Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adenuric (febuxostat) – Myyntipäällysmerkinnät - M04AA03

Updated on site: 05-Oct-2017

Lääkkeen nimiAdenuric
ATC-koodiM04AA03
Lääkeainefebuxostat
ValmistajaMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KARTONKIKOTELO

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

ADENURIC 80 mg kalvopäällysteiset tabletit

Febuxostatum

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää 80 mg febuksostaattia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös laktoosia (monohydraattina).

Ks. lisätiedot pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 kalvopäällysteistä tablettia

28 kalvopäällysteistä tablettia

42 kalvopäällysteistä tablettia

56 kalvopäällysteistä tablettia

84 kalvopäällysteistä tablettia

98 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Myyntiluvan haltija:

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxemburg

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/08/447/001 28 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/447/002 84 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/447/005 14 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/447/006 42 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/447/007 56 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/447/008 98 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/447/013 14 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/447/014 28 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/447/015 42 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/447/016 56 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/447/017 84 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/447/018 98 kalvopäällysteistä tablettia

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

ADENURIC 80 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

PVC/ACLAR/ALUMIINI TAI PVC/PE/PVDC/ALUMIINI LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

ADENURIC 80 mg tabletit

Febuxostatum

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Menarini International O. L. S.A.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

Ma

Ti

Ke

To

Pe

La

Su

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KARTONKIKOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

ADENURIC 120 mg kalvopäällysteiset tabletit

Febuxostatum

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää 120 mg febuksostaattia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös laktoosia (monohydraattina).

Ks. lisätiedot pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 kalvopäällysteistä tablettia

28 kalvopäällysteistä tablettia

42 kalvopäällysteistä tablettia

56 kalvopäällysteistä tablettia

84 kalvopäällysteistä tablettia

98 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Myyntiluvan haltija:

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxemburg

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/08/447/003 28 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/447/004 84 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/447/009 14 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/447/010 42 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/447/011 56 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/447/012 98 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/447/019 14 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/447/020 28 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/447/021 42 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/447/022 56 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/447/023 84 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/08/447/024 98 kalvopäällysteistä tablettia

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

ADENURIC 120 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

PVC/ACLAR/ALUMIINI TAI PVC/PE/PVDC/ALUMIINI LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

ADENURIC 120 mg tabletit

Febuxostatum

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Menarini International O. L. S.A.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

Ma

Ti

Ke

To

Pe

La

Su

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä