Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sonata (zaleplon) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - N05CF03

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusSonata
ATC koodN05CF03
Toimeainezaleplon
TootjaMeda AB

A. TOOTJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST

Ravimipartii vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

MEDA Manufacturing GmbH

Neurather Ring 1

51063 Cologne

Saksamaa

B. TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS

Retseptiravim

C.

MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED MÜÜGILOAHOIDJALE

Müügiloa hoidja peab esitama asjaomase ravimi perioodilisi ohutusaruandeid kooskõlas direktiivi

2001/83/EÜ artikli 107c punktis 7 sätestatud ja Euroopa ravimite veebiportaalis avaldatud liidu

kontrollpäevade loetelu (EURD loetelu) nõuetega.

 

D. TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD, MIS PUUDUTAVAD RAVIMI OHUTUT JA

TÕHUSAT KASUTAMIST

müügiluba

lõppenud

 

Ei ole kohaldatav.

 

 

 

on

 

Ravimil

 

 

 

 

 

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu