Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abseamed (epoetin alfa) – Pakkausseloste - B03XA01

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiAbseamed
ATC-koodiB03XA01
Lääkeaineepoetin alfa
ValmistajaMedice Arzneimittel Pütter GmbH

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Abseamed 1000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa

Abseamed 2000 IU/1 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa

Abseamed 3000 IU/0,3 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa

Abseamed 4000 IU/0,4 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa

Abseamed 5000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa

Abseamed 6000 IU/0,6 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa

Abseamed 7000 IU/0,7 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa

Abseamed 8000 IU/0,8 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa

Abseamed 9000 IU/0,9 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa

Abseamed 10000 IU/1 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa

Abseamed 20000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa

Abseamed 30000 IU/0,75 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa

Abseamed 40000 IU/1 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa epoetiini alfa

Lue tämä pakkauseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1.Mitä Abseamed on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Abseamedia

3.Miten Abseamedia käytetään

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Abseamedin säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä Abseamed on ja mihin sitä käytetään

Abseamedin vaikuttava aine on epoetiini alfa -hormoni. Se on proteiini, joka stimuloi luuydintä tuottamaan enemmän veren punasoluja. Punasolut sisältävät hemoglobiinia, joka kuljettaa happea. Epoetiini alfa on kopio ihmisen elimistön erytropoietiinihormonista ja toimii samalla tavalla.

Abseamedia käytetään munuaissairauden aiheuttaman oireisen anemian hoitoon:

hemodialyysihoitoa saaville lapsille

hemo- tai peritoneaalidialyysihoitoa saaville aikuisille

vaikeasti aneemisille aikuisille, jotka eivät vielä saa dialyysihoitoa

Jos sinulla on munuaissairaus, munuaisesi eivät ehkä tuota riittävästi erytropoietiinia (jota tarvitaan punasolujen tuottamisessa). Abseamed-hoito määrätään stimuloimaan luuydintäsi tuottamaan enemmän veren punasoluja.

Abseamedia käytetään anemian hoitoon aikuisille, jotka saavat kemoterapiaa kiinteisiin kasvaimiin, pahanlaatuiseen imukudoskasvaimeen tai multippeliin myeloomaan (luuydinsyöpä) ja jotka saattavat todennäköisesti tarvita verensiirtoa. Abseamed voi vähentää verensiirron tarvetta näillä potilailla.

Abseamedia käytetään kohtalaisen aneemisille aikuisille, jotka luovuttavat jonkin verran verta ennen leikkausta jotta heille voitaisiin antaa sitä takaisin leikkauksen aikana tai jälkeen. Koska

Abseamed stimuloi punasolujen tuotantoa, näiltä potilailta voidaan ottaa talteen enemmän verta.

Abseamedia käytetään kohtalaisen aneemisille aikuisille valmistauduttaessa suureen ortopediseen leikkaukseen (esimerkiksi lonkan tai polven tekonivelleikkaukseen) verensiirron mahdollisen tarpeen vähentämiseksi.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Abseamedia

Älä käytä Abseamedia

jos olet allerginen epoetiini alfalle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

jos sinulla on diagnosoitu puhdas punasoluaplasia (luuydin ei pysty tuottamaan veren punasoluja) sellaisen aiemman hoidon jälkeen, jossa käytettiin jotakin punasolujen tuotantoa stimuloivaa valmistetta (mukaan lukien Abseamed). Ks. kohta 4.

jos sinulla on korkea verenpaine, jota ei ole saatu riittävästi hallintaan lääkkeillä

punasolujen tuotannon stimuloimiseen (jotta sinulta voidaan ottaa enemmän verta), jos sinulle ei voida siirtää omaa vertasi leikkauksen aikana tai sen jälkeen.

jos valmistaudut suureen ennalta suunniteltuun ortopediseen leikkaukseen (esimerkiksi lonkka- tai polvileikkaus) ja:

sinulla on vaikea sydänsairaus

sinulla on vaikeita valtimoiden ja laskimoiden sairauksia

sinulla on äskettäin ollut sydänkohtaus tai aivoinfarkti

et saa ottaa verta ohentavia lääkkeitä.

Abseamed ei ehkä sovi sinulle. Keskustele siitä lääkärin kanssa. Abseamedia käyttäessään joidenkin ihmisten on käytettävä muita lääkkeitä verisuonitukosten riskin vähentämiseksi. Jos et voi ottaa verihyytymien muodostumista estävää lääkitystä, et voi käyttää Abseamedia.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Abseamedia.

Abseamed ja muut punasolujen tuotantoa stimuloivat valmisteet saattavat lisätä verisuonitukosten kehittymisen riskiä kaikilla potilailla. Tämä riski voi olla tavallista suurempi, jos sinulla on verisuonitukosten kehittymiselle altistavia muita riskitekijöitä (esimerkiksi jos sinulla on ollut verisuonitukos aeimmin tai olet ylipainoinen, sinulla on diabetes, sinulla on sydänsairaus tai jos olet ollut pitkään vuodelevossa esimerkiksi leikkauksen tai sairauden vuoksi). Jos jokin näistä koskee sinua, kerro asiasta lääkärille. Lääkäri auttaa sinua päättämään, sopiiko Abseamed sinulle.

On tärkeää kertoa lääkärille, jos jokin seuraavista koskee sinua. Voit ehkä yhä käyttää Abseamedia, mutta keskustele siitä ensin lääkärin kanssa.

Jos tiedät, että sinulla on tai on ollut jokin tai jotkin seuraavista:

korkea verenpaine;

epileptiset kohtaukset tai kouristuskohtaukset;

maksasairaus;

muista syistä johtuva anemia;

porfyria (harvinainen verisairaus).

Jos olet syöpäpotilas, sinun on hyvä tietää, että punasolujen tuotantoa stimuloivat aineet (kuten Abseamed) voivat toimia kasvutekijänä ja siksi teoriassa vaikuttaa sairastamasi syövän etenemiseen.

Yksilöllisen tilanteestasi mukaan verensiirto saattaa olla suositeltavaa. Keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Jos olet C-hepatiittipotilas ja sinua hoidetaan interferonilla ja ribaviriinilla, keskustele tästä lääkärin kanssa, koska yhdistelmähoito epoetiini alfalla, interferonilla ja ribaviriinilla on harvoissa tapauksissa johtanut vaikutuksen puutokseen ja puhdas punasoluaplasia (PRCA) -nimisen sairauden (anemian vaikea muoto) kehittymiseen. Abseamedia ei ole hyväksytty C-hepatiittiin liittyvän anemian hoitoon.

Jos olet kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastava potilas, ja varsinkin jos elimistössäsi ei synny riittävää vastetta Abseamedille, lääkäri tarkistaa käyttämäsi annoksen, sillä toistuva Abseamed- annoksen nostaminen silloin, kun elimistössäsi ei synny sille vastetta, saattaa lisätä sydän- tai verisuonisairauksien riskiä ja mahdollisesti sydäninfarktin, aivoinfarktin ja kuoleman riskiä.

Jos olet syöpäpotilas, sinun on hyvä tietää, että Abseamedin käyttö saattaa liittyä lyhempään elinaikaan ja suurempaan kuolleisuuteen pään ja kaulan alueen syöpää ja metastaattista rintasyöpää sairastavilla potilailla, jotka saavat solunsalpaajahoitoa.

Ole erityisen varovainen muiden veren punasolujen tuotantoa stimuloivien tuotteiden suhteen

Abseamed kuuluu valmisteisiin, jotka stimuloivat punasolujen tuotantoa erytropoietiiniksi kutsutun ihmisen proteiinin tavoin. Hoitoalan ammattilainen kirjaa aina tarkasti ylös käyttämäsi tuotteen tiedot. Jos sinulle annetaan hoidon aikana muuta tämän ryhmän lääkettä kuin Abseamedia, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen sen käyttämistä.

Muut lääkevalmisteet ja Abseamed

Abseamed ei yleensä reagoi muiden lääkkeiden kanssa, mutta kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Jos käytät lääkettä, jonka nimi on siklosporiini (käytetään esim. munuaisensiirtojen jälkeen), lääkäri saattaa määrätä verikokeita tehtäväksi siklosporiinipitoisuuden tarkistamiseksi Abseamed- hoidon aikana.

Rautalisät ja muut verenmuodostusta lisäävät aineet saattavat lisätä Abseamedin tehokkuutta. Lääkäri päättää, voitko ottaa niitä.

Jos käyt jossakin sairaalassa tai lääkärin vastaanotolla, kerro lääkärille, että saat Abseamed-hoitoa. Se voi vaikuttaa muihin hoitoihin tai kokeiden tuloksiin.

Raskaus ja imetys

Jos jokin seuraavista koskee sinua, sinun on kerrottava siitä lääkärille. Voit ehkä edelleen käyttää Abseamedia, mutta keskustele asiasta ensin lääkärin kanssa:

jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana

jos imetät.

Abseamed sisältää natriumia:

Abseamed sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli se on olennaisesti natriumiton.

3.Miten Abseamedia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma.

Lääkärisi on otattanut sinulta verikokeita ja päättänyt, että tarvitset Abseamedia.

Abseamed voidaan antaa ruiskeena (injektiona):

joko laskimoon tai katetriin, joka on asetettu laskimoon (laskimonsisäisesti)

tai ihon alle (ihonalaisesti).

Lääkäri päättää Abseamedin antotavan. Ruiskeen antaa tavallisesti lääkäri, hoitaja tai muu hoitoalan ammattilainen. Jotkut potilaat saattavat opetella myöhemmin pistämään lääkkeen itse ihon alle, sen mukaan, miksi he tarvitsevat Abseamed-hoitoa: katso pakkausselosteen lopussa oleva kohta Ohjeet itsesi pistämiseen.

Abseamedia ei pidä käyttää:

sen jälkeen, kun etikettiin ja ulkopakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivämäärä on umpeutunut

jos tiedät tai luulet, että valmiste on vahingossa päässyt jäätymään

jos jääkaappi on ollut pois päältä.

Sinulle annettava Abseamed-annos perustuu painoosi kilogrammoina. Lääkäri ottaa myös anemiasi syyn huomioon oikean annoksen määrittämisessä.

Lääkäri seuraa verenpainettasi säännöllisesti Abseamed-hoidon aikana.

Munuaissairautta sairastavat henkilöt

Lääkäri pyrkii pitämään hemoglobiiiniarvosi välillä 10–12 g/dl (100-120 g/l), koska korkea hemoglobiinitaso saattaa lisätä verihyytymien ja kuolemien vaaraa.

Abseamedin tavallinen aloitusannos aikuisille ja lapsille on 50 kansainvälistä yksikköä (IU) painokiloa (/kg) kohti annettuna kolmesti viikossa. Peritoneaalidialyysihoitoa saaville potilaille Abseamedia saatetaan antaa kahdesti viikossa.

Abseamed annetaan aikuisille ja lapsille pistoksena joko suoraan laskimoon (laskimonsisäisesti) tai laskimoon asetun katetrin kautta. Jos tämä antoreitti (laskimon tai katetrin kautta) ei ole helposti käytettävissä, lääkärisi voi päättää, että Abseamed annetaan ihon alle (ihonalaisesti). Tämä koskee dialyysipotilaita ja potilaita, jotka eivät ole vielä saaneet dialyysia.

Lääkäri määrää säännöllisiä verikokeita todetakseen, miten anemiasi reagoi hoitoon, ja saattaa muuttaa annosta, tavallisesti ei kuitenkaan useammin kuin neljän viikon välein.

Kun anemia on saatu hallintaan, lääkäri tarkastaa veriarvosi säännöllisesti. Hän saattaa muuttaa käyttämääsi Abseamed-annosta ja antotiheyttä, jotta lääke tehoaisi. Lääkäri määrää sinulle pienimmän tehoavan annoksen, jolla anemiaoireet saadaan pysymään hallinnassa.

Jos elimistössäsi ei synny riittävää vastetta Abseamedille, lääkäri tarkistaa käyttämäsi annoksen ja kertoo sinulle, pitääkö Abseamed-annoksiin tehdä muutoksia.

Jos Abseamedin annosväli on sinulla tavallista pidempi (yli yksi viikko), saattaa olla, ettet saavuta riittäviä hemoglobiiniarvoja, jolloin Abseamed-annosta täytyy mahdollisesti suurentaa tai antotiheyttä pienentää.

Abseamed-hoidon tehostamiseksi sinulle annetaan ehkä lisärautaa ennen hoitoa ja sen jälkeen.

Jos sinulle annetaan dialyysihoitoa, kun aloitat Abseamed-hoidon, dialyysihoitoa voidaan ehkä joutua muuttamaan. Lääkäri päättää tästä.

Solunsalpaajahoitoa saavat aikuiset

Lääkäri voi aloittaa Abseamed-hoidon, jos hemoglobiiniarvosi on 10 g/dl (100 g/l) tai alempi.

Lääkäri pyrkii pitämään hemoglobiiniarvosi välillä 10–12 g/dl (100-120 g/l), koska korkea hemoglobiinitaso saattaa lisätä verihyytymien ja kuoleman vaaraa.

Aloitusannos on joko 150 IU painokiloa kohti kolme kertaa viikossa tai 450 IU painokiloa kohti kerran viikossa.

Abseamed annetaan pistoksena ihon alle.

Lääkäri tilaa verikokeet ja saattaa sovittaa annosta anemian hoitovasteesta riippuen.

Abseamed-hoidon tehostamiseksi sinulle annetaan ehkä lisärautaa ennen hoitoa ja sen jälkeen.

Abseamed-hoitoa jatketaan yleensä kuukauden ajan solunsalpaajahoidon päätyttyä.

Aikuiset potilaat, jotka luovuttavat vertansa

Tavallinen annos on 600 IU:ta painokiloa kohti kahdesti viikossa.

Abseamedia annetaan pistoksena laskimoon välittömästi sen jälkeen kun olet luovuttanut verta, kolmen viikon ajan ennen leikkaustasi.

Sinulle voidaan myös antaa lisärautaa ennen Abseamed-hoitoa ja sen jälkeen valmisteen tehon lisäämiseksi.

Aikuiset, joille on suunniteltu suuri ortopedinen leikkaus

Suositusannos on 600 IU painokiloa kohti kerran viikossa.

Abseamedia annetaan pistoksena ihon alle joka viikko kolmen viikon ajan ennen leikkausta ja leikkauspäivänä.

Tapauksissa, joissa on tarpeen lyhentää hoidon aikaa ennen leikkausta, annetaan 300 IU/kg päivittäin korkeintaan 10 perättäisenä päivänä ennen leikkausta, leikkauspäivänä sekä neljänä päivänä heti leikkauksen jälkeen.

Jos verikokeet osoittavat hemoglobiinisi olevan liian korkea ennen leikkausta, hoito on keskeytettävä.

Sinulle saatetaan antaa lisärautaa ennen Abseamed-hoitoa ja sen aikana hoidon tehon lisäämiseksi.

Abseamedin pistäminen ihon alle

Hoidon alkaessa hoitohenkilökunta pistää yleensä Abseamedin. Myöhemmin lääkäri saattaa kuitenkin ehdottaa, että sinä tai sinua hoitava henkilö opettelisi pistämään Abseamed-injektion itse ihon alle (subkutaanisesti).

Älä yritä pistää itse itseäsi, ellei lääkäri tai hoitaja ole opettanut pistämistä sinulle.

Käytä Abseamedia juuri siten kuin lääkäri tai sairaanhoitaja on neuvonut.

Varmista, että pistät juuri sen määrän nestettä, jonka lääkäri tai sairaanhoitaja on neuvonut.

Käytä Abseamedia vain, jos se on säilytetty oikein – katso kohta 5, Abseamedin säilyttäminen.

Anna Abseamed-ruiskun lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä. Tämä vie tavallisesti 15-30 minuuttia. Käytä ruisku 3 päivän kuluessa siitä, kun olet ottanut sen jääkaapista,

Ota yhdestä ruiskusta vain yksi annos Abseamedia.

Jos Abseamed pistetään ihon alle (subkutaanisesti), pistettävä määrä ei normaalisti ole enempää kuin yksi millilitra (1 ml) yhdessä pistoksessa.

Abseamed annetaan yksinään. Sitä ei sekoiteta muiden injektionesteiden kanssa.

Älä ravista Abseamed-ruiskuja. Pitkäkestoinen voimakas ravistaminen saattaa pilata valmisteen. Jos valmistetta on ravistettu voimakkaasti, älä käytä sitä.

Ohjeet Abseamedin pistämiseen itseesi ovat tämän pakkausselosteen lopussa.

Jos käytät enemmän Abseamedia kuin sinun pitäisi

Kerro välittömästi lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos Abseamedia on mielestäsi pistetty liikaa. Haittavaikutukset Abseamedin yliannostuksesta ovat epätodennäköisiä.

Jos unohdat käyttää Abseamedia

Pistä seuraava annos heti kun muistat. Jos seuraavaan annokseen on alle vuorokausi aikaa, jätä unohtunut ruiske ottamatta ja jatka hoitoa tavalliseen tapaan. Älä pistä kaksinkertaista annosta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Kerro välittömästi lääkärille tai hoitajalle, jos huomaat itselläsi tässä luetteloituja vaikutuksia.

Hyvin yleiset haittavaikutukset

Näitä voi esiintyä useammalla kuin yhdellä 10:stä Abseamedia käyttävästä potilaasta.

Ripuli

Pahoinvointi vatsassa

Oksentelu

Kuume

Hengitystieoireita, kuten tukkoinen nenä ja kurkkukipu, on raportoitu munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla, jotka eivät saa vielä dialyysihoitoa.

Yleiset haittavaikutukset

Näitä voi esiintyä enintään yhdellä 10:stä Abseamedia käyttävästä potilaasta.

Kohonnut verenpaine. Päänsäryt, erityisesti äkillistä migreeniä muistuttava viiltävä päänsärky, sekava olo tai kohtaukset voivat olla merkkejä äkillisestä verenpaineen kohoamisesta. Se vaatii kiireellistä hoitoa. Kohonnut verenpaine voi vaatia muuta lääkehoitoa (tai jo käyttämäsi verenpainelääkityksen muuttamista).

Verisuonitukokset (mukaan lukien syvä laskimotukos ja verisuoneen pysähtyvät verihyytymät), jotka voivat vaatia kiireellistä hoitoa. Oireita voivat olla rintakipu, hengästyneisyys ja kivulias turvotus ja punoitus, yleensä jalassa.

Yskä.

Ihottumat, jotka voivat johtua allergisesta reaktiosta.

Luu- tai lihaskipu.

Flunssan kaltaiset oireet, kuten päänsärky, nivelkipu ja -särky, kuume, heikkoudentunne, vilunväristykset, väsymys, huimaus. Nämä voivat olla yleisempiä hoidon alussa. Jos saat näitä oireita laskimoon annetun injektion aikana, injektion hitaampi ruiskutus voi auttaa välttämään oireita tulevaisuudessa.

Punoitus, polte ja kipu injektiokohdassa.

Nilkkojen, jalkaterien tai sormien turvotus.

Melko harvinaiset haittavaikutukset

Näitä voi esiintyä enintään yhdellä 100:sta Abseamedia käyttävästä potilaasta.

Veren korkeat kaliumpitoisuudet, jotka voivat aiheuttaa epänormaalin sydämen lyöntirytmin (tämä on hyvin yleinen haittavaikutus dialyysipotilailla).

Kouristukset.

Nenän tai hengitysteiden tukkoisuus.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset

Näitä voi esiintyä enintään yhdellä 10 000:sta Abseamedia käyttävästä potilaasta

Puhtaan punasoluaplasian (PRCA) oireet

PRCA tarkoittaa sitä, että luuydin ei valmista riittävästi punasoluja. PRCA aiheuttaa äkillisen vakavan anemian. Sen oireita ovat:

epätavallinen väsymys

huimaus

hengästyneisyys.

Puhdasta punasoluaplasiaa PRCA on hyvin harvoin raportoitu lähinnä munuaissairauspotilailla kuukausien tai vuosien epoetiini alfa -hoidon ja muiden punasolujen tuotantoa stimuloivien hoitojen jälkeen.

Erityisesti hoidon alussa pienten verisolujen (joita sanotaan verihiutaleiksi) tasoissa voi tapahtua nousua. Nämä verisolut ottavat osaa verihyytymän muodostumiseen. Lääkärisi tarkastaa tämän

Jos saat hemodialyysihoitoa:

Verihyytymiä (tromboosi) voi muodostua dialyysisuntissasi. Tämä on todennäköisempää, jos sinulla on alhainen verenpaine tai avannekomplikaatioita.

Verihyytymiä voi muodostua myös hemodialyysijärjestelmääsi. Lääkärisi voi päättää nostaa hepariiniannostustasi dialyysin aikana.

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle välittömästi, jos tiedät että sinulla on jokin näistä oireista tai jos huomaat joitakin muita oireita Abseamed-hoidon aikana.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille, sairaanhoitajalle tai apteekkihenkilökunnalle.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.Abseamedin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä tai pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän EXP jälkeen.

Säilytä ja kuljeta kylmässä (2°C-8°C).

Voit ottaa Abseamedin jääkaapista ja pitää sitä huoneenlämpötilassa (enintään 25°C) enintään kolmen vuorokauden ajan. Kun ruisku on otettu jääkaapista ja saavuttanut huoneenlämpötilan (enintään 25°C), se on käytettävä kolmen vuorokauden kuluessa tai hävitettävä.

Ei saa jäätyä. Älä ravista.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat että

se on vahingossa jäätynyt, tai

jääkaapissa on ollut toimintahäiriö,

neste on värjäytynyt tai siinä näkyy kelluvia hiukkasia,

sinetti on rikki.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Abseamed sisältää

-Vaikuttava aine on: epoetiini alfa (katso määrät jäljempänä olevasta taulukosta).

-Muut aineet ovat: natriumdivetyfosfaattidihydraatti, dinatriumfosfaattidihydraatti, natriumkloridi, glysiini, polysorbaatti 80, kloorivetyhappo (pH:n säätöön), natriumhydroksidi (pH:n säätöön) ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Abseamed on kirkas ja väritön injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa. Ruiskut on pakattu läpipainopakkaukseen.

Pakkaus

Kunkin vahvuuden pakkauskoot

Epoetiini alfa-

 

määrän/tilavuuden mukaan

määrä

Esitäytetyt ruiskut*

2 000 IU / ml:

 

 

1 000

IU / 0,5 ml

8,4 mikrogrammaa

 

2 000

IU / 1 ml

16,8 mikrogrammaa

 

10 000

IU / ml:

25,2 mikrogrammaa

 

3 000

IU / 0,3 ml

 

4 000

IU / 0,4 ml

33,6 mikrogrammaa

 

5 000

IU / 0,5 ml

42,0 mikrogrammaa

 

6 000

IU / 0,6 ml

50,4 mikrogrammaa

 

7 000

IU / 0,7 ml

58,8 mikrogrammaa

 

8 000

IU / 0,8 ml

67,2 mikrogrammaa

 

9 000

IU / 0,9 ml

75,6 mikrogrammaa

 

10 000

IU / 1 ml

84,0 mikrogrammaa

 

40 000

IU / ml:

168,0 mikrogrammaa

 

20 000

IU / 0,5 ml

 

30 000

IU / 0,75 ml

252,0 mikrogrammaa

 

40 000

IU / 1 ml

336,0 mikrogrammaa

*Pakkauskoko: 1, 4 tai 6 esitäytettyä ruiskua neulansuojuksella varustettuna tai ilman. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG

Kuhloweg 37

D-58638 Iserlohn

Saksa

Valmistaja

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Itävalta

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Tél/Tel: + 49-(0)2371 937 0

Tel: + 49-(0)2371 937 0

България

Luxembourg/Luxemburg

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Teл.: + 49-(0)2371 937 0

Tél/Tel: + 49-(0)2371 937 0

Česká republika

Magyarország

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Danmark

Malta

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Tlf: + 49-(0)2371 937 0

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Deutschland

Nederland

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Eurocept B.V.

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Tel: + 31-(0)35 5288377

Eesti

Norge

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Tlf: + 49-(0)2371 937 0

Ελλάδα

Österreich

RAFARM A.E.B.E.

Medice Arzneimittel GmbH

Τηλ: + 30-(0)210 6776550 1

Tel: + 43-(0)800 29 7534

España

Polska

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Tel: + 49-(0)2371 937 0

France

Portugal

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Hrvatska

România

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Ireland

Slovenija

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Ísland

Slovenská republika

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Sími: + 49-(0)2371 937 0

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Italia

Suomi/Finland

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Puh/Tel: + 49-(0)2371 937 0

Κύπρος

Sverige

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Τηλ: + 49-(0)2371 937 0

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Latvija

United Kingdom

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Tel: + 49-(0)2371 937 0

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {KK.VVVV}

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu/.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohjeet itsesi pistämiseen (vain potilaille, joilla on munuaissairauden aiheuttama oireinen anemia, jotka saavat sädehoitoa tai potilaille, joille on suunniteltu ortopedinen leikkaus)

Tässä osassa neuvotaan, kuinka voit itse pistää Abseamed-annoksesi. On tärkeää, ettet yritä pistää ruisketta itse, ellet ole saanut siihen opetusta lääkäriltä tai sairaanhoitajalta. Abseamed toimitetaan neulansuojuksella varustettuna tai ilman, ja lääkäri tai hoitaja näyttää sinulle oikean käyttötavan. Jos olet epävarma siitä, kuinka lääke pitäisi pistää tai sinulla on muita kysymyksiä, käänny lääkärisi tai sairaanhoitajasi puoleen.

1.Pese kätesi.

2.Poista yksi ruisku pakkauksesta ja irrota injektioneulan suojakorkki. Ruiskuissa on kohomerkityt asteikkorenkaat, jotta osittainen käyttö on tarvittaessa mahdollista. Jokainen asteikkorengas vastaa 0,1 ml tilavuutta. Jos osittainen käyttö on tarpeen, poista jäljelle jäänyt liuos ennen injektiota.

3.Puhdista pistokohdan iho alkoholilla kostutetulla pumpulilapulla.

4.Purista iho poimulle peukalon ja etusormen välissä.

5.Pistä neula ihoon nopealla ja varmalla liikkeellä. Ruiskuta Abseamed-liuos lääkärisi näyttämällä tavalla. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Esitäytetty ruisku ilman neulansuojusta

6.Ruiskuta lääke hitaasti ja tasaisesti, ja pidä koko ajan ihopoimua sormien välissä.

7.Kun olet ruiskuttanut lääkkeen, vedä neula ulos ja irrota otteesi ihopoimusta. Paina pistokohtaa tiukasti kuivalla ja steriilillä pumpulilapulla.

8.Hävitä käyttämätön valmiste tai jäte. Käytä jokaista ruiskua vain yhteen pistokseen.

Esitäytetty ruisku neulansuojuksella varustettuna

6.Pidä koko ajan ihopoimua sormien välissä, paina mäntää hitaasti ja tasaisesti, kunnes koko annos on annettu eikä mäntää voi enää painaa edemmäs. Älä päästä irti männästä!

7.Kun olet ruiskuttanut lääkkeen, vedä neula ulos painamalla samalla mäntää ja irrota otteesi ihopoimusta. Paina pistokohtaa tiukasti kuivalla ja steriilillä pumpulilapulla.

8.Päästä mäntä irti. Neulansuojus sulkee neulan pian.

9.Hävitä käyttämätön valmiste tai jäte. Käytä jokaista ruiskua vain yhteen pistokseen.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä