Greek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RotaTeq (rotavirus serotype G1, serotype G2,...) – περιληψη των χαρακτηριστικων του προϊοντοσ - J07BH02

Updated on site: 10-Oct-2017

Όνομα φαρμάκουRotaTeq
Κωδικός ATCJ07BH02
Ουσίαrotavirus serotype G1, serotype G2, serotype G3, serotype G4, serotype P1
ΚατασκευαστήςMSD VACCINS

Περιεχόμενα άρθρου

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

RotaTeq, πόσιμο διάλυμα

Εμβόλιο ροταϊού, από ζώντες ιούς

2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Μία δόση (2 ml) περιέχει:

 

 

ροταϊό τύπου* G1

όχι λιγότερο από 2,2 x 106 IU1, 2

ροταϊό τύπου* G2

όχι λιγότερο από 2,8 x 106

IU1, 2

ροταϊό τύπου* G3

όχι λιγότερο από 2,2 x 106

IU1, 2

ροταϊό τύπου* G4

όχι λιγότερο από 2,0 x 106

IU1, 2

ροταϊό τύπου* Ρ1A[8]

όχι λιγότερο από 2,3 x 106

IU1, 2

* ετεροσυνδυασμοί ανθρώπινου-βόειου ροταϊού (ζώντες ιοί), που παράγονται σε κύτταρα Vero.

1Μολυσματικές Μονάδες

2Ως ελάχιστο όριο αξιοπιστίας (p = 0,95)

Έκδοχo με γνωστή δράση:

Το εμβόλιο αυτό περιέχει 1080 mg σακχαρόζη (βλέπε παράγραφο 4.4).

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1.

3.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Πόσιμο Διάλυμα

Ωχροκίτρινο διαυγές υγρό που μπορεί να έχει ρόδινη απόχρωση.

4.ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1Θεραπευτικές ενδείξεις

Το RotaTeq ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση βρεφών από την ηλικία των 6 εβδομάδων έως την ηλικία των 32 εβδομάδων για την προφύλαξη γαστρεντερίτιδας λόγω λοίμωξης από ροταϊό (βλέπε παραγράφους 4.2, 4.4 και 5.1).

Το RotaTeq πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις.

4.2Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Δοσολογία

Από τη γέννηση έως τις 6 εβδομάδες

Το RotaTeq αντενδείκνυται σε αυτή την ομάδα του παιδιατρικού πληθυσμού.

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του RotaTeq σε άτομα από τη γέννηση έως την ηλικία των 6 εβδομάδων δεν έχουν τεκμηριωθεί.

Από 6 εβδομάδες έως 32 εβδομάδες

Το πρόγραμμα εμβολιασμού αποτελείται από τρεις δόσεις.

Η πρώτη δόση μπορεί να χορηγηθεί από την ηλικία των 6 εβδομάδων και όχι αργότερα από την ηλικία των 12 εβδομάδων.

Το RotaΤeq θα μπορούσε να χορηγηθεί σε βρέφη τα οποία έχουν γεννηθεί πρόωρα υπό τον όρο ότι η περίοδος κύησης ήταν τουλάχιστον 25 εβδομάδες. Τα βρέφη αυτά θα πρέπει να λάβουν την πρώτη δόση του RotaΤeq τουλάχιστον 6 εβδομάδες μετά τη γέννησή τους (βλέπε λήμματα 4.4 και 5.1).

Πρέπει να υπάρχουν μεσοδιαστήματα τουλάχιστον 4 εβδομάδων μεταξύ των δόσεων.

Είναι προτιμότερο το εμβολιαστικό σχήμα των τριών δόσεων να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των 20-22 εβδομάδων. Αν είναι απαραίτητο, η τρίτη (τελευταία) δόση μπορεί να χορηγηθεί μέχρι την ηλικία των 32 εβδομάδων (βλέπε παράγραφο 5.1) .

Επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία όσον αφορά τη δυνατότητα εναλλαγής του RotaTeq με άλλο εμβόλιο ροταϊού, συνιστάται όπως βρέφη που λαμβάνουν RotaTeq για την πρώτη ανοσοποίηση κατά του ροταϊού να λαμβάνουν το ίδιο εμβόλιο για τις επόμενες δόσεις.

Εάν διαπιστωθεί ή υπάρξει ισχυρή υποψία ότι έχει καταποθεί μία μη πλήρης δόση (π.χ. το βρέφος φτύνει ή ανάγει το εμβόλιο), τότε μπορεί στην ίδια επίσκεψη εμβολιασμού, να δοθεί μία εφάπαξ δόση υποκατάστασης, μολονότι, η περίπτωση αυτή δεν έχει μελετηθεί σε κλινικές δοκιμές. Εάν το πρόβλημα επαναλαμβάνεται, δεν πρέπει να δίνονται επιπλέον δόσεις υποκατάστασης.

Δεν συνιστώνται περαιτέρω δόσεις μετά την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού σχήματος των 3 δόσεων (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1 σχετικά με τις διαθέσιμες πληροφορίες για τη διάρκεια της προστασίας).

Από 33 εβδομάδες έως 18 ετών

Το RotaTeq αντενδείκνυται σε αυτήν την ομάδα του παιδιατρικού πληθυσμού.

Τρόπος χορήγησης

Το RotaTeq είναι για χορήγηση μόνο από το στόμα.

Τo RotaTeq ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΕΝΙΕΤΑΙ.

Το RotaTeq μπορεί να δοθεί ανεξάρτητα από τροφή, υγρά ή το μητρικό γάλα.

Βλέπε παράγραφο 6.6 για οδηγίες χορήγησης.

4.3Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναγράφονται στη παράγραφο 6.1.

Υπερευαισθησία μετά από προηγούμενη χορήγηση εμβολίων ροταϊού.

Προηγούμενο ιστορικό εγκολεασμού.

Άτομα με συγγενή δυσπλασία του γαστρεντερικού σωλήνα που μπορεί να προδιαθέτει για εγκολεασμό.

Βρέφη με γνωστή ή ύποπτη ανοσοανεπάρκεια (βλέπε παραγράφους 4.4 και 4.8).

Χορήγηση του RotaTeq πρέπει να αναβάλλεται σε βρέφη με οξεία σοβαρή εμπύρετη νόσο. Η παρουσία μιας ελαφράς λοίμωξης δεν αποτελεί αντένδειξη για τον εμβολιασμό.

Η χορήγηση του RotaTeq πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που εμφανίζουν οξεία διάρροια ή έμετο.

4.4Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Όπως με όλα τα εμβόλια, θα πρέπει να υπάρχει άμεσα διαθέσιμη ιατρική αντιμετώπιση σε περίπτωση κάποιας αναφυλακτικής αντίδρασης μετά από τη χορήγηση του εμβολίου (βλέπε παράγραφο 4.8).

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από κλινικές μελέτες για την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα σχετικά με τη χορήγηση του RotaTeq σε ανοσοκατεσταλμένα βρέφη, βρέφη που έχουν μολυνθεί από HIV ή βρέφη που έχουν κάνει μετάγγιση αίματος ή έχουν λάβει ανοσοσφαιρίνες μέσα σε 42 ημέρες από τη χορήγηση της δόσης. Η ασυμπτωματική HIV-λοίμωξη δεν αναμένεται να επηρεάσει την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα του RotaTeq. Ωστόσο, απουσία επαρκών στοιχείων, δεν συνιστάται η χορήγηση του RotaTeq σε ασυμπτωματικά βρέφη με HIV-λοίμωξη.

Περιπτώσεις γαστρεντερίτιδας που σχετίζονται με τον ιό του εμβολίου έχουν αναφερθεί μετά την κυκλοφορία του προϊόντος σε βρέφη με νόσο σοβαρής συνδυασμένης ανοσοανεπάρκειας (SCID, βλέπε παράγραφο 4.3).

Σε δοκιμές, το RotaTeq απεκκρίθηκε στα κόπρανα στο 8,9% των εμβολιαζόμενων σχεδόν αποκλειστικά την εβδομάδα μετά τη δόση 1 και μόνο σε ένα εμβολιαζόμενο (0,3%) μετά τη δόση 3. Η μέγιστη απέκκριση εμφανίσθηκε μέσα σε 7 ημέρες από τη χορήγηση της δόσης. Mετά την κυκλοφορία του προϊόντος, έχει παρατηρηθεί μετάδοση των στελεχών του ιού που περιέχονται στο εμβόλιο σε άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί και έρχονται σε επαφή. Το RotaTeq πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με άτομα με ανοσοανεπάρκεια (π.χ. άτομα με κακοήθειες ή από άλλη αιτία ανοσοκατεσταλμένα ή άτομα σε αγωγή με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα). Επίσης, εκείνοι που φροντίζουν τους πρόσφατα εμβολιασμένους πρέπει να τηρούν προσεκτικά τους κανόνες υγιεινής, ιδιαίτερα όταν χειρίζονται εκκρίματα.

Σε μία κλινική δοκιμή το RotaTeq χορηγήθηκε σε περίπου 1.000 βρέφη, τα οποία γεννήθηκαν σε ηλικία κύησης 25 έως 36 εβδομάδων. Η πρώτη δόση χορηγήθηκε 6 εβδομάδες μετά τη γέννηση. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του RotaTeq ήταν συγκρίσιμη μεταξύ αυτής της ομάδας βρεφών και των βρεφών που γεννήθηκαν με τελειόμηνη κύηση. Ωστόσο, 19 από τα περίπου 1.000 βρέφη είχαν γεννηθεί σε ηλικία κύησης 25 έως 28 εβδομάδων, 55 είχαν γεννηθεί σε ηλικία κύησης 29 έως 31 εβδομάδων και τα υπόλοιπα είχαν γεννηθεί σε ηλικία κύησης ανάμεσα στις 32 και 36 εβδομάδες. Βλέπε παραγράφους 4.2 και 5.1.

Εγκολεασμός

Ως μέτρο προφύλαξης, οι επαγγελματίες υγείες θα πρέπει να παρακολουθούν οποιαδήποτε συμπτώματα ενδεικτικά για εγκολεασμό (σοβαρό κοιλιακό άλγος, αίμα στα κόπρανα, κοιλιακό πρήξιμο και/ή υψηλός πυρετός) καθώς δεδομένα από μελέτες παρακολούθησης δείχνουν έναν αυξημένο κίνδυνο εγκολεασμού, κυρίως μέσα σε 7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό έναντι του ροταϊού (βλέπε παράγραφο 4.8). Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να συμβουλεύονται, να αναφέρουν έγκαιρα τέτοια συμπτώματα στον επαγγελματία υγείας τους.

Για άτομα με προδιάθεση εγκολεασμού, βλέπε παράγραφο 4.3.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα σε βρέφη με ενεργή γαστρεντερική νόσο (συμπεριλαμβανομένης της χρόνιας διάρροιας) ή με καθυστέρηση της ανάπτυξης. Η χορήγηση του RotaTeq πρέπει να εξετάζεται με προσοχή στα βρέφη αυτά όταν, κατά τη γνώμη του γιατρού, η μη χορήγηση του εμβολίου συνεπάγεται μεγαλύτερο κίνδυνο.

Ο βαθμός προστασίας που παρέχει το RotaTeq βασίζεται στη συμπλήρωση και των 3 δόσεων.

Όπως ισχύει για κάθε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με RotaTeq μπορεί να μην συνεπάγεται ολοκληρωμένη προστασία σε όλους τους εμβολιαζόμενους. Το RotaTeq δεν προστατεύει κατά της γαστρεντερίτιδας που οφείλεται σε άλλα παθογόνα πλην του ροταϊού.

Κλινικές δοκιμές της αποτελεσματικότητας έναντι της γαστρεντερίτιδας από ροταϊό διεξήχθησαν στην

Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Λατινική Αμερική και στην Ασία. Στη διάρκεια αυτών των δοκιμών, ο πιο συχνά διαδεδομένος γονότυπος ροταϊού ήταν ο G1P [8], ενώ οι γονότυποι ροταϊού G2Ρ[4], G3Ρ [8], G4Ρ [8] και G9Ρ [8] ταυτοποιήθηκαν λιγότερο συχνά. Η έκταση της προστασίας που το RotaTeq πιθανόν να παρείχε έναντι άλλων ορότυπων ροταϊού και σε άλλους πληθυσμούς είναι άγνωστη.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κλινικά στοιχεία για τη χρήση του RotaTeq στην προφύλαξη μετά την έκθεση.

Το RotaTeq περιέχει σακχαρόζη. Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα όπως δυσανεξία στη φρουκτόζη, δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης ή ανεπάρκεια σουκράσης-ισομαλτάσης δεν πρέπει να λαμβάνουν αυτό το εμβόλιο. Βλέπε παράγραφο 2.

Ο πιθανός κίνδυνος της άπνοιας και η ανάγκη παρακολούθησης του αναπνευστικού για 48-72 ώρες πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν χορηγείται συνολικά ο αρχικός εμβολιασμός σε πολύ πρόωρα βρέφη (γεννημένα σε ≤ 28 εβδομάδες κύησης) και ιδιαίτερα σε αυτά με ένα προηγούμενο ιστορικό αναπνευστικής ανωριμότητας. Καθώς το όφελος του εμβολιασμού σε αυτή την ομάδα των βρεφών είναι μεγάλο, ο εμβολιασμός δεν πρέπει να καθυστερεί ή να αναβάλλεται.

Τo RotaTeq ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΕΝΙΕΤΑΙ.

4.5Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Ησυγχορήγηση του RotaTeq με εμβόλια που περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αντιγόνα στον 2, 4 και 6 μήνα της ζωής περίπου, απέδειξε ότι οι ανοσολογικές απαντήσεις και το προφίλ ασφάλειας των χορηγηθέντων εμβολίων δεν επηρεάστηκαν:

-Εμβόλιο διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη ακυτταρικό (DTaP)

-Εμβόλιο Haemophilus influenzae τύπου b (Hib)

-Αδρανοποιημένο εμβόλιο πολιομυελίτιδας (IPV)

-Εμβόλιο ηπατίτιδας Β (HBV)

-Συζευγμένο εμβόλιο πνευμονιόκοκκου (PCV).

Ησυγχορήγηση του RotaTeq με εμβόλιο DTaP-IPV-HBV-Hib (Infanrix hexa) στους 2,3, και 4 μήνες περίπου έδειξε ότι οι ανοσολογικές απαντήσεις και το προφίλ ασφάλειας των εμβολίων που συγχορηγήθηκαν ήταν ανεπηρέαστα, σε σύγκριση με μεμονωμένες χορηγήσεις.

Ησυγχορήγηση του RotaTeq με συζευγμένο εμβόλιο μηνιγγιτιδόκοκκου ομάδας C (ΜenCC, το εμβόλιο που μελετήθηκε ήταν συζευγμένο σε τοξίνη τετάνου) σε ηλικία 3 και 5 μηνών (και κυρίως την ίδια στιγμή με το εμβόλιο DTaP-IPV- Hib), ακολουθούμενη από την τρίτη δόση του RotaTeq στην ηλικία των 6 μηνών περίπου, απέδειξε ότι οι ανοσολογικές απαντήσεις του RotaTeq και του εμβολίου ΜenCC ήταν ανεπηρέαστες. Η συγχορήγηση είχε ως αποτέλεσμα ένα αποδεκτό προφίλ ασφάλειας.

Ηταυτόχρονη χορήγηση του RotaTeq με εμβόλιο πολιομυελίτιδας από το στόμα (OPV) δεν επηρέασε την ανοσολογική απάντηση στα αντιγόνα πολιομυελίτιδας. Παρόλο που η ταυτόχρονη χορήγηση του OPV μείωσε ελαφρώς την ανοσολογική απάντηση στο εμβόλιο του ροταϊού, δεν υπάρχει σήμερα καμία απόδειξη ότι θα επηρεαστεί η κλινική προστασία έναντι σε μια σοβαρή γαστρεντερίτιδα από ροταϊό. Η ανοσολογική απάντηση στο RotaTeq δεν επηρεάστηκε όταν χορηγήθηκε OPV δύο εβδομάδες μετά το RotaTeq.

Συνεπώς, το RotaTeq μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με μονοδύναμο ή συνδυασμένο εμβόλιο για βρέφη, το οποίο περιέχει ένα από τα ακόλουθα αντιγόνα: DTaP, Hib, IPV ή OPV, HBV, PCV και MenCC.

4.6Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία

Το RotaTeq προορίζεται για χρήση μόνο σε βρέφη. Έτσι στον άνθρωπο δεν υπάρχουν στοιχεία για τη

χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης ή γαλουχίας και δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες γονιμότητας ή αναπαραγωγής σε ζώα.

4.7Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών

Δεν εφαρμόζεται.

4.8Ανεπιθύμητες ενέργειες

α. Περίληψη του προφίλ ασφάλειας

Σε μία υποομάδα βρεφών από 3 ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο κλινικές δοκιμές (n=6.130 λήπτες RotaTeq και 5.560 λήπτες εικονικού φαρμάκου), αξιολογήθηκε το RotaTeq για όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες μέσα σε 42 ημέρες από τον εμβολιασμό με ή χωρίς ταυτόχρονη χρήση άλλων παιδιατρικών εμβολίων. Συνολικά, στο 47% των βρεφών στα οποία δόθηκε RotaTeq παρουσιάσθηκε μία ανεπιθύμητη ενέργεια σε σύγκριση με το 45,8% των βρεφών στα οποία δόθηκε εικονικό φάρμακο. Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίσθηκαν συχνότερα με το εμβόλιο παρά με το εικονικό φάρμακο ήταν πυρεξία (20,9%), διάρροια (17,6%) και έμετος (10,1%).

Αξιολογήθηκαν οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες σε όλους τους συμμετέχοντες (36.150 λήπτες RotaTeq και 35.536 λήπτες εικονικού φαρμάκου) σε 3 κλινικές δοκιμές έως και 42 ημέρες μετά την κάθε δόση. Η συνολική συχνότητα αυτών των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν 0,1% ανάμεσα στους λήπτες RotaTeq και 0,2% ανάμεσα στους λήπτες εικονικού φαρμάκου.

β. Περίληψη των ανεπιθύμητων αντιδράσεων σε πίνακα Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες στην ομάδα του εμβολίου παρατίθενται πιο κάτω ανά

κατηγορία οργάνου συστήματος και συχνότητας. Με βάση συγκεντρωτικά στοιχεία από 3 κλινικές δοκιμές στις οποίες 6.130 βρέφη έλαβαν RotaTeq και 5.560 βρέφη έλαβαν εικονικό φάρμακο οι καταγεγραμμένες ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίσθηκαν σε αυξημένη συχνότητα μεταξύ 0,2% και 2,5% στους λήπτες RotaTeq σε σύγκριση με τους λήπτες εικονικού φαρμάκου.

Οι συχνότητες αναφέρονται ως εξής:

Πολύ Συχνές ( 1/10), Συχνές ( 1/100, <1/10), Όχι συχνές ( 1/1.000, <1/100), Σπάνιες ( 1/10.000, <1/1.000), Πολύ Σπάνιες (<1/10.000), Μη γνωστές (δεν μπορούν να υπολογιστούν από τα διαθέσιμα στοιχεία)

Ανεπιθύμητες αντιδράσεις μετά τη χορήγηση τουRotaTeq σε κλινικές μελέτες και ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν μετά την κυκλοφορία (με πλάγια γράμματα)

Kατηγορία οργανικού συστήματος

Συχνότητα Εμφάνισης

Ανεπιθύμητη αντίδραση/ ενέργεια

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις

Συχνά

Λοίμωξη του ανωτέρου

 

 

αναπνευστικού συστήματος

 

Όχι συχνά

Ρινοφαρυγγίτιδα, μέση ωτίτιδα

Διαταραχές του ανοσοποιητικού

Μη γνωστή

Αναφυλακτική αντίδραση

συστήματος

 

 

Διαταραχές του αναπνευστικού

Σπάνια

Βρογχοσπασμός

συστήματος,του θώρακα και του

 

 

μεσοθωράκιου

 

 

Διαταραχές του γαστρεντερικού

Πολύ συχνά

Διάρροια, έμετος

 

Όχι συχνά

Αιματοχεσία, Πόνος άνω κοιλίας

 

Πολύ Σπάνια

Εγκολεασμός α ,*

Διαταραχές του δέρματος και του

Όχι συχνά

Εξάνθημα

υποδόριου ιστού

Σπάνια

Κνίδωση

 

Μη γνωστή

Αγγειοοίδημα

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις

Πολύ συχνά

Πυρεξία

της οδού χορήγησης

 

 

 

Μη γνωστή

Ευερεθιστότητα

Αυτή η ανεπιθύμητη αντίδραση παρατηρήθηκε μέσα από την παρακολούθηση μετά την κυκλοφορία.

Ηκατηγορία συχνότητας εμφάνισης υπολογίστηκε με βάση σχετικές κλινικές μελέτες.

*Βλέπε παράγραφο 4.4.

α Η κατηγορία συχνότητας εμφάνισης υπολογίστηκε βάση των στοιχείων από τη μελέτη παρακολούθησης.

Ανεπιθύμητες ενέργειες μετά την κυκλοφορία (η συχνότητα εμφάνισης τους δεν μπορεί να υπολογιστεί από τα διαθέσιμα στοιχεία)

γ. Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων αντιδράσεων

Η νόσος Kawasaki αναφέρθηκε σε 5 από τους 36.150 λήπτες του εμβολίου (<0,1 %) και σε 1 από τους 35.536 λήπτες εικονικού φαρμάκου (<0,1 %) με σχετικό κίνδυνο (RR) 4,9 [95 % CI, 0,6-239,1] (όχι στατιστικά σημαντικό). Δεν παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος της νόσου Kawasaki ανάμεσα σε βρέφη που έλαβαν RotaTeq σε μια μεγάλη μελέτη παρατήρησης μετά την κυκλοφορία για την παρακολούθηση της ασφάλειας (βλέπε παράγραφο 5.1).

Εγκολεασμός Δεδομένα από μελέτες παρακολούθησης της ασφάλειας σε αρκετές χώρες δείχνουν ότι τα εμβόλια

έναντι του ροταϊού έχουν έναν αυξημένο κίνδυνο εγκολεασμού, με έως και 6 επιπλέον περιπτώσεις ανά 100.000 βρέφη μέσα σε 7 ημέρες από τον εμβολιασμό. Υπάρχει περιορισμένη απόδειξη για μικρότερο αυξημένο κίνδυνο μετά τη δεύτερη δόση. Το ιστορικό της επίπτωσης εγκολεασμού σε βρέφη μικρότερα του ενός έτους σε αυτές τις χώρες κυμαινόταν από 33 έως 101 ανά 100.000 βρέφη το χρόνο. Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν τα εμβόλια έναντι του ροταϊού επηρεάζουν την συνολική επίπτωση εγκολεασμού όταν ο υπολογισμός βασιστεί σε μεγαλύτερες περιόδους παρακολούθησης (βλέπε παράγραφο 4.4).

δ. Άλλοι ειδικοί πληθυσμοί Άπνοια σε πολύ πρόωρα βρέφη (≤ 28 εβδομάδες κύησης) (βλέπε παράγραφο 4.4.)

Γαστρεντερίτιδα με απέκκριση του ιού του εμβολίου σε βρέφη με Νόσο Σοβαρής Συνδυασμένης Ανοσοανεπάρκειας (SCID) έχει αναφερθεί μετά την κυκλοφορία.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας

του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V.

4.9Υπερδοσολογία

Υπάρχουν αναφορές για χορήγηση περισσότερων από τις συνιστώμενες δόσεις του RotaTeq.

Γενικά, το προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν σε σχέση με την υπερδοσολογία ήταν συγκρίσιμο με αυτό που παρατηρήθηκε με τις συνιστώμενες δόσεις του RotaTeq.

5.ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Εμβόλια, Εμβόλια Ιών Κωδικός ATC: J07BH02.

Αποτελεσματικότητα

Σε κλινικές μελέτες, η αποτελεσματικότητα παρουσιάστηκε έναντι της γαστρεντερίτιδας από τους γονότυπους G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] και G9P[8] του ροταϊού.

Η αποτελεσματικότητα ως προς την προστασία του RotaTeq αξιολογήθηκε με δύο τρόπους στην ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο Δοκιμή Αποτελεσματικότητας και Ασφάλειας Ροταϊού (REST).

1.Σε 5.673 εμβολιασμένα βρέφη (2.834 στην ομάδα του εμβολίου) η αποτελεσματικότητα ως προς

την προστασία μετρήθηκε ως η μείωση στην επίπτωση γαστρεντερίτιδας από ροταϊό (RV) που προκλήθηκε από γονότυπους του εμβολίου (G1-G4) και εμφανίσθηκε τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την τρίτη δόση του εμβολίου καθόλη τη διάρκεια της πρώτης πλήρους περιόδου ροταϊού μετά τον εμβολιασμό.

2. Σε 68.038 εμβολιασμένα βρέφη (34.035 στην ομάδα του εμβολίου) η αποτελεσματικότητα ως προς την προστασία μετρήθηκε ως η μείωση στο ποσοστό των εισαγωγών σε νοσοκομείο και των επισκέψεων στα ιατρεία επειγόντων περιστατικών για RV γαστρεντερίτιδα για διάστημα 14 ημέρες μετά την τρίτη δόση.

Τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Μείωση στην επίπτωση της γαστρεντερίτιδας από ροταϊό καθ’όλη τη διάρκεια μίας πλήρους περιόδου μετά τον εμβολιασμό (RotaTeq n=2.834) (% [95 % CI])

 

 

Αποτελεσματικότητα έναντι οποιασδήποτε βαρύτητας

 

 

 

ανά γονότυπο ροταϊού

 

 

Βαριά* νόσος

Κάθε

G1

G2

G3

 

G4

G9

(G1-G4)

βαρύτητας

 

 

 

 

 

 

 

(G1-G4)

 

 

 

 

 

 

98,0%

74,0%

74,9%

63,4%

82,7%

 

48,1%

65,4%

[88,3, 100,0]

[66,8, 79,9]

[67,3, 80,9]

[2,6, 88,2]

[<0, 99,6]

 

[<0, 91,6]

[<0, 99,3]

* Βαριά ορίζεται ως βαθμός >16/24 με τη χρήση ενός έγκυρου συστήματος κλινικής βαθμολόγησης βασισμένο στην ένταση και διάρκεια των συμπτωμάτων (πυρετός, έμετος, διάρροια και διαταραχές της συμπεριφοράς)

Στατιστικά σημαντικό

Μείωση των εισαγωγών σε νοσοκομείο/επισκέψεων στα ιατρεία επειγόντων περιστατικών για γαστρεντερίτιδα από ροταϊό για διάστημα μέχρι 2 χρόνια μετά τον εμβολιασμό

(RotaTeq n=34.035) (% [95 % CI])

G1-G4

G1

G2

G3

G4

G9

94,5%

95,1%

87,6%

93,4%

89,1%

100%

[91,2, 96,6]

[91,6, 97,1]

[<0, 98,5]

[49,4, 99,1]

[52,0, 97,5]

[69,6, 100]

Στατιστικά σημαντικό

Ημείωση στην επίπτωση της γαστρεντερίτιδας από ροταϊό που προκλήθηκε από γονότυπους G1-G4 κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου ροταϊού μετά τον εμβολιασμό ήταν 88,0% [95 % CI 49,4, 98,7] για βαριά νόσο και 62,6% [95 % CI 44,3, 75,4] για νόσο κάθε βαρύτητας.

Ηαποτελεσματικότητα έναντι των γονότυπων ροταϊού G2Ρ [4], G3Ρ [8], G4Ρ [8] και G9Ρ [8] βασίστηκε σε λιγότερες περιπτώσεις από ό,τι στον G1. Η αποτελεσματικότητα που παρατηρήθηκε έναντι του G2Ρ [4] κατά πάσα πιθανότητα προέκυψε από το συστατικό G2 του εμβολίου.

Σε μια συνδυασμένη post-hoc ανάλυση της μελέτης REST και μια άλλης μελέτης φάσης ΙΙΙ, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου έναντι περιστατικών γαστρεντερίτιδας από ροταϊό λόγω των ορότυπων G1, G2, G3 και G4 (οποιασδήποτε σοβαρότητας) ήταν 61.5 % [95 % CI: 14.2; 84.2] σε βρέφη ηλικίας >26 έως ≤ 32 εβδομάδων στη δόση 3.

Υπήρξε μια επέκταση της REST που διεξήχθη μόνο στην Φινλανδία. Η Φινλανδική Μελέτη Επέκτασης (Finnish Extension Study, FES) συμπεριλάμβανε μια υποομάδα 20.736 ατόμων που είχαν ήδη εγγραφεί προηγουμένως στη REST. Τα βρέφη παρακολουθήθηκαν έως 3 χρόνια μετά τον εμβολιασμό στη FES.

Στη REST υπήρξαν 403 υγιείς που αντιμετώπισαν (20 στην ομάδα του εμβολίου και 383 στην ομάδα εικονικού φαρμάκου) γαστρεντερίτιδα που σχετίζεται με τους G1-G4 και G9 τύπους του ροταϊού στον πληθυσμό κατά το πρωτόκολλο. Τα επιπλέον δεδομένα από την FES αύξησαν τον αριθμό αυτών που ήρθαν αντιμέτωποι κατά 136 συνολικά, περιλαμβάνοντας 9 από την ομάδα του εμβολίου και 127 από την ομάδα εικονικού φαρμάκου. Συνολικά, το 31% και το 25% των ατόμων που αντιμετώπισαν

γαστρεντερίτιδα στις αντίστοιχες ομάδες προέκυψε κατά τη διάρκεια της FES.

Με βάση τα συνδυασμένα δεδομένα της REST και FES, η μείωση έως και 3 χρόνια μετά τον εμβολιασμό στις εισαγωγές νοσοκομείων και στις επισκέψεις στα ιατρεία επειγόντων περιστατικών για γαστρεντερίτιδα από ροταϊό ήταν 94,4% (95 % CI: 91.6, 96.2) για τους γονότυπους G1-G4, 95,5% (95 % CI: 92.8, 97.2) για τον γονότυπο G1, 81,9% (95 % CI: 16.1, 98.0) για τον γονότυπο G2, 89,0% (95 % CI: 53.3, 98.7) για τον γονότυπο G3, 83,4% (95 % CI: 51.2, 95.8) για τον γονότυπο G4 και 94,2% (95 % CI: 62.2, 99.9) για τον γονότυπο G9.

Στη διάρκεια του 3ου χρόνου, δεν υπήρχε καμία επαφή με υπηρεσία υγείας για γαστρεντερίτιδα από ροταϊό (RV) στην ομάδα του εμβολίου (n= 3.112) και μία (χωρίς καθορισμένο τύπο) στην ομάδα εικονικού φαρμάκου (n=3.126)

Ένα ολοκληρωμένο σχήμα εμβολιασμού 3 δόσεων του RotaTeq πρέπει να χορηγείται (βλέπε λήμμα 4.2) για να παρέχει το επίπεδο και τη διάρκεια της προστασίας έναντι της γαστρεντερίτιδας από ροταϊό όπως παρατηρήθηκε στις κλινικές μελέτες. Ωστόσο, μια ανάλυση post hoc έδειξε ότι το RotaTeq επιτυγχάνει κάποια μείωση στους αριθμούς περιπτώσεων γαστρεντερίτιδας από ροταϊό ικανής σοβαρότητας ώστε να απαιτείται εισαγωγή στο νοσοκομείο ή επίσκεψη στα ιατρεία επειγόντων περιστατικών πριν την ολοκλήρωση και των τριών δόσεων (δηλαδή, από περίπου 14 μέρες μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης και μετά).

Αποτελεσματικότητα σε πρόωρα βρέφη

Στην μελέτη REST, χορηγήθηκε RotaTeq σε περίπου 1.000 βρέφη τα οποία γεννήθηκαν σε ηλικία κύησης 25 έως 36 εβδομάδων. Η αποτελεσματικότητα του RotaTeq ήταν συγκρίσιμη μεταξύ αυτής της ομάδας βρεφών και των βρεφών που γεννήθηκαν με τελειόμηνη κύηση.

Μελέτη παρατήρησης μετά την κυκλοφορία για την παρακολούθηση της ασφάλειας Σε μια μεγάλη προοπτική μελέτη παρατήρησης μετά την κυκλοφορία στις ΗΠΑ, ο κίνδυνος για νόσο

Kawasaki αναλύθηκε ανάμεσα σε 85.150 βρέφη που έλαβαν μία ή περισσότερες δόσεις του RotaTeq (17.433 άτομα-χρόνια παρακολούθησης).

Στη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης των 0-30 ημερών μετά τον εμβολιασμό, δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στο ποσοστό της νόσου Kawasaki συγκριτικά με το αναμενόμενο ποσοστό της φυσικής νόσου. Επιπροσθέτως, δεν υπήρχε στατιστικά σημαντικός αυξημένος κίνδυνος για αυτή την ανεπιθύμητη ενέργεια στη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης 0-30 ημερών συγκριτικά με μια παράλληλη ομάδα ελέγχου βρεφών που εμβολιάστηκε με DTaP, αλλά όχι με RotaTeq (n=62.617, 12.339 άτομα-χρόνια παρακολούθησης). Μία επιβεβαιωμένη από το ιστορικό περίπτωση ανάμεσα σε βρέφη που είχαν εμβολιαστεί με RotaTeq συγκριτικά με μια επιβεβαιωμένη από το ιστορικό περίπτωση ανάμεσα στην παράλληλη ομάδα ελέγχου που εμβολιάστηκε με DTaP (σχετικός κίνδυνος = 0,7, 95 % CI: 0,01-55,56). Στις γενικές αναλύσεις ασφάλειας, δεν αναγνωρίστηκε οποιοδήποτε ειδικό θέμα ασφάλειας.

Δεδομένα από μελέτη αποτελεσματικότητας Μελέτες μετά από την κυκλοφορία του προϊόντος καταδεικνύουν αποτελεσματική προστασία σε γαστρεντερίτιδα από ροταϊό (RVGE)

Σχεδιασμός

Πληθυσμός μελέτης

Καταληκτικά σημεία

Αποτελεσματι-

Περίοδοι

της μελέτης

 

 

κότητα

ροταϊού

(Περιοχή)

 

 

% [95%CI]

 

Μελέτη

33.140 εμβολιάστηκαν

Νοσηλεία και Επισκέψεις σε

100% [87,100]

2007-2008

ανάλυσης

26.167 δεν

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

 

 

δεδομένων

εμβολιάστηκαν

λόγω RVGE

 

 

(Ηνωμένες

Ηλικίας ≥7 μηνών

 

 

 

Πολιτείες

Έλαβαν 3 δόσεις

Εξωτερικοί ασθενείς με RVGE

96% [76,100]

 

Αμερικής)

 

Νοσηλεία και Επισκέψεις σε

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

 

 

 

 

λόγω όλων των αιτιών

 

 

 

 

γαστρεντερίτιδας

59% [47,68]

 

 

 

 

 

 

 

Μελέτη

1.895 εμβολιάστηκαν με

Νοσηλεία λόγω RVGE

98%

[83,100]

2007-2008

κοόρτης

3 δόσεις

 

 

 

2008-2009

(Γαλλία)

2.102 δεν εμβολιάστηκαν

 

 

 

 

 

Ηλικίας <2 ετών

 

 

 

 

Μελέτη

402 περιστατικά

Νοσηλεία και Επισκέψεις σε

80%

[74,84]

2011-2012

ασθενών-

2.559 άτομα ομάδας

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

 

 

2012-2013

μαρτύρων

ελέγχου*

λόγω RVGE

 

 

 

(Ηνωμένες

Ηλικίας <8 ετών

Ειδική για το στέλεχος

 

 

 

Πολιτείες

Έλαβαν 3 δόσεις

- G1P[8]

89%

[55,97]

 

Αμερικής)

 

- G2P[4]

87%

[65,95]

 

 

 

- G3P[8]

80%

[64,89]

 

 

 

- G12P[8]

78%

[71,84]

 

 

 

Ειδική για την ηλικία

 

 

 

 

 

- 1ο έτος της ζωής

91%

[78,96]

 

 

 

- 2ο έτος της ζωής

82%

[69,89]

 

 

 

- 3ο έτος της ζωής

88%

[78,93]

 

 

 

- 4ο έτος της ζωής

76%

[51,88]

 

 

 

- 5ο έτος της ζωής

60%

[16,81]

 

 

 

- 6ο-7ο έτος της ζωής

69%

[43,84]

 

*Άτομα ομάδας ελέγχου με οξεία γαστρεντερίτιδα αρνητικά για ροταϊό

Ανοσογονικότητα

Ο ανοσολογικός μηχανισμός με τον οποίο το RotaTeq προστατεύει κατά της γαστρεντερίτιδας από ροταϊό δεν έχει πλήρως κατανοηθεί. Δεν έχει πρόσφατα προσδιορισθεί ανοσολογική συσχέτιση της προστασίας για τα εμβόλια ροταϊού. Σε μελέτες φάσης ΙΙΙ ανάμεσα στο 92,5% και 100% των ληπτών RotaTeq επιτεύχθη μία σημαντική αύξηση του αντι-ροταϊού IgA στον ορό μετά το σχήμα των τριών δόσεων. Το εμβόλιο επάγει μία ανοσολογική απάντηση (π.χ., εμφάνιση αντισώματος εξουδετέρωσης στον ορό) στις πέντε πρωτεΐνες ανθρώπινου ροταϊού εκφρασμένες στους ετεροσυνδυασμούς (G1, G2, G3, G4 και Ρ[8]).

5.2Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Δεν εφαρμόζεται.

5.3Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια

Τοξικολογική μελέτη με χορήγηση από το στόμα απλής και επαναλαμβανόμενης δόσης σε ποντικούς υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος για τους ανθρώπους. Η δόση που χορηγήθηκε στους ποντικούς ήταν κατά προσέγγιση 2,79 x 108 μολυσματικές μονάδες ανά kg (περίπου 14-πλάσια της σχεδιασμένης βρεφικής δόσης).

6.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1Κατάλογος εκδόχων

Σακχαρόζη Νάτριο κιτρικό

Νάτριο φωσφορικό δισόξινο μονοϋδρικό Νατρίου υδροξείδιο Πολυσορβικό 80

Θρεπτικό υλικό καλλιέργειας (που περιέχει ανόργανα άλατα, αμινοξέα και βιταμίνες) Ύδωρ κεκαθαρμένο

6.2Ασυμβατότητες

Ελλείψει μελετών συμβατότητας, αυτό το εμβόλιο δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα

φαρμακευτικά προϊόντα.

6.3Διάρκεια ζωής

2 χρόνια

Το RotaTeq πρέπει να χορηγείται αμέσως μετά την απομάκρυνση από το ψυγείο.

6.4Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος

Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C έως 8°C).

Φυλάσσετε το δοσιμετρικό σωληνάριο στο εξωτερικό κουτί για να προστατεύεται από το φως.

6.5Φύση και συστατικά του περιέκτη

2 ml διαλύματος σε προγεμισμένο συμπιεζόμενο σωληνάριο (LDPE), με twist-off πώμα (HDPE) σε προστατευτικό σάκο, σε συσκευασία του 1 ή 10 προγεμισμένων συμπιεζόμενων σωληναρίων.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

6.6Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός

Το εμβόλιο πρέπει να χορηγείται από το στόμα χωρίς να αναμειγνύεται με οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο ή διάλυμα. Μην αραιώνετε.

Για τη χορήγηση του εμβολίου:

Ανοίξτε σχίζοντας τον προστατευτικό σάκο και απομακρύνετε το δοσιμετρικό σωληνάριο.

Καθαρίστε το υγρό από το άκρο χορήγησης κρατώντας το σωληνάριο κάθετα και κτυπώντας ελαφρά το twist-off πώμα.

Ανοίξτε το δοσιμετρικό σωληνάριο με 2 εύκολες κινήσεις:

1.Τρυπήστε το άκρο χορήγησης στρίβοντας το πώμα κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού έως ότου σφίξει.

2.Απομακρύνετε το πώμα στρίβοντάς το αντίθετα με τη φορά των

δεικτών του ρολογιού.

Χορηγείστε τη δόση πιέζοντας ελαφρά το υγρό στο στόμα του βρέφους προς την εσωτερική πλευρά της παρειάς μέχρι να αδειάσει το δοσιμετρικό σωληνάριο. (Μπορεί να παραμείνει ένα υπόλειμμα σταγόνας στο άκρο του σωληναρίου.)

Απορρίψτε το άδειο σωληνάριο και το πώμα στα εγκεκριμένα για βιολογικά απόβλητα δοχεία σύμφωνα με τους κατά τόπους κανονισμούς.

Κάθε φαρμακευτικό προϊόν που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή υπόλειμμα πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

7.ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

MSD VACCINS, 162 avenue Jean Jaurès, 69007 LYON, Γαλλία.

8.ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

EU/1/06/348/001

EU/1/06/348/002

9.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 27 Ιουνίου 2006

Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 27 Ιουνίου 2011

10.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για αυτό το φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu

Σχόλια

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Βοήθεια
  • Get it on Google Play
  • Σχετικά
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται