Greek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ουσία - D

– RXed.eu
 • 30
 • /
 • 60
 • /
 • 90
 • /
 • όλα
Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία
Pradaxa B01AE07 dabigatran etexilate mesilate
Tafinlar L01XE23 dabrafenib
Daklinza J05AX14 daclatasvir dihydrochloride
Zenapax L04AA08 daclizumab
Zinbryta L04AC01 daclizumab
Xydalba J01XA04 dalbavancin hcl
Edistride A10BX09 dapagliflozin propanediol monohydrate
Forxiga A10BX09 dapagliflozin propanediol monohydrate
Ebymect A10BD15 dapagliflozin propanediol monohydrate / metformin hydrochloride
Cubicin J01XX09 daptomycin
Darzalex L01XC24 daratumumab
Aranesp B03XA02 darbepoetin alfa
Nespo B03XA02 darbepoetin alfa
Emselex G04BD10 darifenacin hydrobromide
Darunavir Mylan J05AE10 darunavir
Prezista J05AE10 darunavir
Rezolsta J05 darunavir / cobicistat
Exviera J05AX16 dasabuvir sodium
Sprycel L01XE06 dasatinib
Dacogen L01BC08 decitabine
Exjade V03AC03 deferasirox
Ferriprox V03AC02 deferiprone
Defitelio B01AX01 defibrotide
Firmagon L02BX02 degarelix
Deltyba J04AK06 delamanid
Prolia M05BX04 denosumab
Xgeva M05BX04 denosumab
NeoSpect V09IA05 depreotide trifluoroacetate
Revasc B01AE01 desirudin
Aerius R06AX27 desloratadine
27224

φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Βοήθεια
 • Σχετικά
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu