Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sabervel (irbesartan) - C09CA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusSabervel
ATC koodC09CA04
Toimeaineirbesartan
TootjaPharmathen S.A.

Sabervel

lõppenud

 

irbesartaan

 

See on ravimi Sabervel Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas

inimravimite komitee hindas ravimit ja otsustas toetada müügiloa andmist; samuti esitatakse komitee soovitused, kuidas ravimit kasutada.

Sabervel on geneeriline ravim. See tähendab,müügilubaet Sabervel on sarnane võrdlusravimiga Aprovel, millel juba on Euroopa Liidus müügiluba. Lisateave geneeriliste ravimite kohta on teabedokumendis siin.

Mis on Sabervel?

Sabervel on ravim, mis sisaldab toimeainena irbesartaani. Seda turustatakse tablettidena (75, 150 ja 300 mg).

Milleks Saberveli kasutatakse?on

Saberveli kasutatakseRavimiltäiskasvanud patsientidel, kellel on essentsiaalne hüpertensioon (kõrgvererõhutõbi). Essentsiaalne tähendab, et kõrgvererõhutõbe ei põhjusta ükski teine haigus. Saberveli kasutatakse ka neeruhaiguste raviks hüpertensiooniga ja II tüüpi diabeediga täiskasvanud patsientidel.

Sabervel on retseptiravim.

Kuidas Saberveli kasutatakse?

Saberveli tavaline soovituslik annus on 150 mg üks kord ööpäevas. Kui see ei anna vererõhu alandamisel piisavat tulemust, võib annust suurendada kuni 300 mg-ni ööpäevas või kasutada lisaks muid kõrgvererõhuravimeid, nt hüdroklorotiasiidi. Algannust 75 mg tohib kasutada hemodialüüsi (teatud verepuhastustehnika) saavatel patsientidel või üle 75-aastastel patsientidel.

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Miks Sabervel heaks kiideti?

riske samadeks mis võrdlusravimil.

Kuidas Saberveli uuriti?

Kõrgvererõhuga ja II tüüpi diabeediga patsientidel kasutatakse Saberveli lisaks teistele kõrgvererõhuravimitele. Ravi alustatakse annusega 150 mg üks kord ööpäevas ning tavaliselt suurendatakse seda annuseni 300 mg üks kord ööpäevas.

Kuidas Sabervel toimib?

Saberveli toimeaine irbesartaan on angiotensiin II retseptori antagonist, mis blokeerib organismis hormooni angiotensiin II toime. Angiotensiin II on tugev vasokonstriktor (veresooni ahendav aine). Blokeerides retseptorid, millega angiotensiin II tavaliselt seondub, peatab irbesartaan hormooni toime ja soodustab veresoonte laienemist. See vähendab vererõhku ja kõrgvererõhu riske, näiteks insuldi riski.

Et Sabervel on geneeriline ravim, piirdusid uuringud katsetega, milleslõppenudnäidati Saberveli

bioekvivalentsust võrdlusravimiga Aprovel. Kaks ravimit on bioekvivalentsed, kui mõlemad tekitavad organismis sama toimeainesisalduse.

Milles seisneb Saberveli kasulikkus ja mis riskid ravimiga kaasnevad?

Aproveli korral, ületab ravimi kasulikkus sellega kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda Saberveli müügiloa.

Et Sabervel on geneeriline ravim ja võrdlusravimiga bioekvivalentne, peetakse tema kasulikkust ja Inimravimite komitee järeldas, et vastavaltmüügilubaEuroopa L du nõuetele on tõendatud Saberveli võrdväärne kvaliteet ja bioekvivalentsus ravimiga Aprovel. Seetõttu arvas inimravimite komitee, et nagu ka

Muu teave Saberveli kohta

medicine/Human med c nes/European public assessment reports. Kui vajate Saberveliga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma rsti või apteekri poole.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst võrdlusravimi kohta on samuti Euroopa Ravimiameti veebilehel.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 03-2012.

Sabervel

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu