρόωρα βρέφη (διάρκεια κύησης ≤ 28 εβδομάδες) και ιδιαίτερα για εκείνα με προηγούμενο ιστορικό αναπνευστικής ανωριμότητας. Δεδομένου ότι το όφελος του εμβολιασμού σε αυτή την ομάδα βρεφών είναι υψηλό, ο εμβολιασμός δεν θα πρέπει να παραλείπεται ή να αναβάλλεται.

Το πώμα του άκρου της σύριγγας μπορεί να περιέχει λάτεξ από φυσικό καουτσούκ. Παρόλο που ο κίνδυνος για την εμφάνιση αλλεργικών αντιδράσεων είναι πολύ μικρός, οι επαγγελματίες

υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να εξετάζουν τη σχέση οφέλους-κινδύνου πριν από τη χορήγηση αυτού του εμβολίου σε άτομα με γνωστό ιστορικό υπερευαισθησίας στο λάτεξ.

Η καναμυκίνη χρησιμοποιείται στην αρχή της παραγωγικής διαδικασίας και απομακρύνεται κατά τα μεταγενέστερα στάδια της παραγωγής. Εάν υπάρχει καναμυκίνη στο τελικό εμβόλιο, τα επίπεδά της είναι κάτω από 0,01 μικρογραμμάρια ανά δόση. Η ασφαλής χρήση του Bexsero σε άτομα με ευαισθησία στην καναμυκίνη δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί.

4.5Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Χρήση με άλλα εμβόλια

Το Bexsero μπορεί να χορηγείται ταυτόχρονα με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αντιγόνα εμβολίων, που χορηγούνται είτε ως μονοδύναμα είτε ως συνδυασμένα εμβόλια: διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη (ακυτταρικό), Haemophilus influenzae τύπου b, αδρανοποιημένο έναντι της πολιομυελίτιδας, ηπατίτιδας B, επταδύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό, ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς, ανεμευλογιάς και συζευγμένο μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας C-CRM.

Κλινικές μελέτες κατέδειξαν ότι οι ανοσολογικές αποκρίσεις στα συγχορηγούμενα τυπικά εμβόλια δεν επηρεάστηκαν από την ταυτόχρονη χορήγηση του Bexsero, βάσει των ποσοστών μη κατώτερης απόκρισης αντισωμάτων σε σύγκριση με τη χορήγηση μόνο των τυπικών εμβολίων. Σε διάφορες μελέτες, παρατηρήθηκαν μη συνεπή αποτελέσματα αναφορικά με τις ανταποκρίσεις στον αδρανοποιη μένο ιό της πολιομυελίτιδας τύπου 2 και στον ορότυπο 6B του συζευγμένου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου, ενώ σημειώθηκαν επίσης χαμηλότεροι τίτλοι αντισωμάτων στο αντιγόνο της περτακτίνης του κοκκύτη, όμως αυτά τα δεδομένα δεν υποδηλώνουν κλινικά σημαντική παρεμβολή.

Λόγω του αυξημένου κινδύνου για πυρετό, ευαισθησία στη θέση ένεσης, μεταβολή στις συνήθειες πρόσληψης τροφής και ευερεθιστότητα κατά τη συγχορήγηση του Bexsero με τα εμβόλια που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να εξετάζονται διαφορετικοί εμβολιασμοί όταν αυτό είναι εφικτό.

Ηπροφυλακτική χρήση παρακεταμόλης μειώνει την επίπτωση και τη σοβαρότητα του πυρετού, χωρίς να επηρεάζει την ανοσογονικότητα, ούτε του Bexsero, ούτε των τυπικών εμβολίων. Η επίδραση άλλων αντιπυρετικών εκτός της παρακεταμόλης στην ανοσολογική απόκριση δεν έχει μελετηθεί.

Ησυγχορήγηση του Bexsero με άλλα εμβόλια που δεν αναφέρονται παραπάνω δεν έχει μελετηθεί.

Όταν το Bexsero χορηγείται ταυτόχρονα με άλλα εμβόλια, η χορήγηση πρέπει να γίνεται σε διαφορετικές θέσεις ένεσης (βλέπε παράγραφο 4.2).

4.6Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία

Κύηση

Δεν διατίθενται επαρκή κλινικά δεδομένα σχετικά με την έκθεση κατά την εγκυμοσύνη.

Ο ενδεχόμενος κίνδυνος για τις έγκυες γυναίκες δεν είναι γνωστός. Ωστόσο, ο εμβολιασμός δεν θα πρέπει να παραλείπεται όταν υπάρχει σαφής κίνδυνος έκθεσης σε μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη.

Δεν υπήρξαν ενδείξεις τοξικότητας για τη μητέρα ή το έμβρυο, ούτε σημειώθηκαν επιδράσεις στην εγκυμοσύνη, τη μητρική συμπεριφορά, τη γονιμότητα των θηλέων ή τη μεταγεννητική ανάπτυξη σε μια μελέτη όπου θηλυκοί κόνικλοι έλαβαν Bexsero σε δόση περίπου δεκαπλάσια από την ανθρώπινη ισοδύναμη δόση, βάσει βάρους σώματος.

Θηλασμός

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια του εμβολίου σε γυναίκες και τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Η σχέση οφέλους-κινδύνου πρέπει να εξετάζεται πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με ανοσοποίηση κατά τη διάρκεια του θηλασμού.

Σε κόνικλους, δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες σε εμβολιασμένες μητέρες ή στους απογόνους τους, έως την ημέρα 29 της γαλουχίας. Σε ζώα, το Bexsero ήταν ανοσογόνο σε μητέρες που εμβολιάστηκαν πριν από τη γαλουχία και αντισώματα ανιχνεύθηκαν στους απόγονους, αλλά τα επίπεδα των αντισωμάτων στο γάλα δεν προσδιορίστηκαν.

Γονιμότητα

Δεν υπάρχουν δεδομένα για τη γονιμότητα στον άνθρωπο.

Σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε ζώα, δεν υπήρξαν επιδράσεις στη γονιμότητα των θηλυκών.

4.7Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων

Το Bexsero δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. Ωστόσο, κάποιες από τις ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 4.8 «Ανεπιθύμητες ενέργειες» ενδέχεται να επηρεάσουν προσωρινά την ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανημάτων.

4.8Ανεπιθύμητες ενέργειες

Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας

Η ασφάλεια του Bexsero αξιολογήθηκε σε 14 μελέτες, από τις οποίες οι 10 ήταν τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές με 8.776 άτομα (ηλικίας 2 μηνών και άνω) που έλαβαν τουλάχιστον μία δόση του Bexsero. Από τα άτομα που έλαβαν το Bexsero, 5.849 ήταν βρέφη και παιδιά (ηλικίας κάτω των 2 ετών), 250 ήταν παιδιά (ηλικίας 2 έως 10 ετών) και 2.677 ήταν έφηβοι και ενήλικες. Από τα άτομα που έλαβαν αρχική σειρά ανοσοποίησης για βρέφη, τα 3.285 έλαβαν αναμνηστική δόση κατά το δεύτερο έτος της ζωής. Σε μια επακόλουθη μελέτη αξιολογήθηκαν περαιτέρω δεδομένα για επιπλέον 207 παιδιά που εκτέθηκαν στο Bexsero.

Σε βρέφη και παιδιά (ηλικίας κάτω των 2 ετών), οι πιο συχνές τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε κλινικές δοκιμές ήταν ευαισθησία και ερύθημα στη θέση ένεσης, πυρετός και ευερεθιστότητα.

Σε κλινικές μελέτες σε βρέφη που εμβολιάστηκαν σε ηλικία 2, 4 και 6 μηνών, πυρετός (≥ 38°C) αναφέρθηκε από το 69% έως το 79% των ατόμων όταν το Bexsero χορηγήθηκε ταυτόχρονα με τα τυπικά εμβόλια (που περιέχουν τα ακόλουθα αντιγόνα: 7δύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό, διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη ακυτταρικό, ηπατίτιδας B, αδρανοποιημένο πολιομυελίτιδας και Haemophilus influenzae τύπου b) έναντι του 44% έως 59% των ατόμων που έλαβαν μόνο τα τυπικά εμβόλια. Επίσης, υψηλότερα ποσοστά χρήσης αντιπυρετικών αναφέρθηκαν σε βρέφη που εμβολιάστηκαν με το Bexsero και με τυπικά εμβόλια. Όταν το Bexsero χορηγήθηκε μόνο του,

η συχνότητα του πυρετού ήταν παρόμοια με εκείνη που συσχετίζεται με τα τυπικά βρεφικά εμβόλια, τα οποία χορηγούνται στη διάρκεια κλινικών δοκιμών. Στις περιπτώσεις που παρουσιάστηκε πυρετός, αυτός γενικά ακολούθησε προβλέψιμη πορεία και στην πλειονότητα των περιπτώσεων υποχώρησε την επόμενη ημέρα του εμβολιασμού.

Σε εφήβους και ενήλικες, οι πιο συχνές τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν άλγος στη θέση ένεσης, αίσθημα κακουχίας και κεφαλαλγία.

Δεν παρατηρήθηκε αύξηση στην επίπτωση ή τη σοβαρότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών με τις επακόλουθες δόσεις της σειράς εμβολιασμού.

Συνοπτικός κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες (ύστερα από αρχική ανοσοποίηση ή αναμνηστική δόση) των οποίων η συσχέτιση με τον εμβολιασμό θεωρείται τουλάχιστον ενδεχόμενη κατηγοριοποιήθηκαν ανά συχνότητα.

Οι συχνότητες εμφάνισης ορίζονται ως εξής:

Πολύ συχνές:

(≥ 1/10)

Συχνές:

(≥1/100 έως <1/10)

Όχι συχνές:

(≥1/1.000 έως <1/100)

Σπάνιες:

(≥1/10.000 έως <1/1.000)

Πολύ σπάνιες:

(<1/10.000)

Μη γνωστές:

(Δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα)

Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.

Εκτός από τις αναφορές που προέρχονται από κλινικές δοκιμές, αναφορές εθελοντών που έχουν ληφθεί σε παγκόσμιο επίπεδο για ανεπιθύμητες ενέργειες από την παρακολούθηση μετά την κυκλοφορία του Bexsero στην αγορά συμπεριλαμβάνονται στη λίστα. Λόγω του ότι οι εν λόγω αντιδράσεις έχουν αναφερθεί εθελοντικά από έναν πληθυσμό άγνωστου μεγέθους, δεν καθίσταται πάντα εφικτό να υπολογιστεί με αξιοπιστία η συχνότητα εμφάνισής τους και για το λόγο αυτό παρατίθενται με συχνότητα εμφάνισης μη γνωστή.

Βρέφη και παιδιά (ηλικίας έως 10 ετών)

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος Μη γνωστές: αλλεργικές αντιδράσεις (συμπεριλαμβανομένων των αναφυλακτικών αντιδράσεων)

Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης Πολύ συχνές: διαταραχές πρόσληψης τροφής

Διαταραχές του νευρικού συστήματος Πολύ συχνές: υπνηλία, ασυνήθιστο κλάμα, κεφαλαλγία

Όχι συχνές: σπασμοί (συμπεριλαμβάνονται πυρετικοί σπασμοί) Μη γνωστές: Υποτονικό-υποαντιδραστικό επεισόδιο

Αγγειακές διαταραχές Όχι συχνές: ωχρότητα (σπάνια μετά από αναμνηστική δόση)

Σπάνιες: σύνδρομο Kawasaki

Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος Πολύ συχνές: διάρροια, έμετος (όχι συχνά μετά από αναμνηστική δόση)

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού Πολύ συχνές: εξάνθημα (παιδιά ηλικίας 12 έως 23 μηνών) (όχι συχνά μετά από αναμνηστική δόση)

Συχνές: εξάνθημα (βρέφη και παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών) Όχι συχνές: έκζεμα Σπάνιες: κνίδωση

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού Πολύ συχνές: αρθραλγία

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης

Πολύ συχνές: πυρετός (≥38°C), ευαισθησία της θέσης ένεσης (συμπεριλαμβάνεται σοβαρή ευαισθησία της θέσης ένεσης που ορίζεται ως κλάμα κατά την κίνηση του άκρου όπου έγινε η ένεση), ερύθημα της θέσης ένεσης, οίδημα της θέσης ένεσης, σκλήρυνση της θέσης ένεσης, ευερεθιστότητα Όχι συχνές: πυρετός (≥40°C)

Μη γνωστές: φλύκταινα στη ή γύρω από την θέση της ένεσης

Έφηβοι (από 11 ετών και άνω) και ενήλικες

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος Μη γνωστές: αλλεργικές αντιδράσεις (συμπεριλαμβανομένων των αναφυλακτικών αντιδράσεων)

  φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται. Κατασκευαστής: "GSK Vaccines S.r.l."

 • Menveo - GSK Vaccines S.r.l.

Διαταραχές του νευρικού συστήματος Πολύ συχνές: κεφαλαλγία

Μη γνωστές: συγκοπή ή αγγειοπνευμονογαστρικές αντιδράσεις στην ένεση

Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος Πολύ συχνές: ναυτία

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού Πολύ συχνές: μυαλγία, αρθραλγία

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Πολύ συχνές: άλγος της θέσης ένεσης (συμπεριλαμβάνεται σοβαρό άλγος της θέσης ένεσης που

ορίζεται ως αδυναμία εκτέλεσης των φυσιολογικών καθημερινών δραστηριοτήτων), οίδημα της θέσης ένεσης, σκλήρυνση της θέσης ένεσης, ερύθημα της θέσης ένεσης, αίσθημα κακουχίας Μη γνωστές: πυρετός, φλύκταινα στη ή γύρω από την θέση της ένεσης

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας

του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V.

4.9Υπερδοσολογία

Η εμπειρία σχετικά με την υπερδοσολογία είναι περιορισμένη. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, συνιστάται παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών και κατά το δυνατόν αντιμετώπιση των συμπτωμάτων.

5.ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: εμβόλια έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου, κωδικός ATC: J07AH09

Μηχανισμός δράσης

Η ανοσοποίηση με το Bexsero αποσκοπεί στη διέγερση της παραγωγής βακτηριοκτόνων αντισωμάτων τα οποία αναγνωρίζουν τα αντιγόνα NHBA, NadA, fHbp και PorA

P1.4 (το ανοσοκυρίαρχο αντιγόνο που υπάρχει στο συστατικό OMV) του εμβολίου και τα οποία αναμένεται να έχουν προστατευτική δράση έναντι της διηθητικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου (IMD).Καθώς αυτά τα αντιγόνα εκφράζονται ποικιλοτρόπως από διαφορετικά στελέχη, οι μηνιγγιτιδόκοκκοι που εκφράζουν αυτά τα αντιγόνα σε επαρκή επίπεδα είναι ευαίσθητοι στη θανάτωση από αντισώματα που επάγονται από το εμβόλιο. Το Σύστημα τυποποίησης αντιγόνων μηνιγγιτιδόκοκκου (MATS) αναπτύχθηκε ώστε να συσχετίσει τα προφίλ των αντιγόνων από διαφορετικά βακτηριακά στελέχη μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας B για τη θανάτωση των στελεχών, με τη μέθοδο της βακτηριοκτόνου δράσης στον ορό με χρήση ανθρώπινου συμπληρώματος (hSBA). Έρευνα που έγινε σε περίπου 1.000 διαφορετικά απομονωμένα διεισδυτικά στελέχη μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας B, τα οποία συλλέχθηκαν κατά τα έτη 2007-2008 σε 5 ευρωπαϊκές χώρες έδειξε ότι, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης, ποσοστό μεταξύ 73% και 87% των απομονωμένων στελεχών μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας B είχε κατάλληλο προφίλ αντιγόνου, αξιολογούμενο με τη μέθοδο MATS, ώστε να καλύπτεται από το εμβόλιο. Συνολικά, ποσοστό 78% (διάστημα εμπιστοσύνης 95%: 63-90%) των περίπου 1.000 στελεχών είναι δυνητικά ευαίσθητο σε επαγόμενα από το εμβόλιο αντισώματα.

Κλινική αποτελεσματικότητα

Ηαποτελεσματικότητα του Bexsero δεν έχει αξιολογηθεί μέσω κλινικών δοκιμών.

Ηαποτελεσματικότητα του εμβολίου συνάγεται από την κατάδειξη της επαγωγής βακτηριοκτόνων αποκρίσεων των αντισωμάτων ορού σε καθένα από τα αντιγόνα του εμβολίου (βλέπε παράγραφο Ανοσογονικότητα).

Ανοσογονικότητα

Οι βακτηριοκτόνες αποκρίσεις των αντισωμάτων ορού σε καθένα από τα αντιγόνα του εμβολίου, NadA, fHbp, NHBA και PorA P1.4, αξιολογήθηκαν με τη χρήση σειράς τεσσάρων στελεχών αναφοράς μηνιγγιτιδόκοκκου της οροομάδας B. Τα βακτηριοκτόνα αντισώματα έναντι αυτών των στελεχών μετρήθηκαν με τη μέθοδο της βακτηριοκτόνου δράσης στον ορό, όπου χρησιμοποιήθηκε ανθρώπινος ορός ως πηγή του συμπληρώματος (hSBA). Τα δεδομένα από όλα τα σχήματα εμβολιασμού στα οποία χρησιμοποιήθηκε το στέλεχος αναφοράς για το NHBA δεν είναι διαθέσιμα.

Οι περισσότερες από τις μελέτες ανοσογονικότητας αρχικού εμβολιασμού πραγματοποιήθηκαν ως τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες, πολυκεντρικές κλινικές δοκιμές. Η ανοσογονικότητα αξιολογήθηκε σε βρέφη, παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Ανοσογονικότητα σε βρέφη και παιδιά

Σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε βρέφη, οι συμμετέχοντες έλαβαν τρεις δόσεις του Bexsero, σε ηλικίες είτε 2, 4 και 6 μηνών είτε 2, 3 και 4 μηνών και αναμνηστική δόση στο δεύτερο έτος της ζωής τους, από το 12ο μήνα. Δείγματα ορού λήφθηκαν πριν από τον εμβολιασμό, ένα μήνα μετά τον τρίτο εμβολιασμό (βλέπε Πίνακα 2) και ένα μήνα μετά τον αναμνηστικό εμβολιασμό (βλέπε Πίνακα 3). Σε μια μελέτη επέκτασης, η διατήρηση της ανοσολογικής απόκρισης αξιολογήθηκε ένα έτος μετά την αναμνηστική δόση (βλέπεΠίνακα 3). Παιδιά που δεν είχαν εμβολιαστεί κατά το παρελθόν έλαβαν επίσης δύο δόσεις στο δεύτερο έτος της ζωής, με τη διατήρηση της συγκέντρωσης των αντισωμάτων να μετράται ένα έτος μετά τη δεύτερη δόση (βλέπε Πίνακα 4). Η ανοσογονικότητα μετά από δύο δόσεις τεκμηριώθηκε και σε μια άλλη μελέτη, σε βρέφη ηλικίας 6 μηνών έως 8 μηνών κατά την ένταξη (βλέπε Πίνακα 4).

Ανοσογονικότητα σε βρέφη ηλικίας 2 μηνών έως 6 μηνών

Τα αποτελέσματα αναφορικά με την ανοσογονικότητα ένα μήνα μετά από τρεις δόσεις του Bexsero που χορηγήθηκαν σε ηλικία 2, 3, 4 μηνών και 2, 4, 6 μηνών παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 2. Οι βακτηριοκτόνες αποκρίσεις των αντισωμάτων ένα μήνα μετά τον τρίτο εμβολιασμό έναντι των στελεχών αναφοράς του μηνιγγιτιδόκοκκου ήταν υψηλές έναντι των αντιγόνων fHbp, NadA και PorA P1.4 και με τα δύο σχήματα εμβολιασμού με το Bexsero. Επίσης, οι βακτηριοκτόνες αποκρίσεις έναντι του αντιγόνου NHBA ήταν υψηλές σε βρέφη που εμβολιάστηκαν με το σχήμα των 2, 4, 6 μηνών, όμως το αντιγόνο αυτό φάνηκε να είναι λιγότερο ανοσογόνο με το σχήμα

των 2, 3, 4 μηνών. Οι κλινικές επιπτώσεις της μειωμένης ανοσογονικότητας του αντιγόνου NHBA με αυτό το σχήμα δεν είναι γνωστές.

Πίνακας 2. Βακτηριοκτόνες αποκρίσεις αντισωμάτων ορού, 1 μήνα μετά την τρίτη δόση Bexsero χορηγούμενη σε ηλικία 2, 3, 4 μηνών ή 2, 4, 6 μηνών

Αντιγόνο

 

Μελέτη V72P13

Μελέτη V72P12

Μελέτη V72P16

 

2, 4, 6 μηνών

2, 3, 4 μηνών

2, 3, 4 μηνών

 

 

 

% οροθετικών*

N=1.149

N=273

N=170

fHbp

(ΔΕ 95%)

100% (99-100)

99% (97-100)

100% (98-100)

GMT hSBA**

 

 

(ΔΕ 95%)

(87-95)

(75-91)

(90-113)

 

% οροθετικών

N=1.152

N=275

N=165

NadA

(ΔΕ 95%)

100% (99-100)

100% (99-100)

99% (97-100)

GMT hSBA

 

 

(ΔΕ 95%)

(606-665)

(292-362)

(348-450)

 

% οροθετικών

N=1.152

N=274

N=171

PorA P1.4

(ΔΕ 95%)

84% (82-86)

81% (76-86)

78% (71-84)

GMT hSBA

 

 

(ΔΕ 95%)

(13-15)

(9,14-12)

(8,59-12)

 

% οροθετικών

N=100

N=112

N=35

NHBA

(ΔΕ 95%)

84% (75-91)

37% (28-46)

43% (26-61)

GMT hSBA

3,24

3,29

 

 

(ΔΕ 95%)

(13-21)

(2,49-4,21)

(1,85-5,83)

*%οροθετικών = εκατοστιαία αναλογία ατόμων που παρουσίασαν hSBA ≥ 1:5.

**GMT = γεωμετρικός μέσος τίτλος.

Τα δεδομένα αναφορικά με την παραμονή των βακτηριοκτόνων αντισωμάτων, στους 8 μήνες μετά από εμβολιασμό με Bexsero σε ηλικία 2, 3 και 4 μηνών και στους 6 μήνες μετά από εμβολιασμό με Bexsero σε ηλικία 2, 4 και 6 μηνών (χρονικό σημείο πριν από την αναμνηστική δόση) και τα δεδομένα αναφορικά με την αναμνηστική δόση μετά από μια τέταρτη δόση του Bexsero η οποία χορηγήθηκε σε ηλικία 12 μηνών συνοψίζονται στον Πίνακα 3. Η διατήρηση της ανοσολογικής απόκρισης ένα έτος μετά την αναμνηστική δόση παρουσιάζεται επίσης στον Πίνακα 3.

Πίνακας 3. Βακτηριοκτόνες αποκρίσεις αντισωμάτων ορού ύστερα από μια αναμνηστική δόση που χορηγήθηκε στους 12 μήνες, μετά από αρχική σειρά η οποία είχε χορηγηθεί σε ηλικία 2, 3 και 4 μηνών ή 2, 4 και 6 μηνών και παραμονή των βακτηριοκτόνων αντισωμάτων ένα έτος μετά την αναμνηστική δόση

Αντιγόνο

 

2, 3, 4, 12 μηνών

2, 4, 6, 12 μηνών

 

πριν από την αναμνηστική δόση*

N=81

N=426

 

% οροθετικών** (ΔΕ 95%)

58% (47-69)

82% (78-85)

 

GMT hSBA*** (ΔΕ 95%)

5,79 (4,54-7,39)

10 (9,55-12)

 

1 μήνα μετά την αναμνηστική δόση

N=83

N=422

fHbp

% οροθετικών (ΔΕ 95%)

100% (96-100)

100% (99-100)

 

GMT hSBA (ΔΕ 95%)

135 (108-170)

128 (118-139)

 

12 μήνες μετά την αναμνηστική δόση

 

N=299

 

% οροθετικών (ΔΕ 95%)

-

62% (56-67)

 

GMT hSBA (ΔΕ 95%)

 

6,5 (5,63-7,5)

 

πριν από την αναμνηστική δόση

N=79

N=423

 

% οροθετικών (ΔΕ 95%)

97% (91-100)

99% (97-100)

 

GMT hSBA (ΔΕ 95%)

63 (49-83)

81 (74-89)

 

1 μήνα μετά την αναμνηστική δόση

N=84

N=421

NadA

% οροθετικών (ΔΕ 95%)

100% (96-100)

100% (99-100)

 

GMT hSBA (ΔΕ 95%)

1.558 (1.262-1.923)

1.465 (1.350-1.590)

 

12 μήνες μετά την αναμνηστική δόση

 

N=298

 

% οροθετικών (ΔΕ 95%)

-

97% (95-99)

 

GMT hSBA (ΔΕ 95%)

 

81 (71-94)

 

πριν από την αναμνηστική δόση

N=83

N=426

 

% οροθετικών (ΔΕ 95%)

19% (11-29)

22% (18-26)

 

GMT hSBA (ΔΕ 95%)

1,61 (1,32-1,96)

2,14 (1,94-2,36)

 

1 μήνα μετά την αναμνηστική δόση

N=86

N=424

PorA P1.4

% οροθετικών (ΔΕ 95%)

97% (90-99)

95% (93-97)

 

GMT hSBA (ΔΕ 95%)

47 (36-62)

35 (31-39)

 

12 μήνες μετά την αναμνηστική δόση

 

N=300

 

% οροθετικών (ΔΕ 95%)

-

17% (13-22)

 

GMT hSBA (ΔΕ 95%)

 

1,91 (1,7-2,15)

 

πριν από την αναμνηστική δόση

N=69

N=100

 

% οροθετικών (ΔΕ 95%)

25% (15-36)

61% (51-71)

 

GMT hSBA (ΔΕ 95%)

2,36 (1,75-3,18)

8,4 (6,4-11)

 

1 μήνα μετά την αναμνηστική δόση %

N=67

N=100

NHBA

οροθετικών (ΔΕ 95%)

76% (64-86)

98% (93-100)

 

GMT hSBA (ΔΕ 95%)

12 (8,52-17)

42 (36-50)

 

12 μήνες μετά την αναμνηστική δόση

 

N=291

 

% οροθετικών (ΔΕ 95%)

-

36% (31-42%)

 

GMT hSBA (ΔΕ 95%)

 

3,35 (2,88-3,9)

*το χρονικό σημείο πριν από την αναμνηστική δόση αντιπροσωπεύει παραμονή των βακτηριοκτόνων αντισωμάτων στους 8 μήνες μετά από εμβολιασμό με Bexsero σε ηλικία 2, 3 και 4 μηνών και στους 6 μήνες μετά από εμβολιασμό με Bexsero σε ηλικία 2, 4 και 6 μηνών.

**% οροθετικών = εκατοστιαία αναλογία ατόμων που παρουσίασαν hSBA ≥ 1:5.

***GMT = γεωμετρικός μέσος τίτλος.

Μια μείωση στους τίτλους αντισωμάτων έναντι των αντιγόνων PorA P1.4 και fHbp (που φθάνει σε ποσοστό 9%-10% και 12%-20% των ατόμων με hSBA ≥ 1:5, αντίστοιχα) έχει παρατηρηθεί σε μια πρόσθετη μελέτη σε παιδιά ηλικίας 4 ετών που έλαβαν πλήρη σχήματα έναρξης της ανοσοαπάντησης και αναμνηστικών δόσεων ως βρέφη. Στην ίδια μελέτη, η απόκριση σε περαιτέρω δόση ήταν ενδεικτική ανοσολογικής μνήμης, καθώς το 81%-95% των ατόμων πέτυχε hSBA ≥ 1:5 έναντι των αντιγόνων PorA P1.4 και 97%-100% έναντι των αντιγόνων fHbp μετά τον περαιτέρω εμβολιασμό.

Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης και η ανάγκη για επιπλέον αναμνηστικές δόσεις, ώστε η προστατευτική ανοσία να διατηρηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δεν έχουν τεκμηριωθεί.

Ανοσογονικότητα σε παιδιά ηλικίας 6 έως 11 μηνών, 12 έως 23 μηνών και 2 έως 10 ετών

Η ανοσογονικότητα μετά από δύο δόσεις που χορηγήθηκαν με διαφορά δύο μηνών σε παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 26 μηνών έχει τεκμηριωθεί σε τρεις μελέτες, τα αποτελέσματα των οποίων συνοψίζονται στον Πίνακα 4. Για το καθένα από τα αντιγόνα του εμβολίου, οι τιμές των ποσοστών οροαπόκρισης και των GMT hSBA ήταν υψηλές και παρόμοιες μεταξύ τους, ύστερα από τη σειρά δύο δόσεων σε βρέφη ηλικίας 6-8 μηνών και σε παιδιά ηλικίας 13-15 και 24-26 μηνών. Τα δεδομένα για την παραμονή των αντισωμάτων έναν χρόνο μετά τις δύο δόσεις σε ηλικία 13 και 15 μηνών συνοψίζονται επίσης στον Πίνακα 4.

Πίνακας 4. Βακτηριοκτόνες αποκρίσεις αντισωμάτων ορού μετά από εμβολιασμό με το Bexsero σε ηλικίες 6 και 8 μηνών, 13 και 15 μηνών ή 24 και 26 μηνών και παραμονή των βακτηριοκτόνων αντισωμάτων ένα έτος μετά τις δύο δόσεις σε ηλικία 13 και 15 μηνών

 

 

 

 

Ηλικιακό εύρος

 

Αντιγόνο

 

6 έως 11 μηνών

 

12 έως 23 μηνών

2 έως 10 ετών

 

 

Ηλικία εμβολιασμού

 

 

 

 

 

 

 

6, 8 μηνών

 

13, 15 μηνών

24, 26 μηνών

 

1 μήνα μετά τη 2η δόση

N=23

 

N=163

N=105

 

% οροθετικών* (ΔΕ 95%)

100% (85-100)

 

100% (98-100)

100% (97-100)

fHbp

GMT hSBA** (ΔΕ 95%)

250 (173-361)

 

271 (237-310)

220 (186-261)

12 μήνες μετά τη 2η δόση

 

 

N=68

 

 

 

 

 

 

% οροθετικών (ΔΕ 95%)

-

 

74% (61-83)

-

 

GMT hSBA (ΔΕ 95%)

 

 

14 (9,4-20)

 

 

1 μήνα μετά τη 2η δόση

N=23

 

N=164

N=103

 

% οροθετικών (ΔΕ 95%)

100% (85-100)

 

100% (98-100)

99% (95-100)

NadA

GMT hSBA (ΔΕ 95%)

534 (395-721)

 

599 (520-690)

455 (372-556)

12 μήνες μετά τη 2η δόση

 

 

N=68

 

 

 

 

 

 

% οροθετικών (ΔΕ 95%)

-

 

97% (90-100)

-

 

GMT hSBA (ΔΕ 95%)

 

 

70 (47-104)

 

 

1 μήνα μετά τη 2η δόση

N=22

 

N=164

N=108

 

% οροθετικών (ΔΕ 95%)

95% (77-100)

 

100% (98-100)

98% (93-100)

PorA P1.4

GMT hSBA (ΔΕ 95%)

27 (21-36)

 

43 (38-49)

27 (23-32)

12 μήνες μετά τη 2η δόση

 

 

N=68

 

 

 

 

 

 

% οροθετικών (ΔΕ 95%)

-

 

18% (9-29)

-

 

GMT hSBA (ΔΕ 95%)

 

 

1,65 (1,2-2,28)

 

 

1 μήνα μετά τη 2η δόση

 

 

N=46

N=100

 

% οροθετικών (ΔΕ 95%)

-

 

63% (48-77)

97% (91-99)

NHBA

GMT hSBA (ΔΕ 95%)

 

 

11 (7,07-16)

38 (32-45)

12 μήνες μετά τη 2η δόση

 

 

N=65

 

 

% οροθετικών (ΔΕ 95%)

-

 

38% (27-51)

-

 

GMT hSBA (ΔΕ 95%)

 

 

3,7 (2,15-6,35)

 

*% οροθετικών = εκατοστιαία αναλογία των ατόμων που παρουσίασαν hSBA ≥ 1:4 (στο ηλικιακό εύρος 6 έως 11 μηνών) και hSBA ≥ 1:5 (στα ηλικιακά εύρη 12 έως 23 μηνών και 2 έως 10 ετών).

**GMT = γεωμετρικός μέσος τίτλος.

Σε μια επιπλέον ομάδα 67 παιδιών τα οποία αξιολογήθηκαν μετά από εμβολιασμό με το Bexsero σε ηλικία 40 έως 44 μηνών, σε δύο μελέτες επέκτασης (N=36 και N=29-31, αντίστοιχα) παρατηρήθηκε αύξηση των τίτλων hSBA για τα τέσσερα αντιγόνα αναφοράς. Οι εκατοστιαίες αναλογίες οροθετικών ατόμων ήταν 100% για τα αντιγόνα fHbp και NadA, 94% και 90% για το PorA P1.4 και 89% και 72% για το NHBA.

Ανοσογονικότητα σε εφήβους (ηλικίας από 11 ετών και άνω) και ενήλικες

Έφηβοι έλαβαν δύο δόσεις του Bexsero με διάστημα ενός, δύο ή έξι μηνών ανάμεσα στις δόσεις. Τα δεδομένα αυτά συνοψίζονται στους Πίνακες 5 και 6.

Σε μελέτες με ενήλικες, τα δεδομένα ελήφθησαν μετά από δύο δόσεις του Bexsero, με διάστημα ενός μηνός ή δύο μηνών μεταξύ των δόσεων (βλέπε Πίνακα 7).

Τα σχήματα εμβολιασμού με δύο δόσεις, οι οποίες χορηγήθηκαν με διάστημα ενός ή δύο μηνών μεταξύ τους, εμφάνισαν παρόμοιες ανοσολογικές αποκρίσεις, τόσο σε ενήλικες όσο και σε εφήβους. Παρόμοιες αποκρίσεις παρατηρήθηκαν και σε εφήβους στους οποίους χορηγήθηκαν δύο δόσεις του Bexsero με διάστημα έξι μηνών μεταξύ τους.

Πίνακας 5. Βακτηριοκτόνες αποκρίσεις αντισωμάτων ορού σε εφήβους, ένα μήνα μετά από δύο δόσεις του Bexsero που χορηγήθηκαν σύμφωνα με διαφορετικά σχήματα δύο δόσεων και παραμονή των βακτηριοκτόνων αντισωμάτων 18 έως 23 μήνες μετά τη δεύτερη δόση

Αντιγόνο

 

0, 1 μηνών

0, 2 μηνών

0, 6 μηνών

 

 

 

 

 

 

1 μήνα μετά τη 2η δόση

N=638

N=319

N=86

 

% οροθετικών*

100%

100%

100%

 

(ΔΕ 95%)

(99-100)

(99-100)

(99-100)

 

GMT hSBA**

fHbp

(ΔΕ 95%)

(193-229)

(209-263)

(157-302)

18-23 μήνες μετά τη 2η δόση

N=102

N=106

N=49

 

% οροθετικών

82%

81%

84%

 

(ΔΕ 95%)

(74-89)

(72-88)

(70-93)

 

GMT hSBA

 

(ΔΕ 95%)

(20-42)

(24-49)

(16-45)

 

1 μήνα μετά τη 2η δόση

N=639

N=320

N=86

 

% οροθετικών

100%

99%

99%

 

(ΔΕ 95%)

(99-100)

(98-100)

(94-100)

 

GMT hSBA

NadA

(ΔΕ 95%)

(455-528)

(653-825)

(675-1147)

18-23 μήνες μετά τη 2η δόση

N=102

N=106

N=49

 

% οροθετικών

93%

95%

94%

 

(ΔΕ 95%)

(86-97)

(89-98)

(83-99)

 

GMT hSBA

 

(ΔΕ 95%)

(30-54)

(33-58)

(43-98)

 

1 μήνα μετά τη 2η δόση

N=639

N=319

N=86

 

% οροθετικών

100%

100%

100%

 

(ΔΕ 95%)

(99-100)

(99-100)

(96-100)

 

GMT hSBA

PorA P1.4

(ΔΕ 95%)

(84-102)

(107-142)

(101-195)

18-23 μήνες μετά τη 2η δόση

N=102

N=106

N=49

 

% οροθετικών

75%

75%

86%

 

(ΔΕ 95%)

(65-83)

(66-83)

(73-94)

 

GMT hSBA

 

(ΔΕ 95%)

(12-24)

(14-27)

(17-43)

 

1 μήνα μετά τη 2η δόση

N=46

N=46

-

 

% οροθετικών

100%

100%

-

NHBA

(ΔΕ 95%)

(92-100)

(92-100)

 

 

GMT hSBA

-

 

(ΔΕ 95%)

(76-129)

(82-140)

 

 

*%οροθετικών = εκατοστιαία αναλογία ατόμων που παρουσίασαν hSBA ≥ 1:4.

**GMT = γεωμετρικός μέσος τίτλος.

Στη μελέτη των εφήβων, οι βακτηριοκτόνες αποκρίσεις μετά από δύο δόσεις του Bexsero στρωματοποιήθηκαν με βάση την τιμή αναφοράς hSBA (μικρότερη από 1:4 ή ίση με ή μεγαλύτερη από 1:4). Τα ποσοστά οροαπόκρισης και οι εκατοστιαίες αναλογίες ατόμων στα οποία ο τίτλος hSBA αυξήθηκε κατά τουλάχιστον 4 φορές σε σχέση με την τιμή αναφοράς σε ένα μήνα μετά τη δεύτερη δόση του Bexsero συνοψίζονται στον Πίνακα 6. Μετά από εμβολιασμό με το Bexsero, υψηλό ποσοστό των ατόμων ήταν οροθετικά και πέτυχαν 4πλασιασμό των τίτλων hSBA, ανεξάρτητα από την κατάστασή τους προ του εμβολιασμού.

Πίνακας 6. Εκατοστιαία αναλογία εφήβων με οροαπόκριση και τουλάχιστον 4πλασιασμό των βακτηριοκτόνων τίτλων, ένα μήνα μετά από δύο δόσεις του Bexsero που

χορηγήθηκαν σύμφωνα με διαφορετικά σχήματα δύο δόσεων - στρωματοποιημένη με βάση την τιμή του τίτλου πριν από τον εμβολιασμό

Αντιγόνο

 

 

0, 1 μηνών

0, 2 μηνών

0, 6 μηνών

 

 

 

 

 

 

 

 

τίτλος προ του

N=369

N=179

N=55

 

 

100%

 

% οροθετικών*

εμβολιασμού <1:4

100% (98-100)

100% (98-100)

 

(94-100)

 

μετά τη 2η δόση

 

 

 

 

 

 

 

N=31

 

(ΔΕ 95%)

τίτλος προ του

N=269

N=140

 

100%

fHbp

 

εμβολιασμού ≥1:4

100% (99-100)

100% (97-100)

 

(89-100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% με 4πλασιασμό

τίτλος προ του

N=369

N=179

N=55

 

εμβολιασμού <1:4

100% (98-100)

100% (98-100)

100% (94-100)

 

μετά τη 2η δόση

 

 

 

 

 

τίτλος προ του

N=268

N=140

N=31

 

(ΔΕ 95%)

 

εμβολιασμού ≥1:4

90% (86-93)

86% (80-92)

90% (74-98)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% οροθετικών

τίτλος προ του

N=427

N=211

N=64

 

εμβολιασμού <1:4

100% (99-100)

99% (97-100)

98% (92-100)

 

μετά τη 2η δόση

 

τίτλος προ του

N=212

N=109

N=22

 

(ΔΕ 95%)

NadA

εμβολιασμού ≥1:4

100% (98-100)

100% (97-100)

100% (85-100)

 

 

% με 4πλασιασμό

τίτλος προ του

N=426

N=211

N=64

 

εμβολιασμού <1:4

99% (98-100)

99% (97-100)

98% (92-100)

 

μετά τη 2η δόση

 

 

 

 

 

τίτλος προ του

N=212

N=109

N=22

 

(ΔΕ 95%)

 

εμβολιασμού ≥1:4

96% (93-98)

95% (90-98)

95% (77-100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% οροθετικών

τίτλος προ του

N=427

N=208

N=64

 

εμβολιασμού <1:4

100% (98-100)

100% (98-100)

100% (94-100)

 

μετά τη 2η δόση

 

τίτλος προ του

N=212

N=111

N=22

 

(ΔΕ 95%)

 

εμβολιασμού ≥1:4

100% (98-100)

100% (97-100)

100% (85-100)

PorA P1.4

 

 

 

 

 

 

% με 4πλασιασμό

τίτλος προ του

N=426

N=208

N=64

 

 

εμβολιασμού <1:4

99% (98-100)

100% (98-100)

100% (94-100)

 

μετά τη 2η δόση

 

 

 

 

 

τίτλος προ του

N=211

N=111

N=22

 

(ΔΕ 95%)

 

εμβολιασμού ≥1:4

81% (75-86)

77% (68-84)

82% (60-95)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% οροθετικών

τίτλος προ του

N=2

N=9

-

 

εμβολιασμού <1:4

100% (16-100)

100% (66-100)

 

μετά τη 2η δόση

 

 

 

 

 

 

 

τίτλος προ του

N=44

N=37

 

 

(ΔΕ 95%)

-

 

εμβολιασμού ≥1:4

100% (92-100)

100% (91-100)

NHBA

 

 

 

 

 

 

 

% με 4πλασιασμό

τίτλος προ του

N=2

N=9

-

 

 

εμβολιασμού <1:4

100% (16-100)

89% (52-100)

 

 

 

μετά τη 2η δόση

 

 

 

 

 

τίτλος προ του

N=44

N=37

 

 

(ΔΕ 95%)

-

 

εμβολιασμού ≥1:4

30% (17-45)

19% (8-35)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*% οροθετικών = εκατοστιαία αναλογία ατόμων που παρουσίασαν hSBA ≥ 1:4.

Πίνακας 7. Βακτηριοκτόνες αποκρίσεις αντισωμάτων ορού σε ενήλικες μετά από δύο δόσεις του Bexsero που χορηγήθηκαν σύμφωνα με διαφορετικά σχήματα δύο δόσεων

Αντιγόνο

 

0, 1 μηνών

0, 2 μηνών

 

 

 

 

 

1 μήνα μετά τη 2η δόση

N=28

N=46

 

% οροθετικών*

100%

100%

fHbp

(ΔΕ 95%)

(88-100)

(92-100)

 

GMT hSBA**

 

(ΔΕ 95%)

(75-133)

(71-121)

 

1 μήνα μετά τη 2η δόση

N=28

N=46

 

% οροθετικών

100%

100%

NadA

(ΔΕ 95%)

(88-100)

(92-100)

 

GMT hSBA

 

(ΔΕ 95%)

(338-948)

(108-193)

 

1 μήνα μετά τη 2η δόση

N=28

N=46

 

% οροθετικών

96%

91%

PorA P1.4

(ΔΕ 95%)

(82-100)

(79-98)

 

GMT hSBA

 

(ΔΕ 95%)

(30-75)

(21-48)

*% οροθετικών = εκατοστιαία αναλογία των ατόμων που παρουσίασαν hSBA ≥ 1:4.

**GMT = γεωμετρικός μέσος τίτλος.

Η βακτηριοκτόνος απόκριση αντισωμάτων ορού έναντι του αντιγόνου NHBA δεν έχει αξιολογηθεί.

Ανοσογονικότητα σε ειδικούς πληθυσμούς

Παιδιά και έφηβοι με ανεπάρκειες του συμπληρώματος, ασπληνία ή δυσλειτουργία του σπληνός

Σε μία κλινική μελέτη φάσης 3, παιδιά και έφηβοι ηλικίας 2 έως 17 ετών με ανεπάρκειες του συμπληρώματος (40), ασπληνία ή δυσλειτουργία του σπληνός (107) και υγιή άτομα αντίστοιχης ηλικίας (85) έλαβαν δύο δόσεις του Bexsero με διαφορά δύο μηνών. 1 μήνα μετά το σχήμα εμβολιασμού των 2 δόσεων, τα ποσοστά των ατόμων με hSBA ≥1:5 από τα άτομα με ανεπάρκειες του συμπληρώματος και ασπληνία ή δυσλειτουργία του σπληνός ήταν 87% και 97% για το αντιγόνο fHbp, 95% και 100% για το αντιγόνο NadA, 68% και 86% για το αντιγόνο PorA P1.4, καθώς και 73% και 94% για το αντιγόνο NHBA, αντίστοιχα, γεγονός που υποδηλώνει ανοσολογική απόκριση σε αυτά τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα. Τα ποσοστά των υγιών ατόμων με hSBA ≥1:5 ήταν 98% για το αντιγόνο fHbp, 99% για το αντιγόνο NadA, 83% για το αντιγόνο PorA P1.4 και 99% για το αντιγόνο NHBA.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει δώσει αναβολή από την υποχρέωση υποβολής των αποτελεσμάτων των μελετών με το Bexsero σε μία ή περισσότερες υποκατηγορίες του παιδιατρικού πληθυσμού στην πρόληψη της μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου που προκαλείται από το Neisseria meningitidis οροομάδας Β (βλέπε παράγραφο 4.2 για πληροφορίες σχετικά με την παιδιατρική χρήση).

5.2Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Δεν εφαρμόζεται.

5.3Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια

Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις μελέτες τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων και τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα και ανάπτυξη.

6.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1Κατάλογος εκδόχων

Χλωριούχο νάτριο Ιστιδίνη Σακχαρόζη Ύδωρ για ενέσιμα

Για το υλικό προσρόφησης, βλέπε παράγραφο 2.

6.2Ασυμβατότητες

Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα.

6.3Διάρκεια ζωής

3 χρόνια

6.4Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Φυλάσσετε σε ψυγείο (2C – 8 C). Μην καταψύχετε.

Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως.

6.5Φύση και συστατικά του περιέκτη

0,5 ml εναιωρήματος σε προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί τύπου I) με πώμα εισχώρησης εμβόλου (ελαστικό βρωμοβουτυλίου τύπου I) και με προστατευτικό πώμα του άκρου (ελαστικό τύπου I ή τύπου II), με ή χωρίς βελόνες.

Συσκευασίες της 1 ή των 10 συρίγγων. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

6.6Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός

Κατά τη φύλαξη μπορεί να παρατηρηθεί ένα λεπτό υπόλευκο ίζημα στην προγεμισμένη σύριγγα που περιέχει το εναιώρημα.

Πριν από τη χρήση, η προγεμισμένη σύριγγα πρέπει να ανακινηθεί καλά, ώστε να σχηματιστεί ομοιογενές εναιώρημα.

Το εμβόλιο πρέπει να εξετάζεται οπτικά για αιωρούμενα σωματίδια και αλλοίωση του χρώματος πριν από τη χορήγηση. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιοδήποτε ξένο αιωρούμενο σωματίδιο ή/και διαφοροποίηση της εμφάνισης, μη χορηγήσετε το εμβόλιο. Εάν στη συσκευασία παρέχονται δύο βελόνες διαφορετικού μήκους, επιλέξτε την κατάλληλη βελόνα για να διασφαλίσετε ενδομυϊκή χορήγηση.

Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

7.ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

GSK Vaccines S.r.l, Via Fiorentina 1, 53100 Siena,

Ιταλία

8.ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

EU/1/12/812/001

EU/1/12/812/002

EU/1/12/812/003

EU/1/12/812/004

9.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 14 Ιανουαρίου 2013

10.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu.

Σχόλια

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Βοήθεια
 • Get it on Google Play
 • Σχετικά
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται