Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dynastat (parecoxib sodium) - M01AH04

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDynastat
ATC koodM01AH04
Toimeaineparecoxib sodium
TootjaPfizer Limited

Dynastat

parekoksiib

See on ravimi Dynastat Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas inimravimite komitee hindas ravimit ja otsustas toetada müügiloa andmist; samuti esitatakse komitee soovitused, kuidas ravimit kasutada.

Mis on Dynastat?

Dynastat on ravim, mis sisaldab toimeainena parekoksiibi. Seda turustatakse süstelahuse valmistamise pulbrina viaalides, mis sisaldavad 20 mg või 40 mg parekoksiibi, koos lahustiga või ilma.

Milleks Dynastati kasutatakse?

Dynastati kasutatakse täiskasvanutel operatsioonijärgse valu lühiajaliseks raviks.

Dynastat on retseptiravim.

Kuidas Dynastati kasutatakse?

Dynastati manustatakse 40 mg annusena, seejärel 20 mg või 40 mg annusena vastavalt vajadusele iga 6–12 tunni järel, kusjuures suurim annus ööpäevas on 80 mg. Ravimit võib süstida kiiresti ja otse veeni või veeni paigaldatud kanüüli (peende voolikusse); ravimit võib süstida ka aeglaselt sügavale lihasesse. Dynastati tohib manustada samaaegselt opioidsete valuvaigistitega (morfiinilaadsed ravimid).

Dynastat, nagu teisedki sama rühma ravimid, võib suurendada südame ja veresoonkonna haiguste riski, kui Dynastati raviannused on suured ja ravi kestab kauem. Dynastati tuleb kasutada võimalikult lühikese aja kestel, manustades vähima efektiivse annuse.

Eakatel, alla 50 kg patsientidel ja mõõdukate maksaprobleemidega patsientidel kasutatakse tavalisest soovituslikust annusest poole väiksemat Dynastati annust: suurim ööpäevane annus on 40 mg. Dynastati ei tohi kasutada patsiendid, kellel on rasked maksaprobleemid. Raskete neeruprobleemidega

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

või vedelikupeetuse ohuga patsientide ravi peab algama väikseima annusega ja patsiendi neerutalitlust peab hoolega jälgima.

Kuidas Dynastat toimib?

Dynastati toimeaine parekoksiib on valdekoksiibi eelravim. See tähendab, et ravim muundub organismis valdekoksiibiks. Valdekoksiib on mittesteroidne põletikuvastane ravim (NSAID), mis kuulub tsüklooksügenaas-2 (COX-2) inhibiitorite rühma. Ravim blokeerib ensüümi COX-2, mistõttu väheneb põletikuprotsessis osalevate ainete prostaglandiinide teke organismis. Prostaglandiinide teket vähendades aitab Dynastat leevendada põletikusümptomeid, sealhulgas valu.

Kuidas Dynastati uuriti?

Dynastati uuriti 2582 täiskasvanul, kellele oli tehtud mitmesuguseid kirurgilisi protseduure, sealhulgas stomatoloogilisi, ortopeedilisi, günekoloogilisi või südame pärgarteri šuntimisoperatsioone. Dynastati efektiivsust võrreldi platseeboga (näiv ravim) ning teiste valuvaigistitega, nt ketorolak, morfiin, valdekoksiib, ibuprofeen ja tramadool. Mõnes uuringus uuriti ka Dynastati mõju, kui seda manustati operatsiooni järel morfiini kasutavale patsiendile lisavaluvaigistina. Efektiivsuse põhinäitaja oli muutus punktides, mida patsiendid valu hinnanguks andsid.

Milles seisneb uuringute põhjal Dynastati kasulikkus?

Dynastat vähendas tõhusalt mõõdukat kuni tugevat operatsioonijärgset valu. Üldjuhul oli ravim platseebost efektiivsem ja sama efektiivne kui teised valuvaigistid. Tõestati ka, et Dynastat vähendab morfiinivajadust, kuid näis, et sellega ei kaasnenud morfiini kõrvalnähtude vähenemine.

Mis riskid Dynastatiga kaasnevad?

Dynastati kõige sagedam kõrvalnäht (esinenud enam kui 1 patsiendil 10st) on iiveldus. Dynastati kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Dynastati ei tohi kasutada patsiendid, kes on parekoksiibi või selle ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised). Dynastati ei tohi kasutada patsiendid, kellel on:

esinenud raskeid allergilisi ravimireaktsioone, eriti nahareaktsioone;

maohaavandid või mao- või sooleverejooks;

allergilised reaktsioonid, nagu bronhospasm (bronhiseinte lihaste pikaajaline kramp), külmetuselaadsed sümptomid, ninapolüübid, näoturse või nõgestõbi pärast aspiriini või NSAID- ravimite, sh teiste COX-2 inhibiitorite manustamist;

raske maksahaigus;

põletikuline soolehaigus;

südamepuudulikkus (süda ei suuda pumbata organismi piisaval hulgal verd), isheemia (südame verevarustushäiretest tingitud haigus), perifeersete arterite haigus (sulud käte või jalgade arterites) või ajuveresoonkonna haigus (ajuveresooni mõjutav haigus).

Dynastati ei tohi kasutada raseduse viimasel kolmel kuul ega imetamise ajal. Ravimit ei tohi kasutada pärast südame pärgarteri šuntimisoperatsiooni.

Miks Dynastat heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Dynastati kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda ravimi müügiloa.

Muu teave Dynastati kohta

Euroopa Komisjon andis Dynastati müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 22. Märtsil 2002.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Dynastati kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Kui vajate Dynastatiga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 12-2011.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu