Greek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Επιλέξτε γλώσσα ιστότοπου

Capecitabine Teva (capecitabine) – φυλλο οδηγιων χρησησ - L01BC06

Updated on site: 05-Oct-2017

Όνομα φαρμάκουCapecitabine Teva
Κωδικός ATCL01BC06
Ουσίαcapecitabine
ΚατασκευαστήςTeva Pharma B.V.

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Capecitabine Teva 150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Capecitabine Teva 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

καπεσιταβίνη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

-Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

-Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό, ή τον φαρμακοποιό σας.

-Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.

-Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης (βλέπε παράγραφο 4).

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

1.Τι είναι το Capecitabine Teva και ποια είναι η χρήση του

2.Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Capecitabine Teva

3.Πώς να πάρετε το Capecitabine Teva

4.Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

5.Πώς να φυλάσσετε το Capecitabine Teva

6.Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1.Τι είναι το Capecitabine Teva και ποια είναι η χρήση του

Το Capetacibine Teva ανήκει στην ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται "κυτταροστατικά φάρμακα", τα οποία σταματούν την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. Το Capecitabine Teva περιέχει καπεσιταβίνη, η οποία δεν είναι η ίδια κυτταροστατικό φάρμακο. Μόνο κατόπιν απορρόφησής της από το σώμα μετατρέπεται σε ένα δραστικό αντικαρκινικό φάρμακο (περισσότερο στους καρκινικούς ιστούς απ'ότι στους φυσιολογικούς ιστούς).

To Capecitabine Teva χρησιμοποιείται στη θεραπεία των καρκίνων του παχέος εντέρου, του ορθού, του στομάχου ή του μαστού. Επιπροσθέτως, το Capecitabine Teva χρησιμοποιείται στην πρόληψη της επανεμφάνισης του καρκίνου του παχέος εντέρου κατόπιν ριζικής χειρουργικής αφαίρεσης του όγκου.

To Capecitabine Teva μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα.

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Capecitabine Teva

Μην πάρετε το Capecitabine Teva

-σε περίπτωση αλλεργίας στην καπεσιταβίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6). Θα πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας, αν γνωρίζετε ότι έχετε μια αλλεργία ή υπερευαισθησία στο φάρμακο αυτό,

-αν είχατε προηγουμένως σοβαρές αντιδράσεις στη θεραπεία με φθοριοπυριμιδίνες (μία ομάδα αντικαρκινικών φαρμάκων όπως η φθοριουρακίλη),

-αν είστε έγκυος ή θηλάζετε,

-αν έχετε σοβαρά χαμηλά επίπεδα λευκοκυττάρων ή αιμοπεταλίων στο αίμα (λευκοπενία, ουδετεροπενία ή θρομβοπενία),

-αν έχετε σοβαρά προβλήματα με το συκώτι ή τα νεφρά σας,

-εάν γνωρίζετε ότι δεν έχετε καμία δράση του ενζύμου δεϋδρογενάσης της διυδροπυριμιδίνης (DPD),

-εάν τώρα λαμβάνετε θεραπεία ή έχετε λάβει θεραπεία τις τελευταίες 4 εβδομάδες με βριβουδίνη, σοριβουδίνη ή με παρόμοιες κατηγορίες ουσιών ως μέρος της θεραπείας για τον έρπητα ζωστήρα (ανεμοβλογιά ή έρπητας).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Capecitabine Teva

-εάν γνωρίζετε ότι έχετε μερική ανεπάρκεια της δράσης του ενζύμου δεϋδρογενάσης της διυδροπυριμιδίνης (DPD)

-εάν έχετε ηπατικές ή νεφρικές ασθένειες

-εάν έχετε ή είχατε καρδιολογικά προβλήματα (για παράδειγμα ανώμαλο καρδιακό κτύπο ή πόνους στον θώρακα, στη γνάθο και στη ράχη που προκαλούνται από φυσική προσπάθεια και εξαιτίας προβλημάτων στη ροή του αίματος προς την καρδιά)

-εάν έχετε ασθένειες στον εγκέφαλο (για παράδειγμα καρκίνο που έχει επεκταθεί στον εγκέφαλο, ή νευρική βλάβη (νευροπάθεια)

-εάν έχετε διαταραχές ασβεστίου (που εμφανίζονται στις εξετάσεις αίματος)

-εάν έχετε διαβήτη

-εάν αποβάλλετε την τροφή ή το νερό από το σώμα σας εξαιτίας σοβαρής ναυτίας και εμέτου

-εάν έχετε διάρροια

-εάν είστε αφυδατωμένος/η ή αφυδατώνεστε

-εάν έχετε ιοντικές διαταραχές στο αίμα σας (ηλεκτρολυτικές διαταραχές, που εμφανίζονται στις εξετάσεις)

-εάν έχετε ιστορικό οφθαλμικών προβλημάτων, καθώς ενδέχεται να χρειαστείτε επιπρόσθετη παρακολούθηση των ματιών σας

-εάν έχετε σοβαρή δερματική αντίδραση

Ανεπάρκεια DPD: Η ανεπάρκεια DPD είναι μια σπάνια πάθηση κατά τη γέννηση, που δεν σχετίζεται συνήθως με προβλήματα υγείας, εκτός αν λαμβάνετε ορισμένα φάρμακα. Εάν έχετε μια μη διεγνωσμένη ανεπάρκεια DPD και πάρετε καπεσιταβίνη, διατρέχετε αυξημένο κίνδυνο για οξεία πρώιμη έναρξη σοβαρών μορφών των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας αμέσως εάν ανησυχείτε για κάποια από τις ανεπιθύμητες ενέργειες ή αν παρατηρήσετε κάποια επιπρόσθετη παρενέργεια που δεν αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών (βλ. παράγραφο 4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες).

Παιδιά και έφηβοι

Η καπεσιταβίνη δεν ενδείκνυται σε παιδιά και εφήβους. Μην δίνετε καπεσιταβίνη σε παιδιά και εφήβους.

Άλλα φάρμακα και Capecitabine Teva

Πριν αρχίσετε τη θεραπεία, βεβαιωθείτε ότι ο γιατρός σας ή ο φαρμακοποιός σας είναι ενήμερος εάν παίρνετε, έχετε πάρει πρόσφατα ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι η λήψη περισσοτέρων του ενός φαρμάκου ταυτόχρονα μπορεί να ενισχύσει ή να εξασθενήσει τη δράση των φαρμάκων. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αν λαμβάνετε οποιαδήποτε από τα παρακάτω φάρμακα:

-για την ουρική αρθρίτιδα (αλλοπουρινόλη),

-αντιπηκτικά φάρμακα (κουμαρίνη, βαρφαρίνη),

-διάφορα αντιιικά φάρμακα (σοριβουδίνη και βριβουδίνη),

-φάρμακα για σπασμούς ή τρόμο (φαινυτοΐνη),

-ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία διαφόρων καρκίνων ή ιογενούς λοίμωξης (ιντερφερόνη α)

-ακτινοθεραπεία και ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του καρκίνου (φυλλινικό οξύ, οξαλιπλατίνη, bevacizumab, σισπλατίνη, ιρινοτεκάνη),

-φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της ανεπάρκειας φυλλικού οξέος.

Capecitabine Teva με τροφή και ποτό

Θα πρέπει να παίρνετε το Capecitabine Teva όχι αργότερα από 30 λεπτά μετά από τα γεύματα.

Κύηση και θηλασμός

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο. Δεν πρέπει να παίρνετε Capecitabine Teva εάν είστε έγκυος ή νομίζετε ότι μπορεί να είστε. Δεν πρέπει να θηλάζετε εάν παίρνετε Capecitabine Teva.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Το Capecitabine Teva μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε ζάλη, ναυτία ή κούραση. Είναι επομένως πιθανόν να επηρεάσει το Capecitabine Teva την ικανότητά σας στην οδήγηση ή στο χειρισμό μηχανημάτων.

Το Capecitabine Teva περιέχει λακτόζη

Εάν έχετε ενημερωθεί από τον γιατρό σας ότι έχετε δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.

3.Πώς να πάρετε το Capecitabine Teva

Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η καπεσιταβίνη θα πρέπει να συνταγογραφείται μόνο από γιατρό ο οποίος έχει εμπειρία στη χρήση αντικαρκινικών φαρμάκων.

Ογιατρός σας θα συνταγογραφήσει μία δόση και ένα σχήμα αγωγής το οποίο είναι κατάλληλο για

σας. Η δόση του Capecitabine Teva καθορίζεται με βάση την επιφάνεια του σώματός σας. Αυτό υπολογίζεται από το ύψος και το βάρος σας. Η συνήθης δόση για ενήλικες είναι 1250 mg/m2

επιφάνειας σώματος λαμβανόμενη δύο φορές ημερησίως (πρωί και βράδυ). Εδώ παρατίθενται δύο παραδείγματα: ένα άτομο με βάρος 64 κιλά και ύψος 1,64 m έχει επιφάνεια σώματος 1,7 m2 και θα

πρέπει να παίρνει 4 δισκία των 500 mg και 1 δισκίο των 150 mg δύο φορές ημερησίως. Ένα άτομο με βάρος 80 κιλά και ύψος 1,80 m έχει επιφάνεια σώματος 2,00 m2 και θα πρέπει να παίρνει 5 δισκία των 500 mg δύο φορές ημερησίως.

Ογιατρός σας θα σας ενημερώσει για το ποια δόση χρειάζεται να πάρετε, πότε να την πάρετε και για πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται να την πάρετε.

Ογιατρός σας μπορεί να σας πει να πάρετε ένα συνδυασμό δισκίων των 150 mg και των 500 mg για κάθε δόση.

-Να παίρνετε τα δισκία πρωί και βράδυ, όπως έχουν συνταγογραφηθεί από τον γιατρό σας.

-Να παίρνετε τα δισκία εντός 30 λεπτών μετά από το τέλος ενός γεύματος (πρωινό και δείπνο)

και να τα καταπίνετε ολόκληρα με νερό.

-Είναι σημαντικό να παίρνετε όλο το φάρμακό σας όπως έχει συνταγογραφηθεί από τον γιατρό σας.

Τα δισκία Capecitabine Teva λαμβάνονται συνήθως για 14 ημέρες ακολουθούμενα από μια 7ήμερη περίοδο διακοπής (όταν δεν λαμβάνονται δισκία). Αυτή η περίοδος 21 ημερών είναι ένας θεραπευτικός κύκλος.

Σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα η συνήθης δόση για ενήλικες μπορεί να είναι μικρότερη από 1250 mg/m2 επιφάνειας σώματος, και μπορεί να χρειαστεί να πάρετε τα δισκία σε διαφορετική χρονική περίοδο (πχ. κάθε ημέρα, χωρίς περίοδο διακοπής).

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Capecitabine Teva από την κανονική

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Capecitabine Teva από την κανονική, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας το συντομότερο δυνατόν πριν πάρετε την επόμενη δόση.

Εάν λάβετε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα καπεσιταβίνης από την κανονική, ενδέχεται να εμφανίσετε τις εξής ανεπιθύμητες ενέργειες: ναυτία ή έμετος, διάρροια, φλεγμονή ή εξέλκωση του εντέρου ή του στόματος, πόνο ή αιμορραγία από το έντερο ή το στομάχι ή καταστολή του μυελού των οστών

(μείωση του αριθμού ορισμένων τύπων κυττάρων αίματος). Εάν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα, ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Capecitabine Teva

Mην πάρετε καθόλου τη δόση που ξεχάσατε. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. Αντ' αυτού, συνεχίστε το κανονικό δοσολογικό σας σχήμα και ελέγξτε το με τον γιατρό σας.

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Capecitabine Teva

Δεν υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες όταν σταματήσει η αγωγή με Capecitabine Teva. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε κουμαρινικά αντιπηκτικά (που περιέχουν π.χ. φαινπροκουμόνη), η διακοπή του Capecitabine Teva μπορεί να απαιτήσει προσαρμογή της δόσης του αντιπηκτικού από το γιατρό σας.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

4.Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ να παίρνετε το Capecitabine Teva αμέσως και επικοινωνήστε με το γιατρό σας αν εμφανιστεί κάποιο από αυτά τα συμπτώματα:

Διάρροια: αν έχετε μία αύξηση 4 ή περισσοτέρων κενώσεων του εντέρου συγκριτικά με τις φυσιολογικές κινήσεις του εντέρου κάθε ημέρα ή διάρροια τη νύχτα.

Έμετος: αν κάνετε έμετο περισσότερο από μια φορά σε περίοδο ενός 24ώρου.

Ναυτία: αν χάσετε την όρεξή σας και η ποσότητα τροφής που τρώτε καθημερινά είναι πολύ λιγότερη από τη συνηθισμένη.

Στοματίτιδα: εάν έχετε πόνο, κοκκινίλα, πρήξιμο ή πληγές στο στόμα και/ή στον λαιμό σας.

Δερματική αντίδραση χειρός ποδός: αν έχετε πόνο, πρήξιμο, κοκκινίλα ή μυρμήγκιασμα στα χέρια και/ή στα πόδια.

Πυρετός: αν έχετε θερμοκρασία 38οC ή μεγαλύτερη.

Λοίμωξη: αν παρατηρήσετε σημάδια λοίμωξης που προκαλείται από βακτήρια ή ιούς, ή άλλους οργανισμούς.

Πόνος στο θώρακα: αν εμφανίσετε πόνο που εντοπίζεται στο κέντρο του θώρακα, ιδιαίτερα εάν αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια άσκησης.

Σύνδρομο Steven-Johnson: εάν εκδηλώσετε επώδυνο ερυθρό ή μωβ εξάνθημα το οποίο επεκτείνεται και φλύκταινες και/ή άλλες αλλοιώσεις ξεκινούν να εμφανίζονται στο βλεννογόνο υμένα (π.χ. στόμα και χείλη), ιδιαίτερα εάν είχατε προηγουμένως ευαισθησία στο φως, λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος (π.χ. βρογχίτιδα) και/ή πυρετό.

Ανεπάρκεια DPD: εάν έχετε γνωστή ανεπάρκεια DPD, διατρέχετε αυξημένο κίνδυνο για οξεία πρώιμη έναρξη τοξικότητας και σοβαρών, απειλητικών για τη ζωή ή θανατηφόρων ανεπιθύμητων αντιδράσεων που προκαλούνται από το Capecitabine Teva (π.χ. στοματίτιδα, φλεγμονή βλεννογόνου, διάρροια, ουδετεροπενία και νευροτοξικότητα).

Αν διαπιστωθούν νωρίς, αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες συνήθως βελτιώνονται μέσα σε 2 με 3 ημέρες μετά από τη διακοπή του φαρμάκου. Εάν ωστόσο αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες

συνεχιστούν, επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας. Ο γιατρός σας μπορεί να σας συμβουλεύσει να ξαναρχίσετε την αγωγή σε χαμηλότερη δόση.

Η δερματική αντίδραση χειρός-ποδός μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των δακτυλικών αποτυπωμάτων, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την ταυτοποίησή σας κατά τη σάρωση των δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Εκτός από τα παραπάνω, όταν η καπεσιταβίνη χρησιμοποιείται ως μονοθεραπεία, πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες είναι δυνατό να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα είναι:

πόνος στην κοιλιά

εξάνθημα, ξηρό δέρμα ή φαγούρα στο δέρμα

κούραση

απώλεια όρεξης (ανορεξία)

Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να γίνουν σοβαρές. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό

πάντα να επικοινωνείτε αμέσως με το γιατρό σας μόλις αρχίζει να εμφανίζεται μια ανεπιθύμητη ενέργεια. Ο γιατρός σας θα σας συμβουλεύσει να μειώσετε τη δόση και/ή να διακόψετε προσωρινά την αγωγή με το Capecitabine Teva. Αυτό θα βοηθήσει στο να μειωθεί η πιθανότητα μια ανεπιθύμητη ενέργεια να συνεχιστεί ή να γίνει σοβαρή.

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι:

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (είναι δυνατό να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα) περιλαμβάνουν:

μειώσεις στον αριθμό των λευκοκυττάρων ή ερυθροκυττάρων (που εμφανίζονται στις εξετάσεις)

αφυδάτωση, απώλεια βάρους

αϋπνία, κατάθλιψη

πονοκέφαλο, υπνηλία, ζάλη, μη φυσιολογική αίσθηση στο δέρμα (μούδιασμα ή μυρμηκίαση του δέρματος), αλλαγές της γεύσης

ερεθισμό στα μάτια, αυξημένα δάκρυα, ερυθρότητα στα μάτια (επιπεφυκίτιδα)

φλεγμονή των φλεβών (θρομβοφλεβίτιδα)

λαχάνιασμα, αιμορραγία στη μύτη, βήχα, ρινική καταρροή

ερπητικές πληγές ή άλλες ερπητικές λοιμώξεις

λοιμώξεις των πνευμόνων ή του αναπνευστικού συστήματος (π.χ. πνευμονία ή βρογχίτιδα)

αιμορραγία από το έντερο, δυσκοιλιότητα, πόνο στην άνω κοιλιακή χώρα, δυσπεψία, υπερβολικό φούσκωμα, ξηροστομία

δερματικό εξάνθημα, απώλεια μαλλιών (αλωπεκία), κοκκίνισμα δέρματος, ξηροδερμία, φαγούρα στο δέρμα (κνησμός), αποχρωματισμό δέρματος, απώλεια δέρματος, φλεγμονή δέρματος, διαταραχή των νυχιών

πόνο στις αρθρώσεις, ή στα άκρα, το θώρακα ή την πλάτη

πυρετό, πρήξιμο στα άκρα, αίσθημα αδιαθεσίας

προβλήματα με την ηπατική λειτουργία (που εμφανίζονται στις εξετάσεις αίματος) και αυξημένη χολερυθρίνη αίματος (απεκκρίνεται μέσω του ήπατος)

Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (είναι δυνατό να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα) περιλαμβάνουν:

λοίμωξη αίματος, λοίμωξη των ουροφόρων οδών, λοίμωξη του δέρματος, λοιμώξεις στη μύτη και στο λαιμό, μυκητιάσεις (συμπεριλαμβανομένων εκείνων του στόματος), γρίππη, γαστρεντερίτιδα, οδοντικό απόστημα

όγκους κάτω από το δέρμα (λίπωμα)

μειώσεις στα κύτταρα του αίματος συμπεριλαμβανομένων των αιμοπεταλίων, αραίωση του αίματος (που εμφανίζεται στις εξετάσεις)

αλλεργία

διαβήτη, μείωση του καλίου στο αίμα, πλημμελή θρέψη, αυξημένα τριγλυκερίδια στο αίμα

κατάσταση σύγχυσης, κρίσεις πανικού, καταθλιπτική διάθεση, μειωμένη γενετήσια ορμή

δυσκολία στην ομιλία, διαταραχές στη μνήμη, απώλεια συντονισμού κίνησης, διαταραχή ισορροπίας, λιποθυμία, νευρική βλάβη (νευροπάθεια) και προβλήματα στην αίσθηση

θαμπή ή διπλή όραση

ίλιγγο, πόνο στα αυτιά

ανώμαλο καρδιακό κτύπο και αίσθημα παλμών (αρρυθμίες), πόνο στο θώρακα και καρδιακή προσβολή (έμφραγμα)

θρόμβους αίματος στις εν τω βάθει φλέβες, υψηλή ή χαμηλή αρτηριακή πίεση, εξάψεις, κρύα άκρα, μωβ κηλίδες στο δέρμα

θρόμβους αίματος στις φλέβες στους πνεύμονες (πνευμονική εμβολή), κατάρρευση πνεύμονα, βήχα με αίμα, άσθμα, λαχάνιασμα κατά την προσπάθεια

δερματική αντίδραση στο ηλιακό φως

απόφραξη εντέρου, συγκέντρωση υγρού στην κοιλιά, φλεγμονή του λεπτού ή του παχέος εντέρου, του στομάχου ή του οισοφάγου, πόνο στην κάτω κοιλιακή χώρα, κοιλιακή δυσφορία, καούρα (παλινδρόμηση τροφής από το στομάχι), αίμα στα κόπρανα

ίκτερο (κιτρίνισμα του δέρματος και των ματιών)

δερματικό έλκος και φλύκταινα, δερματική αντίδραση με το ηλιακό φως, κοκκίνισμα στις παλάμες, πρήξιμο ή πόνο του προσώπου

πρήξιμο στις αρθρώσεις ή δυσκαμψία, πόνο στα οστά, μυϊκή αδυναμία ή δυσκαμψία

συγκέντρωση υγρού στα νεφρά, αυξημένη συχνότητα ούρησης κατά τη διάρκεια της νύχτας, ακράτεια, αίμα στα ούρα, αύξηση της κρεατινίνης στο αίμα (σημείο νεφρικής δυσλειτουργίας)

ασυνήθιστη αιμορραγία από τον κόλπο

πρήξιμο (οίδημα), κρυάδες και ρίγη

Ορισμένες από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πιο συχνές όταν η καπεσιταβίνη χρησιμοποιείται με άλλα φάρμακα για τη θεραπεία του καρκίνου. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίζονται σε αυτή την περίπτωση είναι οι ακόλουθες:

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (είναι δυνατό να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα) περιλαμβάνουν:

μείωση νατρίου, μαγνησίου ή ασβεστίου στο αίμα, αύξηση του σακχάρου στο αίμα

νευρικό πόνο

κουδούνισμα ή βουητό στα αυτιά (εμβοές), απώλεια ακοής

φλεγμονή στις φλέβες

λόξυγκα, αλλαγές στη φωνή

πόνο ή αλλοιωμένη/μη φυσιολογική αίσθηση στο στόμα, πόνο στη γνάθο

εφίδρωση, νυχτερινές εφιδρώσεις

μυϊκό σπασμό

δυσκολία στην ούρηση, αίμα ή πρωτεϊνη στα ούρα

μώλωπα ή αντίδραση στη θέση ένεσης (που προκαλείται από τα φάρμακα που δίδονται μέσω ένεσης την ίδια περίοδο)

Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (είναι δυνατό να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα) περιλαμβάνουν:

στένωση ή αποκλεισμό του δακρυϊκού πόρου (στένωση δακρυϊκού πόρου)

ηπατική ανεπάρκεια

φλεγμονή που οδηγεί σε δυσλειτουργία ή απόφραξη στην έκκριση χολής (χολοστατική ηπατίτιδα)

ειδικές αλλαγές στο ηλεκτροκαρδιογράφημα (παράταση του διαστήματος QT), ορισμένοι τύποι αρρυθμίας (συμπεριλαμβανομένων κοιλιακής μαρμαρυγής, κοιλιακής ταχυκαρδίας δίκην ριπιδίου και βραδυκαρδίας)

φλεγμονή των ματιών που προκαλεί πόνο στα μάτια και, ενδεχομένως, προβλήματα όρασης

φλεγμονή του δέρματος που προκαλεί κόκκινες λεπιδωτές κηλίδες και οφείλεται σε μια ασθένεια του ανοσοποιητικού συστήματος

Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (είναι δυνατό να επηρεάσουν έως 1 στα 10.000 άτομα) περιλαμβάνουν:

σοβαρή δερματική αντίδραση όπως δερματικό εξάνθημα, εξέλκωση και φλύκταινες που μπορεί να περιλαμβάνουν έλκη του στόματος, της μύτης, των γεννητικών οργάνων, των χεριών, των ποδιών και των ματιών (κόκκινα και πρησμένα μάτια).

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας,

μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5.Πώς να φυλάσσετε το Capecitabine Teva

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και στην κυψέλη μετά τη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30°C.

Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από την υγρασία.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Capecitabine Teva

-Η δραστική ουσία είναι η καπεσιταβίνη.

-Capecitabine Teva 150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 150 mg καπεσιταβίνης.

-Capecitabine Teva 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 500 mg καπεσιταβίνης.

-Τα άλλα συστατικά είναι:

-Πυρήνας δισκίου: λακτόζη, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, υπρομελλόζη, νατριούχος κροσκαρμελλόζη, στεατικό μαγνήσιο.

-Επικάλυψη δισκίου: πολυαιθυλενογλυκόλη 400, υπρομελλόζη, διοξείδιο τιτανίου (Ε171), κίτρινο οξείδιο σιδήρου (Ε172), κόκκινο οξείδιο σιδήρου (Ε172)

Εμφάνιση του Capecitabine Teva και περιεχόμενα της συσκευασίας

Capecitabine Teva 150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Οβάλ αμφίκυρτα χρώματος ανοικτού ροδακινί επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία με την ένδειξη “C” στη μία πλευρά και “150” στην άλλη πλευρά.

Τα δισκία διατίθενται σε κυψέλες που περιέχουν 10 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Κάθε συσκευασία περιέχει 60 δισκία.

Capecitabine Teva 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Οβάλ αμφίκυρτα χρώματος ανοικτού ροδακινί επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία με την ένδειξη “C” στη μία πλευρά και “500” στην άλλη πλευρά.

Τα δισκία διατίθενται σε κυψέλες που περιέχουν 10 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Κάθε συσκευασία περιέχει 120 δισκία.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem Ολλανδία

Παρασκευαστής

Teva Czech Industries s.r.o. Ostravska 29, c.p. 305, 74770 Opava-Komarov

Τσεχική Δημοκρατία

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem Ολλανδία

Merckle GmbH Ludwig Merckle Str. 3 89143 Blaubeuren Γερμανία

Teva Operations Poland Sp. z.o.o ul. Mogilska 80,

31-546 Krakow Πολωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./A.G.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./A.G.,

Teл: +359 2 489 95 82

Belgique/Belgien

 

Tél: +32 3 820 73 73

 

 

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 6400

 

 

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

Τel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 661 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 970070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +351 214 767 550

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0) 51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy, Finnland

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +358 20 180 5900

Tel: +421 2 5726 7911

 

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 0289 17981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

 

 

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +44 1977 628 500

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις

Λεπτομερείς πληροφορίες για το φάρμακο αυτό είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.

Σχόλια

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Βοήθεια
  • Get it on Google Play
  • Σχετικά
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται