Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valige veebisaidi keel

Aerivio Spiromax (salmeterol xinafoate / fluticasone propionate) - R03AK06

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAerivio Spiromax
ATC koodR03AK06
Toimeainesalmeterol xinafoate / fluticasone propionate
TootjaTeva B.V.

Aerivio Spiromax

salmeterool/flutikasoonpropionaat

See on ravimi Aerivio Spiromax Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet hindas ravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes ei anta ravimi Aerivio Spiromax kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui vajate ravimi Aerivio Spiromax kasutamise praktilisi nõuandeid, lugege pakendi infolehte või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Mis on Aerivio Spiromax ja milleks seda kasutatakse?

Aerivio Spiromax on ravim, mida kasutatakse raske astmaga täiskasvanud patsientidel püsiraviks ja kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (krooniline haigus, mille korral bronhid ja kopsualveoolid on kahjustunud või ummistunud ja see põhjustab hingamisraskusi) sümptomite leevendamiseks. Ravim sisaldab toimeainetena salmeterooli (pikatoimeline beeta-2-agonist) ja flutikasoonpropionaati (kortikosteroid).

Astma ravis tohib Aerivio Spiromaxi kasutada patsientidel, kelle haigus ei ole piisavalt ohjatud vaatamata ravile beeta-2-agonisti ja väiksemas annuses inhaleeritava kortikosteroidi kombinatsiooniga või kelle astma on juba ohjatud pikatoimelise beeta-2-agonisti ja suures annuses inhaleeritava kortikosteroidi kombinatsiooniga.

Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ravis kasutatakse Aerivio Spiromaxi täiskasvanud patsientidel, kellel regulaarsele ravile vaatamata esineb haiguse ägenemisi ja olulisi sümptomeid.

Aerivio Spiromax on hübriidravim. See tähendab, et Aerivio Spiromax on sarnane võrdlusravimiga Seretide Diskus (sama mis Seretide Accuhaler), mis sisaldab samu toimeaineid. Aerivio Spiromaxi turustatakse ainult ühe, suureannuselise ravimvormina, samas kui võrdlusravimit turustatakse kolme tugevusega (sama suureannuselise ja kahe väikseannuselise) ravimvormina. Et Aerivio Spiromaxi

turustatakse ainult ühe suureannuselise ravimvormina, tohib seda ravimit astmapatsientidel kasutada ainult raskekujulise haiguse korral.

Kuidas Aerivio Spiromaxi kasutatakse?

Aerivio Spiromaxi turustatakse inhalatsioonipulbrina kaasaskantavas inhalaatoris. Iga inhalatsioon annab fikseeritud ravimiannuse.

Soovitatav annus on üks inhalatsioon kaks korda ööpäevas. Arst peab patsiendi seisundit regulaarselt hindama, et tagada sümptomeid küllaldaselt ohjava väikseima annuse kasutamine. Et Aerivio Spiromaxi turustatakse ainult ühe suureannuselise ravimvormina (sisaldab 50 µg salmeterooli ja 500 µg flutikasoonpropionaati), siis juhul, kui väiksem annus sobib, tuleb patsient üle viia flutikasoonpropionaadi väiksemat annust sisaldavale teisele salmeterooli ja flutikasoonpropionaadi kombinatsioonile.

Aerivio Spiromax on retseptiravim. Üksikasjalik teave on pakendi infolehel.

Kuidas Aerivio Spiromax toimib?

Aerivio Spiromaxi mõlemad toimeained on hästi tuntud ning need sisalduvad mitmes ravimis, mida kasutatakse kas eraldi või kombinatsioonis muude ravimitega astma ja kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ravis.

Salmeterool on pikatoimeline beeta-2-agonist, mis seondub hingamisteede lihastes olevate beeta-2- retseptoritega. Selle toimel lihased lõõgastuvad, hoides hingamisteid avatuna, nii et patsiendil on kergem hingata.

Flutikasoonpropionaat kuulub põletikuvastaste ravimite kortikosteroidide rühma. See toimib samamoodi kui looduslikud kortikosteroidhormoonid, vähendades immuunreaktsioonis osalevate mitmesuguste rakkude retseptoritega seondudes immuunsüsteemi talitlust. Selle tulemusel väheneb põletikuprotsessis osalevate ainete, näiteks histamiini vabanemine, mis aitab hoida hingamisteid avatuna, nii et patsiendil on kergem hingata.

Kuidas Aerivio Spiromaxi uuriti?

Patsiendiuuringud piirdusid uuringutega, milles näidati Aerivio Spiromaxi bioekvivalentsust võrdlusravimiga Seretide Diskus. Kaks ravimit on bioekvivalentsed, kui mõlemad ravimid tekitavad organismis sama toimeainesisalduse.

Milles seisneb Aerivio Spiromaxi kasulikkus ja mis riskid ravimiga kaasnevad?

Et Aerivio Spiromax on hübriidravim ja võrdlusravimiga bioekvivalentne, peetakse tema kasulikkust ja riske samadeks mis võrdlusravimil.

Miks Aerivio Spiromax heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et on tõendatud Aerivio Spiromaxi võrdväärne kvaliteet ja bioekvivalentsus ravimiga Seretide Diskus. Seetõttu on inimravimite komitee arvamusel, et nagu ka Seretide Diskuse korral, ületab ravimi kasulikkuse sellega kaasnevad riskid. Komitee soovitas Aerivio Spiromaxi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita.

Mis meetmed võetakse, et tagada ravimi Aerivio Spiromax ohutu ja efektiivne kasutamine?

Aerivio Spiromaxi ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja patsientidele on lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele.

Muu teave Aerivio Spiromaxi kohta

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Aerivio Spiromaxi kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Kui vajate ravimiga Aerivio Spiromax toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu