Greek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Feraccru (ferric maltol) – φυλλο οδηγιων χρησησ - B03AB

Updated on site: 06-Oct-2017

Όνομα φαρμάκουFeraccru
Κωδικός ATCB03AB
Ουσίαferric maltol
ΚατασκευαστήςShield TX (UK) Limited

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή

Feraccru 30 mg σκληρά καψάκια

Σίδηρος (ως σιδηρούχος μαλτόλη)

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα της ασθένειας τους είναι ίδια με τα δικά σας.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

1.Τι είναι το Feraccru και ποια είναι η χρήση του.

2.Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Feraccru.

3.Πώς να πάρετε το Feraccru.

4.Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.

5.Πώς να φυλάσσετε το Feraccru.

6.Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες.

1.Τι είναι το Feraccru και ποια είναι η χρήση του

Το Feraccru περιέχει σίδηρο (ως σιδηρούχος μαλτόλη). Το Feraccru χρησιμοποιείται σε ενήλικες με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου για την αντιμετώπιση των χαμηλών αποθεμάτων σιδήρου στο σώμα σας. Τα χαμηλά επίπεδα σιδήρου προκαλούν αναιμία (υπερβολικά χαμηλός αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων).

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Feraccru

Μην πάρετε το Feraccru:

-Σε περίπτωση αλλεργίας στη σιδηρούχο μαλτόλη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).

-Εάν πάσχετε από οποιαδήποτε ασθένεια η οποία προκαλεί υπερφόρτωση σιδήρου ή διαταραχή στον τρόπο με τον οποίο το σώμα σας χρησιμοποιεί τον σίδηρο.

-Εάν έχετε υποβληθεί σε πολλαπλές μεταγγίσεις αίματος.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία, ο γιατρός σας θα χρησιμοποιήσει τις εξετάσεις αίματός σας για να βεβαιωθεί πως η αναιμία δεν είναι σοβαρή και δεν οφείλεται σε κάποιον άλλο παράγοντα εκτός της ανεπάρκειας σιδήρου (χαμηλά αποθέματα σιδήρου).

Θα πρέπει να αποφύγετε τη χρήση του Feraccru εάν εκδηλώνετε έξαρση του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου.

Παιδιά και έφηβοι

Το Feraccru δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών γιατί δεν έχει μελετηθεί σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Η υπερβολικά μεγάλη ποσότητα σιδήρου είναι επικίνδυνη στα μικρά παιδιά και μπορεί να γίνει απειλητική για τη ζωή.

Άλλα φάρμακα και Feraccru

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε άλλα φάρμακα:

Θα πρέπει να μεσολαβήσουν τουλάχιστον δύο ώρες μεταξύ της λήψης Feraccru και των παρακάτω:

Συμπληρώματα διατροφής ή φάρμακα που περιέχουν μαγνήσιο ή ασβέστιο.

Κάποια αντιβιοτικά, όπως η σιπροφλοξασίνη και η τετρακυκλίνη.

Διφωσφονικά (χρησιμοποιούνται για την θεραπεία παθήσεων των οστών).

Πενικιλλαμίνη (χρησιμοποιείται για τη δέσμευση μετάλλων στο σώμα).

Κάποια φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη νόσο του Parkinson (εντακαπόνη, λεβοντόπα) και για προβλήματα του θυρεοειδούς αδένα (λεβοθυροξίνη).

Μυκοφαινολάτη (χρησιμοποιείται με άλλα φάρμακα για να αποτρέψει την απόρριψη μεταμοσχευμένων οργάνων από το σώμα).

Δεν θα πρέπει να σας χορηγηθεί ένεση ή έγχυση (ενδοφλέβια) σιδήρου όσο παίρνετε το Feraccru.

Δεν θα πρέπει να πάρετε το Feraccru εάν παίρνετε διμερκαπρόλη (χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση τοξικών μετάλλων από το αίμα σας),χλωραμφενικόλη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων) ή μεθυλντόπα (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης).

Κύηση και θηλασμός

Δεν θα πρέπει, κατά προτίμηση, να πάρετε το Feraccru εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε το μωρό σας.

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Το Feraccru είναι απίθανο να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.

Το Feraccru περιέχει λακτόζη, Sunset Yellow FCF (E110) και Allura Red AC (E129).

Λακτόζη: Αν ο γιατρός σας σάς ενημέρωσε ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.

Sunset Yellow (E110) και Allura Red (E129): μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις.

3.Πώς να πάρετε το Feraccru

Πάντοτε να παίρνετε τα καψάκια αυτά αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας.

Ενήλικες (ηλικίας άνω των 18 ετών)

Να παίρνετε το Feraccru με άδειο στομάχι με μισό ποτήρι νερό (μία ώρα πριν από το φαγητό ή τουλάχιστον 2 ώρες μετά το φαγητό). Η συνιστώμενη δόση είναι ένα καψάκιο (30 mg) δύο φορές την ημέρα, πρωί και βράδυ.

Τα καψάκια καταπίνονται ολόκληρα.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Feraccru από την κανονική

Η λήψη υπερβολικής ποσότητας Feraccru μπορεί να προκαλέσει αίσθημα αδιαθεσίας ή έμετο, κοιλιακό πόνο και διάρροια. Εάν εσείς ή κάποιο άλλο άτομο πάρει υπερβολική ποσότητα Feraccru, επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό ή το νοσοκομείο σας. Βεβαιωθείτε πως έχετε μαζί σας αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης καθώς και καψάκια του φαρμάκου που μπορεί να έχουν απομείνει για να δείξετε στον γιατρό.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Feraccru

Παραλείψτε τη δόση που ξεχάσατε και πάρτε κανονικά την επόμενη δόση ως συνήθως. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε το καψάκιο που ξεχάσατε.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

4.Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες του Feraccru (ενδέχεται να εμφανιστούν σε έως και 1 στα 10 άτομα) είναι:

Πόνος στο στομάχι

Μετεωρισμός (αέρια)

Δυσκοιλιότητα

Ενόχληση ή φούσκωμα στο στομάχι

Διάρροια

Ναυτία (αίσθημα αδιαθεσίας)

Οι όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (ενδέχεται να εμφανιστούν σε έως και 1 στα 100 άτομα) είναι: δίψα, δυσκαμψία στις αρθρώσεις, πόνος στα δάχτυλα των χεριών/ποδιών, κεφαλαλγία, ακμή, ερυθρότητα του δέρματος, έμετος και αύξηση των βακτηρίων στο λεπτό έντερο. Αιματολογικές εξετάσεις μπορεί να δείξουν αυξημένα επίπεδα των πρωτεϊνών που διασπούν τις χημικές ουσίες στο αίμα και μιας ορμόνης που ενεργοποιεί τον θυρεοειδή αδένα.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5.Πώς να φυλάσσετε το Feraccru

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί μετά την ένδειξη «ΛΗΞΗ». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο για περισσότερες από 45 ημέρες μετά το άνοιγμα της φιάλης.

Μη φυλάσσετε τα καψάκια σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25˚C.

6.Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Feraccru

Η δραστική ουσία είναι 30 mg σιδήρου ως σιδηρούχος μαλτόλη.

Τα άλλα συστατικά είναι:

Mονοϋδρική λακτόζη (βλ. παράγραφο 2)

Θειικό λαουρικό νάτριο

Στεατικό μαγνήσιο

Κολλοειδές άνυδρο διοξείδιο του πυριτίου

Κροσποβιδόνη (τύπου Α)

Ζελατίνη

Brilliant Blue (E133)

Allura Red AC (E129) (βλ. παράγραφο 2)

Διοξείδιο του τιτανίου (Ε171)

SunsetYellowFCF (E110) (βλ. παράγραφο 2)

Εμφάνιση του Feraccru και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το Feraccru είναι κόκκινα σκληρά καψάκια που περιέχουν καστανοκόκκινη σκόνη. Το Feraccru διατίθεται σε φιάλες που περιέχουν 56 καψάκια έκαστη.

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας

Shield TX (UK) Ltd

GatesheadQuays

NE8 3DF, ΗνωμένοΒασίλειο

Παραγωγός

PiramalHealthcareUKLimited

Whalton Road

Morpeth

Northumberland

NE61 3YA, ΗνωμένοΒασίλειο

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας:

BE\DE\EE\IE\EL\ES\FR\IT\CY\LV\LT\

AU\BG\CZ\DK\FI\HR\HU\PL\RO\SE\SI\SK\

LU\MT\NL\PT\UK

 

Shield TX (UK) Ltd

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

+44-(0)191-511-8500

+43-1-503-72-44

info@shieldtx.com

office@aoporphan.com

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις xxx

<Άλλες πηγές πληροφοριών>

Λεπτομερείς πληροφορίες για το φάρμακο αυτό είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu/.

Σχόλια

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Βοήθεια
  • Get it on Google Play
  • Σχετικά
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται