Greek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nimenrix (Neisseria meningitidis serogroup A polysaccharide...) – περιληψη των χαρακτηριστικων του προϊοντοσ - J07AH08

Updated on site: 08-Oct-2017

Όνομα φαρμάκουNimenrix
Κωδικός ATCJ07AH08
ΟυσίαNeisseria meningitidis serogroup A polysaccharide conjugated to tetanus toxoid / Neisseria meningitidis serogroup C polysaccharide conjugated to tetanus toxoid /Neisseria meningitidis serogroup W-135 polysaccharide conjugated to tetanus toxoid / Neisseria
ΚατασκευαστήςPfizer Limited

Περιεχόμενα άρθρου

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Nimenrix σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. Συζευγμένο εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου ομάδας A, C, W-135 και Y

2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Μετά την ανασύσταση, 1 δόση (0,5 ml) περιέχει:

 

Πολυσακχαρίτη1 Neisseria meningitidis ομάδας A

5 μικρογραμμάρια

Πολυσακχαρίτη1 Neisseria meningitidis ομάδας C

5 μικρογραμμάρια

Πολυσακχαρίτη1 Neisseria meningitidis ομάδας W-135

5 μικρογραμμάρια

Πολυσακχαρίτη1 Neisseria meningitidis ομάδας Υ

5 μικρογραμμάρια

1συζευγμένο σε πρωτεΐνη φορέα του τοξοειδούς

44 μικρογραμμάρια

του τετάνου

 

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

 

3.

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

 

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα. Η σκόνη ή πάστα είναι λευκή.

Ο διαλύτης είναι διαυγής και άχρωμος.

4.ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1Θεραπευτικές ενδείξεις

Το Nimenrix ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση ανθρώπων από την ηλικία των

6 εβδομάδων έναντι της διεισδυτικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου που προκαλείται από τη Neisseria meningitidis ομάδας A, C, W-135 και Y.

4.2Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Δοσολογία

Το Nimenrix θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διαθέσιμες επίσημες συστάσεις.

Βρέφη ηλικίας 6 εβδομάδων έως 12 εβδομάδων

Το συνιστώμενο σχήμα εμβολιασμού αποτελείται από τρεις δόσεις, 0,5 ml η κάθε μία. Η αρχική σειρά ανοσοποίησης σε βρέφη αποτελείται από δύο δόσεις, με την πρώτη δόση να δίνεται από την ηλικία των 6 εβδομάδων και με διάστημα 2 μηνών μεταξύ των δόσεων. Η τρίτη (αναμνηστική) δόση συνιστάται στην ηλικία των 12 μηνών (βλ. παράγραφο 5.1).

Παιδιά ηλικίας από 12 μηνών, έφηβοι και ενήλικες

Θα πρέπει να χορηγείται μία άπαξ δόση 0,5 ml..

Η χορήγηση δεύτερης δόσης Nimenrix μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλη για ορισμένα άτομα (βλ. παράγραφο 4.4).

Παιδιά ηλικίας από 12 μηνών, έφηβοι και ενήλικες που έχουν προηγουμένως εμβολιαστεί

Το Nimenrix μπορεί να δοθεί ως αναμνηστική δόση σε άτομα που έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε αρχικό εμβολιασμό με ένα συζευγμένο ή απλό πολυσακχαριδικό εμβόλιο μηνιγγιτιδόκοκκου (βλ. παραγράφους 4.4 και 5.1).

Τρόπος χορήγησης

Η ανοσοποίηση θα πρέπει να γίνεται μόνο με ενδομυϊκή ένεση.

Σε βρέφη, η συνιστώμενη θέση ένεσης είναι το προσθιοπλάγιο τμήμα του μηρού. Σε άτομα ηλικίας από 1 έτους και άνω η συνιστώμενη θέση ένεσης είναι το προσθιοπλάγιο τμήμα του μηρού ή ο δελτοειδής μυς, (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.5).

Για οδηγίες σχετικά με την ανασύσταση του φαρμακευτικού προϊόντος πριν από τη χορήγηση, βλ. παράγραφο 6.6.

4.3 Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.

4.4Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Το Nimenrix δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χορηγείται ενδαγγειακά, ενδοδερμικά ή υποδόρια.

Αποτελεί ορθή κλινική πρακτική να προηγούνται του εμβολιασμού η ανασκόπηση του ιατρικού ιστορικού (ειδικά όσον αφορά προηγούμενο εμβολιασμό και πιθανή εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών) και η κλινική εξέταση.

Κατάλληλη ιατρική θεραπεία και εποπτεία θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση ανάπτυξης σπάνιου αναφυλακτικού συμβάματος μετά από τη χορήγηση του εμβολίου.

Συνοδό νόσημα

Ο εμβολιασμός με Nimenrix θα πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που πάσχουν από οξεία σοβαρή εμπύρετη νόσο. Η παρουσία μιας ήσσονος λοίμωξης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην αναβολή του εμβολιασμού.

Συγκοπή

Συγκοπτικό επεισόδιο (λιποθυμία) μπορεί να συμβεί μετά, ή ακόμη και πριν, από οποιοδήποτε εμβολιασμό ιδίως σε εφήβους, ως ψυχογενής αντίδραση στην ένεση με βελόνα. Αυτό μπορεί να συνοδεύεται από διάφορα νευρολογικά σημεία, όπως παροδική διαταραχή της όρασης, παραισθησία και τονικοκλονικές κινήσεις των άκρων κατά την ανάνηψη. Είναι σημαντικό να εφαρμόζονται διαδικασίες προς αποφυγή τραυματισμού λόγω λιποθυμίας.

Θρομβοπενία και διαταραχές πηκτικότητας

Το Nimenrix θα πρέπει να χορηγείται προσεκτικά σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή πηκτικότητας, καθώς μπορεί να επακολουθήσει αιμορραγία μετά από ενδομυϊκή χορήγηση στα άτομα αυτά.

Ανοσοανεπάρκεια

Σε ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή σε ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια, αναμένεται το ενδεχόμενο να μην επιτευχθεί επαρκής ανοσολογική απόκριση.

Η ασφάλεια και η ανοσογονικότητα δεν έχουν αξιολογηθεί σε ασθενείς με αυξημένη ευαισθησία σε μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη λόγω παθήσεων, όπως ανεπάρκειες του τελικού συμπληρώματος και ανατομική ή λειτουργική ασπληνία. Στα συγκεκριμένα άτομα, ενδέχεται να μην επιτευχθεί επαρκής ανοσολογική απόκριση.

Προστασία έναντι μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου

Το Nimenrix θα παράσχει προστασία μόνο έναντι της Neisseria meningitidis ομάδας A, C, W-135 και Y. Το εμβόλιο δεν θα προστατεύσει έναντι άλλων ομάδων της Neisseria meningitidis.

Ενδέχεται να μην επιτευχθεί προστατευτική ανοσολογική απόκριση σε όλους τους εμβολιασμένους.

Επίδραση προηγούμενου εμβολιασμού με απλό πολυσακχαριδικό μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο

Τα άτομα που εμβολιάστηκαν με απλό πολυσακχαριδικό μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο και εμβολιάστηκαν με Nimenrix 30 έως 42 μήνες αργότερα είχαν χαμηλότερους μέσους γεωμετρικούς τίτλους (GMTs) όπως μετρήθηκαν με δοκιμασία βακτηριοκτόνων αντισωμάτων με τη χρήση συμπληρώματος από ορό κουνελιού (rSBA) από άτομα που δεν είχαν εμβολιαστεί με κανένα μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο τα προηγούμενα 10 χρόνια (βλ. παράγραφο 5.1). Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης είναι άγνωστη.

Επίδραση των προ του εμβολιασμού αντισωμάτων κατά του τοξοειδούς του τετάνου

Η ασφάλεια και η ανοσογονικότητα του Nimenrix εκτιμήθηκαν κατά τη διαδοχική χορήγηση ή συγχορήγηση με ένα εμβόλιο που περιέχει, τοξοειδή της διφθερίτιδας και του τετάνου, ακυτταρικό συστατικό του κοκκύτη, αδρανοποιημένους ιούς πολυμυελίτιδας (1, 2 και 3), αντιγόνο επιφάνειας Ηπατίτιδας B και φωσφορική πολυριβοσυλριβιτόλη Αιμόφιλου γρίπης τύπου b, συζευγμένη σε τοξοειδές του τετάνου (DTaP-HBV-IPV/Hib) στο δεύτερο έτος ζωής. Η χορήγηση του Nimenrix ένα μήνα μετά το εμβόλιο DTaP-HBV-IPV/Hib είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερους rSBA GMTs έναντι των ομάδων A, C και W-135 συγκριτικά με τη συγχορήγηση (βλ. παράγραφο 4.5). Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης δεν είναι γνωστή.

Ανοσολογικές αποκρίσεις σε νήπια ηλικίας 12-14 μηνών

Στον ένα μήνα μετά από μία δόση ή δύο δόσεις Nimenrix, χορηγούμενες σε μεσοδιάστημα δύο μηνών, τα νήπια ηλικίας 12-14 μηνών είχαν παρόμοιες αποκρίσεις rSBA έναντι των ομάδων A, C, W- 135 και Y.

Μία άπαξ δόση συσχετίστηκε με χαμηλότερους τίτλους βακτηριοκτόνων αντισωμάτων στη δοκιμασία συμπληρώματος από ορό ανθρώπου (hSBA) έναντι των ομάδων W-135 και Y, συγκριτικά με τη χορήγηση δύο δόσεων σε μεσοδιάστημα δύο μηνών. Παρόμοιες αποκρίσεις έναντι των ομάδων A και C παρατηρήθηκαν μετά από μία ή δύο δόσεις (βλ. παράγραφο 5.1). Η κλινική σημασία των ευρημάτων είναι άγνωστη. Σε περίπτωση που ένα νήπιο αναμένεται να βρίσκεται σε ιδιαίτερο κίνδυνο διεισδυτικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου λόγω έκθεσης στις ομάδες W-135 και Y, είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη η χορήγηση δεύτερης δόσης Nimenrix μετά από μεσοδιάστημα 2 μηνών. Σχετικά με την εξασθένιση των αντισωμάτων έναντι της ομάδας A ή της ομάδας C μετά την πρώτη δόση του Nimenrix σε παιδιά ηλικίας 12-23 μηνών, δείτε παρακάτω «Διατήρηση των τίτλων βακτηριοκτόνων αντισωμάτων στον ορό».

Διατήρηση των τίτλων βακτηριοκτόνων αντισωμάτων στον ορό

Μετά τη χορήγηση του Nimenrix υπάρχει μία εξασθένιση των βακτηριοκτόνων αντισωματικών τίτλων στον ορό έναντι της ομάδας A, όταν χρησιμοποιείται ανθρώπινο συμπλήρωμα στην ανάλυση (hSBA) (βλ. παράγραφο 5.1). Η κλινική σημασία της εξασθένισης των αντισωματικών τίτλων hSBA έναντι της ομάδας A δεν είναι γνωστή. Ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιο άτομο αναμένεται να βρίσκεται σε ιδιαίτερο κίνδυνο έκθεσης στην ομάδα Α και έχει λάβει μια δόση του Nimenrix περισσότερο από περίπου ένα χρόνο πριν, είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη η χορήγηση αναμνηστικής δόσης.

Έχει παρατηρηθεί μείωση στους τίτλους αντισωμάτων σε βάθος χρόνου για τις ομάδες A, C, W-135 και Y. Η κλινική σημασία των εξασθενημένων τίτλων αντισωμάτων δεν είναι γνωστή. Το ενδεχόμενο χορήγησης αναμνηστικής δόσης μπορεί να εξετασθεί σε άτομα που εμβολιάστηκαν στην νηπιακή ηλικία, τα οποία εξακολουθούν να διατρέχουν υψηλό κίνδυνο έκθεσης στην μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο που προκαλείται από τις ομάδες A, C, W-135 ή Y (βλ. παράγραφο 5.1).

Επίδραση του Nimenrix στις συγκεντρώσεις των αντισωμάτων κατά του τετάνου

Παρότι παρατηρήθηκε αύξηση των συγκεντρώσεων του τοξοειδούς (TT) αντισώματος κατά του τετάνου μετά τον εμβολιασμό με Nimenrix, το Nimenrix δεν υποκαθιστά την ανοσοποίηση κατά του τετάνου.

Η χορήγηση Nimenrix μαζί με ή ένα μήνα πριν από ένα εμβόλιο που περιέχει TT στο δεύτερο έτος της ζωής δεν βλάπτει την απόκριση στο TT ή δεν επηρεάζει σημαντικά την ασφάλεια. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα πέραν της ηλικίας των 2 ετών.

4.5Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Στα βρέφη, το Nimenrix μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με συνδυασμένα εμβόλια DTaP-HBV-IPV/Hib και με το 10-δύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο.

Από την ηλικία 1 έτους και άνω, το Nimenrix μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα εμβόλια: εμβόλια ηπατίτιδας A (HAV) και ηπατίτιδας B (HBV), εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς (MMR), εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς-ανεμευλογιάς (MMRV), 10-δύναμο συζευγμένο εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου ή μη ενισχυμένο εμβόλιο εποχιακής γρίπης.

Στο δεύτερο έτος ζωής, το Nimenrix μπορεί επίσης να χορηγηθεί ταυτόχρονα με τα συνδυασμένα εμβόλια διφθερίτιδας-τετάνου-ακυτταρικό κοκκύτη (DTaP), περιλαμβανομένου συνδυασμού εμβολίων DTaP με ηπατίτιδα B, αδρανοποιημένο πολιομυελίτιδας ή Aιμόφιλου γρίπης τύπου b (HBV, IPV ή Hib), όπως το εμβόλιο DTaP-HBV-IPV/Hib και το 13-δύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο.

Όποτε είναι δυνατό, το Nimenrix και ένα εμβόλιο που περιέχει TT, όπως το εμβόλιο DTaP-HBV-IPV/Hib, θα πρέπει να συγχορηγούνται ή, διαφορετικά, το Nimenrix θα πρέπει να χορηγείται τουλάχιστον ένα μήνα πριν το εμβόλιο που περιέχει TT.

Ένα μήνα μετά από συγχορήγηση με 10-δύναμο συζευγμένο εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου, παρατηρήθηκαν χαμηλότεροι γεωμετρικοί μέσοι όροι συγκέντρωσης αντισωμάτων (GMCs) και GMTs αντισωμάτων σε οψωνοφαγοκυτταρική δοκιμασία (OPA) για έναν ορότυπο πνευμονιόκοκκου (18C συζευγμένο με πρωτεΐνη φορέα τοξοειδούς του τετάνου). Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης δεν είναι γνωστή. Δεν υπήρξε επίδραση της συγχορήγησης στις ανοσολογικές αποκρίσεις στους υπόλοιπους εννέα ορότυπους πνευμονιόκοκκου.

Εάν πρόκειται να χορηγηθεί Nimenrix ταυτόχρονα με άλλο ενέσιμο εμβόλιο, οι ενέσεις των εμβολίων πρέπει να χορηγούνται πάντα σε διαφορετικά σημεία.

Σε ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία, υπάρχει το ενδεχόμενο να μην επιτευχθεί επαρκής απόκριση.

4.6Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία

Κύηση

Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία από τη χρήση του Nimenrix σε έγκυες γυναίκες.

Μελέτες σε ζώα δεν καταδεικνύουν άμεσες ή έμμεσες βλαβερές επιδράσεις στην εγκυμοσύνη, στην ανάπτυξη του εμβρύου/κυήματος, στον τοκετό ή στη μεταγεννητική ανάπτυξη (βλ. παράγραφο 5.3).

Το Nimenrix θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μόνο όταν είναι σαφώς αναγκαίο και τα πιθανά πλεονεκτήματα υπερτερούν των δυνητικών κινδύνων για το έμβρυο.

Θηλασμός

Δεν είναι γνωστό εάν το Nimenrix απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα.

Το Nimenrix θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού μόνο όταν τα ενδεχόμενα οφέλη υπερτερούν των ενδεχόμενων κινδύνων.

Γονιμότητα

Μελέτες σε ζώα δεν καταδεικνύουν άμεσες ή έμμεσες βλαβερές επιδράσεις στη γονιμότητα.

4.7Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις του Nimenrix στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.

Ωστόσο, κάποιες από τις επιδράσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.8 «Ανεπιθύμητες Ενέργειες» μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.

4.8Ανεπιθύμητες ενέργειες

Περίληψη του προφίλ ασφαλείας

Η ασφάλεια του Nimenrix έχει αξιολογηθεί σε κλινικές μελέτες ως ακολούθως:

Μία άπαξ δόση χορηγήθηκε σε 9.621 άτομα. Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνονταν 3.079 νήπια (12 έως 23 μηνών), 909 παιδιά μεταξύ 2 και 5 ετών, 990 παιδιά μεταξύ 6 και 10 ετών, 2.317 εφήβους (11 έως 17 ετών) και 2.326 ενήλικες (18 έως 55 ετών).

Σε ξεχωριστή μελέτη, χορηγήθηκε μία δόση Nimenrix σε 274 άτομα ηλικίας 56 ετών και άνω.

Σε μία μελέτη σε βρέφη που ήταν ηλικίας 6 έως 12 εβδομάδων κατά την εποχή της πρώτης δόσης, 1.052 άτομα έλαβαν τουλάχιστον μία δόση από το αρχικό σχήμα των 2 ή 3 δόσεων του Nimenrix και 1.008 έλαβαν μία αναμνηστική δόση σε ηλικία περίπου 12 μηνών.

Στις ηλικιακές ομάδες 6-12 εβδομάδων και 12-14 μηνών, όπου έλαβαν 2 δόσεις Nimenrix, οι οποίες χορηγήθηκαν με μεσοδιάστημα 2 μηνών, η πρώτη και η δεύτερη δόση συσχετίστηκαν με παρόμοια τοπική και συστηματική αντιδραστικότητα.

Το προφίλ των τοπικών και γενικών ανεπιθύμητων ενεργειών μιας αναμνηστικής δόσης του Nimenrix μετά από αρχικό εμβολιασμό με Nimenrix ή με άλλα συζευγμένα ή απλά πολυσακχαριδικά μηνιγγιτιδοκοκκικά εμβόλια, ήταν παρόμοιο με το προφίλ των τοπικών και γενικών ανεπιθύμητων ενεργειών που παρατηρούνται μετά από αρχικό εμβολιασμό με Nimenrix, εκτός από τα συμπτώματα του γαστρεντερικού (συμπεριλαμβανομένων της διάρροιας, του εμέτου και της ναυτίας) τα οποία ήταν πολύ συχνά.

Πίνακας ανεπιθύμητων ενεργειών

Οι αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες συχνότητας:

Πολύ συχνές:

(≥ 1/10)

Συχνές:

(≥1/100 έως <1/10)

Όχι συχνές:

(≥1/1.000 έως <1/100)

Σπάνιες:

(≥1/10.000 έως <1/1.000)

Πολύ σπάνιες:

(<1/10.000)

Στον Πίνακα 1 εμφανίζονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν τόσο από μελέτες σε άτομα ηλικίας 6 εβδομάδων έως 55 χρονών όσο και από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν σε άτομα ηλικίας >55 ετών ήταν παρόμοιες με αυτές που παρατηρήθηκαν σε νεότερους ενήλικες.

Πίνακας 1 Περίληψη των ανεπιθύμητων ενεργειών ανά κατηγορία οργανικού συστήματος, σε μορφή πίνακα

Κατηγορία Οργανικού

Συχνότητα

Ανεπιθύμητες αντιδράσεις

Συστήματος

 

 

Διαταραχές του μεταβολισμού

Πολύ συχνές

Απώλεια ορέξεως

και της θρέψης

 

 

Ψυχιατρικές διαταραχές

Πολύ συχνές

Ευερεθιστότητα

 

Όχι συχνές

Αϋπνία

 

 

Κλάμα

Διαταραχές του νευρικού

Πολύ συχνές

Νωθρότητα,

συστήματος

 

Κεφαλαλγία

 

Όχι συχνές

Υπαισθησία

 

 

Ζάλη

Διαταραχές του γαστρεντερικού

Συχνές

Διάρροια

 

 

Έμετος

 

 

Ναυτία*

Διαταραχές του δέρματος και

Όχι συχνές

Κνησμός

του υποδόριου ιστού

 

Εξάνθημα**

Διαταραχές του μυοσκελετικού

Όχι συχνές

Μυαλγία

συστήματος και του συνδετικού

 

Άλγος στα άκρα

ιστού

 

 

Γενικές διαταραχές και

Πολύ συχνές

Πυρετός

καταστάσεις της οδού

 

Οίδημα στη θέση ένεσης,

χορήγησης

 

'Αλγος στη θέση ένεσης

 

 

Ερυθρότητα στη θέση ένεσης

 

 

Κόπωση

 

Συχνές

Αιμάτωμα στη θέση ένεσης*

 

Όχι συχνές

Αίσθημα κακουχίας

 

 

Σκλήρυνση της θέσης ένεσης

 

 

Κνησμός της θέσης ένεσης

 

 

Θερμότητα στη θέση ένεσης

 

 

Αναισθησία της θέσης ένεσης

 

Μη γνωστές***

Εκτεταμένο οίδημα του άκρου στη θέση

 

 

ένεσης, το οποίο συχνά συνοδεύεται από

 

 

ερύθημα και μερικές φορές περιλαμβάνει την

 

 

παρακείμενη άρθρωση ή οίδημα ολόκληρου

 

 

του άκρου στο οποίο έγινε η ένεση.

*Η ναυτία και το αιμάτωμα στη θέση ένεσης παρουσιάστηκαν σε συχνότητα εμφάνισης Όχι συχνές σε βρέφη

**Eξάνθημα παρουσιάστηκε σε συχνότητα εμφάνισης Συχνές σε βρέφη

***ΑΕ που προσδιορίστηκαν μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας

του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V.

4.9Υπερδοσολογία

Δεν αναφέρθηκε καμία περίπτωση υπερδοσολογίας.

5.ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: εμβόλια, μηνιγγιτιδοκοκκικά εμβόλια, κωδικός ATC: J07AH08

Μηχανισμός δράσης

Τα αντισώματα κατά της κάψας του μηνιγγιτιδόκοκκου προστατεύουν από μηνιγγιτιδοκοκκικές νόσους με διαμεσολαβούμενη από το συμπλήρωμα βακτηριοκτόνο δράση. Το Nimenrix επάγει την παραγωγή βακτηριοκτόνων αντισωμάτων κατά των πολυσακχαριτών της κάψας των ομάδων A, C, W-135 και Y της Neisseria meningitidis, όταν μετράται με δοκιμασίες με χρήση είτε συμπληρώματος από κουνέλι (rSBA) είτε ανθρώπινου συμπληρώματος (hSBA).

Ανοσογονικότητα σε βρέφη

Στην κλινική μελέτη σε βρέφη (MenACWY-TT-083), η αρχική δόση χορηγήθηκε σε ηλικία 6 έως 12 εβδομάδων, η δεύτερη δόση χορηγήθηκε μετά από διάστημα 2 μηνών και η τρίτη (αναμνηστική) δόση χορηγήθηκε σε ηλικία περίπου 12 μηνών. Είχαν συγχορηγηθεί το εμβόλιο DTaP-HBV-IPV/Hib και το 10-δύναμο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο. Το Nimenrix προκάλεσε αποκρίσεις βακτηριοκτόνων αντισωμάτων κατά των τεσσάρων ομάδων του μηνιγγιτιδόκοκκου. Η απόκριση έναντι της ομάδας C ήταν μη κατώτερη σε σχέση με αυτήν που προκλήθηκε από τα εγκεκριμένα εμβόλια MenC-CRM και MenC-TT, όσον αφορά ποσοστά με τίτλους rSBA ≥8 ένα μήνα μετά τη δεύτερη δόση. Βλ. Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Αποκρίσεις βακτηριοκτόνων αντισωμάτων (rSBA*) και (hSBA**) σε βρέφη μετά από 2 δόσεις που χορηγήθηκαν σε μεσοδιάστημα 2 μηνών και μετά από μία αναμνηστική δόση σε ηλικία 12 μηνών (Μελέτη MenACWY-TT-083)

Ομάδα

 

 

 

rSBA*

 

 

hSBA**

Μηνιγγι

Ομάδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMT

 

GMT

τιδόκοκ

εμβολίου

 

N

 

N

κου

 

 

(95%

 

(95% CI)

(95% CI)

(95% CI)

 

 

 

 

CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά τη

 

97,4%

 

 

96,5%

 

 

(95,4,

 

(182,

(93,0,

 

 

δόση 2 (1)

 

(131, 188)

A

Nimenrix

 

 

98,6)

 

227)

 

98,6)

 

Μετά την

 

99,6%

 

1.561

 

99,5%

1.007 (836,

 

 

 

 

 

 

 

αναμνηστι

(98,4,

 

(1.412,

(97,4,

 

 

 

1.214)

 

 

κή δόση(1)

 

99,9)

 

1.725)

 

100)

 

 

Μετά τη

 

98,7%

 

 

98,6%

1.308

 

 

(97,2;

 

(540,

(96,0,

 

 

δόση 2 (1)

 

(1.052, 1.627)

 

Nimenrix

 

 

99,5)

 

693)

 

99,7)

 

 

Μετά την

 

99,8%

 

1.177

 

99,5%

4.992

 

 

 

 

 

 

 

αναμνηστι

(98,8,

 

(1.059,

(97,5,

 

 

 

(4.086, 6.100)

 

 

κή δόση (1)

 

100)

 

1.308)

 

100)

 

 

Μετά τη

 

99,6%

 

 

100%

3.188

 

 

(98,4,

 

(850,

(98,2,

 

Εμβόλιο

δόση 2(1)

 

(2.646, 3.841)

C

MenC-

 

 

99,9)

 

1.079)

 

100)

 

Μετά την

 

98,4%

 

1.051

 

100%

 

 

CRM

 

 

 

5.438

 

αναμνηστι

(96,8;

 

(920,

(98,3,

 

 

 

(4.412, 6.702)

 

 

κή δόση (1)

 

99,4)

 

1.202)

 

100)

 

 

Μετά τη

 

100%

 

1.188

 

100%

2.626

 

 

(99,2,

 

(1.080,

(98,4,

 

Εμβόλιο

δόση 2(1)

 

(2.219, 3.109)

 

 

 

100)

 

1.307)

 

100)

 

 

MenC-TT

Μετά την

 

100%

 

1.960

 

100%

5.542

 

 

αναμνηστι

(99,2,

 

(1.776,

(98,3,

 

 

 

(4.765, 6.446)

 

 

κή δόση (1)

 

100)

 

2.163)

 

100)

 

 

Μετά τη

 

99,1%

 

1.605

 

100%

 

 

(97,8,

 

(1.383,

(98,3,

 

 

δόση 2(1)

 

(644, 882)

W

Nimenrix

 

 

99,8)

 

1.862)

 

100)

 

Μετά την

 

99,8%

 

2.777

 

100%

5.123

 

 

 

 

 

 

 

αναμνηστι

(98,8,

 

(2.485,

(98,3,

 

 

 

(4.504, 5.826)

 

 

κή δόση (1)

 

100)

 

3.104)

 

100)

 

 

Μετά τη

 

98,2%

 

 

97,7%

 

 

(96,6,

 

(419,

(94,6,

 

 

δόση 2(1)

 

(276, 390)

Y

Nimenrix

 

 

99,2)

 

558)

 

99,2)

 

Μετά την

 

99,4%

 

 

100%

2.954

 

 

 

 

 

 

 

αναμνηστι

(99,1,

 

(787,

(98,3,

 

 

 

(2.498, 3.493)

 

 

κή δόση (1)

 

99,9)

 

986)

 

100)

Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην αρχική κατά το πρωτόκολλο (ATP) κοορτή για ανοσογονικότητα.

* η δοκιμή rSBA πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια Public Health England (PHE) στο Ηνωμένο Βασίλειο. **hSBA ελεγχθηκε στα εργαστήρια της GSK

(1) αιμοληψία πραγματοποιήθηκε 21 έως 48 ημέρες μετά τον εμβολιασμό

Ανοσογονικότητα σε νήπια ηλικίας 12-23 μηνών

Στις κλινικές μελέτες MenACWY-TT-039 και MenACWY-TT-040, μία μόνο δόση Nimenrix προκάλεσε αποκρίσεις rSBA κατά των τεσσάρων ομάδων του μηνιγγιτιδόκοκκου, με απόκριση κατά

της ομάδας C συγκρίσιμη με αυτή που προκλήθηκε από το εγκεκριμένο εμβόλιο MenC-CRM όσον αφορά ποσοστά με τίτλους rSBA ≥8 (Πίνακας 3).

Πίνακας 3: Αποκρίσεις βακτηριοκτόνων αντισωμάτων (rSBA*) σε νήπια ηλικίας 12-23 μηνών

 

 

 

Μελέτη

 

 

Μελέτη

 

Ομάδα

Ομάδα

MenACWY-TT-039(1)

MenACWY-TT-040(2)

Μηνιγγιτιδόκοκκου

εμβολίου

N

≥8

 

GMT

N

≥8

 

GMT

 

 

(95%CI)

 

(95%CI)

(95%CI)

 

(95%CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,7%

 

2.205

 

98,4%

 

3.170

A

Nimenrix

 

(2.008,

(95,3,

 

(2.577,

(98,4, 100)

 

 

 

 

 

 

2422)

 

99,7)

 

3899)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,7%

 

 

97,3%

 

 

Nimenrix

 

(93,7,

 

(672,

 

(98,4, 100)

 

(437, 522)

 

C

 

 

 

 

99,1)

 

1.021)

 

 

 

 

 

 

 

Εμβόλιο

 

97,5%

 

 

98,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

(93,8,

 

 

MenC-CRM

(92,9,99,5)

 

(170, 265)

 

(521, 918)

 

 

 

 

99,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

2.682

 

98,4%

 

4.022

W-135

Nimenrix

 

(2.453,

(95,4,

 

(3.269,

(99,0, 100)

 

 

 

 

 

 

2.932)

 

99,7)

 

4.949)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

2.729

 

97,3%

 

3.168

Y

Nimenrix

 

(2.473,

(93,8,

 

(2.522,

(99,0, 100)

 

 

 

 

 

 

3.013)

 

99,1)

 

3.979)

 

 

 

 

 

 

 

Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στις ATP κοορτές για ανοσογονικότητα.

(1)αιμοληψία πραγματοποιήθηκε 42 έως 56 ημέρες μετά τον εμβολιασμό

(2)αιμοληψία πραγματοποιήθηκε 30 έως 42 ημέρες μετά τον εμβολιασμό * ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK

Στη μελέτη MenACWY-TT-039, η βακτηριοκτόνος δράση του ορού μετρήθηκε επίσης ως δευτερεύον καταληκτικό σημείο χρησιμοποιώντας ανθρώπινο ορό ως πηγή συμπληρώματος (hSBA) (Πίνακας 4).

Πίνακας 4: Αποκρίσεις βακτηριοκτόνων αντισωμάτων (hSBA*) σε νήπια ηλικίας 12-23 μηνών

Ομάδα

Ομάδα εμβολίου

N

Μελέτη MenACWY-TT-039(1)*

≥8

GMT

Μηνιγγιτιδόκοκκου

 

 

(95% CI)

(95%CI)

 

 

 

A

Nimenrix

77,2%

19,0

(72,4, 81,6)

(16,4,

22,1)

 

 

 

 

Nimenrix

98,5%

C

(96,6, 99,5)

(175,

219)

 

 

MenC-CRM

81,9%

40,3

 

 

(73,7, 88,4)

(29,5,

55,1)

 

 

 

W-135

Nimenrix

87,5%

48,9

(83,5, 90,8)

(41,2,

58,0)

 

 

 

Y

Nimenrix

79,3%

30,9

(74,5, 83,6)

(25,8,

37,1)

 

 

 

Ηανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP κοορτή για ανοσογονικότητα.

(1)αιμοληψία πραγματοποιήθηκε 42 έως 56 ημέρες μετά τον εμβολιασμό

* ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK

Στη μελέτη Men ACWY-TT-104, αξιολογήθηκε η ανοσολογική απόκριση μετά από μία ή δύο δόσεις Nimenrix που χορηγήθηκαν σε μεσοδιάστημα 2 μηνών, ένα μήνα μετά τον τελευταίο εμβολιασμό. Το Nimenrix πέτυχε βακτηριοκτόνες αποκρίσεις έναντι και των τεσσάρων ομάδων, οι οποίες ήταν παρόμοιες από την άποψη του % με τίτλο rSBA ≥8 και του GMT μετά από μία ή δύο δόσεις (Πίνακας 5).

Πίνακας 5: Αποκρίσεις βακτηριοκτόνων αντισωμάτων (rSBA)* σε νήπια ηλικίας 12-14 μηνών

Ομάδα

Ομάδα

Χρόνος

 

Μελέτη MenACWY-TT-104(1)

 

≥8

GMT

Μηνιγγιτιδόκοκκου

εμβολίου

N

 

(95%CI)

(95% CI)

 

 

 

 

 

Nimenrix

Μετά τη

97,8%

1.437

 

1 δόση

δόση 1

(94,4, 99,4)

(1.118, 1.847)

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Μετά τη

96,8%

1.275

Nimenrix

δόση 1

(92,8, 99,0)

(970, 1.675)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 δόσεις

Μετά τη

98,0%

1.176

 

 

δόση 2

(94,3, 99,6)

(922,8, 1501)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Μετά τη

95,0%

 

1 δόση

δόση 1

(90,7, 97,7)

(346, 592)

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Μετά τη

95,5%

Nimenrix

δόση 1

(91,0, 98,2)

(281, 485)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 δόσεις

Μετά τη

98,7%

 

 

 

 

δόση 2

(95,3, 99,8)

(522, 783)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Μετά τη

95,0%

 

1 δόση

δόση 1

(90,8, 97,7)

(1601, 2808)

 

 

 

 

 

 

 

 

W-135

 

Μετά τη

94,9%

2.030

Nimenrix

δόση 1

(90,3, 97,8)

(1.511, 2.728)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 δόσεις

Μετά τη

100%

3.533

 

 

 

 

δόση 2

(97,6, 100)

(2.914, 4.283)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Μετά τη

92,8%

 

1 δόση

δόση 1

(88,0, 96,1)

(705, 1.285)

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

Μετά τη

93,6%

Nimenrix

δόση 1

(88,6, 96,9)

(692, 1.258)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 δόσεις

Μετά τη

99,3%

 

 

 

 

δόση 2

(96,3, 100)

(944, 1.360)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην κατά το πρωτόκολλο (ATP) κοορτή για ανοσογονικότητα

(1) αιμοληψία πραγματοποιήθηκε 21-48 ημέρες μετά τον εμβολιασμό * ελεγμένο στα εργαστήρια της Public Health England

Στη μελέτη MenACWY-TT-104, η βακτηριοκτόνος δράση του ορού μετρήθηκε επίσης ως δευτερεύον καταληκτικό σημείο χρησιμοποιώντας hSBA. Το Nimenrix πέτυχε βακτηριοκτόνες αποκρίσεις έναντι των ομάδων W-135 και Y που ήταν υψηλότερες από την άποψη του % με τίτλο hSBA ≥8, όταν χορηγήθηκαν δύο δόσεις συγκριτικά με μία δόση. Παρόμοιες αποκρίσεις όσον αφορά το % με τίτλο hSBA ≥8 παρατηρήθηκαν με τις ομάδες A και C (Πίνακας 6).

Πίνακας 6: Αποκρίσεις βακτηριοκτόνων αντισωμάτων (hSBA)* σε νήπια ηλικίας 12-14 μηνών

Ομάδα

Ομάδα

Χρόνος

 

Μελέτη MenACWY-TT-104(1)

 

≥8

GMT

Μηνιγγιτιδόκοκκου

εμβολίου

N

 

(95%CI)

(95% CI)

 

 

 

 

 

Nimenrix

Μετά τη

95,9%

 

1 δόση

δόση 1

(88,6, 99,2)

(87, 160)

A

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Μετά τη

97,0%

 

 

2 δόσεις

δόση 1

(89,5, 99,6)

(98, 180)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά τη

97,0%

 

 

δόση 2

(89,5, 99,6)

(126, 230)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Μετά τη

98,7%

 

1 δόση

δόση 1

(93,1, 100)

(105, 220)

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Μετά τη

95,7%

Nimenrix

δόση 1

(88,0, 99,1)

(110, 236)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 δόσεις

Μετά τη

100%

1.753

 

 

 

 

δόση 2

(94,8, 100)

(1.278, 2.404)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Μετά τη

62,5%

 

1 δόση

δόση 1

(50,3, 73,6)

(16, 47)

 

 

 

 

 

 

 

 

W-135

 

Μετά τη

68,9%

Nimenrix

δόση 1

(55,7, 80,1)

(1, 43)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 δόσεις

Μετά τη

97,1%

 

 

 

 

δόση 2

(90,1, 99,7)

(550, 1041)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Μετά τη

67,6%

 

1 δόση

δόση 1

(55,5, 78,20)

(24, 71)

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

Μετά τη

64,3%

Nimenrix

δόση 1

(50,4, 76,6)

(18, 58)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 δόσεις

Μετά τη

95,3%

 

 

δόση 2

(86,9, 99,0)

(339, 775)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην κατά το πρωτόκολλο (ATP) κοορτή για ανοσογονικότητα

(1) αιμοληψία πραγματοποιήθηκε 21-48 ημέρες μετά τον εμβολιασμό *ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK

Η διατήρηση της ανοσολογικής απόκρισης αξιολογήθηκε μέσω των rSBA και hSBA έως και 5 χρόνια σε παιδιά τα οποία είχαν αρχικά εμβολιαστεί στη μελέτη MenACWY-TT-027 (Πίνακας 7).

Πίνακας 7: 5-ετή δεδομένα για τη διατήρηση της απόκρισης σε νήπια ηλικίας 12-23 μηνών κατά τον εμβολιασμό (μελέτη MenACWY-TT-032, επέκταση της μελέτης 027)

Ομάδα

 

Χρονικό

 

rSBA*

 

 

hSBA**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μηνιγγι

Ομάδα

 

 

 

 

 

 

 

 

σημείο

 

≥8

 

GMT

 

≥8

 

GMT

τιδόκοκ

εμβολίου

N

 

N

 

(έτος)

(95%CI)

 

(95%CI)

(95%CI)

 

(95%CI)

κου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,4%

 

35,1

52,3%

 

8,8

A

Nimenrix

(48,8, 78,1)

 

(19,4, 63,4)

(36,7, 67,5)

 

(5,4, 14,2)

 

 

 

 

 

73,5%

 

37,4

35,6%

 

5,2

 

 

 

 

 

 

(58,9, 85,1)

 

(22,1, 63,2)

(21,9, 51,2)

 

(3,4, 7,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,8%

 

97,8%

 

 

Nimenrix

(88,2, 99,9)

 

(62,7, 192)

(88,2, 99,9)

 

(214, 640)

 

 

 

 

 

 

 

77,6%

 

48,9

91,7%

 

 

 

 

 

C

 

(63,4, 88,2)

 

(28,5, 84,0)

(80,0, 97,7)

 

(124, 379)

 

 

 

 

 

 

Εμβόλιο

80,0%

 

70,0%

 

91,9

 

 

 

 

(44,4, 97,5)

 

(22,6, 832)

(34,8, 93,3)

 

(9,8, 859)

 

MenC-

 

 

 

 

 

 

 

 

63,6%

 

26,5

 

90,9%

 

 

CRM

 

 

 

(30,8, 89,1)

 

(6,5, 107)

(58,7, 99,8)

 

(21,2, 557)

 

 

 

 

 

 

 

W-135

Nimenrix

60,0%

 

50,8

84,4%

 

76,9

(44,3, 74,3)

 

(24,0, 108)

(70,5, 93,5)

 

(44,0, 134)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,7%

18,2

82,6%

59,7

 

 

(21,7, 49,6)

(9,3, 35,3)

(68,6, 92,2)

(35,1, 101)

 

 

 

 

 

 

 

62,2%

44,9

87,8%

74,6

Y

Nimenrix

 

(46,5, 76,2)

(22,6, 89,3)

(73,8, 95,9)

(44,5, 125)

 

 

 

42,9%

20,6

80,0%

70,6

 

 

 

 

(28,8, 57,8)

(10,9, 39,2)

(65,4, 90,4)

(38,7, 129)

 

 

 

 

 

Η διατήρηση της ανοσογονικότητας αναλύθηκε χρησιμοποιώντας την ATP κοορτή του έτους 5. Η μεροληψία της επιλογής κυρίως λόγω του επαναληπτικού εμβολιασμού των ατόμων με τίτλους rSBA ομάδας C <8 και τον αποκλεισμό τους από τη(τις) μετέπειτα χρονική(ες) στιγμή(ες) μπορεί να έχουν οδηγήσει σε υπερεκτίμηση των τίτλων.

*η δοκιμή rSBA πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια PHE στο Ηνωμένο Βασίλειο. **ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK

Ανοσογονικότητα σε παιδιά ηλικίας 2-10 ετών

Στη MenACWY-TT-081, το Nimenrix αποδείχτηκε ότι δεν ήταν κατώτερο ενός άλλου εγκεκριμένου εμβολίου MenC-CRM όσον αφορά την απόκριση του εμβολίου στην ομάδα C [94,8% (95% CI: 91,4, 97,1) και 95,7% (95% CI: 89,2, 98,8), αντίστοιχα]. Ο GMT ήταν χαμηλότερος για την ομάδα του Nimenrix [2.795 (95% CI: 2.393, 3.263)] έναντι του εμβολίου MenC-CRM [5.292 (95% CI: 3.815, 7340)].

Στη MenACWY-TT-038, το Nimenrix αποδείχθηκε ότι δεν ήταν κατώτερο του εγκεκριμένου εμβολίου ACWY-PS όσον αφορά την απόκριση του εμβολίου στις τέσσερις ομάδες (A, C, W-135 και Y) (Βλ. Πίνακα 8).

Πίνακας 8: Αποκρίσεις βακτηριοκτόνων αντισωμάτων (rSBA*) στο Nimenrix και στο εμβόλιο ACWY-PS σε παιδιά ηλικίας 2-10 ετών 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό (μελέτη MenACWY-TT-038)

Ομάδα

 

Nimenrix

 

 

Εμβόλιο ACWY-PS

Μηνιγγι

 

VR

GMT

 

VR

GMT

τιδόκοκ

N

N

(95%CI)

(95%CI)

(95%CI)

(95%CI)

κου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

89,1%

6.343

64,6%

2.283

(86,3, 91,5)

(5.998,

6.708)

(57,4, 71,3)

(2.023, 2.577)

 

 

C

96,1%

4.813

89,7%

1.317

(94,4, 97,4)

(4.342,

5.335)

(85,1, 93,3)

(1.043, 1.663)

 

 

W-135

97,4%

11.543

82,6%

2.158

(95,9, 98,4)

(10.873,

12.255)

 

(77,2, 87,2)

(1.815, 2.565)

 

 

Y

92,7%

10.825

68,8%

2.613

(90,5, 94,5)

(10.233,

11.452)

(62,5, 74,6)

(2.237, 3.052)

 

 

Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP κοορτή για ανοσογονικότητα. VR: απόκριση στο εμβόλιο καθορίστηκε ως το ποσοστό των ατόμων με:

τίτλους rSBA 32 για αρχικά οροαρνητικά άτομα (δηλ., τίτλος rSBA προ εμβολιασμού < 8)

τουλάχιστον 4-πλάσια αύξηση των τίτλων rSBA μετά τον εμβολιασμό από ότι πριν για αρχικά

οροθετικά άτομα (δηλ., τίτλος rSBA προ εμβολιασμού ≥ 8). * ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK

Η διατήρηση της ανοσολογικής απόκρισης αξιολογήθηκε σε παιδιά τα οποία είχαν αρχικά εμβολιαστεί στη MenACWY-TT-081 (Πίνακας 9).

Πίνακας 9: Δεδομένα για τη διατήρηση της απόκρισης μετά 44 μήνες σε παιδιά ηλικίας 2-10 ετών κατά τον εμβολιασμό (Μελέτη MenACWY-TT-088, επέκταση της μελέτης 081)

Ομάδα

Ομάδα

Χρονικό

 

rSBA*

 

 

hSBA**

 

Μηνιγγιτι

σημείο

 

≥8

 

GMT

 

≥8

 

GMT

εμβολίου

N

 

N

 

δόκοκκου

 

(μήνες)

 

(95%CI)

 

(95%CI)

 

(95%CI)

 

(95%CI)

 

 

86,5%

 

25,6%

 

4,6

A

Nimenrix

(80,9, 91,0)

 

(144, 267)

(16,9, 35,8)

 

(3,3, 6,3)

 

 

 

 

 

85,7%

 

25,8%

 

4,8

 

 

 

 

 

 

(79,9, 90,4)

 

(224, 423)

(17,1, 36,2)

 

(3,4, 6,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,6%

 

34,8

95,6%

 

75,9

 

Nimenrix

(57,4, 71,3)

 

(26,0, 46,4)

(89,0, 98,8)

 

(53,4, 108)

 

 

 

 

 

 

 

37,0%

 

14,5

76,8%

 

36,4

 

 

 

 

C

 

(30,1, 44,3)

 

(10,9, 19,2)

(66,2, 85,4)

 

(23,1, 57,2)

 

 

 

 

 

 

Εμβόλιο

76,8%

 

86,5

90,9%

 

82,2

 

 

 

 

(65,1, 86,1)

 

(47,3, 158)

(75,7, 98,1)

 

(34,6, 196)

 

MenC-

 

 

 

 

 

 

 

 

45,5%

 

31,0

 

64,5%

 

38,8

 

CRM

 

 

 

(33,1, 58,2)

 

(16,6, 58,0)

(45,4, 80,8)

 

(13,3, 113)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,2%

 

84,9%

 

69,9

W-135

Nimenrix

(70,6, 82,9)

 

(149, 307)

(75,5, 91,7)

 

(48,2, 101)

 

 

 

 

 

68,3%

 

80,5%

 

64,3

 

 

 

 

 

 

(61,1, 74,8)

 

(72,5, 148)

(70,6, 88,2)

 

(42,7, 96,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,3%

 

81,3%

 

79,2

Y

Nimenrix

(75,1, 86,6)

 

(165, 314)

(71,8, 88,7)

 

(52,5, 119)

 

 

 

 

 

62,4%

 

78,9

82,9%

 

 

 

 

 

 

 

(55,1, 69,4)

 

(54,6, 114)

(72,5, 90,6)

 

(78,0, 206)

 

 

 

 

 

 

 

Ηανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP κοορτή για τη διατήρηση της απόκρισης, προσαρμοσμένη για κάθε χρονικό σημείο.

*η δοκιμή rSBA πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια PHE στο Ηνωμένο Βασίλειο. **ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK

Ηδιατήρηση της ανοσολογικής απόκρισης εκτιμήθηκε μέσω των hSBA 1 χρόνο μετά τον εμβολιασμό στα παιδιά ηλικίας 6-10 ετών που είχαν αρχικά εμβολιαστεί στη μελέτη MenACWY-TT-027 (Πίνακας 10) (βλ. παράγραφο 4.4).

Πίνακας 10: 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό και δεδομένα διατήρησης 1 έτους (hSBA*) σε παιδιά ηλικίας 6-10 ετών

Ομάδα

 

1 μήνα μετά τον εμβολιασμό

 

διατήρηση 1 έτους

Μηνιγγι

Ομάδα

(μελέτη MenACWY-TT-027)

(μελέτη MenACWY-TT-028)

τιδόκοκ

εμβολίου

N

GMT

N

GMT

κου

 

(95%CI)

(95%CI)

(95%CI)

(95%CI)

 

 

 

 

Nimenrix

80,0 %

53,4

16,3%

3,5

A

(71,1, 87,2)

(37,3, 76,2)

(9,8, 24,9)

(2,7, 4,4)

 

 

 

ACWY-

25,7%

4,1

5,7%

2,5

 

 

PS

(12,5, 43,3)

(2,6, 6,5)

(0,7, 19,2)

(1,9, 3,3)

 

 

 

 

Nimenrix

89,1%

95,2%

C

(81,3, 94,4)

(99,3, 244)

(89,2, 98,4)

(95,4, 176)

 

 

 

ACWY-

39,5%

13,1

32,3%

7,7

 

 

PS

(24,0, 56,6)

(5,4, 32,0)

(16,7, 51,4)

(3,5, 17,3)

 

 

 

 

Nimenrix

95,1%

100%

W-135

(89,0, 98,4)

(99,9, 178)

(96,5, 100)

(218, 302)

 

 

 

ACWY-

34,3%

5,8

12,9%

3,4

 

 

PS

(19,1, 52,2)

(3,3, 9,9)

(3,6, 29,8)

(2,0, 5,8)

 

 

 

 

Nimenrix

83,1%

95,1

99,1%

Y

(73,7, 90,2)

(62,4, 145)

(94,9, 100)

(213, 330)

 

 

 

ACWY-

43,8%

12,5

33,3%

9,3

 

 

PS

(26,4, 62,3)

(5,6, 27,7)

(18,6, 51,0)

(4,3, 19,9)

 

 

 

Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP κοορτή για τη διατήρηση της απόκρισης.

* ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK

Ανοσογονικότητα σε εφήβους ηλικίας 11-17 ετών και σε ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών

Δύο κλινικές μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε εφήβους 11-17 ετών (μελέτη MenACWY-TT-036) και σε ενηλίκους 18-55 ετών (μελέτη MenACWY-TT-035) που έλαβαν είτε μια δόση Nimenrix είτε μια δόση του εμβολίου ACWY-PS.

Το Nimenrix αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ανοσολογικά κατώτερο του εμβολίου ACWY-PS όσον αφορά την απόκριση στο εμβόλιο όπως ορίστηκε παραπάνω (Πίνακας 11).

Πίνακας 11: Αποκρίσεις βακτηριοκτόνων αντισωμάτων (rSBA*) στο Nimenrix και στο εμβόλιο ACWY-PS σε εφήβους ηλικίας 11-17 ετών και σε ενήλικες ηλικίας ≥ 18 ετών 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό

Μελέτη

Ομάδα

 

Nimenrix

 

Εμβόλιο ACWY-PS

Μηνιγγι

N

 

 

N

 

 

(Ηλικιακό

VR

GMT

VR

GMT

τιδόκοκ

 

 

εύρος)

 

(95%CI)

(95%CI)

 

(95%CI)

(95%CI)

κου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

85,4%

5.928

77,5%

2.947

 

(82,1, 88,2)

(5.557, 6.324)

(70,9, 83,2)

(2.612, 3.326)

 

 

 

 

 

 

 

97,4%

13.110

 

96,7%

8.222

Μελέτη

C

(11.939,

(95,8, 98,5)

(93,3, 98,7)

(6.807, 9.930)

MenACWY-

 

 

14.395)

 

 

 

 

 

 

 

TT-036

W-135

96,4%

8.247

87,5%

2.633

(11-17 έτη)

(94,6, 97,7)

(7.639, 8.903)

(82,3, 91,6)

(2.299, 3.014)

 

 

 

 

 

 

93,8%

14.086

 

78,5%

5.066

 

Y

(13.168,

 

(91,6, 95,5)

(72,5, 83,8)

(4.463, 5.751)

 

 

 

15.069)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

80,1%

3.625

69,8%

2.127

 

(77,0, 82,9)

(3.372,

3.897)

(63,8, 75,4)

(1.909, 2.370)

Μελέτη

 

 

 

C

91,5%

92,0%

MenACWY-

(89,4, 93,3)

(8011,

9812)

(88,3, 94,9)

(6297, 8628)

 

 

 

TT-035

W-135

90,2%

5.136

85,5%

2.461

(18-55 έτη)

(88,1, 92,1)

(4.699,

5.614)

(80,9, 89,4)

(2.081, 2.911)

 

 

 

 

Y

87,0%

7.711

78,8%

4.314

 

(84,6, 89,2)

(7.100,

8.374)

(73,6, 83,4)

(3.782, 4.921)

 

 

 

 

Ηανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στις ATP κοορτές για την ανοσογονικότητα. VR: απόκριση στο εμβόλιο

* ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK

Ηδιατήρηση της ανοσολογικής απόκρισης αξιολογήθηκε έως και5 χρόνια μετά τον εμβολιασμό σε εφήβους που είχαν αρχικά ανοσοποιηθεί στη μελέτη MenACWY-TT-036 (Πίνακας 12).

Πίνακας 12: 5-ετή στοιχεία για τη διάρκεια της ανταπόκρισης (rSBA*) σε εφήβους ηλικίας 11-17 ετών κατά τον εμβολιασμό

Ομάδ

 

 

Nimenrix

 

Εμβόλιο ACWY-PS

α

Χρονικ

 

 

 

 

 

 

Μηνιγ

ό

 

≥8

GMT

 

≥8

GMT

γιτιδό

σημείο

N

N

(95%CI)

(95%CI)

(95%CI)

(95%CI)

κοκκο

(Έτη)

 

 

 

 

 

 

 

 

υ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92,9%

82,7%

 

(90,1, 95,1)

(381, 527)

(75,6, 88,4)

(147, 288)

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,5%

93,0%

 

(94,5, 99,1)

(531, 781)

(85,4, 97,4)

(202, 433)

 

 

 

 

 

91,1%

86,0%

C

(88,1, 93,6)

(309, 446)

(79,4, 91,1)

(262, 580)

 

 

 

88,6%

87,1%

 

 

(83,8, 92,3)

(194, 318)

(78,0, 93,4)

(224, 599)

 

 

 

 

 

 

 

82,0%

30,0%

16,0

 

(78,1, 85,4)

(268, 426)

(22,8, 38,0)

(10,9, 23,6)

W-135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,0%

34,9%

19,7

 

(80,9, 90,2)

(324, 588)

(24,9, 45,9)

(11,8, 32,9)

 

 

 

 

 

 

 

93,1%

58,0%

69,6

 

(90,3, 95,3)

(620, 884)

(49,7, 66,0)

(44,6, 109)

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,6%

66,3%

 

(93,4, 98,5)

(824, 1214)

(55,3, 76,1)

(71,2, 219)

 

 

 

 

Ηανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP κοορτή για τη διατήρηση της απόκρισης προσαρμοσμένη για κάθε χρονικό σημείο.

*η δοκιμή rSBA πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια της PHE στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ηδιατήρηση της ανοσολογικής απόκρισης αξιολογήθηκε μέσω hSBA έως και 5 χρόνια μετά τον εμβολιασμό σε εφήβους και ενήλικες οι οποίοι είχαν αρχικά εμβολιαστεί στη MenACWY-TT-052 (Πίνακας 13) (βλ. παράγραφο 4.4).

Πίνακας 13: 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό (Μελέτη MenACWY-TT-052) και δεδομένα διάρκειας 5 ετών (hSBA*) (Μελέτη MenACWY-TT-059) σε εφήβους και ενήλικες ηλικίας 11-25 ετών

Ομάδα

Ομάδα

Χρονικό

N

8 (95%CI)

GMT (95%CI)

Μηνιγγιτιδόκοκκου

εμβολίου

σημείο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Nimenrix

Μήνας 1

82,0% (77,6, 85,9)

58,7

(48,6, 70,9)

Έτος 1

29,1% (24,4, 34,2)

5,4 (4,5, 6,4)

 

 

Έτος 5

48,9% (40,4, 57,5)

8,9

(6,8, 11,8)

C

Nimenrix

Μήνας 1

96,1% (93,5, 97,9)

(424, 668)

Έτος 1

94,9% (92,0, 97,0)

(142, 207)

 

 

Έτος 5

92,9% (87,3, 96,5)

94,6

(65,9, 136)

W-135

Nimenrix

Μήνας 1

91,0% (87,4, 93,9)

(96,8, 141)

Έτος 1

98,5% (96,5, 99,5)

(173, 225)

 

 

Έτος 5

87,0% (80,2, 92,1)

(76,3, 140)

Y

Nimenrix

Μήνας 1

95,1% (92,3, 97,0)

(208, 291)

Έτος 1

97,8% (95,6, 99,0)

(237, 311)

 

 

Έτος 5

94,4% (89,2, 97,5)

(174, 290)

Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP κοορτή για τη διατήρηση της απόκρισης, προσαρμοσμένη για κάθε χρονικό σημείο.

* ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK

Σε μια διαφορετική μελέτη (MenACWY-TT-085), μια άπαξ δόση Nimenrix χορηγήθηκε σε 194 ενήλικες από το Λίβανο, ηλικίας 56 ετών και άνω (συμπεριλαμβανομένων 133 ατόμων ηλικίας 56-65 ετών και 61 ατόμων ηλικίας > 65 ετών). Το ποσοστό των ατόμων με τίτλους rSBA (οι οποίοι μετρήθηκαν στα εργαστήρια της GSK) ≥ 128 πριν από τον εμβολιασμό κυμάνθηκε από 45% (ομάδα C) έως 62% (ομάδα Y). Συνολικά, ένα μήνα μετά τον εμβολιασμό, το ποσοστό των ατόμων που εμβολιάστηκαν και παρουσίασαν τίτλους rSBA ≥ 128 κυμάνθηκε από 93% (ομάδα C) σε 97% (ομάδα Y). Στην υποομάδα ηλικίας > 65 ετών το ποσοστό των ατόμων που εμβολιάστηκαν και παρουσίασαν τίτλους rSBA ≥ 128 εντός ενός μήνα μετά τον εμβολιασμό κυμάνθηκε από 90% (ομάδα A) έως 97% (ομάδα Y).

Ανταπόκριση στην αναμνηστική δόση σε άτομα που είχαν προηγουμένως εμβολιαστεί με συζευγμένο μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο ενάντια της Neisseria meningitidis

Αναμνηστικός εμβολιασμός με Nimenrix μετά την αρχική ανοσοποίηση με ένα μονοδύναμο (MenC- CRM) ή ένα τετραδύναμο συζευγμένο μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο (MenACWY-TT) μελετήθηκε σε άτομα ηλικίας από 12 μηνών και άνω, τα οποία έλαβαν έναν αναμνηστικό εμβολιασμό.

Παρατηρήθηκαν ισχυρές αναμνηστικές αποκρίσεις στο(α) αντιγόνο(α) του αρχικού εμβολίου.

Απόκριση στο Nimenrix σε άτομα που είχαν προηγουμένως εμβολιαστεί με απλό πολυσακχαριδικό εμβόλιο ενάντια της Neisseria meningitidis

Στη μελέτη MenACWY-TT-021 που διενεργήθηκε σε άτομα ηλικίας 4,5-34 ετών, η ανοσογονικότητα του Nimenrix χορηγούμενου μεταξύ 30 και 42 μηνών μετά τον εμβολιασμό με εμβόλιο ACWY-PS συγκρίθηκε με την ανοσογονικότητα του Nimenrix που χορηγήθηκε σε άτομα της ίδιας ηλικιακής ομάδας που δεν είχαν εμβολιαστεί με κανένα μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο τα προηγούμενα 10 χρόνια. Παρατηρήθηκε ανοσολογική απόκριση (τίτλος rSBA ≥8) έναντι όλων των ομάδων (A, C, W-135, Y) σε όλα τα άτομα ανεξάρτητα από το ιστορικό μηνιγγιτιδοκοκκικού εμβολιασμού. Τα rSBA GMTs ήταν σημαντικά χαμηλότερα στους συμμετέχοντες που είχαν λάβει μια δόση του εμβολίου ACWY-PS 30-42 μήνες πριν το Nimenrix, ωστόσο το 100% των ατόμων πέτυχε τίτλους rSBA ≥8 για όλες τις ομάδες του μηνιγγιτιδόκοκκου (A, C, W-135, Y). (βλ. παράγραφο 4.4).

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει δώσει αναβολή από την υποχρέωση υποβολής των αποτελεσμάτων των μελετών με το Nimenrix σε μία ή περισσότερες υποκατηγορίες του παιδιατρικού

πληθυσμού στην πρόληψη μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου προκαλούμενης από Neisseria meningitidis ομάδας A, C, W-135 και Y (βλ. παράγραφο 4.2 για πληροφορίες σχετικά με την παιδιατρική χρήση).

5.2Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Δεν εφαρμόζεται.

5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια

Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις μελέτες τοπικής ανοχής, οξείας τοξικότητας, τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων, τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα, τοξικότητας στην ανάπτυξη και γονιμότητας.

6.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1Κατάλογος εκδόχων

Κόνις:

Σακχαρόζη

Τρομεταμόλη

Διαλύτης:

Χλωριούχο νάτριο Ύδωρ για ενέσιμα

6.2Ασυμβατότητες

Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα.

6.3 Διάρκεια ζωής

3 χρόνια

Μετά την ανασύσταση:

Μετά από την ανασύσταση, το εμβόλιο πρέπει να χρησιμοποιείται έγκαιρα. Παρά το γεγονός ότι δεν συστήνεται η καθυστέρηση της χορήγησης, έχει καταδειχθεί χημική και φυσική σταθερότητα για

8 ώρες στους 30°C μετά την ανασύσταση. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί εντός 8 ωρών, μη χορηγήσετε το εμβόλιο.

6.4Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C – 8°C). Μην καταψύχετε.

Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως.

Για τις συνθήκες διατήρησης μετά την ανασύσταση του φαρμακευτικού προϊόντος, βλ. παράγραφο 6.3.

6.5Φύση και συστατικά του περιέκτη

Κόνις σε φιαλίδιο (γυαλί τύπου Ι) με πώμα (βουτυλιωμένο καουτσούκ) και διαλύτης σε προγεμισμένη σύριγγα με πώμα (βουτυλιωμένο καουτσούκ).

Συσκευασίες των 1 και 10 με ή χωρίς βελόνες.

Έμβολο σύριγγας

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

6.6Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός

Πληροφορίες για την ανασύσταση του εμβολίου με τον διαλύτη που παρέχεται στην προγεμισμένη σύριγγα

Το Nimenrix πρέπει να ανασυντίθεται προσθέτοντας όλο το περιεχόμενο της προγεμισμένης σύριγγας με τον διαλύτη στο φιαλίδιο που περιέχει τη σκόνη.

Για την προσαρμογή της βελόνας στη σύριγγα δείτε την παρακάτω εικόνα. Ωστόσο, η σύριγγα που παρέχεται με το Nimenrix ενδέχεται να είναι ελαφρώς διαφορετική (χωρίς σπείρωμα) σε σχέση με τη σύριγγα που φαίνεται στην εικόνα. Στην περίπτωση αυτή, η βελόνα θα πρέπει να προσαρμόζεται χωρίς να βιδώνεται.

1.Κρατώντας τον κύλινδρο της σύριγγας στο ένα χέρι (αποφύγετε να κρατάτε το έμβολο της σύριγγας), ξεβιδώστε το καπάκι της σύριγγας στρίβοντας αντίθετα

από τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

Κύλινδρος σύριγγας

Καπάκι σύριγγας

2.Για να προσαρμόσετε τη βελόνα στη σύριγγα. στρίψτε τη βελόνα σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού στη σύριγγα μέχρι να νιώσετε να κλειδώνει (βλέπε εικόνα).

3.Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας, που κατά περίπτωση μπορεί να είναι λίγο σκληρό.

Προστατευτικό κάλυμμα βελόνας

4.Προσθέστε τον διαλύτη στη σκόνη. Μετά την προσθήκη του διαλύτη στη σκόνη, το μείγμα θα πρέπει να ανακινείται καλά μέχρι να διαλυθεί πλήρως η σκόνη στον διαλύτη.

Το ανασυσταθέν εμβόλιο είναι διαυγές, άχρωμο διάλυμα.

Το ανασυσταθέν εμβόλιο πρέπει να ελέγχεται οπτικά για την παρουσία τυχόν ξένων σωματιδίων ή/και διαφοροποίησης της εμφάνισής του πριν από τη χορήγηση. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο από τα παραπάνω, απορρίψτε το εμβόλιο.

Μετά από την ανασύσταση, το εμβόλιο πρέπει να χρησιμοποιείται έγκαιρα.

Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μία νέα βελόνα για τη χορήγηση του εμβολίου.

Κάθε φαρμακευτικό προϊόν που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή υπόλειμμα θα πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

7.ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ Ηνωμένο Βασίλειο

8.ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

EU/1/12/767/001

EU/1/12/767/002

EU/1/12/767/003

EU/1/12/767/004

9.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 20 Απριλίου 2012.

10.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Nimenrix σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα σε φύσιγγα

Συζευγμένο εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου ομάδας A, C, W-135 και Y

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Μετά την ανασύσταση, 1 δόση (0,5 ml) περιέχει:

 

Πολυσακχαρίτη1 Neisseria meningitidis ομάδας A

5 μικρογραμμάρια

Πολυσακχαρίτη1 Neisseria meningitidis ομάδας C

5 μικρογραμμάρια

Πολυσακχαρίτη1 Neisseria meningitidis ομάδας W-135

5 μικρογραμμάρια

Πολυσακχαρίτη1 Neisseria meningitidis ομάδας Υ

5 μικρογραμμάρια

1συζευγμένο σε πρωτεΐνη φορέα του τοξοειδούς

44 μικρογραμμάρια

του τετάνου

 

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

 

3.

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

 

Σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα. Η σκόνη ή πάστα είναι λευκή.

Ο διαλύτης είναι διαυγής και άχρωμος.

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Το Nimenrix ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση ανθρώπων από την ηλικία των

6 εβδομάδων έναντι της διεισδυτικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου που προκαλείται από τη Neisseria meningitidis ομάδας A, C, W-135 και Y.

4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Δοσολογία

Το Nimenrix θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διαθέσιμες επίσημες συστάσεις.

Βρέφη ηλικίας 6 εβδομάδων έως 12 εβδομάδων

Το συνιστώμενο σχήμα εμβολιασμού αποτελείται από τρεις δόσεις, 0,5 ml η κάθε μία. Η αρχική σειρά ανοσοποίησης σε βρέφη αποτελείται από δύο δόσεις, με την πρώτη δόση να δίνεται από την ηλικία των 6 εβδομάδων και με διάστημα 2 μηνών μεταξύ των δόσεων. Η τρίτη (αναμνηστική) δόση συνιστάται στην ηλικία των 12 μηνών (βλ. παράγραφο 5.1).

Παιδιά ηλικίας από 12 μηνών, έφηβοι και ενήλικες

Θα πρέπει να χορηγείται μία άπαξ δόση 0,5 ml.

Η χορήγηση δεύτερης δόσης Nimenrix μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλη για ορισμένα άτομα (βλ. παράγραφο 4.4).

Παιδιά ηλικίας από 12 μηνών, έφηβοι και ενήλικες που έχουν προηγουμένως εμβολιαστεί

Το Nimenrix μπορεί να δοθεί ως αναμνηστική δόση σε άτομα που έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε αρχικό εμβολιασμό με ένα συζευγμένο ή απλό πολυσακχαριδικό εμβόλιο μηνιγγιτιδόκοκκου (βλ. παραγράφους 4.4 και 5.1).

Τρόπος χορήγησης

Η ανοσοποίηση θα πρέπει να γίνεται μόνο με ενδομυϊκή ένεση.

Σε βρέφη, η συνιστώμενη θέση ένεσης είναι το προσθιοπλάγιο τμήμα του μηρού. Σε άτομα ηλικίας από 1 έτους και άνω η συνιστώμενη θέση ένεσης είναι το προσθιοπλάγιο τμήμα του μηρού ή ο δελτοειδής μυς, (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.5).

Για οδηγίες σχετικά με την ανασύσταση του φαρμακευτικού προϊόντος πριν από τη χορήγηση, βλ. παράγραφο 6.6.

4.3 Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Το Nimenrix δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χορηγείται ενδαγγειακά, ενδοδερμικά ή υποδόρια.

Αποτελεί ορθή κλινική πρακτική να προηγούνται του εμβολιασμού η ανασκόπηση του ιατρικού ιστορικού (ειδικά όσον αφορά προηγούμενο εμβολιασμό και πιθανή εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών) και η κλινική εξέταση.

Κατάλληλη ιατρική θεραπεία και εποπτεία θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση ανάπτυξης σπάνιου αναφυλακτικού συμβάματος μετά από τη χορήγηση του εμβολίου.

Συνοδό νόσημα

Ο εμβολιασμός με Nimenrix θα πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που πάσχουν από οξεία σοβαρή εμπύρετη νόσο. Η παρουσία μιας ήσσονος λοίμωξης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην αναβολή του εμβολιασμού.

Συγκοπή

Συγκοπτικό επεισόδιο (λιποθυμία) μπορεί να συμβεί μετά, ή ακόμη και πριν, από οποιοδήποτε εμβολιασμό ιδίως σε εφήβους, ως ψυχογενής αντίδραση στην ένεση με βελόνα. Αυτό μπορεί να συνοδεύεται από διάφορα νευρολογικά σημεία, όπως παροδική διαταραχή της όρασης, παραισθησία και τονικοκλονικές κινήσεις των άκρων κατά την ανάνηψη. Είναι σημαντικό να εφαρμόζονται διαδικασίες προς αποφυγή τραυματισμού λόγω λιποθυμίας.

Θρομβοπενία και διαταραχές πηκτικότητας

Το Nimenrix θα πρέπει να χορηγείται προσεκτικά σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή πηκτικότητας, καθώς μπορεί να επακολουθήσει αιμορραγία μετά από ενδομυϊκή χορήγηση στα άτομα αυτά.

Ανοσοανεπάρκεια

Σε ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή σε ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια, αναμένεται το ενδεχόμενο να μην επιτευχθεί επαρκής ανοσολογική απόκριση.

Η ασφάλεια και η ανοσογονικότητα δεν έχουν αξιολογηθεί σε ασθενείς με αυξημένη ευαισθησία σε μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη λόγω παθήσεων, όπως ανεπάρκειες του τελικού συμπληρώματος και ανατομική ή λειτουργική ασπληνία. Στα συγκεκριμένα άτομα, ενδέχεται να μην επιτευχθεί επαρκής ανοσολογική απόκριση.

Προστασία έναντι μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου

Το Nimenrix θα παράσχει προστασία μόνο έναντι της Neisseria meningitidis ομάδας A, C, W-135 και Y. Το εμβόλιο δεν θα προστατεύσει έναντι άλλων ομάδων της Neisseria meningitidis.

Ενδέχεται να μην επιτευχθεί προστατευτική ανοσολογική απόκριση σε όλους τους εμβολιασμένους.

Επίδραση προηγούμενου εμβολιασμού με απλό πολυσακχαριδικό μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο

Τα άτομα που εμβολιάστηκαν με απλό πολυσακχαριδικό μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο και εμβολιάστηκαν με Nimenrix 30 έως 42 μήνες αργότερα είχαν χαμηλότερους μέσους γεωμετρικούς τίτλους (GMTs) όπως μετρήθηκαν με δοκιμασία βακτηριοκτόνων αντισωμάτων με τη χρήση συμπληρώματος από ορό κουνελιού (rSBA) από άτομα που δεν είχαν εμβολιαστεί με κανένα μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο τα προηγούμενα 10 χρόνια (βλ. παράγραφο 5.1). Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης είναι άγνωστη.

Επίδραση των προ του εμβολιασμού αντισωμάτων κατά του τοξοειδούς του τετάνου

Η ασφάλεια και η ανοσογονικότητα του Nimenrix εκτιμήθηκαν κατά τη διαδοχική χορήγηση ή συγχορήγηση με ένα εμβόλιο που περιέχει, τοξοειδή της διφθερίτιδας και του τετάνου, ακυτταρικό συστατικό του κοκκύτη, αδρανοποιημένους ιούς πολυμυελίτιδας (1, 2 και 3), αντιγόνο επιφάνειας Ηπατίτιδας B και φωσφορική πολυριβοσυλριβιτόλη Αιμόφιλου γρίπης τύπου b συζευγμένη σε τοξοειδές του τετάνου (DTaP-HBV-IPV/Hib) στο δεύτερο έτος ζωής. Η χορήγηση του Nimenrix ένα μήνα μετά το εμβόλιο DTaP-HBV-IPV/Hib είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερους rSBA GMTs έναντι των ομάδων A, C και W-135 συγκριτικά με τη συγχορήγηση (βλ. παράγραφο 4.5). Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης δεν είναι γνωστή.

Ανοσολογικές αποκρίσεις σε νήπια ηλικίας 12-14 μηνών

Στον ένα μήνα μετά από μία ή δύο δόσεις Nimenrix, χορηγούμενες σε μεσοδιάστημα δύο μηνών, τα νήπια ηλικίας 12-14 μηνών είχαν παρόμοιες αποκρίσεις rSBA έναντι των ομάδων A, C, W-135 και Y.

Μία άπαξ δόση συσχετίστηκε με χαμηλότερους τίτλους βακτηριοκτόνων αντισωμάτων στη δοκιμασία συμπληρώματος από ορό ανθρώπου (hSBA) έναντι των ομάδων W-135 και Y, συγκριτικά με τη χορήγηση δύο δόσεων σε μεσοδιάστημα δύο μηνών. Παρόμοιες αποκρίσεις έναντι των ομάδων A και C παρατηρήθηκαν μετά από μία ή δύο δόσεις (βλ. παράγραφο 5.1). Η κλινική σημασία των ευρημάτων είναι άγνωστη. Σε περίπτωση που ένα νήπιο αναμένεται να βρίσκεται σε ιδιαίτερο κίνδυνο διεισδυτικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου λόγω έκθεσης στις ομάδες W-135 και Y, είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη η χορήγηση δεύτερης δόσης Nimenrix μετά από μεσοδιάστημα 2 μηνών. Σχετικά με την εξασθένιση των αντισωμάτων έναντι της ομάδας A ή της ομάδας C μετά την πρώτη δόση του Nimenrix σε παιδιά ηλικίας 12-23 μηνών, δείτε παρακάτω «Διατήρηση των τίτλων βακτηριοκτόνων αντισωμάτων στον ορό».

Διατήρηση των τίτλων βακτηριοκτόνων αντισωμάτων στον ορό

Μετά τη χορήγηση του Nimenrix υπάρχει μία εξασθένιση των βακτηριοκτόνων αντισωματικών τίτλων στον ορό έναντι της ομάδας A, όταν χρησιμοποιείται ανθρώπινο συμπλήρωμα στην ανάλυση (hSBA) (βλ. παράγραφο 5.1). Η κλινική σημασία της εξασθένισης των αντισωματικών τίτλων hSBA έναντι της ομάδας A δεν είναι γνωστή. Ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιο άτομο αναμένεται να βρίσκεται σε ιδιαίτερο κίνδυνο έκθεσης στην ομάδα A και έχει λάβει μια δόση του Nimenrix περισσότερο από περίπου ένα χρόνο πριν, είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη η χορήγηση αναμνηστικής δόσης.

Έχει παρατηρηθεί μείωση στους τίτλους αντισωμάτων σε βάθος χρόνου για τις ομάδες A, C, W-135 και Y. Η κλινική σημασία των εξασθενημένων τίτλων αντισωμάτων δεν είναι γνωστή. Το ενδεχόμενο

χορήγησης αναμνηστικής δόσης μπορεί να εξετασθεί σε άτομα που εμβολιάστηκαν στην νηπιακή ηλικία, τα οποία εξακολουθούν να διατρέχουν υψηλό κίνδυνο έκθεσης στην μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο που προκαλείται από τις ομάδες A, C, W-135 ή Y (βλ. παράγραφο 5.1).

Επίδραση του Nimenrix στις συγκεντρώσεις των αντισωμάτων κατά του τετάνου

Παρότι παρατηρήθηκε αύξηση των συγκεντρώσεων του τοξοειδούς (TT) αντισώματος κατά του τετάνου μετά τον εμβολιασμό με Nimenrix, το Nimenrix δεν υποκαθιστά την ανοσοποίηση κατά του τετάνου.

Η χορήγηση Nimenrix μαζί με ή ένα μήνα πριν από ένα εμβόλιο που περιέχει TT στο δεύτερο έτος της ζωής δεν βλάπτει την απόκριση στο TT ή δεν επηρεάζει σημαντικά την ασφάλεια. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα πέραν της ηλικίας των 2 ετών.

4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Στα βρέφη, το Nimenrix μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με συνδυασμένα εμβόλια DTaP-HBV-IPV/Hib και με το 10-δύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο.

Από την ηλικία 1 έτους και άνω, το Nimenrix μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα εμβόλια: εμβόλια ηπατίτιδας A (HAV) και ηπατίτιδας B (HBV), εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς (MMR), εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς-ανεμευλογιάς (MMRV), 10-δύναμο συζευγμένο εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου ή μη ενισχυμένο εμβόλιο εποχιακής γρίπης.

Στο δεύτερο έτος ζωής, το Nimenrix μπορεί επίσης να χορηγηθεί ταυτόχρονα με τα συνδυασμένα εμβόλια διφθερίτιδας-τετάνου-ακυτταρικό κοκκύτη (DTaP), περιλαμβανομένου συνδυασμού εμβολίων DTaP με ηπατίτιδα B, αδρανοποιημένο πολιομυελίτιδας ή Aιμόφιλου γρίπης τύπου b (HBV, IPV ή Hib), όπως το εμβόλιο DTaP-HBV-IPV/Hib και το 13-δύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο.

Όποτε είναι δυνατό, το Nimenrix και ένα εμβόλιο που περιέχει TT, όπως το εμβόλιο DTaP-HBV-IPV/Hib, θα πρέπει να συγχορηγούνται ή, διαφορετικά, το Nimenrix θα πρέπει να χορηγείται τουλάχιστον ένα μήνα πριν το εμβόλιο που περιέχει TT.

Ένα μήνα μετά από συγχορήγηση με 10-δύναμο συζευγμένο εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου, παρατηρήθηκαν χαμηλότεροι γεωμετρικοί μέσοι όροι συγκέντρωσης αντισωμάτων (GMCs) και GMTs αντισωμάτων σε οψωνοφαγοκυτταρική δοκιμασία (OPA) για έναν ορότυπο πνευμονιόκοκκου (18C συζευγμένο με πρωτεΐνη φορέα τοξοειδούς του τετάνου). Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης δεν είναι γνωστή. Δεν υπήρξε επίδραση της συγχορήγησης στις ανοσολογικές αποκρίσεις στους υπόλοιπους εννέα ορότυπους πνευμονιόκοκκου.

Εάν πρόκειται να χορηγηθεί Nimenrix ταυτόχρονα με άλλο ενέσιμο εμβόλιο, οι ενέσεις των εμβολίων πρέπει να χορηγούνται πάντα σε διαφορετικά σημεία.

Σε ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία, υπάρχει το ενδεχόμενο να μην επιτευχθεί επαρκής απόκριση.

4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία

Κύηση

Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία με τη χρήση του Nimenrix σε έγκυες γυναίκες.

Μελέτες σε ζώα δεν καταδεικνύουν άμεσες ή έμμεσες βλαβερές επιδράσεις στην εγκυμοσύνη, στην ανάπτυξη του εμβρύου/κυήματος, στον τοκετό ή στη μεταγεννητική ανάπτυξη (βλ. παράγραφο 5.3).

Το Nimenrix θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μόνο όταν είναι σαφώς αναγκαίο και τα πιθανά πλεονεκτήματα υπερτερούν των δυνητικών κινδύνων για το έμβρυο.

Θηλασμός

Δεν είναι γνωστό εάν το Nimenrix απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα.

Το Nimenrix θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού μόνο όταν τα ενδεχόμενα οφέλη υπερτερούν των ενδεχόμενων κινδύνων.

Γονιμότητα

Μελέτες σε ζώα δεν καταδεικνύουν άμεσες ή έμμεσες βλαβερές επιδράσεις στη γονιμότητα.

4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις του Nimenrix στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.

Ωστόσο, κάποιες από τις επιδράσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.8 «Ανεπιθύμητες Ενέργειες» μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες

Περίληψη του προφίλ ασφαλείας

Η ασφάλεια του Nimenrix έχει αξιολογηθεί σε κλινικές μελέτες ως ακολούθως:

Μία άπαξ δόση χορηγήθηκε σε 9.621 άτομα. Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνονταν 3.079 νήπια (12 έως 23 μηνών), 909 παιδιά μεταξύ 2 και 5 ετών, 990 παιδιά μεταξύ 6 και 10 ετών, 2.317 εφήβους (11 έως 17 ετών) και 2.326 ενήλικες (18 έως 55 ετών).

Σε ξεχωριστή μελέτη, χορηγήθηκε μία δόση Nimenrix σε 274 άτομα ηλικίας 56 ετών και άνω.

Σε μία μελέτη σε βρέφη που ήταν ηλικίας 6 έως 12 εβδομάδων κατά την εποχή της πρώτης δόσης, 1.052 άτομα έλαβαν τουλάχιστον μία δόση από το αρχικό σχήμα των 2 ή 3 δόσεων του Nimenrix και 1.008 έλαβαν μία αναμνηστική δόση σε ηλικία περίπου 12 μηνών.

Στις ηλικιακές ομάδες 6-12 εβδομάδων και 12-14 μηνών, όπου έλαβαν 2 δόσεις Nimenrix, οι οποίες χορηγήθηκαν με μεσοδιάστημα 2 μηνών, η πρώτη και η δεύτερη δόση συσχετίστηκαν με παρόμοια τοπική και συστηματική αντιδραστικότητα.

Το προφίλ των τοπικών και γενικών ανεπιθύμητων ενεργειών μιας αναμνηστικής δόσης του Nimenrix μετά από αρχικό εμβολιασμό με Nimenrix ή με άλλα συζευγμένα ή απλά πολυσακχαριδικά μηνιγγιτιδοκοκκικά εμβόλια ήταν παρόμοιο με το προφίλ των τοπικών και γενικών ανεπιθύμητων ενεργειών που παρατηρούνται μετά από αρχικό εμβολιασμό με Nimenrix, εκτός από τα συμπτώματα του γαστρεντερικού (συμπεριλαμβανομένων της διάρροιας, του εμέτου και της ναυτίας) τα οποία ήταν πολύ συχνά.

Πίνακας ανεπιθύμητων ενεργειών

Οι αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες συχνότητας:

Πολύ συχνές:

(≥ 1/10)

Συχνές:

(≥1/100 έως <1/10)

Όχι συχνές:

(≥1/1.000 έως <1/100)

Σπάνιες:

(≥1/10.000 έως <1/1.000)

Πολύ σπάνιες:

(<1/10.000)

Στον Πίνακα 1 εμφανίζονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν τόσο από μελέτες σε άτομα ηλικίας 6 εβδομάδων έως 55 χρονών όσο και από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν σε άτομα ηλικίας >55 ετών ήταν παρόμοιες με αυτές που παρατηρήθηκαν σε νεότερους ενήλικες.

Πίνακας 1 Περίληψη των ανεπιθύμητων ενεργειών ανά κατηγορία οργανικού συστήματος, σε μορφή πίνακα

Κατηγορία Οργανικού

Συχνότητα

Ανεπιθύμητες αντιδράσεις

Συστήματος

 

 

Διαταραχές του μεταβολισμού

Πολύ συχνές

Απώλεια ορέξεως

και της θρέψης

 

 

Ψυχιατρικές διαταραχές

Πολύ συχνές

Ευερεθιστότητα

 

Όχι συχνές

Αϋπνία

 

 

Κλάμα

Διαταραχές του νευρικού

Πολύ συχνές

Νωθρότητα

συστήματος

 

Κεφαλαλγία

 

Όχι συχνές

Υπαισθησία

 

 

Ζάλη

Διαταραχές του

Συχνές

Διάρροια

γαστρεντερικού

 

Έμετος

 

 

Ναυτία*

Διαταραχές του δέρματος και

Όχι συχνές

Κνησμός

του υποδόριου ιστού

 

Εξάνθημα**

Διαταραχές του

Όχι συχνές

Μυαλγία,

μυοσκελετικού συστήματος

 

Άλγος στα άκρα

και του συνδετικού ιστού

 

 

Γενικές διαταραχές και

Πολύ συχνές

Πυρετός

καταστάσεις της οδού

 

Οίδημα στη θέση ένεσης,

χορήγησης

 

Άλγος στη θέση ένεσης

 

 

Ερυθρότητα στη θέση ένεσης

 

 

Κόπωση

 

Συχνές

Αιμάτωμα στη θέση ένεσης*

 

Όχι συχνές

Αίσθημα κακουχίας

 

 

Σκλήρυνση της θέσης ένεσης

 

 

Κνησμός της θέσης ένεσης

 

 

Θερμότητα στη θέση ένεσης

 

 

Αναισθησία της θέσης ένεσης

 

Μη γνωστές***

Εκτεταμένο οίδημα του άκρου στη θέση της

 

 

ένεσης, το οποίο συχνά συνοδεύεται από

 

 

ερύθημα, και μερικές φορές περιλαμβάνει

 

 

την παρακείμενη άρθρωση ή οίδημα

 

 

ολόκληρου του άκρου στο οποίο έγινε η

 

 

ένεση.

*Η ναυτία και το αιμάτωμα στη θέση ένεσης παρουσιάστηκαν σε συχνότητα εμφάνισης Όχι συχνές σε βρέφη

**Eξάνθημα παρουσιάστηκε σε συχνότητα εμφάνισης Συχνές σε βρέφη

***ΑΕ που προσδιορίστηκαν μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας

του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V.

4.9 Υπερδοσολογία

Δεν αναφέρθηκε καμία περίπτωση υπερδοσολογίας.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: εμβόλια, μηνιγγιτιδοκοκκικά εμβόλια, κωδικός ATC: J07AH08

Μηχανισμός δράσης

Τα αντισώματα κατά της κάψας του μηνιγγιτιδόκοκκου προστατεύουν από μηνιγγιτιδοκοκκικές νόσους με διαμεσολαβούμενη από το συμπλήρωμα βακτηριοκτόνο δράση. Το Nimenrix επάγει την παραγωγή βακτηριοκτόνων αντισωμάτων κατά των πολυσακχαριτών της κάψας των ομάδων A, C, W-135 και Y της Neisseria meningitidis όταν μετράται με δοκιμασίες με χρήση είτε συμπληρώματος από κουνέλι (rSBA) είτε ανθρώπινου συμπληρώματος (hSBA).

Ανοσογονικότητα σε βρέφη

Στην κλινική μελέτη σε βρέφη (MenACWY-TT-083), η αρχική δόση χορηγήθηκε σε ηλικία 6 έως 12 εβδομάδων, η δεύτερη δόση χορηγήθηκε μετά από διάστημα 2 μηνών και η τρίτη (αναμνηστική) δόση χορηγήθηκε σε ηλικία περίπου 12 μηνών. Είχαν συγχορηγηθεί το εμβόλιο DTaP -HBV-IPV/Hib και το 10-δύναμο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο. Το Nimenrix προκάλεσε αποκρίσεις βακτηριοκτόνων αντισωμάτων κατά των τεσσάρων ομάδων του μηνιγγιτιδόκοκκου. Η απόκριση έναντι της ομάδας C ήταν μη κατώτερη σε σχέση με αυτήν που προκλήθηκε από τα εγκεκριμένα εμβόλια MenC-CRM και MenC-TT, όσον αφορά ποσοστά με τίτλους rSBA ≥8 ένα μήνα μετά τη δεύτερη δόση. Βλ. Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Αποκρίσεις βακτηριοκτόνων αντισωμάτων (rSBA*) και (hSBA**) σε βρέφη μετά από 2 δόσεις που χορηγήθηκαν σε μεσοδιάστημα 2 μηνών και μετά από μία αναμνηστική δόση σε ηλικία 12 μηνών (Μελέτη MenACWY-TT-083)

Ομάδα

 

 

 

rSBA*

 

 

hSBA**

Μηνιγγι

Ομάδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMT

 

GMT

τιδόκοκ

εμβολίου

 

N

 

N

κου

 

 

(95%

 

(95% CI)

(95% CI)

(95% CI)

 

 

 

 

CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά τη

 

97,4%

 

 

96,5%

 

 

(95,4,

 

(182,

(93,0,

 

 

δόση 2 (1)

 

(131, 188)

A

Nimenrix

 

 

98,6)

 

227)

 

98,6)

 

Μετά την

 

99,6%

 

1.561

 

99,5%

1.007 (836,

 

 

 

 

 

 

 

αναμνηστι

(98,4,

 

(1.412,

(97,4,

 

 

 

1.214)

 

 

κή δόση(1)

 

99,9)

 

1.725)

 

100)

 

 

Μετά τη

 

98,7%

 

 

98,6%

1.308

 

 

(97,2;

 

(540,

(96,0,

 

 

δόση 2 (1)

 

(1.052, 1.627)

 

Nimenrix

 

 

99,5)

 

693)

 

99,7)

 

 

Μετά την

 

99,8%

 

1.177

 

99,5%

4.992

 

 

 

 

 

 

 

αναμνηστι

(98,8,

 

(1.059,

(97,5,

 

 

 

(4.086, 6.100)

 

 

κή δόση (1)

 

100)

 

1.308)

 

100)

 

 

Μετά τη

 

99,6%

 

 

100%

3.188

 

 

(98,4,

 

(850,

(98,2,

 

Εμβόλιο

δόση 2(1)

 

(2.646, 3.841)

C

MenC-

 

 

99,9)

 

1.079)

 

100)

 

Μετά την

 

98,4%

 

1.051

 

100%

 

 

CRM

 

 

 

5.438

 

αναμνηστι

(96,8;

 

(920,

(98,3,

 

 

 

(4.412, 6.702)

 

 

κή δόση (1)

 

99,4)

 

1.202)

 

100)

 

 

Μετά τη

 

100%

 

1.188

 

100%

2.626

 

 

(99,2,

 

(1.080,

(98,4,

 

Εμβόλιο

δόση 2(1)

 

(2.219, 3.109)

 

 

 

100)

 

1.307)

 

100)

 

 

MenC-TT

Μετά την

 

100%

 

1.960

 

100%

5.542

 

 

αναμνηστι

(99,2,

 

(1.776,

(98,3,

 

 

 

(4.765, 6.446)

 

 

κή δόση (1)

 

100)

 

2.163)

 

100)

 

 

Μετά τη

 

99,1%

 

1.605

 

100%

 

 

(97,8,

 

(1.383,

(98,3,

 

 

δόση 2(1)

 

(644, 882)

W

Nimenrix

 

 

99,8)

 

1.862)

 

100)

 

Μετά την

 

99,8%

 

2.777

 

100%

5.123

 

 

 

 

 

 

 

αναμνηστι

(98,8,

 

(2.485,

(98,3,

 

 

 

(4.504, 5.826)

 

 

κή δόση (1)

 

100)

 

3.104)

 

100)

 

 

Μετά τη

 

98,2%

 

 

97,7%

 

 

(96,6,

 

(419,

(94,6,

 

 

δόση 2(1)

 

(276, 390)

Y

Nimenrix

 

 

99,2)

 

558)

 

99,2)

 

Μετά την

 

99,4%

 

 

100%

2.954

 

 

 

 

 

 

 

αναμνηστι

(99,1,

 

(787,

(98,3,

 

 

 

(2.498, 3.493)

 

 

κή δόση (1)

 

99,9)

 

986)

 

100)

Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην αρχική κατά το πρωτόκολλο (ATP) κοορτή για ανοσογονικότητα.

* η δοκιμή rSBA πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια Public Health England (PHE) στο Ηνωμένο Βασίλειο. **hSBA ελεγχθηκε στα εργαστήρια της GSK

(1) αιμοληψία πραγματοποιήθηκε 21 έως 48 ημέρες μετά τον εμβολιασμό

Ανοσογονικότητα σε νήπια ηλικίας 12-23 μηνών

Στις κλινικές μελέτες MenACWY-TT-039 και MenACWY-TT-040, μία μόνο δόση Nimenrix προκάλεσε αποκρίσεις rSBA κατά των τεσσάρων ομάδων του μηνιγγιτιδόκοκκου, με απόκριση κατά

της ομάδας C συγκρίσιμη με αυτή που προκλήθηκε από το εγκεκριμένο εμβόλιο MenC-CRM όσον αφορά ποσοστά με τίτλους rSBA ≥8 (Πίνακας 3).

Πίνακας 3: Αποκρίσεις βακτηριοκτόνων αντισωμάτων (rSBA*) σε νήπια ηλικίας 12-23 μηνών

Ομάδα

 

Μελέτη MenACWY-TT-039(1)

Μελέτη MenACWY-TT-040(2)

Μηνιγγι

Ομάδα εμβολίου

 

≥8

GMT

 

≥8

GMT

τιδόκοκ

N

N

 

(95%CI)

(95%CI)

(95%CI)

(95%CI)

κου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,7%

2.205

 

98,4%

3.170

A

Nimenrix

(2.008,

(2.577,

(98,4, 100)

(95,3, 99,7)

 

 

 

2.422)

 

3.899)

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

99,7%

97,3%

C

(98,4, 100)

(437, 522)

(93,7, 99,1)

(672, 1.021)

 

 

 

Εμβόλιο

97,5%

98,2%

 

 

MenC-CRM

(92,9, 99,5)

(170, 265)

(93,8, 99,8)

(521, 918)

 

 

 

 

 

 

100%

2.682

 

98,4%

4.022

W-135

Nimenrix

(2.453,

(3.269,

(99,0, 100)

(95,4, 99,7)

 

 

 

2.932)

 

4.949)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

2.729

 

97,3%

3.168

Y

Nimenrix

(2.473,

(2.522,

(99,0, 100)

(93,8, 99,1)

 

 

 

3.013)

 

3.979)

 

 

 

 

 

 

Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στις ATP κοορτές για ανοσογονικότητα.

(1)αιμοληψία πραγματοποιήθηκε 42 έως 56 ημέρες μετά τον εμβολιασμό

(2)αιμοληψία πραγματοποιήθηκε 30 έως 42 ημέρες μετά τον εμβολιασμό * ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK

Στη μελέτη MenACWY-TT-039, η βακτηριοκτόνος δράση του ορού μετρήθηκε επίσης ως δευτερεύον καταληκτικό σημείο χρησιμοποιώντας ανθρώπινο ορό ως πηγή συμπληρώματος (hSBA) (Πίνακας 4).

Πίνακας 4: Αποκρίσεις βακτηριοκτόνων αντισωμάτων (hSBA*) σε νήπια ηλικίας 12-23 μηνών

Ομάδα

Ομάδα εμβολίου

N

Μελέτη MenACWY-TT-039(1)*

≥8

GMT

Μηνιγγιτιδόκοκκου

 

 

(95% CI)

(95%CI)

 

 

 

A

Nimenrix

77,2%

19,0

(72,4, 81,6)

(16,4,

22,1)

 

 

 

 

Nimenrix

98,5%

C

(96,6, 99,5)

(175,

219)

 

 

MenC-CRM

81,9%

40,3

 

 

(73,7, 88,4)

(29,5,

55,1)

 

 

 

W-135

Nimenrix

87,5%

48,9

(83,5, 90,8)

(41,2,

58,0)

 

 

 

Y

Nimenrix

79,3%

30,9

(74,5, 83,6)

(25,8,

37,1)

 

 

 

Ηανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP κοορτή για ανοσογονικότητα.

(1)αιμοληψία πραγματοποιήθηκε 42 έως 56 ημέρες μετά τον εμβολιασμό

* ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK

Στη μελέτη Men ACWY-TT-104, αξιολογήθηκε η ανοσολογική απόκριση μετά από μία ή δύο δόσεις Nimenrix που χορηγήθηκαν σε μεσοδιάστημα 2 μηνών, ένα μήνα μετά τον τελευταίο εμβολιασμό. Το Nimenrix πέτυχε βακτηριοκτόνες αποκρίσεις έναντι και των τεσσάρων ομάδων, οι οποίες ήταν παρόμοιες από την άποψη του % με τίτλο rSBA ≥8 και του GMT μετά από μία ή δύο δόσεις (Πίνακας 5).

Πίνακας 5: Αποκρίσεις βακτηριοκτόνων αντισωμάτων (rSBA)* σε νήπια ηλικίας 12-14 μηνών

Ομάδα

Ομάδα

Χρόνος

 

Μελέτη MenACWY-TT-104(1)

 

≥8

GMT

Μηνιγγιτιδόκοκκου

εμβολίου

N

 

(95%CI)

(95% CI)

 

 

 

 

 

Nimenrix

Μετά τη

97,8%

1.437

 

1 δόση

δόση 1

(94,4, 99,4)

(11.18, 1.847)

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Μετά τη

96,8%

1.275

Nimenrix

δόση 1

(92,8, 99,0)

(970, 1.675)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 δόσεις

Μετά τη

98,0%

1.176

 

 

δόση 2

(94,3, 99,6)

(922, 1.501)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Μετά τη

95,0%

 

1 δόση

δόση 1

(90,7, 97,7)

(346, 592)

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Μετά τη

95,5%

Nimenrix

δόση 1

(91,0, 98,2)

(281, 485)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 δόσεις

Μετά τη

98,7%

 

 

 

 

δόση 2

(95,3, 99,8)

(522, 783)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Μετά τη

95,0%

2.120

 

1 δόση

δόση 1

(90,8, 97,7)

(1.601, 2.808)

 

 

 

 

 

 

 

 

W-135

 

Μετά τη

94,9%

2.030

Nimenrix

δόση 1

(90,3, 97,8)

(1.511, 2.728)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 δόσεις

Μετά τη

100%

3.533

 

 

 

 

δόση 2

(97,6, 100)

(2.914, 4.283)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Μετά τη

92,8%

 

1 δόση

δόση 1

(88,0, 96,1)

(705, 1.285)

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

Μετά τη

93,6%

Nimenrix

δόση 1

(88,6, 96,9)

(692, 1.258)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 δόσεις

Μετά τη

99,3%

1.134

 

 

 

 

δόση 2

(96,3, 100)

(944, 1.360)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην κατά το πρωτόκολλο (ATP) κοορτή για ανοσογονικότητα

(1) αιμοληψία πραγματοποιήθηκε 21-48 ημέρες μετά τον εμβολιασμό *ελεγμένο στα εργαστήρια της Public Health England

Στη μελέτη MenACWY-TT-104, η βακτηριοκτόνος δράση του ορού μετρήθηκε επίσης ως δευτερεύον καταληκτικό σημείο χρησιμοποιώντας hSBA. Το Nimenrix πέτυχε βακτηριοκτόνες αποκρίσεις έναντι των ομάδων W-135 και Y που ήταν υψηλότερες από την άποψη του % με τίτλο hSBA ≥8, όταν χορηγήθηκαν δύο δόσεις συγκριτικά με μία δόση. Παρόμοιες αποκρίσεις από την άποψη του % με τίτλο hSBA ≥8 παρατηρήθηκαν με τις ομάδες A και C (Πίνακας 6).

Πίνακας 6: Αποκρίσεις βακτηριοκτόνων αντισωμάτων (hSBA)* σε νήπια ηλικίας 12-14 μηνών

Ομάδα

Ομάδα

Χρόνος

 

Μελέτη MenACWY-TT-104(1)

 

≥8

GMT

Μηνιγγιτιδόκοκκου

εμβολίου

N

 

(95%CI)

(95% CI)

 

 

 

 

 

Nimenrix

Μετά τη

95,9%

 

1 δόση

δόση 1

(88,6, 99,2)

(87, 160)

A

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Μετά τη

97,0%

 

 

2 δόσεις

δόση 1

(89,5, 99,6)

(98, 180)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά τη

97,0%

 

 

δόση 2

(89,5, 99,6)

(126, 230)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Μετά τη

98,7%

 

1 δόση

δόση 1

(93,1, 100)

(105, 220)

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Μετά τη

95,7%

Nimenrix

δόση 1

(88,0, 99,1)

(110, 236)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 δόσεις

Μετά τη

100%

1.753

 

 

 

 

δόση 2

(94,8, 100)

(1.278, 2.404)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Μετά τη

62,5%

 

1 δόση

δόση 1

(50,3, 73,6)

(16, 47)

 

 

 

 

 

 

 

 

W-135

 

Μετά τη

68,9%

Nimenrix

δόση 1

(55,7, 80,1)

(16, 43)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 δόσεις

Μετά τη

97,1%

 

 

 

 

δόση 2

(90,1, 99,7)

(550, 1.041)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Μετά τη

67,6%

 

1 δόση

δόση 1

(55,5, 78,20)

(24, 71)

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

Μετά τη

64,3%

Nimenrix

δόση 1

(50,4, 76,6)

(18, 58)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 δόσεις

Μετά τη

95,3%

 

 

δόση 2

(86,9, 99,0)

(339, 775)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην κατά το πρωτόκολλο (ATP) κοορτή για ανοσογονικότητα

(1) αιμοληψία πραγματοποιήθηκε 21-48 ημέρες μετά τον εμβολιασμό *ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK

Η διατήρηση της ανοσολογικής απόκρισης αξιολογήθηκε μέσω των rSBA και hSBA έως και 5 χρόνια σε παιδιά τα οποία είχαν αρχικά εμβολιαστεί στη μελέτη MenACWY-TT-027 (Πίνακας 7).

Πίνακας 7: 5-ετή δεδομένα για τη διατήρηση της απόκρισης σε νήπια ηλικίας 12-23 μηνών κατά τον εμβολιασμό (μελέτη MenACWY-TT-032, επέκταση της μελέτης 027)

Ομάδα

 

Χρονικό

 

rSBA*

 

 

hSBA**

 

Μηνιγγι

Ομάδα

 

 

 

 

 

 

 

 

σημείο

 

≥8

 

GMT

 

≥8

 

GMT

τιδόκοκ

εμβολίου

N

 

N

 

(έτος)

(95%CI)

 

(95%CI)

(95%CI)

 

(95%CI)

κου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,4%

 

35,1

52,3%

 

8,8

A

Nimenrix

(48,8, 78,1)

 

(19,4, 63,4)

(36,7, 67,5)

 

(5,4, 14,2)

 

 

 

 

 

73,5%

 

37,4

35,6%

 

5,2

 

 

 

 

 

 

(58,9, 85,1)

 

(22,1, 63,2)

(21,9, 51,2)

 

(3,4, 7,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,8%

 

97,8%

 

 

Nimenrix

(88,2, 99,9)

 

(62,7, 192)

(88,2, 99,9)

 

(214, 640)

 

 

 

 

 

 

 

77,6%

 

48,9

91,7%

 

 

 

 

 

C

 

(63,4, 88,2)

 

(28,5, 84,0)

(80,0, 97,7)

 

(124, 379)

 

 

 

 

 

 

Εμβόλιο

80,0%

 

70,0%

 

91,9

 

 

 

 

(44,4, 97,5)

 

(22,6, 832)

(34,8, 93,3)

 

(9,8, 859)

 

MenC-

 

 

 

 

 

 

 

 

63,6%

 

26,5

 

90,9%

 

 

CRM

 

 

 

(30,8, 89,1)

 

(6,5, 107)

(58,7, 99,8)

 

(21,2, 557)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,0%

 

50,8

84,4%

 

76,9

W-135

Nimenrix

(44,3, 74,3)

 

(24,0, 108)

(70,5, 93,5)

 

(44,0, 134)

 

 

 

 

 

 

 

34,7%

 

18,2

82,6%

 

59,7

 

 

 

 

(21,7, 49,6)

(9,3, 35,3)

 

(68,6, 92,2)

(35,1, 101)

 

 

62,2%

44,9

87,8%

74,6

Y

Nimenrix

 

(46,5, 76,2)

(22,6, 89,3)

(73,8, 95,9)

(44,5, 125)

 

 

 

42,9%

20,6

80,0%

70,6

 

 

 

 

(28,8, 57,8)

(10,9, 39,2)

(65,4, 90,4)

(38,7, 129)

 

 

 

 

 

Η διατήρηση της ανοσογονικότητας αναλύθηκε χρησιμοποιώντας την ATP κοορτή του έτους 5. Η μεροληψία της επιλογής κυρίως λόγω του επαναληπτικού εμβολιασμού των ατόμων με τίτλους rSBA ομάδας C <8 και τον αποκλεισμό τους από τη(τις) μετέπειτα χρονική(ες) στιγμή(ες) μπορεί να έχουν οδηγήσει σε υπερεκτίμηση των τίτλων.

*η δοκιμή rSBA πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια PHE στο Ηνωμένο Βασίλειο. **ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK

Ανοσογονικότητα σε παιδιά ηλικίας 2-10 ετών

Στη MenACWY-TT-081, το Nimenrix αποδείχτηκε ότι δεν ήταν κατώτερο ενός άλλου εγκεκριμένου εμβολίου MenC-CRM όσον αφορά την απόκριση του εμβολίου στην ομάδα C [94,8% (95% CI: 91,4, 97,1) και 95,7% (95% CI: 89,2, 98,8), αντίστοιχα]. Ο GMT ήταν χαμηλότερος για την ομάδα του Nimenrix [2.795 (95% CI: 2.393, 3.263)] έναντι του εμβολίου MenC-CRM [5.292 (95% CI: 3.815, 7340)].

Στη MenACWY-TT-038, το Nimenrix αποδείχθηκε ότι δεν ήταν κατώτερο του εγκεκριμένου εμβολίου ACWY-PS όσον αφορά την απόκριση του εμβολίου στις τέσσερις ομάδες (A, C, W-135 και Y) (Βλ. πίνακα 8).

Πίνακας 8: Αποκρίσεις βακτηριοκτόνων αντισωμάτων (rSBA*) στο Nimenrix και στο εμβόλιο

ACWY-PS σε παιδιά ηλικίας 2-10 ετών 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό (μελέτη MenACWY-TT-038)

Ομάδα

 

Nimenrix

 

Εμβόλιο ACWY-PS

 

VR

 

 

 

 

Μηνιγγιτι

 

GMT

 

VR

GMT

N

(95%CI

N

δόκοκκου

(95%CI)

(95%CI)

(95%CI)

 

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89,1%

6.343

 

64,6%

2.283

A

(86,3,

(5.998, 6.708)

(57,4, 71,3)

(2.023, 2.577)

 

 

91,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,1%

4.813

 

89,7%

1.317

C

(94,4,

(4.342, 5.335)

(85,1, 93,3)

(1.043, 1.663)

 

 

97,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,4%

11.543

 

82,6%

2.158

W-135

(95,9,

(10.873, 12.255)

(77,2, 87,2)

(1.815, 2.565)

 

 

98,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

92,7%

10.825

68,8%

2.613

Y

 

(90,5,

(10.233, 11.452)

 

 

 

(62,5, 74,6)

(2.237, 3.052)

 

 

94,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP κοορτή για ανοσογονικότητα. VR: απόκριση στο εμβόλιο καθορίστηκε ως το ποσοστό των ατόμων με:

τίτλους rSBA 32 για αρχικά οροαρνητικά άτομα (δηλ., τίτλος rSBA προ εμβολιασμού < 8)

τουλάχιστον 4-πλάσια αύξηση των τίτλων rSBA μετά τον εμβολιασμό από ότι πριν για αρχικά

οροθετικά άτομα (δηλ., τίτλος rSBA προ εμβολιασμού ≥ 8) * ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK

Η διατήρηση της ανοσολογικής απόκρισης αξιολογήθηκε σε παιδιά τα οποία είχαν αρχικά εμβολιαστεί στη MenACWY-TT-081 (Πίνακας 9).

Πίνακας 9: Δεδομένα για τη διατήρηση της απόκρισης μετά 44 μήνες σε παιδιά ηλικίας 2-10 ετών κατά τον εμβολιασμό (Μελέτη MenACWY-TT-088, επέκταση της μελέτης 081)

Ομάδα

Ομάδα

Χρονικό

 

rSBA*

 

 

hSBA**

 

Μηνιγγιτι

σημείο

 

≥8

 

GMT

 

≥8

 

GMT

εμβολίου

N

 

N

 

δόκοκκου

 

(μήνες)

 

(95%CI)

 

(95%CI)

 

(95%CI)

 

(95%CI)

 

 

86,5%

 

25,6%

 

4,6

A

Nimenrix

(80,9, 91,0)

 

(144, 267)

(16,9, 35,8)

 

(3,3, 6,3)

 

 

 

 

 

85,7%

 

25,8%

 

4,8

 

 

 

 

 

 

(79,9, 90,4)

 

(224, 423)

(17,1, 36,2)

 

(3,4, 6,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,6%

 

34,8

95,6%

 

75,9

 

Nimenrix

(57,4, 71,3)

 

(26,0, 46,4)

(89,0, 98,8)

 

(53,4, 108)

 

 

 

 

 

 

 

37,0%

 

14,5

76,8%

 

36,4

 

 

 

 

C

 

(30,1, 44,3)

 

(10,9, 19,2)

(66,2, 85,4)

 

(23,1, 57,2)

 

 

 

 

 

 

Εμβόλιο

76,8%

 

86,5

90,9%

 

82,2

 

 

 

 

(65,1, 86,1)

 

(47,3, 158)

(75,7, 98,1)

 

(34,6, 196)

 

MenC-

 

 

 

 

 

 

 

 

45,5%

 

31,0

 

64,5%

 

38,8

 

CRM

 

 

 

(33,1, 58,2)

 

(16,6, 58,0)

(45,4, 80,8)

 

(13,3, 113)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,2%

 

84,9%

 

69,9

W-135

Nimenrix

(70,6, 82,9)

 

(149, 307)

(75,5, 91,7)

 

(48,2, 101)

 

 

 

 

 

68,3%

 

80,5%

 

64,3

 

 

 

 

 

 

(61,1, 74,8)

 

(72,5, 148)

(70,6, 88,2)

 

(42,7, 96,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,3%

 

81,3%

 

79,2

Y

Nimenrix

(75,1, 86,6)

 

(165, 314)

(71,8, 88,7)

 

(52,5, 119)

 

 

 

 

 

62,4%

 

78,9

82,9%

 

 

 

 

 

 

 

(55,1, 69,4)

 

(54,6, 114)

(72,5, 90,6)

 

(78,0, 206)

 

 

 

 

 

 

 

Ηανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP κοορτή για τη διατήρηση της απόκρισης, προσαρμοσμένη για κάθε χρονικό σημείο.

*η δοκιμή rSBA πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια PHE στο Ηνωμένο Βασίλειο. **ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK

Ηδιατήρηση της ανοσολογικής απόκρισης εκτιμήθηκε μέσω των hSBA 1 χρόνο μετά τον εμβολιασμό στα παιδιά ηλικίας 6-10 ετών που είχαν αρχικά εμβολιαστεί στη μελέτη MenACWY-TT-027 (Πίνακας 10) (βλ. παράγραφο 4.4).

Πίνακας 10: 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό και δεδομένα διατήρησης 1 έτους (hSBA*) σε παιδιά ηλικίας 6-10 ετών

Ομάδα

 

 

1 μήνα μετά τον εμβολιασμό

 

διατήρηση 1 έτους

Ομάδα

 

(μελέτη MenACWY-TT-027)

(μελέτη MenACWY-TT-028)

Μηνιγγιτι

 

εμβολίου

 

 

GMT

 

GMT

δόκοκκου

N

 

N

 

 

(95%CI)

(95%CI)

(95%CI)

(95%CI)

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

 

80,0%

53,4

16,3%

3,5

A

 

(71,1, 87,2)

(37,3, 76,2)

(9,8, 24,9)

(2,7, 4,4)

 

 

 

ACWY-

 

25,7%

4,1

5,7%

2,5

 

 

 

PS

 

(12,5, 43,3)

(2,6, 6,5)

(0,7, 19,2)

(1,9, 3,3)

 

 

 

 

 

Nimenrix

 

89,1%

95,2%

C

 

(81,3, 94,4)

(99,3, 244)

(89,2, 98,4)

(95,4, 176)

 

 

 

ACWY-

 

39,5%

13,1

32,3%

7,7

 

 

 

PS

 

(24,0, 56,6)

(5,4, 32,0)

(16,7, 51,4)

(3,5, 17,3)

 

 

 

 

 

Nimenrix

 

95,1%

100%

W-135

 

(89,0, 98,4)

(99,9, 178)

(96,5, 100)

(218, 302)

 

 

 

ACWY-

 

34,3%

5,8

12,9%

3,4

 

 

 

PS

 

(19,1, 52,2)

(3,3, 9,9)

(3,6, 29,8)

(2,0, 5,8)

 

 

 

 

 

Nimenrix

 

83,1%

95,1

99,1%

Y

 

(73,7, 90,2)

(62,4, 145)

(94,9, 100)

(213, 330)

 

 

 

 

ACWY-

 

43,8%

12,5

33,3%

9,3

 

 

 

PS

 

(26,4, 62,3)

(5,6, 27,7)

(18,6, 51,0)

(4,3, 19,9)

 

 

 

 

Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP κοορτή για τη διατήρηση της απόκρισης.

* ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK

Ανοσογονικότητα σε εφήβους ηλικίας 11-17 ετών και σε ενήλικες ηλικίας ≥ 18 ετών

Δύο κλινικές μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε εφήβους 11-17 ετών (μελέτη MenACWY-TT-036) και σε ενηλίκους 18-55 ετών (μελέτη MenACWY-TT-035) που έλαβαν είτε μια δόση Nimenrix είτε μια δόση του εμβολίου ACWY-PS.

Το Nimenrix αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ανοσολογικά κατώτερο του εμβολίου ACWY-PS όσον αφορά την απόκριση στο εμβόλιο όπως ορίστηκε παραπάνω (Πίνακας 11).

Πίνακας 11: Αποκρίσεις βακτηριοκτόνων αντισωμάτων (rSBA*) στο Nimenrix και στο εμβόλιο ACWY-PS σε εφήβους ηλικίας 11-17 ετών και σε ενήλικες ηλικίας ≥ 18 ετών 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό

Μελέτη

Ομάδα

 

Nimenrix

 

Εμβόλιο ACWY-PS

Μηνιγγι

N

 

 

N

 

 

(Ηλικιακό

VR

GMT

VR

GMT

τιδόκοκ

 

 

εύρος)

 

(95%CI)

(95%CI)

 

(95%CI)

(95%CI)

κου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

85,4%

5.928

77,5%

2.947

 

(82,1, 88,2)

(5.557, 6.324)

(70,9, 83,2)

(2.612, 3.326)

 

 

 

 

 

 

 

97,4%

13.110

 

96,7%

8.222

Μελέτη

C

(11.939,

(95,8, 98,5)

(93,3, 98,7)

(6.807, 9.930)

MenACWY-

 

 

14.395)

 

 

 

 

 

 

 

TT-036

W-135

96,4%

8.247

87,5%

2.633

(11-17 έτη)

(94,6, 97,7)

(7.639, 8.903)

(82,3, 91,6)

(2.299, 3.014)

 

 

 

 

 

 

93,8%

14.086

 

78,5%

5.066

 

Y

(13.168,

 

(91,6, 95,5)

(72,5, 83,8)

(4.463, 5.751)

 

 

 

15.069)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

80,1%

3.625

69,8%

2.127

 

(77,0, 82,9)

(3.372, 3.897)

(63,8, 75,4)

(1.909, 2.370)

Μελέτη

 

 

 

C

91,5%

8.866

92,0%

7.371

MenACWY-

(89,4, 93,3)

(8.011, 9.812)

(88,3, 94,9)

(6.297, 8.628)

 

 

 

TT-035

W-135

90,2%

5.136

85,5%

2.461

(18-55 έτη)

(88,1, 92,1)

(4.699, 5.614)

(80,9, 89,4)

(2.081, 2.911)

 

 

 

 

Y

87,0%

7.711

78,8%

4.314

 

(84,6, 89,2)

(7.100, 8.374)

(73,6, 83,4)

(3.782, 4.921)

 

 

 

 

Ηανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στις ATP κοορτές για την ανοσογονικότητα. VR: απόκριση στο εμβόλιο

* ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK

Ηδιατήρηση της ανοσολογικής απόκρισης αξιολογήθηκε έως και 5 χρόνια μετά τον εμβολιασμό σε εφήβους που είχαν αρχικά ανοσοποιηθεί στη μελέτη MenACWY-TT-036 (Πίνακας 12).

Πίνακας 12: 5-ετή στοιχεία για τη διάρκεια της ανταπόκρισης (rSBA*) σε εφήβους ηλικίας 11-17 ετών κατά τον εμβολιασμό

 

Χρ

 

Nimenrix

 

Εμβόλιο ACWY-PS

 

ονι

 

 

 

 

 

 

Ομάδα

κό

 

 

 

 

 

 

ση

 

 

 

 

 

 

Μηνιγγιτι

 

≥8

GMT

 

≥8

GMT

μεί

N

N

δόκοκκου

(95%CI)

(95%CI)

(95%CI)

(95%CI)

ο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Έτ

 

 

 

 

 

 

 

η)

 

 

 

 

 

 

 

92,9%

82,7%

A

(90,1, 95,1)

(381, 527)

(75,6, 88,4)

(147, 288)

 

 

 

97,5%

93,0%

 

 

(94,5, 99,1)

(531, 781)

(85,4, 97,4)

(202, 433)

 

 

 

 

 

91,1%

86,0%

C

(88,1, 93,6)

(309, 446)

(79,4, 91,1)

(262, 580)

 

 

 

88,6%

87,1%

 

 

(83,8, 92,3)

(194, 318)

(78,0, 93,4)

(224, 599)

 

 

 

 

 

82,0%

30,0%

16,0

W-135

(78,1, 85,4

(268, 426)

(22,8, 38,0)

(10,9, 23,6)

 

 

 

86,0%

34,9%

19,7

 

 

(80,9, 90,2)

(324, 588)

(24,9, 45,9)

(11,8, 32,9)

 

 

 

 

 

93,1%

58,0%

69,6

Y

(90,3, 95,3)

(620, 884)

(49,7, 66,0)

(44,6, 109)

 

 

 

96,6%

66,3%

 

 

(93,4, 98,5)

(824, 1214)

(55,3, 76,1)

(71,2, 219)

 

 

 

 

Ηανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP κοορτή για τη διατήρηση της απόκρισης προσαρμοσμένη για κάθε χρονικό σημείο.

*η δοκιμή rSBA πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια της PHE στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ηδιατήρηση της ανοσολογικής απόκρισης αξιολογήθηκε μέσω hSBA έως και 5 χρόνια μετά τον εμβολιασμό σε εφήβους και ενήλικες οι οποίοι είχαν αρχικά εμβολιαστεί στη MenACWY-TT-052 (Πίνακας 13) (βλ. παράγραφο 4.4).

Πίνακας 13: 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό (Μελέτη MenACWY-TT-052) και δεδομένα διάρκειας 5 ετών (hSBA*) (Μελέτη MenACWY-TT-059) σε εφήβους και ενήλικες ηλικίας 11-25 ετών

Ομάδα

Ομάδα

Χρονικό

N

8 (95%CI)

GMT (95%CI)

Μηνιγγιτιδόκοκκου

εμβολίου

σημείο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Nimenrix

Μήνας 1

82,0% (77,6, 85,9)

58,7

(48,6, 70,9)

Έτος 1

29,1% (24,4, 34,2)

5,4 (4,5, 6,4)

 

 

Έτος 5

48,9 % (40,4, 57,5)

8,9

(6,8, 11,8)

C

Nimenrix

Μήνας 1

96,1% (93,5, 97,9)

(424, 668)

Έτος 1

94,9% (92,0, 97,0)

(142, 207)

 

 

Έτος 5

92,9% (87,3, 96,5)

94,6

(65,9, 136)

W-135

Nimenrix

Μήνας 1

91,0% (87,4, 93,9)

(96,8, 141)

Έτος 1

98,5% (96,5, 99,5)

(173, 225)

 

 

Έτος 5

87,0% (80,2, 92,1)

(76,3, 140)

Y

Nimenrix

Μήνας 1

95,1% (92,3, 97,0)

(208, 291)

Έτος 1

97,8% (95,6, 99,0)

(237, 311)

 

 

Έτος 5

94,4% (89,2, 97,5)

(174, 290)

Η ανάλυση της ανοσογονικότητας πραγματοποιήθηκε στην ATP κοορτή για τη διατήρηση της απόκρισης, προσαρμοσμένη για κάθε χρονικό σημείο.

* ελεγμένο στα εργαστήρια της GSK

Σε μια διαφορετική μελέτη (MenACWY-TT-085), μια άπαξ δόση Nimenrix χορηγήθηκε σε 194 ενήλικες από το Λίβανο, ηλικίας 56 ετών και άνω (συμπεριλαμβανομένων 133 ατόμων ηλικίας 56-65 ετών και 61 ατόμων ηλικίας > 65 ετών). Το ποσοστό των ατόμων με τίτλους rSBA (οι οποίοι μετρήθηκαν στα εργαστήρια της GSK) ≥ 128 πριν από τον εμβολιασμό κυμάνθηκε από 45% (ομάδα C) έως 62% (ομάδα Y). Συνολικά, ένα μήνα μετά τον εμβολιασμό, το ποσοστό των ατόμων που εμβολιάστηκαν και παρουσίασαν τίτλους rSBA ≥ 128 κυμάνθηκε από 93% (ομάδα C) σε 97% (ομάδα Y). Στην υποομάδα ηλικίας > 65 ετών το ποσοστό των ατόμων που εμβολιάστηκαν και παρουσίασαν τίτλους rSBA ≥ 128 εντός ενός μήνα μετά τον εμβολιασμό κυμάνθηκε από 90% (ομάδα A) έως 97% (ομάδα Y).

Ανταπόκριση στην αναμνηστική δόση σε άτομα που είχαν προηγουμένως εμβολιαστεί με συζευγμένο μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο ενάντια της Neisseria meningitidis

Αναμνηστικός εμβολιασμός με Nimenrix μετά την αρχική ανοσοποίηση με ένα μονοδύναμο (MenC- CRM) ή ένα τετραδύναμο συζευγμένο μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο (MenACWY-TT) μελετήθηκε σε άτομα ηλικίας από 12 μηνών και άνω, τα οποία έλαβαν έναν αναμνηστικό εμβολιασμό.

Παρατηρήθηκαν ισχυρές αναμνηστικές αποκρίσεις στο(α) αντιγόνο(α) του αρχικού εμβολίου.

Απόκριση στο Nimenrix σε άτομα που είχαν προηγουμένως εμβολιαστεί με απλό πολυσακχαριδικό εμβόλιο ενάντια της Neisseria meningitidis

Στη μελέτη MenACWY-TT-021 που διενεργήθηκε σε άτομα ηλικίας 4,5-34 ετών, η ανοσογονικότητα του Nimenrix χορηγούμενου μεταξύ 30 και 42 μηνών μετά τον εμβολιασμό με εμβόλιο ACWY-PS συγκρίθηκε με την ανοσογονικότητα του Nimenrix που χορηγήθηκε σε άτομα της ίδιας ηλικιακής ομάδας που δεν είχαν εμβολιαστεί με κανένα μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο τα προηγούμενα 10 χρόνια. Παρατηρήθηκε ανοσολογική απόκριση (τίτλος rSBA ≥8) έναντι όλων των ομάδων (A, C, W-135, Y) σε όλα τα άτομα ανεξάρτητα από το ιστορικό μηνιγγιτιδοκοκκικού εμβολιασμού. Τα rSBA GMTs ήταν σημαντικά χαμηλότερα στους συμμετέχοντες που είχαν λάβει μια δόση του εμβολίου ACWY-PS 30-42 μήνες πριν το Nimenrix, ωστόσο το 100% των ατόμων πέτυχε τίτλους rSBA ≥8 για όλες τις ομάδες του μηνιγγιτιδόκοκκου (A, C, W-135, Y) (βλ. παράγραφο 4.4).

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει δώσει αναβολή από την υποχρέωση υποβολής των αποτελεσμάτων των μελετών με το Nimenrix σε μία ή περισσότερες υποκατηγορίες του παιδιατρικού πληθυσμού στην πρόληψη μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου προκαλούμενης από Neisseria meningitidis ομάδας A, C, W-135 και Y (βλ. παράγραφο 4.2 για πληροφορίες σχετικά με την παιδιατρική χρήση).

5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Δεν εφαρμόζεται.

5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια

Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις μελέτες τοπικής ανοχής, οξείας τοξικότητας, τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων, τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα, τοξικότητας ανάπτυξη και γονιμότητας.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Κατάλογος εκδόχων

Κόνις:

Σακχαρόζη

Τρομεταμόλη

Διαλύτης:

Χλωριούχο νάτριο Ύδωρ για ενέσιμα

6.2 Ασυμβατότητες

Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα.

6.3 Διάρκεια ζωής

3 χρόνια

Μετά την ανασύσταση:

Μετά από την ανασύσταση, το εμβόλιο πρέπει να χρησιμοποιείται έγκαιρα. Παρά το γεγονός ότι δεν συστήνεται η καθυστέρηση της χορήγησης, έχει καταδειχθεί χημική και φυσική σταθερότητα για

8 ώρες στους 30°C μετά την ανασύσταση. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί εντός 8 ωρών, μη χορηγήσετε το εμβόλιο.

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C – 8°C). Μην καταψύχετε.

Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως.

Για τις συνθήκες διατήρησης μετά την ανασύσταση του φαρμακευτικού προϊόντος, βλ. παράγραφο 6.3.

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη

Σκόνη σε φιαλίδιο (γυαλί τύπου Ι) με πώμα (βουτυλιωμένο καουτσούκ) και διαλύτης σε μία φύσιγγα (γυαλί τύπου Ι).

Συσκευασίες των 1, 10 και 100

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός

Πληροφορίες για την ανασύσταση του εμβολίου με το διαλύτη που παρέχεται στις φύσιγγες

Το Nimenrix πρέπει να ανασυντίθεται προσθέτοντας όλο το περιεχόμενο της φύσιγγας με τον διαλύτη στο φιαλίδιο που περιέχει τη σκόνη.

1.Σπάστε την κορυφή της φύσιγγας, αναρροφήστε τον διαλύτη με μία σύριγγα και προσθέστε τον διαλύτη στη σκόνη.

2.Το μίγμα θα πρέπει να ανακινηθεί καλά μέχρις ότου η σκόνη διαλυθεί πλήρως στον διαλύτη.

Το ανασυσταθέν εμβόλιο είναι διαυγές, άχρωμο διάλυμα.

Το ανασυσταθέν εμβόλιο πρέπει να ελέγχεται οπτικά για την παρουσία τυχόν ξένων σωματιδίων ή/και διαφοροποίησης της εμφάνισής του πριν από τη χορήγηση. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο από τα παραπάνω, απορρίψτε το εμβόλιο.

Μετά από την ανασύσταση, το εμβόλιο θα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως.

Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μία νέα βελόνα για τη χορήγηση του εμβολίου.

Κάθε φαρμακευτικό προϊόν που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή υπόλειμμα θα πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ Ηνωμένο Βασίλειο

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

EU/1/12/767/005

EU/1/12/767/006

EU/1/12/767/007

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 20 Απριλίου 2012

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu

Σχόλια

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Βοήθεια
  • Get it on Google Play
  • Σχετικά
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται