Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tadalafil Generics (tadalafil) - G04BE08

Updated on site: 12-Jul-2017

Ravimi nimetusTadalafil Generics
ATC koodG04BE08
Toimeainetadalafil
TootjaMYLAN S.A.S

Tadalafil Generics

tadalafiil

See on ravimi Tadalafil Generics Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet hindas ravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes ei anta ravimi Tadalafil Generics kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui vajate ravimi Tadalafil Generics kasutamise praktilisi nõuandeid, lugege pakendi infolehte või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Mis on Tadalafil Generics ja milleks seda kasutatakse?

Tadalafil Generics on ravim, mida kasutatakse pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks täiskasvanud patsientidel, et parandada koormustaluvust. Pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon on kopsuarterite ebanormaalselt kõrge vererõhk. Ravimit Tadalafil Generics kasutatakse patsientidel, kellel on II klassi (koormustaluvus on veidi piiratud) või III klassi (koormustaluvus on oluliselt piiratud) pulmonaalse arteriaalne hüpertensioon.

Tadalafil Generics sisaldab toimeainena tadalafiili.

Tadalafil Generics on geneeriline ravim. See tähendab, et Tadalafil Generics sisaldab sama toimeainet ja toimib samal viisil kui võrdlusravim Adcirca, millel juba on Euroopa Liidus müügiluba. Lisateave geneeriliste ravimite kohta on teabedokumendis siin.

Kuidas ravimit Tadalafil Generics kasutatakse?

Tadalafil Generics on retseptiravim. Ravi tohib määrata ja patsienti peab jälgima pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni ravis kogenud arst.

Ravimit Tadalafil Generics turustatakse 20 mg tablettidena. Soovitatav annus on kaks tabletti (40 mg) üks kord ööpäevas. Kergete või mõõdukate neeru- või maksaprobleemidega patsiendid peavad ravi

alustama väiksema annusega. Ravimit Tadalafil Generics ei soovitata kasutada raskete maksa- või neeruprobleemidega patsientidel.

Kuidas Tadalafil Generics toimib?

Pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon on kurnav haigus, mille korral kopsude veresooned ahenevad tugevasti. See põhjustab kõrget vererõhku kopsuarterites (südamest kopsu viivates veresoontes). Kõrge vererõhk vähendab kopsudes verre imenduva hapniku kogust ja seetõttu raskendab kehalist tegevust. Ravimi Tadalafil Generics toimeaine tadalafiil kuulub fosfodiesteraas-5 (PDE5) inhibiitorite ravimirühma, st tadalafiil blokeerib ensüümi PDE5. Seda ensüümi on kopsude veresoontes. Kui ensüüm on blokeeritud, ei saa see lagundada tsüklilist guanosiinmonofosfaati (cGMP), mis jääb veresoontesse, põhjustades nende laienemist (vasodilatatsiooni). Pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooniga patsientidel alandab see kopsude vererõhku ja leevendab sümptomeid.

Kuidas ravimit Tadalafil Generics uuriti?

Võrdlusravimiga Adcirca on juba tehtud toimeaine heakskiidetud kasutamisviiside kasulikkuse ja riski uuringud ning neid ei ole vaja ravimiga Tadalafil Generics korrata.

Nagu iga ravimi korral, esitas ettevõte uuringud ravimi Tadalafil Generics kvaliteedi kohta. Ettevõte tegi ka uuringud, mis tõendasid ravimi bioekvivalentsust võrdlusravimiga. Kaks ravimit on bioekvivalentsed, kui mõlemad tekitavad organismis sama toimeainesisalduse ja neil on seetõttu sama eeldatav mõju.

Milles seisneb ravimi Tadalafil Generics kasulikkus ja mis riskid ravimiga kaasnevad?

Et Tadalafil Generics on geneeriline ravim ja võrdlusravimiga bioekvivalentne, peetakse tema kasulikkust ja riske samadeks mis võrdlusravimil.

Miks Tadalafil Generics heaks kiideti?

Inimravimite komitee järeldas, et vastavalt Euroopa Liidu nõuetele on tõendatud ravimi Tadalafil Generics võrreldav kvaliteet ja bioekvivalentsus ravimiga Adcirca. Seetõttu on inimravimite komitee arvamusel, et nagu ka Adcirca korral, ületab ravimi Tadalafil Generics kasulikkus sellega kaasnevad riskid. Komitee soovitas ravimi Tadalafil Generics kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita.

Mis meetmed võetakse, et tagada ravimi Tadalafil Generics ohutu ja efektiivne kasutamine?

Ravimi Tadalafil Generics ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja patsientidele on lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele.

Muu teave ravimi Tadalafil Generics kohta

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst ravimi Tadalafil Generics kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Kui vajate ravimiga Tadalafil Generics toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst võrdlusravimi kohta on samuti Euroopa Ravimiameti veebilehel.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu