Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paglitaz (pioglitazone hydrochloride) - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPaglitaz
ATC koodA10BG03
Toimeainepioglitazone hydrochloride
TootjaKrka, d.d., Novo mesto

Paglitaz

lõppenud

 

pioglitasoon

 

Käesolev dokument on ravimi Paglitaz Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas inimravimite komitee hindas ravimit ja otsustas toetada müügiloa andmist; samuti esitatakse komitee soovitused, kuidas ravimit kasutada.

Mis on Paglitaz?

Paglitaz on ravim, mis sisaldab toimeainena pioglitasooni. Seda turustatakse tablettidena (15, 30 või 45 mg).

Paglitazi kasut t kse ainsa ravimina patsientidel, kellele ei sobi metformiin (samuti diabeediravim).

Paglitazi tohib kasutada ka koos metformiiniga patsientidel, kelle haigus ainult metformiini kasutamisel rahuldavalt ravile ei allu, või koos sulfonüüluurearavimiga (samuti diabeediravim), kui metformiini ei saa kasutada (ravi kahe preparaadiga).

Paglitazi tohib kasutada koos metformiini ja sulfonüüluurearavimiga patsientidel, kelle haigus ei allu piisavalt suukaudsele ravile kahe preparaadiga (ravi kolme preparaadiga).

Paglitazi tohib kasutada ka koos insuliiniga patsientidel, kellele üksnes insuliini manustamine ei mõju rahuldavalt ja kes ei saa kasutada metformiini.

Paglitaz on retseptiravim.

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Kuidas Paglitazi kasutatakse?

Paglitazi soovitatav algannus on 15 või 30 mg üks kord ööpäevas. Ühe või kahe nädala pärast võib annust suurendada annuseni 45 mg ööpäevas, kui on vaja vere glükoosisisaldust paremini reguleerida. Paglitazi ei tohi kasutada patsiendid, kes saavad dialüüsi (teatud verepuhastustehnika neeruhaiguste korral). Tabletid tuleb alla neelata koos veega.

Paglitazi ravivastus tuleb kolme kuni kuue kuu möödudes läbi vaadata ning lõpetada ravi patsientidel, kes ei saa ravist piisavalt kasu. Järgmistel läbivaatamistel peab ravi määranud arst saama kinnitust, et ravist saadud kasu püsib.

Kuidas Paglitaz toimib?

II tüüpi diabeet on haigus, mille korral kõhunäärmes ei teki vere glükoosisisalduse reguleerimiseks

Miks Paglitaz heaks kiideti? müügiluba

Milles seisneb Paglitazi kasulikkus ja m s riskid ravimiga kaasnevad?

Et Paglitaz on geneeriline ravim ja võrdlusravimiga bioekvivalentne, peetakse tema kasulikkust ja riske samadeks mis võrdlusravimil.

Inimravimite komitee järeldas, et vastavalt Euroopa Liidu nõuetele on tõendatud ravimi Paglitaz

Muu teave P glitazi kohta

Euroopa Komisjon andis Paglitazi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 21. märtsil 2012.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Paglitazi kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Kui vajate Paglitaziga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst võrdlusravimi kohta on samuti Euroopa Ravimiameti veebilehel.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 08-2011.

Paglitaz

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu