Greek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simbrinza (brinzolamide / brimonidine tartrate) – φυλλο οδηγιων χρησησ - S01EC54

Updated on site: 10-Oct-2017

Όνομα φαρμάκουSimbrinza
Κωδικός ATCS01EC54
Ουσίαbrinzolamide / brimonidine tartrate
ΚατασκευαστήςNovartis Europharm Limited

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml οφθαλμικές σταγόνες, εναιώρημα

Βρινζολαμίδη/ τρυγική βριμονιδίνη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για εσάς.

-Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

-Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό, τον οπτομέτρη (οπτικό) ή τον φαρμακοποιό σας.

-Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σάς. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα σημεία της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.

-Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον οπτομέτρη (οπτικό) ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

1.Τι είναι το SIMBRINZA και ποια είναι η χρήση του

2.Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το SIMBRINZA

3.Πώς να χρησιμοποιήσετε το SIMBRINZA

4.Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

5.Πώς να φυλάσσεται το SIMBRINZA

6.Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1.Τι είναι το SIMBRINZA και ποια είναι η χρήση του

Το SIMBRINZA περιέχει δύο δραστικές ουσίες, τη βρινζολαμίδη και τη τρυγική βριμονιδίνη. Η βρινζολαμίδη ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται «αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης» και η τρυγική βριμονιδίνη ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται «α-2 αδρενεργικοί αγωνιστές». Και οι δύο ουσίες συνεργάζονται μαζί για να μειώσουν την ενδοφθάλμια πίεση.

Το SIMBRINZA χρησιμοποιείται για τη μείωση της πίεσης των ματιών σε ενήλικες ασθενείς (άνω των 18 ετών), οι οποίοι έχουν πρόβλημα στα μάτια γνωστό ως γλαύκωμα ή οφθαλμική υπέρταση, και στους οποίους η υψηλή πίεση των ματιών δεν μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά με ένα φάρμακο μόνο.

2.Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να χρησιμοποιήσετε το SIMBRINZA

Μην χρησιμοποιήσετε το SIMBRINZA:

-σε περίπτωση αλλεργίας στη βρινζολαμίδη ή την τρυγική βριμονιδίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6)

-εάν είστε αλλεργικοί στις σουλφοναμίδες (στα παραδείγματα περιλαμβάνονται φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του διαβήτη και των λοιμώξεων καθώς και διουρητικά)

-εάν παίρνετε αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (ΜΑΟ) (στα παραδείγματα περιλαμβάνονται φάρμακα για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης ή της νόσου του Parkinson) ή ορισμένα αντικαταθλιπτικά. Θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν παίρνετε οποιοδήποτε αντικαταθλιπτικό φάρμακο

-σε περίπτωση που έχετε σοβαρά προβλήματα στα νεφρά

-σε περίπτωση υπερβολικής οξύτητας στο αίμα σας (μια κατάσταση η οποία ονομάζεται υπερχλωραιμική οξέωση)

-σε βρέφη και νήπια ηλικίας μικρότερης των 2 ετών.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό σας, τον οπτομέτρη (οπτικό) ή τον φαρμακοποιό σας προτού χρησιμοποιήσετε το SIMBRINZA αν έχετε τώρα ή είχατε στο παρελθόν:

-πρόβλημα στο συκώτι

-ένα είδος υψηλής πίεσης στα μάτια που ονομάζεται γλαύκωμα κλειστής γωνίας

-ξηρά μάτια ή προβλήματα με τον κερατοειδή

-στεφανιαία καρδιακή νόσο (τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πόνο στο στήθος ή σφίξιμο, δύσπνοια ή αίσθημα πνιγμού), καρδιακή ανεπάρκεια, υψηλή ή χαμηλή αρτηριακή πίεση

-κατάθλιψη

-διαταραγμένη ή κακή κυκλοφορία του αίματος (όπως λ.χ. νόσος του Raynaud ή σύνδρομο Raynaud ή εγκεφαλική ανεπάρκεια)

Αν φοράτε μαλακούς φακούς επαφής, μην χρησιμοποιείτε τις σταγόνες όταν φοράτε τους φακούς σας. Δείτε παρακάτω την παράγραφο «Φορώντας φακούς επαφής- το SIMBRINZA περιέχει βενζαλκώνιο χλωριούχο».

Παιδιά και έφηβοι

Το SIMBRINZA δεν συνιστάται για παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτό το φάρμακο δεν χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των 2 ετών (βλ. παραπάνω παράγραφο «Μην χρησιμοποιήσετε το SIMBRINZA»). Το SIMBRINZA δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιά λόγω της πιθανότητας σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών (βλ. παράγραφο 3).

Άλλα φάρμακα και SIMBRINZA

Ενημερώστε τον γιατρό, τον οπτομέτρη (οπτικό) ή τον φαρμακοποιό σας εάν χρησιμοποιείτε, έχετε πρόσφατα χρησιμοποιήσει ή μπορεί να χρησιμοποιήσετε άλλα φάρμακα.

Το SIMBRINZA μπορεί να επηρεάσει ή να επηρεαστεί από άλλα φάρμακα που χρησιμοποιείτε, συμπεριλαμβανομένων άλλων οφθαλμικών σταγόνων για τη θεραπεία του γλαυκώματος.

Ενημερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε ή σκοπεύετε να πάρετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα φάρμακα:

-φάρμακα για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης

-καρδιολογικά φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης και της διγοξίνης (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία καρδιακών παθήσεων)

-άλλα φάρμακα για το γλαύκωμα που αντιμετωπίζουν επίσης τη νόσο μεγάλου υψομέτρου, όπως λ.χ. ακεταζολαμίδη, μεθαζολαμίδη και δορζολαμίδη

-φάρμακα που μπορούν να επηρεάσουν το μεταβολισμό, όπως χλωροπρομαζίνη, μεθυλφαινιδάτη και ρεσερπίνη

-αντιιικά, αντιρετροϊκά (τύπος φαρμάκων που χρησιμοποιούνται να θεραπεύσουν τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV)) ή αντιβιοτικά φάρμακα

-αντιμυκητιασικά φάρμακα

-αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (ΜΑΟ), ή αντικαταθλιπτικά περιλαμβανομένης της αμιτριπτυλίνης, νορτρυπτιλίνης, χλωμιπραμίνης, μιανσερίνης, βενλαφαξίνης και ντουλοξετίνης

-αναισθητικά

-ηρεμιστικά, οπιούχα ή βαρβιτουρικά ή

-εάν αλλάξει η δόση οποιονδήποτε εκ των φαρμάκων που λαμβάνετε επί του παρόντος

SIMBRINZA και αλκοόλ

Αν καταναλώνετε αλκοόλ σε τακτή βάση, ρωτήστε το γιατρό, τον οπτομέτρη (οπτικό) ή το φαρμακοποιό σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο. Το SIMBRINZA μπορεί να επηρεαστεί από το αλκοόλ.

Κύηση και θηλασμός

Εάν είσθε έγκυος, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού, του οπτομέτρη (οπτικού) ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.

Συνιστάται στις γυναίκες που μπορεί να καταστούν έγκυες να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά μέσα αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους με το SIMBRINZA. Η χρήση του SIMBRINZA δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Μην χρησιμοποιήσετε το SIMBRINZA, εκτός εάν σας έχει συμβουλεύσει ο γιατρός σας.

Εάν θηλάζετε, το SIMBRINZA μπορεί να απεκκριθεί στο μητρικό γάλα. Η χρήση του SIMBRINZA δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια του θηλασμού.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Μπορεί να διαπιστώσετε ότι η όρασή σας θολώνει για λίγο αμέσως μετά τη χρήση του SIMBRINZA. Το SIMBRINZA μπορεί επίσης να προκαλέσει ζάλη, υπνηλία ή κόπωση σε ορισμένους ασθενείς.

Μην οδηγείτε ή χρησιμοποιείτε μηχανές μέχρι τα συμπτώματα να υποχωρήσουν.

Φορώντας φακούς επαφής - Το SIMBRINZA περιέχει βενζαλκώνιο χλωριούχο

Το SIMBRINZA περιέχει ένα συντηρητικό (βενζαλκώνιο χλωριούχο), το οποίο μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του ματιού και είναι γνωστό ότι αποχρωματίζει τους μαλακούς φακούς επαφής. Η επαφή με μαλακούς φακούς επαφής πρέπει να αποφεύγεται. Βγάλτε τους φακούς επαφής πριν τη χρήση του SIMBRINZA και περιμένετε τουλάχιστον 15 λεπτά μετά την ενστάλαξη της δόσης για να τους ξαναβάλετε.

3.Πώς να χρησιμοποιήσετε το SIMBRINZA

Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού, του οπτομέτρη (οπτικού) ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό, ή τον οπτομέτρη (οπτικό) ή τον φαρμακοποιό σας.

Χρησιμοποιήστε το SIMBRINZA μόνο για τα μάτια σας. Μην το καταπίνετε ή το χορηγείτε με ένεση.

Η συνιστώμενη δόση είναι μία σταγόνα στον πάσχοντα οφθαλμό ή οφθαλμούς δύο φορές την ημέρα. Χρησιμοποιήστε το την ίδια ώρα κάθε μέρα.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε

Πλύνετε τα χέρια σας πριν ξεκινήσετε.

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.

Ξεβιδώστε το πώμα της φιάλης. Αφού αφαιρέσετε το πώμα της φιάλης, εάν το κολάρο ασφαλείας είναι χαλαρό, αφαιρέστε το προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Μην αγγίζετε το σταγονόμετρο με τα δάχτυλά σας κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο της φιάλης. Μπορεί να μολυνθούν οι σταγόνες.

Κρατήστε τη φιάλη, με το ρύγχος προς τα κάτω, μεταξύ του αντίχειρα και των δακτύλων σας. Γείρετε το κεφάλι σας προς τα πίσω.

Τραβήξτε προς τα κάτω το βλέφαρό σας με ένα καθαρό δάχτυλο, μέχρι να δημιουργηθεί μία «τσέπη» μεταξύ του βλεφάρου και του ματιού σας. Η σταγόνα θα πέσει μέσα εδώ (εικόνα 1).

Φέρτε το ρύγχος της φιάλης κοντά στο μάτι. Χρησιμοποιήστε έναν καθρέπτη, αν βοηθάει.

Μην αγγίζετε το μάτι σας ή το βλέφαρό σας, τις παρακείμενες περιοχές ή άλλες επιφάνειες με το ρύγχος. Μπορεί να μολυνθούν οι σταγόνες.

Πιέστε απαλά τη βάση της φιάλης ώστε να απελευθερώνεται μία σταγόνα SIMBRINZA κάθε φορά.

Μην πιέζετε δυνατά τη φιάλη: είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να χρειάζεται μόνο μια απαλή πίεση στη βάση (εικόνα 2).

Για να μειώσετε την ποσότητα του φαρμάκου που θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με το υπόλοιπο σώμα μετά την εφαρμογή των οφθαλμικών σταγόνων, κλείστε το μάτι σας και ασκήστε απαλή πίεση με το δάκτυλό σας στη γωνία του ματιού σας που είναι κοντά στη μύτη σας για τουλάχιστον 2 λεπτά.

Εάν βάζετε σταγόνες και στα δύο μάτια, επαναλάβετε τη διαδικασία για το άλλο μάτι. Δεν είναι απαραίτητο να κλείσετε και να ανακινήσετε τη φιάλη πριν τη χρήση των σταγόνων στο άλλο μάτι. Βιδώστε καλά το πώμα στη φιάλη αμέσως μετά τη χρήση.

Αν χρησιμοποιείτε άλλες οφθαλμικές σταγόνες, αφήστε διάστημα τουλάχιστον πέντε λεπτών μεταξύ της ενστάλαξης του SIMBRINZA και των άλλων σταγόνων

Εάν μία σταγόνα ξεφύγει από το μάτι σας, προσπαθήστε πάλι.

Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση SIMBRINZA από την κανονική

Ξεπλύνετε το μάτι σας με χλιαρό νερό. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που χάσατε.

Ενήλικοι ασθενείς από ακούσια κατάποση φαρμάκων που περιέχουν βριμονιδίνη, παρουσίασαν μειωμένο καρδιακό ρυθμό, μειωμένη πίεση του αίματος, η οποία μπορεί να ακολουθείται από αυξημένη αρτηριακή πίεση , καρδιακή ανεπάρκεια, δύσπνοια και συμπτώματα του νευρικού συστήματος. Εάν αυτό συμβεί, επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.

Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί σε παιδιά μετά από ακούσια κατάποση φαρμάκων που περιέχουν βριμονιδίνη. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν υπνηλία, λιποθυμία, χαμηλή θερμοκρασία σώματος, ωχρότητα και δυσκολία στην αναπνοή. Εάν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.

Σε περίπτωση ακούσιας κατάποσης του SIMBRINZA, επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.

Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το SIMBRINZA

Συνεχίστε με την επόμενη δόση όπως έχει προγραμματιστεί. Μην χρησιμοποιήσετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. Μην χρησιμοποιείτε πάνω από μία σταγόνα στον πάσχοντα οφθαλμό (ους) δύο φορές την ημέρα.

Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το SIMBRINZA

Μην σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το SIMBRINZA χωρίς πρώτα να μιλήσετε με το γιατρό σας. Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το SIMBRINZA, η πίεση στο μάτι σας δε θα είναι ελεγχόμενη και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της όρασης.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό, τον οπτομέτρη (οπτικό) ή το φαρμακοποιό σας.

4.Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Αν παρουσιάσετε κάποια από τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες, παρακαλούμε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο και αναζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα, καθώς θα μπορούσαν να αποτελούν σημάδια αντίδρασης στο φάρμακο. Η συχνότητα αλλεργικής αντίδρασης στο φάρμακο δεν είναι γνωστή (η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα στοιχεία).

Σοβαρές δερματικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων εξανθήματος ή ερυθρότητας ή κνησμός στο σώμα ή τους οφθαλμούς

Δυσκολία στην αναπνοή

Πόνος στο στήθος, ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός

Επικοινωνήστε με το γιατρό σας αμέσως εάν έχετε αναπτύξει έντονη κούραση ή ζάλη.

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν παρατηρηθεί με το SIMBRINZA και άλλα φάρμακα που περιέχουν βρινζολαμίδη ή μόνο βριμονιδίνη.

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάζουν έως 1 στα 10 άτομα)

-Ενέργειες στο μάτι: αλλεργική επιπεφυκίτιδα (αλλεργία στο μάτι), φλεγμονή στην επιφάνεια του ματιού, πόνος στο μάτι, δυσφορία στο μάτι, θαμπή ή μη φυσιολογική όραση, κοκκινίλα στο μάτι

-Γενικές ανεπιθύμητες ενέργειες: υπνηλία, ζάλη, άσχημη γεύση στο στόμα, ξηροστομία

Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάζουν έως 1 στα 100 άτομα)

-Ενέργειες στο μάτι: βλάβη στην επιφάνεια του ματιού με απώλεια κυττάρων, φλεγμονή του βλεφάρου, εναποθέσεις στην επιφάνεια του ματιού, ευαισθησία στο φως, πρήξιμο στο μάτι (επηρεάζει τον κερατοειδή ή το βλέφαρο), ξηροφθαλμία, εκκρίσεις του ματιού, υγρά μάτια, κοκκινίλα βλεφάρων, μη φυσιολογική ή μειωμένη αίσθηση στο μάτι, κουρασμένα μάτια, μειωμένη όραση, διπλωπία, αίσθηση ξένου σώματος στο μάτι.

-Γενικές ανεπιθύμητες ενέργειες: μειωμένη αρτηριακή πίεση, πόνος στο στήθος, ακανόνιστος καρδιακός παλμός, αργός ή γρήγορος καρδιακός ρυθμός, αίσθημα παλμών, δυσκολία στον ύπνο (αϋπνία), εφιάλτες, κατάθλιψη, γενικευμένη αδυναμία, κεφαλαλγία, ζάλη, νευρικότητα, ευερεθιστότητα, γενικευμένη αίσθηση αδιαθεσίας, απώλεια μνήμης, δυσκολία στην αναπνοή, άσθμα, ρινικές αιμορραγίες, συμπτώματα κρυολογήματος, ξηρή μύτη ή ερεθισμένος λαιμός, πόνος στο λαιμό, ερεθισμός του λαιμού, βήχας, ρινική καταρροή, μπουκωμένη μύτη, φτάρνισμα, ιγμορίτιδα, συμφόρηση στο στήθος, βούισμα στα αυτιά, δυσπεψία, αέρια ή πόνος στην κοιλιά, ναυτία, διάρροια, έμετος, μη φυσιολογική αίσθηση στο στόμα, αυξημένα αλλεργικά συμπτώματα στο δέρμα, εξάνθημα, μη φυσιολογική αίσθηση του δέρματος, τριχόπτωση, γενικευμένος κνησμός, αυξημένα επίπεδα χλωρίου στο αίμα ή μειωμένος αριθμός ερυθρών κυττάρων, όπως φαίνεται σε μια εξέταση αίματος, πόνος, πόνος στην πλάτη, μυικός πόνος ή σπασμός, νεφρικός πόνος όπως οσφυαλγία, μειωμένη γενετήσια ορμή, στυτική δυσλειτουργία.

Πολύ σπάνιες (μπορεί να επηρεάζουν περισσότερο από 1 στα 10.000 άτομα)

-Ενέργειες στο μάτι: μείωση του μεγέθους της κόρης

-Γενικές ανεπιθύμητες ενέργειες: λιποθυμία, αυξημένη αρτηριακή πίεση

Μη γνωστές (η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα δεδομένα)

-Ενέργειες στο μάτι: μειωμένη ανάπτυξη των βλεφαρίδων

-Γενικές ανεπιθύμητες ενέργειες: τρόμος, μειωμένη αίσθηση, απώλεια γεύσης, μη φυσιολογικές τιμές ηπατικής λειτουργίας όπως φαίνεται σε εξέταση αίματος, οίδημα στο πρόσωπο, πόνος στις αρθρώσεις, συχνή ούρηση, πόνος στο στήθος, πρήξιμο των άκρων.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον οπτομέτρη (οπτικό) ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε τις ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5.Πώς να φυλάσσεται το SIMBRINZA

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μην χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο φιαλίδιο και στο κουτί μετά τη «ΛΗΞΗ». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό.

Πρέπει να απορρίπτετε τη φιάλη 4 εβδομάδες μετά το πρώτο άνοιγμα για την αποφυγή μολύνσεων και να χρησιμοποιείτε νέα φιάλη. Σημειώστε την ημερομηνία που ανοίξατε τη φιάλη στο κατάλληλο διάστημα της ετικέτας του κουτιού.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον οπτομέτρη (οπτικό) ή τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το SIMBRINZA

-Οι δραστικές ουσίες είναι η βρινζολαμίδη και η τρυγική βριμονιδίνη. Ένα ml εναιωρήματος περιέχει 10 mg βρινζολαμίδης και 2 mg τρυγικής βριμονιδίνης που ισοδυναμούν με 1,3 mg βριμονιδίνης.

-Τα άλλα συστατικά είναι βενζαλκώνιο χλωριούχο (βλ. παράγραφο 2 «Φορώντας φακούς επαφής - Το SIMBRINZA περιέχει βενζαλκώνιο χλωριούχο), προπυλενογλυκόλη, καρβομέρη 974Ρ, βορικό οξύ, μαννιτόλη, χλωριούχο νάτριο, τυλοξαπόλη, υδροχλωρικό οξύ και/ή υδροξείδιο του νατρίου και κεκαθαρμένο ύδωρ.

Μικρές ποσότητες υδροχλωρικού οξέος ή/και υδροξειδίου του νατρίου έχουν προστεθεί για τη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων οξύτητας (επίπεδα pH).

Εμφάνιση του SIMBRINZA και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το SIMBRINZA οφθαλμικές σταγόνες, εναιώρημα, είναι ένα υγρό (λευκό-προς-υπόλευκο εναιώρημα) που διατίθεται σε συσκευασία που περιέχει μία ή τρεις φιάλες των 5 ml με βιδωτό πώμα. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας

Κατασκευαστής

 

 

Κατασκευαστής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

Alcon-Couvreur N.V.,

 

Alcon Cusí, S.A.,

 

Frimley Business Park

Rijksweg 14,

 

 

Camil Fabra 58

 

Camberley GU16 7SR

B-2870 Puurs,

 

08320 El Masnou,

Ηνωμένο Βασίλειο

Βέλγιο.

 

Ισπανία

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις

Άλλες πηγές πληροφοριών

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν αυτό είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.

Σχόλια

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Βοήθεια
  • Get it on Google Play
  • Σχετικά
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται