Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adempas (riociguat) – Myyntipäällysmerkinnät - C02KX05

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiAdempas
ATC-koodiC02KX05
Lääkeaineriociguat
ValmistajaBayer AG

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Adempas 0,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Adempas 1 mg kalvopäällysteiset tabletit Adempas 1,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Adempas 2 mg kalvopäällysteiset tabletit Adempas 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit riociguatum

2.VAIKUTTAVA AINE

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg tai 2,5 mg riosiguaattia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

42 kalvopäällysteistä tablettia

84 kalvopäällysteistä tablettia

90 kalvopäällysteistä tablettia

294 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksa

Bayer (logo)

12.MYYNTILUVAN NUMERO

Adempas 0,5 mg – pakkauksessa on 42 kalvopäällysteistä tablettia - EU/1/13/907/001 Adempas 0,5 mg – pakkauksessa on 84 kalvopäällysteistä tablettia - EU/1/13/907/002 Adempas 0,5 mg – pakkauksessa on 90 kalvopäällysteistä tablettia - EU/1/13/907/003 Adempas 0,5 mg – pakkauksessa on 294 kalvopäällysteistä tablettia - EU/1/13/907/016 Adempas 1 mg – pakkauksessa on 42 kalvopäällysteistä tablettia - EU/1/13/907/004 Adempas 1 mg – pakkauksessa on 84 kalvopäällysteistä tablettia - EU/1/13/907/005 Adempas 1 mg – pakkauksessa on 90 kalvopäällysteistä tablettia - EU/1/13/907/006 Adempas 1 mg – pakkauksessa on 294 kalvopäällysteistä tablettia - EU/1/13/907/017 Adempas 1,5 mg – pakkauksessa on 42 kalvopäällysteistä tablettia - EU/1/13/907/007 Adempas 1,5 mg – pakkauksessa on 84 kalvopäällysteistä tablettia - EU/1/13/907/008 Adempas 1,5 mg – pakkauksessa on 90 kalvopäällysteistä tablettia - EU/1/13/907/009 Adempas 1,5 mg – pakkauksessa on 294 kalvopäällysteistä tablettia - EU/1/13/907/018 Adempas 2 mg – pakkauksessa on 42 kalvopäällysteistä tablettia - EU/1/13/907/010 Adempas 2 mg – pakkauksessa on 84 kalvopäällysteistä tablettia - EU/1/13/907/011 Adempas 2 mg – pakkauksessa on 90 kalvopäällysteistä tablettia - EU/1/13/907/012 Adempas 2 mg – pakkauksessa on 294 kalvopäällysteistä tablettia - EU/1/13/907/019 Adempas 2,5 mg – pakkauksessa on 42 kalvopäällysteistä tablettia - EU/1/13/907/013 Adempas 2,5 mg – pakkauksessa on 84 kalvopäällysteistä tablettia - EU/1/13/907/014 Adempas 2,5 mg – pakkauksessa on 90 kalvopäällysteistä tablettia - EU/1/13/907/015 Adempas 2,5 mg – pakkauksessa on 294 kalvopäällysteistä tablettia - EU/1/13/907/020

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Adempas 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg tai 2,5 mg

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS - PAKKAUKSET, JOISSA ON 42, 84, 90, 294 KALVOPÄÄLLYSTEISTÄ TABLETTIA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Adempas 0,5 mg tabletit Adempas 1 mg tabletit Adempas 1,5 mg tabletit Adempas 2 mg tabletit Adempas 2,5 mg tabletit riociguatum

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Bayer (logo)

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

MA

TI

KE

TO

PE

LA

SU

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä