Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valige veebisaidi keel

Ablavar (Vasovist) (gadofosveset trisodium) - V08CA

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAblavar (Vasovist)
ATC koodV08CA
Toimeainegadofosveset trisodium
TootjaTMC Pharma Services Ltd.
EMA/CHMP/54085/2011
EMEA/H/C/000601

Ablavar1

trinaatriumgadofosveset

Käesolev dokument on ravimi Ablavar Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse,

Mis on Ablavar? müügiluba

Ablavar on süstelahus, mille toimeaine on trinaatrium adofosveset.

Milleks Ablavari kasutatakse?

Ablavar on ainult diagnostiliseks kasuta iseks. Ablavari kasutatakse patsientidel, kellele tehakse magnetresonantsangiograafia (MRA) uuring. See on uuring, kus veresooni visualiseeritakse magnetresonantsuuringuga (MRI). Ablavari kasutatakse kujutise kontrastsuse suurendamiseks kõhu või jalgade ja käte veres nte häirete kahtluse või diagnoosiga patsientidel.

süstimist ja seda võib jätkata kuni ühe tunni jooksul pärast Ablavari manustamist.

Ablavari ei tohi kasutada patsientidel, kellel on rasked neeruprobleemid või kellele on hiljuti siiratud või siirdatakse peagi maks. Kui Ablavari on vaja tingimata kasutada, tohivad need patsiendid saada üksnes ühe annuse iga MRI-uuringu ajal ning iga kahe Ablavari süsti vahele peab jääma vähemalt üks nädal.

1 Varasem nimetus Vasovist.

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Kuidas Ablavari uuriti?

Kuidas Ablavar toimib?

Ablavari toimeaine trinaatriumgadofosveset sisaldab gadoliiniumi, mis on haruldaste muldmetallide hulka kuuluv keemiline element. Gadoliiniumi kasutatakse kontrastainena, mis aitab saada magnetresonantsuuringutel selgemat kujutist. Magnetresonantstomograafia on diagnostikameetod, kus kujutis tekib tänu organismis olevate veemolekulide käitumisele magnetväljas. Süstitud gadoliinium mõjutab veemolekule, mille tulemusena annavad veemolekulid tugevama signaali, mis aitab saada kontrastsema kujutise. Gadoliinium on Ablavaris seotud teise keemilise ainega, et metall organismis ei vabaneks, ning valmistatud nii, et see seonduks verevalkudega. See tähendab, et gadoliinium püsib veres piisavalt kaua, et saada uuringul selge kujutis.

Ablavari uuriti neljas uuringus, milles osales 693 patsienti. Patsientidelelõppenudtehti uuringuid jalgade ja

jalalabade arterite ning neeruarterite võimalike probleemide tõttu. Kõiki patsiente uuriti kõigepealt

standardse röntgenuuringuga (angiograafia), mille järgnes MRI-uuring Ablavari kasutamisega

kontrastainena või ilma selleta. Efektiivsuse põhinäitaja oli veresoone valgmikku vähemalt 50% võrra vähendavate stenooside (veresoonte ahendite) parem avastamine.

Milles seisneb uuringute põhjal Ablavari kasulikkus?

Ablavar parandas magnetresonantsuuringutemüügilubatulemusi. Uuringu tulemus suurenes 6–42% võrra, st

Ablavari kasutamisel avastati 6–42% rohkem stenoose k ilma selle kasutamiseta. Ablavar suurendas ka diagnoosi täpsust ja spetsiifilisust.

Mis riskid Ablavariga kaasnevad?

Ablavari kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud enam kui 1 patsiendil 100st) on peavalu, paresteesia (torkiv valu), düsgeusia (maitsehäired), põletustunne, vasodilatatsioon (veresoonte laienemine, sh nahapunetus), iiveldus, kihelus ja kül atunne. Ablavari kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Ablavari ei tohi kasutada patsie did, kes võivad olla trinaatriumgadofosveseti või selle ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes ülitu dlikud (allergilised).

Muu te ve Ablavari kohta

Euroopa Komisjon andis Ablavari müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 3. oktoobril 2005. nimetus muudeti Ablavariks 10. jaanuaril 2011.

Müügiloa hoidja on TMC Pharma Services Ltd. Müügiluba on tähtajatu. Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Ablavari kohta on siin. Kui vajate Ablavariga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 01-2011.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu