Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fablyn (lasofoxifene tartrate) - G03

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusFablyn
ATC koodG03
Toimeainelasofoxifene tartrate
TootjaDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

Mis on Fablyn?

Fablyn on ravim, mis sisaldab toimeainena lasofoksifeeni. Seda turustatakse tablettidena (500 µg).

Milleks Fablyni kasutatakse?

Fablyni kasutatakse menopausijärgseson eas naistel osteoporoosi (luu-urbnemuse) raviks. Seda kasutatakseRavimilnaistel, kellel on uumurdude risk. On tõestatud, et Fablyn vähendab lülisambamurde ja muid luumurde, kuid mitte puusamurde.

Fablyni ravi eelistam sel uule ravile peab arst hindama menopausi sümptomite olemasolu ning ravi võimalikku mõju emakale, rindadele, südamele ja veresoontele.

Fablyn on retseptir vim.

Kuidas Fablyni kasutatakse?

Fablyni soovitatav annus on üks tablett üks kord ööpäevas. Ravimit tohib võtta mis tahes kellaajal. Kui patsient ei saa toidust piisavalt kaltsiumi ja D-vitamiini, tuleb võtta täiendavalt neid sisaldavaid valmistisi. Fablyn on ette nähtud pikaajaliseks kasutamiseks.

Fablyni kasutamisel raskete maksa- või neeruprobleemidega naistel peab olema ettevaatlik.

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Enne inimuuringuid kontrolliti Fablyni toimet muude katsetega.

Kuidas Fablyn toimib?

Osteoporoos tekib, kui looduslikul teel laguneva luukoe asemele ei kasva piisavalt uut luukude. Luud muutuvad järk-järgult urbsemaks ja hapramaks ning murduvad kergesti. Osteoporoosi esineb sagedamini menopausijärgses eas naistel naissuguhormooni östrogeeni sisalduse vähenemise tõttu. Östrogeen aeglustab luukoe lagunemist ja luumurru tõenäosus väheneb.
Fablyni toimeaine lasofoksifeen on selektiivne östrogeeni retseptori modulaator (SERM). Lasofoksifeen toimib teatud organismi kudedes östrogeeniretseptori agonistina (stimuleerib seda retseptorit). Lasofoksifeen toimib luudele samamoodi kui östrogeen.

Kuidas Fablyni uuriti?

oli nende naiste arv, kellel tekkis uus röntgenipildil nähtav lülisambamurd. Uuringus vaadeldi ka juba olemasolevaid ja süvenevaid lülisambamurde, muid uusi luumurde ja luude tihedust kogu organismis.

Ühes uuringus, milles osales ligikaudu 9000 osteoporoosiga menupausijärgseslõppenudeas naist vanuses 60– 80, võrreldi Fablyni kaht annust (250 ja 500 µg) platseeboga (näiva ravimiga). Efektiivsuse põhinäitaja

Milles seisneb uuringute põhjal Fablyni kasulikkus?

näitaja 9% (255 naist 2744-st). Samuti näitas 250 µg ann se kasutamine, et 500 µg annus on efektiivsem. Suurema annuse manustanud naistel o vähem lülisambaväliseid luumurde ja nende luutihedus suurenes rohkem. Fablyn ei vähendanud puusamurdude arvu patsientide jaoks olulisel määral.

Fablyn oli uute luumurdude arvu vähendamiselmüügilubaefektiivsem kui pl tseebo. Viie aasta jooksul tekkis uus lülisambamurd 6%-l naistest (155 naist 2748-st), kes said 500 µg Fablyni. Platseeborühmas oli vastav

Mis riskid Fablyniga kaasnevad?

Fablyni kõige sagedam kõrvalnähton(esi enud enam kui 1 patsiendil 10st) on lihaskrambid. Fablyni kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

sealhulgas süvaveen tro boos, kopsuemboolia (trombid kopsudes) või silma võrkkesta tromboos. Ravimit ei tohi kasutada emaka seletamatu veritsuse korral. Fablyni tohib kasutada ainult menopausijärgses e s naistel ning seda ei tohi kasutada rasestuda võivatel naistel, rasedatel ega imetavatel naistel.

Fablyni ei tohiRavimilkasutada pats endid, kes on lasofoksifeeni või selle ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes ülitundlikud (allerg l sed). Seda ei tohi kasutada patsiendid, kellel on veenide trombemboolia,

Miks Fablyn heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Fablyni kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda ravimi müügiloa.

Mis meetmeid võetakse, et tagada Fablyni kasutamise ohutus?

Fablyni tootja tagab koolitusprogrammi liikmesriikide tervishoiutöötajatele, kes kirjutavad välja Fablyni või määravad seda ravimit võtvatele naistele ultraheliuuringuid. Programm sisaldab teavet veenide trombemboolia riski ja ravimi kasutamisel emakas toimuvate muutuste kohta ning teavitab vajadusest uurida emaka seletamatut verejooksu.

Muu teave Fablyni kohta

Euroopa Komisjon andis Fablyni müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 24. veebruaril 2009.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Fablyni kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Kui vajate Fablyniga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 06-2012.

 

 

müügiluba

lõppenud

 

on

 

Ravimil

 

 

 

 

 

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu