Greek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panretin (alitretinoin) – περιληψη των χαρακτηριστικων του προϊοντοσ - L01XX22

Updated on site: 09-Oct-2017

Όνομα φαρμάκουPanretin
Κωδικός ATCL01XX22
Ουσίαalitretinoin
ΚατασκευαστήςEisai Ltd

Περιεχόμενα άρθρου

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Panretin 0,1% σε μορφή γέλης

2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1 g γέλης περιέχει 1 mg αλιτρετινοΐνης (0,1%).

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

3.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Γέλη Διαφανής, κίτρινη γέλη

4.ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1Θεραπευτικές ενδείξεις

Η γέλη Panretin ενδείκνυται για την τοπική θεραπεία δερματικών βλαβών σε ασθενείς με σάρκωμα Καπόζι (KS) που σχετίζεται με το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS) στις περιπτώσεις που:

-οι βλάβες δε συνοδεύονται από έλκος ή διόγκωση των λεμφαδένων, και

-δεν απαιτείται θεραπεία KS των σπλάχνων, και

-οι βλάβες δεν αποκρίνονται σε συστηματική αντιρετροϊική αγωγή, και

-η θεραπεία με ακτινοβολία ή η χημειοθεραπεία κρίνονται ως ακατάλληλες

4.2Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Δοσολογία

Η θεραπεία με γέλη Panretin πρέπει να εκκινείται και να διατηρείται μόνο από εξειδικευμένους ιατρούς, με εμπειρία στη θεραπεία ασθενών με KS.

Άνδρες

Οι ασθενείς πρέπει να εφαρμόζουν αρκετή ποσότητα Panretin στις δερματικές βλάβες που οφείλονται στο KS, έτσι ώστε να καλύπτουν κάθε βλάβη με ένα αρκετά παχύ στρώμα.

Συχνότητα χορήγησης

Οι ασθενείς πρέπει αρχικά να χρησιμοποιούν το Panretin δύο φορές ημερησίως πάνω στις δερματικές βλάβες από KS. Η συχνότητα εφαρμογής είναι δυνατό να αυξηθεί βαθμιαία στις τρεις ή τέσσερις φορές ημερησίως, ανάλογα με την ανοχή που επιδεικνύει η εκάστοτε βλάβη, ενώ ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στις διαδοχικές αυξήσεις της δόσης δεν πρέπει να είναι μικρότερος από δύο εβδομάδες. Η συχνότητα εφαρμογής πρέπει να ρυθμίζεται ξεχωριστά για κάθε συγκεκριμένη βλάβη. Αν επισυμβεί τοξικότητα στο σημείο εφαρμογής, η συχνότητα εφαρμογής είναι δυνατό να μειωθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν. Δεν υπάρχουν στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του Panretin που εφαρμόζεται με συχνότητα μικρότερη από δύο φορές ημερησίως.

Ο τοπικός δερματικός ερεθισμός είναι δυνατό να αξιολογηθεί με βάση την πενταβάθμια κλίμακα του Πίνακα 1. Κατευθυντήριες οδηγίες για τις ρυθμίσεις της αγωγής που καθίστανται αναγκαίες λόγω της τοπικής δερματικής τοξικότητας που οφείλεται στην αγωγή καθορίζονται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 1: Αξιολόγηση του τοπικού δερματικού ερεθισμού

ΒΑΘΜΟΣ

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

= Καμία αντίδραση

 

Κανένα

= Ήπια

 

Σαφής ροζ προς ερυθρός χρωματισμός

= Μέτρια

 

Αυξημένη ερυθρότητα, πιθανό οίδημα

= Έντονη

 

Έντονη ερυθρότητα, με οίδημα, με ή χωρίς φυσαλλιδοποίηση

= Πολύ έντονη

 

Βαθεία ερυθρότητα, διόγκωση και οίδημα με ή χωρίς σημεία

 

 

 

σχηματισμού φυσαλίδων και νέκρωσης

Πίνακας 2: Κατευθυντήριες οδηγίες για τη μείωση της τοξικότητας που οφείλεται στην αγωγή

 

 

 

 

 

ΤΟΠΙΚΟΣ

 

 

 

ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ

 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ

 

 

(Αξιολόγηση σύμφωνα με

 

 

 

τον Πίνακα 1)

 

 

 

Βαθμός 0, 1 ή 2

Δεν απαιτείται καμία ενέργεια, παρά μόνον συνεχής παρακολούθηση.

 

Βαθμός 3

Πρέπει να μειωθεί η συχνότητα της αγωγής για τη συγκεκριμένη βλάβη

 

 

ή να διακοπεί προσωρινά η αγωγή. Μόλις ο δερματικός ερεθισμός

 

 

επανέλθει στα επίπεδα Βαθμού 0 ή 1, η αγωγή είναι δυνατό να

 

 

ξαναρχίσει με δύο εφαρμογές ημερησίως, αυξανόμενη κάθε δύο

 

 

εβδομάδες ανάλογα με την επιδεικνυόμενη ανοχή.

 

Βαθμός 4

Όμοια με τον ερεθισμό Βαθμού 3. Ωστόσο, η αγωγή δεν πρέπει να

 

 

ξαναρχίσει στην περίπτωση που η τοξικότητα Βαθμού 4 εμφανίστηκε

 

 

σε συχνότητα εφαρμογής μικρότερη από δύο φορές ημερησίως.

Διάρκεια της εφαρμογής

Συνιστάται η εφαρμογή του Panretin σε βλάβες για μια αρχική περίοδο μέχρι 12 εβδομάδες.

Ηθεραπεία βλαβών οι οποίες δεν έχουν δώσει σημεία μείωσης της επιφάνειας που καταλαμβάνουν ή/και του ύψους τους έως τη 12η εβδομάδα πρέπει να διακόπτεται.

Για τις βλάβες που έχουν δώσει σημεία μείωσης της επιφάνειας που καταλαμβάνουν ή/και του ύψους τους κατά τη 12η εβδομάδα, η εφαρμογή είναι δυνατό να συνεχιστεί με την προϋπόθεση ότι διαπιστώνεται συνεχής βελτίωση ή τουλάχιστον συντήρηση της ανταπόκρισης και ότι το προϊόν εξακολουθεί να είναι ανεκτό.

Ηθεραπεία βλαβών που αποκαταστάθηκαν πλήρως σύμφωνα με την κλινική αξιολόγηση πρέπει να διακόπτεται.

Προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν πριν από το χειρισμό ή τη χορήγηση του φαρμακευτικού προϊόντος

Οι ασθενείς πρέπει να πλένουν τα χέρια τους πριν και μετά από κάθε εφαρμογή. Ωστόσο, δεν απαιτείται η χρήση γαντιών.

Ηγέλη πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει για τρία έως πέντε λεπτά, προτού η περιοχή που υποβλήθηκε σε θεραπεία καλυφθεί με ρούχα. Οι αεροστεγείς επιδέσεις πρέπει να αποφεύγονται.

Πρέπει να δίνεται η απαραίτητη προσοχή έτσι ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή της γέλης στο υγιές δέρμα που περιβάλλει τις βλάβες.

Ηγέλη δεν πρέπει να εφαρμόζεται πάνω ή κοντά στα μάτια ή στους βλεννογόνους του σώματος. Το ντους, το μπάνιο ή το κολύμπι πρέπει να αποφεύγεται για τουλάχιστον τρεις ώρες μετά από κάθε εφαρμογή.

Γυναίκες

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα στις γυναίκες δεν έχουν επιβεβαιωθεί λόγω της έλλειψης κλινικών δεδομένων. Η εμφάνιση σαρκώματος Kaposi που σχετίζεται με το AIDS είναι σπάνια στις γυναίκες.

Παιδιατρικός πληθυσμός

Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της γέλης Panretin σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Το Panretin δεν εγκρίνεται για χρήση σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Ηλικιωμένοι άνδρες

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες συστάσεις για τη χρήση σε ηλικιωμένους άνδρες

(άνω των 65 ετών). Η εμφάνιση σαρκώματος Kaposi που σχετίζεται με το AIDS είναι σπάνια σε αυτό το δείγμα του πληθυσμού.

Νεφρική ή ηπατική βλάβη

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αφορούν στη χρήση της γέλης Panretin σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια ή ηπατική νόσο. Οι φαρμακοκινητικές μελέτες υποδεικνύουν ότι το εύρος και η συχνότητα ανίχνευσης ποσοτικά προσδιορίσιμων συγκεντρώσεων 9-cis-ρετινοϊκού οξέος στο πλάσμα ασθενών με KS μετά από την εφαρμογή του φαρμακευτικού προϊόντος ήταν συγκρίσιμα με το εύρος και τη συχνότητα ανίχνευσης ποσοτικά προσδιορίσιμων συγκεντρώσεων κυκλοφορούντος, φυσικώς παραγόμενου 9-cis-ρετινοϊκού οξέος στο πλάσμα ατόμων που δεν υποβλήθηκαν στη θεραπεία (βλ. παράγραφο 5.2). Σε θεωρητική βάση, δεν απαιτείται καμία ρύθμιση της δόσης σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια ή ηπατική νόσο, αλλά οι εν λόγω ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται στενά και στην περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών, η συχνότητα αγωγής πρέπει να μειώνεται, ή και να διακόπτεται.

4.3 Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία στα ρετινοειδή γενικά, στην αλιτρετινοΐνη ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα.Εγκυμοσύνη και θηλασμός (βλ. παράγραφο 4.6).

Αντιμετώπιση βλαβών από KS που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από άλλες δερματικές διαταραχές.

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Τα ρετινοειδή, ως κατηγορία ουσιών, έχουν συσχετιστεί με την φωτοευαισθησία. Δεν υπάρχουν αναφορές περί φωτοευαισθησίας που να σχετίζονται με τη χρήση της γέλης Panretin στις κλινικές μελέτες. Ωστόσο, οι ασθενείς θα πρέπει να προειδοποιούνται ώστε να ελαχιστοποιούν την έκθεση των περιοχών που υποβάλλονται σε θεραπεία στο φως του ήλιου ή σε άλλες πηγές υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας (βλ. παράγραφο 5.3).

Ηποσότητα βιταμίνης Α που λαμβάνεται ημερησίως στα πλαίσια της κανονικής διατροφής του ασθενούς συνιστάται να μην υπερβαίνει την τιμή της Συνιστώμενης Διατροφικής Πρόσληψης.

Ηαλιτρετινοΐνη είναι πιθανό να βλάψει το έμβρυο. Οι γυναίκες που βρίσκονται σε ηλικία τεκνοποίησης πρέπει να χρησιμοποιούν μια αξιόπιστη μέθοδο αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με γέλη Panretin (βλ. παράγραφο 4.6), καθώς και για ένα μήνα μετά από τη διακοπή της θεραπείας.

4.5Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση άλλων προϊόντων τοπικής χρήσης πάνω σε βλάβες από KS που υποβάλλονται σε θεραπεία με Panretin. Για να αποτραπεί η εκτεταμένη ξηρότητα ή ο κνησμός, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορυκτό έλαιο ανάμεσα στις εφαρμογές Panretin. Ωστόσο, δεν πρέπει να εφαρμόζεται ορυκτό έλαιο για τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την εφαρμογή Panretin ή μετά από αυτή.

Δεν συνιστάται η εφαρμογή γέλης Panretin ταυτόχρονα με τη χρήση προϊόντων που περιέχουν DEET (N,N-διαιθυλο-m-τολουαμίδη), που είναι σύνηθες συστατικό έντομο-απωθητικών προϊόντων. Τοξικολογικές μελέτες σε ζώα έχουν δείξει αυξημένη τοξικότητα του DEET όταν το DEET συμπεριλαμβανόταν στο σκεύασμα.

Το εύρος και η συχνότητα ανίχνευσης ποσοτικά προσδιορίσιμων συγκεντρώσεων 9-cis-ρετινοϊκού οξέος στο πλάσμα ασθενών με KS οι οποίοι εφαρμόζουν το φαρμακευτικό προϊόν μέχρι και σε 64 βλάβες ήταν συγκρίσιμα με τις αντίστοιχες τιμές ατόμων που δεν υποβάλλονταν στη θεραπεία.

Συνεπώς, υπάρχει χαμηλή πιθανότητα αλληλεπιδράσεων του φαρμάκου με συστηματικούς παράγοντες.

Στις μελέτες ελεγχόμενες με φορέα, δεν παρουσιάστηκε καμία κλινική ένδειξη αλληλεπιδράσεων του φαρμάκου με συστηματικούς αντιρετροϊικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των αναστολέων της πρωτεάσης, των αντιβιοτικών μακρολίδης και των αντιμυκητικών αζόλης. Παρ' όλο που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, η ταυτόχρονη χορήγηση φαρμάκων τα οποία επάγουν τα ισοένζυμα CYP είναι πιθανό να μειώσει τα επίπεδα της κυκλοφορούσας αλιτρετινοΐνης, με πιθανή αρνητική επίδραση στην αποτελεσματικότητα της γέλης Panretin.

4.6Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία

Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισύλληψη κατά τη

διάρκεια της θεραπείας και έως έναν μήνα μετά τη διακοπή της θεραπείας.

Άντρες που χρησιμοποιούν το Panretin πρέπει να λαμβάνουν προφυλάξεις ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι γυναίκες σύντροφοί τους δεν μένουν έγκυες.

Εγκυμοσύνη

Η χρήση του Panretin αντενδείκνυται (βλ. παράγραφο 4.3) κατά τη διάρκεια της κύησης, διότι η αλιτρετινοΐνη είναι πιθανό να βλάψει το έμβρυο αν χορηγηθεί συστηματικά στην έγκυο. Στα κουνέλια, η αλιτρετινοΐνη αποδείχθηκε ότι είναι τερατογόνος σε δόση που είχε ως αποτέλεσμα συγκεντρώσεις στο πλάσμα 60πλάσιες περίπου της υψηλότερης τιμής που μετρήθηκε σε άνδρες ασθενείς με KS μετά από τοπική εφαρμογή της γέλης. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν είναι επιβεβαιωμένος ο βαθμός στον οποίο η τοπική θεραπεία με γέλη Panretin αυξάνει τις συγκεντρώσεις του 9-cis-ρετινοϊκού οξέος στο πλάσμα πάνω από τα φυσιολογικώς παραγόμενα επίπεδα, σε γυναίκες με KS. Συνεπώς, η αλιτρετινοΐνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις εγκύους.

Θηλασμός

Δεν είναι γνωστό αν αυτό το φαρμακευτικό προϊόν απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Με βάση τις συγκεντρώσεις που μετρήθηκαν στο πλάσμα ασθενών, οι συγκεντρώσεις του 9-cis-ρετινοϊκού οξέος στο γάλα πιθανώς αποτελούν μειωμένο κίνδυνο για το βρέφος. Ωστόσο, λόγω της πιθανότητας εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών από τη γέλη Panretin στα θηλάζοντα βρέφη, οι μητέρες τους θα πρέπει να διακόψουν το θηλασμό πριν από τη χρήση αυτού του φαρμακευτικού προϊόντος και να μην τον ξεκινήσουν για όσο διάστημα το χρησιμοποιούν.

Θα πρέπει να δίνεται η απαραίτητη προσοχή έτσι ώστε να μην έρχεται το νεογέννητο σε επαφή με τα σημεία του δέρματος τα οποία υποβλήθηκαν πρόσφατα σε θεραπεία με το Panretin. Συνιστάται στις μητέρες που έχουν προσβληθεί από τον ιό HIV να μη θηλάζουν τα παιδιά τους, για να αποκλειστεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού.

Γονιμότητα

Δεν έχουν γίνει ειδικές μελέτες γονιμότητας σε άντρες ή γυναίκες. Όμως, η αλιτρετινοΐνη είναι τερατογόνος και επομένως τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες πρέπει να λαμβάνουν επαρκείς προφυλάξεις προς αποφυγή της εγκυμοσύνης στις γυναίκες συντρόφους.

4.7Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών

Η γέλη Panretin προορίζεται για δερματική χρήση και δεν αναμένεται να επηρεάσει τους ασθενείς που τη χρησιμοποιούν ως προς την ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανών.

4.8Ανεπιθύμητες ενέργειες

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη χρήση της γέλης Panretin για τη θεραπεία KS που σχετίζεται με το AIDS εμφανίζονται σχεδόν αποκλειστικά στο σημείο εφαρμογής. Η δερματική τοξικότητα συνήθως ξεκινά με τη μορφή ερυθήματος. Με τη συνέχιση της εφαρμογής της γέλης Panretin, το ερύθημα είναι δυνατό να επιδεινωθεί, ενώ ενδέχεται να εμφανιστεί και οίδημα. Η δερματική τοξικότητα είναι δυνατό να αποτελέσει παράγοντα περιορισμού της θεραπείας, σε περίπτωση έντονου ερυθήματος, οιδήματος και φυσαλλιδοποίησης. Κατά την εφαρμογή της γέλης Panretin, στο 69,1% των ασθενών εμφανίστηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου στο σημείο εφαρμογής.

Σε κλινικές μελέτες στις οποίες συμμετείχαν ασθενείς με KS, αναφέρθηκαν οι ακόλουθες ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο σημείο εφαρμογής, που σχετίζονται με το φάρμακο. Η εμφάνιση των ανεπιθύμητων ενεργειών χαρακτηρίζεται ως "πολύ συχνή" (≥1/10), "συχνή" (≥1/100 έως <1/10), "όχι συχνή" (≥1/1.000 έως <1/100), "σπάνια" (≥1/10.000 έως <1/1.000) και "πολύ σπάνια" (<1/10.000). Στις ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνονται αυτολεξεί οι όροι που βρίσκονται εντός των παρενθέσεων.

Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος

Όχι συχνές:

Λεμφαδενοπάθεια

Διαταραχές του νευρικού συστήματος

Συχνές:

Παραισθησία (νυγμός, μυρμηκίαση)

Αγγειακές διαταραχές

 

Συχνές:

Αιμορραγία (από τις ίδιες τις βλάβες ή από την περιοχή γύρω από αυτές),

 

οίδημα (οίδημα, διόγκωση, φλεγμονή), περιφερικό οίδημα

Όχι συχνές:

Φλεβίτις, αγγειακές διαταραχές

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού

Πολύ συχνές:

Δερματικές διαταραχές (σκάσιμο, σχηματισμός εφελκίδος, σχηματισμός

 

κρούστας, εκδορά, έκκριση, εμφάνιση παχύρρευστου υγρού), εξάνθημα

 

(ερύθημα, ερυθρότητα, λεπίωση, ερεθισμός, δερματίτις), κνησμός (φαγούρα,

 

κνησμός).

Συχνές:

δερματικά έλκη, έκκριση ορώδους υγρού, αποφολιδωτική δερματίτιδα

 

(απολέπιση, ξεφλούδισμα, απόπτωση επιθηλιακών στοιχείων, αποφολίδωση),

 

δερματικός αποχρωματισμός (καφέ χρωματισμός, υπερμελάγχρωση

 

περιβάλλοντος ιστού, ωχρότητα), ξηροδερμία,

Όχι συχνές:

Κυτταρίτις,, κυψελιδοπομφολυγικό εξάνθημα, κηλιδοβλατιδικό εξάνθημα,

 

αλλεργικές αντιδράσεις

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης

Πολύ συχνές:

Άλγος (αίσθημα καύσου, πόνος, ευαισθησία)

Όχι συχνές:

Λοίμωξη, συμπεριλαμβανομένων των βακτηριακών λοιμώξεων

Ηασφάλεια της γέλης Panretin έχει αξιολογηθεί σε κλινικές μελέτες στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 469 ασθενείς με KS που σχετίζεται με το AIDS, από τους οποίους οι 439 υποβλήθηκαν σε θεραπεία με αλιτρετινοΐνη σε συγκέντρωση 0,1%.

Ηεπίπτωση δερματικών διαταραχών, δερματικών, άλγους, και εξανθημάτων ελκών που σχετίζονται με το φάρμακο εμφανίζεται υψηλότερη στους ασθενείς που εφαρμόζουν τη γέλη Panretin τέσσερις φορές ημερησίως απ' ότι σε εκείνους που την εφαρμόζουν με μικρότερη συχνότητα. Ωστόσο, η επίπτωση άλλων εξ ίσου συχνών ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με το φάρμακο, όπως π.χ. κνησμός,, οίδημα, αποφολιδωτική δερματίτιδα και ξηροδερμία δε διαπιστώθηκε ότι αυξάνεται σε σχέση με τη συχνότητα εφαρμογής.

Ηεπίπτωση ήπιου/μέτριου εξανθήματος (όλα τα συμβάντα ανεξάρτητα από την αιτιότητα) ήταν χαμηλότερη στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία για λιγότερο από 16 εβδομάδες απ' ότι σε εκείνους που υποβλήθηκαν σε θεραπεία για 16 εβδομάδες και πάνω (ήπιο, 33% έναντι 63%, μέτριο, 29% έναντι 43%). Η συχνότητα έντονου δερματικού εξανθήματος ήταν ανεξάρτητη από τη διάρκεια της θεραπείας (10% και στις δύο περιπτώσεις).

Ητοπική δερματική τοξικότητα που σχετίζεται με την αγωγή με γέλη Panretin γενικά υποχώρησε με τη ρύθμιση ή τη διακοπή της θεραπείας (βλ. παράγραφο 4.2.

Μόνο δύο σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί (σηψαιμία και κυτταρίτις στον ίδιο ασθενή).

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίζονται με τη χρήση της γέλης Panretin ομοιάζουν με εκείνες που εμφανίζονται με τη χρήση άλλων τοπικών ρετινοειδών. Οι ανεπιθύμητες συστηματικές παρενέργειες που σχετίζονται με την από του στόματος λήψη ρετινοειδών δεν είναι πιθανό να εμφανιστούν με τη χρήση της γέλης Panretin διότι το εύρος και η συχνότητα ανίχνευσης ποσοτικά προσδιορίσιμων συγκεντρώσεων 9-cis-ρετινοϊκού οξέος στο πλάσμα ασθενών μετά από την εφαρμογή του φαρμακευτικού προϊόντος ήταν συγκρίσιμα με το εύρος και τη συχνότητα ανίχνευσης ποσοτικά προσδιορίσιμων συγκεντρώσεων κυκλοφορούντος, φυσικώς παραγόμενου 9-cis-ρετινοϊκού οξέος στο πλάσμα ατόμων που δεν υποβλήθηκαν στη θεραπεία.

4.9Υπερδοσολογία

Δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση υπερδοσολογίας.

Η συστηματική τοξικότητα μετά από οξεία υπερδοσολογία με την τοπική εφαρμογή της γέλης Panretin δεν είναι πιθανή.

5.ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: λοιποί αντινεοπλασματικοί παράγοντες, κωδικός ATC: LO1XX22

Παρ' όλο που η μοριακή δράση της αλιτρετινοΐνης θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μέσω της αλληλεπίδρασης με τους ρετινοειδείς υποδοχείς, ο ακριβής μηχανισμός δράσης αυτού του φαρμακευτικού προϊόντος στην τοπική θεραπεία δερματικών βλαβών από KS που σχετίζεται με το AIDS είναι άγνωστος. Η αλιτρετινοΐνη (9-cis-ρετινοϊκό οξύ), μια φυσικώς παραγόμενη ενδογενής ορμόνη που σχετίζεται με τη βιταμίνη A, συνδέεται με όλους τους γνωστούς υποτύπους ενδοκυτταρικών υποδοχέων των ρετινοειδών (RAR , RAR , RAR , RXR , RXR , RXR ) και τους ενεργοποιεί. Από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθούν, οι υποδοχείς αυτοί συμπεριφέρονται ως παράγοντες μεταγραφής που εξαρτώνται από προσδέματα και ρυθμίζουν την έκφραση συγκεκριμένων

γονιδίων. Η ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων με τη βοήθεια της αλιτρετινοΐνης ελέγχει τη διαδικασία της κυτταρικής διαφοροποίησης και πολλαπλασιασμού τόσο στα φυσιολογικά όσο και στα νεοπλασματικά κύτταρα. Η αποτελεσματικότητα της γέλης Panretin στη θεραπεία βλαβών από KS είναι δυνατό να σχετίζεται με την αποδεδειγμένη ικανότητα της αλιτρετινοΐνης να αναστέλλει την in vitro ανάπτυξη των κυττάρων του KS.

Η γέλη Panretin αναμένεται να έχει τοπικά θεραπευτικά αποτελέσματα μόνον και να μην παίζει κανένα ρόλο στην πρόληψη ή τη θεραπεία του KS των σπλάχνων.

Δύο ελεγχόμενες, πολυκεντρικές, τυχαιοποιημένες, διπλές τυφλές μελέτες παράλληλων ομάδων, Φάσης III, έδωσαν τα δεδομένα για τη γέλη Panretin στη θεραπεία δείκτη των δερματικών βλαβών από KS (Πίνακας 3). Το ποσοστό ανταπόκρισης ασθενών αξιολογήθηκε με βάση τα κριτήρια ACTG (AIDS Clinical Trials Group - Ομάδα Κλινικών Δοκιμασιών για το AIDS) για την ανταπόκριση των βλαβών σε περιπτώσεις KS. Η Μελέτη 1 περιελάμβανε μια φάση ανοικτού σχεδιασμού, όπου οι ίδιοι οι ασθενείς επέλεξαν να συμμετάσχουν σε αυτή. Η Μελέτη 2 ακολουθήθηκε από μια μελέτη ανοικτού σχεδιασμού (Μελέτη 2a), στην οποία έλαβαν μέρος μόνον όσοι ασθενείς επέλεξαν να συνεχίσουν από τη Μελέτη 2.

Πίνακας 3: Η καλύτερη ανταπόκριση, σύμφωνα με τα κριτήρια ACTGγια τη φάση που ελέγχεται με φορέα

 

Μελέτη 1 (TID, QID)1

Μελέτη 2 (BD)2

 

Panretin

Φορέας

Panretin

Φορέας

 

N = 134

N=134

N=62

N=72

Ολική Κλινική Ανταπόκριση

0,7

0,0

1,6

0,0

(Clinical Complete

 

 

 

 

Response, CCR) %

 

 

 

 

Μερική Ανταπόκριση

34,3

17,9

35,5

6,9

(Partial Response, PR) %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σταθερή Νόσος %

50,0

59,0

43,5

58,3

 

 

 

 

 

Νόσος σε Εξέλιξη %

14,9

23,1

19,4

34,7

 

 

 

 

 

Συνολική Ανταπόκριση %

35,1

17,9

37,1

6,9

 

 

p=0,002

 

p= 0,00003

1.Το σχήμα δόσεων που καθοριζόταν από το πρωτόκολλο ήταν εφαρμογή τρεις φορές ημερησίως (TID), που αυξήθηκε σε τέσσερις φορές την ημέρα (QID) μετά από δύο εβδομάδες, με προβλεπόμενες μειώσεις της συχνότητας σύμφωνα με την εμφανιζόμενη τοξικότητα

2.Το σχήμα δόσεων που καθοριζόταν από το πρωτόκολλο ήταν εφαρμογή δύο φορές ημερησίως (BD) μόνο, με προβλεπόμενες μειώσεις της συχνότητας σύμφωνα με την εμφανιζόμενη τοξικότητα

Στη φάση ανοικτού σχεδιασμού της Μελέτης 1 (N = 184), η τιμή της συνολικής ανταπόκρισης αυξήθηκε στα 66,7%. Στη Μελέτη 2a (N = 99), η τιμή της συνολικής ανταπόκρισης αυξήθηκε στα 56,1%.

Στη μελέτη 1, από 100 ασθενείς που ανταποκρίθηκαν, 36 (33%) υποτροπίασαν, ενώ όλοι εκτός από τέσσερις ήταν σε ενεργό θεραπεία.

Οι τιμές ανταπόκρισης αναλύθηκαν τόσο κατά ασθενή ως μονάδα ανάλυσης, όσο και κατά βλάβη. Στον Πίνακα 4 αναφέρονται οι τιμές ανταπόκρισης ανά μεμονωμένη βλάβη σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με γέλη Panretin στα πλαίσια των μελετών της Φάσης III.

Πίνακας 4: Αποκρίσεις κατά βλάβη δείκτη / ενδεικτική βλάβη1 σε ασθενείς κατά τη διάρκεια των πρώτων 12 εβδομάδων μελέτης στην αρχική τυφλή φάση

 

Ασθενείς με δεδομένο αριθμό αποκρίσεων κατά βλάβη δείκτη /

 

 

ενδεικτική βλάβη (CCR ή PR)

 

 

Μελέτη 1

Μελέτη 2

Αριθμός

Panretin

Φορέας

Panretin

Φορέας

Ανταποκρινόμενων

(N=134)

(N=134)

(N=62)

(N=72)

Βλαβών 2,3

N %4

N %4

N %4

N %4

Τουλάχιστον Μία

73 (54,5%)

42 (31,3%)

33 (53,2%)

21 (29,2%)

Τουλάχιστον Τέσσερις

27 (20,1%)

8 (6,0%)

8 (12,9%)

2 (2,8%)

 

 

 

 

1.Μελέτη 1, 6 βλάβες δείκτη. Μελέτη 2, μέχρι 8 βλάβες δείκτη

2.Κάθε βλάβη δείκτη αξιολογήθηκε ξεχωριστά ως προς την ανταπόκρισή της.

3.Οι βλάβες που ανταποκρίθηκαν μέσα στις πρώτες 12 εβδομάδες της μελέτης, αρχική τυφλή φάση, επιβεβαιώθηκαν σε τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες μελέτης (για μερικές βλάβες στα πλαίσια της Μελέτης 1, η επιβεβαίωση της ανταπόκρισης είναι δυνατό να έγινε μετά από 12 εβδομάδες).

4.Τα ποσοστά υπολογίστηκαν ως το πηλίκο του αριθμού των ασθενών με βλάβες που ανταποκρίθηκαν δια το συνολικό αριθμό ασθενών στην αρχική τυφλή φάση.

Σε μία δοκιμή, το 29% των βλαβών που είχαν επιτύχει ένα επίπεδο μερικής ανταπόκρισης (PR) χωρίς όμως να έχουν φτάσει σε επίπεδο ολικής κλινικής ανταπόκρισης (CCR) εντός των πρώτων 12 εβδομάδων θεραπείας, εξελίχθηκαν σε επίπεδο CCR με τη συνέχιση της θεραπείας πέραν των 12 εβδομάδων. Ο προβλεπόμενος χρόνος εντός του οποίου οι βλάβες που βρίσκονταν σε επίπεδα μερικής ανταπόκρισης (PR) έφταναν αργότερα σε επίπεδα ολικής κλινικής ανταπόκρισης (CCR) ήταν 168 ημέρες. Συνιστάται η εφαρμογή της γέλης Panretin για μια αρχική περίοδο θεραπείας μέχρι 12 εβδομάδες. Στις βλάβες που θα έχουν ανταποκριθεί στη θεραπεία μέσα στο χρόνο αυτό, η εφαρμογή είναι δυνατό να συνεχιστεί με την προϋπόθεση ότι η ανταπόκριση βελτιώνεται ή τουλάχιστον διατηρείται σταθερή και το προϊόν συνεχίζει να είναι ανεκτό. Μόλις μια βλάβη φτάσει σε επίπεδα ολικής ανταπόκρισης, η εφαρμογή γέλης Panretin στη συγκεκριμένη βλάβη πρέπει να διακοπεί.

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα της γέλης Panretin όταν αυτή εφαρμόζεται σε βλάβες που παρουσιάζουν επιπλοκές (π.χ., παρουσία διόγκωσης των λεμφαδένων).

5.2Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Οι συγκεντρώσεις του 9-cis-ρετινοϊκού οξέος στο πλάσμα αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών σε ασθενείς με δερματικές βλάβες από KS που σχετίζεται με το AIDS, μετά από επανειλημμένη εφαρμογή πολλαπλών ημερήσιων δόσεων γέλης Panretin για μια περίοδο μέχρι 60 εβδομάδες. Μια υποομάδα των ασθενών αυτών παρακολουθήθηκαν κατά την υποβολή 64 βλαβών το πολύ (εύρος: 4-64, διάμεσος: 11,5 βλάβες) σε θεραπεία, για μια περίοδο 44 εβδομάδων το πολύ (εύρος: 2-44, διάμεσος: 15 εβδομάδες). Στην τελευταία αυτή υποομάδα, το εύρος και η συχνότητα ανίχνευσης ποσοτικά προσδιορίσιμων συγκεντρώσεων 9-cis-ρετινοϊκού οξέος στο πλάσμα ασθενών με KS μετά από την εφαρμογή του φαρμακευτικού προϊόντος ήταν συγκρίσιμα με το εύρος και τη συχνότητα ανίχνευσης ποσοτικά προσδιορίσιμων συγκεντρώσεων κυκλοφορούντος, φυσικώς παραγόμενου 9-cis-ρετινοϊκού οξέος στο πλάσμα ατόμων που δεν υποβλήθηκαν στη θεραπεία.

5.3Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια

Τοξικολογία Τρεις δόσεις αλιτρετινοΐνης (0,01%, 0,05% ή 0,5%) σε μορφή σκευάσματος γέλης για τοπική χρήση

χορηγήθηκαν σε επίμυες στα πλαίσια μιας μελέτης δερματικής τοξικολογίας διάρκειας 28 ημερών. Οι ενέργειες που παρατηρήθηκαν στο σημείο εφαρμογής ήταν, μεταξύ άλλων, ερύθημα, πάχυνση της επιδερμίδας, λεπίωση και απώλεια της κεράτινης στιβάδας. Αξιολογήσεις κλινικής παθολογίας αποκάλυψαν σημαντική αύξηση στον απόλυτο αριθμό των πολυμορφοπύρηνων λευκοκυττάρων, των μονοκυττάρων και στο ποσοστό των μονοκυττάρων, ενώ διαπιστώθηκε μείωση στο ποσοστό των

λευκών αιμοσφαιρίων με μετρήσεις των λεμφοκυττάρων κατά την 29η ημέρα σε επίμυες που υποβλήθηκαν σε αγωγή με γέλη αλιτρετινοΐνης 0,5%. Αξιολογήσεις κλινικής χημείας αποκάλυψαν σημαντική βιολογικά σχετιζόμενη αύξηση της μέσης τιμής BUN και αλκαλικής φωσφατάσης στα θηλυκά, μετά από την αγωγής διάρκειας 28 ημερών. Τα επίπεδα LDL στον ορό ήταν αυξημένα τόσο στα αρσενικά όσο και στα θηλυκά κατά την 29η Ημέρα. Δεν διαπιστώθηκαν βιολογικά σχετικές αιματολογικές διαφορές ή διαφορές στη χημεία του ορού, μετά από την περίοδο των 14 ημερών. Η αύξηση που παρατηρήθηκε στις διαφορές μέσου καρδιακού-έως-τελικού σωματικού βάρους αποδόθηκαν κυρίως στη διαφορά των τερματικών σωματικών βαρών. Μετά από αγωγή με γέλη αλιτρετινοΐνης 0,5%, οι μέσες συγκεντρώσεις στο πλάσμα των θηλυκών επίμυων ήταν εν γένει χαμηλότερες από το κατώτερο όριο ποσοτικού προσδιορισμού (5 nMol), ενώ οι μέσες συγκεντρώσεις στο πλάσμα των αρσενικών ποντικών ήταν περίπου 200 nMol. Αντίθετα με τα ανωτέρω ευρήματα στους επίμυες, οι συγκεντρώσεις του 9-cis-ρετινοϊκού οξέος στο πλάσμα ασθενών με KS που υποβάλλονται σε αγωγή με γέλη Panretin ποτέ δεν υπερέβη τα 0,638 ng/ml (2,13 nMol). Τα επίπεδα αυτά αντιστοιχούν στο 1/100 περίπου της μέσης συγκέντρωσης που μετρήθηκε στους αρσενικούς επίμυες.

Γονιδιοτοξικότητα Η αλιτρετινοΐνη μελετήθηκε ως προς τη δυνητική γονιδιοτοξικότητά της με εφαρμογή της δοκιμασίας

Ames, την in vivo εξέταση μικροπυρήνων σε ποντικούς, τη δοκιμασία χρωμοσωμικών εκτροπών σε λεμφοκύτταρα ανθρώπων και τη δοκιμασία μετάλλαξης κυττάρων CHO. Δεν διαπιστώθηκε γονιδιοτοξικότητα σε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.

Καρκινογένεση, μεταλλαξιγένεση, βλάβη της γονιμότητας Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες για να προσδιοριστεί η δυνητική καρκινογενετική δράση της

αλιτρετινοΐνης. Αντίθετα, η δυνητική μεταλλαξιγενετική δράση της έχει αξιολογηθεί και η αλιτρετινοΐνη έδωσε αρνητικά αποτελέσματα στη δοκιμασία Ames, την in vivo εξέταση μικροπυρήνων σε ποντικούς, τη δοκιμασία χρωμοσωμικών εκτροπών σε λεμφοκύτταρα ανθρώπων και τη δοκιμασία μετάλλαξης κυττάρων CHO.

Τερατογονικότητα Στα πλαίσια μια μελέτης χορήγησης εύρους δόσεων από το στόμα σε κουνέλια, η αλιτρετινοΐνη

προκάλεσε αδρές διαμαρτίες διάπλασης σε δόση 35 φορές μεγαλύτερη της δόσης για τοπική χρήση σε ανθρώπους. Η ίδια δόση στα κουνέλια είχε ως αποτέλεσμα συγκεντρώσεις στο πλάσμα υψηλότερες από το 60πλάσιο της υψηλότερης συγκέντρωσης που μετρήθηκε στο πλάσμα ασθενών με KS μετά από τοπική εφαρμογή της γέλης Panretin. Δεν διαπιστώθηκαν αδρές διαμαρτίες διάπλασης στα κουνέλια, μετά από χορήγηση από του στόματος δόσεων 12πλάσιων της δόσης για τοπική χρήση σε ανθρώπους (που είχαν ως αποτέλεσμα συγκεντρώσεις στο πλάσμα 60πλάσιες της υψηλότερης συγκέντρωσης που μετρήθηκε στο πλάσμα ασθενών με KS μετά από τοπική εφαρμογή της γέλης). Ωστόσο, διαπιστώθηκε μια αυξημένη συχνότητα συνενωμένων στερνιδίων.

Φωτοτοξικότητα Η δυνητική φωτοτοξική δράση της αλιτρετινοΐνης αξιολογήθηκε με βάση τις χημικές της ιδιότητες και

τα στοιχεία που προέκυψαν από μια συστοιχία δοκιμασιών in vitro. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η αλιτρετινοΐνη απορροφά φως στο υπεριώδες φάσμα και υπόκειται σε φωτοδιάσπαση σε άλλα ισομερή (κυρίως trans-ρετινοϊκό οξύ όλων των δυνατών διαμορφώσεων). Η αλιτρετονοΐνη αποδείχθηκε ότι παρουσιάζει μικρή πιθανότητα να αποτελέσει φωτοερεθιστικό παράγοντα, με βάση τη δέσμευση ιστιδίνης και φωτοπρωτεΐνης. Σε in vitro αναλύσεις κυτταρικής βάσης, η αλιτρετινοΐνη αποδείχθηκε ότι παρουσιάζει χαμηλή πιθανότητα να αποτελέσει φωτοτοξικό παράγοντα.

6.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1Κατάλογος εκδόχων

Αιθανόλη

Πολυαιθυλενογλυκόλη (Macrogol) 400 Υδροξυ-προπυλική κυτταρίνη Βουτυλο-υδροξυ-τολουένιο

6.2Ασυμβατότητες

Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. Η χρήση άλλων προϊόντων τοπικής χρήσης πάνω σε βλάβες από KS που υποβάλλονται σε θεραπεία πρέπει να αποφεύγεται. Η γέλη Panretin δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με προϊόντα που περιέχουν DEET (N,N-διαιθυλο-m-τολουαμίδη).

6.3Διάρκεια ζωής

Προτού ανοιχτεί: 3 χρόνια.

Εν χρήση: Τυχόν σωληνάριο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί πρέπει να απορρίπτεται 90 μέρες μετά το πρώτο άνοιγμα.

6.4Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος

Να μη φυλάσσεται πάνω από τους 25 C.

Φυλάσσεται στον αρχικό περιέκτη, προκειμένου να προστατεύεται από το φως. Διατηρείτε τον περιέκτη καλά κλεισμένο.

Μετά από το άνοιγμα του σωληναρίου για κάθε εφαρμογή, το καπάκι του σωληναρίου πρέπει να τοποθετείται ξανά στη θέση του και να σφίγγεται καλά για να δημιουργήσει αεροστεγείς συνθήκες. Τα ανοιγμένα σωληνάρια γέλης Panretin δεν πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασία άνω των 25 C και πρέπει να προστατεύονται από την έκθεση σε δυνατό φως και θερμότητα (π.χ. άμεση ηλιακή ακτινοβολία).

6.5Φύση και συστατικά του περιέκτη

Η γέλη Panretin διατίθεται σε ένα αλουμινένιο σωληνάριο των 60 g, πολλαπλών χρήσεων, με επένδυση εποξικού υλικού.

Κάθε χαρτονένια συσκευασία περιέχει ένα σωληνάριο γέλης.

6.6Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός

Κάθε προϊόν που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή υπόλειμμα πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Η γέλη Panretin περιέχει αλκοόλη, γι' αυτό πρέπει να φυλάσσεται μακριά από γυμνή φλόγα.

7.ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Eisai Ltd.

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Ηνωμένο Βασίλειο

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

EU/1/00/149/001

9.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 11 Οκτωβρίου 2000 Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης:

10.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu.

Σχόλια

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Βοήθεια
  • Get it on Google Play
  • Σχετικά
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται