Greek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Numient (levodopa / carbidopa) – φυλλο οδηγιων χρησησ - N04BA02

Updated on site: 08-Oct-2017

Όνομα φαρμάκουNumient
Κωδικός ATCN04BA02
Ουσίαlevodopa / carbidopa
ΚατασκευαστήςImpax Laboratories Ireland Limited

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Numient 95 mg/23,75 mg σκληρά καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης Numient 145 mg/36,25 mg σκληρά καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης Numient 195 mg/48,75 mg σκληρά καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης

Numient 245 mg/61,25 mg σκληρά καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης

Λεβοντόπα/Καρβιντόπα

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

-Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

-Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας.

-Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα σημεία της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.

-Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών

1.Τι είναι το Numient και ποια είναι η χρήση του

2.Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Numient

3.Πώς να πάρετε το Numient

4.Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

5.Πώς να φυλάσσετε το Numient

6.Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1.Τι είναι το Numient και ποια η χρήση του

Το Numient περιέχει δύο διαφορετικά φάρμακα που ονομάζονται λεβοντόπα και καρβιντόπα σε ένα σκληρό καψάκιο.

-Η λεβοντόπα μετατρέπεται σε ένα υλικό που ονομάζεται «ντοπαμίνη» στον εγκέφαλό σας. Η ντοπαμίνη βοηθά στη βελτίωση των συμπτωμάτων της νόσου του Πάρκινσον.

-Η καρβιντόπα ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκου που ονομάζονται «αναστολείς της αποκαρβοξυλάσης των αρωματικών αμινοξέων». Βοηθά τη λεβοντόπα να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά, επιβραδύνοντας την ταχύτητα με τον οποία η λεβοντόπα διασπάται στον οργανισμό σας.

Το Numient χρησιμοποιείται για να βελτιώσει τα συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον στους ενήλικες.

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Numient

Μην πάρετε το Numient:

-σε περίπτωση αλλεργίας στη λεβοντόπα ή την καρβιντόπα ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6),

-αν έχετε γλαύκωμα κλειστής γωνίας (μια οφθαλμική διαταραχή),

-αν έχετε φαιοχρωμοκύττωμα (ένα σπάνιο όγκο των επινεφριδίων),

-αν παίρνετε συγκεκριμένα φάρμακα για τη θεραπεία της κατάθλιψης [μη εκλεκτικοί αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (ΜΑΟ)]. Πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε αυτά

τα φάρμακα τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν ξεκινήσετε το Numient (βλ. επίσης «Άλλα φάρμακα και το Numient»),

-αν είχατε ποτέ κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο (NMS - μία σπάνια σοβαρή αντίδραση σε φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία σοβαρών ψυχικών διαταραχών),

-αν είχατε ποτέ μη τραυματική ραβδομυόλυση (μια σπάνια μυϊκή διαταραχή).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας προτού πάρετε το Numient εάν έχετε, είχατε ποτέ ή εμφανίσατε:

-ξαφνικές τάσεις ύπνου ή εάν μερικές φορές αισθάνεστε ισχυρή υπνηλία

-οποιασδήποτε μορφής σοβαρή ψυχική διαταραχή, όπως η ψύχωση

-αίσθημα κατάθλιψης, αυτοκτονικές σκέψεις ή παρατήρηση ασυνήθιστων μεταβολών στη συμπεριφορά σας

-τρόμους, διέγερση, σύγχυση, πυρετό, ταχυπαλμία ή ευρείες διακυμάνσεις της αρτηριακής σας πίεσης ή παρατήρηση ακαμψίας ή έντονες σπασμωδικές κινήσεις στους μύες σας. Εάν συμβεί οτιδήποτε από αυτά, επικοινωνήστε αμέσως με τον ιατρό σας

-μια πάθηση των ματιών που ονομάζεται χρόνιο γλαύκωμα ευρείας γωνίας, επειδή η δόση σας μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστεί και η πίεση στα μάτια σας μπορεί να χρειαστεί να παρακολουθείται

-μελάνωμα ή ύποπτη δερματική βλάβη

-καρδιακή προσβολή, προβλήματα καρδιακών παλμών, κυκλοφορίας ή αναπνευστικά προβλήματα

-προβλήματα των νεφρών ή του ήπατος

-έλκος στο έντερό σας (ονομάζεται «έλκος δωδεκαδακτύλου» ή «πεπτικό έλκος)

-ενδοκρινική (ορμονική) νόσο

-βρογχικό άσθμα

-ψυχαναγκαστική συμπεριφορά(ές)

-σπασμούς

-χαμηλή πίεση ή ζάλη κατά την έγερση

-νέες ή αυξημένες ανώμαλες κινήσεις του σώματος (δυσκινησία)

Εάν δεν είστε σίγουροι για το εάν οτιδήποτε από τα παραπάνω ισχύει για σας, απευθυνθείτε στο γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας προτού πάρετε το Numient.

Εάν πρέπει να υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση, ενημερώστε τον γιατρό σας ότι χρησιμοποιείτε το Numient.

Διαταραχές ελέγχου παρορμήσεων Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν εσείς ή η οικογένεια/ο φροντιστής σας παρατηρήσει ότι αναπτύσσετε

παρορμήσεις ή «λαχτάρα» να συμπεριφέρεστε με τρόπους που είναι ασυνήθιστοι για σας ή δεν μπορείτε να αντισταθείτε στην παρόρμηση, την παρακίνηση ή τον πειρασμό να εκτελέσετε ορισμένες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να βλάψουν τον εαυτό σας ή τους άλλους. Αυτές οι συμπεριφορές ονομάζονται διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων και μπορεί να περιλαμβάνουν εθιστική χαρτοπαιξία, υπερβολική κατανάλωση φαγητού ή υπερβολικά έξοδα, μια ασυνήθιστα υψηλή σεξουαλική ορμή ή αύξηση σεξουαλικών σκέψεων ή συναισθημάτων. Ο γιατρός σας μπορεί να χρειαστεί να επανεξετάσει τις θεραπείες σας.

Εξετάσεις Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε εξετάσεις της καρδιάς, του ήπατος, των νεφρών και των λειτουργιών

των κυττάρων του αίματός σας κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας θεραπείας με φάρμακα που περιέχουν λεβοντόπα /καρβιντόπα. Εάν χρειαστεί να κάνετε εξετάσεις για το αίμα ή τα ούρα σας, ενημερώστε τον γιατρό ή το νοσοκόμο ότι παίρνετε Numient. Αυτό πρέπει να το κάνετε επειδή το φάρμακο μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα ορισμένων εξετάσεων.

Παιδιά και έφηβοι

Η χρήση του Numient δεν συνιστάται σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 18 ετών. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Numient σε ασθενείς κάτω των 18 ετών δεν έχουν τεκμηριωθεί.

Άλλα φάρμακα και το Numient

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα. Αυτό γίνεται διότι άλλα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Numient.

Μην πάρετε το Numient εάν έχετε πάρει ένα φάρμακο που ονομάζεται «μη εκλεκτικός αναστολέας της μονοαμινοξειδάσης (MAO)» για τη θεραπεία της κατάθλιψης τις τελευταίες 14 ημέρες. Αυτά τα φάρμακα περιέχουν ισοκαρβοξαζίδιο και φενελζίνη. Εάν αυτό ισχύει για σας, μην πάρετε το Numient και ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για συμβουλές.

Συγκεκριμένα, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε τα παρακάτω φάρμακα:

-Άλλα φάρμακα για τη νόσο του Πάρκινσον, όπως τα «αντιχολινεργικά» (π.χ. ορφεναδρίνη τριεξυφαινιδύλη), εκλεκτικοί αναστολείς της ΜΑΟ-Β (π.χ. σελεγιλίνη και ρασαγιλίνη) και έναν «αναστολέα COMT» (π.χ. εντακαπόνη)

-Ο θειικός σίδηρος (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία αναιμίας που προκαλείται από χαμηλά επίπεδα σιδήρου στο αίμα). Η λεβοντόπα/καρβιντόπα μπορεί να κάνει πιο δύσκολο για τον οργανισμό σας να χρησιμοποιήσει το σίδηρο. Συνεπώς, μην πάρετε ταυτόχρονα το Numient και συμπληρώματα σιδήρου ή συμπληρώματα πολυβιταμινών που περιέχουν σίδηρο. Μετά τη λήψη ενός από αυτά, περιμένετε τουλάχιστον 2 έως 3 ώρες πριν πάρετε το άλλο

-Φαινοθειαζίνες - όπως η χλωροπρομαζίνη, η προμαζίνη και η προχλωροπεραζίνη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ψυχικών νόσων)

-Βενζοδιαζεπίνες όπως η αλπραζολάμη, η διαζεπάμη και η λοραζεπάμη, που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του άγχους

-Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (TCA, χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της κατάθλιψης)

-Παπαβερίνη (χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ροής του αίματος σε όλο τον οργανισμό)

-Θεραπεία για την υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση)

-Φαινυτοΐνη που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία κρίσεων (σπασμών)

-Ισονιαζίδη, που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της φυματίωσης

-Ανταγωνιστές ντοπαμίνης που χρησιμοποιούνται για αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών, ναυτίας και εμέτου

Το Numient με τροφές και ποτά

Ένα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, υψηλής θερμιδικής αξίας γεύμα καθυστερεί την απορρόφηση της λεβοντόπας κατά δύο ώρες. Εάν η διατροφή σας περιέχει πάρα πολλή πρωτεΐνη (κρέας, αυγά, γάλα, τυρί), το Numient μπορεί να μην λειτουργεί τόσο καλά όσο θα έπρεπε. Αποφύγετε να λαμβάνετε τα καψάκιά σας μαζί με γεύμα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και πρωτεΐνες.

Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα

Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε το Numient.

Το Numient δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και στις γυναίκες με δυνατότητα τεκνοποίησης που δεν χρησιμοποιούν μέθοδο αντισύλληψης. Ωστόσο, ο ιατρός σας ενδέχεται να αποφασίσει να σας χορηγήσει Numient εάν τα αναμενόμενα οφέλη της θεραπείας υπερτερούν από τους πιθανούς κινδύνους για το αγέννητο παιδί.

Οι γυναίκες δεν θα πρέπει να θηλάζουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το Numient.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Το Numient μπορεί να προκαλέσει υπνηλία (υπερβολική υπνηλία) και αιφνίδια επεισόδια έναρξης ύπνου. Συνεπώς, πρέπει να απέχετε από την οδήγηση ή την ενασχόληση με δραστηριότητες όπου η μειωμένη εγρήγορση θα μπορούσε να θέσει εσάς ή άλλους σε κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου (π.χ. χειρισμός μηχανών), έως ότου αυτά τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια και η υπνηλία υποχωρήσουν.

3.Πώς να πάρετε το Numient

-Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας

-Ο γιατρός σας θα σας πει ακριβώς πόσα καψάκια του Numient θα παίρνετε κάθε μέρα

-Εάν δεν είχατε πάρει ποτέ πριν λεβοντόπα, η συνήθης δόση έναρξης του Numient είναι ένα καψάκιο 95 mg τρεις φορές την ημέρα για τρεις ημέρες. Ανάλογα με τον τρόπο που θα ανταποκριθείτε στη θεραπεία ο γιατρός σας μπορεί στη συνέχεια να αυξήσει τη δόση σας την τέταρτη ημέρα

-Εάν είχατε πάρει λεβοντόπα στο παρελθόν, ο γιατρός σας θα καθορίσει το κατάλληλο δοσολογικό σχήμα έναρξης με βάση την τρέχουσα δόση της λεβοντόπας

-Το Numient πρέπει να λαμβάνεται περίπου κάθε 6 ώρες όχι περισσότερες από 5 φορές την ημέρα

-Πάρτε αυτό το φάρμακο από το στόμα με ένα ποτήρι νερό. Πρέπει να καταπίνετε τα καψάκια ολόκληρα. Μην σπάτε, θρυμματίζετε ή μασάτε τα καψάκια

-Εναλλακτικά, εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία στο να καταπίνετε ένα καψάκιο, αυτό το φάρμακο μπορεί να χορηγηθεί με προσεκτικό άνοιγμα του καψακίου και προσθήκη ολόκληρου του περιεχομένου του σε μια μικρή ποσότητα (π.χ. 2 κουταλιές της σούπας) μαλακής τροφής, όπως σάλτσα μήλου, γιαούρτι ή κρέμα. Μην θερμαίνετε το μίγμα φαρμάκου/τροφής και μην διασπείρετε το περιεχόμενο του καψακίου σε ζεστή τροφή. Να καταπίνετε το μείγμα φαρμάκου/τροφής ολόκληρο και αμέσως χωρίς μάσημα και να μην το φυλάσσετε για μελλοντική χρήση

-Παίρνετε τα καψάκια σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας

-Μην αλλάζετε τις ώρες κατά τις οποίες παίρνετε τα καψάκια και μην παίρνετε άλλα φάρμακα για τη νόσο του Πάρκινσον, χωρίς πρώτα να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Δεν θα πρέπει να παίρνετε τα καψάκια του Numient σε διαστήματα μικρότερα από 4 ωρών

-Το Numient μπορείτε να το πάρετε με ή χωρίς τροφή. Αποφύγετε να παίρνετε τα καψάκια μαζί με ένα γεύμα με υψηλά λιπαρά ή γεύμα με υψηλή πρωτεΐνη, επειδή αυτό θα καθυστερήσει τον χρόνο που χρειάζεται για να δουλέψει το φάρμακο.

-Συζητήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν νομίζετε ότι η δράση του Numient είναι πολύ ισχυρή ή πολύ αδύναμη ή εάν εμφανίσετε πιθανές παρενέργειες

-Ανάλογα με τον τρόπο που θα ανταποκριθείτε στη θεραπεία ο γιατρός σας μπορεί στη συνέχεια να αυξήσει ή να μειώσει τη συχνότητα των δόσεών σας

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Numient από την κανονική

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Numient από την κανονική (ή κάποιος έχει κατά λάθος καταπιεί το Numient), ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αμέσως. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, μπορεί να αισθανθείτε σύγχυση ή διέγερση και ο καρδιακός ρυθμός σας μπορεί να είναι βραδύτερος ή ταχύτερος από το κανονικό.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε μία δόση του Numient

Πάρτε την μόλις το θυμηθείτε εκτός και αν πλησιάζει η ώρα να πάρετε την επόμενη δόση. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. Πάρτε τις υπόλοιπες δόσεις τη σωστή ώρα.

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Numient

Μην σταματήσετε να παίρνετε και μην αλλάξετε τη δόση του Numient χωρίς να μιλήσετε πρώτα με τον γιατρό σας, ακόμη και αν αισθάνεστε καλύτερα.

Μην σταματήσετε να παίρνετε το Numient ξαφνικά

Αυτό μπορεί να προκαλέσει μυϊκά προβλήματα, πυρετό και ψυχικές αλλαγές.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

4.Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Εάν έχετε κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας με το Numient,

επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας:

-Αιμορραγία στο στομάχι ή στο έντερο, η οποία μπορεί να διαπιστωθεί από αίμα στα κόπρανα ή σκούρα κόπρανα

-Μια αλλεργική αντίδραση, τα σημεία της οποίας μπορεί να περιλαμβάνουν κνίδωση (είδος εξανθήματος), κνησμό, εξάνθημα, πρήξιμο του προσώπου, των χειλιών, της γλώσσας ή του λαιμού. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στην αναπνοή ή την κατάποση

-Οι μύες σας έχουν γίνει πολύ άκαμπτοι ή εμφανίζουν έντονες σπασμωδικές κινήσεις, έχετε τρόμο, διέγερση, σύγχυση, πυρετό, ταχυπαλμία ή μεγάλες διακυμάνσεις στην αρτηριακή σας πίεση. Αυτά μπορεί να είναι συμπτώματα κακοήθους νευροληπτικού συνδρόμου (NMS - μία σπάνια σοβαρή αντίδραση σε φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία σοβαρών ψυχικών διαταραχών) ή ραβδομυόλυση (μια σπάνια σοβαρή μυϊκή διαταραχή)

Άλλες πιθανές παρενέργειες:

Πολύ συχνές (μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα) - Νιώθετε στομαχική αδιαθεσία (ναυτία)

Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα)

-Μείωση του βάρους

-Βλέπετε ή ακούτε πράγματα που δεν υπάρχουν, πάσχετε από κατάθλιψη, άγχος, υπνηλία (υπερβολική υπνηλία), δυσκολία να αποκοιμηθείτε ή/και να παραμείνετε σε κατάσταση ύπνου, μη φυσιολογικά όνειρα, σύγχυση, διαταραχές της μνήμης και των δεξιοτήτων της σκέψης

-Συστροφές και επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή μη φυσιολογική στάση του σώματος που προκαλείται από την ακούσια συστολή των μυών (δυστονία), ανώμαλες ακούσιες κινήσεις (δυσκινησία), ταχεία διακύμανση ακινητικών και χορειοαθετωσικών κινήσεων κατά τη θεραπεία της νόσου του Πάρκινσον (τη στιγμή που το φάρμακό σας δρα και στη συνέχεια αρχίζει να μην δρα πλέον για τον έλεγχο των συμπτωμάτων σας), επιδείνωση της νόσου του Πάρκινσον, μη φυσιολογική βάδιση, ζάλη, υπερβολική υπνηλία, κνησμό ή σουβλιές στα χέρια σας ή/και τα πόδια, τρόμος, κεφαλαλγία

-Ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός

-Υψηλή αρτηριακή πίεση, ασυνήθιστα χαμηλή αρτηριακή πίεση όταν σηκώνεστε

-Δύσπνοια

-Κοιλιακό άλγος, δυσκοιλιότητα, διάρροια, ξηροστομία, έμετος

-Εξάψεις, υπερβολική εφίδρωση, εξάνθημα

-Μυϊκοί σπασμοί

-Πτώσεις

-Οίδημα των βραχιόνων ή/και των ποδιών

-Πόνο στο στήθος που δεν οφείλεται σε καρδιακή νόσο

-Απώλεια δύναμης, κόπωση

Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα)

-Μελάνωμα (ένας τύπος καρκίνου του δέρματος)

-Αναιμία (χαμηλός αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων)

-Μειωμένη όρεξη, αύξηση σωματικού βάρους

-Ψυχωσικό επεισόδιο, διέγερση

-Διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων (δείτε παρακάτω)

-Επεισόδια αιφνίδιου ύπνου, σύνδρομο ανήσυχων ποδιών (δυσάρεστες αισθήσεις στα πόδια με μια παρόρμηση να τα μετακινήσετε), δυσκολία να ανοίξετε το στόμα, σπασμούς

-Διπλή όραση, διαστολή της κόρης, θολή όραση

-Αίσθημα καρδιακών παλμών

-Λιποθυμία, θρόμβος αίματος ή φλεγμονή σε ένα αιμοφόρο αγγείο

-Αιμορραγία στο στομάχι ή στο έντερο, πεπτικό έλκος, δυσκολία στην κατάποση, δυσπεψία, ασυνήθιστη γεύση στο στόμα, αίσθημα καύσου της γλώσσας, υπερβολικό μετεωρισμό

-Μια αλλεργική αντίδραση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει κνίδωση (είδος εξανθήματος), κνησμό, εξάνθημα, πρήξιμο του προσώπου, των χειλιών, της γλώσσας ή του λαιμού, δυσκολία στην αναπνοή ή την κατάποση, κνίδωση

-Ανικανότητα ούρησης

-Γενική αίσθηση ασθένειας (κακουχία)

-Αυξημένα επίπεδα σακχάρου, ουρικού οξέος ή/και ηπατικών ενζύμων στο αίμα

-Παθολογικές εξετάσεις νεφρικής λειτουργίας ή/και αίμα στα ούρα

Μπορείτε επίσης να αντιμετωπίσετε τις παρακάτω παρενέργειες

-Αδυναμία να αντισταθείτε στην παρόρμηση να εκτελέσετε μια ενέργεια που θα μπορούσε να είναι επιβλαβής, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει:

-Ισχυρή ώθηση για να στοιχηματίζετε υπερβολικά παρά τις σοβαρές προσωπικές ή οικογενειακές συνέπειες

-Αλλοιωμένο ή αυξημένο σεξουαλικό ενδιαφέρον και συμπεριφορά σημαντικής ανησυχίας προς εσάς ή άλλους, για παράδειγμα, αυξημένη σεξουαλική ορμή

-Ανεξέλεγκτα υπερβολικές αγορές ή δαπάνες

-Ευκαιριακή άμετρη κατανάλωση φαγητού (κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων φαγητού σε σύντομο χρονικό διάστημα) ή ψυχαναγκαστική κατανάλωση (κατανάλωση περισσότερων τροφίμων από το κανονικό και περισσότερο από όσο χρειάζεται για να ικανοποιήσει την πείνα σας)

Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν παρουσιάσετε οποιαδήποτε από αυτές τις συμπεριφορές. Αυτός θα συζητήσει τρόπους να διαχειριστείτε ή να μειώσετε τα συμπτώματά σας.

Έχουν επίσης αναφερθεί οι παρακάτω παρενέργειες αλλά η πιθανότητα να εμφανιστούν είναι άγνωστη:

-Χαμηλός αριθμός αιμοσφαιρίων (λευκών αιμοσφαιρίων, αιμοπεταλίων)

-Κατάχρηση ορισμένων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της νόσου του Πάρκινσον

-Απόπειρα αυτοκτονίας, αίσθημα αποπροσανατολισμού, αυξημένα σεξουαλικά συναισθήματα

-Σοβαρές παρατεταμένες μη φυσιολογικές κινήσεις των ματιών, σύνδρομο Horner (πτώση βλεφάρου, μικρή κόρη και μειωμένη εφίδρωση από τη μία πλευρά του προσώπου), συσπάσεις βλεφάρων

-Ανωμαλίες στην αναπνοή

-Υπερβολικό ή σκουρόχρωμο σάλιο, τρίξιμο των δοντιών, λόξυγκας

-Τριχόπτωση, εξάνθημα (συμπεριλαμβανόμενου σοβαρού εξανθήματος που ονομάζεται εξάνθημα Henoch-Schönlein), σκουρόχρωμος ιδρώτας

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών

χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού

συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων

ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5.Πώς να φυλάσσεται το Numient

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 30° C. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως και την υγρασία.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και στη φιάλη μετά τη λέξη EXP. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί. Μετά το άνοιγμα της φιάλης, χρησιμοποιήστε εντός 60 ημερών.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Numient

-Οι δραστικές ουσίες του Numient είναι η λεβοντόπα και η καρβιντόπα

-Κάθε σκληρό καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης 95 mg/23,75 mg, περιέχει 95 mg λεβοντόπας και 23,75 mg καρβιντόπας (ως μονοϋδρική)

-Κάθε σκληρό καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης 145 mg/36,25 mg, περιέχει 145 mg λεβοντόπας και 36,25 mg καρβιντόπας (ως μονοϋδρική)

-Κάθε σκληρό καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης 195 mg/48,75 mg, περιέχει 195 mg λεβοντόπας και 48,75 mg καρβιντόπας (ως μονοϋδρική)

-Κάθε σκληρό καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης 245 mg/61,25 mg περιέχει 245 mg λεβοντόπας και 61,25 mg καρβιντόπας (ως μονοϋδρική)

-Τα άλλα συστατικά είναι κυτταρίνη, μικροκρυσταλλική, μαννιτόλη, τρυγικό οξύ, αιθυλοκυτταρίνη, υπρομελλόζη, γλυκολικό άμυλο-νάτριο, λαουρυλοθειικό νάτριο, ποβιδόνη, ταλκ, μεθακρυλικό οξύ - μεθυλο μεθακρυλικά συμπολυμερή (1:1), μεθακρυλικό οξύ - μεθυλο μεθακρυλικά συμπολυμερή (1:2), κιτρικός τριαιθυλεστέρας, κροσκαρμελλόζη νατρίου και στεατικό μαγνήσιο

-Τα συστατικά στο σκληρό κέλυφος του καψακίου είναι λάκα ινδικοκαρμίνιου (Ε132), κίτρινο οξείδιο του σιδήρου (E172), διοξείδιο του τιτανίου (E171) και ζελατίνη

-Τα συστατικά του μελανιού είναι SB-6018 μπλε μελάνι, shellac (E904), προπυλενογλυκόλη και λάκα ινδικοκαρμίνιου (E132)

Εμφάνιση του Numient και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το Numient είναι σκληρό καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης.

95 mg/23,75 mg σκληρό καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης

Λευκό σώμα και μπλε καπάκι 18 × 6 mm, με αποτύπωση «IPX066» και «95» με μπλε μελάνι.

145 mg/36,25 mg σκληρό καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης

Ανοικτό μπλε σώμα και μπλε καπάκι 19 × 7 mm, με αποτύπωση «IPX066» και «145» με μπλε μελάνι.

195 mg/48,75 mg σκληρό καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης

Κίτρινο σώμα και μπλε καπάκι 24 × 8 mm, με αποτύπωση «IPX066» και «195» με μπλε μελάνι.

245 mg/61,25 mg σκληρό καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης

Μπλε σώμα και μπλε καπάκι 23 × 9 mm, με αποτύπωση «IPX066» και «245» με μπλε μελάνι.

Τα καψάκια του Numient παρέχονται σε πλαστικές φιάλες με ένα ξηραντικό και ένα πλαστικό καπάκι, για διάθεση σε φιάλες με σκληρά καψάκια των 25, 100 ή 240. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας

Impax Laboratories Ireland Limited 56 Fitzwilliam Square

Dublin 2 Ιρλανδία

Παρασκευαστής

Central Pharma Contract Packing Limited Caxton Road, Bedford, Bedfordshire MK41 0XZ

Ηνωμένο Βασίλειο 44(0) 1234 227816

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 09/2016

Άλλες πηγές πληροφοριών

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν αυτό είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.

Σχόλια

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Βοήθεια
  • Get it on Google Play
  • Σχετικά
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται