Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ablavar (Vasovist) (gadofosveset trisodium) – Myyntipäällysmerkinnät - V08CA

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiAblavar (Vasovist)
ATC-koodiV08CA
Lääkeainegadofosveset trisodium
ValmistajaTMC Pharma Services Ltd.
ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT
ULKOPAKKAUS - RASIA
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Ablavar 0,25 mmol/ml injektioneste, liuos Gadofosveseetti

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 ml Ablavar-injektionestettä sisältää 244 mg (0,25 mmol) trinatriumgadofosveseettia, joka vastaa 227 mg gadofosveseettia

Yksi 10 ml:n injektiopullo liuosta sisältää 2,44 g (2,50 mmol) trinatriumgadofosveseettia, joka vastaa 2.27g gadofosveseettia

Yksi 15 ml:n injektiopullo liuosta sisältää 3,66 g (3,75 mmol) trinatriumgadofosveseettia, joka vastaa

myyntilupaa

3.41g gadofosveseettia

 

enää

 

Yksi 20 ml:n injektiopullo liuosta sisältää 4,88 g (5,00 mmol) trinatriumgadofosveseettia, joka vastaa

4.54g gadofosveseettia

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

ei

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

käytettävä vesi

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Injektiopullojen mukana olevaan seurantaan tarkoitettuun irrotettavaan tarralappuun tulee merkitä annos ja lappu tulee kiinnittää potilaan potilastietoihin.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Käytettävä välittömästi avaamisen jälkeen.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa valolta suojassa.

10.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

 

TARPEEN

 

 

Hävitä jäljelle jäänyt aine aina tutkimuksen jälkeen.

 

 

 

 

 

11.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

myyntilupaa

TMC Pharma Services Ltd., Finchampstead, Berkshire, RG40 4LJ, Iso-Britannia

 

 

 

 

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

enää

 

EU/1/05/313/001 Ablavar 0,25 mmol/ml injektion st , liuos laskimoon, yksi 10 ml injektiopullo

 

ei

 

 

(lasia)

EU/1/05/313/003 Ablavar 0,25 mmol/ml injektioneste, liuos laskimoon, kymmenen 10 ml injektiopulloa (lasia)

EU/1/05/313/002LääkevalmisteellaAblavar 0,25 mmol/ml injektioneste, liuos laskimoon, viisi 10 ml injektiopulloa (lasia)

EU/1/05/313/004 Ablavar 0,25 mmol/ml injektioneste, liuos laskimoon, yksi 15 ml injektiopullo (lasia)

EU/1/05/313/005 Ab avar 0,25 mmol/ml injektioneste, liuos laskimoon, viisi 15 ml injektiopulloa (lasia)

EU/1/05/313/006 Abl r 0,25 mmol/ml injektioneste, liuos laskimoon, kymmenen 15 ml injektiopulloa (lasia)

EU/1/05/313/007 Ablavar 0,25 mmol/ml injektioneste, liuos laskimoon, yksi 20 ml injektiopullo (lasia)

EU/1/05/313/008 Ablavar 0,25 mmol/ml injektioneste, liuos laskimoon, viisi 20 ml injektiopulloa (lasia)

EU/1/05/313/009 Ablavar 0,25 mmol/ml injektioneste, liuos laskimoon, kymmenen 20 ml injektiopulloa (lasia)

13.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta.

 

 

enää

myyntilupaa

 

ei

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 15 ml ja 20 ml injektiopullo
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Ablavar 0,25 mmol/ml liuos laskimoon

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 ml Ablavar-liuosta sisältää 244 mg (0,25 mmol) trinatriumgadofosveseettia,myyntilupaajoka vastaa 227 mg gadofosveseettia

Yksi 15 ml:n injektiopullo liuosta sisältää 3,66 g (3,75 mmol) trinatriumgadofosvesee a, joka vastaa 3.41g gadofosveseettia

Yksi 20 ml:n injektiopullo liuosta sisältää 4,88 g (5,00 mmol) trinatriumgadofosveseettia, joka vastaa 4.54g gadofosveseettia

3.

 

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

Fosveseetti

ei

enää

Natriumhydroksidi

Kloorivetyhappo

 

 

Lääkevalmisteella

 

Injektionesteisiin käytettävä vesi

 

4.

 

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

Injektioneste, liuos.

 

 

15 ml

 

 

 

20 ml

 

 

 

 

 

 

5.

 

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Ablavar annetaan potilaalle manuaalisesti yhtenä laskimonsisäisenä bolusinjektiona tai korkeintaan 30 sekuntia kestävänä injektiona magneettivarjoaineiden annosteluun tarkoitetulla autoinjektorilla, jota seuraa 25 − 30 ml:n normaali suolaliuoshuuhtelu.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Käytettävä välittömästi avaamisen jälkeen.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa valolta suojassa.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI,myyntilupaaJOS

TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

enääei

(lasia)

ReseptilääkeLääkevalmisteella

EU/1/05/313/006 Ablavar 0,25 mmol/ml injektioneste, liuos laskimoon, kymmenen 15 ml injektiopulloa (lasia)

EU/1/05/313/007 Ablavar 0,25 mmol/ml injektioneste, liuos laskimoon, yksi 20 ml injektiopullo (lasia)

EU/1/05/313/008 Ablavar 0,25 mmol/ml injektioneste, liuos laskimoon, viisi 20 ml injektiopulloa (lasia)

EU/1/05/313/009 Ablavar 0,25 mmol/ml injektioneste, liuos laskimoon, kymmenen 20 ml injektiopulloa (lasia)

13.

ERÄNUMERO

Lot

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

10 ML

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Ablavar 0,25 mmol/ml injektioneste, liuos

Gadofosveseetti

Laskimoon

 

 

 

2.

ANTOTAPA

myyntilupaa

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

EXP

Lääkevalmiste on käytettävä välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen.

 

4.

 

ERÄNUMERO

enää

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

5.

 

SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENAei

TAI YKSIKKÖINÄ

 

 

10 ml

 

 

 

 

6.

 

MUUTA

 

 

 

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä