Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abseamed (epoetin alfa) – Ravimi omaduste kokkuvõte - B03XA01

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAbseamed
ATC koodB03XA01
Toimeaineepoetin alfa
TootjaMedice Arzneimittel Pütter GmbH

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Abseamed 1000 RÜ/0,5 ml süstelahus süstlis

Abseamed 2000 RÜ/1 ml süstelahus süstlis

Abseamed 3000 RÜ/0,3 ml süstelahus süstlis

Abseamed 4000 RÜ/0,4 ml süstelahus süstlis

Abseamed 5000 RÜ/0,5 ml süstelahus süstlis

Abseamed 6000 RÜ/0,6 ml süstelahus süstlis

Abseamed 7000 RÜ/0,7 ml süstelahus süstlis

Abseamed 8000 RÜ/0,7 ml süstelahus süstlis

Abseamed 9000 RÜ/0,9 ml süstelahus süstlis

Abseamed 10 000 RÜ/1 ml süstelahus süstlis

Abseamed 20 000 RÜ/0,5 ml süstelahus süstlis

Abseamed 30 000 RÜ/0,75 ml süstelahus süstlis

Abseamed 40 000 RÜ/1 ml süstelahus süstlis

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Abseamed 1000 RÜ/0,5 ml süstelahus süstlis

Iga ml lahust sisaldab 2000 RÜ alfaepoetiini*, mis vastab 16,8 mikrogrammile/ml. 0,5 ml süstel sisaldab 1000 rahvusvahelist ühikut (RÜ), mis vastab 8,4 mikrogrammile alfaepoetiinile.*

Abseamed 2000 RÜ/1 ml süstelahus süstlis

Iga ml lahust sisaldab 2000 RÜ alfaepoetiini*, mis vastab 16,8 mikrogrammile/ml.

1 ml süstel sisaldab 2000 rahvusvahelist ühikut (RÜ), mis vastab 16,8 mikrogrammile alfaepoetiinile.*

Abseamed 3000 RÜ/0,3 ml süstelahus süstlis

Iga ml lahust sisaldab 10 000 RÜ alfaepoetiini*, mis vastab 84,0 mikrogrammile/ml. 0,3 ml süstel sisaldab 3000 rahvusvahelist ühikut (RÜ), mis vastab 25,2 mikrogrammile alfaepoetiinile.*

Abseamed 4000 RÜ/0,4 ml süstelahus süstlis

Iga ml lahust sisaldab 10 000 RÜ alfaepoetiini*, mis vastab 84,0 mikrogrammile/ml. 0,4 ml süstel sisaldab 4000 rahvusvahelist ühikut (RÜ), mis vastab 33,6 mikrogrammile alfaepoetiinile.*

Abseamed 5000 RÜ/0,5 ml süstelahus süstlis

Iga ml lahust sisaldab 10 000 RÜ alfaepoetiini*, mis vastab 84,0 mikrogrammile/ml. 0,5 ml süstel sisaldab 5000 rahvusvahelist ühikut (RÜ), mis vastab 42,0 mikrogrammile alfaepoetiinile.*

Abseamed 6000 RÜ/0,6 ml süstelahus süstlis

Iga ml lahust sisaldab 10 000 RÜ alfaepoetiini*, mis vastab 84,0 mikrogrammile/ml. 0,6 ml süstel sisaldab 6000 rahvusvahelist ühikut (RÜ), mis vastab 50,4 mikrogrammile alfaepoetiinile.*

Abseamed 7000 RÜ/0,7 ml süstelahus süstlis

Iga ml lahust sisaldab 10 000 RÜ alfaepoetiini*, mis vastab 84,0 mikrogrammile/ml. 0,7 ml süstel sisaldab 7000 rahvusvahelist ühikut (RÜ), mis vastab 58,8 mikrogrammile alfaepoetiinile.*

Abseamed 8000 RÜ/0,8 ml süstelahus süstlis

Iga ml lahust sisaldab 10 000 RÜ alfaepoetiini*, mis vastab 84,0 mikrogrammile/ml. 0,8 ml süstel sisaldab 8000 rahvusvahelist ühikut (RÜ), mis vastab 67,2 mikrogrammile alfaepoetiinile.*

Abseamed 9000 RÜ/0,9 ml süstelahus süstlis

Iga ml lahust sisaldab 10 000 RÜ alfaepoetiini*, mis vastab 84,0 mikrogrammile/ml. 0,9 ml süstel sisaldab 9000 rahvusvahelist ühikut (RÜ), mis vastab 75,6 mikrogrammile alfaepoetiinile.*

Abseamed 10 000 RÜ/1 ml süstelahus süstlis

Iga ml lahust sisaldab 10 000 RÜ alfaepoetiini*, mis vastab 84,0 mikrogrammile/ml.

1 ml süstel sisaldab 10 000 rahvusvahelist ühikut (RÜ), mis vastab 84,0 mikrogrammile alfaepoetiinile.*

Abseamed 20 000 RÜ/0,5 ml süstelahus süstlis

Iga ml lahust sisaldab 40 000 RÜ alfaepoetiini*, mis vastab 336,0 mikrogrammile/ml.

0,5 ml süstel sisaldab 20 000 rahvusvahelist ühikut (RÜ), mis vastab 168,0 mikrogrammile alfaepoetiinile.*

Abseamed 30 000 RÜ/0,75 ml süstelahus süstlis

Iga ml lahust sisaldab 40 000 RÜ alfaepoetiini*, mis vastab 336,0 mikrogrammile/ml.

0,75 ml süstel sisaldab 30 000 rahvusvahelist ühikut (RÜ), mis vastab 252,0 mikrogrammile alfaepoetiinile.*

Abseamed 40 000 RÜ/1 ml süstelahus süstlis

Iga ml lahust sisaldab 40 000 RÜ alfaepoetiini*, mis vastab 336,0 mikrogrammile/ml.

1 ml süstel sisaldab 40 000 rahvusvahelist ühikut (RÜ), mis vastab 336,0 mikrogrammile alfaepoetiinile.*

* Toodetud Hiina hamstrite munasarjade (CHO) rakkudes rekombinantse DNA tehnoloogia abil Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 g) annuse kohta, see tähendab põhimõtteliselt “naatriumivaba”.

3.RAVIMVORM

Süstelahus süstlis (süstevedelik)

Selge, värvitu lahus

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Abseamed on näidustatud kroonilise neerupuudulikkusega seotud sümptomaatilise aneemia raviks:

-hemodialüüsitavatel täiskasvanutel ja lastel vanuses 1 kuni 18 aastat ning peritoneaaldialüüsitavatel täiskasvanud patsientidel (vt lõik 4.4).

-neerupuudulikkusega täiskasvanutel, kes ei ole veel neeruhaigusest põhjustatud raskekujulise ja kliiniliste sümptomitega kulgeva aneemia dialüüsiravil (vt lõik 4.4).

Abseamed on näidustatud aneemia raviks ja vereülekannete vajaduse vähendamiseks soliidtuumori, maliigse lümfoomi või hulgimüeloomiga täiskasvanutel, kes saavad keemiaravi ja kellel on oma üldseisundi tõttu risk vereülekanneteks (nt kardiovaskulaarne seisund, aneemia olemasolu enne keemiaravi alustamist).

Abseamed on näidustatud autoloogse verehulga suurendamiseks täiskasvanutel eelneva kogumise programmi käigus. Ravimit võib manustada ainult mõõduka aneemiaga patsientidele (hemoglobiinisisaldus [Hb] vahemikus 10 kuni 13 g/dl [6,2 kuni 8,1 mmol/l], rauavaeguseta), kui veresäästmisprotseduure ei ole võimalik kasutada või on need ebapiisavad olukorras, kus

suuremahuliseks plaaniliseks operatsiooniks vajatakse suurel hulgal verd (naistel 4 või rohkem vereühikut ja meestel 5 või rohkem vereühikut).

Abseamed on näidustatud allogeense vereülekande vajaduse vähendamiseks enne ulatuslikku ortopeedilist lõikust täiskasvanutel, kellel ei esine rauadefitsiiti ja on suurenenud risk vereülekannetega seotud tüsistuste tekkeks. Kasutamine on näidustatud mõõduka aneemiaga patsientidel (nt hemoglobiinisisaldus vahemikus 10 kuni 13 g/dl või 6,2 kuni 8,1 mmol/l), kui autoloogse vere kogumine pole võimalik ja eeldatav verekaotus on mõõdukas (900 kuni 1800 ml).

4.2Annustamine ja manustamisviis

Abseamed-ravi peab alustama ülalnimetatud näidustustega patsientide ravimises kogenud arstide järelevalve all.

Annustamine

Enne alfaepoetiiniga ravi alustamist ja kui otsustatakse annust suurendada, tuleb hinnata ja ravida kõiki teisi aneemia põhjuseid (raua-, foolhappe- või B12-vitamiini vaegus, alumiiniumimürgistus, nakkus või põletik, verekaotus, hemolüüs või mistahes põhjusel tekkinud luuüdi fibroos). Optimaalse ravivastuse saavutamiseks tuleb tagada piisav rauadepoo ja vajadusel tuleb rakendada asendusravi rauapreparaatidega (vt lõik 4.4).

Sümptomaatilise aneemia ravi kroonilise neerupuudulikkusega täiskasvanud patsientidel

Aneemia sümptomid ja tagajärjed võivad olla erinevad sõltuvalt vanusest, soost ja kaasuvatest haigusseisunditest; igal individuaalsel juhul on vajalik arstipoolne hinnang konkreetse patsiendi kliinilisele kulule ja seisundile.

Soovitatav soovitud hemoglobiinisisaldus on vahemikus 10 g/dl kuni 12 g/dl (6,2 kuni 7,5 mmol/l). Abseamedi manustamise eesmärgiks on saavutada hemoglobiinisisaldus, mis ei ületa 12 g/dl

(7,5 mmol/l). Vältida tuleb üle nelja nädala kestvat hemoglobiinisisalduse suurenemist üle 2 g/dl (1,25 mmol/l). Kui see juhtub, tuleb annust vastavalt kohandada.

Ühel patsiendil mõõdetavate hemoglobiinisisalduste varieeruvuse tõttu võib ette tulla hemoglobiinisisalduse soovitud vahemikust nii kõrgemaid kui ka madalamaid registreeritud väärtusi. Hemoglobiini varieeruvust tuleb reguleerida annuse kohandamisega, arvestades hemoglobiinisisalduse vahemikku 10 g/dl (6,2 mmol/l) kuni 12 g/dl (7,5 mmol/l).

Vältida tuleb hemoglobiinisisalduse püsimist üle 12 g/dl (7,5 mmol/l). Kui hemoglobiinisisaldus suureneb ühe kuu kohta rohkem kui 2 g/dl (1,25 mmol/l) või kui püsiv hemoglobiinisisaldus on üle 12 g/dl (7,5 mmol/l), vähendage Abseamedi annust 25% võrra. Kui hemoglobiinisisaldus on üle 13 g/dl (8,1 mmol/l), katkestage ravi, kuni hemoglobiinisisaldus langeb alla 12 g/dl (7,5 mmol/l) ja taasalustage ravi Abseamediga varasemast 25% väiksema annusega.

Patsiente tuleb hoolikalt jälgida veendumaks, et neil esineva aneemia ja aneemia sümptomite adekvaatseks raviks kasutatakse madalaimat lubatud Abseamedi efektiivset annust, säilitades seejuures hemoglobiinisisaldust väärtuse 12 g/dl (7,45 mmol/l) juures või alla selle.

Ettevaatlik tuleb olla Abseamedi annuste suurendamisel kroonilise neerupuudulikkusega patsientidel. Patsientidel, kelle hemoglobiin reageerib Abseamedile vähesel määral, tuleb kaaluda muid selgitusi väikese ravivastuse põhjenduseks (vt lõigud 4.4 ja 5.1).

Abseamed-ravi on kaheastmeline – korrektsioonifaas ja säilitusfaas.

Hemodialüüsitavad täiskasvanud patsiendid

Hemodialüüsitavatel patsientidel, kellel on olemas intravenoosne juurdepääs, on eelistatud intravenoosne manustamine.

Korrektsioonifaas

Algannus on 50 RÜ/kg, 3 korda nädalas.

Vajadusel suurendage või vähendage annust 25 RÜ/kg kaupa (3 korda nädalas), kuni saavutatakse soovitud hemoglobiinisisaldus vahemikus 10 g/dl kuni 12 g/dl (6,2 ... 7,5 mmol/l) (seda tuleb teha vähemalt 4-nädalaste intervallidega).

Säilitusfaas

Soovitatav annus on 75 kuni 300 RÜ/kg nädalas.

Annust tuleb asjakohaselt kohandada, et hoida hemoglobiinisisaldust soovitud sisalduse vahemikus 10 g/dl kuni 12 g/dl (6,2 kuni 7,5 mmol/l).

Väga madala algse hemoglobiinisisaldusega (< 6 g/dl ehk < 3,75 mmol/l) patsiendid võivad vajada suuremaid säilitusannuseid kui patsiendid, kelle ravieelne aneemia on mõõdukam (> 8 g/dl ehk

> 5 mmol/l).

Kroonilise neerupuudulikkusega täiskasvanud patsiendid, kes ei ole veel dialüüsravil

Kui puudub intravenoosne manustamistee, võib Abseamedi manustada subkutaanselt.

Korrektsioonifaas

Algannus on 50 RÜ/kg, 3 korda nädalas. Sellele järgneb vajadusel annuse suurendamine 25 RÜ/kg kaupa (3 korda nädalas), kuni saavutatakse soovitud eesmärk (seda tuleb teha vähemalt 4-nädalaste intervallidega).

Säilitusfaas

Säilitusfaasi ajal manustatakse Abseamedi kas 3 korda nädalas või subkutaanse manustamise korral kord nädalas või üks kord iga 2 nädala järel.

Annust ja annuste manustamisintervalle tuleb asjakohaselt kohandada, et hoida hemoglobiinisisaldust soovitud sisalduse vahemikus 10 g/dl kuni 12 g/dl (6,2 kuni 7,5 mmol/l). Manustamisintervalli pikendamisel võib vajalikuks osutuda annuse suurendamine.

Maksimaalne annus ei tohi ületada 150 RÜ/kg, 3 korda nädalas, 240 RÜ/kg (maksimaalselt kuni 20 000 RÜ) kord nädalas või 480 RÜ/kg (maksimaalselt kuni 40 000 RÜ) kord iga 2 nädala järel.

Täiskasvanud peritoneaaldialüüsitavad patsiendid

Kui puudub intravenoosne manustamistee, võib Abseamedi manustada subkutaanselt.

Korrektsioonifaas

Algannus on 50 RÜ/kg 2 korda nädalas.

Säilitusfaas

Soovitatav säilitusannus on vahemikus 25 RÜ/kg kuni 50 RÜ/kg, 2 korda nädalas (manustatuna 2 võrdse süstena).

Annust tuleb asjakohaselt kohandada, et hoida hemoglobiinisisaldust soovitud tasemel vahemikus 10 g/dl kuni 12 g/dl (6,2 kuni 7,5 mmol/l).

Keemiaravist põhjustatud aneemiaga täiskasvanud patsientide ravi

Aneemia sümptomid ja tagajärjed võivad olla erinevad sõltuvalt vanusest, soost ja haiguse raskusastmest; igal individuaalsel juhul on vajalik arstipoolne hinnang konkreetse patsiendi kliinilisele kulule ja seisundile.

Aneemiaga patsientidele (nt hemoglobiini kontsentratsioon ≤ 10 g/dl ehk 6,2 mmol/l) tuleb manustada Abseamedi

Algannus on 150 RÜ/kg subkutaanselt 3 korda nädalas.

Alternatiivina võib Abseamedi algannusena manustada 450 RÜ/kg subkutaanselt üks kord nädalas.

Annust tuleb asjakohaselt kohandada, et hoida hemoglobiinisisaldust soovitud sisalduse vahemikus 10 g/dl kuni 12 g/dl (6,2 kuni 7,5 mmol/l).

Ühel patsiendil mõõdetavate hemoglobiinisisalduste varieeruvuse tõttu võib ette tulla hemoglobiinisisalduse soovitud vahemikust nii kõrgemaid kui ka madalamaid registreeritud väärtusi. Hemoglobiini varieeruvust tuleb reguleerida annuse muutmise kaudu, võttes arvesse hemoglobiinisisalduse soovitavat vahemikku 10 g/dl (6,2 mmol/l) kuni 12 g/dl (7,5 mmol/l). Vältida tuleb hemoglobiinisisalduse püsimist üle 12 g/dl (7,5 mmol/l); juhiseid annuste reguleerimise kohta 12 g/dl (7,5 mmol/l) ületavate hemoglobiinisisalduste korral on kirjeldatud allpool.

-Kui hemoglobiinisisaldus on pärast neljandat ravinädalat suurenenud esialgsega võrreldes

vähemalt 1 g/dl (0,62 mmol/l) või on retikulotsüütide arv suurenenud ≥ 40 000 raku/µl võrreldes algväärtusega, tuleb jätkata annusega 150 RÜ/kg kolm korda nädalas või 450 RÜ/kg üks kord nädalas.

-Kui hemoglobiinisisaldus on suurenenud < 1 g/dl (0,62 mmol/l) ja retikulotsüütide arv suurenenud < 40000 raku/µl esialgsega võrreldes, tuleb annust suurendada kuni 300 RÜ/kg kolm korda nädalas. Kui pärast täiendavat 4 ravinädalat annuses 300 RÜ/kg on hemoglobiinisisaldus suurenenud ≥ 1 g/dl (≥ 0,62 mmol/l) või on retikulotsüütide arv suurenenud ≥ 40000 raku/µl, jätkatakse ravi annusega 300 RÜ/kg 3 korda nädalas.

-Kui hemoglobiinisisalduse suurenemine on väiksem kui 1 g/dl (< 0,62 mmol/l) ja retikulotsüütide arv suurenenud < 40000 raku/µl esialgsega võrreldes, on ravivastus ebatõenäoline ja ravi tuleb katkestada.

Annuse kohandamine hemoglobiini kontsentratsiooni säilitamiseks vahemikus 10 g/dl kuni 12 g/dl (6,2 kuni 7,5 mmol/l)

Kui hemoglobiinisisaldus tõuseb ühe kuu kohta rohkem kui 2 g/dl (1,25 mmol/l) või kui hemoglobiinisisaldus ületab 12 g/dl (7,5 mmol/l), vähendage Abseamedi annust ligikaudu 25 kuni 50%.

Kui hemoglobiinisisaldus ületab 13 g/dl (8,1 mmol/l), katkestage ravi, kuni hemoglobiinisisaldus langeb alla 12 g/dl (7,5 mmol/l) ja seejärel taasalustage ravi Abseamediga varasemast 25% väiksema annusega.

Alloleval skeemil on toodud soovitatav annustamisrežiim.

150 RÜ/kg 3 korda nädalas või 450 RÜ/kg üks kord nädalas

4 nädalat

Retikulotsüütide arvu suurenemine ≥ 40000/µl

Retikulotsüütide arvu suurenemine

 

 

< 40000/µl

või Hgb sisalduse suurenemine ≥ 1 g/dl

ja Hgb sisalduse suurenemine < 1 g/dl

 

 

 

 

 

 

 

 

Hgb ravieesmärk

300 RÜ/kg

(≤12 g/dl)

3 korda nädalas

 

 

4 nädalat

 

 

 

 

 

 

 

 

Retikulotsüütide arvu suurenemine ≥ 40000/µl

 

 

või Hgb sisalduse suurenemine ≥ 1 g/dl

 

 

 

 

 

 

 

 

Retikulotsüütide arvu suurenemine

 

 

< 40000/µl

 

 

ja Hgb sisalduse suurenemine < 1 g/dl

Ravi katkestamine

Patsiente tuleb hoolikalt jälgida veendumaks, et neil esineva aneemia sümptomite adekvaatseks raviks kasutatakse madalaimat vajalikku erütropoeesi stimuleeriva aine (ESA) annust.

Alfaepoetiinravi peab jätkuma kuni üks kuu pärast keemiaravi lõppemist.

Täiskasvanud operatsioonieelsete patsientide ravi autoloogse vere eelneva kogumise programmi käigus

Kerge aneemiaga patsientidele (hematokrit 33 kuni 39%), kellel on vaja eelnevalt säilitamiseks võtta ≥ 4 ühikut verd, tuleb manustada Abseamedi 600 RÜ intravenoosselt 2 korda nädalas 3 nädala vältel enne operatsiooni. Abseamedi tuleb manustada pärast vere kogumise lõpetamist.

Mahukat plaanilist ortopeedilist operatsiooni ootavate täiskasvanud patsientide ravi

Abseamedi soovitatav annus on 600 RÜ/kg, manustatuna subkutaanselt kord nädalas 3 nädala vältel – 21., 14. ja 7. operatsioonieelsel päeval, samuti operatsioonipäeval (0-päev).

Juhtudel, kui operatsioonieelne raviperiood peab meditsiinilistel põhjustel olema lühem kui kolm nädalat, manustatakse Abseamedi 300 RÜ/kg subkutaanselt kord ööpäevas 10 päeva vältel enne operatsiooni, operatsioonipäeval ja järgneva 4 päeva vältel.

Kui hemoglobiinisisaldus jõuab preoperatiivse perioodi vereanalüüsides väärtuseni 15 g/dl (9,38 mmol/l) või ületab selle, tuleb ravi Abseamediga katkestada ja järgnevaid annuseid ei tohi manustada.

Lapsed

Sümptomaatilise aneemia ravi kroonilise neerupuudulikkusega patsientidel, kes saavad hemodialüüsi

Aneemia sümptomid ja tagajärjed võivad olla erinevad sõltuvalt vanusest, soost ja kaasuvatest haigusseisunditest; igal individuaalsel juhul on vajalik arstipoolne hinnang konkreetse patsiendi kliinilisele kulule ja seisundile.

Lastel on soovitatav hemoglobiinisisaldus vahemikus 9,5 g/dl kuni 11 g/dl (5,9 kuni 6,8 mmol/l). Abseamedi manustamise eesmärgiks on saavutada hemoglobiinisisaldus, mis ei ületa 11 g/dl (6,8 mmol/l). Vältida tuleb üle nelja nädala kestvat hemoglobiinisisalduse suurenemist üle 2 g/dl (1,25 mmol/l). Kui see juhtub, tuleb annust vastavalt kohandada.

Patsiente tuleb hoolikalt jälgida veendumaks, et neil esineva aneemia ja aneemia sümptomite adekvaatseks raviks kasutatakse madalaimat vajalikku Abseamedi annust.

Abseamed-ravi on kaheastmeline – korrektsioonifaas ja säilitusfaas.

Hemodialüüsi saavatel lastel, kellel on olemas intravenoosne juurdepääs, on eelistatud intravenoosne manustamine.

Korrektsioonifaas

Algannus on 50 RÜ/kg intravenoosselt 3 korda nädalas.

Vajadusel suurendage või vähendage annust 25 RÜ/kg kaupa (3 korda nädalas), kuni saavutatakse soovitud hemoglobiinisisaldus vahemikus 9,5 g/dl kuni 11 g/dl (5,9 ... 6,8 mmol/l) (seda tuleb teha vähemalt 4-nädalaste intervallidega).

Säilitusfaas

Annust tuleb asjakohaselt kohandada, et hoida hemoglobiinisisaldust soovitud sisalduse vahemikus 9,5 g/dl kuni 11 g/dl (5,9 kuni 6,8 mmol/l).

Üldiselt vajavad alla 30 kg kehakaaluga lapsed suuremat säilitusannust kui üle 30 kg kehakaaluga lapsed ja täiskasvanud.

Väga väikese algse hemoglobiinisisaldusega (< 6,8 g/dl või < 4,25 mmol/l) lapsed võivad vajada suuremaid säilitusannuseid kui patsiendid, kelle algne hemoglobiinisisaldus on suurem (> 6,8 g/dl või > 4,25 mmol/l).

Aneemia kroonilise neerupuudulikkusega patsientidel enne dialüüsi alustamist või kroonilise neerupuudulikkusega peritoneaaldialüüsitavatel patsientidel

Alfaepoetiini ohutus ja efektiivsus aneemiat põdevatel kroonilise neerupuudulikkusega patsientidel enne dialüüsi alustamist või aneemiat põdevatel kroonilise neerupuudulikkusega peritoneaaldialüüsitavatel patsientidel ei ole tõestatud. Antud hetkel teadaolevad andmed alfaepoetiini subkutaanse kasutamise kohta nendes erirühmades on esitatud lõigus 5.1, aga soovitusi annustamise kohta ei ole võimalik anda.

Keemiaravist põhjustatud aneemiaga laste ravi

Alfaepoetiini ohutus ja efektiivsus keemiaravi saavatel lastel ei ole tõestatud (vt lõik 5.1).

Opereeritavate laste ravi autoloogse vere eelneva kogumise programmi käigus

Alfaepoetiini ohutus ja efektiivsus lastel ei ole tõestatud. Andmed puuduvad.

Mahukat plaanilist ortopeedilist operatsiooni ootavate laste ravi

Alfaepoetiini ohutus ja efektiivsus lastel ei ole tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Enne ravimi käsitsemist või manustamist tuleb järgida ettevaatusabinõusid.

Enne kasutamist jätke Abseamedi süstel soojenema, kuni vedelik saavutab toatemperatuuri. Selleks kulub tavaliselt 15…30 minutit.

Nagu mis tahes süstitava preparaadi puhul, veenduge, et lahus ei sisalda osakesi ja et selle värv ei ole muutunud. Abseamed on steriilne, kuid säilitusaineteta ravim ning on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks. Manustage nõutav kogus.

Sümptomaatilise aneemia ravi kroonilise neerupuudulikkusega täiskasvanud patsientidel

Kroonilise neerupuudulikkusega patsientidel, kellel on olemas intravenoosne juurdepääs (hemodialüüsitavad patsiendid), on eelistatud Abseamedi intravenoosne manustamine.

Kui intravenoosne manustamistee puudub (patsiendid, kes ei läbi veel dialüüsi, ja peritoneaaldialüüsitavad patsiendid), võib Abseamedi manustada subkutaanselt.

Keemiaravist põhjustatud aneemiaga täiskasvanud patsientide ravi

Abseamedi tuleb manustada subkutaanselt.

Täiskasvanud operatsioonieelsete patsientide ravi autoloogse vere eelneva kogumise programmi käigus

Abseamedi tuleb manustada intravenoosselt.

Mahukat plaanilist ortopeedilist operatsiooni ootavate täiskasvanud patsientide ravi

Abseamedi tuleb manustada subkutaanselt.

Sümptomaatilise aneemia ravi kroonilise neerupuudulikkusega lastel, kes saavad hemodialüüsi

Kroonilise neerupuudulikkusega lastel, kellel on olemas intravenoosne juurdepääs (hemodialüüsitavad patsiendid), on eelistatud Abseamedi intravenoosne manustamine.

Intravenoosne manustamine

Manustada vähemalt ühe kuni viie minuti jooksul, olenevalt manustatavast annusest; hemodialüüsitavatele patsientidele võib ravimit manustada boolusena dialüüsi ajal sobiva venoosse tee kaudu dialüüsimehhanismis. Samuti võib ravimit manustada dialüüsiseansi lõppedes fistulinõela kaudu, järgnevalt süstida süsteemi 10 ml isotoonilist naatriumkloriidi lahust, et süsteemi loputada ja tagada ravimi jõudmine vereringesse (vt „Annustamine“, Hemodialüüsitavad täiskasvanud patsiendid).

Aeglasemat manustamist soovitatakse neile patsientidele, kes reageerivad ravile gripitaoliste sümptomite ilmnemisega (vt lõik 4.8).

Ärge manustage Abseamedi intravenoosse infusioonina ega koos teiste ravimilahustega (lisateave vt lõik 6.6).

Subkutaanne manustamine

Korraga ei tohi ühte süstekohta süstida üle 1 ml. Kui ettenähtud kogus on suurem, tuleb süstida mitmesse kohta.

Süstida tuleb jäsemete piirkonda või kõhu eesseina.

Olukordades, kus arst otsustab, et patsient ise või hooldaja võib ohutult ja efektiivselt Abseamedi subkutaanselt manustada, tuleb nõustada õige annuse ja manustamise juhiste osas.

„Kuidas Abseamedi endale ise süstida“ on ära toodud pakendi infolehe lõpus.

4.3Vastunäidustused

-Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

-Patsientidele, kel varasema erütropoetiinravi käigus on tekkinud isoleeritud erütrotsütaarne aplaasia (pure red cell aplasia, PRCA), ei ole lubatud manustada Abseamedi ega teisi erütropoetiine (vt lõik 4.4).

-Ravile raskesti alluv hüpertensioon.

-Abseamedi kasutavate patsientide puhul tuleb arvestada kõigi autoloogse vere eelneva kogumise programmiga seonduvate vastunäidustustega.

Abseamedi kasutamine on vastunäidustatud patsientidel, kellel on kavas plaaniline ortopeediline operatsioon ilma autoloogse donatsioonita ning kel esineb raske koronaartõbi, perifeersete, karotiid- või ajuarterite ateroskleroos, sh hiljuti läbipõetud müokardiinfarkt või ajuinsult.

-Kirurgilised patsiendid, kellel ei ole mingil põhjusel võimalik rakendada antitrombootilist profülaktikat.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Üldist

Kõigil alfaepoetiini saavatel patsientidel tuleb hoolikalt jälgida ning vajadusel korrigeerida vererõhku. Alfaepoetiini tuleb kasutada ettevaatlikult, kui patsiendil on ravimata, ebapiisavalt ravitud või raskesti ravile alluv hüpertensioon. Vajadusel tuleb lisada raviskeemile hüpertensioonivastane ravim või suurendada selle annust. Kui vererõhku ei õnnestu kontrolli alla saada, tuleb ravi alfaepoetiiniga katkestada.

Ravieelselt normaalse või madala vererõhuga patsientide ravimisel alfaepoetiiniga on esinenud hüpertensiivset kriisi koos entsefalopaatia ja krampidega, mille korral on vajalik kohene raviarsti tähelepanu ja intensiivne ravi. Erilist tähelepanu tuleb pöörata migreenitaolisele tugevale peavalule kui võimalikule ohusignaalile (vt lõik 4.8).

Alfaepoetiini tuleb ettevaatusega kasutada patsientidel, kellel esineb epilepsia, kellel on anamneesis krambihooge või meditsiinilisi seisundeid, mida seostatakse krambivalmidusega, nt KNS-i nakkused ja ajumetastaasid.

Alfaepoetiini tuleb ettevaatusega kasutada patsientidel, kellel on krooniline maksapuudulikkus. Alfaepoetiini ohutus maksafunktsioonihäirega patsientidel ei ole tõestatud.

ESA-sid saavatel patsientidel on täheldatud trombembooliliste tüsistuste (thrombotic vascular events, TVE) esinemissageduse suurenemist (vt lõik 4.8). Nende hulka kuuluvad venoosne ja arteriaalne tromboos ning emboolia (sh mõned surmaga lõppenud juhud), nt süvaveenitromboos, kopsuembolid, võrkkesta tromboos ja müokardiinfarkt. Lisaks on täheldatud tserebrovaskulaarseid häireid (sh ajuinfarkt, aju hemorraagia ja transitoorne isheemiline atakk).

Nende TVE-de teavitatud riske tuleb hoolikalt kaaluda alfaepoetiinravist saadava kasu suhtes, eriti neil patsientidel, kellel on eelnevad riskitegurid trombembooliliste tüsistuste tekkimiseks, sh rasvumine ja eelnevalt esinenud TVE (nt süvaveenitromboos või kopsuembol ja aju vaskulaarne häire).

Kõigil patsientidel tuleb hoolikalt jälgida hemoglobiinitaset, kuna näidustatust suurema hemoglobiinisisaldusega patsiendi ravimisel suureneb trombembooliliste tüsistuste ja surma oht.

Sõltuvalt alfaepoetiini annusest võib mõõdukalt suureneda trombotsüütide arv, mis jääb enamasti normväärtuste piiridesse. Trombotsüütide arv ravi jätkamisel tavaliselt väheneb. Lisaks sellele on teatatud normi piire ületava trombotsüteemia juhtudest. Trombotsüütide arvu soovitatakse määrata regulaarselt esimese 8 ravinädala jooksul.

Enne alfaepoetiiniga ravi alustamist ja kui otsustatakse annust suurendada, tuleb hinnata ja ravida kõiki teisi aneemia põhjuseid (raua-, foolhappe- või B12-vitamiini vaegus, alumiiniumimürgistus, nakkus või põletik, verekaotus, hemolüüs või mistahes põhjusel tekkinud luuüdi fibroos). Enamasti väheneb ferritiini sisaldus seerumis samaaegselt rakkude summaarse mahu suurenemisega. Optimaalse ravivastuse saavutamiseks tuleb tagada piisav rauadepoo ja vajadusel tuleb rakendada asendusravi rauapreparaatidega (vt lõik 4.2):

-Kroonilise neerupuudulikkusega patsientidele on asendusravi rauapreparaatidega (puhtas olekus rauda suukaudselt 200 kuni 300 mg ööpäevas täiskasvanutele ja lastele suukaudselt 100 kuni 200 mg ööpäevas) soovitatav siis, kui seerumi ferritiinisisaldus on alla 100 ng/ml.

-Pahaloomulise kasvajaga patsientidele on asendusravi rauapreparaatidega (puhtas olekus rauda suukaudselt 200 kuni 300 mg ööpäevas) soovitatav siis, kui transferriini saturatsioon on alla 20%.

-Autoloogse vere eelneva kogumise programmis osalevatele patsientidele tuleb rauapreparaate (puhtas olekus rauda suukaudselt 200 mg ööpäevas) manustada mitu nädalat enne autoloogse vere võtmist, et saavutada suured rauavarud enne alfaepoetiinravi alustamist ja kogu alfaepoetiinravi ajal.

-Mahukat plaanilist ortopeedilist operatsiooni ootavatele patsientidele tuleb rauapreparaate (puhtas olekus rauda suukaudselt 200 mg ööpäevas) manustada kogu alfaepoetiinravi ajal. Võimalusel tuleb asendusravi rauapreparaatidega alustada enne alfaepoetiinravi alustamist, et saavutada piisavad rauavarud.

Alfaepoetiiniravi saavatel patsientidel on väga harva täheldatud porfüüria teket või ägenemist. Porfüüriaga patsientide puhul tuleb alfaepoetiini kasutamisel olla ettevaatlik.

Erütropoeesi stimuleerivate ainete (ESA-de) jälgitavuse parandamiseks tuleb manustatud ESA nimetus patsiendi haiguslukku korrektselt sisse kanda (üles märkida).

Patsientidel kasutatavate ESA-de väljavahetamine peab toimuma ainult kohase järelevalve all.

Isoleeritud erütrotsütaarne aplaasia (PRCA)

Teatatud on antikehade poolt vahendatud isoleeritud erütrotsütaarse aplaasia (PRCA) tekkest pärast kuid kuni aastaid kestnud ravi subkutaanselt manustatava epoetiiniga, seda põhiliselt kroonilise neerukahjustusega patsientidel. PRCA juhtudest on teatatud ka interferoon- ja ribaviriinravi saavatel C-hepatiidiga patsientidel ESA-de samaaegsel manustamisel. Alfaepoetiini ei ole heaks kiidetud C- hepatiidiga seotud aneemia raviks.

Haigetel, kel ravi muutub järsku ebaefektiivseks, väljendudes hemoglobiini languse (1 kuni 2 g/dl või 0,62 kuni 1,25 mmol/l kuus) ja transfusioonivajaduse tõusuga, tuleb määrata retikulotsüütide hulk ning välistada teised aneemia põhjused (nt raua, B12-vitamiini või foolhappe defitsiit, alumiiniumimürgistus, infektsioon või põletik, verekaotus, hemolüüs ja mistahes põhjusel tekkinud luuüdi fibroos).

Hemoglobiini taseme paradoksaalsel vähenemisel ja retikulotsüütide väikese arvuga tõsise aneemia tekkimisel tuleb alfaepoetiinravi katkestada ja määrata antierütropoetiini antikehad. PRCA diagnoosimiseks tuleb kaaluda ka luuüdi uuringut.

Ristreaktsiooni ohu tõttu ei tohi alustada ravi mitte ühegi muu ESA-ga.

Sümptomaatilise aneemia ravi kroonilise neerupuudulikkusega täiskasvanutel ja lastel

Alfaepoetiinravi saavatel kroonilise neerupuudulikkusega patsientidel tuleb hemoglobiinisisaldust määrata korrapäraselt kuni stabiilse sisalduse saavutamiseni ja seejärel perioodiliselt.

Kroonilise neerupuudulikkusega patsientidel peab hemoglobiinisisaldus tõusma umbes 1 g/dl (0,62 mmol/l) kuus ja ei tohi ületada 2 g/dl (1,25 mmol/l) kuus, et vähendada hüpertensiooni suurenemise ohtu.

Kroonilise neerukahjustusega patsientidel tuleb säilitada hemoglobiini kontsentratsiooni, mis ei ületaks hemoglobiini kontsentratsiooni, nagu soovitatakse lõigus 4.2. Kliinilistes uuringutes täheldati suurenenud surmariski ja tõsiseid kardiovaskulaarseid nähte, kui ESA’d manustati eesmärgiga tõsta hemoglobiinisisaldus kõrgemale kui 12 g/dl (7,5 mmol/l).

Kontrollitud kliinilistes ravimuuringutes ei ole täheldatud epoetiinide manustamisega seotud olulist kliinilist kasu olukordades, kus hemoglobiinisisaldus on kõrgem kui see on vajalik aneemia sümptomite kontrolliks, samuti vereülekande vältimiseks.

Ettevaatlik tuleb olla Abseamedi annuste suurendamisel kroonilise neerupuudulikkusega patsientidel, sest suuri kumulatiivseid epoetiiniannuseid võib seostada suurema suremuse, tõsiste kardiovaskulaarsete ja tserebrovaskulaarsete sündmuste tekkeriskiga. Patsientidel, kelle hemoglobiin reageerib alfaepoetiinile vähesel määral, tuleb kaaluda muid selgitusi väikese ravivastuse põhjenduseks (vt lõigud 4.2 ja 5.1).

Kroonilise neerupuudulikkusega patsiente, keda ravitakse subkutaanselt alfaepoetiiniga, tuleb efektiivsuse kadumise suhtes pidevalt jälgida. Efektiivsuse kadumisena määratletakse puuduvat või vähenenud ravivastust alfaepoetiini suhtes patsientidel, kes varem sellisele ravile allusid. Seda näitab hemoglobiinisisalduse püsiv vähenemine, hoolimata alfaepoetiini annuse suurenemisest (vt lõik 4.8).

Mõnedel alfaepoetiini pikemate annustamisintervallidega (manustamine toimub harvem kui kord nädalas) patsientidel ei pruugi säiluda piisav hemoglobiinisisaldus (vt lõik 5.1) ning vajalikuks võib osutuda alfaepoetiini annuse suurendamine. Hemoglobiinisisaldust tuleb korrapäraselt jälgida.

Hemodialüüsi patsientidel, eeskätt madala vererõhu eelsoodumusega või arteriovenoosse fistuli komplikatsioonidega (nt stenoosid, aneurüsmid) patsientidel võib tekkida šundi tromboos. Nendel patsientidel soovitatakse varast šundirevisiooni ja tromboosiprofülaktikat nt atsetüülsalitsüülhappega. Üksikutel juhtudel on täheldatud hüperkaleemiat, kuigi põhjuslikku seost ei ole kindlaks määratud. Kroonilise neerupuudulikkusega patsientidel tuleb jälgida seerumi elektrolüüte. Seerumi kaaliumisisalduse tõusu või selle tendentsi korral, tuleb lisaks sobivale hüperkaleemia ravile kaaluda alfaepoetiini manustamise katkestamist kuni seerumi kaaliumisisalduse korrigeerimiseni.

Kuna alfaepoetiiniga ravi käigus võib suureneda rakkude summaarne maht, on ravi kestel sageli vajalik suurendada hemodialüüsi ajal manustatava hepariini annust. Ebapiisava heparinisatsiooni korral võib ette tulla dialüüsisüsteemi ummistumist.

Olemasolevate andmete põhjal ei saa väita, et aneemia korrigeerimine alfaepoetiiniga kiirendab neerupuudulikkuse progressiooni patsientidel, kes vaatamata neerupuudulikkusele ei ole veel dialüüsravil.

Kemoteraapiast tingitud aneemiaga patsientide ravi

Alfaepoetiinravi saavatel pahaloomulise kasvajaga patsientidel tuleb hemoglobiinisisaldust määrata korrapäraselt kuni stabiilse sisalduse saavutamiseni ning seejärel perioodiliselt.

Epoetiinid on kasvufaktorid, mis stimuleerivad peamiselt erütrotsüütide produktsiooni. Erütropoetiini retseptoreid võib esineda mitmesuguste kasvajarakkude pinnal. Sarnaselt teistele kasvufaktoritele esineb ka epoetiinide korral oht, et need võivad stimuleerida tuumorite kasvu. ESA-de rolli vähi progresseerumisel või progresseerumiseta elulemuse vähenemisel ei saa välistada. Kontrolliga kliinilistes uuringutes on seostatud alfaepoetiinide ja muude ESA-de kasutamist vähi lokaalregionaalse kontrolli või üldise elulemuse vähenemisega:

-väheneb lokaalregionaalne kontroll pea- ja kaelapiirkonna kaugelearenenud vähiga patsientidel, kes said kiiritusravi ja kellele manustati ravimit selleks, et saavutada hemoglobiinisisaldus, mis on üle 14 g/dl (8,7 mmol/l);

-langeb üldine elulemus ja tõuseb letaalsus haiguse progresseerumise tagajärjel 4 kuu jooksul metastaatilise rinnavähiga patsientidel, kes said keemiaravi ja kellele manustati ravimit selleks, et saavutada hemoglobiinisisaldus vahemikus 12 kuni 4 g/dl (7,5 kuni 8,7 mmol/l);

-tõuseb letaalsusrisk aktiivse pahaloomulise haigusega patsientidel, kes ei saanud ei keemia- ega kiiritusravi ning kellele manustati ravimit selleks, et saavutada hemoglobiinisisaldus 12 g/dl (7,5 mmol/l). ESA-d ei ole näidustatud sellel patsiendigrupil kasutamiseks;

-esmasel analüüsil täheldati haiguse progresseerumise või letaalsusriski 9% suurenemist alfaepoetiini pluss standardravi saanud rühmas ja 15% suurenenud riski, mida ei saa statistiliselt välistada, metastaatilise rinnavähiga patsientidel, kes said keemiaravi ja kellele manustati ravimit selleks, et saavutada hemoglobiinisisaldus vahemikus 10…12 g/dl (6,2…7,5 mmol/l).

Ülalnimetatut arvestades peab mõnedel kliinilistel juhtudel kasvajaga patsientide aneemia kontrolli all hoidmiseks eelistama vereülekannet. Rekombinantsete erütropoetiinidega ravimise otsus peab põhinema kasu/riski vahekorra hindamisel koos patsiendiga, võttes arvesse konkreetset kliinilist konteksti. Hindamisel tuleb arvestada järgmisi tegureid: kasvaja tüüp ja aste, aneemia aste, elu eeldatav kestus, keskkond, kus patsienti ravitakse ja patsiendi eelistus (vt lõik 5.1).

Pahaloomulise kasvajaga haigetel, kes saavad kemoteraapiat, tuleb arvestada 2 kuni 3 nädalase viivitusega ESA manustamise ja erütropoetiini poolt indutseeritud punavereliblede tekke vahel enne, kui hinnata epoteiin alfaga ravi sobivust (patsiendil esineb transfusioonirisk).

Autoloogse vere eelneva kogumise programmis osalevad kirurgilised patsiendid

Tuleb järgida kõiki autoloogse vere eelneva kogumise programmiga seotud erihoiatusi ja ettevaatusabinõusid, eelkõige veremahu rutiinse asendamise suhtes.

Patsiendid enne suuremat plaanilist ortopeedilist operatsiooni

Perioperatiivselt tuleb alati juhinduda headest verekäitlemistavadest.

Olulise ortopeedilise operatsiooni plaanilises järjekorras olevad patsiendid peavad saama adekvaatset antitrombootilist profülaktikat, kuna kirurgilistel (iseäranis kaasuva kardiovaskulaarse haigusega) patsientidel on suurenenud oht trombootiliste ja vaskulaarsete kahjustuste tekkeks. Lisaks peab olema eriti ettevaatlik patsientide korral, kellel on eelsoodumus DVT-de tekkeks. Samuti ei saa välistada, et hemoglobiini algväärtuste > 13 g/dl (> 8,1 mmol/l) korral võib ravi alfaepoetiiniga olla seotud postoperatiivsete trombootiliste/vaskulaarsete tüsistuste suurenenud tekkeohuga. Seetõttu ei ole alfaepoetiini kasutamine lubatud patsientidel, kelle hemoglobiinisisaldus on ravieelselt > 13 g/dl

(> 8,1 mmol/l).

Abiained

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) süsteli kohta, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba”.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Puuduvad tõendid, et alfaepoetiin mõjutab teiste ravimite metabolismi. Erütropoeesi vähendavad ravimid võivad vähendada ravivastust alfaepoetiinile.

Kuna tsüklosporiin seondub punalibledega (red blood cells, RBC), on ravimi koostoimevõimalus siiski olemas. Kui alfaepoetiini manustatakse koos tsüklosporiiniga, tuleb jälgida viimase kontsentratsiooni seerumis ja hematokriti tõusu korral tsüklosporiini annust muuta.

Puuduvad tõendid, et alfaepoetiini koostoime granulotsüütide kolooniaid stimuleeriva faktori (G-CSF) või granulotsüütide-makrofaagide kolooniaid stimuleeriva faktoriga (GM-CSF) mõjutab kasvaja biopsiamaterjali hematoloogilist diferentseerumist või proliferatsiooni in vitro.

Metastaatilise rinnavähiga täiskasvanud naissoost patsientidel ei mõjutanud 40 000 RÜ/ml alfaepoetiini subkutaanne manustamine koos trastusumabiga (annuses 6 mg/kg) trastusumabi farmakokineetilisi omadusi.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Alfaepoetiini kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või on piiratud hulgal. Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3).

Sellest lähtuvalt, alfaepoetiini võib rasedatele manustada ainult juhul, kui ravist oodatav kasu ületab võimaliku ohu lootele. Alfaepoetiini ei ole soovitatav kasutada rasedatel autoloogse vere eelneva kogumise programmis osalevatel kirurgilistel patsientidel.

Imetamine

Ei ole teada, kas eksogeenne alfaepoetiin eritub rinnapiima.

Imetavatel naistel tuleb alfaepoetiini kasutamisel olla ettevaatlik. Rinnaga toitmise katkestamine või alfaepoetiiniga ravi katkestamine/jätkamine, tuleb otsustada arvestades imetamise kasu lapsele ja alfaepoetiinravi kasu naisele.

Alfaepoetiini ei ole soovitatav kasutada imetavatel autoloogse vere eelneva kogumise programmis osalevatel kirurgilistel patsientidel.

Fertiilsus

Puuduvad hindamisuuringud alfaepoetiini potentsiaalse toime kohta meeste või naiste fertiilsusele.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Abseamedil ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Alfaepoetiinravi korral on kõige sagedamaks kõrvaltoimeks annusest sõltuv vererõhu tõus või juba olemasoleva hüpertensiooni süvenemine. Soovitatakse jälgida, eeskätt ravi algusfaasis, patsientide vererõhku (vt lõik 4.4).

Alfaepoetiiniga läbiviidud kliinilistes uuringutes kõige sagedamini esinenud kõrvaltoimed on kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, püreksia ja peavalu. Gripilaadsed sümptomid võivad tekkida eriti ravi algusfaasis.

Neerupuudulikkusega, dialüüsravi veel mitte saavatel täiskasvanud patsientidel läbi viidud pikendatud manustamisintervallidega annustamise uuringutes teatati hingamisteede tursest, mis hõlmab ülemiste hingamisteede turset, ninakinnisust ja nasofarüngiiti.

ESA-sid saavatel patsientidel on täheldatud trombembooliliste tüsistuste (TVE) esinemissageduse suurenemist (vt lõik 4.4).

Kõrvaltoimete tabel

23-s randomiseeritud topeltpimedas platseebo- või standardravi kontrolliga 3262 patsienti hõlmanud uuringus hinnati alfaepoetiini üldist ohutusprofiili 1992-l aneemiaga uuritaval. Kaasatud olid alfaepoetiiniga ravitud 228 CRF-iga uuritavat 4-s kroonilise neerupuudulikkuse uuringus (2 uuringut dialüüsieelselt [N = 131 ravitavat CRF-iga uuritavat] ja 2 dialüüsi ajal [N = 97 ravitavat CRF-iga uuritavat]); 1404 ravitavat pahaloomulise kasvajaga uuritavat 16-s keemiaravist põhjustatud aneemia uuringus; 147 ravitavat uuritavat 2-s autoloogse vere doonorluse uuringus ning 213 ravitavat uuritavat ühes perioperatiivsel ajal läbi viidud uuringus. Alfaepoetiiniga ravitud ≥ 1% uuritavatest esinenud kõrvaltoimed neis uuringutes on toodud allolevas tabelis.

Esinemissageduse hinnang: väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000); väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteem

Esinemissagedus

 

 

 

i klass

 

 

 

 

 

 

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Har Väga harv

Teadmata

 

 

 

 

v

 

Vere ja

 

 

 

Erütropoetiini

 

lümfisüsteemi

 

 

 

vastaste

 

häired

 

 

 

antikehade poolt

 

 

 

 

 

vahendatud

 

 

 

 

 

isoleeritud

 

 

 

 

 

erütrotsütaarne

 

 

 

 

 

aplaasia1,4,

 

 

 

 

 

trombotsüteemia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainevahetus- ja

 

 

Hüperkaleemia

 

 

toitumishäired

 

 

 

 

Immuunsüstee

 

 

 

 

Anafülaktiline

mi häired

 

 

 

 

reaktsioon4,

 

 

 

 

 

ülitundlikkus4

Närvisüsteemi

 

Peavalu

Krambid

 

 

häired

 

 

 

 

 

Vaskulaarsed

 

Venoosne ja

 

 

Hüpertensiivn

häired

 

arteriaalne

 

 

e kriis4

 

 

tromboos3,

 

 

 

 

 

hüpertensioon

 

 

 

Respiratoorsed,

 

Köha

Hingamisteede

 

 

rindkere ja

 

 

turse

 

 

mediastiinumi

 

 

 

 

 

häired

 

 

 

 

 

Seedetrakti

Kõhulahtisu

 

 

 

 

häired

s, iiveldus,

 

 

 

 

 

oksendamin

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

Naha ja

 

Lööve

 

 

Angioneurooti

nahaaluskoe

 

 

 

 

line ödeem4,

kahjustused

 

 

 

 

urtikaaria4

Lihas-skeleti ja

 

Artralgia,

 

 

 

sidekoe

 

luuvalu,

 

 

 

kahjustused

 

müalgia, valu

 

 

 

 

 

jäsemetes

 

 

 

Kaasasündinud

 

 

 

 

Porfüüria4

, perekondlikud

 

 

 

 

 

ja geneetilised

 

 

 

 

 

häired

 

 

 

 

 

Üldised häired

Püreksia

Külmavärinad,

 

 

Ebaefektiivne

ja

 

gripilaadsed

 

 

ravim4

manustamiskoh

 

sümptomid,

 

 

 

a reaktsioonid

 

manustamiskoha

 

 

 

 

 

reaktsioon,

 

 

 

 

 

perifeerne

 

 

 

 

 

ödeem

 

 

 

1 Tehtud kindlaks turuletulekujärgse kogemuse käigus ja esinemissageduse kategooriad tulevad hinnanguliselt spontaansetes teatamismääradest

2 Sage dialüüsi korral

3 Siia kuuluvad arteriaalsed ja venoossed, surmaga või mitte surmaga lõppenud juhtumid, nt süvaveenitromboos, kopsuembolid, võrkkesta tromboos, arteriaalne tromboos (sh müokardiinfarkt), tserebrovaskulaarsed häired (sh ajuinfarkt ja aju hemorraagia), transitoorsed isheemilised atakid ja šundi tromboos (sh dialüüsiseadmetega seotud) ning arteriovenoossete šundi aneurüsmidega tromboos 4 Nimetatud allolevas alalõigus ja/või lõigus 4.4.

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Teatatud on ülitundlikkusreaktsioonidest, sh nahalööbe (sh urtikaaria), anafülaksia ja angioödeemi juhud (vt lõik 4.4).

Ravieelselt normaalse või madala vererõhuga patsientide ravimisel alfaepoetiiniga on esinenud hüpertensiivset kriisi koos entsefalopaatia ja krampidega, mille korral on vajalik kohene raviarsti tähelepanu ja intensiivne ravi. Erilist tähelepanu tuleb pöörata migreenitaolisele tugevale peavalule kui võimalikule ohusignaalile (vt lõik 4.4).

Alfaepoetiini puhul on kuude- või aastatepikkuse ravi järel väga harva (< 1/10 000 juhtumit patsiendi kohta aastas) täheldatud antikehade poolt vahendatud isoleeritud erütrotsütaarse aplaasia (PRCA) teket (vt lõik 4.4).

Hemodialüüsi saavad kroonilise neerupuudulikkusega lapsed

Kogemused hemodialüüsi saavate kroonilise neerupuudulikkusega lastega on kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgses kogemuses piiratud. Selles populatsioonis ei teatatud lastele spetsiifilistest kõrvaltoimetest, mida ei ole ülalolevas tabelis juba eelnevalt märgitud ega ühestki kõrvaltoimest, mis ei olnud kooskõlas esineva haigusega.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Alfaepoetiini terapeutiline laius on väga suur. Alfaepoetiini üleannustamine võib põhjustada sümptomeid, mis on seotud antud hormooni farmakoloogilise toimega. Väga kõrge hemoglobiinisisalduse tekkimise korral võib osutuda vajalikuks flebotoomia. Täiendav toetav ravi vastavalt vajadusele.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: aneemiavastased preparaadid, erütropoetiin ATC-kood: B03XA01.

Abseamed on bioloogiliselt sarnane ravimpreparaat. Täpne teave on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

Toimemehhanism

Erütropoetiin (EPO) on glükoproteiinhormoon, mida peamiselt toodavad neerud vastuseks hüpoksiale ja mis on vere punaliblede (RBC) tootmise põhiregulaator. EPO osaleb erütroidsete rakkude arengu kõigis faasides ja sellel peamine toime avaldub erütroidse raku prekursori tasandil. Pärast EPO seondumist rakupinna retseptoriga aktiveerib see apoptoosi häirivad signaaliteisenduse teed ja stimuleerib erütroidsete rakkude proliferatsiooni.

Inimese rekombinantsel EPO-l (alfaepoetiin), mis esineb Hiina hamstrite munasarjade rakkudes, on 165 aminohappe järjestus, mis vastab täpselt inimese kuseelundite EPO-le; kaks neist on funktsionaalse analüüsi alusel eristamatud. Erütropoetiini molekulkaal on 32 000...40 000 daltonit.

Erütropoetiin on kasvufaktor, mis stimuleerib peamiselt vere punaliblede tootmist. Erütropoetiiniretseptorid võivad esineda mitmete kasvajarakkude pinnal.

Farmakodünaamilised toimed

Terved vabatahtlikud

Pärast alfaepoetiini ühekordsete annuste (20 000 kuni 160 000 RÜ-d subkutaanselt) manustamist täheldati annusest sõltuvat ravivastust uuritavatele farmakodünaamilistele markeritele, sh retikulotsüütidele, vere punalibledele ja hemoglobiinile. Retikulotsüütide protsentuaalsed muutused avaldusid maksimaalsetel kontsentratsioonidel ja algväärtustele naasmisel väljendunud selgepiirilise kontsentratsiooni-aja profiilina. Vere punalibledel ja hemoglobiinil täheldati vähem väljendunud profiili. Üldkokkuvõttes suurenesid kõik farmakodünaamilised markerid lineaarselt ja annus saavutas maksimaalse ravivastuse suurimate annusetasemete juures.

Edasiste farmakodünaamiliste uuringute käigus võrreldi 40 000 RÜ manustamist üks kord nädalas 150 RÜ/kg manustamisega 3 korda nädalas. Vaatamata erinevustele kontsentratsiooni-aja profiilis oli nende raviskeemide farmakodünaamiline ravivastus (mõõdetuna retikulotsüütide, hemoglobiini ja kõigi vere punaliblede protsentuaalsete muutustena) sarnane. Täiendavad uuringud võrdlesid alfaepoetiini 40 000 RÜ manustamist üks kord nädalas raviskeemiga, kus iga kahe nädala järel manustati subkutaanseid annuseid vahemikus 80 000 kuni 120 000 RÜ-d. Kokkuvõttes võib tervete uuritavatega läbi viidud farmakodünaamiliste uuringute alusel öelda, et manustamisskeem

40 000 RÜ-d üks kord nädalas näib olevat vere punaliblede tootmisele efektiivsem kui manustamisskeem üks kord iga kahe nädala järel, vaatamata täheldatud sarnasusele retikulotsüütide tootmises üks kord nädalas ja iga kahe nädala järel rakenduvate manustamisskeemide kasutamisel.

Krooniline neerupuudulikkus

Alfaepoetiin stimuleerib erütropoeesi aneemiat põdevatel CRF-iga patsientidel, sh dialüüsitavatel ja dialüüsi ootavatel patsientidel. Esimene tõend ravivastuse esinemise kohta alfaepoetiinile on retikulotsüütide arvu suurenemine 10 päeva jooksul, millele järgneb vere punaliblede ja hemoglobiinisisalduse ning hematokriti tõus, tavaliselt 2 kuni 6 nädala jooksul. Hemoglobiini muutused on patsienditi erinevad ja neid võivad mõjutada rauavarud ning kaasuvate meditsiiniliste probleemide olemasolu.

Keemiaravist põhjustatud aneemia

Alfaepoetiini manustamisel 3 korda nädalas või üks kord nädalas suureneb aneemiat põdevatel pahaloomulise kasvajaga patsientidel, kes saavad keemiaravi, esimese ravikuu järgselt hemoglobiinisisaldus ja väheb transfusioonivajadus.

Uuringus, kus võrreldi 150 RÜ/kg 3 korda nädalas manustamise ja 40 000 RÜ üks kord nädalas manustamise skeemi tervetel uuritavatel ja aneemiat põdevatel pahaloomulise kasvajaga uuritavatel, olid retikulotsüütide, hemoglobiini ja vere punaliblede koguarvu protsentuaalsete muutuste ajaprofiilid kahe manustamisskeemi korral sarnased nii tervetel kui ka aneemiat põdevatel pahaloomulise kasvajaga uuritavatel. Vastavate farmakodünaamiliste parameetrite AUC-d olid raviskeemide

150 RÜ/kg 3 korda nädalas ja 40 000 RÜ üks kord nädalas korral sarnased nii tervetel kui ka aneemiat põdevatel pahaloomulise kasvajaga uuritavatel.

Täiskasvanud operatsioonieelsete patsientide ravi autoloogse vere eelneva kogumise programmi käigus

Alfaepoetiinil stimuleerib vere punaliblede tootmist autoloogse vere kogumise suurendamiseks ja hemoglobiinisisalduse vähenemise piiramiseks mahukat plaanilist operatsiooni ootavatel täiskasvanud patsientidel, kellelt ei eeldata kogu perioperatiivse verevajaduse eeldeponeerimist. Suurimat toimet täheldatakse madala hemoglobiinisisaldusega (≤ 13 g/dl) patsientidel.

Mahukat plaanilist ortopeedilist operatsiooni ootavate täiskasvanud patsientide ravi

Mahukat plaanilist ortopeedilist operatsiooni ootavatel patsientidel, kelle ravieelne hemoglobiinisisaldus oli > 10 kuni ≤ 13 g/dl, vähendas alfaepoetiin allogeensete ülekannete riski ja kiirendas erütroidrakkude taastumist (hemoglobiinisisalduse ja hematokriti tõus ning retikulotsüütide arvu suurenemine).

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Krooniline neerupuudulikkus

Alfaepoetiini on kliinilistes uuringutes uuritud aneemiat põdevatel CRF-iga täiskasvanud patsientidel, sh hemodialüüsi saavatel ja dialüüsi ootavatel patsientidel, et ravida aneemiat ja hoida hematokriti sihtsisaldus vahemikus 30 kuni 36%.

Kliinilistes uuringutes algannusega 50 kuni 150 RÜ/kg kolm korda nädalas suurenes hematokrit kliiniliselt olulisel määral ligikaudu 95% kõikidest patsientidest. Pärast ligikaudu kahekuulist ravi olid sisuliselt kõik patsiendid ülekandest sõltumatud. Pärast hematokriti sihtnäidu saavutamist määrati säilitusannus igale patsiendile individuaalselt.

Dialüüsitavate täiskasvanud patsientidega läbi viidud kolmes suurimas kliinilises uuringus oli hematokriti hoidmiseks vahemikus 30 kuni 36% vajalik keskmine säilitusannus ligikaudu 75 RÜ/kg, manustatuna 3 korda nädalas.

Topeltpimedas platseebokontrolliga mitmekeskuselises elukvaliteedi uuringus hemodialüüsitavatel CRF-iga patsientidel ilmnes alfaepoetiiniga ravitud patsientidel kliiniliselt ja statistiliselt märkimisväärne paranemine võrreldes platseeborühmaga, kui pärast kuuekuulist ravi mõõdeti väsimust, füüsilisi sümptomeid, suhteid ja depressiooni (neeruhaiguse küsimustik). Alfaepoetiiniga ravitud rühma kuuluvad patsiendid kaasati ka avatud jätku-uuringusse, milles ilmnes nende patsientide elukvaliteedi paranemine, mis säilis täiendavad 12 kuud.

Kroonilise neerupuudulikkusega täiskasvanud patsiendid, kes ei ole veel dialüüsravil

Kliinilistes uuringutes, kus dialüüsi mittesaavaid CRF-iga patsiente raviti alfaepoetiiniga, oli ravi keskmine kestus peaaegu viis kuud. Nende patsientide ravivastus alfaepoetiinravile sarnanes dialüüsi saavate patsientide ravivastusega. Dialüüsi mittesaavatel CRF-iga patsientidel tõusis hematokrit annusest sõltuvalt ja püsivalt, kui alfaepoetiini manustati intravenoosselt või subkutaanselt. Sarnast hematokriti tõusu täheldati alfaepoetiini manustamisel emmal-kummal viisil. Lisaks sellele hoidis alfaepoetiin (annustevahemikus 75 kuni 150 RÜ/kg nädalas) hematokriti kuni kuue jooksul vahemikus 36 kuni 38%.

Kahes alfaepoetiini pikendatud manustamisintervalli uuringus (3 korda nädalas, üks kord nädalas, üks kord iga 2 nädala järel ja üks kord iga 4 nädala järel) ei suutnud mõned pikema manustamisintervalliga patsiendid säilitada piisavat hemoglobiinisisaldust ja vastasid hemoglobiini protokollis määratletud eemaldamiskriteeriumi tingimustele (0% üks kord nädalas ravi saanute rühmas, 3,7% üks kord iga

2 nädala järel ravi saanute rühmas ja 3,3% üks kord iga 4 nädala järel ravi saanute rühmas).

Randomiseeritud edasivaatavas uuringus hinnati 1432 aneemiat põdevat kroonilise neerupuudulikkusega patsienti, kes ei saanud dialüüsi. Patsientidele määrati alfaepoetiinravi, mille eesmärgiks oli säilitada hemoglobiinisisaldust tasemel 13,5 g/dl (soovitatavast hemoglobiinisisaldusest suurem sisaldus) või 11,3 g/dl. Raskekujuline kardiovaskulaarne tüsistus (surm, müokardiinfarkt, insult või hospitaliseerimine südame paispuudulikkuse tõttu) tekkis suurema hemoglobiinisisaldusega rühmas 125-l (18%) patsiendil 715-st võrreldes 97 patsiendiga (14%) 717-st väiksema hemoglobiinisisaldusega rühmas (riskisuhe [HR] 1,3; 95% usaldusvahemik: 1,0; 1,7, p = 0,03).

Erütropoeesi stimuleerivate ainete (ESA-d) kliiniliste uuringute ühendatud post-hoc-analüüsid on läbi viidud kroonilise neerupuudulikkusega patsientidel (dialüüsi saavad, dialüüsi mitte saavad, suhkurtõvega ja ilma suhkurtõveta patsiendid). Uuringus täheldati igal põhjusel suremuse, kardiovaskulaarsete ja tserebrovaskulaarsete sündmuste tekkeriski suurenemise tendentsi, mis seostus suuremate kumulatiivsete ESA annustega, sõltumata suhkurtõve või dialüüsi olekust (vt lõik 4.2 ja lõik 4.4).

Kemoteraapiast tingitud aneemiaga patsientide ravi

Alfaepoetiini on kliinilistes uuringutes uuritud aneemiat põdevatel lümfoidsete ja soliidtuumoritega täiskasvanud patsientidel ning erinevaid keemiaraviskeeme, sh plaatinat sisaldavad ja mittesisaldavad skeemid, saavatel patsientidel. Nendes uuringutes suurenes aneemiat põdevate pahaloomulise kasvajaga patsientidel alfaepoetiini 3 korda nädalas ja üks kord nädalas manustamisel pärast esimest

ravikuud hemoglobiinisisaldus ning vähenes ülekandevajadus. Mõnedes uuringutes järgnes topeltpimedale faasile avatud uuringufaas, kus kõik patsiendid said alfaepoetiini ja neil täheldati toime säilumist.

Olemasolevad tõendid lubavad eeldada, et hematoloogiliste pahaloomuliste kasvajatega ja soliidtuumoritega patsiendid reageerivad alfaepoetiinravile võrdväärselt ning et luuüdi kasvajainfiltraadiga või kasvajainfiltraadita patsiendid reageerivad alfaepoetiinravile võrdväärselt. Keemiaravi uuringutes oli alfaepoetiini- ja platseeborühmades täheldatud keemiaravi intensiivsus alfaepoetiiniga ja platseeboga ravitud patsientidel võrreldav neutrofiilide ajakõvera alla jääva sarnase pindala poolest, samuti patsientide sarnase osakaalu poolest nendes alfaepoetiiniga ja platseeboga ravitud rühmades, kus neutrofiilide absoluutarv langes allapoole 1000 ja 500 rakku/µl.

Prospektiivses randomiseeritud topeltpimedas platseebokontrollitud kliinilises uuringus

375 aneemiaga patsiendil, kellel esines mitte-müeloidne vähk ja kes said plaatinat mittesisaldavat kemoteraapiat, täheldati olulist aneemia sümptomaatika (väsimus, energialangus, aktiivsuse vähenemine) taandumist mõõdetuna järgnevate skaalade abil: FACT-An üldine skaala (Functional Assessment of Cancer Therapy – Anaemia), FACT-An väsimusskaala ja CLAS-skaala (Cancer Linear Analogue Scale). Kahes väiksemas randomiseeritud platseebokontrollitud kliinilises uuringus ei õnnestunud näidata elukvaliteedi paranemist EROTC-QLQ-C30 ja CLAS skaalade alusel.

Elulemust ja tuumori progresseerumist on uuritud viies suures kontrollitud uuringus, mis hõlmasid kokku 2833 patsienti. Viiest uuringust neli olid topeltpimedad platseebokontrolliga uuringud ja üks avatud protokolliga uuring. Need uuringud hõlmasid kas keemiaravi saavaid patsiente (kaks uuringut) või kasutasid patsientide populatsioone, kellele ESA-d ei ole näidustatud: aneemia vähktõvega patsientidel, kes ei saa keemiaravi ning kiiritusravi saavatel pea- ja kaelapiirkonna vähiga patsientidel. Soovitud hemoglobiinisisaldus oli kahes uuringus > 13 g/dl (8,1 mmol/l), ülejäänud kolmes uuringus aga 12 kuni 14 g/dl (7,5 kuni 8,7 mmol/l). Avatud protokolliga uuringus ei täheldatud üldise elulemuse erinevust inimese rekombinantset erütropoetiini saanud patsientide ja kontrollrühma vahel. Neljas platseebokontrolliga uuringus oli üldise elulemuse riskisuhe (ingl hazard ratio) vahemikus

1,25 kuni 2,47 kontrollrühma kasuks. Need uuringud on näidanud, et kontrollrühmaga võrreldes esineb püsiv, teadmata põhjustega ja statistiliselt oluline suremuse tõus erinevate sageliesinevate kasvajatega patsientidel, kes kaasuva aneemia tõttu saavad raviks inimese rekombinantset erütropoetiini. Erinevused tromboosi ja teiste seotud tüsistuste tekkesageduses inimese rekombinantset erütropoetiini saanud patsientide ja kontrollrühma vahel ei anna rahuldavat seletust üldist elulemust puudutavatele tulemustele nendes ravimuuringutes.

Patsienditasemel andmete analüüs on tehtud enam kui 13 900 vähihaige patsiendi kohta (kes said kemoteraapia, kiiritusravi, kemoteraapia ja kiiritusravi kombinatsiooni või ei saanud üldse ravi), kes osalesid mitmete epoetiinidega seotud 53 kontrollitud kliinilises uuringus. Üldise elulemuse andmete metaanalüüs näitas, et hinnanguline riskimäärade suhe 1,06 oli kontrollrühma kasuks (95% CI: 1,00, 1,12; 53 uuringut ja 13 933 patsienti) ja kemoteraapiat saavatel vähihaigetel patsientidel oli üldise elulemuse riskimäärade suhe 1,04 (95% CI: 0,97, 1,11; 38 uuringut ja 10 441 patsienti). Metaanalüüsid näitasid järjepidevalt ka trombembooliliste tüsistuste märkimisväärselt suurenenud suhtelist ohtu vähihaigetel patsientidel, kes said samaaegselt ravi inimese erütropoetiiniga (vt lõik 4.4).

2098 aneemiaga naisel, kes põdesid metastaatilist rinnavähki ja said esimese valiku või teise valiku keemiaravi, tehti randomiseeritud avatud mitmekeskuseline uuring. See oli samaväärsuse uuring eesmärgiga välistada vähi progresseerumise või letaalsuse riski 15% suurenemine alfaepoetiini pluss standardravi saamisel võrreldes ainult standardraviga. Uurija hinnangu kohaselt haiguse progresseerumise kohta oli progresseerumiseta elulemuse mediaan 7,4 kuud mõlemas ravirühmas (HR 1,09; 95% CI: 0,99; 1,20), mis näitas uuringu eesmärkide mittesaavutamist. Kliinilises hindamispunktis teatati 1337 surmast. Üldise elulemuse mediaan alfaepoetiini pluss standardravi rühmas oli 17,2 kuud võrreldes 17,4 kuuga ainult standardravi saanute rühmas (HR 1,06; 95% CI: 0,95; 1.18). Oluliselt vähem patsiente said erütrotsüütide ülekannet alfaepoetiini pluss standardravi rühmas (5,8% vs.11,4%); kuid oluliselt suuremal arvul alfaepoetiini pluss standardravi rühma patsientidel esines trombemboolilisi tüsistusi (2,8% vs. 1,4%).

Autoloogse vere eelneva kogumise programm

Alfaepoetiini toimet autoloogse vere võtmise lihtsustamisel madala hematokritiga (≤ 39% ja rauadefitsiidist põhjustatud aneemia puudumine) patsientidel, kellele planeeritakse teha suuremahulist ortopeedilist operatsiooni, hinnati 204 patsiendil topeltpimedas platseebokontrolliga uuringus ning 55 patsiendil ühepoolselt pimedas platseebokontrolliga uuringus.

Topeltpimedas uuringus raviti patsiente alfaepoetiiniga annuses 600 RÜ/kg või platseeboga intravenoosselt üks kord ööpäevas iga 3 kuni 4 päeva järel 3 nädala vältel (kokku 6 annust). Keskmiselt suutsid alfaepoetiiniga ravitud patsiendid eeldeponeerida märkimisväärselt rohkem vereühikuid (4,5 ühikut) kui platseeboga ravitud patsiendid (3,0 ühikut).

Ühepoolselt pimedas uuringus raviti patsiente alfaepoetiiniga 300 RÜ/kg või 600 RÜ/kg platseeboga intravenoosselt üks kord ööpäevas iga 3 kuni 4 päeva järel 3 nädala vältel (kokku 6 annust). Alfaepoetiiniga ravitud patsiendid suutsid samuti eeldeponeerida märkimisväärselt rohkem vereühikuid (alfaepoetiin 300 RÜ/kg = 4,4 ühikut; alfaepoetiin 600 RÜ/kg = 4,7 ühikut) kui platseeboga ravitud patsiendid (2,9 ühikut).

Alfaepoetiinravi vähendas ekspositsiooniriski allogeensele verele 50% võrreldes alfaepoetiini mitte saavate patsientidega.

Suuremahuline plaaniline ortopeediline operatsioon

Alfaepoetiini (300 RÜ/kg või 100 RÜ/kg) toimet allogeense vereülekande ekspositsioonile on hinnatud platseebokontrolliga topeltpimedas kliinilises uuringus rauadefitsiidita täiskasvanud patsientidel, kellel seisis ees plaaniline suuremahuline ortopeediline puusa- või põlveoperatsioon. Alfaepoetiini manustati subkutaanselt 10-l päeval enne operatsiooni, operatsioonipäeval ja neljal päeval pärast operatsiooni. Patsiendid stratifitseeriti vastavalt nende hemoglobiinisisalduse algväärtusele (≤ 10 g/dl, > 10 kuni ≤ 13 g/dl ja > 13 g/dl).

Alfaepoetiin 300 RÜ/kg vähendas allogeense ülekande riski märkimisväärselt patsientidel, kelle ravieelne hemoglobiinisisaldus oli > 10 kuni ≤ 13 g/dl. Ülekannet vajas 16% alfaepoetiiniga annuses 300 RÜ/kg ravitud patsientidest, 23% alfaepoetiiniga annuses 100 RÜ/kg ravitud patsientidest ja 45% platseeboga ravitud patsientidest.

Avatud, paralleelrühmadega uuringus rauadefitsiidita täiskasvanutel, kellel seisis ees plaaniline suuremahuline ortopeediline puusa- või põlveoperatsioon ja kelle ravieelne hemoglobiinisisaldus oli ≥ 10 kuni ≤ 13 g/dl, võrreldi alfaepoetiini manustamist annuses 300 RÜ/kg subkutaanselt 10-l päeval enne operatsiooni, operatsioonipäeval ja neljal päeval pärast operatsiooni alfaepoetiini manustamisega annuses 600 RÜ/kg subkutaanselt üks kord nädalas 3 nädala vältel enne operatsiooni ja operatsioonipäeval.

Alates ravieelsest ajast kuni operatsioonieelse ajani suurenes hemoglobiinisisaldus 600 RÜ/kg kord nädalas saavas rühmas (1,44 g/dl) keskmiselt kaks korda võrreldes 300 RÜ/kg üks kord ööpäevas saava rühma näitajatega (0,73 g/dl). Keskmine hemoglobiinisisaldus oli kahes ravirühmas operatsioonijärgsel perioodil sarnane.

Mõlemas ravirühmas täheldatud erütropoeetiline ravivastus andis tulemuseks sarnased ülekandemäärad (16% 600 RÜ/kg üks kord nädalas saavas rühmas ja 20% 300 RÜ/kg üks kord ööpäevas saavas rühmas).

Lapsed

Krooniline neerupuudulikkus

Alfaepoetiini hinnati avatud randomiseerimata, avatud annusevahemikuga 52-nädalases kliinilises uuringus CRF-iga lastel, kes said hemodialüüsi. Uuringusse kaasatud patsientide vanuse mediaan oli 11,6 aastat (vahemik 0,5 kuni 20,1 aastat).

Alfaepoetiini manustati dialüüsijärgselt intravenoosselt 75 RÜ/kg üks kord nädalas jagatuna 2 või 3 annuseks, tiitrituna 75 RÜ/kg võrra üks kord nädalas 4-nädalaste intervallidega (maksimaalselt kuni 300 RÜ/kg üks kord nädalas), et saavutada hemoglobiinisisalduse tõus 1 g/dl/kuus. Soovitud hemoglobiinisisalduse vahemik oli 9,6 kuni 11,2 g/dl. 81% patsientidest saavutas selle

hemoglobiinisisalduse. Eesmärgini jõudmiseks kulus keskmiselt 11 nädalat ja annuse mediaan eesmärgi saavutamise ajal oli 150 RÜ/kg üks kord nädalas. Eesmärgi saavutanud patsientidest 90% saavutas selle annustamisskeemiga 3 korda nädalas.

Pärast 52 nädala möödumist jäi uuringusse 57% patsientidest, kellele manustatud annuse mediaan oli 200 RÜ/kg üks kord nädalas.

Kliinilised andmed subkutaanse manustamise kohta lastel on piiratud. 5 väikses avatud kontrollita uuringus (patsientide arv jäi vahemikku 9…22, koguarv N = 72) manustati alfaepoetiini lastele subkutaanselt algannustes 100 RÜ/kg/nädalas kuni 150 RÜ/kg/nädalas koos võimalusega suurendada annust kuni 300 RÜ/kg/nädalas. Nendes uuringutes osalejatest enamik olid predialüüsi patsiendid (N = 44), 27 olid peritoneaaldialüüsitavad patsiendid ja 2 olid hemodialüüsitavad patsiendid vanuses 4 kuud kuni 17 aastat. Üldkokkuvõttes on neil uuringutel metodoloogilised piirangud, kuid ravi seostati positiivsete trendidega suurema hemoglobiinisisalduse suunas. Ühestki ettenägematust kõrvaltoimest ei teatatud (vt lõik 4.2).

Keemiaravist põhjustatud aneemia

Alfaepoetiini annust 600 RÜ/kg (manustatuna intravenoosselt või subkutaanselt üks kord nädalas) hinnati 16-nädalases randomiseeritud topeltpimedas platseebokontrolliga uuringus ja 20-nädalases randomiseeritud kontrolliga avatud uuringus aneemiaga lastel, kes said müelosupressiivset keemiaravi erinevate lapseea mittemüeloidsete pahaloomuliste kasvajate vastu.

16-nädalases uuringus (n = 222) puudus alfaepoetiinravi saanud patsientide korral statistiliselt oluline toime laste tervise-ja elukvaliteedi uuringu või selle uuringu vähi mooduli (Paediatric Quality of Life Inventory, Cancer Module) patsientide ja vanemate antud skooridele võrreldes platseeboga (esmane tulemusnäitaja). Lisaks puudus statistiline erinevus erütrotsüütide massi ülekannet vajavate patsientide osakaalude vahel alfaepoetiini ja platseebo rühmas.

20-nädalases uuringus (n = 225) ei täheldatud olulist erinevust esmase tulemusnäitaja osas, st pärast 28 päeva erütrotsüütide ülekannet vajavate patsientide osakaalus (62% alfaepoetiini patsientidest vs. 69% standardravi saavatest patsientidest).

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Subkutaanse süstimise järgselt saabub alfaepoetiini maksimaalne seerumikontsentratsioon

12 kuni 18 tundi pärast annustamist. Mitme 600 RÜ/kg üks kord nädalas subkutaanselt manustatava annuse järgselt akumuleerumist ei toimunud.

Subkutaanselt süstitava alfaepoetiini absoluutne biosaadavus on tervetel uuritavatel ligikaudu 20%.

Jaotumine

Pärast tervetele uuritavatele 50 ja 100 RÜ/kg intravenoosset manustamist oli keskmine jaotusruumala 49,3 ml/kg. Alfaepoetiini intravenoosse manustamise järgselt kroonilise neerupuudulikkusega uuritavatele oli jaotumisruumala vastavalt vahemikus 57 kuni 107 ml/kg pärast ühe annuse manustamist (12 RÜ/kg) ja 42 kuni 64 ml/kg pärast mitme annuse manustamist (48 kuni 192 RÜ/kg). Seega on jaotumisruumala pisut suurem kui plasmaruum.

Eritumine

Alfaepoetiini poolväärtusaeg korduvate veenisiseste manustamiste järgselt on tervetel uuritavatel ligikaudu 4 tundi.

Poolväärtusaeg subkutaanse süstimise korral on tervetel uuritavatel hinnanguliselt ligikaudu 24 tundi.

Tervetel uuritavatel oli keskmine CL/F annustamisskeemiga 150 RÜ/kg 3 korda nädalas ja 40 000 RÜ üks kord nädalas vastavalt 31,2 ja 12,6 ml/h/kg. Aneemiat põdevatel pahaloomulise kasvajaga uuritavatel oli keskmine CL/F annustamisskeemiga 150 RÜ/kg 3 korda nädalas ja 40 000 RÜ üks kord nädalas vastavalt 45,8 ja 11,3 ml/h/kg. Enamikul aneemiat põdevatel pahaloomulise kasvajaga

uuritavatel, kes said tsüklilist keemiaravi, oli CL/F väiksem pärast subkutaanseid annuseid 40 000 RÜ üks kord nädalas ja 150 RÜ/kg 3 korda nädalas, võrreldes tervetel uuritavatel esinenud näitajatega.

Lineaarsus/mittelineaarsus

Tervetel uuritavatel ilmnes alfaepoetiinisisalduse annusega proportsionaalne suurenemine seerumis pärast annuste 150 ja 300 RÜ/kg 3 korda nädalas intravenoosset manustamist. Alfaepoetiini üksikannuste 300 kuni 2400 RÜ/kg subkutaanne manustamine tõi kaasa lineaarse suhte keskmise Cmax–i ja annuse ning keskmise AUC ja annuse vahel. Tervetel uuritavatel täheldati pöördsuhet näiva kliirensi ja annuse vahel.

Manustamisintervalli pikendamist (40 000 RÜ üks kord nädalas ja 80 000, 100 000 ning 120 000 RÜ iga kahe nädala järel) uurivates uuringutes täheldati püsikontsentratsiooni seisundis lineaarset, kuid mitte annusega proportsionaalset suhet keskmise Cmax–i ja annuse ning keskmise AUC ja annuse vahel.

Farmakokineetilised/farmakodünaamilised toimed

Alfaepoetiinil on hematoloogilistele näitajatele annusest sõltuv toime, mis ei sõltu manustamisteest.

Lapsed

Kroonilise neerupuudulikkusega lastel on pärast alfaepoetiini mitmikannuse intravenoosset manustamist teatatud ligikaudu 6,2- kuni 8,7-tunnisest poolväärtusajast. Laste ja noorukite alfaepoetiini farmakokineetiline profiil näib olevat sarnane täiskasvanute omaga.

Farmakokineetilised andmed vastsündinute kohta on piiratud.

Uuring 7 enneaegsel, väga väikese sünnikaaluga vastsündinul ja 10 tervel täiskasvanul, kellele manustati intravenoosselt erütropoetiini, näitas, et jaotusruumala oli ligikaudu 1,5…2 korda suurem enneaegsetel vastsündinutel kui tervetel täiskasvanutel ja kliirens oli ligikaudu 3 korda kiirem enneaegsetel vastsündinutel kui tervetel täiskasvanutel.

Neerukahjustus

Kroonilise neerupuudulikkusega patsientidel on intravenoosselt manustatud alfaepoetiini poolväärtusaeg võrreldes tervete uuritavatega pisut pikenenud (ligikaudu 5 tundi).

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Korduvtoksilisuse uuringutes koerte ja rottidega (ent mitte ahvidega) seostati alfaepoetiinravi subkliinilise luuüdi fibroosiga. Luuüdi fibroos on kroonilise neerupuudulikkuse üks teadaolevaid tüsistusi ning võib olla seotud sekundaarse hüperparatüreoosiga või muude (seni teadmata) põhjustega. Luuüdi fibroosi esinemissagedus ei suurenenud hemodialüüsi patsientidel, keda raviti alfaepoetiiniga 3 aastat, võrreldes kontrollgrupiks olnud dialüüsipatsientidega, kes alfaepoetiiniga ravi ei saanud.

Alfaepoetiin ei põhjusta bakteriaalset geenimutatsiooni (Amesi katse), kromosoomianomaaliaid imetajate rakkudes, pisituumasid hiirtel ega geenimutatsioone HGPRT asukohas.

Pikaajalisi kartsinogeensusuuringuid ei ole seni läbi viidud. Kirjanduses olevad vastukäivad andmed, mis põhinevad inimese kasvajakoe uuringutel in vitro, lubavad oletada, et erütropoetiinid võivad olulisel määral mõjutada kasvajarakkude proliferatsiooni. Selle tähtsus kliinilises praktikas ei ole teada.

Inimese luuüdirakkude rakukultuurides stimuleerib alfaepoetiin konkreetselt erütropoeesi ega mõjuta leukopoeesi. Alfaepoetiini tsütotoksilist toimet luuüdi rakkudele ei suudetud tuvastada.

Loomkatsed on näidanud, et alfaepoetiin vähendab loote kehakaalu, aeglustab luustumist ja suurendab lootesuremust annustes (nädala kohta), mis ületavad ligikaudu 20 korda inimesele soovituslikku annust nädala kohta. Muutusi lootel põhjendatakse emaslooma langenud kaaluiibega.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat

Dinaatriumfosfaatdihüdraat

Naatriumkloriid

Glütsiin

Polüsorbaat 80

Süstevesi

Soolhape (pH reguleerimiseks)

Naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks)

6.2Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida ja transportida külmas (2 °C kuni 8 °C). Seda temperatuurivahemikku tuleb täpselt säilitada kuni ravimi patsiendile manustamiseni.

Ambulatoorsel kasutamisel võib ravimi külmkapist välja võtta, seda asendamata, maksimaalselt

3 päevaks temperatuuril kuni 25°C. Kui ravim ei ole selle aja möödudes ära kasutatud, tuleb see ära visata.

Mitte lasta külmuda ega raputada.

Hoida originaalmahutis valguse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Süstlis (klaasi tüüp I), nõelakaitsega või ilma, koos kolviga (tefloniga kaetud kummi), pakendatud blisterisse.

Abseamed 1000 RÜ/0,5 ml süstelahus süstlis

Üks süstel sisaldab 0,5 ml lahust.Pakendi suurused: 1 või 6 süstelit.

Abseamed 2000 RÜ/1 ml süstelahus süstlis Üks süstel sisaldab 1 ml lahust.

Pakendi suurused: 1 või 6 süstlit.

Abseamed 3000 RÜ/0,3 ml süstelahus süstlis Üks süstel sisaldab 0,3 ml lahust.

Pakendi suurused: 1 või 6 süstlit.

Abseamed 4000 RÜ/0,4 ml süstelahus süstlis Üks süstel sisaldab 0,4 ml lahust.

Pakendi suurused: 1 või 6 süstlit.

Abseamed 5000 RÜ/0,5 ml süstelahus süstlis Üks süstel sisaldab 0,5 ml lahust.

Pakendi suurused: 1 või 6 süstlit.

Abseamed 6000 RÜ/0,6 ml süstelahus süstlis Üks süstel sisaldab 0,6 ml lahust.

Pakendi suurused: 1 või 6 süstlit.

Abseamed 7000 RÜ/0,7 ml süstelahus süstlis Üks süstel sisaldab 0,7 ml lahust.

Pakendi suurused: 1 või 6 süstlit.

Abseamed 8000 RÜ/0,8 ml süstelahus süstlis Üks süstel sisaldab 0,8 ml lahust.

Pakendi suurused: 1 või 6 süstlit.

Abseamed 9000 RÜ/0,9 ml süstelahus süstlis Üks süstel sisaldab 0,9 ml lahust.

Pakendi suurused: 1 või 6 süstlit.

Abseamed 10 000 RÜ/1 ml süstelahus süstlis Üks süstel sisaldab 1 ml lahust.

Pakendi suurused: 1 või 6 süstlit.

Abseamed 20 000 RÜ/0,5 ml süstelahus süstlis Üks süstel sisaldab 0,5 ml lahust.

Pakendi suurused: 1, 4 või 6 süstlit.

Abseamed 30 000 RÜ/0,75 ml süstelahus süstlis Üks süstel sisaldab 0,75 ml lahust.

Pakendi suurused: 1, 4 või 6 süstlit.

Abseamed 40 000 RÜ/1 ml süstelahus süstlis Üks süstel sisaldab 1 ml lahust.

Pakendi suurused: 1, 4 või 6 süstlit

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Abseamedi ei tohi kasutada ja see tuleb hävitada:

-kui vedelik on hägune või kui selles on näha hõljuvaid osakesi,

-kui pakendi kinnitus on katkine,

-kui on teada või arvata, et lahus on kogemata külmutatud, või

-kui külmiku töös on toimunud rike.

Süstelid on kasutusvalmis (vt lõik 4.2). Süstelit ei tohi loksutada. Süstelitele on pressitud mõõduringid, et vajadusel võimaldada osalist kasutamist. Iga mõõduring vastab mahule 0,1 ml. Toode on ainult ühekordseks kasutamiseks. Võtke igast süstlist ainult üks Abseamedi annus ja visake kasutamata jääv lahus ära enne süstimist.

Nõelakaitsega süsteli kasutamine

Nõelakaitse katab nõela pärast süstimist nõelatorkega vigastuste tekitamise vältimiseks. See ei mõjuta süsteli tavapärast kasutamist. Vajutage kolb aeglaselt ja sujuvalt alla, kuni kogu annus on manustatud ja kolb on lõpuni jõudnud. Kolvi all hoides tõmmake süstel patsiendi nahast välja. Kolvi vabastamisel katab nõelakaitse nõela.

Nõelakaitseta süsteli kasutamine

Manustage annus vastavalt tavapärastele ravijuhistele.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG

Kuhloweg 37

D-58638 Iserlohn

Saksamaa

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Abseamed 1000 RÜ/0,5 ml süstelahus süstlis EU/1/07/412/001

EU/1/07/412/002

EU/1/07/412/027

EU/1/07/412/028

Abseamed 2000 RÜ/1 ml süstelahus süstlis EU/1/07/412/003

EU/1/07/412/004

EU/1/07/412/029

EU/1/07/412/030

Abseamed 3000 RÜ/0,3 ml süstelahus süstlis EU/1/07/412/005

EU/1/07/412/006

EU/1/07/412/031

EU/1/07/412/032

Abseamed 4000 RÜ/0,4 ml süstelahus süstlis EU/1/07/412/007

EU/1/07/412/008

EU/1/07/412/033

EU/1/07/412/034

Abseamed 5000 RÜ/0,5 ml süstelahus süstlis EU/1/07/412/009

EU/1/07/412/010

EU/1/07/412/035

EU/1/07/412/036

Abseamed 6000 RÜ/0,6 ml süstelahus süstlis EU/1/07/412/011

EU/1/07/412/012

EU/1/07/412/037

EU/1/07/412/038

Abseamed 7000 RÜ/0,7 ml süstelahus süstlis EU/1/07/412/017

EU/1/07/412/018

EU/1/07/412/039

EU/1/07/412/040

Abseamed 8000 RÜ/0,8 ml süstelahus süstlis EU/1/07/412/013

EU/1/07/412/014

EU/1/07/412/041

EU/1/07/412/042

Abseamed 9000 RÜ/0,9 ml süstelahus süstlis

EU/1/07/412/019

EU/1/07/412/020

EU/1/07/412/043

EU/1/07/412/044

Abseamed 10 000 RÜ/1 ml süstelahus süstlis

EU/1/07/412/015

EU/1/07/412/016

EU/1/07/412/045

EU/1/07/412/046

Abseamed 20 000 RÜ/0,5 ml süstelahus süstlis

EU/1/07/412/021

EU/1/07/412/022

EU/1/07/412/047

EU/1/07/412/053

EU/1/07/412/048

Abseamed 30 000 RÜ/0,75 ml süstelahus süstlis

EU/1/07/412/023

EU/1/07/412/024

EU/1/07/412/049

EU/1/07/412/054

EU/1/07/412/050

Abseamed 40 000 RÜ/1 ml süstelahus süstlis

EU/1/07/412/025

EU/1/07/412/026

EU/1/07/412/051

EU/1/07/412/055

EU/1/07/412/052

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 28. august 2007

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 18. juuni 2012

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu