Greek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Επιλέξτε γλώσσα ιστότοπου

Topotecan Hospira (topotecan) – επισημανση - L01XX17

Updated on site: 10-Oct-2017

Όνομα φαρμάκουTopotecan Hospira
Κωδικός ATCL01XX17
Ουσίαtopotecan
ΚατασκευαστήςHospira UK Ltd  

Περιεχόμενα άρθρου

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Topotecan Hospira 4 mg/4 ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση τοποτεκάνη

2.ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ( ΕΣ ) ΟΥΣΙΑ( ΕΣ )

Κάθε ml πυκνού διαλύματος περιέχει 1 mg τοποτεκάνης (ως υδροχλωρικό άλας). Κάθε φιαλίδιο των 4 ml περιέχει 4 mg τοποτεκάνης (ως υδροχλωρικό άλας).

3.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΧΩΝ

Επίσης περιέχει: τρυγικό οξύ (E334), ύδωρ για ενέσιμα και υδροχλωρικό οξύ (E507) ή υδροξείδιο του νατρίου (για ρύθμιση του pH).

4.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 4 mg/4 ml

1 φιαλίδιο

5 φιαλίδια

5.ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ( ΟΙ ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Για ενδοφλέβια χρήση. Aραιώστε πριν από τη χρήση.

Διαβάστε το Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη πριν από τη χρήση.

6. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

7. ΑΛΛΗ( ΕΣ ) ΕΙΔΙΚΗ( ΕΣ ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ( ΕΙΣ ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ( ΕΣ )

8.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

ΛΗΞΗ Χρησιμοποιήστε αμέσως μετά από το άνοιγμα.

9.ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Φυλάσσετε στο ψυγείο. Μην καταψύχετε.

Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο αρχικό χάρτινο κουτί για να προστατεύεται από το φως.

10. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το προιόν είναι κυτταροτοξικό. Ισχύουν ειδικές οδηγίες για το χειρισμό και την απόρριψή του (βλέπε Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη).

11.ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Hospira UK Limited Hurley

SL6 6RJ

Ηνωμένο Βασίλειο

12.ΑΡΙΘΜΟΣ( ΟΙ ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

EU/1/10/633/001 (x1)

EU/1/10/633/002 (x5)

13.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ

Παρτίδα:

14.ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

15.ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

16.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE

Η αιτιολόγηση για να μην περιληφθεί η γραφή Braille είναι αποδεκτή.

17. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ – ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (2D)

Δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας (2D) που φέρει τον περιληφθέντα μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

18. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

PC:

SN:

NN:

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ (ΟΙ ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Topotecan Hospira 4 mg/4 ml στείρο πυκνό διάλυμα τοποτεκάνη Ενδοφλέβια χρήση

2.ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Αραιώστε πριν από τη χρήση.

3.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

EXP

4.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ

Lot

5.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ, ΚΑΤ' ΟΓΚΟ Ή ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

4 mg/ 4ml

6.ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Hospira UK Limited, Ηνωμένο Βασίλειο

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

Φύλλο Οδηγιών Χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη

Topotecan Hospira 4 mg/4 ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

τοποτεκάνη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για εσάς.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό σας.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

1.Τι είναι το Topotecan Hospira και ποια είναι η χρήση του

2.Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού σας χορηγηθεί το Topotecan Hospira

3.Πώς να χρησιμοποιήσετε το Topotecan Hospira

4.Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

5.Πώς να φυλάσσεται το Topotecan Hospira

6.Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ TOPOTECAN HOSPIRA ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Το Topotecan Hospira είναι ένα αντικαρκινικό φάρμακο, το οποίο θα σας χορηγηθεί μέσω στάγδην έγχυσης μέσα σε μία φλέβα.

Το Topotecan Hospira χρησιμοποιείται για τη θεραπεία:

καρκίνου ωοθηκών και μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα που έχει υποτροπιάσει μετά από χημειοθεραπεία

προχωρημένου καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, εάν η χειρουργική επέμβαση ή η ακτινοθεραπεία δεν είναι δυνατές. Κατά τη θεραπεία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, το Topotecan Hospira συνδυάζεται με ένα άλλο φάρμακο που ονομάζεται σισπλατίνη.

Ο γιατρός σας θα αποφασίσει, εάν η θεραπεία με το Topotecan Hospira είναι καλύτερη από τη συνέχιση της θεραπείας σας με την αρχική σας χημειοθεραπεία.

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΤΟ TOPOTECAN HOSPIRA

Δεν πρέπει να σας δοθεί το Topotecan Hospira:

σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην τοποτεκάνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Topotecan Hospira

σε περίπτωση που θηλάζετε

σε περίπτωση που ο αριθμός των κυττάρων του αίματός σας είναι πολύ χαμηλός. Ο γιατρός σας θα εκτιμήσει κατά πόσο ισχύει αυτό για σας με βάση τα αποτελέσματα της τελευταίας εξέτασης του αίματός σας.

Εάν πιστεύετε ότι οτιδήποτε από τα παραπάνω θα μπορούσε να σας αφορά, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό σας.

Προσέξτε ιδιαιτέρα με το Topotecan Hospira

Πριν να σας δοθεί αυτό το φάρμακο, ο γιατρός σας πρέπει να ξέρει εάν:

έχετε κάποιο πρόβλημα με τους νεφρούς σας

έχετε κάποιο πρόβλημα με το συκώτι σας

Εάν οποιοδήποτε από τα παραπάνω σας αφορά, ο γιατρός σας θα πρέπει να το γνωρίζει πριν να αρχίσει η θεραπεία, καθώς αυτός ή αυτή μπορεί να χρειαστεί να αναπροσαρμόσει τη δόση σας.

είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να μείνετε έγκυος

σχεδιάζετε να γίνετε πατέρας

Εάν οποιαδήποτε από τα παραπάνω σας αφορά, ο γιατρός σας πρέπει να το ξέρει πριν να αρχίσει η θεραπεία, καθώς η τοποτεκάνη μπορεί να βλάψει ένα μωρό που έχει συλληφθεί πριν, κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά τη θεραπεία. Επομένως θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μία αποτελεσματική μέθοδο αντισύλληψης. Ζητήστε επιπλέον συμβουλές από το γιατρό σας.

Άλλα φάρμακα και Topotecan Hospira

Eνημερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και φάρμακα που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή και φυτικά φάρμακα. Επίσης, είναι σημαντικό να συμβουλεύεστε το γιατρό σας πριν να αρχίσετε να παίρνετε οποιαδήποτε άλλα φάρμακα ή φυτικά προϊόντα, ενώ ακολουθείτε θεραπεία με το Topotecan Hospira.

Το Topotecan Hospira με τροφές και ποτά

Οινόπνευμα: Δεν είναι γνωστή κάποια αλληλεπίδραση μεταξύ της τοποτεκάνης και του οινοπνεύματος· ωστόσο θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας για το αν μπορείτε να πίνετε οινόπνευμα.

Κύηση και θηλασμός

Δεν συνιστάται η χρήση της τοποτεκάνης από έγκυες γυναίκες. Η τοποτεκάνη μπορεί να βλάψει ένα μωρό που έχει συλληφθεί πριν, κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά τη θεραπεία. Εάν είστε έγκυος, πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας πριν να αρχίσει η θεραπεία σας.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να χρησιμοποιείται μία αποτελεσματική μέθοδος αντισύλληψης, για να αποφύγετε να μείνετε έγκυος ή να γίνετε πατέρας. Μην προσπαθήσετε να μείνετε έγκυος ή να γίνετε πατέρας, μέχρι να σας συμβουλέψει γιατρός ότι αυτό είναι ασφαλές. Μπορείτε να συμβουλευτείτε το γιατρό σας σχετικά με τον οικογενειακό προγραμματισμό. Εάν συλληφθεί βρέφος/μείνετε έγκυος κατά τη διάρκεια της θεραπείας, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως το γιατρό σας.

Μη θηλάζετε ενώ λαμβάνετε θεραπεία με τοποτεκάνη. Μην ξαναρχίσετε το θηλασμό, μέχρις ότου ο γιατρός να σας πει ότι αυτό είναι ασφαλές.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Η τοποτεκάνη μπορεί να σας προκαλέσει κούραση. Εάν νιώσετε κούραση ή αδυναμία, μην οδηγήσετε και μη χρησιμοποιήσετε μηχανές.

3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ TOPOTECAN HOSPIRA

Η δόση της τοποτεκάνης που λαμβάνετε υπολογίζεται από το γιατρό σας, με βάση:

• το μέγεθος του σώματός σας (την επιφάνεια του σώματός σας, μετρούμενη σε τετραγωνικά μέτρα (m2))

• τα αποτελέσματα των εξετάσεων του αίματός σας (αυτές θα γίνουν πριν να αρχίσει η θεραπεία σας)

• την πάθηση για την οποία υποβάλλεστε σε θεραπεία

Η συνήθης δόση

Ο γιατρός σας θα υπολογίσει τη δόση που θα πρέπει να σας δοθεί, σε εξατομικευμένη βάση. Οι τυπικές δόσεις αναγράφονται παρακάτω.

Για καρκίνο ωοθηκών και μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα: 1,5 mg την ημέρα ανά m2

επιφάνειας σώματος.

Για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας: 0,75 mg την ημέρα ανά m2 επιφάνειας σώματος. Κατά τη θεραπεία του καρκίνου της μήτρας, η τοποτεκάνη θα σας δίδεται μαζί με κάποιο άλλο φάρμακο, που ονομάζεται σισπλατίνη. Ο γιατρός σας θα σας συμβουλεύσει σχετικά με τη σωστή δόση της

σισπλατίνης.

Πώς χορηγείται η τοποτεκάνη

Το Topotecan Hospira είναι ένα πυκνό διάλυμα, το οποίο θα αραιώνεται πριν τη χρήση. Ο γιατρός ή ο νοσοκόμος θα σας χορηγήσουν τη δόση της τοποτεκάνης που πρέπει να λάβετε με έγχυση (στάγδην). Συνήθως χορηγείται σε φλέβα στο βραχίονά σας, μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου 30 λεπτών.

Διάρκεια της θεραπείας

Η θεραπεία σας μπορεί να ποικίλει και θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των τακτικών εξετάσεων του αίματός σας. Οι τυπικοί κύκλοι θεραπείας αναγράφονται παρακάτω.

Για καρκίνο ωοθηκών και μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα: η θεραπεία θα σας χορηγείται συνήθως μία φορά την ημέρα για 5 ημέρες.

Για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας: η θεραπεία θα σας χορηγείται συνήθως μία φορά την ημέρα για 3 ημέρες.

Κανονικά, αυτός ο θεραπευτικός κύκλος θα επαναλαμβάνεται κάθε τρεις εβδομάδες, για όλες τις μορφές καρκίνου. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει πότε θα πρέπει να σταματήσει η θεραπεία σας.

Εάν ανησυχείτε σχετικά με τη δόση σας ή τη διάρκεια της θεραπείας σας, επικοινωνήστε με το γιατρό σας.

4.ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Topotecan Hospira μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες: ενημερώστε το γιατρό σας

Οι ακόλουθες πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να είναι σοβαρές. Ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, καθώς ο ασθενής μπορεί να χρειασθεί να λάβει ενδονοσοκομειακή θεραπεία.

Σημεία λοίμωξης. Η τοποτεκάνη μπορεί να μειώσει τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων στο σώμα σας και να αυξήσει την πιθανότητα να εμφανίσετε κάποια λοίμωξη. Αυτό μπορεί να είναι απειλητικό για τη ζωή. Θα γίνεται εξέταση αίματος για να ελεγχθεί αν έχει μειωθεί ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων σας. Σημεία που είναι ενδεικτικά λοίμωξης θα πρέπει να παρακολουθούνται και περιλαμβάνουν:

-πυρετό

-σοβαρή επιδείνωση της γενικής σας κατάστασης/υγείας

-τοπικά συμπτώματα, όπως πονόλαιμο ή ουρολογικά προβλήματα (για παράδειγμα, αίσθημα καύσου κατά την ούρηση, που μπορεί να είναι σημείο λοίμωξης της ουροποιητικής οδού)

Σοβαρός στομαχικός πόνος, πυρετός και πιθανώς διάρροια (σπάνια με αίμα)

Μερικές φορές, τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι ένδειξη φλεγμονής του εντέρου (κολίτιδα)

Οι ακόλουθες σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να είναι σοβαρές. Ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας εάν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα.

• Φλεγμονή των πνευμόνων (διάμεση πνευμονοπάθεια). Ο κίνδυνος εμφάνισης αυτής της ανεπιθύμητης ενέργειας είναι υψηλότερος εάν πάσχετε από προϋπάρχουσα πνευμονική νόσο, ή εάν έχετε λάβει προηγούμενη ακτινοθεραπεία στους πνεύμονες, ή εάν έχετε λάβει στο παρελθόν φάρμακα που προκάλεσαν βλάβη στους πνεύμονες. Τα σημεία της φλεγμονής των πνευμόνων περιλαμβάνουν :

-δυσκολία στην αναπνοή

-βήχα

-πυρετό

Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα)

  φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται. Κατασκευαστής: "Hospira UK Ltd  "

 • Nivestim - Hospira UK Ltd  

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πολύ συχνές. Εάν κάποια από αυτές δημιουργεί πρόβλημα, ενημερώστε κάποιο γιατρό.

Γενικό αίσθημα αδυναμίας και κόπωσης (παροδική αναιμία). Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστείτε μετάγγιση αίματος.

Ασυνήθη σχηματισμό μωλώπων ή αιμορραγία, που προκαλούνται από τη μείωση του αριθμού των κυττάρων που ευθύνονται για την πήξη του αίματος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή αιμορραγία από σχετικά μικρά τραύματα, όπως ένα μικρό κόψιμο. Σπάνια, μπορεί να οδηγήσει σε πιο σοβαρή. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας για το πώς να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο αιμορραγίας.

Απώλεια βάρους και απώλεια της όρεξης (ανορεξία), κόπωση, αδυναμία

Ναυτία, έμετος, διάρροια, πόνος στο στομάχι, δυσκοιλιότητα

Φλεγμονή και έλκη στο στόμα, στη γλώσσα ή στα ούλα

Υψηλή θερμοκρασία σώματος (πυρετός)

Τριχόπτωση

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα)

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι συχνές. Εάν κάποια από αυτές δημιουργεί πρόβλημα, ενημερώστε κάποιο γιατρό.

Αντιδράσεις αλλεργίας ή υπερευαισθησίας (συμπεριλαμβανομένου εξανθήματος)

Κιτρίνισμα του δέρματος (ίκτερος)

Αίσθημα αδιαθεσίας

Αίσθημα φαγούρας

Μυικός πόνος

Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα)

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σπάνιες. Εάν κάποια από αυτές δημιουργεί πρόβλημα, ενημερώστε κάποιο γιατρό.

Σοβαρές αλλεργικές ή αναφυλακτικές αντιδράσεις

Πρήξιμο προκαλούμενο από συσσώρευση υγρών (αγγειοοίδημα)

Ήπιος πόνος και φλεγμονή στη θέση ένεσης

Εξάνθημα με φαγούρα (ή κνίδωση)

Σημείωση για ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας: Εάν λαμβάνετε θεραπεία για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, θα σας χορηγείται συνήθως και ένα άλλο φάρμακο, που ονομάζεται σισπλατίνη, μαζί με τη θεραπεία με την τοποτεκάνη. Μπορεί να εμφανίσετε ανεπιθύμητες ενέργειες και από την αγωγή της σισπλατίνης. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιγράφονται στο φύλλο οδηγιών για το χρήστη της σισπλατίνης.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του

Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων Μεσογείων 284

GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21 32040380/337 Φαξ: + 30 21 06549585 Ιστότοπος: http://www.eof.gr

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5.ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ TOPOTECAN HOSPIRA

Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε το Topotecan Hospira μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο φιαλίδιο και στο χάρτινο κουτί μετά το ΛΗΞΗ.

Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C-8°C). Μην καταψύχετε.

Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό χάρτινο κουτί για να προστατεύεται από το φως.

Αυτό το φάρμακο προορίζεται για μία μόνο χρήση. Μετά από το άνοιγμα, το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, το Topotecan Hospira μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χρονικό διάστημα μέχρι 24 ωρών όταν φυλάσσεται σε ψυγείο (προστατευμένο από το φως) ή σε θερμοκρασία δωματίου (σε φυσιολογικές συνθήκες φωτισμού).

Σε περίπτωση που παρατηρηθούν ορατά σωματίδια, το φάρμακο δεν θα πρέπει να χορηγείται.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πλέον. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι περιέχει το Topotecan Hospira

Η δραστική ουσία στο Topotecan Hospira είναι η τοποτεκάνη (ως υδροχλωρικό άλας). 1 ml πυκνού διαλύματος για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση περιέχει 1 mg τοποτεκάνης (ως υδροχλωρικό άλας). Κάθε φιαλίδιο 4 ml πυκνού διαλύματος περιέχει 4 mg τοποτεκάνης (ως υδροχλωρικό άλας).

Τα άλλα συστατικά είναι: τρυγικό οξύ (Ε334), ύδωρ για ενέσιμα και υδροχλωρικό οξύ (Ε507) ή υδροξείδιο του νατρίου (για ρύθμιση του pH του διαλύματος).

Εμφάνιση του Topotecan Hospira και περιεχόμενο της συσκευασίας

To Topotecan Hospira είναι ένα διαυγές, κίτρινο προς κίτρινο-πράσινο, πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση που διατίθεται σε διάφανα γυάλινα φιαλίδια, καθένα από τα οποία περιέχει 4 ml πυκνού διαλύματος. Το Topotecan Hospira διατίθεται σε δύο μεγέθη συσκευασίας, που περιέχουν 1 φιαλίδιο ή 5 φιαλίδια. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας

Hospira UK Limited Horizon

Honey Lane Hurley Maidenhead SL6 6RJ

Ηνωμένο Βασίλειο

Παραγωγός

Hospira UK Limited Horizon

Honey Lane Hurley

Maidenhead SL6 6RJ

Ηνωμένο Βασίλειο

Ή

Hospira Enterprises B.V. Randstad 22-11

1316 BN, Almere Ολλανδία

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικώς με αυτό το φάρμακο, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας:

BE / LU/ NL

Pfizer S.A. / N.V Tél/Tel: + 32 2 554 62 11

BG

Alvogen Pharma Bulgaria Ltd

Tel: + 359 2 441 7136

CZ

Pfizer, spol. s.r.o.

Tel: +420-283-004-111

DK

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

DE

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: + 49 (0) 800 8535555

EE

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

EL

Aenorasis S.A.

Τel: + 30 210 6136332

ES

Pfizer GEP, S.L.

Tel: + 34 91 490 99 00

FR

Pfizer PFE France

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

HR

Alvogen d.o.o.

Tél/Tel: + 385 1 6641 830

LV

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel.: + 371 670 35 775

LT

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. + 370 52 51 4000

HU

Pfizer Kft.

Tel.: + 36 1 488 37 00

MT

Drugsales Ltd

NO

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

AT

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H

PL

Alvogen Poland Sp. z o.o. Kniaźnina 4a Str.

01-607 Warszawa

Tel +48224609200

PT

Hospira Portugal Lda

Tel: + 351 21 423 55 00

RO

Alvogen Romania SRL

Tel: +(40) 21 351 0286

SI

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

IE

SK

Hospira Ireland Sales Limited

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Tel: +421–2–3355 5500

+ 44 (0) 1304 616161

 

IS

FI

Icepharma hf.

Pfizer PFE Finland Oy

Sími: +354 540 8000

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

IT

SE

Pfizer Italia Srl

Pfizer AB

Tel: +39 06 33 18 21

Tel: +46 (0)8 550 520 00

CY

UK

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Hospira UK Limited

Tel: 24656165

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν αυτό είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu

Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε γιατρούς ή επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης.

Φύλαξη, Χρήση, Χειρισμός & Απόρριψη του Topotecan Hospira

Φύλαξη

Φιαλίδιο που δεν έχει ανοιχθεί: Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C - 8°C). Μην ψύχετε. Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό χάρτινο κουτί για να προστατεύεται από το φως.

Χρήση

Ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για πλήρεις πληροφορίες.

Το Topotecan Hospira 4 mg/4 ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση χρειάζεται αραίωση έτσι ώστε η τελική συγκέντρωση να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 50 μικρογραμμάρια/ml, πριν από τη χορήγηση στον ασθενή. Τα εγκεκριμένα μέσα αραίωσης για το πυκνό διάλυμα είναι το ενέσιμο διάλυμα χλωριούχου νατρίου 9 mg/ml (0,9 %) και το ενέσιμο διάλυμα γλυκόζης 50 mg/ml (5 %). Χρησιμοποιήστε μια άσηπτη μέθοδο για την περαιτέρω αραίωση του διαλύματος προς έγχυση.

Τα παρεντερικά προϊόντα θα πρέπει να ελέγχονται οπτικά για σωματιδιακή ύλη και αποχρωματισμό πριν από τη χορήγηση. Το Topotecan Hospira είναι ένα κίτρινο/κιτρινο-πράσινο διάλυμα.

Πριν από τη χορήγηση του πρώτου κύκλου τοποτεκάνης, οι ασθενείς πρέπει να έχουν αρχικό αριθμό ουδετερόφιλων ≥ 1,5 x 109/l, αριθμό αιμοπεταλίων ≥ 100 x 109/l και επίπεδα αιμοσφαιρίνης ≥ 9 g/dl (μετά από μετάγγιση, εάν απαιτείται). Η ουδετεροπενία και η θρομβοπενία θα πρέπει να τίθενται υπό έλεγχο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Δοσολογία: Καρκίνωμα ωοθηκών και μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα

Αρχική δόση: δόση 1,5 mg/m2 επιφάνειας σώματος/ημέρα, χορηγούμενη με ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας 30 λεπτών, επί 5 διαδοχικές ημέρες, με μεσοδιάστημα 3 εβδομάδων μεταξύ της έναρξης κάθε κύκλου.

Επόμενες δόσεις: Η τοποτεκάνη δεν θα πρέπει να χορηγείται εκ νέου εκτός εάν ο αριθμός των ουδετερόφιλων είναι ≥ 1x 109/l, ο αριθμός των αιμοπεταλίων ≥ 100 x 109/l και το επίπεδο της

αιμοσφαιρίνης ≥ 9 g/dl (μετά από μετάγγιση, εάν απαιτείται).

Δοσολογία: Καρκίνωμα του τραχήλου της μήτρας

Αρχική δόση: δόση 0,75 mg/m2/ημέρα χορηγούμενη ως 30-λεπτη ενδοφλέβια έγχυση ημερησίως, τις ημέρες 1, 2 και 3. Η σισπλατίνη χορηγείται ως ενδοφλέβια έγχυση την ημέρα 1 σε δόση 50 mg/m2/ημέρα μετά τη δόση της τοποτεκάνης. Αυτό το θεραπευτικό σχήμα επαναλαμβάνεται κάθε 21 ημέρες για 6 κύκλους ή μέχρι εξέλιξης της νόσου.

Επόμενες δόσεις: Η τοποτεκάνη δεν πρέπει να επαναχορηγείται εκτός εάν ο αριθμός των ουδετερόφιλων είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1,5 x 109/l, ο αριθμός των αιμοπεταλίων είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 100 x 109/l και το επίπεδο αιμοσφαιρίνης μεγαλύτερο ή ίσο του 9 g/dl (μετά από μετάγγιση εάν είναι απαραίτητο).

Δοσολογία: Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία

Τα περιορισμένα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η δόση θα πρέπει να μειωθεί σε ασθενείς με μέτρια νεφρική δυσλειτουργία. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Δοσολογία: Παιδιατρικός πληθυσμός

Τα διαθέσιμα δεδομένα είναι περιορισμένα. Η χρήση δεν συνιστάται.

Η χημική και φυσική σταθερότητα κατά τη χρήση έχει καταδειχτεί για 24 ώρες στους 25°C, σε φυσιολογικές συνθήκες φωτισμού και στους 2οC-8°C με προστασία από το φως. Από μικροβιολογικής άποψης, το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, οι χρόνοι αποθήκευσης κατά τη χρήση και οι συνθήκες πριν από τη χρήση αποτελούν ευθύνη του χρήστη και κανονικά δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 24 ώρες στους 2°C έως 8°C, εκτός εάν η ανασύσταση/αραίωση έχει πραγματοποιηθεί σε ελεγχόμενες και επικυρωμένες άσηπτες συνθήκες.

Χειρισμός και απόρριψη

Θα πρέπει να ακολουθούνται οι συνήθεις διαδικασίες κατάλληλου χειρισμού και απόρριψης αντικαρκινικών φαρμακευτικών προϊόντων:

Το προσωπικό θα πρέπει να εκπαιδευθεί επαρκώς στην παρασκευή, χορήγηση και απόρριψη των κυτταροτοξικών παραγόντων

Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε εγκύους από το προσωπικό να δουλεύουν με αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.

Το προσωπικό που χειρίζεται αυτό το φαρμακευτικό προϊόν θα πρέπει να φοράει επαρκή προστατευτική ενδυμασία, συμπεριλαμβανομένων μάσκας, προστατευτικών γυαλιών και γαντιών.

Όλα τα είδη που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία, τη χορήγηση και τον καθαρισμό του φαρμακευτικού προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων και των γαντιών, θα πρέπει να τοποθετούνται σε σάκους για απορρίμματα υψηλού κινδύνου, ώστε να γίνει αποτέφρωση σε υψηλή θερμοκρασία. Ενώ απορρίπτονται, τα υγρά απόβλητα θα πρέπει να ξεπλένονται με άφθονες ποσότητες νερού.

Σε περίπτωση που το φάρμακο έρθει κατά λάθος σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια, θα πρέπει το σημείο επαφής να ξεπλυθεί αμέσως με μεγάλες ποσότητες νερού. Σε περίπτωση που σημειωθεί ερεθισμός, ο οποίος δεν υποχωρεί, θα πρέπει να ζητείται η συμβουλή γιατρού.

Κάθε προϊόν που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή υπόλειμμα πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Σχόλια

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Βοήθεια
 • Get it on Google Play
 • Σχετικά
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται