Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valige veebisaidi keel

Telmisartan Actavis (telmisartan) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - C09CA07

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusTelmisartan Actavis
ATC koodC09CA07
Toimeainetelmisartan
TootjaActavis Group PTC ehf

A. RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV(AD) TOOTJA(D)

Ravimipartii vabastamise eest vastutava(te) tootja(te) nimi ja aadress

Actavis hf.,

Reykjavíkurvegi 76-78, IS-220 Hafnarfjörður,

Island

Actavis Ltd.,

B16 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000,

Malta

Trükitud ravimpreparaadi pakendi infoleht peab kajastama ravimpratiide eest vastutavate tootjate nimesid ja aadresse.

B.HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C.MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED MÜÜGILOALE

Perioodilised ohutusaruanded

Müügiloa hoidja peab esitama asjaomase ravimi perioodilisi ohutusaruandeid kooskõlas direktiivi 2001/83/EÜ artikli 107c punktis 7 sätestatud ja Euroopa ravimite veebiportaalis avaldatud liidu kontrollpäevade loetelu (EURD loetelu) nõuetega.

D. RAVIMPREPARAADI OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE TINGIMUSED JA PIIRANGUD

Ei ole kohaldatav

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu