Greek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ουσία - A

– RXed.eu
 • 30
 • /
 • 60
 • /
 • 90
 • /
 • όλα
Ουσία Όνομα φαρμάκου ATC
amprenavir Agenerase / 2 / 3 / 4 J05AE05
aripiprazole Aripiprazole Accord / 2 / 3 / 4 / 5 N05AX12
aripiprazole Aripiprazole Mylan Pharma (Aripiprazole Pharmathen) / 2 / 3 / 4 N05AX12
aripiprazole Aripiprazole Sandoz / 2 / 3 / 4 / 5 N05AX12
aripiprazole Aripiprazole Zentiva / 2 / 3 / 4 / 5 N05AX12
atazanavir sulfate Atazanavir Mylan / 2 / 3 / 4 / 5 J05AE08
aclidinium / formoterol fumarate dihydrate Brimica Genuair / 2 / 3 / 4 / 5 R03AL05
aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate Duaklir Genuair / 2 / 3 / 4 / 5 R03AL
aliskiren Enviage / 2 / 3 / 4 C09XA02
atazanavir sulfate / cobicistat Evotaz / 2 / 3 / 4 / 5 J05AR
albutrepenonacog alfa Idelvion / 2 / 3 / 4 / 5 B02BD04
amlodipine / valsartan / hydrochlorothiazide Imprida HCT / 2 / 3 / 4 / 5 C09DB03
alemtuzumab MabCampath / 3 / 4 L01XC04
autologous cultured chondrocytes Maci / 2 / 3 / 4 / 5 M09AX02
alglucosidase alfa Myozyme / 2 / 3 / 4 A16AB07
apremilast Otezla / 2 / 3 / 4 L04AA32
alirocumab Praluent / 2 / 3 / 4 / 5 C10AX14
aliskiren / amlodipine / hydrochlorothiazide Rasitrio / 2 / 3 / 4 / 5 C09XA54
aliskiren Riprazo / 2 / 3 / 4 / 5 C09XA02
aliskiren / hydrochlorothiazide Riprazo HCT C09XA52
afamelanotide Scenesse / 2 / 3 / 4 / 5 D02BB02
asparaginase Spectrila / 2 / 3 / 4 / 5 L01XX02
aliskiren Sprimeo C09XA02
aliskiren / hydrochlorothiazide Sprimeo HCT / 2 / 3 / 4 / 5 C09XA52
asfotase alfa Strensiq / 2 / 3 / 4 / 5 A16AB
autologous CD34 enriched cell fraction that contains CD34 cells transduced with retroviral vector that encodes for the human adenosine deaminase (ADA) cDNA sequence from human haematopoietic stem/progenitor (CD34 ) cells Strimvelis / 2 / 3 / 4 / 5 L03
aliskiren Tekturna / 2 / 3 / 4 C09XA02
ataluren Translarna / 2 / 3 / 4 / 5 PTC Therapeutic
adalimumab Trudexa / 2 L04AA17
Allogeneic T cells genetically modified with a retroviral vector encoding for a truncated form of the human low affinity nerve growth factor receptor (LNGFR) and the herpes simplex I virus thymidine kinase (HSV-TK Mut2) Zalmoxis / 2 / 3 / 4 / 5 L01
27558

φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Βοήθεια
 • Get it on Google Play
 • Σχετικά
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu