Greek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Epivir (lamivudine) - J05AF05

Updated on site: 06-Oct-2017

Όνομα φαρμάκουEpivir
Κωδικός ATCJ05AF05
Ουσίαlamivudine
ΚατασκευαστήςViiV Healthcare UK Limited  

Epivir

λαμιβουδίνη

Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του Epivir. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) αξιολόγησε το φάρμακο προτού διατυπώσει τη θετική της γνώμη για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, καθώς και τις συστάσεις της σχετικά με τους όρους χρήσης του Epivir.

Τι είναι το Epivir;

Το Epivir είναι ένα φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία λαμιβουδίνη. Διατίθεται υπό μορφή δισκίων (150 και 300 mg) καθώς και υπό μορφή πόσιμου διαλύματος (10 mg/ml).

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το Epivir;

Το Epivir χορηγείται σε συνδυασμό με άλλα αντιιικά φάρμακα για τη θεραπεία ασθενών που έχουν προσβληθεί από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου (HIV), τον ιό που προκαλεί το σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS).

Το φάρμακο χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.

Πώς χρησιμοποιείται το Epivir;

Ηέναρξη της θεραπείας με Epivir πρέπει να γίνεται από γιατρό έμπειρο στη διαχείριση της λοίμωξης

HIV.

Ησυνιστώμενη δόση του Epivir για ενήλικες και παιδιά βάρους τουλάχιστον 25 kg είναι 300 mg την ημέρα, χορηγούμενη είτε ως εφάπαξ δόση μία φορά την ημέρα είτε δύο φορές την ημέρα σε δόσεις των 150 mg. Στα παιδιά βάρους κάτω των 25 κιλών η συνιστώμενη δόση εξαρτάται από το βάρος τους.

Οι ασθενείς που δεν μπορούν να καταπιούν τα δισκία πρέπει να χρησιμοποιούν το πόσιμο διάλυμα ή, εναλλακτικά, μπορούν να θρυμματίσουν και να προσθέτουν τα δισκία σε μικρή ποσότητα τροφής ή υγρού αμέσως πριν τα καταπιούν.

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τα νεφρά τους η δόση του Epivir πρέπει να προσαρμόζεται. Για την επίτευξη της κατάλληλης δόσης μπορεί να χορηγηθεί το πόσιμο διάλυμα. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης.

Πώς δρα το Epivir;

Η δραστική ουσία του Epivir, η λαμιβουδίνη, είναι νουκλεοσιδικός αναστολέας της ανάστροφης μεταγραφάσης (NRTI). Δρα αναστέλλοντας τη δραστηριότητα της ανάστροφης μεταγραφάσης, ενός ενζύμου το οποίο χρειάζεται ο HIV για την παραγωγή των γενετικών οδηγιών που θα επιτρέψουν την αναπαραγωγή των ιών μετά την μόλυνση του κυττάρου. Το Epivir συγχορηγούμενο με άλλα αντιιικά φάρμακα μειώνει την ποσότητα του HIV στο αίμα και διατηρεί τον ιό σε χαμηλά επίπεδα. Δεν θεραπεύει τη λοίμωξη από τον ιό HIV ούτε το AIDS, μπορεί όμως να επιβραδύνει τη βλάβη που προκαλείται στο ανοσοποιητικό σύστημα και την αποτροπή λοιμώξεων και νόσων που σχετίζονται με το AIDS.

Ποιες μελέτες εκπονήθηκαν για το Epivir;

Το Epivir μελετήθηκε σε πέντε κύριες μελέτες στις οποίες μετείχαν περίπου 3.000 ενήλικες (ηλικίας 18 ετών και άνω).

Τέσσερις από τις μελέτες αυτές συνέκριναν το Epivir λαμβανόμενο σε συνδυασμό με ζιδοβουδίνη (άλλο αντιιικό φάρμακο), με το Epivir ή τη ζιδοβουδίνη χορηγούμενα μόνα τους (ως μονοθεραπείες), ή με τον συνδυασμό Epivir και ζαλκιταβίνης (άλλο αντιιικό φάρμακο). Οι μελέτες εξέτασαν τη δράση του Epivir στη συγκέντρωση του HIV στο αίμα (ιικό φορτίο) και στον αριθμό των CD4 T-κυττάρων στο αίμα. Τα CD4 T-κύτταρα είναι λευκά αιμοσφαίρια με σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση λοιμώξεων, αλλά τα οποία εξουδετερώνονται από τον HIV.

Η πέμπτη μελέτη συνέκρινε τις επιδράσεις της προσθήκης Epivir ή εικονικού φαρμάκου (εικονικής θεραπείας) σε ήδη υπάρχουσες θεραπείες για τη λοίμωξη του HIV σε 1.895 ενήλικες, οι οποίοι έλαβαν αντιιικά φάρμακα για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες. Η εν λόγω μελέτη εξέτασε τον αριθμό των ασθενών που ανέπτυξαν ασθένειες που σχετίζονται με το AIDS ή απεβίωσαν μετά από ένα έτος θεραπείας.

Το Epivir μελετήθηκε επίσης σε 615 ασθενείς ηλικίας μεταξύ εννέα μηνών και 15 ετών. Συγκρίθηκε η επίδραση του Epivir σε συνδυασμό με ζιδοβουδίνη έναντι της διδανοσίνης (άλλο αντιιικό φάρμακο) λαμβανόμενης μόνης της (μονοθεραπεία). Η μελέτη εξέτασε το χρονικό διάστημα επιβίωσης των ασθενών χωρίς επιδείνωση της νόσου.

Ποιο είναι το όφελος του Epivir σύμφωνα με τις μελέτες;

Σύμφωνα με όλες τις μελέτες, οι συνδυασμένες θεραπείες που περιλάμβαναν τη χορήγηση Epivir ήταν αποτελεσματικότερες από τα φάρμακα σύγκρισης.

Στις τέσσερις πρώτες μελέτες σε ενήλικες ασθενείς, μετά από 24 εβδομάδες θεραπείας το Epivir συγχορηγούμενο με ζιδοβουδίνη παρουσίασε μεγαλύτερη αύξηση στη συγκέντρωση των CD4 κυττάρων σε σχέση με τα φάρμακα σύγκρισης. Η συνδυασμένη θεραπεία μείωσε επίσης το ιικό φορτίο σε όλες τις μελέτες μετά από δύο έως τέσσερις εβδομάδες θεραπείας, αλλά η επίδρασή της ήταν προσωρινή.

Στην πέμπτη μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε ενήλικες, η προσθήκη Epivir σε υπάρχουσα αγωγή μείωσε τον κίνδυνο επιδείνωσης της νόσου ή θανάτου: μετά από ένα έτος, το 9% των ασθενών που έλαβαν Epivir ανέπτυξαν ασθένεια που σχετίζεται με το AIDS ή απεβίωσαν (128 από τους 1 369), σε σύγκριση με το 20% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο (95 από τους 471).

Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 15 ετών που είχαν προσβληθεί από τον HIV.

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Epivir;

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες του Epivir (εμφανίζονται σε 1 έως 10 στους 100 ασθενείς) είναι διάρροια, ναυτία (αδιαθεσία), έμετος, πονοκέφαλος, αϋπνία (δυσκολία στον ύπνο), βήχας, ρινικά συμπτώματα, εξάνθημα, μυϊκές διαταραχές, αρθραλγία (πόνος στις αρθρώσεις), αλωπεκία (απώλεια μαλλιών), πυρετός, κοιλιακός πόνος ή κράμπες, κακουχία (αδιαθεσία) και κόπωση (κούραση). Ο πλήρης κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών και περιορισμών που αναφέρθηκαν με το Epivir περιλαμβάνεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης.

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Epivir;

Η CHMP έκρινε ότι τα οφέλη του Epivir υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται με αυτό και εισηγήθηκε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για το εν λόγω φάρμακο.

Ποια μέτρα λαμβάνονται για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του

Epivir;

Καταρτίστηκε σχέδιο διαχείρισης κινδύνου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Epivir χρησιμοποιείται με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο. Βάσει του σχεδίου αυτού, στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης του Epivir συμπεριλήφθηκαν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια καθώς και τις κατάλληλες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τους ασθενείς.

Λοιπές πληροφορίες για το Epivir:

Στις 8 Αυγούστου 1996 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Epivir.

Η πλήρης EPAR του Epivir διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού, στη διεύθυνση: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία με το Epivir διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης (συμπεριλαμβάνεται επίσης στην EPAR) ή επικοινωνήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Τελευταία ενημέρωση της περίληψης: 02-2015.

Σχόλια

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Βοήθεια
  • Get it on Google Play
  • Σχετικά
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται