Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wilzin (zinc) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - A16AX05

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusWilzin
ATC koodA16AX05
Toimeainezinc
TootjaOrphan Europe S.A.R.L.

A. TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST

Ravimipartii vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Orphan Europe SARL

Immeuble „Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Prantsusmaa

või

Orphan Europe SARL Eco River Parc

30, rue des Peupliers F-92000 Nanterre Prantsusmaa

Ravimi trükitud pakendi i nfolehel p eab olema v astava ravimipartii k asutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress.

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

MÜÜGILOA HOIDJALE ESITATUD HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED JA - PIIRANGUD

Piiratud tingimustel väljastatav retseptiravim (vt lisa I: Ravimi omaduste kokkuvõte, lõik 4.2)

MUUD TINGIMUSED

Müügiloa h oidja p eab i nformeerima E uroopa Komisjoni k äesoleva o tsusega loa saanud ravimite turustusplaanidest.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu