Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acomplia (rimonabant) – Myyntipäällysmerkinnät - A08AX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiAcomplia
ATC-koodiA08AX01
Lääkeainerimonabant
Valmistajasanofi-aventis

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Kotelo seuraavien pakkauskokojen läpipainopakkauksille: 14, 28, 30, 56, 70, 84, 90 ja 98 kalvopäällysteistä tablettia

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

 

 

 

 

ACOMPLIA 20 mg kalvopäällysteiset tabletit

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

rimonabantti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

 

 

 

 

Jokainen tabletti sisältää 20 mg rimonabanttia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

enää

 

 

 

 

 

Sisältää myös laktoosimonohydraattia.

 

 

 

 

Katso tarkemmin pakkausseloste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

 

14 kalvopäällysteistä tablettia

ei

 

 

 

 

 

 

 

28 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

30 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

56 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

70x1 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

84 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

90 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

98 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

Suun kautta.

 

 

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

 

 

ULOTTUVILTA

 

 

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

 

Käyt. viim.

myyntilupaa

 

 

 

 

9.

ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

 

 

 

10.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

 

TARPEEN

 

 

 

 

11.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

 

 

sanofi-aventis

 

 

 

174 avenue de France

 

enää

 

F-75013 Paris

 

 

 

 

 

Ranska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

 

 

EU/1/06/344/001

 

 

 

EU/1/06/344/002

 

ei

 

 

EU/1/06/344/003

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/004

 

 

 

 

EU/1/06/344/005

 

 

 

 

EU/1/06/344/006

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

EU/1/06/344/010

 

 

 

EU/1/06/344/011

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

Reseptilääke.

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

 

 

 

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOMPLIA

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Läpipainopakkaus seuraaville pakkauskoille:14, 28, 56, 84 ja 98 kalvopäällysteistä tablettia

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

 

 

 

ACOMPLIA 20 mg kalvopäällyysteiset tabletit

 

 

myyntilupaa

 

 

 

rimonabantti

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

 

 

 

sanofi-aventis

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

enää

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ERÄNUMERO

 

 

 

Lot

 

ei

 

 

MA

MUUTA

 

 

5.

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

TI

KE

TO

PE

LA

SU

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

30, 70x 1 ja 90 kalvopäällysteistä tablettia, läpipainopakkaus

 

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

 

 

 

 

ACOMPLIA 20 mg kalvopäällyysteiset tabletit

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

rimonabantti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

 

 

 

 

sanofi-aventis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

enää

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ERÄNUMERO

 

 

 

 

Lot

 

ei

 

 

 

5.

MUUTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

 

Kotelo seuraavien pakkauskokojen HDPE-pulloille: 28, 98 ja 500 Etiketti HDPE-pulloille 28, 98 ja 500 kalvopäällysteistä tablettia

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

kalvopäällysteistä tablettia/

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

 

 

 

 

ACOMPLIA 20 mg kalvopäällysteiset tabletit

 

 

 

 

rimonabantti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

 

 

 

 

Jokainen tabletti sisältää 20 mg rimonabanttia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

myyntilupaa

 

Sisältää myös laktoosimonohydraattia.

 

 

 

 

Katso tarkemmin pakkausseloste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

enää

 

 

28 kalvopäällysteistä tablettia

ei

 

 

 

98 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

500 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

Suun kautta.

 

 

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

 

 

ULOTTUVILTA

 

 

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

 

 

 

 

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

 

 

Käyt. viim.

 

 

 

 

 

 

 

9.

ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

myyntilupaa

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

 

TARPEEN

 

11.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

 

sanofi-aventis

 

174 avenue de France

 

F-75013 Paris

 

Ranska

 

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

EU/1/06/344/007

 

 

 

EU/1/06/344/008

 

 

enää

 

EU/1/06/344/009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

ei

 

 

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

Reseptilääke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Lääkevalmisteella

 

 

 

KÄYTTÖOHJEET

 

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

 

ACOMPLIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä