Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Actos (pioglitazone hydrochloride) – Myyntipäällysmerkinnät - A10BG03

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiActos
ATC-koodiA10BG03
Lääkeainepioglitazone hydrochloride
ValmistajaTakeda Pharma A/S

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KOTELO

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Actos 15 mg tabletit

Pioglitatsoni

2.VAIKUTTAVA AINE (VAIKUTTAVAT AINEET)

Jokainen tabletti sisältää 15 mg pioglitatsonia (hydrokloridina).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraatia. Tarkemmat tiedot pakkausselosteessa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 tablettia

28 tablettia

30 tablettia

50 tablettia

56 tablettia

84 tablettia

90 tablettia

98 tablettia

112 tablettia

196 tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Tanska

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/00/150/007 14 tablettia

EU/1/00/150/001 28 tablettia

EU/1/00/150/016 30 tablettia

EU/1/00/150/002 50 tablettia

EU/1/00/150/009 56 tablettia

EU/1/00/150/017 84 tablettia

EU/1/00/150/018 90 tablettia

EU/1/00/150/003 98 tablettia

EU/1/00/150/025 112 tablettia

EU/1/00/150/026 196 tablettia

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Actos 15 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Actos 30 mg tabletit

Pioglitatsoni

2. VAIKUTTAVA AINE (VAIKUTTAVAT AINEET)

Jokainen tabletti sisältää 30 mg pioglitatsonia (hydrokloridina).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraatia. Tarkemmat tiedot pakkausselosteessa.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 tablettia

28 tablettia

30 tablettia

50 tablettia

56 tablettia

84 tablettia

90 tablettia

98 tablettia

112 tablettia

196 tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/00/150/008 14 tablettia

EU/1/00/150/004 28 tablettia

EU/1/00/150/019 30 tablettia

EU/1/00/150/005 50 tablettia

EU/1/00/150/010 56 tablettia

EU/1/00/150/020 84 tablettia

EU/1/00/150/021 90 tablettia

EU/1/00/150/006 98 tablettia

EU/1/00/150/027 112 tablettia

EU/1/00/150/028 196 tablettia

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Actos 30 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Actos 45 mg tabletit

Pioglitatsoni

2. VAIKUTTAVA AINE (VAIKUTTAVAT AINEET)

Jokainen tabletti sisältää 45 mg pioglitatsonia (hydrokloridina).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraatia. Tarkemmat tiedot pakkausselosteessa.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 tablettia

28 tablettia

30 tablettia

50 tablettia

56 tablettia

84 tablettia

90 tablettia

98 tablettia

112 tablettia

196 tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/00/150/011 14 tablettia

EU/1/00/150/012 28 tablettia

EU/1/00/150/022 30 tablettia

EU/1/00/150/013 50 tablettia

EU/1/00/150/014 56 tablettia

EU/1/00/150/023 84 tablettia

EU/1/00/150/024 90 tablettia

EU/1/00/150/015 98 tablettia

EU/1/00/150/029 112 tablettia

EU/1/00/150/030 196 tablettia

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Actos 45 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ALUMIINIFOLIO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Actos 15 mg tabletit

Pioglitatsoni

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Takeda (logo)

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA (VIIKONPÄIVIEN LYHENTEET KALENTERIPAKKAUKSISSA)

Ma

Ti

Ke

To

Pe

La

Su

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ALUMIINIFOLIO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Actos 30 mg tabletit

Pioglitatsoni

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Takeda (logo)

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA (VIIKONPÄIVIEN LYHENTEET KALENTERIPAKKAUKSISSA)

Ma

Ti

Ke

To

Pe

La

Su

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ALUMIINIFOLIO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Actos 45 mg tabletit

Pioglitatsoni

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Takeda (logo)

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA (VIIKONPÄIVIEN LYHENTEET KALENTERIPAKKAUKSISSA)

Ma

Ti

Ke

To

Pe

La

Su

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä