Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Enzepi (pancreas powder) - A09AA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusEnzepi
ATC koodA09AA02
Toimeainepancreas powder
TootjaAllergan Pharmaceuticals International Ltd
EMA/478230/2016
EMEA/H/C/002070
Kokkuvõte üldsusele
Enzepi

See on ravimi Enzepi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Sell s s lgitatakse, kuidas amet hindas ravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes ei anta Enzepi kasutamise praktilisi nõuandeid.

Mis on Enzepi ja milleks seda kasutatakse?

Enzepit kasutatakse täiskasvanute ja laste raviks, kelle kõhunääre ei tooda tsüstilise fibroosi või teiste selliste seisundite (nt kõhunäärmevähk)ontõttu piisavalt ensüüme (seisund, mida tuntakse kõhunäärme puudulikkusena). Kõhunäärme ensüümid on vajalikud rasvade, süsivesikute ja valkude seedimiseks.

Nende ensüümide puudusRavimilpõhjustab kasvu aeglustumist, kaalukaotust, kõhuvalu ja kõhulahtisust.

Enzepi toimeaine on kõhunäärme pulber, mida saadakse sea kõhunäärmest. See sisaldab ensüüme, mis aitavad kaasa rasv de, süsivesikute ja valkude seedimisele.

Kuidas Enzepit kasutatakse?

Enzepit turustatakse kapslitena (5000, 10 000, 25 000 ja 40 000 ühikut). Õige annus sõltub haiguse sümptomitest, väljaheite rasvasisaldusest, toidu rasvasisaldusest ja patsiendi kehakaalust. Ravi alustatakse väikese annusega, mida arst võib seejärel aeglaselt õige annuse saavutamiseni suurendada.

Enzepit tuleb võtta toidukorra ajal koos vee või mahlaga. Kapslid tuleb neelata tervelt ja neid ei tohi närida ega purustada. Patsiendid, kes ei saa kapsleid neelata, võivad kapsli avada ja segada selle sisu väikese koguse happelise toiduga (nt puuviljapüreega), mis tuleb seejärel kohe ilma närimata sisse võtta.

Enzepi on retseptiravim. Üksikasjalik teave on pakendi infolehel.

Miks Enzepi heaks kiideti?

Mis riskid Enzepiga kaasnevad?

Kuidas Enzepi toimib?

Enzepi toimeaine kõhunäärme pulber on mõeldud asendama puuduvaid ensüüme patsiendil, kelle kõhunääre ei tooda neid piisavas koguses. Seega aitab Enzepi kehal paremini toitaineid omastada, eriti rasvu.

Kõhunäärme pulber on hästi tuntud aine, millel on juba palju aastaid luba kasutamiseks kõhunäärme puudulikkuse ravis.

Milles seisneb uuringute põhjal Enzepi kasulikkus?

Enzepi on olnud sama efektiivne kui juba müügiluba omav kõhunäärme pulbrit sisaldav ravim, mida kasutatakse kõhunäärme puudulikkuse raviks. Ühes peamises uuringus, milles osales 96 patsienti, võimaldas ravi Enzepiga patsiendil 72 tunni jooksul 84% tarvitatud rasvade imendumise, olemasoleva müügiloaga ravimi korral imendus 85%.

Enzepi kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kuilõppenud1 inimesel 100st) on toimed

soolestikule (kõhuvalu, kõhupuhitus, kõhulahtisus, oksendamine, kõhukinnisus ja iiveldus) ja peavalu. Kliinilistes uuringutes oli enamik kõrvalnähte kerged kuni mõõdukad. Kõige olulisemad raskemad

kõrvalnähud kõikide kõhunäärme ensüüme sisaldavate ravimite puhul on anafülaktilised (allergilised)

reaktsioonid ja fibroseeriv kolonopaatia (sooleseina armistumine ja paksenemine). Enzepi kohta teatatud piirangute ja kõrvalnähtudemüügilubatäielik loetelu on pakendi infolehel.

Inimravimite komitee otsustas, et Enzepi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita.

Inimravimite komitee otsustas, et kõhuonäärme pulbri kasutamine kõhunäärme puudulikkuse korral on meditsiinipraktikas juba üle 20 aasta hästi kindlaks tehtud. Enzepi osutus sama efektiivseks kui juba turustatud ravim. OhutuseRavimilseisukohast on Enzepi kõrvalnähud võrreldavad teiste turustatud ravimite kõrvalnähtudega.

Mis meetmed võet kse, et tagada Enzepi ohutu ja efektiivne kasutamine?

Enzepi ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele lisati ravimi ohutu ja efektiivse kasutamise teave, kus on ka tervishoiuspetsialistide ja patsientide võetavad meetmed.

Muu teave Enzepi kohta

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Enzepi kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Kui vajate Enzepiga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu