Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rapilysin (reteplase) - B01AD08

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusRapilysin
ATC koodB01AD08
Toimeainereteplase
TootjaActavis Group PTC ehf

Rapilysin

reteplaas

See on ravimi Rapilysin Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas inimravimite komitee hindas ravimit ja otsustas toetada müügiloa andmist; samuti esitatakse komitee soovitused, kuidas ravimit kasutada.

Mis on Rapilysin?

Rapilysin on süstelahuse pulber ja lahusti. Ravim sisaldab toimeainena reteplaasi.

Milleks Rapilysini kasutatakse?

Rapilysini kasutatakse südamelihaseinfarkti kahtluse korral 12 tunni jooksul, et aidata lahustada trombe, mis takistavad verevoolu südamelihasesse.

Rapilysin on retseptiravim.

Kuidas Rapilysini kasutatakse?

Rapilysini tohib määrata arst, kes on kogenud trombe lahustavate ravimite kasutamisel ja kes oskab jälgida ravimi kasutamist.

Ravi Rapilysiniga tuleb alustada võimalikult kiiresti pärast südameinfarkti sümptomite ilmnemist. Rapilysini manustatakse kahe süstiga, millest teine tehakse 30 minutit pärast esimest. Mõlemad süstid manustatakse veeni aeglaselt, kuid vähem kui 2 minutiga. Teisi trombe ennetavaid ravimeid (aspiriini ja hepariini) tuleb anda enne ja pärast Rapilysini süstimist, et peatada trombide taasteke. Rapilysini ja hepariini või aspiriini ei tohi siiski manustada sama süstlaga.

Kuidas Rapilysin toimib?

Rapilysini toimeaine reteplaas on loodusliku ensüümi t-PA koopia: seda on modifitseeritud, et selle toime algaks kiiremini ja kestaks kauem. Reteplaas käivitab trombe lagundava ensüümi plasmiini moodustumise. Rapilysin aitab südameinfarkti järel lagundada trombe südamelihast verega varustavates arterites, taastades sel viisil südame normaalse verevarustuse.

Kuidas Rapilysini uuriti?

Rapilysini uuriti neljas uuringus enam kui 21 000 patsiendil. Rapilysini võrreldi teiste trombe lagundavate ravimitega: streptokinaasiga 6000 patsiendil ja alteplaasiga ligikaudu 15 000 patsiendil. Uuringutes registreeriti nende patsientide arv, kes olid ajaks 30–35 päeva pärast ravi surnud, ja patsientide arv, kel oli esinenud südamepuudulikkus (süda ei pumpa organismi piisavalt verd) või insult.

Milles seisneb uuringute põhjal Rapilysini kasulikkus?

Rapilysin oli efektiivsem kui streptokinaas südamepuudulikkusega patsientide arvu vähendamisel ja sama efektiivne kui streptokinaas surma ennetamisel. Rapilysin oli ka sama efektiivne kui alteplaas surma ja insuldi ennetamisel.

Mis riskid Rapilysiniga kaasnevad?

Rapilysini kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud enam kui 1 patsiendil 10st) on süstekoha veritsus, korduv isheemia (organismi teatud osa vähenenud verevarustus) või rinnaangiin (tugev rindkerevalu), hüpotensioon (madal vererõhk), südamepuudulikkus või kopsuturse (vedeliku kogunemine kopsu) ja süstekoha reaktsioonid, nt põletustunne. Rapilysini kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Rapilysini ei tohi kasutada ka patsiendid, kellel on verejooksurisk muude haiguste, muu ravi, kõrge vererõhu, varasema verejooksu või hiljutise operatsiooni tõttu. Piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel.

Miks Rapilysin heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Rapilysini kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda ravimi müügiloa.

Muu teave Rapilysini kohta

Euroopa Komisjon andis Rapilysini müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 9. novembril 1996.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Rapilysini kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Kui vajate Rapilysini toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 02-2016.

Rapilysin

EMA/55700/2016

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu