Greek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – φυλλο οδηγιων χρησησ - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Όνομα φαρμάκουNatpar
Κωδικός ATCH05AA03
Ουσίαparathyroid hormone
ΚατασκευαστήςShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή

Natpar 25 μικρογραμμάρια/δόση κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα Natpar 50 μικρογραμμάρια/δόση κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα Natpar 75 μικρογραμμάρια/δόση κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα Natpar 100 μικρογραμμάρια/δόση κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα

Παραθορμόνη

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Βλ. τέλος της παραγράφου 4 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

-Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

-Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

-Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.

-Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

1.Τι είναι το Natpar και ποια είναι η χρήση του

2.Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το Natpar

3.Πώς να χρησιμοποιήσετε το Natpar

4.Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

5.Πώς να φυλάσσετε το Natpar

6.Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

7Οδηγίες χρήσης

1.Τι είναι το Natpar και ποια είναι η χρήση του

Τι είναι το Natpar;

Το Natpar είναι ένα υποκατάστατο ορμονών για ενήλικες με υπολειτουργικούς παραθυρεοειδείς αδένες, μια κατάσταση γνωστή ως «υποπαραθυρεοειδισμός».

Ο υποπαραθυρεοειδισμός είναι μια νόσος που προκαλείται από χαμηλά επίπεδα της παραθορμόνης, η οποία παράγεται από τους παραθυρεοειδείς αδένες στο λαιμό. Αυτή η ορμόνη ελέγχει την ποσότητα του ασβεστίου και του φωσφόρου στο αίμα και στα ούρα.

Εάν τα επίπεδά σας στην παραθορμόνη είναι πολύ χαμηλά, μπορεί να έχετε χαμηλό επίπεδο ασβεστίου στο αίμα. Το χαμηλό ασβέστιο μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα σε πολλά σημεία του σώματός σας, μεταξύ των οποίων τα οστά, η καρδιά, το δέρμα, οι μύες, οι νεφροί, ο εγκέφαλος και τα νεύρα. Για τον κατάλογο των συμπτωμάτων του χαμηλού ασβεστίου, βλ. παράγραφο 4.

Το Natpar είναι μια συνθετική μορφή της παραθορμόνης η οποία σας βοηθά να διατηρείτε τα επίπεδα ασβεστίου και φωσφόρου στο αίμα και στα ούρα σας σε φυσιολογικό επίπεδο.

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το Natpar

Μην χρησιμοποιήσετε το Natpar:

-σε περίπτωση αλλεργίας στην παραθορμόνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6)

-εάν έχετε ή είχατε υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία στο σκελετό

-εάν έχετε καρκίνο των οστών ή άλλο καρκίνο που έχει εξαπλωθεί στα οστά σας

-εάν διατρέχετε αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξετε ένα τύπο καρκίνου των οστών που ονομάζεται οστεοσάρκωμα (για παράδειγμα, εάν έχετε νόσο του Paget ή άλλη οστική νόσο)

-εάν κάποια εξέταση αίματος δείχνει ότι έχετε ανεξήγητες αυξήσεις στην αλκαλική φωσφατάση των οστών

-εάν έχετε ψευδοϋποπαραθυρεοειδισµό, μια σπάνια κατάσταση όπου το σώμα δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στην παραθορμόνη που παράγεται από το σώμα

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας, πριν χρησιμοποιήσετε το Natpar.

Εάν λαμβάνετε θεραπεία με το Natpar, ενδέχεται να έχετε ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με χαμηλά ή υψηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα σας (βλ. παράγραφο 4 για αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες).

Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πιο πιθανό να συμβούν:

-όταν ξεκινάτε το Natpar,

-εάν αλλάξετε τη δόση του Natpar που παίρνετε,

-εάν ξεχάσετε μια από τις ημερήσιες ενέσεις σας,

-εάν σταματήσετε να παίρνετε το Natpar για μικρό διάστημα ή τελείως.

Μπορεί να σας δοθούν φάρμακα για την αντιμετώπιση ή την πρόληψη αυτών των ανεπιθύμητων ενεργειών, ή μπορεί να σας ζητηθεί να σταματήσετε ορισμένα από τα φάρμακα που παίρνετε. Αυτά τα φάρμακα περιέχουν ασβέστιο ή βιταμίνη D.

Εάν τα συμπτώματά σας είναι σοβαρά, ο γιατρός σας ενδέχεται να σας δώσει επιπρόσθετη ιατρική θεραπεία.

Ο γιατρός σας θα ελέγξει τα επίπεδα του ασβεστίου σας. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τη δόση του Natpar που παίρνετε ή να σταματήσετε τις ενέσεις για μικρό διάστημα.

Εξετάσεις και έλεγχοι Ο γιατρός σας θα ελέγξει πώς αντιδράτε στη θεραπεία:

-κατά τις πρώτες 7 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας και

-εάν αλλάξει η δόση σας.

Αυτό θα γίνει χρησιμοποιώντας εξετάσεις για τη μέτρηση του επιπέδου του ασβεστίου στο αίμα ή στα ούρα σας. Ο γιατρός σας μπορεί να σας πει να αλλάξετε την ποσότητα ασβεστίου ή βιταμίνης D που παίρνετε (σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των τροφών που είναι πλούσιες σε ασβέστιο).

Παιδιά και έφηβοι

Το Natpar δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιά ή εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Άλλα φάρμακα και Natpar

Ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα, μεταξύ των οποίων τα εξής:

-διγοξίνη, επίσης γνωστή ως δακτυλίτιδα, ένα φάρμακο για την καρδιά

-φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, που ονομάζονται διφωσφονικά, όπως το αλενδρονικό οξύ

-φάρμακα που μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα σας, όπως το λίθιο ή ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται, για να αυξήσουν την ποσότητα των ούρων (διουρητικά).

Κύηση και θηλασμός

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας, πριν πάρετε αυτό το φάρμακο. Είναι περιορισμένες οι πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του Natpar σε έγκυο γυναίκα. Το Natpar έχει φανεί ότι περνά στο μητρικό γάλα σε αρουραίους, αλλά δεν είναι γνωστό εάν το Natpar θα περάσει στο μητρικό γάλα στον άνθρωπο.

Ο γιατρός σας θα αποφασίσει, εάν θα ξεκινήσετε τη θεραπεία με το Natpar. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει επίσης, εάν θα πρέπει να συνεχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, εάν μείνετε έγκυος ή ξεκινήσετε να θηλάζετε, ενόσω το παίρνετε.

Δεν είναι γνωστό εάν το Natpar έχει επιδράσεις στη γονιμότητα.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Το Natpar δεν έχει επίδραση στην ικανότητά σας να οδηγείτε ή να χειρίζεστε μηχανήματα. Ωστόσο, ο ίδιος ο υποπαραθυρεοειδισμός ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητά σας να συγκεντρώνεστε. Εάν η ικανότητά σας να συγκεντρώνεστε είναι διαταραγμένη, δε θα πρέπει να οδηγείτε ή να χρησιμοποιείτε μηχανήματα έως ότου η ικανότητά σας να συγκεντρώνεστε βελτιωθεί.

Το Natpar περιέχει νάτριο

Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol (23 mg) νατρίου ανά δόση, δηλ. ουσιαστικά είναι «ελεύθερο νατρίου».

3.Πώς να χρησιμοποιήσετε το Natpar

Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Ο γιατρός ή ο νοσοκόμος σας θα σας εκπαιδεύσουν για το πώς να χρησιμοποιήσετε την πένα Natpar.

Το Natpar χορηγείται ως υποδόρια (κάτω από το δέρμα) ένεση κάθε ημέρα, χρησιμοποιώντας μια πένα που θα σας βοηθήσει να ενέσετε το φάρμακό σας.

Η «επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευή τύπου πένας Natpar» θα ονομάζεται «πένα Natpar» ή «πένα» σε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης.

Δόση

Η συνιστώμενη δόση έναρξης του Natpar είναι 50 μικρογραμμάρια ανά ημέρα.

- Ωστόσο, ο γιατρός σας ενδέχεται να ξεκινήσει τη θεραπεία σας με 25 μικρογραμμάρια ανά ημέρα βάσει του αποτελέσματος της αιματολογικής εξέτασης.

- Μετά από 2 έως 4 εβδομάδες, ο γιατρός σας ενδέχεται να ρυθμίσει τη δόση.

Η δόση του Natpar ποικίλλει από άτομο σε άτομο. Κάθε άτομο μπορεί να χρειάζεται μεταξύ 25 και 100 μικρογραμμάρια Natpar ανά ημέρα.

Ο γιατρός σας μπορεί να σας πει να πάρετε άλλα φάρμακα όπως συμπληρώματα ασβεστίου ή βιταμίνη D ενόσω παίρνετε το Natpar. Ο γιατρός σας θα σας πει πόση ποσότητα θα πρέπει να παίρνετε κάθε ημέρα.

Πώς να χρησιμοποιήσετε την πένα

Διαβάστε την «Παράγραφο 7. Οδηγίες χρήσης» στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε την πένα.

Μη χρησιμοποιήσετε την πένα εάν το διάλυμα είναι θολό ή χρωματισμένο ή εάν περιέχει ορατά σωματίδια.

Προτού χρησιμοποιηθεί η πένα για πρώτη φορά, το φάρμακο πρέπει να αναμιχθεί.

Αφότου έχετε αναμίξει το φάρμακο, η πένα Natpar είναι έτοιμη προς χρήση και το φάρμακο μπορεί να ενεθεί κάτω από το δέρμα στο μηρό σας. Κάντε την ένεση στον άλλο μηρό την επόμενη ημέρα και συνεχίστε να εναλλάσσετε μεταξύ των δύο μηρών.

Συνιστάται ιδιαιτέρως κάθε φορά που λαμβάνετε μια δόση Natpar, να καταγράφεται το όνομα και ο αριθμός παρτίδας του προϊόντος προκειμένου να διατηρείται ένα αρχείο των παρτίδων που χρησιμοποιήθηκαν.

Για πόσο διάστημα να το χρησιμοποιήσετε

Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε το Natpar για όσο διάστημα το συνταγογραφεί για εσάς ο γιατρός σας.

Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση Natpar από την κανονική

Εάν, κατά λάθος, ενέσετε περισσότερες από μια δόση Natpar σε μια ημέρα, επικοινωνήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας αμέσως.

Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το Natpar

Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το Natpar (ή δεν μπορείτε να κάνετε την ένεση τη συνηθισμένη ώρα), κάντε την ένεση το συντομότερο δυνατόν, αλλά μην ενέσετε περισσότερη ποσότητα από μία δόση την ίδια ημέρα.

Πάρτε την επόμενη δόση Natpar τη συνηθισμένη ώρα την επόμενη ημέρα. Μπορεί να χρειαστείτε να πάρετε περισσότερα συμπληρώματα ασβεστίου, εάν έχετε σημεία χαμηλού ασβεστίου στο αίμα, βλ. παράγραφο 4 για συμπτώματα.

Μην ενέσετε διπλή δόση, για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Natpar

Συζητήστε με το γιατρό σας, εάν θέλετε να σταματήσετε τη θεραπεία με το Natpar.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

4.Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες

Οι ακόλουθες πιθανώς σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να συμβούν όταν χρησιμοποιείτε το

Natpar:

Πολύ συχνές: υψηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα σας, που μπορεί να συμβεί πιο συχνά, όταν ξεκινάτε τη θεραπεία με το Natpar.

Πολύ συχνές: χαμηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα σας, που μπορεί να συμβεί πιο συχνά, εάν σταματήσετε απότομα να παίρνετε το Natpar.

Τα συμπτώματα που σχετίζονται με υψηλά ή χαμηλά επίπεδα ασβεστίου περιλαμβάνονται στον ακόλουθο κατάλογο. Εάν παρουσιάσετε οποιαδήποτε από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες, επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν:

Πολύ συχνές (μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα):

κεφαλαλγίες*,†

μυρμηκίαση και αιμωδία του δέρματος

διάρροια*,†

ναυτία και έμετος*

αρθραλγία*

μυϊκοί σπασμοί

Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα):

αίσθημα νευρικότητας ή άγχους

προβλήματα ύπνου (αίσθημα υπνηλίας κατά τη διάρκεια της ημέρας ή δυσκολία να κοιμηθείτε το βράδυ)*

γρήγορος ή ακανόνιστος καρδιακός παλμός*,†

υψηλή αρτηριακή πίεση*

βήχας

στομαχικό άλγος*

μυϊκοί σπασμοί ή μυϊκές κράμπες

πόνος στους μυς σας

αυχεναλγία

πόνος στα άνω και κάτω άκρα σας

αυξημένο επίπεδο ασβεστίου στα ούρα σας

συχνουρία

κόπωση και έλλειψη ενέργειας*

θωρακικό άλγος

ερυθρότητα και πόνος στη θέση ένεσης

δίψα*

αντισώματα (παράγονται από το ανοσοποιητικό σας σύστημα) στο Natpar

σε αιματολογικές εξετάσεις, ο γιατρός ενδέχεται να δει μειωμένα επίπεδα βιταμίνης D και μαγνησίου

*Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να σχετίζονται με υψηλό επίπεδο ασβεστίου στο αίμα σας.

Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να σχετίζονται με χαμηλό επίπεδο ασβεστίου στο αίμα σας.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων

ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5.Πώς να φυλάσσετε το Natpar

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο φυσίγγιο και στο κουτί μετά τη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Πριν από την ανάμιξη

Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C έως 8°C).

Μην καταψύχετε.

Φυλάσσετε το φυσίγγιο μέσα στη θήκη φυσιγγίου στο εξωτερικό κουτί για να προστατεύεται από το φως.

Μετά την ανάμιξη

Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C έως 8°C).

Μην καταψύχετε.

Διατηρείτε την πένα που περιέχει ένα ανασυσταθέν φυσίγγιο καλά κλεισμένη για να προστατεύεται από το φως.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο για περισσότερες από 14 ημέρες αφότου αναμιχθεί.

Να μη χρησιμοποιήσετε αυτό το φάρμακο, εάν δεν έχει φυλαχθεί σωστά.

Προτού προσαρτήσετε μια νέα βελόνα στην πένα Natpar, ελέγξτε ότι το διάλυμα είναι διαυγές και άχρωμο. Είναι σύνηθες να φαίνονται μικρές φυσαλίδες. Να μη χρησιμοποιήσετε αυτό το φάρμακο εάν έχει γίνει θολό, χρωματισμένο ή περιέχει ορατά σωματίδια.

Μην πετάτε φάρμακα στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Natpar

Η δραστική ουσία είναι η παραθορμόνη (rDNA).

Είναι διαθέσιμο σε φυσίγγια 4 διαφορετικών περιεκτικοτήτων (κάθε φυσίγγιο περιέχει 14 δόσεις):

Natpar 25 μικρογραμμάρια

Κάθε δόση περιέχει 25 μικρογραμμάρια παραθορμόνης σε διάλυμα 71,4 μικρολίτρων έπειτα από ανασύσταση.

Natpar 50 μικρογραμμάρια

Κάθε δόση περιέχει 50 μικρογραμμάρια παραθορμόνης σε διάλυμα 71,4 μικρολίτρων έπειτα από ανασύσταση.

Natpar 75 μικρογραμμάρια

Κάθε δόση περιέχει 75 μικρογραμμάρια παραθορμόνης σε διάλυμα 71,4 μικρολίτρων έπειτα από ανασύσταση.

Natpar 100 μικρογραμμάρια

Κάθε δόση περιέχει 100 μικρογραμμάρια παραθορμόνης σε διάλυμα 71,4 μικρολίτρων έπειτα από ανασύσταση.

Τα άλλα συστατικά εντός του φυσιγγίου (για όλες τις περιεκτικότητες) είναι:

Στην κόνιν:

χλωριούχο νάτριο

μανιτόλη

μονοϋδρικό κιτρικό οξύ

υδροξείδιο νατρίου (για ρύθμιση του pH)

Στο διαλύτη:

μετακρεζόλη

ενέσιμο ύδωρ

Εμφάνιση του Natpar και περιεχόμενα της συσκευασίας

Κάθε φυσίγγιο Natpar περιέχει φάρμακο ως κόνι μαζί με ένα διαλύτη που θα συνθέσουν ένα ενέσιμο διάλυμα. Το φυσίγγιο είναι κατασκευασμένο από γυαλί, με ένα ελαστικό σφράγισμα στο επάνω μέρος. Το φυσίγγιο περιέχεται σε μια πλαστική θήκη φυσιγγίου.

Το Natpar διατίθεται σε μια συσκευασία με 2 φυσίγγια εντός των θηκών τους.

Το χρώμα στο κουτί/φυσίγγιο δείχνει την περιεκτικότητα του φαρμάκου Natpar που είναι για εσάς:

Natpar 25 μικρογραμμάρια/δόση Μωβ φυσίγγιο.

Natpar 50 μικρογραμμάρια/δόση Κόκκινο φυσίγγιο.

Natpar 75 μικρογραμμάρια/δόση Γκρι φυσίγγιο.

Natpar 100 μικρογραμμάρια/δόση Μπλε φυσίγγιο.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 5 Riverwalk

Citywest Business Campus Dublin 24

Ιρλανδία

medinfoemea@shire.com

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:

België/Belgique/Belgien/

Italia

Luxembourg/Luxemburg

Shire Italia S.p.A

Shire Belgium BVBA

Tel: +39 0265 535 096

België/Belgique/Belgien

email: medinfoemea@shire.com

Tél/Tel: +32 (0)2711 0246

 

email: medinfoemea@shire.com

 

България, Eesti, Hrvatska, Latvija,

Malta

Lietuva, Magyarország, România,

Shire Pharmaceuticals Ltd

Slovenija, Slovenská republika

Ir-Renju Unit

Shire Pharmaceuticals Ltd

Tel: +44 (0)800 055 6614

Великобритания, Ühendkuningriik, Velika

email: medinfoemea@shire.com

Britanija, Lielbritānija, Jungtinė Karalystė, Nagy-

 

Britannia, Marea Britanie, Združeno Kraljevstvo,

 

Vel’ká Británia

 

Teл/Tel: +44 (0)800 055 6614

 

email: medinfoemea@shire.com

 

Česká Republika

Nederland

Shire Pharmaceuticals Ltd

Shire International Licensing BV

Velká Británie

Tél/Tel: +31 (0)2020 35492

Tel: +420 239 018 556

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

Danmark

Norge

Shire Sweden AB

Shire Sweden AB

Sverige

Sverige

Tlf: +45 (0)80 886 962

Tlf: +47 800 19240

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Deutschland

Österreich

Shire Deutschland GmbH

Shire Austria GmbH

Tel: +49 (0)800 183 0742

Tel: +43 (0)120 609 2538

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ελλάδα, Kύπρος

Polska

Shire Hellas S.A

Shire Polska Sp. z o.o.

Ελλάδα

Tel: +48 (0)2230 62447

Τηλ: +30 21 69 00 4026

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

España

Portugal

Shire Pharmaceuticals Ibérica, S.L.

Shire Pharmaceuticals Portugal Lda

Tel: +34 900 947 618 (toll-free number)

Tel: +351 800 785 005

+34 914 229 896 (when using mobile phone)

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

France

Suomi/Finland

Shire France S.A.

Shire Sweden AB

Tél: +33 (0)800 907 913

Ruotsi

+33 1 4067 3290 (outside of France)

Puh/Tel: +358 (0)800 774 051

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ireland

Sverige

Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Shire Sweden AB

Tel: +353 1 800 818016

Tel: 020-795 079

+44 800 055 6614 (outside of Ireland)

+46 8-544 964 00 (outside of Sweden)

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ísland

United Kingdom

Shire Pharmaceuticals Ltd

Shire Pharmaceuticals Ltd

Bretland

Tel: +44 (0)800 055 6614

Sími: +44 (0)800 055 6614

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί με την διαδικασία που αποκαλείται «έγκριση υπό όρους». Αυτό σημαίνει ότι αναμένονται περισσότερες αποδείξεις σχετικά με το φαρμακευτικό προϊόν.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα αξιολογεί τουλάχιστον ετησίως τις νέες πληροφορίες για το φάρμακο αυτό και θα επικαιροποιεί το παρόν Φύλλο Οδηγιών Χρήσης αναλόγως.

Λεπτομερείς πληροφορίες για το φάρμακο αυτό είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu

7.Οδηγίες χρήσης

Αυτός ο οδηγός έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να προετοιμάσετε, να ενέσετε και να φυλάξετε την πένα Natpar που έχετε.

Αυτές οι οδηγίες είναι χωρισμένες σε 5 στάδια

Γνωρίστε τα μέρη της πένας Natpar και του φαρμάκου Natpar

Προετοιμάστε και αναμίξτε το Natpar

Προετοιμάστε την πένα Natpar

Χορηγήστε την ημερήσια δόση σας

Πώς να φυλάσσετε το φάρμακό σας

Εάν χρειαστείτε βοήθεια οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνήστε με το γιατρό, το φαρμακοποιό ή το νοσοκόμο σας.

Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Shire στον τηλεφωνικό αριθμό που αναγράφεται στο τέλος της παραγράφου 6 στο φύλλο οδηγιών χρήσης ή με email στο medinfoemea@shire.com

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε

ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε την πένα Natpar, μέχρι ο γιατρός ή ο νοσοκόμος σας σάς δείξει πώς να την χρησιμοποιήσετε.

Χρησιμοποιήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης κάθε φορά που αναμιγνύετε το φάρμακό σας, προετοιμάζετε την πένα σας ή κάνετε μια ένεση, έτσι ώστε να μην ξεχνάτε να κάνετε κάποιο βήμα.

Μια νέα βελόνα πρέπει να προσαρτάται στην πένα κάθε ημέρα.

Ένα νέο φυσίγγιο θα πρέπει να προετοιμάζεται μια φορά κάθε 14 ημέρες.

Να ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε αυτό το φάρμακο, εάν παρατηρήσετε ότι έχει γίνει θολό, χρωματισμένο ή περιέχει ορατά σωματίδια.

Πάντοτε να φυλάσσετε το φυσίγγιο στο ψυγείο (στους 2°C – 8°C).

ΜΗΝ ψύχετε το φυσίγγιό σας.

ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε μια πένα, η οποία έχει καταψυχθεί.

Απορρίψτε όλα τα φυσίγγια που έχουν αναμιχθεί πέραν των 14 ημερών.

Να παίρνετε τη δόση σας μόνο μια φορά ημερησίως.

Για να καθαρίσετε την πένα Natpar, σκουπίστε το εξωτερικό της πένας με ένα υγρό ύφασμα. ΜΗΝ τοποθετήσετε την πένα σε νερό ούτε να την πλύνετε ή να την καθαρίσετε με οποιοδήποτε υγρό.

Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο φυσίγγιο Natpar και τις χρησιμοποιημένες βελόνες σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού, του φαρμακοποιού ή του νοσοκόμου σας.

Η πένα Natpar μπορεί να επαναχρησιμοποιείται για έως 2 χρόνια.

Γνωρίστε τα μέρη της πένας Natpar και του φαρμάκου Natpar

Γνωρίστε τα εξαρτήματα της πένας Natpar

Τμήματα της πένας Natpar

Σημείωση: Το προστατευτικό ράβδου (εικονικό φυσίγγιο) προστατεύει τη ράβδο κατά την αποστολή από το εργοστάσιο. Απορρίψτε το προστατευτικό ράβδου, όταν είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε την πένα σας.

Το δικό σας φυσίγγιο Natpar

Το δικό σας φυσίγγιο Natpar περιέχει φαρμακευτική κόνιν και διαλύτη για να αναμίξετε την κόνιν με αυτόν. Πρέπει να αναμίξετε την κόνιν και το διαλύτη στο φυσίγγιο προτού χρησιμοποιήσετε την πένα

Natpar.

Κάθε φυσίγγιο περιέχει 14 δόσεις.

Ο δείκτης δόσης σάς δείχνει τον αριθμό των δόσεων που έχουν απομείνει στο φυσίγγιο.

Άλλα εξαρτήματα που χρειάζονται:

Σημείωση: Τα επιθέματα αλκοόλης, οι βελόνες ένεσης και ο ανθεκτικός σε διάτρηση περιέκτης δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

Η Κάρτα παρακολούθησης Φαρμάκουβρίσκεται εντός των παρόντων οδηγιών χρήσης.

Προετοιμάστε και αναμίξτε το Natpar

Χρειάζεται να αναμίξετε το Natpar προτού μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε. Μόλις αναμιχθεί το

φάρμακο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έως 14 ενέσεις (14 δόσεις).

Εάν αυτή είναι η πρώτη σας φορά που χρησιμοποιείτε το Natpar μόνοι σας, ο γιατρός ή ο νοσοκόμος σας θα σας καθοδηγήσουν για το πώς να αναμίξετε το φυσίγγιο Natpar που έχετε.

1.Όταν προετοιμάζετε για να ενέσετε μια δόση, βεβαιωθείτε ότι

έχετε αφαιρέσει το φυσίγγιο Natpar από το ψυγείο.

Σημείωση: Θα πρέπει πάντα να φυλάσσετε το φυσίγγιό σας στο ψυγείο, εκτός από όταν προετοιμάζετε και ενίετε το φάρμακό σας.

Πλύνετε και στεγνώστε τα χέρια σας.

Συγκεντρώστε τα εξαρτήματά σας, συμπεριλαμβάνοντας: o Τη συσκευή ανάμιξης

o Νέο φυσίγγιο Natpar από το ψυγείο o Νέα βελόνα πένας μίας χρήσης

o Ανθεκτικό σε διάτρηση περιέκτη για αιχμηρά αντικείμενα

o Ένα μολύβι ή στυλό για να γράψετε τις ημερομηνίες που αναμιγνύετε το φυσίγγιο

o Την Κάρτα παρακολούθησης Φαρμάκου (βρίσκεται εντός των παρόντων οδηγιών χρήσης)

o Την πένα Natpar για να ενέσετε το φάρμακό σας

oΤις παρούσες οδηγίες χρήσης

2.Συμπληρώστε τις ημερομηνίες στην κάρτα σας ανίχνευσης φυσιγγίου φαρμάκου.

Κάρτα παρακολούθησης ΦαρμάκουΟδηγίες:

Εισαγάγετε τη σημερινή ημερομηνία στο χώρο δίπλα από την «Ημερομηνία ανάμιξης».

Εισαγάγετε την ημερομηνία 14 ημέρες από τη σημερινή στο χώρο δίπλα από το «Απορρίψτε στις» (Ίδια ημέρα της εβδομάδας, 2 εβδομάδες αργότερα).

Απορρίψτε το φυσίγγιό σας κατά την ημερομηνία «Απορρίψτε στις» ακόμα κι εάν έχει απομείνει φάρμακο μέσα στο φυσίγγιό σας . Μην χρησιμοποιήσετε το φυσίγγιό σας κατά την ημερομηνία «Απορρίψτε στις».

Μια βελόνα πένας πρέπει να προσαρτάται για την ανάμιξη ενός νέου φυσιγγίου.

3.Αφαιρέστε το χάρτινο πτερύγιο από το κάλυμμα της βελόνας.

4.Βιδώστε τη βελόνα πένας στο φυσίγγιο με δεξιόστροφη

κατεύθυνση.

Βεβαιωθείτε ότι η βελόνα πένας είναι ίσια και σφιχτά τοποθετημένη πάνω στο φυσίγγιο (το πλατύτερο άκρο του καλύμματος της βελόνας πρέπει να ακουμπά τον «ώμο» του φυσιγγίου)

Μην αφαιρείτε το κάλυμμα ή το προστατευτικό της βελόνας, έως ότου είστε έτοιμοι να χορηγήσετε το φάρμακό σας.

5.Στρέψτε τον τροχό της συσκευής ανάμιξης με αριστερόστροφη

κατεύθυνση, ώστε να χαμηλώσει η ράβδος, εάν δεν είναι ήδη χαμηλωμένη.

Βεβαιωθείτε ότι η ράβδος στη συσκευή ανάμιξης μοιάζει

έτσι (πλήρως αποσυρμένη).

6.Βιδώστε το φυσίγγιο Natpar πάνω στη συσκευή ανάμιξης με

δεξιόστροφη κατεύθυνση.

Η βελόνα πένας πρέπει να είναι σταθερά προσαρτημένη.

7.Με το κάλυμμα της βελόνας στραμμένο προς τα επάνω,

στρέψτε αργά τον τροχό με δεξιόστροφη κατεύθυνση, μέχρι τα πώματα εντός του φυσιγγίου να μην κινούνται πια και μέχρι ο

τροχός να στρέφεται ελεύθερα.

Κρατήστε τη βελόνα στραμμένη προς τα πάνω.

ΜΗΝ κρατάτε τη συσκευή ανάμιξης υπό γωνία.

8.Βεβαιωθείτε ότι τα πώματα δείχνουν έτσι και μένουν μαζί.

9.Κρατήστε τη συσκευή ανάμιξης με το προσαρτημένο φυσίγγιο,

με τη βελόνα στραμμένη προς τα επάνω, και κουνήστε απαλά το φυσίγγιο από τη μια πλευρά στην άλλη (από τη θέση 9 στη θέση 3 ενός νοητού ρολογιού) περίπου 10 φορές, ώστε να διαλυθεί η κόνις που υπάρχει μέσα στο φυσίγγιο.

ΜΗΝ ανακινείτε το φυσίγγιο.

Βεβαιωθείτε ότι η βελόνα είναι στραμμένη προς τα πάνω.

Αφήστε κάτω τη συσκευή ανάμιξης με το φυσίγγιο προσαρτημένο και περιμένετε 5 λεπτά, για να επιτρέψετε την πλήρη διάλυση της κόνεως.

Ελέγξτε το διάλυμα, προτού χορηγήσετε κάθε ημερήσια δόση.

Εάν το διάλυμα είναι θολό, περιέχει ορατά σωματίδια ή δεν είναι άχρωμο μετά από 5 λεπτά, μη χρησιμοποιήσετε αυτό το

φάρμακο. Επικοινωνήστε με το γιατρό, το φαρμακοποιό ή το νοσοκόμο σας. Είναι φυσιολογικό να φαίνονται μικρές φυσαλίδες.

Προετοιμάστε την πένα Natpar

Θα προετοιμάσετε την πένα Natpar μια φορά κάθε 14 ημέρες.

1.Πιάστε την πένα σας και αφαιρέστε το πώμα. Κρατήστε το

πώμα για μελλοντική χρήση.

2.Ξεβιδώστε το προστατευτικό ράβδου (εικονικό φυσίγγιο) ή το

άδειο φυσίγγιο φαρμάκου με αριστερόστροφη κατεύθυνση και απορρίψτε το σε έναν ανθεκτικό σε διάτρηση περιέκτη για αιχμηρά αντικείμενα.

3.Πατήστε το κουμπί ένεσης. Θα πρέπει να δείτε το «0» να

ευθυγραμμίζεται με την εγκοπή στο παράθυρο δόσης. Εάν δεν δείτε το «0» να ευθυγραμμίζεται, πατήστε το κουμπί ένεσης, μέχρι να ευθυγραμμιστεί.

4.Χαμηλώστε τη ράβδο. Εάν η ράβδος είναι εκτεταμένη, στρέψτε

αριστερόστροφα το σκούρο κόκκινο δακτύλιο, για να τη χαμηλώσετε. Μη σφίγγετε υπερβολικά το δακτύλιο.

5.Ελέγξτε τη ράβδο. Θα υπάρχει ένα μικρό κενό, όταν γίνει με το

  φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται. Κωδικός ATC: "H05AA03"

 • Preotact - H05AA03

σωστό τρόπο.

6.Ξεβιδώστε το φυσίγγιο από τη συσκευή ανάμιξης με

αριστερόστροφη κατεύθυνση και αφήστε κάτω τη συσκευή ανάμιξης.

7.Προσαρτήστε το φυσίγγιο στην πένα. Πιάστε τη βάση της πένας

και κρατήστε τη με τη ράβδο να είναι κατακόρυφη.

8.Με το κάλυμμα της βελόνας στραμμένο προς τα επάνω,

βιδώστε το φυσίγγιο πάνω στην πένα με δεξιόστροφη κατεύθυνση, έως ότου δεν υπάρχει κενό μεταξύ του φυσιγγίου και της πένας.

9.Ενεργοποιήστε την πένα Natpar.

Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη δοσολογίας με δεξιόστροφη κατεύθυνση, μέχρι η ένδειξη «GO» να ευθυγραμμιστεί με την εγκοπή στο παράθυρο δόσης.

10.Κρατήστε την πένα με το κάλυμμα βελόνας να είναι στραμμένο

προς τα επάνω.

11.Πατήστε το κουμπί ένεσης σε μια επίπεδη επιφάνεια, όπως η

επιφάνεια ενός τραπεζιού, μέχρι το «0» να ευθυγραμμιστεί με την εγκοπή στο παράθυρο δόσης.

Είναι φυσιολογικά να εμφανιστούν 1 ή 2 σταγόνες υγρού στη βελόνα κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος.

Μην αφαιρέσετε το φυσίγγιο φαρμάκου από την πένα μέχρι την ημερομηνία «Απορρίψτε στις» ή μέχρι το φυσίγγιο να είναι κενό.

Ενεργοποιήστε την πένα σας μόνο 1 φορά για κάθε νέο φυσίγγιο.

Χορηγήστε την ημερήσια δόση σας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μόλις τελειώσατε την ανάμιξη του φαρμάκου σας και την προετοιμασία

της πένας σας και η βελόνα της πένας είναι τοποθετημένη, πηγαίνετε αμέσως στο «Προτού ενέσετε την ημερήσια δόση σας» (βήμα 6 στην παρούσα ενότητα) για οδηγίες σχετικά με το πώς να κάνετε την ένεση χρησιμοποιώντας την πένα Natpar.

Εάν χρειαστείτε βοήθεια οποιαδήποτε στιγμή, ρωτήστε το γιατρό ή το νοσοκόμο σας.

1.Πλύνετε και στεγνώστε τα χέρια σας.

2.Συγκεντρώστε τα εξαρτήματά σας, συμπεριλαμβάνοντας:

Την πένα Natpar από το ψυγείο

Νέα βελόνα πένας μίας χρήσης

Ανθεκτικό σε διάτρηση περιέκτη για αιχμηρά αντικείμενα

Επίθεμα αλκοόλης

Σημείωση: Θα πρέπει να φυλάσσετε πάντα μέσα στο ψυγείο το αναμεμιγμένο φυσίγγιό σας εντός της πένας, εκτός από όταν προετοιμάζετε και ενίετε το φάρμακό σας.

3.Ελέγξτε το φυσίγγιο.

Αφαιρέστε το πώμα της πένας από την πένα Natpar. Το αναμεμιγμένο φυσίγγιο θα πρέπει να βρίσκεται μέσα.

4.Προτού προσαρτήσετε μια νέα βελόνα στην πένα σας, ελέγξτε:

Εάν το διάλυμα είναι διαυγές, άχρωμο και ελεύθερο από ορατά σωματίδια. Είναι φυσιολογικό να φαίνονται μικρές φυσαλίδες.

Εάν το υγρό δεν είναι διαυγές, άχρωμο ή ελεύθερο από ορατά σωματίδια, μη

χρησιμοποιήσετε αυτό το φάρμακο. Επικοινωνήστε με το γιατρό, το φαρμακοποιό ή το νοσοκόμο σας.

Θα χρειαστεί να προετοιμάσετε ένα νέο φυσίγγιο Natpar εάν:

Δεν υπάρχουν εναπομείνασες δόσεις στην πένα (δοσομετρητής στο «0»)

ή

Η ημερομηνία «Απορρίψτε στις» έχει επέλθει (βλ. κάρτα ανίχνευσης φαρμάκου).

5.Για να προσαρμόσετε μια νέα βελόνα.

Αφαιρέστε το χάρτινο πτερύγιο από το κάλυμμα της βελόνας.

Κρατήστε σταθερά και κατακόρυφα την πένα Natpar.

Ενόσω κρατάτε κάθετα το κάλυμμα της βελόνας, βιδώστε το σταθερά στο φυσίγγιο με δεξιόστροφη κατεύθυνση (το πλατύτερο άκρο του καλύμματος της βελόνας πρέπει να ακουμπά τον «ώμο» του φυσιγγίου).

Αφήστε το κάλυμμα της βελόνας στη θέση του.

6.Προτού ενέσετε την ημερήσια δόση σας.

ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε ένα φυσίγγιο, το οποίο έχει καταψυχθεί.

Απορρίψτε όλα τα φυσίγγια που έχουν αναμιχθεί, εάν η ημερομηνία «Απορρίψτε στις» έχει επέλθει (βλ. κάρτα ανίχνευσης φαρμάκου).

7.Καθαρίστε την περιοχή ένεσης στο μηρό σας με ένα επίθεμα

αλκοόλης. Ενίετε εκ περιτροπής σε κάθε μηρό κάθε ημέρα.

Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της βελόνας είναι πάντοτε στραμμένο προς τα κάτω κατά τα

βήματα 8 έως 17.

8.Κρατήστε την πένα Natpar με τη βελόνα να είναι στραμμένη

προς τα κάτω.

Κρατήστε τη βελόνα να είναι στραμμένη προς τα κάτω, μέχρι να ολοκληρωθεί η ένεση.

9.Κρατήστε την πένα, έτσι ώστε να μπορείτε να βλέπετε το

παράθυρο δόσης.

10.Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη δοσολογίας μέχρι η

ένδειξη «GO» να ευθυγραμμιστεί με την εγκοπή στο παράθυρο. Μη στρέφετε τον περιστροφικό διακόπτη δοσολογίας πέραν του «GO».

Εάν ο περιστροφικός διακόπτης δοσολογίας στρέφεται με δυσκολία, μπορεί να μην έχει απομείνει επαρκής ποσότητα υγρού.

Ελέγξτε το δείκτη δόσης στο φυσίγγιο για να δείτε εάν έχουν απομείνει δόσεις ή ελέγξτε την ημερομηνία

«Απορρίψτε στις» πάνω στην κάρτα σας ανίχνευσης φυσιγγίου φαρμάκου, για να δείτε εάν απομένουν περισσότερες από 14 ημέρες.

11.Κτυπήστε ελαφρά το φυσίγγιο 3 έως 5 φορές. Έτσι, τυχόν

φυσαλίδες θα μετακινηθούν μακριά από τη βελόνα.

12.Προετοιμάστε τη βελόνα πένας για τη χορήγηση της

ένεσης.

Χωρίς να ξεβιδώσετε,

Αφαιρέστε με μια κίνηση το κάλυμμα της βελόνας και βάλτε το στο πλάι.

Έπειτα, βγάλτε το προστατευτικό της βελόνας και απορρίψτε το.

13.Κρατήστε την πένα, έτσι ώστε να βλέπετε το «GO» στο

παράθυρο δόσης με τη βελόνα πένας να είναι στραμμένη προς τα κάτω.

14.Διαβάστε τα βήματα 15, 16 και 17 προσεκτικά προτού ενέσετε το φάρμακο.

15.Εισαγάγετε πλήρως τη βελόνα στο μηρό σας (μπορείτε να

ανασηκώσετε μια πτυχή δέρματος, εάν σας το έχει πει ο γιατρός ή ο νοσοκόμος σας). Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να δείτε το «GO» στο παράθυρο.

16.Πατήστε το κουμπί ένεσης μέχρι το «0» να ευθυγραμμιστεί

με την εγκοπή στο παράθυρο δόσης. Θα πρέπει να δείτε και να νιώσετε τον περιστροφικό διακόπτη δοσολογίας να ξαναγυρίζει στο «0». Μετρήστε αργά μέχρι το 10.

Σημαντική σημείωση σχετικά με την πραγματοποίηση

ένεσης:

Προκειμένου να αποφευχθεί η χορήγηση ανεπαρκούς δόσης, θα χρειαστεί να διατηρήσετε τη βελόνα μέσα στο δέρμα για 10 δευτερόλεπτα ΑΦΟΤΟΥ πιέσετε το κουμπί ένεσης.

17.Τραβήξτε τη βελόνα από το μηρό σας.

Είναι φυσιολογικό να εμφανιστούν 1 ή 2 σταγόνες υγρού στη βελόνα κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος.

Εάν νομίζετε ότι δεν λάβατε ολόκληρη τη δόση σας, μην πάρετε άλλη δόση. Καλέστε το γιατρό σας. Μπορεί να χρειαστεί να πάρετε ασβέστιο και βιταμίνη D.

18.Επανατοποθετήστε προσεκτικά στην εκτεθειμένη βελόνα το

μεγάλο κάλυμμα βελόνας χρησιμοποιώντας την τεχνική σέσουλας.

Βεβαιωθείτε ότι η βελόνα είναι τελείως πατημένη μέσα στο κάλυμμα.

19.Ξεβιδώστε το κάλυμμα της βελόνας (με τη βελόνα πένας

εντός) με αριστερόστροφη κατεύθυνση, ενόσω κρατάτε το φυσίγγιο.

Μη μοιράζεστε την πένα σας ή τις βελόνες πένας με άλλα άτομα. Μπορεί να τους μεταδώσετε κάποια λοίμωξη ή να κολλήσετε κάποια λοίμωξη από αυτούς.

20.Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη βελόνα μέσα σε ένα

ανθεκτικό σε διάτρηση περιέκτη..

Ρωτήστε το γιατρό, το φαρμακοποιό ή το νοσοκόμο σας πώς να απορρίψετε σωστά ένα γεμάτο ανθεκτικό σε διάτρηση περιέκτη.

21.Ξαναβάλτε το πώμα στην πένα σας.

Ένα φυσίγγιο πρέπει να είναι προσαρτημένο στην πένα προτού μπορέσετε να βάλετε το πώμα της πένας.

Ευθυγραμμίστε το κλιπ της γλωττίδας στην πένα.

Πατήστε το πώμα και την πένα μαζί, μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

22.Τοποθετήστε την πένα Natpar στο ψυγείο.

Πώς να φυλάσσετε το φάρμακό σας

Τα φυσίγγια Natpar και οποιαδήποτε πένα περιέχει ένα αναμεμιγμένο φυσίγγιο θα πρέπει πάντα να φυλάσσονται στο ψυγείο (2°C 8°C).

ΜΗΝ καταψύχετε το

ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε

Απορρίψτε όλα τα

 

φυσίγγιό σας.

 

ένα φυσίγγιο εάν έχει

 

φυσίγγια που έχουν

 

 

 

καταψυχθεί.

 

αναμιχθεί πέραν των 14

 

 

 

 

 

ημερών.

Σχόλια

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Βοήθεια
 • Get it on Google Play
 • Σχετικά
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται